Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
SpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
A custom topicÚstav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.
BPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
5.DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
6.DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
8.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
9.
DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forestsÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
13.DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2
15.DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
16.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
21.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
22.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
23.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DisP
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
28.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Analýza konstrukčního spojeŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
30.DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
34.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.
DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.DisPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
39.
BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
41.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
42.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
44.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
49.
DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
51.BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
52.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
53.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
55.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 6
--
58.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
63.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
64.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
66.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
67.
DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
70.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
71.DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
73.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
76.
BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
79.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA
--
--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Surovcová, K.
81.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
82.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
83.
DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
84.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
85.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
87.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
88.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
92.DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
95.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
96.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
97.
DisPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Michal, J.
99.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.
BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / --
Čiháček, M.
101.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
103.
DPAudio-Video nábytekÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
105.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
106.DisPAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
107.
DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
108.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.BP
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
111.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
112.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
113.
DisP
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Obdržálek, M.
114.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
115.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
117.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
118.
DisP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
120.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
122.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Kašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
123.
BP
Bydlení na minimální ploše
Tauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
124.BP
Bydlení v domově seniorů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
125.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
----LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
126.
BP
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
127.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
DisP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.
DisP
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDFPodrobnosti tématu1 / --
130.
BP
Cenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
131.
BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
132.DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
133.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
135.
DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
136.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
137.
DP
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
DisP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
139.
DisPContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Ejemová, T.
141.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
142.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BP
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
144.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
145.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
147.
BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
148.DisP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
149.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Rybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
150.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
151.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
157.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
163.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARBB-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
165.
DisPDendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
DisP
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DisP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.DP
Design exteriérového mobiliáře
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
169.BP
Design hovorového křesla
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
170.
BP
Design nábytku - technologie a materiályÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
171.
DP
Design nábytku - nové technologie a materiály
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
172.DisPDesign of solid-wood beams and panels without glue joint
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
BP
Design světelného objektu
Buganská, T.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
174.
DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
176.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Dvořák, M.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukačevičová, A.
177.
DisPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
179.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.DPDiscrete models of population dynamics
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
181.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.
DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
185.
DPDlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
187.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
189.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
191.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
192.
DP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
193.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
194.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
195.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
196.BPDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
197.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2
198.BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
199.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu4 / --
200.
DP
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu1 / --
201.
DPDřevostavba rodinného domuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
202.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
203.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.
ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
205.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
206.DisP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
207.
BP
Dynamická analýza větve stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
208.
DisP
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / --
209.
DisP
Dynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
210.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
211.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
212.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
213.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
214.
DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
215.
DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
216.
DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
218.
DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Arsić, J.
219.
BP
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
BP
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
222.
DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.
DP
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech Republic
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
224.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
225.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
228.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
229.DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
230.
DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
231.
DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
232.
DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
233.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
234.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
236.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
237.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
238.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
239.DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pospíšil, T.
240.
DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
241.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
242.
DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
243.
DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
244.
DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.DPEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
246.
DPEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
247.BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
248.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
249.
DisP
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
250.
BP
Elektronické měření kulatinyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
251.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
252.
DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
253.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
254.
DP
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
255.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
256.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
257.
DisP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
BP
Ergonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
259.
DP
Ergonomie pro 21. století
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chmeliar, B.
260.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
261.
DisP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
263.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
264.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
265.
DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.DisP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
267.
DP
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
268.
DisP
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
270.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
271.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
273.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
274.
BP
Experimentální modální analýza stromuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
275.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
276.
BP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
277.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Král, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
278.
DP
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Hunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
DisP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
280.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
281.BP
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
283.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
284.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
285.DisP
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Machar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
286.
DisP
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.DisPForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
288.
DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DisP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
290.
DisP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
DisPFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
Blažejová, A.
293.
DisP
Free topicÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
DisPFree topicÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
295.DisP
Free topic
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
296.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
297.
DisPFreie ThemaKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
298.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
299.
DP
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Michalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
300.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
301.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuÚstav geologie a pedologie (LDF)N-KI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
302.
BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
303.
DisP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
304.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuÚstav geologie a pedologie (LDF)N-LI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
305.
DP
Furniture design
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
306.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
308.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
309.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
310.DisP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kubalíková, L.
311.
DisPGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajinyBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
312.
DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
313.
BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíÚstav geologie a pedologie (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
314.
DisP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
315.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
316.
BP
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
317.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
318.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
319.DP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
320.
DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
321.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
322.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
323.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
325.DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
326.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
327.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
328.BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
329.
DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
330.
DisP
Hnojení krytokořenného sadebního materiáluÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bárta, A.
331.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
332.BP
Hodnocení designu výrobků
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
333.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
334.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čamlík, P.
335.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
Vejnarová, K.
336.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
337.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
338.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
340.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
341.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
342.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
343.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
344.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
345.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
346.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
347.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
348.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LI
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
349.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Benda, J.
350.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
352.DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
353.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
354.
DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
355.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
356.
BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
357.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
358.
DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
359.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
360.
DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
362.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
363.
DP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
364.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
365.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
366.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
367.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
368.
DP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
369.
BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
370.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
371.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
372.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
373.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
374.
BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
376.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
377.
BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
378.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
379.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
380.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
381.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
382.
BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pancner, J.
383.
DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
384.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
387.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
389.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
390.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
391.
DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Jaroš, J.
392.
ZP
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlinÚstav geologie a pedologie (LDF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
393.
BP
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
394.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
395.
BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
396.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
397.
DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
398.
DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Ústav techniky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu1 / 2
399.
BP
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
400.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
401.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
402.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
403.BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
404.
DisP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
406.
DP
Chřadnutí olší v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
407.
DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Hamřík, T.
408.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
409.DisPImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíSchneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
410.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
411.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
412.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuÚstav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
413.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESN--LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
414.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.
DisP
Individual topicKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
416.DisPIndividuální témaKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
417.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
DisP
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
419.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
420.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
421.
BP
Internetový prodej nábytku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
422.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Horáková, P.
423.
BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
424.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
425.DP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
426.BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
427.DP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
428.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
429.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
430.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
431.
DPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
432.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
433.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
434.BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
435.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
436.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
438.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
439.BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
440.BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
441.BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
442.BP
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
443.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
444.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
445.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
446.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
447.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
448.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyÚstav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Haltof, R.
449.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
450.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
451.
BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
452.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
453.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
454.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
456.
DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
457.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
458.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
459.BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
460.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
461.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
462.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
463.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
464.DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
465.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
466.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
467.
DP
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
468.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
469.DisPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
470.
DisP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
471.DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
472.
DisP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
473.
DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
474.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
475.DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
476.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
477.BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
478.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
479.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
480.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
481.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
482.BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
483.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Ústav techniky (LDF)
B-ARBB-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
484.DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
485.
BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
486.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
487.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
488.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
489.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
490.DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
491.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
492.DisPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.
DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
494.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
495.
ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
496.
BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
497.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
498.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
499.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
501.
DisP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
503.DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
504.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
505.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
506.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíÚstav hospodářské úpravy lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
507.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
508.DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
509.DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
510.
DisP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
511.
BP
Logistická rovnice v populačních modelech
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
512.DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
513.DisPLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
514.
DisP
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Basu, S.
515.
DP
Malý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
516.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
517.
DisP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Mikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
518.
DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
519.
BP
Marketingová strategie firmyMeňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Pejčochová, P.
520.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
521.
BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3
--
522.DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12
--
523.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12
--
524.
DP
Masivní\dřevostavba
Havířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
525.
BP
Matematika podzemní vody
Mařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
526.
DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
527.
DP
Mathematical optimization with applications in forestry
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
528.
BP
Maticové modely populací
Ústav matematiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
529.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1
530.
DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
531.
DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
532.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
533.BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
534.
DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
535.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
536.DisP
Městský mobiliář
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
537.
BPMetoda kritické cesty a její aplikaceÚstav matematiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
538.DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
539.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
540.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
541.
DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
542.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
543.BP
Mobilní dřevěný prvek
Kovařík, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
544.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
545.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
546.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
547.
DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
548.
BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
550.
BP
Modelování ve vědách o živé příroděÚstav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
551.
DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
553.
DisP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
554.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
555.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
556.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
557.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
558.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
559.
BP
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
560.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Cibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
561.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
562.DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
563.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
564.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
565.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
566.DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
567.
BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
568.
DisP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
569.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
570.
DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
572.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
573.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
574.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
575.
BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
576.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
577.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
578.
DisP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
579.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
580.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
581.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
582.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZSB-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
583.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
584.
BP
Myslivecká evidence a statistika
Dvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.DisPNábytek bez kovových a lepených spojů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
586.
BP
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCÚstav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
587.
DisP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Odvárka, Z.
588.BP
Nákup nové lesní techniky
Ústav techniky (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3
--
589.
DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
590.
DisP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
591.
DisP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
592.
BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
593.
BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
594.
BP
Návrh bytového soliteruMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
595.BPNávrh dětského pokojeMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
596.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmÚstav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.
DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
598.
DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
599.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
600.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
601.
DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Kotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
602.
BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
603.
DP
Návrh interiéru specializované designové prodejnyÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
604.DP
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Hála, B.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
605.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
606.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
607.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
608.BP
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostory
Holouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
NAV
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
609.
DP
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
610.
BP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
611.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
612.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
613.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-NAB-TVN
--LDF
Podrobnosti tématu
2 / 1
614.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
615.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Vančura, Z.
Vaníková, S.
616.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
617.
BP
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
618.
DP
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.
DisPNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
620.
DP
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Lásková, J.
621.
BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 2