Summary of topics offered - Department of Business Economics (FBE)Help


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | G | H | I | K | N | O | P | S | T | U | V | Z | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-ENFBE0 / 2
--
2.
DT
Cenové a produkční strategie podniků
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--
FBE
2 / 1 Ozorák, M.
Dostal, Š.
3.
DT
Corporate Financial and Treasury Management 4.0
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN
FBE
0 / 2
--
4.DisT
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Živělová, I.Department of Business Economics (FBE)
D-EMNG
--
FFWT
1 / 1
5.
DisT
Determinanty kapitálové struktury firemChmelíková, G.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet
1 / --
6.DisT
Diferenciace výkonnosti podniků mlékárenského průmyslu v zemích EU
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
FBE
1 / 1 Lekešová, J.
7.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBE
0 / 2
--
8.
BT
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.Department of Business Economics (FBE)B-EMENB-EMEN-MEENFBEprohlížet
0 / 1
--
9.
BTEkonomická výkonnost podnikůSyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
FBE
0 / 1
--
10.
DisT
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematiku
Machová, Z.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
FBE0 / 1--
11.DisTEkonomické benefity budovania digitálneho podniku s využitím konceptu Industry 4.0Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBE0 / --
--
12.
DT
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EPA
C-HPSA
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
--
--
--
--
--
FBE1 / 2
13.BT
Evaluation and financing of foreign investment projects
Department of Business Economics (FBE)B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
14.DTGlobal effectiveness of companiesŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
15.DisT
Hodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry
Hurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
16.
DT
Identifikace finanční krize podnikuŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-REO
FBE
prohlížet
0 / 1
--
17.DisT
Inovace jako generátor hodnoty podniku
Špirková, D.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBEprohlížet0 / 1--
18.
BT
Investiční projekty podniků
Department of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
FBE0 / 1
--
19.DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EAM--
FBE
0 / 1
--
20.DisTNákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
21.BTNávrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuDepartment of Business Economics (FBE)B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
FBE
prohlížet0 / 1--
22.
DT
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
23.
BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ševela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
FBE0 / 1--
24.
DisT
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
prohlížet0 / --
--
25.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Department of Business Economics (FBE)D-EM
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
26.
DT
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Melicharová, A.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
FBE
0 / 2--
27.
BT
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EPA-F
B-EM-AFE
B-EM-SE
B-EM-TM
B-EM-ME
FBE
0 / 1
--
28.DisTSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBEprohlížet0 / 1--
29.
BT
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníDepartment of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
30.DT
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Vavřina, J.Department of Business Economics (FBE)
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
31.
DisT
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM--
FBE
prohlížet
0 / --
--
32.
DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ševela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
33.BT
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--FBEprohlížet
0 / 1
--
34.
DT
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--FBE
0 / 1
--
35.
BT
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Poláchová, M.Department of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
36.DisTVplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
prohlížet0 / 1--
37.DT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
FBE
0 / 2
--
38.
BTVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
FBE
0 / 2
--
39.
DTZahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíDepartment of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
40.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Blažková, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
0 / 1
--
41.
BT
Životní cyklus vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--FBEprohlížet2 / 2