Přehled vypsaných témat - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ž | 4 | 5

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAplikovaná témata v IO: ziskové elasticity, persistence zisků, ziskové marže a měření intenzity konkurenceHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
2.DPApplied topics in IO: profit elasticity, persistence of profits, price-cost margins and competition measuresHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
3.DPArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMAJN-EMAJ-MEAJPEFprohlížet0 / 2--
4.DPBullwhip efekt: systematický přehledHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
5.DPCenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
6.DPCenové transmise a delineace trhůHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
7.DisPCenové transmise a utváření parciální rovnováhy v rámci odvětvíSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / ----
8.DPContrasting stated and revealed preferences in relation to waste generationHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
9.DPCorporate Financial and Treasury Management 4.0Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
10.BPData visualization in BI - practical step-by-step guide for educational purposesHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / 2 Baladzhy, A.
11.DisPDecentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development GoalsŽivělová, I.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMNG--LDFprohlížet1 / 1 Akomaning, Y. O.
12.DPDecision Fatigue in Choice AnalysisHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
13.DisPDeterminanty kapitálové struktury firemChmelíková, G.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet1 / -- Zelená, M.
14.DisPDiferenciace výkonnosti podniků mlékárenského průmyslu v zemích EUBlažková, I.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEPPEFprohlížet1 / 1 Lekešová, J.
15.DisPEfektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionechŽivělová, I.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / 2--
16.BPEfektivnost vybraných podnikových funkcí ve vazbě na řešení identifikovaného ekonomického problému konkrétního hospodářského subjektu.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
17.BPEkonomická výkonnost podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
18.DisPEkonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEPPEFprohlížet0 / 1--
19.DisPEkonomické benefity budovania digitálneho podniku s využitím konceptu Industry 4.0Hurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / ----
20.BPEkonomické efekty místní koncentrace vybraného podnikatelského subjektu.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
21.DisPEkonomický dopad outsourcingu funkcie Load Control na letiská a letecké spoločnostiŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEPPEFprohlížet1 / -- Bozogáň, M.
22.DPEntering foreign markets-financial aspectsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
23.BPEvaluation and financing of foreign investment projectsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
24.BPFaktory ovlivňující náklady zakázek ve strojírenském podnikuŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / -- Johnová, N.
25.DisPFinanční řízení a rozpočetnictví nepodnikatelských subjektůŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEPPEFprohlížet0 / ----
26.DisPFinanční řízení podnikatelských subjektůŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEFprohlížet0 / ----
27.DPGlobal effectiveness of companiesŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
28.BPHodnocení rentability a obchodní strategii společnosti Třinecké železárny a.sŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
29.BPHodnocení rentability společnosti Třinecké železárny, a.s.Špirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
30.DisPHodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúryHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / 1--
31.DPIdentifikace faktorů ovlivňující výkonnost podniků v odvětví strojírenstvíŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM--PEFprohlížet0 / 1--
32.BPIdentifikácia a eliminácia finančných rizík v leteckom podnikuBozogáň, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / 1 Hazeemeh, M.
33.DPIllusion of Superiority: an empirical studyHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
34.DPIluze nadřazenosti: empirické vyhodnoceníHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
35.BPInvestiční projekty podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
36.BPKomparace leasingového a úvěrového financování dlouhodobého hmotného majetku v podniku působícím v oblasti zdravotnictvíŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
37.DPKontrastování udávaných a odhalených preferencí v souvislosti s produkcí odpadůHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
38.DPKvantifikace bankrotního rizika u vinařských společností Jihomoravského krajeŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
39.DPMeta-analysis of energy efficiency interventionsHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
40.DPMeta-analysis of oil price transmission studies (rockets & feathers)Hajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
41.DPMeta-analýza cenových transmisíHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
42.DPMeta-analýza intervenčních studií cílených na energetickou efektivnostHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
43.BPNákladové souvislosti výrobySyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
44.DPOdhady ochoty platit metodami podmíněného hodnoceníHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
45.BPOhodnocení finančního zdraví společnosti SVCS process innovation s.r.o. s tvorbou vlastního vzorku společností a se zaměřením na specifický problémový ukazatelBasovníková, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / -- Maćkowiak, D.
46.DPOptimalizace nákladů podniku pomocí DMAIC metodyŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
47.DPOvěření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
48.DisPPodnikanie v oblasti cestovného ruchu v KazachstaneŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEPPEFprohlížet0 / 1--
49.BPPodnikatelský plán na založení, rozvoj, resp. obnovení životaschopnosti hospodářského subjektu s využitím veřejných zdrojů ze Strukturálních a kohezních fondů EUVavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
50.DPPodnikatelský záměrBasovníková, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
51.DPPodnikohospodářské aspekty procesů horizontální a vertikální integrace jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
52.DPPolitika hospodářské a sociální soudržnosti EU 2014 - 2020 pro posílení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů vybraného ekonomického odvětví v rámci členských zemí Evropského hospodářského prostoruVavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
53.DisPPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / ----
54.BPPorovnanie revenue managementu klasických a nízkonákladových leteckých spoločnostíBozogáň, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
55.DPPotravinová bezpečnost a trvale udržitelná konkurenceschopnost podniků agro-potravinářského sektoru ve vazbě na strategické dokumenty EU v programovém období do roku 2020Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
56.DPPrice transmissions and market delineationHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
57.DisPPřínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionuŽivělová, I.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / 1--
58.BPRiadenie likvidity v podniku v odvetví spracovateľského priemysluŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
59.DPScoring/bankruptcy models (using firm-level data)Hajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
60.DisPSimulace nabídky podniků v rámci vybraného trhuSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / ----
61.DPSkóringové a bankrotní modely pro firemní dataHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
62.DPSpotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podnikuSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
63.DisPSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / 1--
64.BPTransformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
65.DPÚnava z rozhodování (Decision Fatigue): empirická analýzaHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / 1 Mišurdová, V.
66.DPUse of Behavioral Economics in Pricing StrategiesHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
67.DisPVertikální cenové transmiseSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM--PEFprohlížet0 / ----
68.BPVizualizace dat pro BI - ilustrativní návody vhodné pro zaškolování a vzděláváníHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
69.DPVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparaceŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
70.BPVliv přímých a nepřímých dotačních instrumentů spolufinancovaných ze zdrojů EU na finanční výkonnost konkrétního podnikuVavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
71.DPVliv přímých zahraničních investic na výkonnosti ekonomik a firemŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
72.BPVliv restrukturalizace společnosti České aerolinie, a.s. na výsledky jejího hospodařeníŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / 1 Ingrová, V.
73.DPVliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnostŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
74.DPVliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnikPoláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
75.BPVliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnikPoláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
76.BPVliv vývoje trhu práce na personální politiku vybraného podnikuPoláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
77.DPVplyv inovácií na životný cyklus produktovHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMN-EM-MEPEFprohlížet0 / ----
78.BPVplyv vonkajších faktorov na fungovanie podnikuHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM--PEFprohlížet1 / -- Dřímalová, R.
79.BPVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
80.DPVyužitelnost alternativních zdrojů financování (rozvojový kapitál, mezaninové financování, kolektivní investování -- "asset management", "crowdfunding") pro zakládání a rozvoj malých a střední podniků v raných fázích jejich životního cyklu a vliv těchto zdrojů kapitálu na finanční výkonnost hospodářských subjektů.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet1 / -- Nováková, M.
81.DPVyužití behaviorálních vlivů pro cenotvorbuHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 2--
82.DPWTP estimation based on contingent valuationHajko, V.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
83.DPZahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / ----
84.BPZhodnocení finanční situace společnosti v odvětví dopravyŠpirková, D.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet0 / 1--
85.BPŽivotní cyklus vybraného podnikuPoláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)----PEFprohlížet2 / 2 Obořilová, D.
Buriánková, K.
86.DPŽivotný cyklus podniku a možnosti jeho sanácieHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMN-EM-MEPEFprohlížet0 / ----
87.BP4. Tvorba finančnej stratégie a jej vplyv na finančné zdravie podnikuHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EMB-EM-SEPEFprohlížet0 / ----
88.BP5. Význam a využitie členenia nákladov podniku z rôznych hľadískHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EMB-EM-MEPEFprohlížet0 / ----