Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
2.DTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
3.DisTAplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v půdě a dřevní hmotěKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
4.DisTBiologická rozmanitost lomů s odlišným geochemickým podložím: Srovnání lesnické rekultivace a spontánní sukceseKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
5.DisTForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
6.DisTGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic1 / 2 Kubalíková, L.
7.DTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
8.BTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
9.Final thesisHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Department of Geology and Pedology (FFWT)FADetails of topic0 / 2--
10.BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
11.DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
12.BTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
13.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
14.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
15.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
16.BTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic1 / 2 Fidler, O.
17.DTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
18.DisTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
19.DisTMigrace a pohyblivost těžkých kovů v půdě a dřevinách nad starými ekologickými zátěžemiKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
20.DisTMíra kontaminace krajiny po těžbě surovin Pb-Zn rudKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 3--
21.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FADetails of topic0 / 3--
22.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
23.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 3--
24.DisTMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL, D-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 2--
25.DisTMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--
26.DisTMožnosti využití laserové granulometrie ve vztahu k velikost částic, obsahu živin a daného lesního půdního typuKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
27.DisTMožnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
28.DisTNávrat tajgy do prostor opuštěných kolchozů na Sibiři.Kynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDFFWTDetails of topic0 / 1--
29.BTPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
30.DTPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
31.DisTPůdní organická hmota na vybraných lokalitách ŠLP Ml KřtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
32.DisTPůdní prostředí porostních mezer v obnově lesaKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
33.BTPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrůKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
34.DisTPůdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorouKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
35.BTPůdní prostředí v tradičních lesnických managementechKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWTDetails of topic1 / 2 Kostka, M.
36.DTPůdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
37.BTRetence půdyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR, B-LANDB-FOR-FOR, B-LAND-LANDFFWTDetails of topic0 / 2--
38.DTRetence půdyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-FE, C-LEC-FE-FE, C-LE-LEFFWTDetails of topic0 / 2--
39.BTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
40.DTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
41.DisTRetenční schopnost krajiny na příkladu rozdílných půdních typůKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / ----
42.DTSrovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
43.DisTStudium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metodBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL, D-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 2--
44.DisTThe Effect of Salinity on Enzymatic Activity in SoilVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
45.DTVápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradaceKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
46.DisTVelká zelená zeď jako ochrana proti desertifikaci v MongolskuKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
47.Final thesisVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceVavříček, D.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 2--
48.DisTVliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půdBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 1--
49.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL, D-LAND-LMFFWTDetails of topic2 / 2 Volánek, J.
Balková, M.
50.DisTVolné témaKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 1--
51.DisTVolné témaVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
52.DisTVolné témaVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 2--
53.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL, D-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 2--
54.DisTVolné témaBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL, D-LAND-LMFFWTDetails of topic3 / 4 Daníčková, Z.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
55.DisTVolné téma dle domluvyKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LMFFWTDetails of topic0 / 10--
56.DisTVolné téma dle domluvyKynický, J.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic0 / 10--
57.BTVztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečkuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / 1--
58.DTZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----
59.BTZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)FFWTDetails of topic0 / ----