Přehled vypsaných témat - Ústav geologie a pedologie (LDF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | F | G | H | K | L | M | P | R | S | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramOborUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDF0 / 2--
2.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----LDF0 / 2
--
3.
DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF0 / 2
--
4.
DisP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
5.
DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLLLDF
0 / 1
--
6.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--LDFprohlížet
0 / 2
--
7.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
--
LDFprohlížet0 / 2
--
8.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuÚstav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
LDF0 / 4
--
9.
DisP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 4
--
10.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI--
LDF
prohlížet0 / 4
--
11.
DisP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
LDF
1 / 2
12.
DisP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 2
--
13.
DP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
14.BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
15.
ZP
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
16.BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 3
--
17.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
18.BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF0 / 3--
19.
DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF
0 / 3
--
20.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / 3
--
21.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
22.
DisP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1--
23.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
1 / 2
24.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
25.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 1
--
26.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
AF
prohlížet0 / 3
--
27.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 3--
28.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 3
--
29.DisP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 1
--
30.
DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
0 / 2
--
31.
DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
LDF
0 / 1
--
32.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
33.
DP
Pedologické téma dle domluvy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / --
--
34.
DisP
Proměnlivost chřadnutí lesů během epizod střídavého sucha a povodní.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1
--
35.
DisPPůdní prostředí porostních mezer v obnově lesaKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 1
--
36.
BP
Půdní prostředí ve vazbě na kotlíkovou obnovu lesa: hodnocení vodního režimu a nutričních poměrů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
LDF
0 / 2
--
37.DisPPůdní prostředí v první generaci lesa při zalesňování zemědělských půdKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1--
38.
DisP
Půdní prostředí v přípravných porostech s břízou bělokorou
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ--
LDF
0 / 2--
39.
BP
Půdní prostředí v tradičních lesnických managementech
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
LDF
1 / 2
Kostka, M.
40.DP
Půdy hospodářského tvaru lesa nízkého (pařezin): hodnocení rizika degradace a vodního režimu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
41.
BP
Půdy Hranického krasu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDF
0 / 2--
42.BPRetence půdyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFprohlížet0 / 2--
43.DP
Retence půdy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDF
prohlížet
0 / 2
--
44.
BP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2--
45.
DP
Retence vody v povrchových a podpovrchových horizontech vybraných půdních typů
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / 2
--
46.
DPSoil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and managementKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-EUFO--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
47.DP
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / 2
--
48.DisP
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
LDF
prohlížet
0 / 2
--
49.BP
Urbánní půda jako stanovištní faktor: hodnocení ve vztahu k dřevinám
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-ARB
LDF
0 / 3
--
50.DP
Vápnění lesních půd jako forma chemické meliorace: hodnocení vlivu na půdní prostředí z hlediska rizika degradace
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
51.
ZP
Vliv aplikace hnojiv řady Silvamix na vývoj, mortalitu a prosperitu výsadeb Smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) v podmínkách kyselých stanovišť 7.LVS na LS HanušoviceVavříček, D.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
LDFprohlížet0 / 2--
52.
DisP
Vliv aplikace různých typů organické hmoty na retenční kapacitu vybraných půd
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOKLDF0 / 1--
53.
DisP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
2 / 2
Balková, M.
Volánek, J.
54.BPVolné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
55.
DisP
Volné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDF3 / 4 Daníčková, Z.
Sedláčková, K.
Vichta, T.
56.
DisPVolné témaBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFprohlížet0 / 2--
57.DisPVolné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet
0 / 2
--
58.DisPVolné téma
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
LDF
prohlížet0 / 1
--
59.
BP
Využití GIS pro analýzu faktorů prostředí ovlivňujících distribuci zvěře v krajině
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFprohlížet1 / 2 Juračková, K.
60.
DisP
Vývoj látkové bilance v přirozených lesích během environmentální změny.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDF
0 / 1
--
61.
BP
Vztah fyzikálních a chemických půdních vlastností šetřený prostřednictvím analýzy fyzikálního válečku
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--LDF0 / 1--
62.
DPZměna půdních vlastností po zalesnění ZPFBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
0 / ----
63.
BP
Změna půdních vlastností po zalesnění ZPF
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--