Summary of topics offered - Department of Geology and Pedology (FFWT)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | D | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT
A custom topic
Valtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
F-EXC
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
DisT
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Balková, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic1 / 2 Šenk, M.
4.BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
5.
DTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
6.
DisTDopady sezonních klimatických výkyvů na chřadnutí lesů během environmentální změnyDepartment of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 1
--
7.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
8.BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
10.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
--FFWTDetails of topic0 / 4--
11.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
12.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
--FFWTDetails of topic
0 / 4
--
13.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
1 / 2
14.DisTGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
15.
DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
16.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
17.Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
18.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
19.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
20.
BTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
21.
DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
22.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
23.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
24.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FORB-FOR-FORFFWT
Details of topic
0 / 2
--
26.
DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
27.
DisTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
C-EUFO
C-EUFOR
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
29.BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----FA
Details of topic
0 / 3
--
30.BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
31.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / 3
--
32.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
33.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic0 / 2
--
34.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
35.BTObsahy uhlíku a dusíku v půdě po rozpadu smrkových monokultur na nepůvodních stanovištíchValtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
36.
DisT
Optimalizace vztahů mezi růstovými podmínkami a lesními porosty pomocí umělé inteligence
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic0 / 1
--
37.BTPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
38.DT
Pedologické téma dle domluvy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
39.DT
Poměr sorpčně vázaných a desorbovaných forem půdního dusíku v porostech různě dřevinné skladby
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.
BT
Posouzení ohrožení vybraného lesního porostu erozí půdy v důsledku přírodních i antropických procesů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.
DisT
Predikce vlivu melioračních dřevin na diverzitu lesních půd při environmentální změně
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.DisTProměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Proměnlivost půdních vlastností v různě poškozených lesích Východních Sudet.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
44.
DT
Půdní poměry na srovnávacích plochách po kalamitním rozpadu mladých porostů smrkuValtera, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
C-EUFOR
C-LSNI
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
45.
DisT
Půdní prostředí porostních mezer v obnově lesa
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.
BTPůdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrůDepartment of Geology and Pedology (FFWT)----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
47.
DisT
Půdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půdKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.
DisT
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
49.
BT
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementechKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
50.
DT
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
51.BTPůdy Hranického krasuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
52.
DT
Ratio between exchangeable and dissolved soil nitrogen forms in forest stands with different tree-species composition
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFOR--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Retence půdyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
54.
DT
Retence půdy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
FFWT
Details of topic
0 / 2--
55.
BT
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
56.
DT
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
57.
DT
Seasonal dynamics of topsoil properties in forest stands with different tree-species composition.Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
58.DTSezonní dynamika vlastností svrchních půdních horizontů v porostech různé dřevinné skladbyVranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
FFWTDetails of topic0 / 1--
59.DT
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and management
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
60.BTSrovnání půdních podmínek mezi hynoucími a přežívajícími smrkovými porosty v podhorských povodíchDepartment of Geology and Pedology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
61.
BTSrovnání střednědobé změny půdních vlastností mezi bukovými a smrkovými porosty v Hrubém JeseníkuBalková, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
FFWTDetails of topic1 / 1 Ferdinand, J.
62.
DT
Srovnání vlastností nadložního humusu mezi smrkovými a bukovými porosty v podhorských poloháchVranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
63.DT
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
64.
BT
Stav lesních půd po kalamitním rozpadu mladých porostů smrku středních poloh
Valtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
DisT
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
FFWTDetails of topic0 / 2
--
66.
DT
Topsoil contents of bioelements in logged and unlogged pole-aged monocultures of spruce at low altitudes
Department of Geology and Pedology (FFWT)C-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
67.
DTTrend tvorby půdy z iniciálních substrátů v kamenolomech.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
68.BTUrbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinámDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-ARB
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
69.
DT
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradaceDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
70.
BT
Vlastní témaValtera, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-KRAJN
B-LAND
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
71.
DT
Vlastní témaDepartment of Geology and Pedology (FFWT)C-FEN
C-EUFO
C-LSNI
C-EUFOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
72.
Final thesisVliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceVavříček, D.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
73.
DisT
Vliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půd
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
FFWT
Details of topic
0 / 1--
74.
DT
Vliv historických vývratů na vertikální distribuci skeletu v lesní půdě
Valtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
C-EUFO
C-KJNI
C-EUFOR
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
75.
DisTVolné téma
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic2 / 2 Volánek, J.
Balková, M.
76.
DisT
Volné téma
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
3 / 4
Vichta, T.
Sedláčková, K.
Tomášová, G.
77.
DisT
Volné témaDepartment of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
78.
DisT
Volné témaDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
79.
DisT
Volné téma
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.BT
Volné téma
Balková, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 3
Matějčková, M.
81.
DisT
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOLFFWT
Details of topic
0 / 1
--
82.DisTVývoj poutání uhlíku v nivním ekosystému po povodňové rejuvenizaciVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
FFWTDetails of topic0 / 1--
83.BTVývoj půdních vlastností v náhradních lesních porostech na Poříčském hřbetu v Podkrkonoší.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
84.
BTVztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečku
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
85.
BT
Zemědělská půda v kontextu ochrany přírody a krajiny na území CHKO Moravský kras
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--FFWTDetails of topic0 / 1--
86.
DT
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
87.
BT
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
FFWTDetails of topic0 / ----