Přehled vypsaných témat - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | C | D | E | F | G | I | K | N | O | P | Ř | S | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
PEF0 / 2
--
2.
DPCenové a produkční strategie podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
PEF
prohlížet2 / 1 Dostal, Š.
Ozorák, M.
3.
DPCorporate Financial and Treasury Management 4.0Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM-ME-AJ
PEF
0 / 2
--
4.
DisPDecentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development GoalsŽivělová, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EMNG
--
LDF
1 / 1
5.
DisP
Determinanty kapitálové struktury firem
Chmelíková, G.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM--
PEF
0 / --
--
6.
DisPEfektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--PEF0 / 2
--
7.
BP
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJPEF0 / 1
--
8.
BP
Ekonomická výkonnost podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
PEF
0 / 1--
9.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM
D-EM-ŘEP
PEF
0 / 1
--
10.BPEkonomické dopady pandémie na hospodárenie a vybrané ukazovatele v podnikoch
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EAM
--
PEFprohlížet0 / 1
--
11.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
N-HPS
--
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
12.BP
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
13.
BPExterní vliv na finanční výkonnost vybraného podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-F
--PEFprohlížet1 / 1
14.BPFinanční vyhodnocení investičního záměru firmyÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
B-II
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 2
15.DPGlobal effectiveness of companiesÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
--
--
--
--
PEF0 / 1
--
16.
DP
Identifikace finanční krize podniku
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
PEF0 / --
--
17.BP
Investiční projekty podniků
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-HPS
B-EM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
18.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
19.DisPNákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
0 / 1
--
20.BPNávrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuMelicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM-ME
B-EM-EZP
B-HPS-F
B-EM-MO
PEF
prohlížet
0 / 1
--
21.
DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
22.BPPodnikatelský plán na založení, rozvoj, resp. obnovení životaschopnosti hospodářského subjektu s využitím veřejných zdrojů ze Strukturálních a kohezních fondů EUÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
PEF0 / ----
23.
BPPodnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služebŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
24.
DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
prohlížet0 / --
--
25.
BP
Problematické oblasti ekonomického růstu podnikatelských subjektůÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM-ME
PEF
prohlížet
1 / 2
26.
BP
Problematické oblasti ekonomického růstu vybraného podniku
Martinčič, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM
B-EM-ME
B-EM-MO
PEF
2 / 2
Pixa, P.
Pohár, S.
27.DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Živělová, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
PEF0 / 1--
28.DPPůsobení vybraného vlivu na zvolené odvětvíMelicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
PEF0 / 2
--
29.
BPŘízení pracovního kapitálu společnosti ABC, a.s.Basovníková, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMB-EM-MEPEFprohlížet
0 / 2
--
30.
DP
Spotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podniku
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
----
PEF
1 / --
Hálová, M.
31.
DisP
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
0 / 1
--
32.
BP
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
33.
DPTvorba finančního plánu podniku na základe predikcie vývoja vybraných nákladových položiek a finančných ukazovateľov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EAM
--
PEF0 / 1
--
34.
DPUsability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
35.
DisP
Vertikální cenové transmise
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
1 / --
36.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparaceŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-HPS
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
37.
BP
Vliv přímých a nepřímých dotačních instrumentů spolufinancovaných ze zdrojů EU na finanční výkonnost konkrétního podnikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
38.
BP
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Poláchová, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
PEF
0 / 1
--
39.DPVliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnostÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM--PEF0 / 1--
40.DisPVplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikovHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
prohlížet0 / 1--
41.
DP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-SI
N-EM
N-HPS
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
42.
BP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-II
B-HPS
--
--
--
PEF0 / 2
--
43.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
PEF
0 / 2
--
44.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
PEF
0 / 1
--
45.BP
Životní cyklus vybraného podniku
Poláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM--
PEF
2 / 2
Michalička, V.
Maršálek, A.