Prehľad vypísaných tém - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DP Možnosti uplatnění beztřískové technologie řezání v oblasti speciálních výrobků ze dřeva Kachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFPodrobnosti témy0 / 2--
2.BP Pálková a odpalovací sportovní náčiní ze dřeva a jiných materiálůKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
5.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / ----
6.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
7.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / ----
10.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DizPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy1 / 2 Nop, P.
12.DizPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 3--
13.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
16.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
17.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
18.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
19.DizPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
20.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
21.DizPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DizPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA--LDFPodrobnosti témy0 / ----
23.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
24.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
25.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
26.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Ondrejčík, R.
28.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
29.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
30.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
31.DPAnalýza nástrojů controllingu v lesním podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 3--
32.DizPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPAnalýza okamžitých tlaků vyvozovaných různými typy podvozků v půdním profiluZemánek, T.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Štelcl, J.
34.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
35.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
37.DPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
38.BPAnalýza pracovního pole operátora vyvážecího traktoru 3D skeneremZemánek, T.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
39.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
40.DizPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Šeda, V.
41.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
42.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
45.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LI--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
46.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
47.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
48.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
49.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LIMENDELUPodrobnosti témy0 / 1--
50.DizPAnalýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřevinyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy1 / -- Staněk, L.
51.DizPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
52.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
53.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 6--
54.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
55.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
56.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
57.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
59.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 5--
60.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / ----
61.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
62.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
63.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
64.DizPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
66.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 3--
67.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
68.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
69.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
70.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
71.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti témy1 / 1 Totek, J.
72.DizPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
73.DizPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Surovcová, K.
74.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
75.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
76.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
77.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
78.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
79.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / ----
80.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DizPAplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v půdě a dřevní hmotěKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DizPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy1 / 2 Michal, J.
83.BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
84.DizPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
85.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
86.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
87.DPAutomatizace výpočtu kompetičních indexů jako základ modelování interakce mezi dřevinamiKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
88.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
89.BPBarvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálostBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
90.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
91.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
92.DizPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
94.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
95.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
96.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
97.DizPBiologická rozmanitost lomů s odlišným geochemickým podložím: Srovnání lesnické rekultivace a spontánní sukceseKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
98.DizPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
100.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
101.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
102.DPBonitace lesních porostů na základě multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
103.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
104.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Vernerová, A.
105.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy1 / 1 Kučerovská, A.
106.DizPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
107.DizPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy1 / -- Matoušková, M.
108.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
109.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
110.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
111.DPCírkevní lesní majetky na území ČR do roku 1948Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
112.DPCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
114.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 5--
115.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
116.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
117.DPComparison of invertebrate epigeic fauna in spruce, beach and mixed forest stands.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / ----
118.DizPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
119.DizPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Holík, J.
120.DizPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
121.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
122.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
123.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DILDFPodrobnosti témy0 / 1--
124.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
125.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
126.DizPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
127.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
128.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
129.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
130.BPDendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
132.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
133.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
134.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
135.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
136.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / ----
137.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / ----
138.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Vavrušková, L.
139.DizPDendrometrické modelování na základě dat NIL a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / 3--
140.DizPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
141.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 3--
142.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
143.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
144.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
145.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Lukačevičová, A.
147.DizPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
148.DPDiferenciace práv a povinností vlastníků lesů podle druhu vlastnictví ve Spolkové republice NěmeckoFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
149.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
150.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
151.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
152.DizPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
154.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
155.DizPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
157.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
158.DizPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
159.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
160.DPDosavadní zkušenosti z procesu restituce lesních majetků církvíFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
161.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
162.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
163.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - budoucí noční můra českých lesníků?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 3 Pálková, L.
164.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
165.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
166.BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
167.DPDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
168.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
169.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
170.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
171.DizPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
172.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
173.DizPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy1 / -- Morandini, M.
174.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 2--
175.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
176.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
177.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
178.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
179.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / -- Fojtík, P.
180.DizPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
181.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
182.DizPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Arsić, J.
183.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
184.DizPEfektivní využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
185.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
186.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
188.DPEfficiency and function of green bridges on motorways in Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
189.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Jurečka, M.
190.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Krátký, L.
191.DPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
192.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
193.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
194.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-LI
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
195.DPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
196.BPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
197.DizPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
198.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / ----
199.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
200.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
201.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 3 Dyba, L.
202.DizPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Pospíšil, T.
203.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
204.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
205.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
206.DPEkonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
207.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI--MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
208.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
209.DPEkonomika mysliveckého hospodaření na ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
210.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
211.DizPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Černá, I.
212.BPElektronické měření kulatinyHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
213.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
214.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
215.BPEnergetické parametry při obrábění tepelně modifikované boroviceHlásková, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy0 / ----
216.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
217.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
218.DizPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
220.DizPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous NFI data.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
221.DizPEstimation of selected dendrometric parameters of NFI with using of auxiliary data and two-phase estimators.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
222.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
223.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
224.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
226.DizPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
227.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
228.DizPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
229.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
230.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
231.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
232.DizPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
LDFPodrobnosti témy1 / 3 Kramár, S.
233.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
234.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
235.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
LDFPodrobnosti témy0 / ----
236.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
237.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
238.DizPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
239.DizPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
240.DizPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
241.DizPFotovoltaika jako součást TZB energeticky úsporných domů.Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
242.DizPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 2 Blažejová, A.
243.DizPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DizPFree topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / ----
245.DizPFree topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
246.DizPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
247.DizPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
248.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
249.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
250.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
251.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
252.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
253.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
254.DizPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy1 / 2 Kubalíková, L.
255.DPGeomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
256.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
257.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
258.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / ----
259.DizPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
260.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kumhom, P.
261.DizPHistorické povrchové úpravy dokončované současnými technikamiTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
262.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
263.BPHistorický vývoj myslivecké legislativy na území ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
264.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
265.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
267.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
268.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
269.DizPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / 1 Bárta, A.
270.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
271.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
272.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Čamlík, P.
273.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Vejnarová, K.
274.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
275.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
276.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / -- Kopa, V.
277.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
278.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
279.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
280.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
281.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
282.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
283.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
284.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
285.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Benda, J.
286.DizPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy2 / -- Blahová, M.
Venzlů, M.
287.DizPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
288.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
289.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
290.DizPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
291.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
292.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
293.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
294.DizPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
295.DizPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
296.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
297.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
298.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
299.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
300.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
301.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
302.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
303.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
304.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 4--
305.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 4--
306.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
307.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
309.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
310.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
311.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy1 / -- Komarov, T.
312.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
313.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
315.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
316.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
317.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
318.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
319.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / 2 Mniszaková, S.
320.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
321.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
322.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
323.DizPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Jaroš, J.
324.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
325.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
327.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
328.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
329.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / ----
330.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
331.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
332.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
333.DizPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
334.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
335.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / ----
336.DPIdentifikace a posouzení faktorů ovlivňujících okamžité tlaky v půdním profilu vyvolané přejezdy vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hejlek, S.
337.DizPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy1 / 1 Hamřík, T.
338.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / ----
339.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
340.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
341.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFPodrobnosti témy0 / 1--
342.DizPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
343.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
345.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Horáková, P.
346.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
347.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
348.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
349.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
351.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
352.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
353.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
354.BPInventarizace lesa na základě dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 2 Hertel, M.
355.DPInventarizace lesa na základě multispektrálních a lidarových datPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
356.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti témy1 / 5 Vajík, P.
357.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
358.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
359.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
360.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
361.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
362.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
363.DizPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
364.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
365.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 3--
366.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Haltof, R.
367.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
368.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI--LDFPodrobnosti témy0 / 5--
369.BPKavárna v neveřejném prostoruBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kittová, N.
370.DizPKlasifikace lesů v pohoří Khentey, MongolskoKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
371.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
372.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIM-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
374.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
375.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
376.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
377.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
378.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
379.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
380.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
381.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
382.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
383.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 3--
384.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
385.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
386.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 1--
387.DizPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / -- Beníček, T.
388.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
389.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
390.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
391.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
392.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
393.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
394.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
395.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
396.DizPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
397.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
398.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFPodrobnosti témy0 / 2--
399.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
400.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
401.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
402.DizPKvalita pracovního života v lesnictvíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
403.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
404.DizPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Missarov, A.
405.DizPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy0 / 1--
406.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
407.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
408.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Nesládek, L.
409.BPLéčivé rostliny – možnosti sběru vybraného druhu na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
410.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
411.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
412.BPLesní plody - možnosti sběru na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Koukalová, M.
413.DizPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
414.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 2 Fidler, O.
415.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
416.DizPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
417.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
418.BPLesnické projekty jako předmět veřejné podpory v rámci programu LEADERMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
419.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
420.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
421.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
422.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
423.DPLHP/LHO jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
424.DizPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Maksimović, S.
425.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
426.DizPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / 1 Pešková, A.
427.DizPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Basu, S.
428.BPLovecká kynologie a její vývojDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Šmíd, M.
429.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
430.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
431.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
432.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
433.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 3--
434.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 12--
435.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 12--
436.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
437.BPMatematika podzemní vodyMařík, R.Ústav matematiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
438.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / ----
439.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Srubková, A.
440.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
441.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
442.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
443.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-DREV
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
444.DizPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
445.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
446.DizPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Fajkusová, K.
447.DizPMigrace a pohyblivost těžkých kovů v půdě a dřevinách nad starými ekologickými zátěžemiKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
448.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
449.DizPMíra kontaminace krajiny po těžbě surovin Pb-Zn rudKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 3--
450.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 3--
451.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
452.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
453.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
454.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
455.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / 4--
456.DizPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
457.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Žvak, J.
458.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
459.BPModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.Ústav matematiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
460.DizPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
461.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
462.DizPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
463.BPMonitoring denní a sezónní migrace zvěře ve vybraných masívech CHKO Jeseníky (Praděd, Keprník)Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
464.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
465.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
466.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
467.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
468.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
469.BPMorfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifoliaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
470.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / ----
471.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
472.DizPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
473.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
474.DizPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
475.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
476.DizPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
477.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
478.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
479.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
480.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
481.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
482.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
483.DizPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
484.DizPMožnosti využití laserové granulometrie ve vztahu k velikost částic, obsahu živin a daného lesního půdního typuKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / 1--
485.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
486.DizPMožnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
487.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
488.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
489.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFPodrobnosti témy0 / 1--
490.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
491.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
492.DizPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Odvárka, Z.
493.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
494.DizPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / -- Hammond, M. E.
495.DizPNávrat tajgy do prostor opuštěných kolchozů na Sibiři.Kynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
496.DizPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / 1--
497.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
498.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
499.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
500.BPNávrh dřevostavbyKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
501.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
502.DPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
503.DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
504.BPNávrh interiéru loftové kavárny a design atypického nábytkovéhoBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
505.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Daňková, J.
506.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kubíková, K.
507.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Hába, J.
508.BPNávrh interiéru tetovacího studiaBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Kurečková, K.
509.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
510.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 2 Plesl, V.
511.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
512.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
513.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
514.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VTN
N-NI-VN
N-NI-VN
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
515.DPNávrh konstrukčního řešení mobiliáře do interiéru - školní družina - podle předloženého návrhu a požadavků Základní školy v Nedvědici.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VTNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
516.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
517.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
518.BPNávrh konstrukčního řešení úložného prostoru - příborníku - s možností využití v obytném i veřejném interiéru.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
519.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Lásková, J.
520.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
521.BPNávrh nábytkového prvku do podkrovního interiéruSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
522.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DI
N-DSGN
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI
N-DSGN
N-NI
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
524.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
525.DizPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
526.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 1 Bohdálek, M.
527.DizPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
528.DPNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
529.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
530.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
531.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
532.BPNávrh odkládacího stolku vhodného pro interiér čajovnyBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Chytilová, S.
533.BPNávrh odkládacího stolku z masivního bukového dřeva, nebo konstrukčních materiálů na bázi dřeva vhodného pro interiér čajovny Schneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
534.DPNávrh optimalizace lesní cestní sítě a plánu údržby pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)M-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
535.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
536.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
537.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
538.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
539.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
540.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 4--
541.DPNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
542.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
543.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
544.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / ----
545.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
546.DPNávrh řezané židle z masivního bukového dřeva a konstrukčních materiálů na bázi dřevaSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
547.BPNávrh sedacího nábytku určeného do interiéru kavárenSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
548.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
549.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
550.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
551.BPNávrh technologie výroby skříňkového nábytku systémem foldingKrontorád, K.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
552.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
553.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
554.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Rachůnek, K.
555.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
556.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / ----
557.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
558.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
N-DI-DI
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
559.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 2--
560.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy1 / 1 Mazůrek, M.
561.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
562.DPNávrh židle z dřevěných lamelSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
563.DPNávrh židle z velkoplošných překližovaných konstrukčních materiálůSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
564.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
565.BPNedřevní produkty lesa využitelné ve floristiceKadlec, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
566.DizPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / -- Suchomelová, P.
567.DizPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFPodrobnosti témy0 / ----
568.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
569.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
570.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
571.DizPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
572.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
573.BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
574.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV--MENDELUPodrobnosti témy0 / 5--
575.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
576.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
577.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
578.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
579.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
580.DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
581.DPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
582.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / 1 Uhrinec, M.
583.DizPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
584.DizPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy2 / -- Stádník, J.
Donmez, S.
585.DizPOBECNÉ TÉMATesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
586.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
587.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
588.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Maša, M.
589.DizPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy1 / 1 Bezdíček, J.
590.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Hönig, K.
591.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LI--MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
592.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
593.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 3 Šťastný, T.
594.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
595.DizPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální invetarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
596.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
597.DizPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných infomací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
598.DPOdhad výškového přírůstu lesních porostů pomocí multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
599.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
600.BPOdolnost vůči povětrnostním vlivům u dřeva hloubkově impregnovaného pigmentovaným lněným olejemBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
601.BPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
602.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé návštěvníkům lesů po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
603.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
604.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
605.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 3--
606.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
607.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
608.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
609.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
610.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
611.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNLDFPodrobnosti témy0 / 1--
612.DizPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFPodrobnosti témy0 / ----
613.DizPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
LDFPodrobnosti témy1 / 1 Prouza, M.
614.DPOptimalizace části výrobního úseku v Dřevotvaru Jablonné n/OKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFPodrobnosti témy0 / 1--
615.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání obecních a cizích cest na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
616.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
LDFPodrobnosti témy0 / ----
617.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
618.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
619.DPOptimalizace právního postavení vlastníka lesa z hlediska uplatňování a vymáhání škod způsobených zvěří Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
620.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 1--
621.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
622.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
623.DizPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy1 / 1 Musil, T.
624.DizPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
625.DizPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFPodrobnosti témy1 / 2 Limberg, T.
626.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
627.DizPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
628.DPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
629.DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
630.DizPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / 1--
631.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
632.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
633.DizPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / 2--
634.DizPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFPodrobnosti témy0 / 1--
635.DizPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFPodrobnosti témy0 / ----
636.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
637.DizPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFPodrobnosti témy0 / 1--
638.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
639.BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 2--
640.DPOvěření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
641.BPOvěření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
642.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
643.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
644.DizPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
645.BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
646.DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
647.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
648.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
649.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
650.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
651.DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
652.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
653.DizPPersonal topicDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
654.DizPPersonal topicAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy1 / -- Kikal, J.
655.DizPPersonal topicKlimánek, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFPodrobnosti témy0 / ----
656.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
657.DPPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy1 / 1 Konvičný, M.
658.DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
659.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
660.DizPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
661.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
662.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
663.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
664.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
665.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
666.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
667.DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
668.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 1--
669.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFPodrobnosti témy0 / 2--
670.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFPodrobnosti témy0 / 2--
671.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
672.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
673.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
674.DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
675.BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
676.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
677.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 5--
678.DPPodnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
679.DizPPodpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN--LDFPodrobnosti témy1 / 2 Dřímal, B.
680.DPPolohovací nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
681.BPPolovysoké sezeníKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
LDFPodrobnosti témy2 / 2 Mottlová, H.
Kopecká, K.
682.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / ----
683.DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI--LDFPodrobnosti témy0 / ----
684.DizPPopulační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkovaMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP--AFPodrobnosti témy0 / ----
685.BPPopulační dynamika drobných zemních savců ve výsadbách listnatých dřevinPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 3--
686.BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
687.DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
688.DPPorovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DIN-DI-DILDFPodrobnosti témy0 / 1--
689.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy1 / -- Vyčítalová, H.
690.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
LDFPodrobnosti témy0 / 1--
691.DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
692.BPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
693.DPPorovnání dynamiky přírůstu z letokruhových analýz různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP KřtinyNovosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
694.BPPorovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV
B-STAV
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
695.BPPorovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
696.BPPorovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
697.BPPorovnání produkce významných pěstitelů sadebního materiálu v Evropě a Severní AmericeHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy0 / 1--
698.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
LDFPodrobnosti témy0 / 2--
699.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ--LDFPodrobnosti témy0 / 2--
700.DPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 2--
701.DPPorovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrnýKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
702.BPPorovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zaskleníNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFPodrobnosti témy0 / 1--
703.BPPorovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
704.BPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 4--
705.DPPorovnání vývoje porostů různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 4--
706.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 2--
707.BPPosouzení funkčního využití krajinného segmentu ve vybraném katastru jako podklad pro jeho projekt.Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
708.ZPPosouzení kvality rezonančních desek na základě hodnocení parametrů makroskopické stavby dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
709.DPPosouzení logistického řetězce lesní těžba - dřevozpracující průmysl u vybraného objektu LH.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
710.DPPosouzení možnosti optimalizace a návrh na zlepšení technického stavu lesní cestní sítě pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
--
--
LDFPodrobnosti témy0 / 3--
711.BPPosouzení negativních účinků lesní těžby na prostředí ve vybrané organizační jednotce LH.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
712.BPPosouzení stavu hydro-melioračních opatření, návrh nápravných opatření a zhodnocení realizace.Kravka, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Šmíd, P.
713.DPPosouzení technickoekonomických parametrů sortimentace a druhování dříví v technologických variantách těžebně-dopravního procesu v podmínkách daného lesního majetku.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
714.BPPosouzení vhodnosti obnovních postupů v PLO 41 v kontextu změny klimatuPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFPodrobnosti témy1 / 1 Burda, J.
715.DizPPosouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFPodrobnosti témy0 / 2--
716.BPPosouzení využití Autodesk Civil 3D v územním plánování.Matějík, M.Ústav geoinformačních technologií (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
717.DPPossibilities of plantation areas expansion monitoring using Sentinel satellite imagesVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO--LDFPodrobnosti témy0 / 1--
718.DPPostavení a produkce olše v porostech na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / ----
719.DPPostavení a výchova douglasky ve převodu na les výběrny - ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFPodrobnosti témy0 / 1--
720.DPPostavení jeřábu ptačího v PR Velý PolomMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / 1--
721.BPPoškození listové plochy u Sorbus domestica-Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LDFPodrobnosti témy0 / ----
722.DPPotenciál ohrožení lesních porostů větremMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----LDF