Prehľad vypísaných tém - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DPA custom topicValtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BPA custom topicÚstav ekologie lesa (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DizP
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DizPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
8.BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
9.
DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
DizP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DizP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti témy1 / 2 Nop, P.
15.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
16.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
18.DizPAnalýza efektivního využití tuhých biopalivÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
20.
DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
22.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
26.
DizP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
28.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
29.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
30.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / --
--
31.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
32.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Ondrejčík, R.
33.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
35.
DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.DizPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.DizP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
39.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
DizPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.DizP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
49.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 5
--
52.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
53.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
54.
BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
55.
DizP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP
--
--AFPodrobnosti témy0 / ----
56.
ZP
Analýza spojovací lamely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
58.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2
--
59.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
62.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
64.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.
DizP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
71.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
72.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
73.
DizP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPÚstav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
75.BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
76.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / ----
77.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
79.DizP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
80.
DizP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
82.BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
83.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
84.DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
85.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
86.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
87.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
88.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
89.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
90.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
91.
DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
94.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
95.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
96.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
97.
DizP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DizP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
99.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
101.
DizP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
103.
DP
Audio-Video nábytekMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
104.BPAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
105.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
106.
DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.DizPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
108.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
109.
BP
Benfordův zákon a testování velkých souborů datÚstav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
110.
BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
111.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
112.BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DizP
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
115.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
116.DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
118.
DizP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambieÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
119.DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
120.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
121.BP
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
123.BP
Bydlení na minimální ploše
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
124.
BPBydlení v domově seniorůÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
125.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
126.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
127.DPBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
128.DizP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.
DizP
Carbon and water relations in the coppice forests
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
130.
BP
Cenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
131.BPCenové porovnání srubových stavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
132.DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
133.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
134.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSÚstav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
135.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
136.DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 5--
137.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
138.DizP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
139.DizPContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
140.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringu
Duľa, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
141.
DizPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
142.
DizP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
144.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
145.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
146.BP
Daňové zatížení dřevařských podniků
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
148.
DizP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
149.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
150.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Kolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
152.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
153.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
154.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
156.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
157.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
158.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
159.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
160.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
162.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Vavrušková, L.
163.
BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFPodrobnosti témy0 / ----
164.DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DizP
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Adamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
166.DizPDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
167.
DizP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
168.
DP
Design exteriérového mobiliářeBuganská, T.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
169.
BP
Design hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
170.BP
Design nábytku - technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
171.
DPDesign nábytku - nové technologie a materiályÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
172.
DizP
Design of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Design světelného objektu
Buganská, T.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
174.
DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
176.
DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
177.DizP
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDFPodrobnosti témy0 / ----
178.
DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
179.
BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
DP
Discrete models of population dynamicsÚstav matematiky (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
181.
DizPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
182.
DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
183.DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DizP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jaroš, L.
186.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
187.DizP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
189.
BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
190.
DizP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
191.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
192.
DP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
193.
BP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
194.
DP
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
195.DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
196.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
197.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 2 Balášová, K.
198.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
199.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
4 / --
Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
200.DP
Dřevostavba bytového domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy1 / -- Trbušek, J.
201.DP
Dřevostavba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy1 / --
202.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
203.
ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
204.
ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.
DizP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
206.DizPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.BP
Dynamická analýza větve stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
208.DizP
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / --
Morandini, M.
209.DizPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
210.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living treeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
211.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
212.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
214.
DP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
215.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / --
Fojtík, P.
216.
DizPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
218.DizPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
219.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
220.
BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
221.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIN
M-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
222.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.
DP
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech Republic
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
224.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / --
--
225.BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
226.DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
227.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
228.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
229.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
DP
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
231.
DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
232.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
233.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
234.
DizP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
235.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
236.
BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
238.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
1 / 3
239.
DizPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
240.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
241.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
242.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
243.
DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
244.
DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
245.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
246.
DPEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
248.
DizP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
249.
DizP
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
250.
BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
251.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
252.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
253.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
254.
DP
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / 2--
255.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
256.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
257.
DizPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
258.
BP
Ergonomie pracovního místaÚstav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
259.
DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
------LDFPodrobnosti témy1 / 1
260.
DizP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
261.DizPEstimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
262.
DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
263.DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
264.DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
265.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
266.
DizP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
267.
DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
268.
DizP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
269.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
270.
DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
271.
DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
272.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
273.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
274.
BP
Experimentální modální analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
275.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
276.
BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
277.
DizP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 3
278.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresÚstav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
279.
DizP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
280.BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
281.BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
282.
BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
283.
DP
Finanční analýza nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
284.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
285.DizPForest birds – indicator species of forest habitat quality
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
286.
DizPForest carbon exchange derived by different meansÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
287.
DizPForest carbon exchange derived by different meansÚstav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
288.
DizP
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.DizP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
290.DizP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DizP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
292.
DizP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2 Blažejová, A.
293.
DizPFree topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.DizP
Free topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
295.
DizP
Free topic
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
296.DizP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
DizP
Freie Thema
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
298.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
299.DP
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Michalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
300.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuÚstav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
301.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
302.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
303.DizP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
304.
DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
305.
DPFurniture design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
306.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
307.DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
308.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
309.
BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
310.
DizPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2 Kubalíková, L.
311.
DizP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
312.
DP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
313.BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
314.DizPGini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
315.
DP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
316.
BP
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
317.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kumhom, P.
318.BPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
319.DP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
320.
DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
321.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
322.BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
324.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
325.
DPHledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
326.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
327.BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
328.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LESLDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
329.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
330.
DizP
Hnojení krytokořenného sadebního materiáluÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bárta, A.
331.
DizP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
332.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
333.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
334.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
335.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
336.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
337.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
338.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
1 / --
Kopa, V.
339.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
340.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
341.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
343.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
344.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
345.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
348.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
349.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
350.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
351.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
352.
DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
353.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
354.DizPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
355.
DizP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
356.
BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
357.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
358.
DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
359.DizPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
360.DizP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
361.
DPHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
363.
DP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
364.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
365.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
366.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
367.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
368.
DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
369.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
371.
DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
372.
BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 4--
373.DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KIN-KI-KI--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
374.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
375.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
376.
DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
377.
BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
378.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
379.
DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
380.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
381.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
382.BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / -- Pancner, J.
383.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
384.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
385.
DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
386.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
387.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----MENDELUPodrobnosti témy1 / 2
388.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
389.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
390.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
391.
DizP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
392.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
393.BP
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
394.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
395.
BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
396.
BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
397.
DP
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
398.
DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaÚstav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
1 / 2
399.
BP
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Dastych, T.
400.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
401.
BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
402.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
403.BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
404.
DizP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Kula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Májek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
406.
DP
Chřadnutí olší v České republice
Májek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
407.DizPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hamřík, T.
408.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.
DizPImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
410.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
411.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
413.BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Ústav techniky (LDF)
B-LESN
--
LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
414.
DP
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
415.
DizP
Individual topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
416.DizP
Individuální téma
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
417.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
418.
DizPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
419.DizPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
420.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
421.
BPInternetový prodej nábytku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
422.BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horáková, P.
423.
BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
424.
BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
425.
DP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
426.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
428.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
429.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
430.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
431.
DPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
432.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
433.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
434.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
435.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
436.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
437.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
438.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
439.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
440.
BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2
--
441.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
442.BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
443.
DizP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
444.DizP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
445.
DizP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
446.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
447.
BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
448.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy1 / --
449.BP
Katalog výrobků
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
450.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
451.
BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
452.DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
453.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
454.BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
455.DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
456.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
457.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
458.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
459.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
460.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
461.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
462.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
463.
BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
464.
DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
465.DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
466.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
467.DP
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
468.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
469.
DizP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
470.
DizP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
471.
DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
472.
DizP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
473.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
474.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
475.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
476.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
477.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
478.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
479.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
480.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
481.DizP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
482.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
483.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůÚstav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
484.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
485.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
486.BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
487.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
488.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI-NI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
489.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI----
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
490.
DizP
Kvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
491.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
492.
DizP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
493.
DizPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNGD-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
494.
BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuÚstav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
495.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
496.
BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
498.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
499.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
500.
DizP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
501.DizP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
502.BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Fidler, O.
503.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
504.
DizP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
505.DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
506.
BP
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
508.DPLesy města Brna - převod na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / ----
509.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
510.DizPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Maksimović, S.
511.
BP
Logistická rovnice v populačních modelechÚstav matematiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
512.
DizP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
513.
DizP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
514.
DizPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
515.
DP
Malý byt
Maňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
516.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
517.
DizP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
518.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
519.
BPMarketingová strategie firmyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
520.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
521.BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
522.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 12
--
523.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 12--
524.
DP
Masivní\dřevostavba
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
525.
BPMatematika podzemní vodyMařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
526.
DizP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
527.DPMathematical optimization with applications in forestry
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
528.BPMaticové modely populací
Ústav matematiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
529.DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
530.
DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
531.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
532.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
533.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
534.
DizPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
535.BP
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Ústav techniky (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / 2--
536.
DizP
Městský mobiliářKanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Fajkusová, K.
537.
BP
Metoda kritické cesty a její aplikace
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
538.
DizP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
539.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
540.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3--
541.DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
542.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
543.
BPMobilní dřevěný prvek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
544.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
545.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
546.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 4
--
547.
DizP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
548.BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
1 / --
Žvak, J.
549.
DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
550.
BP
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
551.DizP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
552.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
553.
DizPModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
554.
DizP
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
555.BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
556.
DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
558.
DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
559.
BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
560.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
561.DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
562.
DizP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
563.
DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
564.
DizP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
565.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
566.DizPMožnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
567.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
568.
DizP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
569.
DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
570.DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
572.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
573.DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
574.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
575.
BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
576.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
577.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
578.
DizP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyÚstav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
579.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
580.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
581.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
582.
BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
583.
DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
584.
BPMyslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.
DizP
Nábytek bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
586.
BP
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
587.
DizP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Odvárka, Z.
588.
BP
Nákup nové lesní techniky
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
589.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
590.
DizP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
591.
DizPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.
BP
Návrh barové židle
Svoboda, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
593.BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
594.BP
Návrh bytového soliteru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
595.
BP
Návrh dětského pokoje
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
596.
BP
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
597.
DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
598.DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
599.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
600.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
601.
DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
602.BP
návrh interiéru nábytkové prodejny
Kanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--
LDFPodrobnosti témy1 / 1
603.DPNávrh interiéru specializované designové prodejnyÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
604.
DP
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
605.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
606.
DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2 Plesl, V.
607.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
608.
BP
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostory
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
NAV
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
609.
DP
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Holouš, Z.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NIN-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
610.
BP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
611.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
612.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
613.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
VN
LDF
Podrobnosti témy
2 / 1
Pavlík, M.
Osička, V.
614.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
615.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
VN
LDF
Podrobnosti témy2 / 1
616.
DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
617.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
618.
DP
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
619.
DizPNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
620.
DP
Návrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Lásková, J.
621.
BP
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Madejewský, L.
622.
BP
Návrh nábytkového showroomu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
623.