Přehled vypsaných témat - Ústav geologie a pedologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
2.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
3.DisPAplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v půdě a dřevní hmotěKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
4.DisPBiologická rozmanitost lomů s odlišným geochemickým podložím: Srovnání lesnické rekultivace a spontánní sukceseKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
5.DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
6.DisPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet1 / 2 Kubalíková, L.
7.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
8.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
9.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)----AFprohlížet0 / 2--
10.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
11.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
12.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
13.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
14.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
15.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
16.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 2 Fidler, O.
17.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
18.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
19.DisPMigrace a pohyblivost těžkých kovů v půdě a dřevinách nad starými ekologickými zátěžemiKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
20.DisPMíra kontaminace krajiny po těžbě surovin Pb-Zn rudKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 3--
21.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----AFprohlížet0 / 3--
22.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
23.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 3--
24.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 2--
25.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 1--
26.DisPMožnosti využití laserové granulometrie ve vztahu k velikost částic, obsahu živin a daného lesního půdního typuKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
27.DisPMožnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
--
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 1--
28.DisPNávrat tajgy do prostor opuštěných kolchozů na Sibiři.Kynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
29.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / ----
30.DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / ----
31.DisPPůdní organická hmota na vybraných lokalitách ŠLP Ml KřtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
32.DisPPůdní prostředí porostních mezer v obnově lesaKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
33.BPPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrůKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
34.DisPPůdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorouKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
35.BPPůdní prostředí v tradičních lesnických managementechKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 2 Kostka, M.
36.DPPůdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
37.BPRetence půdyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFprohlížet0 / 2--
38.DPRetence půdyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFprohlížet0 / 2--
39.BPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
40.DPRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
41.DisPRetenční schopnost krajiny na příkladu rozdílných půdních typůKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / ----
42.DPSrovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
43.DisPStudium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metodBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / 2--
44.DisPThe Effect of Salinity on Enzymatic Activity in SoilVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
45.DPVápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradaceKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
46.DisPVelká zelená zeď jako ochrana proti desertifikaci v MongolskuKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
47.ZPVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceVavříček, D.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 2--
48.DisPVliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půdBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 1--
49.DisPVolné témaBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet3 / 4 Daníčková, Z.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
50.DisPVolné témaVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
51.DisPVolné témaVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
52.DisPVolné témaBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 2--
53.DisPVolné témaBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet2 / 2 Volánek, J.
Balková, M.
54.DisPVolné témaKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
55.DisPVolné téma dle domluvyKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 10--
56.DisPVolné téma dle domluvyKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 10--
57.BPVztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečkuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / 1--
58.DPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / ----
59.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFprohlížet0 / ----