Přehled vypsaných témat - Ústav geologie a pedologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
2.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
3.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
4.DisPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 1
--
5.
DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1
--
6.DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI--
LDF
0 / 2
--
7.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--LDFprohlížet0 / 2
--
8.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
9.DisP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 4
--
10.DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI
--
LDFprohlížet0 / 4
--
11.
DisP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet
1 / 2
Kubalíková, L.
12.
DisP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDFprohlížet0 / 2
--
13.
DP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
14.
BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
15.
ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
AF
0 / 2
--
16.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 3
--
17.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
LDF
prohlížet
0 / 3
--
18.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 3--
19.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / 3
--
20.DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
21.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
22.
DisP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 1
--
23.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDFprohlížet
0 / 2
--
24.DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / 2--
25.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
26.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
AF
0 / 3
--
27.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----LDF0 / 3--
28.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / 3
--
29.
DisP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 1
--
30.DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 2
--
31.DisP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1
--
32.BP
Pedologické téma dle domluvy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
33.
DP
Pedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
34.
DisP
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1--
35.
DisP
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesa
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1
--
36.
BP
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
LDF
0 / 2
--
37.
DisPPůdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půdKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet
0 / 1
--
38.
DisP
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
39.
BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementechÚstav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
LDF0 / 2
--
40.
DP
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDF
0 / 2
--
41.
BP
Půdy Hranického krasuÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
42.
BP
Retence půdy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDF
0 / 2
--
43.DPRetence půdyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFprohlížet
0 / 2
--
44.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
45.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
46.
DP
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-EUFO
--
LDF
prohlížet0 / 2--
47.
DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
0 / 2--
48.DisP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDF0 / 2
--
49.
BP
Urbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinámKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-ARB
LDF
0 / 3
--
50.
DP
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradace
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
51.
ZP
Vliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS Hanušovice
Vavříček, D.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / 2
--
52.
DisP
Vliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půd
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 1
--
53.DisP
Volné téma
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet
2 / 2
54.DisPVolné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 2
--
55.
DisP
Volné témaBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 2
--
56.
DisP
Volné témaKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1
--
57.BPVolné témaÚstav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
58.DisP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet3 / 4 Vichta, T.
Sedláčková, K.
Daníčková, Z.
59.
BP
Využití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajiněBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDF
1 / 2
Juračková, K.
60.
DisP
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
61.
BP
Vztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečku
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF
0 / 1
--
62.
DPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
63.BPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFprohlížet0 / ----