Summary of topics offered - Department of Business Economics (FBE)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | C | D | E | G | H | I | K | N | O | P | S | T | U | V | Z | Ž

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN
FBE
Details of topic
0 / 2
--
2.
DTCenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM--
FBE
Details of topic2 / 1 Ozorák, M.
Dostal, Š.
3.
DT
Corporate Financial and Treasury Management 4.0
Polák, P.Department of Business Economics (FBE)C-EMC-EM-ME-ENFBE
Details of topic
0 / 2
--
4.DisT
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Department of Business Economics (FBE)D-EMNG
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Akomaning, Y. O.
5.DisT
Determinanty kapitálové struktury firem
Chmelíková, G.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--FBEDetails of topic
1 / --
Zelená, M.
6.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionechŽivělová, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
7.BTEfficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.Vavřina, J.
Department of Business Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
FBEDetails of topic0 / 1--
8.
BT
Ekonomická výkonnost podniků
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM--FBEDetails of topic
0 / 1
--
9.
DisTEkonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Department of Business Economics (FBE)D-EM
D-EM-ME
FBE
Details of topic
0 / 1
--
10.
DisTEkonomické benefity budovania digitálneho podniku s využitím konceptu Industry 4.0Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EPA
C-HPSA
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
--
--
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 2
12.
BT
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Global effectiveness of companies
Ševela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Hodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
15.DTIdentifikace finanční krize podnikuDepartment of Business Economics (FBE)C-EMC-EM-REO
FBE
Details of topic
0 / 1
--
16.
DisT
Inovace jako generátor hodnoty podniku
Department of Business Economics (FBE)D-EM
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
17.
BT
Investiční projekty podniků
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
18.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojovHurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EAM--FBEDetails of topic0 / 1--
20.
BT
Návrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
FBE
Details of topic
0 / 1
--
21.
DTOvěření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
23.DisT
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Syrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
24.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
FBEDetails of topic0 / 1--
25.DT
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Melicharová, A.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
FBE
Details of topic
0 / 2
--
26.
BT
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Melicharová, A.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EPA-F
B-EM-AFE
B-EM-SE
B-EM-TM
B-EM-ME
FBE
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisTSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM--FBEDetails of topic
0 / 1
--
28.
BT
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
29.DT
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Vavřina, J.Department of Business Economics (FBE)--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
30.DisT
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EAM--FBEDetails of topic0 / --
--
31.
DTVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparaceŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
32.
BTVliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podnikuPoláchová, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
33.DTVliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnostDepartment of Business Economics (FBE)C-EM--FBE
Details of topic
0 / 1
--
34.BTVliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnikPoláchová, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
35.
DisTVplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikovHurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
36.
DT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
37.
BT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiDepartment of Business Economics (FBE)B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 2
--
38.DTZahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíDepartment of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic0 / 2
--
39.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
40.
BT
Životní cyklus vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
FBE
Details of topic
2 / 2 Maršálek, A.
Michalička, V.