Prehľad vypísaných tém - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Špecializácia:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Špecializácia
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.DPA custom topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
3.BP
A custom topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DizP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
DizP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
8.
BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
10.DizPAllowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
DizP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
13.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
15.DizP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
18.
DizP
Analýza efektivního využití tuhých biopalivÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
21.
DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
23.
DizP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
25.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.DizPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DizP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
30.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
31.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
33.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
35.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DizPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
37.
DizP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
39.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
42.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
43.
DizP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
46.BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
47.
DizP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceZemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
50.BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
51.
BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
52.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
53.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
55.
DizP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
----
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.
ZP
Analýza spojovací lamely
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 6
--
58.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
59.
BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
60.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
61.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
63.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
64.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
65.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
66.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
67.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
68.
BPAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
69.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
70.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
71.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
73.
DizP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
74.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
75.BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
76.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
77.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Vala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
78.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
79.
DizP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DizP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
82.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
84.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
85.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
86.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
87.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
88.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
89.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
90.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
91.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
92.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
93.
DizP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
94.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
95.
BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
96.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Dobečka, J.
97.DizPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 2
99.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / -- Čiháček, M.
101.
DizP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
102.DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
103.DPAudio-Video nábytekMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Pospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti témy0 / 5
--
105.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.
DizP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DizP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
109.
BP
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Ústav matematiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
110.
BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
112.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
113.
DizP
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
114.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
115.
BP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
116.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
117.BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
118.
DizP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
119.
DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
121.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
122.
BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
123.
BP
Bydlení na minimální plošeTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
124.BP
Bydlení v domově seniorů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
125.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnostÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vernerová, A.
126.
BP
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
127.DPBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
128.
DizPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodÚstav dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
129.
DizP
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Matoušková, M.
130.
BPCenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
131.
BP
Cenové porovnání srubových stavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
132.
DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
133.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
135.DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
136.
DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 5--
137.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
138.DizP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
139.
DizP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
140.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 1
Ejemová, T.
141.
DizP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Holík, J.
142.DizP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
143.
BP
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESB-LES-LES--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
144.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
145.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BPDaňové zatížení dřevařských podnikůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
147.
BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
148.DizP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
149.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
150.BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
151.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
152.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
153.
BPDendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
154.
BPDendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
156.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
157.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
158.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
159.DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
160.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
162.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Vavrušková, L.
163.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
164.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
165.
DizP
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
166.DizP
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFPodrobnosti témy0 / --
--
167.DizP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
168.DP
Design exteriérového mobiliáře
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
169.
BP
Design hovorového křesla
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
170.
BP
Design nábytku - technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
171.DP
Design nábytku - nové technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
172.
DizP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
173.
BPDesign světelného objektu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
174.
DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
175.DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
176.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lukačevičová, A.
177.
DizP
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
178.DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Ústav matematiky (LDF)N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.DPDiscrete models of population dynamicsÚstav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
181.
DizP
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
183.
DPDlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DizP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI----
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jaroš, L.
186.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
187.
DizP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
189.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
190.
DizP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
192.DP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
193.
BP
Drobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
194.
DP
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
195.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
196.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
197.
BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy1 / 2
198.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
199.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
4 / --
200.
DP
Dřevostavba bytového domu
Slávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
1 / --
Trbušek, J.
201.
DP
Dřevostavba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
202.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
203.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
204.
ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.
DizP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
206.
DizP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
208.
DizP
Dynamické vlastnosti dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF
Podrobnosti témy
1 / --
209.
DizP
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
210.
DP
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
211.
BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
212.BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
214.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
216.DizPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LID-LI-PEST--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
DP
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
218.
DizP
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Arsić, J.
219.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
220.
BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
221.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LINM-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
223.
DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy1 / 1
224.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
225.
BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
226.DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
227.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
228.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
229.DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
230.
DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
231.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
232.DP
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.
DizP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
235.BP
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
236.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
237.
BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
238.
BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy1 / 3
239.
DizP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pospíšil, T.
240.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
241.
DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
242.
DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
243.
DP
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
244.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
245.DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
246.DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
248.
DizP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Schneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
249.DizPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
250.
BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
251.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
252.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
253.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
254.DP
Energetická bilance lesního porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
255.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
256.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
257.
DizP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
BPErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
259.
DP
Ergonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chmeliar, B.
260.
DizP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
261.
DizP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
262.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
263.DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
264.
DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.
DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
266.
DizP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
267.
DP
Evoluce půd v nížinných lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
268.
DizPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
269.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
270.
DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
271.
DizP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
272.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
273.
ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
274.
BP
Experimentální modální analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
275.
DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
276.
BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
277.
DizPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
278.
DP
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresÚstav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.
DizP
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
280.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3--
281.
BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
282.BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
283.DPFinanční analýza nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
284.
BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
285.DizPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
286.DizP
Forest carbon exchange derived by different means
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
287.DizP
Forest carbon exchange derived by different means
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
288.
DizP
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
289.
DizP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
290.DizP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Klepárník, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DizP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
292.DizP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti témy
1 / 2
Blažejová, A.
293.
DizPFree topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
294.
DizP
Free topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.DizP
Free topic
Krejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
296.
DizP
Free topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
297.
DizP
Freie Thema
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
298.DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
299.DPFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
300.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
301.DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
302.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
303.
DizPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 4
--
304.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 4--
305.
DPFurniture designÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
306.
BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
307.
DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
308.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
309.
BP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
310.
DizPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 2
311.
DizP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
312.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
313.
BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
314.
DizP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
315.
DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
316.
BP
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
317.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Kutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kumhom, P.
318.BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
319.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
320.
DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
321.
DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
322.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
323.DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
324.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
325.
DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
326.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
327.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
328.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LESLDFPodrobnosti témy0 / 2
--
329.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
330.
DizP
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Bárta, A.
331.
DizP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
332.BP
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
333.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
334.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
1 / 1
335.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
336.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
337.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
338.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy1 / --
339.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
340.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
341.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
342.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
343.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
344.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
345.DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
346.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LES
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
348.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
349.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Benda, J.
350.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
351.
DizP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
352.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
353.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3--
354.
DizP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
355.DizPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
356.BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
357.
DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti témy0 / --
--
358.
DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
359.
DizP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
360.
DizP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
361.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
363.
DP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
364.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
365.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
366.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
367.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
368.DP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
369.BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
371.
DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
372.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 4
--
373.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
374.
BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
375.DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
376.
DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
377.
BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
378.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
379.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
380.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
381.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
382.BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
1 / --
Pancner, J.
383.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 3--
384.
BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
385.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
386.BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
387.BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 2
388.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
389.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
390.
DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
391.
DizP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 1 Jaroš, J.
392.
ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
393.
BP
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
394.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
395.BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
396.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
397.
DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
398.
DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy1 / 2 Sláma, D.
399.
BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
Dastych, T.
400.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
401.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolceÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
402.BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
403.
BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
404.
DizPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
405.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
406.DP
Chřadnutí olší v České republice
Májek, T.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
407.
DizP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hamřík, T.
408.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
409.
DizP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
410.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
411.DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Patočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuÚstav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
413.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuÚstav techniky (LDF)
B-LESN
--
LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
414.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-NI----
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
415.
DizP
Individual topic
Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
416.DizP
Individuální téma
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
417.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
418.DizP
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
419.DizP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
420.DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
421.
BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
422.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horáková, P.
423.
BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
424.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
425.
DP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
426.
BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
427.
DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
428.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
429.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
430.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
431.
DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
432.
BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
433.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
434.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
435.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
436.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
437.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
438.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
439.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
440.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
441.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
442.
BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
443.
DizP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
444.
DizP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
445.
DizP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
446.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních pracíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
447.BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
448.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / -- Haltof, R.
449.
BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
450.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Vahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5--
451.
BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
452.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
453.
BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
454.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
455.DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
456.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
457.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
458.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
459.
BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
460.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
461.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
462.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
463.
BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
------LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
464.
DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAVN-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
465.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekÚstav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
466.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
467.
DP
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFPodrobnosti témy
0 / 3
--
468.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
469.
DizPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
470.DizP
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--LDFPodrobnosti témy0 / --
--
471.DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
472.DizP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
473.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
474.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
------LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
475.
DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
476.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
477.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 3
--
478.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
479.BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
480.
DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
481.
DizP
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
482.BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
483.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůÚstav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
484.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
485.BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
486.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
487.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
488.DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
489.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
490.
DizPKvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
491.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
492.
DizP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
493.
DizP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
494.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
495.ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
496.BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Vala, Z.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
497.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
498.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDFPodrobnosti témy
0 / --
--
499.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
500.DizP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
501.
DizP
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
502.
BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémÚstav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
503.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
504.DizPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
505.
DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
506.
BP
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
507.
DP
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
508.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
509.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
510.
DizP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Maksimović, S.
511.
BP
Logistická rovnice v populačních modelechMařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
512.
DizP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
513.
DizP
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
514.
DizP
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Světlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
515.
DP
Malý byt
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
516.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--LDFPodrobnosti témy0 / 2
--
517.
DizP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
518.
DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
519.
BP
Marketingová strategie firmy
Meňházová, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / -- Pejčochová, P.
520.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
521.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 3
--
522.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 12
--
523.BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 12
--
524.
DP
Masivní\dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
525.
BP
Matematika podzemní vody
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
526.DizP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
527.
DP
Mathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
528.
BP
Maticové modely populací
Hasil, P.Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
529.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1 Srubková, A.
530.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
531.DP
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
532.ZPMechanické vlastnosti bubenických paliček
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
533.
BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
534.DizP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
535.
BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
536.
DizP
Městský mobiliář
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Fajkusová, K.
537.
BPMetoda kritické cesty a její aplikace
Ústav matematiky (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
538.
DizP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
539.
ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
540.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
AFPodrobnosti témy0 / 3--
541.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------LDFPodrobnosti témy0 / 3
--
542.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
543.BP
Mobilní dřevěný prvek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
--
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
544.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
545.
DP
Modální analýza výřezu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
546.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 4
--
547.DizPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
548.
BP
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / -- Žvak, J.
549.
DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
550.
BP
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
551.
DizP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
552.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
553.
DizP
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
554.DizPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
555.
BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
556.
DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
558.
DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
559.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
560.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
561.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 2
--
562.
DizP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
563.
DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
564.
DizP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2
--
565.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
566.DizP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
567.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
568.DizP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDF
Podrobnosti témy
0 / 2--
569.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 1
--
570.DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
572.BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
573.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
574.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
575.
BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
576.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / --
--
577.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
578.
DizP
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
579.
DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
580.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
581.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
582.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZS
B-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
583.
DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
584.
BP
Myslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.
DizP
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
586.
BP
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
587.DizP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Šafařík, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
588.
BPNákup nové lesní technikyBadal, T.Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
589.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / ----
590.
DizP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / --
591.
DizP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLK
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
592.
BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
593.BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 2
594.
BP
Návrh bytového soliteru
Maňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----
LDF
Podrobnosti témy0 / --
--
595.
BP
Návrh dětského pokoje
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
596.
BP
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Najbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
597.
DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
598.DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--
599.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
600.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
601.DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
602.
BPnávrh interiéru nábytkové prodejny
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti témy
1 / 1
Daňková, J.
603.DPNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
604.
DP
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / ----
605.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDF
Podrobnosti témy0 / 2--
606.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti témy1 / 2 Plesl, V.
607.
DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
608.
BP
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostory
Holouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
NAV
LDF
Podrobnosti témy0 / 1--
609.
DP
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
610.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
611.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
612.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
613.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
VN
LDF
Podrobnosti témy
2 / 1 Pavlík, M.
Osička, V.
614.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
615.BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
VN
LDFPodrobnosti témy2 / 1 Vančura, Z.
Vaníková, S.
616.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
617.
BP
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti témy
0 / 1
--
618.
DP
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1
--
619.
DizP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----
LDF
Podrobnosti témy
0 / --
--
620.
DPNávrh malé vodní nádrže
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
------
LDF
Podrobnosti témy1 / -- Lásková, J.
621.
BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti témy
1 / 2
Madejewský, L.
622.
BP
Návrh nábytkového showroomuÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti témy
0 / 1--