Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.BT
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
2.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
3.DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
4.DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
5.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
7.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)C-LE--
FFWT
Details of topic0 / 2--
8.
BTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
9.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
10.
DTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-FEN
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
11.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic1 / 2
12.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic0 / 2
--
13.
DTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)----FFWTDetails of topic0 / 2--
14.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
15.
Final thesisHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FADetails of topic0 / 2--
16.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
17.DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 3
--
18.BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
19.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
20.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic0 / 3
--
21.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
22.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
23.BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.
DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.
DisT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FA
Details of topic0 / 3--
27.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
28.DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
29.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2--
31.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Pedologické téma dle domluvy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
33.
DT
Pedologické téma dle domluvy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
34.
DisT
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
35.DisT
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesa
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
36.
BT
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
37.
DisT
Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půdKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
38.DisTPůdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorouKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
39.BTPůdní prostředí v tradičních lesnických managementechKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FORFFWT
Details of topic
0 / 2
--
40.
DT
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.BTPůdy Hranického krasuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
42.BT
Retence půdy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
43.
DT
Retence půdy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
44.BTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
45.
DTRetence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
46.
DTSoil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
47.DTSrovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
48.DisT
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic0 / 2--
49.BTUrbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinám
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-ARB
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
50.
DT
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradace
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
51.Final thesisVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceDepartment of Geology and Pedology (FFWT)----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
52.
DisT
Vliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půdBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM
FFWT
Details of topic0 / 1--
53.
DisT
Volné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic2 / 2 Balková, M.
Volánek, J.
54.BT
Volné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
55.
DisT
Volné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
3 / 4
Daníčková, Z.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
56.DisTVolné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
57.
DisTVolné témaVranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
58.
DisT
Volné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
59.
BTVyužití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajině
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2
60.DisT
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOLFFWTDetails of topic
0 / 1
--
61.
BT
Vztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečku
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
62.
DT
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPFDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
63.
BT
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / ----