Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood TechnologyHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTprohlížet
0 / --
--
2.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
3.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
0 / 1
--
4.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
0 / 1
--
5.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
prohlížet
1 / --
6.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / 2
--
7.
DTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------
FFWT
0 / 2
--
8.
DisTAllowable cut evaluation methods for rich-structure forestsKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM
--
--FFWT
0 / 1
--
9.
DT
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT0 / 1
--
10.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
11.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 1--
12.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
--
FFWT1 / 2 Nop, P.
13.
DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--FFWTprohlížet0 / 3--
14.BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
15.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
16.
DisT
Analýza efektivního využití tuhých biopalivDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----FFWT0 / --
--
17.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
18.DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
19.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
20.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
21.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----
FFWT
prohlížet0 / 2--
22.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT0 / 2--
23.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI
--
--
FFWT
0 / 2
--
24.DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WED-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
25.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
----FFWT
0 / --
--
26.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
27.
DT
Analýza konstrukčního spojeŠimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
28.DTAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--FFWT
0 / --
--
29.
DT
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
0 / ----
30.
DTAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
31.DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
32.DT
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Department of Engineering (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
33.DTAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
34.
DisT
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
35.
DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
0 / 1--
36.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
37.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
0 / 1--
38.BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
0 / --
--
39.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / ----
40.
BT
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------
FFWT
prohlížet0 / ----
41.DisTAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWTprohlížet
1 / 1
Šeda, V.
42.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programuVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT0 / 1
--
43.BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
0 / 1
--
44.
DisT
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
0 / 1--
45.
BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
46.
DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--MENDELUprohlížet0 / ----
47.BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
48.
BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Department of Silviculture (FFWT)------FFWT0 / 5
--
49.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 5
--
50.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--MENDELUprohlížet0 / 1
--
51.BTAnalýza rentability provozu odvozní soupravy
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT0 / 2--
52.
DisT
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)D-EEP----FA
0 / --
--
53.
Final thesis
Analýza spojovací lamely Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
54.
BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 6
--
55.BTAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------MENDELU
0 / 2
--
56.BTAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
57.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT0 / 2
--
58.DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
59.
BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
0 / 2
--
60.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 5
--
61.BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--FFWT0 / --
--
62.DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)M-FEN--
--
FFWT
0 / ----
63.
DT
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiDepartment of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
0 / --
--
64.
DT
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Department of Engineering (FFWT)
------FFWTprohlížet0 / --
--
65.
BTAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
66.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1
--
67.
DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
68.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
69.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
prohlížet0 / 3
--
70.
DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
71.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTprohlížet
0 / 2
--
72.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
0 / ----
73.BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / ----
74.
BT
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTprohlížet
0 / 1
--
75.BTAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
76.
DisTAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
0 / 1
--
77.
DisTAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
prohlížet1 / 1 Surovcová, K.
78.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / --
--
79.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
80.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------FFWTprohlížet0 / 2--
81.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
82.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
83.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
84.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / 2
--
85.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
86.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
87.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 2
--
88.DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
89.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
90.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruTauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
91.
BT
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT0 / ----
92.
BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
93.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 1
--
94.
DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
95.
DisTAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----
FFWT
prohlížet1 / 2 Michal, J.
96.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
0 / 1
--
97.
BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
1 / --
98.
DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / 2
--
99.DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO--
--
FFWT
0 / 2--
100.
DT
Audio-Video nábytek
Maňák, H.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN--
--
FFWT0 / --
--
101.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet0 / 5--
102.
DTAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
103.
DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
104.DisTAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL
--
--
FFWT
0 / 2
--
105.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
106.BT
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 2
--
107.
BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 1
--
108.BTBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / 2
--
109.
BT
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechZemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROP
--
FFWT
0 / 1
--
110.
DisT
Biodesign veřejného interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT1 / 1 Obdržálek, M.
111.
DTBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
112.
BT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 2
--
113.
DT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT0 / 2--
114.BT
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWT0 / 3
--
115.
DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
116.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
0 / 2
--
117.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
118.
BT
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
119.
BT
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
120.
BTBydlení na minimální ploše
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTprohlížet
0 / 3
--
121.
BT
Bydlení v domově seniorůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
122.
BT
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR----
FFWT
1 / 1
Vernerová, A.
123.BTbylení 30. let 20. století, vliv na současnostDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
0 / 1
--
124.DTBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWT0 / ----
125.
DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
126.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY--FFWT1 / -- Matoušková, M.
127.
BT
Cenové porovnání roubených staveb
Lenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMSB-TIMS-TIMS--
FFWT
0 / 2
--
128.
BTCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT0 / 2--
129.
DT
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
130.
DT
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
131.
BT
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSDepartment of Forest Ecology (FFWT)------
FA
prohlížet
0 / 2
--
132.
DT
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 5
--
133.
DT
Communication and public relations in forestryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 5--
134.DTComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
135.
DisT
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
136.DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWT0 / 1
--
137.
DT
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringu
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / 1
138.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
Holík, J.
139.
DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
140.
BT
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT0 / 2--
141.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
0 / 1
--
142.
DT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-WE
C-WE-WE
--
FFWT
0 / 1
--
143.BTDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
--
--
FFWT
0 / 1--
144.
BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR----
FFWT
0 / 2
--
145.
DisTDatování půd přirozených temperátních lesůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
146.Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 1
--
147.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT0 / 1--
148.BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
149.
BTDendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
150.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
151.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
152.BTDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
0 / 1--
153.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWT0 / --
--
154.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
155.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / --
--
156.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
157.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
158.
DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
159.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / ----
160.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
0 / --
--
161.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
0 / ----
162.DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
163.
DisT
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWT0 / --
--
164.
DisTDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT0 / 2--
165.
DT
Design exteriérového mobiliáře
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-FDSGN
C-FDSGN-FDSGN
--
FFWT
0 / --
--
166.
BT
Design hovorového křeslaSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
0 / 3
--
167.
BT
Design nábytku - technologie a materiályDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------
MENDELU
prohlížet0 / 2--
168.
DT
Design nábytku - nové technologie a materiály
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU0 / 2
--
169.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
170.
BT
Design světelného objektu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
171.DTDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
172.
DTDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
173.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
174.
DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
175.
DT
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
176.
BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 2
--
177.DTDiscrete models of population dynamicsDepartment of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO--FFWT
0 / 1
--
178.
DisT
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Vrška, T.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--FFWT
0 / 1
--
179.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 1
--
180.DTDlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
181.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
----FFWT0 / 1--
182.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
183.BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 3
--
184.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT
0 / 1
--
185.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domu
Kotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
0 / 2
--
186.
BTDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
187.
DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
188.DTDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWTprohlížet0 / ----
189.DTDrobní savci Orlických horDepartment of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
prohlížet0 / 2
--
190.BTDrobní savci Orlických horČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
191.
DTDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 3--
192.DT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 3
--
193.
BTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWT
0 / 3
--
194.BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
1 / 2
195.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
196.
BT
Dřevostaba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTprohlížet4 / -- Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
197.
DT
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / --
Trbušek, J.
198.
DT
Dřevostavba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / --
199.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / --
--
200.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----MENDELU
0 / --
--
201.
Final thesisDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
202.
DisTDynamická analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
203.
DisTDynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
0 / --
--
204.
BTDynamická analýza větve stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
205.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWTprohlížet1 / --
206.
DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
207.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living treeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWT0 / 2--
208.
BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Hort, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
0 / 2
--
209.
BT
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
210.
BTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
211.
DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
212.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
1 / --
213.
DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
0 / --
--
214.
DT
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
215.
DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Krejza, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWT
1 / 1
216.
BTEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
217.BT
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT0 / 1
--
218.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
M-FENM-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
219.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT0 / 1
--
220.DTEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
221.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
222.
BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Michalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT0 / 1--
223.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
224.
DT
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
225.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT0 / 1--
226.
DTEkologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
227.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / --
--
228.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
0 / 2
--
229.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 2
--
230.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 2
--
231.
DisT
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
232.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT0 / ----
233.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 2
--
234.
BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 3
--
235.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT0 / 3
--
236.DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Department of Silviculture (FFWT)D-LI--
--
FFWT
1 / 1
237.DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
238.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
239.
DT
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 2--
240.
DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
--
--
MENDELU
prohlížet0 / 3--
241.
DT
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Holušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 2
--
242.DTEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
243.DTEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
244.BT
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
245.DisT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWT
0 / 3
--
246.
DisT
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Machar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTprohlížet
1 / 1
Černá, I.
247.
BT
Elektronické měření kulatinyHunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / 2--
248.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT0 / 2--
249.
DT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTprohlížet1 / 2 Šenovská, V.
250.
BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
0 / 2
--
251.DTEnergetická bilance lesního porostuDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
252.
DT
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
253.
DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
0 / 2
--
254.
DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT0 / 1--
255.BTErgonomie pracovního místaDepartment of Engineering (FFWT)------FFWT0 / --
--
256.
DT
Ergonomie pro 21. století
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet1 / 1
257.
DisT
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
258.
DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
259.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
260.
DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
261.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
262.
DTEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
263.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
264.
DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / 2
--
265.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
0 / 1
--
266.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 1
--
267.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
0 / 1--
268.DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
269.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
0 / --
--
270.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
271.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
272.
DTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 2
--
273.BTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
--
FFWT
0 / 2
--
274.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Král, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT0 / 3
--
275.
DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1--
276.
DisTFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
277.
BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / 3--
278.BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWTprohlížet
0 / --
--
279.BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
280.
DT
Finanční analýza nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----FFWT0 / 2--
281.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
282.DisT
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Machar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
283.
DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
284.DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT0 / 2
--
285.
DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
286.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
0 / 1--
287.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
288.DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
0 / 1--
289.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Štykar, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
prohlížet
1 / 2
Blažejová, A.
290.
DisT
Free topicDepartment of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
0 / 1--
291.DisTFree topicSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
292.DisT
Free topic
Krejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
293.
DisT
Free topicHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT0 / 1--
294.
DisT
Freie Thema
Krontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
0 / 2
--
295.
DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / ----
296.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
297.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--FFWT
0 / 2
--
298.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-LE
--
--FFWT
0 / 2
--
299.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
0 / 4
--
300.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 4--
301.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
----FFWT0 / 4
--
302.
DT
Furniture design
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
303.
BT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWT0 / ----
304.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
305.DTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
306.BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
307.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
1 / 2
308.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
309.
DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
310.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
311.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
312.DTGini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO----FFWT
0 / --
--
313.
BT
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
314.
DT
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / 1
--
315.BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / ----
316.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / ----
317.
DT
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / 3
--
318.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
------
FFWT
0 / --
--
319.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
320.
DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
prohlížet0 / 1--
321.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / --
--
322.DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
0 / 2
--
323.DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
324.BT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT0 / 1--
325.
BT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
FOR
FFWT
0 / 2
--
326.
DT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--FE
FFWT
0 / 2--
327.
DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWTprohlížet1 / 1
328.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
329.
BT
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
330.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2
--
331.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
1 / 1
Čamlík, P.
332.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
1 / 1
Vejnarová, K.
333.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT0 / --
--
334.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT0 / ----
335.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / --
--
336.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
337.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
338.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
339.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
340.DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / ----
341.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
342.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
343.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT0 / 1
--
344.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FOR
FFWT
0 / 5
--
345.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FEFFWT
0 / 5
--
346.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / 1
347.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM--
--
FFWT0 / 1
--
348.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
349.DT
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI----FFWTprohlížet
0 / 2
--
350.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 3
--
351.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
352.DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
0 / 2
--
353.
BT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTprohlížet
0 / --
--
354.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / --
--
355.
DT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)----
--
FFWT0 / ----
356.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
357.
DisT
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----
FFWT
0 / 1
--
358.
DT
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.Department of Engineering (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
359.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
360.
DT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / --
--
361.
DT
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
0 / 2
--
362.BTHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 2
--
363.
BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
364.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / --
--
365.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
366.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
367.BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
368.DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT0 / 4--
369.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 4--
370.
DTHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / --
--
371.BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
372.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / --
--
373.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / --
--
374.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
375.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT0 / ----
376.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--FFWT
0 / --
--
377.BTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 1--
378.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
379.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / --
Pancner, J.
380.
DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 3
--
381.
BT
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
382.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
383.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
384.
BT
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2
--
385.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
386.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
387.DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
388.DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet1 / 1
389.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----FAprohlížet0 / 2--
390.
BT
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Hála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
----
FFWT
prohlížet0 / ----
391.
BT
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
392.
BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
0 / 2
--
393.BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
394.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
395.
DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
prohlížet1 / 2
396.
BT
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
1 / 2
Dastych, T.
397.
BTChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
398.
BT
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
399.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
400.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
401.DisTChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT--FFWT0 / 1--
402.DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Májek, T.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
403.
DTChřadnutí olší v České republiceMájek, T.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWT
0 / --
--
404.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
1 / 1
405.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMS
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
406.DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Schneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
0 / 3
--
407.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
--
--
FFWT0 / 2--
408.
DT
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Patočka, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT0 / 1--
409.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
410.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN
--FOR
FFWT
prohlížet0 / 2--
411.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-NI--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
412.
DisT
Individual topicDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
0 / 2
--
413.DisTIndividuální témaDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
414.DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
415.
DisT
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / 2--
416.
DisT
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----FFWT
0 / 2
--
417.
DT
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----FFWTprohlížet
0 / 1
--
418.
BT
Internetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
419.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
1 / 1 Horáková, P.
420.
BT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWT
0 / 1
--
421.BTInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
MENDELU
0 / 2
--
422.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
423.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
424.DTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
425.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)------
FA
0 / 3
--
426.
BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
427.
BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT0 / --
--
428.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
429.BTInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
430.
BTInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
431.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT0 / 3--
432.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--FFWT0 / 2
--
433.DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / 1
--
434.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
435.
DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
436.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT0 / --
--
437.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
438.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
MENDELU
prohlížet0 / 2
--
439.
BT
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 2
--
440.
DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
441.DisTKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
--FFWT0 / 1
--
442.DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
443.
BT
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 3
--
444.
BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních pracíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
0 / 3--
445.
BT
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
1 / --
446.BT
Katalog výrobků
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
447.
DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LE
--
--
FFWTprohlížet0 / 5--
448.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWTprohlížet
0 / 2
--
449.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
450.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
----FFWTprohlížet0 / 2
--
451.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT0 / 1
--
452.
DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2--
453.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Deutscher, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
454.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
455.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
456.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
457.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--FFWT0 / 1
--
458.
BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
459.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 2
--
460.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
461.
DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet0 / 3
--
462.
DT
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
463.DT
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 2
--
464.
DTKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT0 / 3
--
465.
BTKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
0 / 1--
466.
DisTKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--
FFWT
0 / --
--
467.
DisT
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťDepartment of Engineering (FFWT)D-TTLP
--
--
FFWT
0 / --
--
468.
DTKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
469.
DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
----
FFWT
0 / 3
--
470.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
471.
DTKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
472.DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
473.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 3
--
474.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
475.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
476.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------FFWT0 / 3--
477.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
478.
DisT
Kořenový systém a stabilita stromů
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet0 / ----
479.BTKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
480.
BT
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Department of Engineering (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--FFWT0 / 2--
481.DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
0 / --
--
482.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
483.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / --
--
484.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovače
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
485.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE--FFWTprohlížet
0 / 1
--
486.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
487.DisT
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWT
0 / 2
--
488.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 1--
489.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-AGI
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
490.DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
491.BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 1--
492.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT0 / ----
493.BT
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Vala, Z.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
494.
BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Najbrt, T.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
495.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
496.DT
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
497.
DisTLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
498.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT0 / 1--
499.
BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWT0 / 2
--
500.
DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----FFWT
0 / 2
--
501.
DisT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
502.DT
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
prohlížet0 / ----
503.
BT
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Department of Forest Management (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
504.
DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / ----
505.
DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
506.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / --
--
507.
DisT
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD--
--
FFWT
prohlížet1 / 1
508.
BT
Logistická rovnice v populačních modelech
Department of Mathematics (FFWT)----
--
FFWT0 / 2
--
509.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
510.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
511.DisTLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
--
--
FFWT
1 / 1
512.DTMalý bytDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--FFWT
0 / --
--
513.
DT
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
0 / 2
--
514.
DisTMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWT
0 / 1
--
515.DTMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWT0 / ----
516.
BTMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
1 / --
Pejčochová, P.
517.
DT
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----
FFWT
prohlížet0 / 2--
518.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Lenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / 3
--
519.DT
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 12
--
520.
BT
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 12
--
521.
DT
Masivní\dřevostavba
Havířová, Z.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
522.
BT
Matematika podzemní vody
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
523.
DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
524.
DT
Mathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
525.
BTMaticové modely populací
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
526.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
1 / 1
527.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
528.
DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
0 / --
--
529.Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
530.
BT
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
531.
DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----
FFWT
0 / --
--
532.
BT
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Department of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 2
--
533.
DisT
Městský mobiliář
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD--
--
FFWT1 / 1
534.
BT
Metoda kritické cesty a její aplikace
Fišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)------
FFWT
prohlížet0 / 2
--
535.
DisT
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
536.
Final thesisMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
537.BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FA
0 / 3
--
538.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
539.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 3
--
540.
BT
Mobilní dřevěný prvek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
541.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
0 / ----
542.
DTModální analýza výřezuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
543.
BT
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELU
0 / 4
--
544.DisTModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
0 / 1
--
545.BTModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
546.DTModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
0 / 1
--
547.BTModelování ve vědách o živé přírodě
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2--
548.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWT0 / 1
--
549.
DT
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
550.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
551.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 1
--
552.BTMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FA
0 / 1
--
553.
DT
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
554.BT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
0 / --
--
555.DT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
556.
BT
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
0 / 1
--
557.
BT
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
0 / --
--
558.
DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWTprohlížet0 / 2--
559.
DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT0 / 1
--
560.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
561.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
562.
BTMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
563.
DisT
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT0 / ----
564.
BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
565.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--FFWT0 / 2
--
566.
DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTprohlížet0 / 1
--
567.
DT
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--FFWT
0 / 1
--
568.DTMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 1
--
569.BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTprohlížet0 / 3--
570.DT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
0 / 3--
571.
DT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
572.BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
573.BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Plhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / --
--
574.
DT
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
------
FFWT
prohlížet0 / ----
575.DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWT
0 / 1
--
576.
DT
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
577.
Final thesis
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
578.BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FA0 / 1
--
579.
BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-AS
B-AS-AE
--
FA
0 / 1
--
580.
DT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
581.
BTMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
582.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Tauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3
--
583.BTNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
584.
DisT
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----
FFWT
prohlížet
1 / 1
585.
BT
Nákup nové lesní techniky
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet0 / 3
--
586.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------FFWT
0 / --
--
587.DisT
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet1 / -- Hammond, M. E.
588.
DisT
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
--
FFWT
0 / 1
--
589.BTNávrh barové židle
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--FFWT
0 / 2
--
590.BTNávrh barové židleSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWT
1 / 2
591.BTNávrh bytového soliteru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN--
--
FFWT
0 / --
--
592.
BT
Návrh dětského pokoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN----FFWT
0 / --
--
593.
BT
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
594.
DT
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RD
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)----
--
FFWTprohlížet0 / 1--
595.
DTNávrh dřevěných vrat do historického objektuDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)----
--
FFWT0 / 1
--
596.
BT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
597.DTNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
598.
DTNávrh dvougeneračního rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
0 / 2
--
599.
BT
návrh interiéru nábytkové prodejny
Kanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-WI-WI
--
FFWT
0 / 1--
600.DT
Návrh interiéru specializované designové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)----
--
FFWT0 / --
--
601.
DT
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
602.
DT
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWT
0 / 2--
603.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
1 / 2
604.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
605.
BT
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
PDSG
FFWT
0 / 1
--
606.DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
607.
BT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWT0 / 1
--
608.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
0 / 1
--
609.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
610.BTNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWTprohlížet
2 / 1
Pavlík, M.
Osička, V.
611.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
612.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM
--
FFWT
2 / 1
Vančura, Z.
Vaníková, S.
613.DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----
FFWT
0 / 1
--
614.
BT
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
615.DT
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWT
0 / 1
--
616.
DisTNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
0 / --
--
617.
DT
Návrh malé vodní nádrže
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet
1 / --
Lásková, J.
618.
BTNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
1 / 2
619.BTNávrh nábytkového showroomuKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 1
--
620.
DTNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
621.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-WE
C-FDSGN
C-NI
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
622.
BT
Návrh nábytku do interiéru obchodní pasáže
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 3--
623.
DT
Návrh nebo obnova naučné stezky
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
624.
DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT0 / 1--
625.
DT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 1
--
626.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-LI--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
627.
DT
Návrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FDSGN
C-NI
C-NI
C-NI
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
628.
BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
0 / 2
--
629.
BT
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT0 / 2--
630.DTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT0 / 2--
631.
BT
Návrh obytného prostoru
Maňák, H.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN----
FFWT
0 / --
--
632.
BT
Návrh odpočivného křesla
Svoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-TVN
--
--
FFWT
0 / --
--
633.
BT
Návrh odpočivného křeslaSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT1 / -- Káňová, S.
634.DT
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký les
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
635.
DT
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední les
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
636.
DT
Návrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.
Department of Forest Management (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / ----
637.
DT
Návrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLA
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
638.
DT
Návrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřeviny
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / --
--
639.
DT
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / 4
--
640.
DT
Návrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladování
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-TMZD
C-FE-FE
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
641.
DT
Návrh profesionální kuchyně pro gastronomii
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-DESGN--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
642.
DT
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno Chrlice
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWTprohlížet0 / 1
--
643.DTNávrh rekonstrukce malé vodní nádrže
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT0 / --
--
644.BT
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND--
FFWT
0 / ----
645.DTNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWT0 / 1--
646.
DisT
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádrží
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT0 / ----
647.
BT
Návrh schodiště do dřevostavby
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
648.BT
Návrh stabilizacde břehového území nádrže
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTprohlížet
0 / 2
--
649.DTNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž Brno
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
650.
Final thesis
Návrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
0 / --
--
651.BT
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
652.
DT
Návrh úpravy vybraného úseku vodního toku
Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTprohlížet
0 / --
--
653.
BT
Návrh vestavěné skříně do dřevostavby
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT0 / 1--
654.
DT
Návrh věšákového setu
Tauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-FDSGN
C-WE
--
--
C-WE-WE
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
655.
BT
Návrh vchodových dveří do rodinného domu