Prehľad vypísaných tém - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | X | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP Možnosti uplatnění beztřískové technologie řezání v oblasti speciálních výrobků ze dřeva Kachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
2.BP Pálková a odpalovací sportovní náčiní ze dřeva a jiných materiálůKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / ----
6.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
10.BPAnalysis of environmental benefits of urban treesKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
13.BPAnalýza hlavních zdrojů chyb při používání metodiky oceňování dřevin dle AOPK ČRKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
15.DizPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPAnalýza inovačního potenciálu ve vybraném odvětvím v ČR ( odvětví v souladu se zaměřením na obor studia)Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
18.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
19.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
20.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
21.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza marketingového prostředí vybraného podniku.Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NABLDFPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Ondrejčík, R.
24.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
25.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
26.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
27.DPAnalýza nástrojů controllingu v lesním podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
28.BPAnalýza okamžitých tlaků vyvozovaných různými typy podvozků v půdním profiluZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Štelcl, J.
29.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
30.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPAnalýza pracovního pole operátora vyvážecího traktoru 3D skeneremZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
33.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DizPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
37.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
38.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
39.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
40.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
41.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPAnalýza přístupů a současné praxe hodnocení a oceňování dřevin mimo lesBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
44.DPAnalýza rozměrů třísek ve výrobě materiálu OSB pomocí technik zpracování obrazuSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
46.DPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzích ( průmyslových trzích) se zaměřením na lesnicko - dřevařský sektorBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
47.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
48.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 6--
49.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
50.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
51.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
53.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-ARB, B-KRAJB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
54.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 5--
55.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
56.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
57.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
58.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
59.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
61.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 3--
62.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
63.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
64.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
65.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-KRAJ, B-STAVB-DREV-DREV, B-KRAJ-KRAJ, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Totek, J.
67.BPAnalýza významu lesnictví v podmínkách národního hospodářství České republikyPecháček, O.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
68.BPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
69.DPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DizPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
71.DizPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTALDFPodrobnosti témy1 / 1 Surovcová, K.
72.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
73.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
74.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
75.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
76.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
77.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy1 / -- Křížková, Š.
78.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
79.DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy1 / 2 Michal, J.
80.DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
81.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 2--
82.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPAutomatizace výpočtu kompetičních indexů jako základ modelování interakce mezi dřevinamiKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
84.BPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
85.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
86.BPBarvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálostBaar, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
87.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
88.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
89.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
90.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
91.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
92.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
93.DizPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
95.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
96.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
97.DPBonitace lesních porostů na základě multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
98.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABLDFPodrobnosti témy1 / 1 Vernerová, A.
100.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy1 / 1 Kučerovská, A.
101.DizPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
102.DizPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy1 / -- Matoušková, M.
103.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
104.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
105.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
106.DPCírkevní lesní majetky na území ČR do roku 1948Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
107.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
108.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO, N-LILDFPodrobnosti témy0 / 5--
109.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
110.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO, N-EUFO-FLMLDFPodrobnosti témy0 / 2--
111.DPComparison of invertebrate epigeic fauna in spruce, beach and mixed forest stands.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / ----
112.DizPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
113.DPControlling investičního projektu lesní školkařské výrobyŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
114.DizPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Holík, J.
115.DizPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
116.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
117.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
118.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DILDFPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
121.DizPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
122.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB, B-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
125.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
126.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
127.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
128.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Vavrušková, L.
129.DizPDendrometrické modelování na základě dat NIL a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / 3--
130.DizPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
131.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 3--
132.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
133.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
134.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
135.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
136.DizPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
137.DPDiferenciace práv a povinností vlastníků lesů podle druhu vlastnictví ve Spolkové republice NěmeckoFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
138.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
139.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
140.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
141.DizPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
143.BPDlouhodobé skladování sadebního materiáluHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
144.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
145.DizPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
146.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DizPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
148.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
149.DPDosavadní zkušenosti z procesu restituce lesních majetků církvíFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
150.DPDotazníkové šetření pro potvrzení vlivu životního prostředí na ekologické vědomí.Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
151.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
152.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
153.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - budoucí noční můra českých lesníků?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 3 Pálková, L.
154.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 2 Hečko, D.
155.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
156.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
157.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
158.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
159.DizPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
160.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
161.DizPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy1 / -- Morandini, M.
162.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 2--
163.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
164.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
165.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
166.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
167.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
168.DizPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
169.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
170.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DizPEfektivita využívání dřevní suroviny v České republice a Evropské uniiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / 2--
172.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
173.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
174.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
175.DPEfficiency and function of green bridges on motorways in Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
176.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Jurečka, M.
177.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Krátký, L.
178.DPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
179.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
180.DizPEkologické nároky smrku ztepilého v měnících se podmínkách prostředíMarková, I.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-EOPD-EOP-ABKAFPodrobnosti témy0 / ----
181.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI, N-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
183.BPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ, B-LESMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
184.DPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
185.BPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
186.DizPEkonomická analýza pěstění melioračních a zpevňujících dřevin v hospodářském leseHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy1 / -- Šebek, V.
187.DizPEkonomická efektivnost environmentálních projektůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy1 / 2 Slováčková, H.
188.DizPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / 2--
189.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
190.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
191.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy2 / 3 Dyba, L.
Červená, T.
192.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
193.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
194.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
195.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
196.DPEkonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
197.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DIMENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
198.BPEkonomické aspekty realizace sadových úprav Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
199.BPEkonomické aspekty řezu a výsadby dřevinBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
200.BPEkonomické aspekty údržby zeleně ve městech a obcíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
201.DPEkonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
202.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
203.DizPEkonomické hodnocení trhu s dřívímHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / 2--
204.DizPEkonomické zhodnocení změn v procesech výroby dřevostaveb v kontextu snižování energetické náročnosti staveb na bázi dřeva.Sujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy0 / 1--
205.DPEkonomika mysliveckého hospodaření na ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
206.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
207.DizPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Černá, I.
208.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 2 Vrba, O.
209.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
210.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy1 / 2 Bauerová, L.
211.BPEnergetické parametry při obrábění tepelně modifikované boroviceHlásková, L.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy0 / ----
212.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
213.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
214.DizPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
215.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
216.DizPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous NFI data.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
217.DizPEstimation of selected dendrometric parameters of NFI with using of auxiliary data and two-phase estimators.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
218.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 2--
219.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 2--
220.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
221.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
222.BPEvoluční uspořádáni rodu SalixMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
223.DizPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
224.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DizPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
226.DizPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
227.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
228.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
229.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
230.DizPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DI, D-PTND-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / 3 Kramár, S.
231.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
232.DizPFarmářské technologie přípravy energeticky využitelné biomasyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy1 / -- Zamazal, O.
233.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
234.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu borovice lesní Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
235.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu modřínu opadavého na LS...Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
236.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / ----
237.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
238.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
239.DizPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
240.DizPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
241.DizPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
242.DizPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 2 Blažejová, A.
243.DizPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DizPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
245.DizPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy0 / 2--
246.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
247.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
248.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
249.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
250.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
251.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
252.DizPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy1 / 2 Kubalíková, L.
253.DPGeomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
254.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
255.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
256.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / ----
257.DizPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
258.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kumhom, P.
259.DizPHistorické povrchové úpravy dokončované současnými technikamiTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
260.BPHistorické přístupy k péči o stromy v Českých zemíchKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
261.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
262.BPHistorický vývoj myslivecké legislativy na území ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
263.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
264.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
265.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
266.BPHlavní druhy chyb při realizaci povýsadbové péčeKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 4--
267.BPHluk a vibrace motorových pil za vybraných podmínekFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
268.DizPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / 1 Bárta, A.
269.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN, B-NABLDFPodrobnosti témy0 / 2--
270.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
271.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Čamlík, P.
272.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Vejnarová, K.
273.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / -- Soukup, T.
274.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / -- Kopa, V.
275.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
276.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
277.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
278.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
279.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
280.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
281.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
282.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
283.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
284.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Benda, J.
285.DizPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy2 / -- Venzlů, M.
Blahová, M.
286.DizPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy1 / 2 Havlíková, D.
287.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
288.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
289.DizPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
290.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
291.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
292.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
293.DizPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
294.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
295.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
296.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
297.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
298.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
299.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
300.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
301.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
302.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / 4--
303.BPhodnocení stavu dřevinné složky přirozených geobiocenóz v ZCHÚ nebo jiných vhodných objektůHrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 5--
304.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 4--
305.DizPHodnocení stresu smrku ztepilého přímými metodamiMarková, I.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
306.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
307.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
309.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
310.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
311.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy1 / -- Komarov, T.
312.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
313.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
315.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
316.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-DREV, B-LES, B-STAVB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
318.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
319.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy1 / 2 Mniszaková, S.
320.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
321.DizPHodnotová optimalizace obmýtí hospodářských dřevin v ČRVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy0 / ----
322.DizPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Jaroš, J.
323.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 2--
324.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
325.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
326.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
327.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
328.DizPHybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testováníMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
329.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
330.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
331.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
332.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
333.BPChronometráž činností operátorů lesnických strojůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
334.DizPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
335.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
336.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LIN-EUFO-EUFO, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
337.DPIdentifikace a posouzení faktorů ovlivňujících okamžité tlaky v půdním profilu vyvolané přejezdy vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hejlek, S.
338.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFPodrobnosti témy0 / ----
339.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DILDFPodrobnosti témy0 / 2--
340.DizPImplementace účetnictví udržitelného rozvoje v podnikové praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / 2--
341.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / ----
342.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
343.DizPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / 2--
344.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
345.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
346.DizPInvazní druhy rostlin lužních lesůMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Kruttová, M.
347.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Horáková, P.
348.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
349.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
350.DPInventarizace a hodnocení jmelí bílého na významných lokalitáchMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
351.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
352.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
353.BPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
354.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
355.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Hledík, P.
356.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
357.BPInventarizace lesa na základě dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy2 / 2 Hanuliak, L.
Hertel, M.
358.DPInventarizace lesa na základě multispektrálních a lidarových datPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
359.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFPodrobnosti témy1 / 5 Vajík, P.
360.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
361.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
362.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
363.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
364.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
365.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
366.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
367.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
368.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
369.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Haltof, R.
370.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
371.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KILDFPodrobnosti témy0 / 5--
372.BPKavárna v neveřejném prostoruBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kittová, N.
373.DizPKlasifikace lesů v pohoří Khentey, MongolskoKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
374.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
375.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
376.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
377.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
378.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
379.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
382.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
383.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
384.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
385.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
386.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 3--
387.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
388.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 3 Dvořák, D.
389.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
390.DizPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / -- Beníček, T.
391.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
392.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
393.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
394.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
395.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
396.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
397.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
398.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
399.DizPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
400.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
401.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 2--
402.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
403.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
404.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
405.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPKvantifikace podílu sušiny nehroubí na vybraných dřevináchSkoupý, A.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
407.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
408.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
409.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Nesládek, L.
410.BPLéčivé rostliny – možnosti sběru vybraného druhu na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
411.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
412.BPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
413.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
414.BPLesní plody - možnosti sběru na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy2 / -- Koukalová, M.
Rusňáková, I.
415.DizPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
416.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 2 Fidler, O.
417.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
418.DizPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
419.BPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
420.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
421.BPLesnické projekty jako předmět veřejné podpory v rámci programu LEADERMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
422.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
423.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
424.BPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
425.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
426.BPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
427.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
428.BPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
429.DPLHP/LHO jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
430.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 2 Eliáš, R.
431.DizPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / 1 Pešková, A.
432.BPLovecká kynologie a její vývojDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Šmíd, M.
433.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
434.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
435.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
436.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
437.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
438.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 12--
439.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 12--
440.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
441.DPMateriálová optimalizace inverzními variačními principy u modelu fyziologicky aktivního stromu pod nestandardním zatížením. Koňas, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
442.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / ----
443.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Srubková, A.
444.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
445.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
446.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
447.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV, B-NABLDFPodrobnosti témy0 / 2--
448.DizPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
449.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
450.DizPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy1 / 1 Fajkusová, K.
451.DPMeziodvětvová a mezinárodní komparace vývoje cen dřívíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 2 Galan, T.
452.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
453.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 3--
454.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
455.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
456.DPMKP model interakce rostlého dřeva se spojovacíiiim prostředkem/prostředkyKoňas, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
457.DPMKP model kompozitu tracheidy běžného smrku při mechanickém zatíženíKoňas, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
458.DPMKP model nábytkového dílce z rostlého dřeva a posouzení přesnosti jeho řešeníKoňas, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
459.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGNLDFPodrobnosti témy0 / 2--
460.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
461.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / 4--
462.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Žvak, J.
463.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
464.DizPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
465.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NILDFPodrobnosti témy0 / ----
466.BPMonitoring denní a sezónní migrace zvěře ve vybraných masívech CHKO Jeseníky (Praděd, Keprník)Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
467.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
468.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
469.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
470.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
471.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
472.BPMorfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifoliaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
473.BPMožnost financování podniku využitím dotací v rámci programového období 2014 - 2020Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 2 Kobalčiková, E.
474.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
475.DizPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
476.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
477.DizPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL, D-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 2--
478.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti témy1 / 2 Walsbergerová, T.
479.DizPMožnosti lesnické politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie a změn klimatuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFPodrobnosti témy0 / ----
480.DizPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
481.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
482.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
483.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
484.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
485.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
486.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
487.DizPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
488.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
489.DizPMožnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
490.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
492.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
493.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
494.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
495.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Veselý, J.
496.DizPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / -- Hammond, M. E.
497.DPNávrh antropometrické standardizace pro vybraný typ nábytku pro mladé muže..Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
498.DizPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
499.BPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
500.DPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
502.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzlík, M.
504.BPNávrh dřevostavby rodinného domu - systém rámové dřevostavby, výkresová dokumentaceHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 2 Jursa, F.
505.DPNávrh dřevostavby s použitím přírodních materiálůMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Zbubnová, Z.
506.BPNávrh dřevostavby s použitím přírodních materiálůMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-STAVB-DREV-DREV, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Anděl, M.
507.DPNávrh dřevostavby v pasivním standartuMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Mištová, A.
508.BPNávrh interiéru loftové kavárny a design atypického nábytkovéhoBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Vrtalová, T.
509.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Daňková, J.
510.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kubíková, K.
511.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hába, J.
512.BPNávrh interiéru tetovacího studiaBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kurečková, K.
513.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-LIN-DI-DI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
514.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
515.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
516.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN, N-NI-VTNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
517.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN, N-NI-VTNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
518.DPNávrh konstrukčního řešení mobiliáře do interiéru - školní družina - podle předloženého návrhu a požadavků Základní školy v Nedvědici.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VTNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
519.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
520.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
521.BPNávrh konstrukčního řešení úložného prostoru - příborníku - s možností využití v obytném i veřejném interiéru.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
522.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
523.DPNávrh marketingové strategie lesního (dřevařského) podnikuBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
524.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
525.BPNávrh nábytkového prvku do podkrovního interiéruSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
526.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NIN-DI-DI, N-DSGN-DSGN, N-NI-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
527.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NILDFPodrobnosti témy0 / 1--
528.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
529.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 1 Bohdálek, M.
530.DizPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
531.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
532.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
533.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
534.BPNávrh odkládacího stolku vhodného pro interiér čajovnyBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Chytilová, S.
535.BPNávrh odkládacího stolku z masivního bukového dřeva, nebo konstrukčních materiálů na bázi dřeva vhodného pro interiér čajovny Schneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
536.DPNávrh optimalizace lesní cestní sítě a plánu údržby pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)M-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
538.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
539.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
540.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
541.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
542.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 4--
543.BPNávrh podnikatelského plánu pro zahájení podnikaní v oboru souvisejícím se studiem studentaRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
544.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
545.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
546.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / ----
547.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
548.BPNávrh roubené dřevostavbyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
549.DPNávrh řezané židle z masivního bukového dřeva a konstrukčních materiálů na bázi dřevaSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
550.BPNávrh sedacího nábytku určeného do interiéru kavárenSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
551.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Kubíček, P.
552.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
553.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
554.BPNávrh systému řízení pohledávek v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
555.BPNávrh systému řízení zásob v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
556.BPNávrh technologie výroby skříňkového nábytku systémem foldingKrontorád, K.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
557.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
558.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Rachůnek, K.
559.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
560.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
561.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
562.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Lempera, M.
563.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NIN-DI-DILDFPodrobnosti témy0 / 1--
564.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
565.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Mazůrek, M.
566.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
567.DPNávrh židle z dřevěných lamelSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
568.DPNávrh židle z velkoplošných překližovaných konstrukčních materiálůSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
569.BPNavrhnout pěstební a arboristická opatření ve vybraných částech polesí Mikulov, Valtice, Soutok a TvrdoniceKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
570.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
571.BPNedřevní produkty lesa využitelné ve floristiceKadlec, J.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
572.DizPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / -- Suchomelová, P.
573.DizPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / ----
574.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-ARB, B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-ARB-ARB, B-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
576.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
577.DizPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
578.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
579.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-DREVMENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
580.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
581.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
582.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
583.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
584.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
585.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Uhrinec, M.
586.DPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
587.DizPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy3 / -- Nešporová, K.
Donmez, S.
Stádník, J.
588.DizPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
589.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
590.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Maša, M.
591.DizPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / 1 Bezdíček, J.
592.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Hönig, K.
593.BPObnova smíšeného lesa na kamenitých svazích (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
594.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
595.BPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESMENDELUPodrobnosti témy0 / ----
596.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
597.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 3 Šťastný, T.
598.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
599.DizPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální invetarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
600.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / 1 Papežíková, L.
601.DizPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných infomací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
602.DPOdhad výškového přírůstu lesních porostů pomocí multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
603.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
604.BPOdolnost vůči povětrnostním vlivům u dřeva hloubkově impregnovaného pigmentovaným lněným olejemBaar, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
605.BPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
606.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé návštěvníkům lesů po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
607.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
608.BPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
609.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
610.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
611.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
612.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
613.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
614.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
615.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
616.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
617.DPOlfaktometrické stanovení emitovaných VOC uvolňujících se z materiálů používaných ve výrobě čalouněného nábytku Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNMENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
618.BPOlfaktometrické stanovení terpenoických látek emitovaných materiály na bázi dřeva používaných pro výrobu nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
619.DizPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / ----
620.DizPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA, D-LID-BOTA-FYTOLL, D-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Prouza, M.
621.DizPOptimalizace a metodika tvorby fotorealistických vizualizacíSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy1 / 1 Kozák, M.
622.DPOptimalizace části výrobního úseku v Dřevotvaru Jablonné n/OKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFPodrobnosti témy0 / 1--
623.DPOptimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřevaKoňas, P.Ústav nauky o dřevě (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
624.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání obecních a cizích cest na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
625.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
626.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
627.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
628.DPOptimalizace právního postavení vlastníka lesa z hlediska uplatňování a vymáhání škod způsobených zvěří Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
629.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
630.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
631.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
632.DizPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
633.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
634.DizPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)D-DILDFPodrobnosti témy0 / ----
635.DPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
636.DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NILDFPodrobnosti témy0 / 1--
637.DizPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
639.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
640.DizPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
641.DizPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy0 / 1--
642.DizPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
643.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
644.DizPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
645.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
646.BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
647.DPOvěření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
648.BPOvěření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Hlavica, R.
649.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
650.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
651.DizPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
652.BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
653.DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
654.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
655.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
656.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
657.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
658.DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
659.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
660.DizPPersonal topicAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy1 / -- Kikal, J.
661.DizPPersonal topicKlimánek, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
662.DizPPersonal topicDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
663.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
664.DPPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 1 Konvičný, M.
665.BPPěstebně-ekonomická analýza možnosti racionalizace výchovy smrkových nárostů a mlazin z přirozené obnovy (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
666.BPPěstební a historická analýza hospodaření nízkým a středním lesem ve vybrané oblasti - např. Křivoklátsko, Brněnsko, ŠLP Křtiny, M. Krumlov aj.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
667.DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 2--
668.BPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku" Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
669.BPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
670.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
671.DizPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
672.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
673.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 2--
674.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
675.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
676.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
677.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 1--
678.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
679.DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
680.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
681.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
682.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
683.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
684.BPPevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vláknaDániel, V.Ústav nauky o dřevě (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
685.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
686.DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
687.BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
688.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
689.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 5--
690.DPPodnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Buigl, A.
691.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřevaFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 1--
692.DizPPodpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTNLDFPodrobnosti témy1 / 2 Dřímal, B.
693.DPPolohovací nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DSGN, N-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
694.BPPolovysoké sezeníKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN, B-NABLDFPodrobnosti témy2 / 2 Kopecká, K.
Mottlová, H.
695.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
696.DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
697.DizPPopulační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkovaMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOPAFPodrobnosti témy0 / ----
698.BPPopulační dynamika drobných zemních savců ve výsadbách listnatých dřevinPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / 3--
699.BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
700.DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
701.BPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
702.DPPorovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DIN-DI-DILDFPodrobnosti témy0 / 1--
703.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy1 / -- Vyčítalová, H.
704.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB, B-LESB-ARB-ARB, B-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
705.DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
706.BPPorovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobemBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
707.DPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
708.BPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
709.BPPorovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-STAVB-DREV-DREV, B-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 3--
710.BPPorovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
711.BPPorovnání parametrů stavby z klasických stavebních materiálů a stavby ze dřevaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy1 / 2 Chrastina, J.
712.BPPorovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFPodrobnosti témy0 / ----
713.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFPodrobnosti témy0 / 2--
714.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
715.DPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
716.BPPorovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografuKolařík, J.Ústav nauky o dřevě (LDF)B-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--