Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood TechnologyHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of studyTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
• Vyhodnocení fenologických fází pozemního pozorování ve smíšeném lužním leseNezval, O.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
0 / --
--
2.
BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
3.
DT
A custom topicValtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)F-EXC
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
--
--
--
FFWT
0 / ----
4.
DisTAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE----
FFWT
0 / --
--
5.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWT0 / 1
--
6.
DisTActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME
--
--
FFWT
0 / 1--
7.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-EUFO----FFWTprohlížet1 / -- Mitrová, A. M.
8.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 2
--
9.
DTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
10.DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTprohlížet0 / 1
--
11.
DTAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 1--
12.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Kupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT
0 / --
--
13.DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / 1--
14.BT
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
15.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
16.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 3--
17.DTAnalýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
18.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWT
0 / 1
--
19.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
20.DisTAnalýza efektivního využití tuhých biopalivDepartment of Engineering (FFWT)D-TTLP----
FFWT
0 / ----
21.
BT
Analýza faktorů hluku motorových pil během těžby
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
22.
BT
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Department of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 1--
23.
DTAnalýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
24.DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
25.
DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
26.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
0 / 2--
27.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
0 / 2
--
28.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
29.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----
FFWT
prohlížet0 / 2
--
30.DisTAnalýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvkůVranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
31.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
32.
DT
Analýza chování spotřebitelů na trhu dřevostaveb
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-SNBD
--
--
FFWT
0 / 1
--
33.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
34.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
0 / --
--
35.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
36.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
37.DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
38.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
39.
DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
40.DTAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
41.
DisT
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 1--
42.DisTAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--FFWT
0 / 1
--
43.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
44.
BTAnalýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
45.
BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
46.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
47.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
48.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
49.BTAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
50.
DisT
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
0 / 1--
51.
BTAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / ----
52.
DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Department of Silviculture (FFWT)M-FEN--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
53.
BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWT
0 / 2
--
54.BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 5
--
55.DTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 5
--
56.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--MENDELUprohlížet0 / 1
--
57.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 2--
58.DisTAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-EEP
--
--
FA
0 / ----
59.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
0 / --
--
60.
BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 6--
61.
BTAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELU
0 / 2
--
62.
BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT0 / 2
--
63.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
64.
DT
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWT
0 / 1
--
65.
BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT0 / 2--
66.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
0 / 5
--
67.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
68.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--
FFWT0 / ----
69.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
70.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1
--
71.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
72.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT0 / 3--
73.DisTAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
0 / 1--
74.DT
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
C-WE
C-NI
C-SNBD
C-TIMS-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
--
--
--
--
--
FFWT0 / 1
--
75.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
76.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
77.
BT
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémůBalková, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 2
78.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT0 / ----
79.BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
80.
BT
Analýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřevaHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-SNBD
--
--
FFWT
0 / 2
--
81.
DisT
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWT0 / 1--
82.DisTAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
1 / 1
Surovcová, K.
83.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
84.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
85.
DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
86.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT0 / ----
87.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
88.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWT0 / 2--
89.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
90.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
91.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
92.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
93.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 2
--
94.
DisTAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----FFWT
0 / 1
--
95.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
----FFWTprohlížet
1 / 2
Bastlová, I.
96.
BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
97.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
98.BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
99.DisT
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 2
--
100.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
0 / 1--
101.
BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
1 / -- Čiháček, M.
102.DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
103.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-EUFO--
--
FFWT
0 / 2
--
104.
DTAudio-Video nábytek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
105.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 5
--
106.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
0 / 1
--
107.
DT
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnosti
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
108.
DisTAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----FFWTprohlížet
0 / 1
--
109.
DisTAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
----FFWTprohlížet
0 / 2
--
110.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
111.
BT
Benfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
112.
BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
113.BT
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
114.
BT
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-TROP
--FFWTprohlížet0 / 1--
115.
DisT
Biodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWT
1 / 1
Obdržálek, M.
116.
DT
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / 2
--
117.
BT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
118.
DTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
119.
BT
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
120.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT0 / 1--
121.DTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWT
0 / 2
--
122.
BTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
123.
DTBionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na jižní Moravě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN----
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
124.BT
Biopesticides – their pottential and pitfalls
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
0 / --
--
125.
BT
Biopesticidy – jejich potenciál a úskalí jejich používání
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
0 / --
--
126.
BT
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Foit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 1
--
127.
BT
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
128.
BT
Bydlení na minimální ploše
Tauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
prohlížet0 / 3--
129.
BT
Bydlení v domově seniorů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWT
0 / 1
--
130.
BTBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR----FFWTprohlížet1 / 1
131.BT
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTprohlížet0 / 1--
132.
DTBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
133.
DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
0 / --
--
134.DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWTprohlížet
1 / --
135.BT
Cenové porovnání roubených staveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMSB-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
136.
BT
Cenové porovnání srubových stavebDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTprohlížet0 / 2
--
137.
DT
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 2
--
138.DTCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
139.BTClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FAprohlížet0 / 2--
140.
DT
Communication and public relations in forestryMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 5--
141.
DTCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 5--
142.DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWT
0 / 2
--
143.DisTConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
144.DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
0 / 1
--
145.
DTČasoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDepartment of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
146.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTprohlížet1 / 1 Holík, J.
147.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
148.
BT
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuDepartment of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT0 / 2--
149.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
150.
DTČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-WE
C-WE-WE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
151.
BT
Daňové zatížení dřevařských podniků
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
--
--
FFWT0 / 1--
152.
BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
--
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
153.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
0 / 1
--
154.
Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
155.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Kolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
156.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT0 / 1
--
157.BTDendrochronologické datování historického dřevěného objektuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
158.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Kolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
159.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
160.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT0 / --
--
161.
BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWT0 / --
--
162.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
163.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
164.BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
165.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
0 / --
--
166.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
167.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--FFWTprohlížet
0 / --
--
168.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
0 / --
--
169.
DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
170.
DisT
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWT
0 / --
--
171.DisTDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
172.
DT
Design exteriérového mobiliářeBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-FDSGN
C-FDSGN-FDSGN
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
173.BT
Design hovorového křesla
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM
--
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
174.
BT
Design nábytku - technologie a materiály
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
MENDELUprohlížet
0 / 2
--
175.
DT
Design nábytku - nové technologie a materiály
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------MENDELUprohlížet0 / 2
--
176.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
177.BT
Design světelného objektu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
178.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
1 / 1
Lukačevičová, A.
179.
DT
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Botella Sánchez, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWT
1 / 1
180.
BT
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogensBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
0 / 1
--
181.
DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
prohlížet
0 / --
--
182.
DT
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
0 / 1
--
183.
BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Deutscher, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2
--
184.
DT
Discrete models of population dynamics
Hasil, P.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
185.DisT
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Department of Silviculture (FFWT)D-LI--
--
FFWT
0 / 1
--
186.DTDiverzita půd přirozených temperátních lesůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 1
--
187.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
188.DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ----
FFWT
prohlížet0 / 1--
189.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
1 / 1
190.
BT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
191.DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT0 / 1
--
192.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
193.BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
0 / 1
--
194.
DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT0 / 1
--
195.
DisT
Dopady sezonních klimatických výkyvů na chřadnutí lesů během environmentální změny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1--
196.
DT
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT0 / --
--
197.
DT
Drobní savci Orlických horČepelka, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
198.BTDrobní savci Orlických horČepelka, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
199.DT
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
200.DTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 3
--
201.
BT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWT
0 / 3
--
202.
BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
1 / 2
Balášová, K.
203.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
204.
BT
Dřevostaba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet8 / -- Moščáková, H. S.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
Fabiánová, A.
Přerovský, P.
Komárková, A.
Zichová, R.
205.
DT
Dřevostavba bytového domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
1 / --
Trbušek, J.
206.
DT
Dřevostavba rodinného domu
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / --
207.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
208.
Final thesisDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
209.
Final thesisDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / --
--
210.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
0 / --
--
211.DisTDynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID----FFWTprohlížet0 / --
--
212.BT
Dynamická analýza větve stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
213.
DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWTprohlížet
1 / --
214.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
215.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWT0 / 2
--
216.
BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2--
217.
BT
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT1 / 1
218.
BT
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2--
219.
BT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
220.
DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWT
0 / --
--
221.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWT0 / ----
222.
DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
223.
DT
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
224.
DisTEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWTprohlížet
1 / 1
Arsić, J.
225.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
226.BTEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
0 / 1
--
227.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
228.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWT
0 / 1
--
229.DT
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech Republic
Kutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1--
230.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
0 / --
--
231.
BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
232.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWT0 / 1--
233.DT
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
234.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Michal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
235.DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------FFWT0 / 2--
236.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / --
--
237.DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
238.
DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2
--
239.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
240.
DisT
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
0 / 2
--
241.
BTEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR----
FFWT
0 / --
--
242.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTprohlížet
0 / 2
--
243.BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet
0 / 3
--
244.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT0 / 3
--
245.
DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Vrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-LI
--
--
FFWT
prohlížet1 / 1
246.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
247.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
0 / 2
--
248.
DTEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
0 / 2
--
249.
DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Lenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
--
--MENDELUprohlížet0 / 3--
250.
DTEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT0 / 2
--
251.DTEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 2
--
252.DT
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Holušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 1
--
253.
BT
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
254.
DisT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--
FFWT
1 / 3 Fic, P.
255.
DisT
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
1 / 1
Černá, I.
256.DT
Elektrické a elektronické komponenty automatických kotlů na biomasu - průzkum trhu a návrh vlastního řešení
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
257.
BT
Elektronické měření kulatiny
Hunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
258.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
0 / 2
--
259.
DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT1 / 2
260.
BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
261.DT
Energetická bilance lesního porostu
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
262.
DTEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
263.DTEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----
FFWT
0 / 2
--
264.
DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
265.
BT
Ergonomie pracovního místa
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / --
--
266.
DT
Ergonomie pro 21. století
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT1 / 1
267.
DisTEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDrápela, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM--
--
FFWT
0 / ----
268.
DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Drápela, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM--
--
FFWTprohlížet0 / ----
269.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
270.DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO----FFWTprohlížet0 / 2
--
271.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
0 / 1--
272.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
273.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1
--
274.
DT
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / 2
--
275.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
276.DTExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTprohlížet
0 / 1
--
277.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
0 / 1
--
278.DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--FFWT
1 / 1
279.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
280.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíruDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
281.
BTExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT0 / 2--
282.
DTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
283.BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
284.
DisTExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
285.DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Hunková, V.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
286.DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
287.
BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 3
--
288.
BTFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT
0 / --
--
289.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
290.
DT
Finanční analýza nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI----
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
291.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
292.
DisT
Forest birds – indicator species of forest habitat qualityDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
293.
DisTForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
0 / 2
--
294.
DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
295.
DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTprohlížet0 / 1--
296.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
297.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
298.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--FFWTprohlížet0 / 1
--
299.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT1 / 2 Blažejová, A.
300.
DisT
Free topicDepartment of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
0 / 1--
301.
DisT
Free topicSvětlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
----FFWTprohlížet
0 / --
--
302.
DisT
Free topic
Krejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
303.
DisTFree topic
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
304.
DisT
Freie Thema
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
305.DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----MENDELU0 / --
--
306.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / ----
307.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-LAND
--
--FFWTprohlížet0 / 2
--
308.
DTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
0 / 2--
309.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR----FFWT0 / 4--
310.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
0 / 4
--
311.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN--
--
FFWT
prohlížet
0 / 4
--
312.
DT
Furniture design
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
0 / 2--
313.BTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTprohlížet
0 / --
--
314.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
315.
DT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT0 / 2
--
316.BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
317.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT
1 / 2
318.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
0 / 2
--
319.
DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 2--
320.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWT0 / 2--
321.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
322.
DT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO
--
--
FFWT
0 / --
--
323.BT
GIS a DPZ v tvorbě podkladů pro podporu prostorového rozhodování v rozvojových zemích
Vahalík, P.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-LESN
--
TROP
FFWT
0 / --
--
324.DTGIS and RS as a tool of decision support system in developing countriesVahalík, P.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWT
0 / --
--
325.
BTGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
326.
DTHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
327.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet0 / --
--
328.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet
0 / --
--
329.DTHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 3
--
330.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Hrůza, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWT
0 / --
--
331.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemíchDepartment of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
0 / ----
332.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
333.DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / ----
334.
DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
335.
DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWT
0 / 1
--
336.
BT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
0 / 1
--
337.BTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FOR
FFWT
0 / 2
--
338.
DT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--FEFFWT
0 / 2
--
339.
DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet1 / 1
340.DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 2
--
341.BT
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
342.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2--
343.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1--
344.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
1 / 1
Vejnarová, K.
345.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT0 / --
--
346.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet0 / ----
347.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
348.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / --
--
349.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
350.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / ----
351.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet0 / ----
352.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
353.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / --
--
354.DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTprohlížet0 / 1
--
355.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 1--
356.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FOR
FFWT
prohlížet0 / 5--
357.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--FEFFWTprohlížet0 / 5--
358.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
prohlížet
1 / 1
Benda, J.
359.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--FFWTprohlížet0 / 1--
360.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LID-FE-FPROT
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
361.DT
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
0 / 2--
362.DTHodnocení nákupního chování spotřebitelů na trhu s nábytkemHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
363.BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Department of Landscape Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTprohlížet
0 / 3
--
364.DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--FFWT0 / 1
--
365.DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--FFWTprohlížet0 / 2
--
366.
BTHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
------
FFWT
0 / --
--
367.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT0 / ----
368.
DT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
369.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL----
FFWT
0 / --
--
370.
DisTHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----
FFWT
0 / 1
--
371.DTHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
372.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
373.
DT
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
0 / 2
--
374.BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
375.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
376.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
377.BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
0 / 1
--
378.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTprohlížet0 / 1
--
379.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
0 / 4
--
380.
DT
Hodnocení stavu korun a aktivity kůrovců pozemním monitoringem a jeho srovnání s UAV monitoringem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LSNI
C-FEN
--
C-FE-FE
FE
--
FFWT0 / 2
--
381.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWT
0 / 4
--
382.
DT
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / --
--
383.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FAprohlížet
0 / 1
--
384.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / --
--
385.
DTHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--
FFWT
0 / --
--
386.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FA0 / 1
--
387.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----FFWTprohlížet
0 / --
--
388.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----
FFWT
0 / --
--
389.
BT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
390.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet
0 / 1
--
391.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWTprohlížet
1 / --
392.
DTHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--MENDELU0 / 3
--
393.BT
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Vavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
394.
DTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
0 / --
--
395.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------MENDELUprohlížet0 / --
--
396.
BT
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----MENDELU0 / 2--
397.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
0 / 2
--
398.
DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
399.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
0 / 1
--
400.
DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
1 / 1
401.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FA
0 / 2
--
402.
BTHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
--
--
FFWT
0 / ----
403.
BT
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / --
--
404.
BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / 2--
405.
BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWT
0 / 1
--
406.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 2--
407.
DT
Changes in soil conditions following the dieback of young plantations of Norway spruce
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
408.
DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / 2
Sláma, D.
409.BTCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
1 / 2 Dastych, T.
410.BTChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWTprohlížet0 / --
--
411.
BT
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
412.BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
413.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWTprohlížet0 / ----
414.
DisT
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
415.
DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
416.DTChřadnutí olší v České republiceDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
417.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
prohlížet
1 / 1
Hamřík, T.
418.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMS----
FFWT
0 / ----
419.
DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Schneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT0 / 3
--
420.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
--
--
FFWT
0 / 2
--
421.
DT
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT0 / 1
--
422.
BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuDepartment of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTprohlížet
0 / 2
--
423.BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN
--FOR
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
424.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)C-NI
--
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
425.
DisTIndividual topicKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM--
--
FFWT
0 / 2--
426.
DisT
Individuální témaKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
427.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT0 / 1
--
428.
DisT
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ----
FFWT
prohlížet0 / 2--
429.DisTIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----
FFWT
0 / 2--
430.
DT
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN--
--
FFWT
0 / 1
--
431.
BT
Internetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----
FFWT
0 / --
--
432.
BTIntrodukované druhy zvěře v ČR z pohledu mysliveckého hospodařeníDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
433.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT1 / 1
434.BTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
435.BTInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELUprohlížet1 / 2
436.
DTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / 1
--
437.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
438.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
0 / --
--
439.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FA
prohlížet
0 / 3
--
440.BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
441.BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
442.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet0 / ----
443.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2--
444.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT0 / 2
--
445.
BTInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
446.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Department of Landscape Management (FFWT)C-KJNI
--
--
FFWT
0 / 2
--
447.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--
FFWT
prohlížet0 / 1--
448.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWT
0 / 1
--
449.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovDepartment of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWTprohlížet0 / 1--
450.
BTInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
451.
BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----MENDELU0 / 2
--
452.BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
MENDELU
0 / 2
--
453.BT
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
454.
DisTInvestigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--
FFWT
prohlížet
1 / 1
455.BTKachlová kamna - analýza na trhu dostupných materiálůKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
456.
DisTKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / 1
--
457.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--FFWT
0 / 1
--
458.
BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet0 / 3--
459.
BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
0 / 3
--
460.BT
Katalog výrobků
Krontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
461.DTKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-LE
--
--
FFWT
0 / 5
--
462.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
463.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FENM-FE-FE--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
464.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-WI
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
465.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 1
--
466.
DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
467.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 2
--
468.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
469.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Department of Silviculture (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
0 / 1
--
470.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
471.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--FFWTprohlížet0 / 1
--
472.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
473.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
prohlížet0 / 2--
474.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Meňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
0 / --
--
475.
DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWT
0 / 3--
476.
DT
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTprohlížet0 / ----
477.DTKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2--
478.DTKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
0 / 3
--
479.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB--FFWT
0 / 1
--
480.
DisT
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
0 / --
--
481.DTKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
0 / ----
482.
DisTKonstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
483.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
484.DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
0 / 3
--
485.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyDepartment of Geology and Pedology (FFWT)------
FFWT
0 / 3
--
486.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / 3--
487.DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
0 / 3
--
488.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet
0 / 3
--
489.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--FFWT0 / 3
--
490.
DisTKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
491.BT
Kritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflona
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1--
492.
BT
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWT
0 / --
--
493.
BTKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůDepartment of Engineering (FFWT)B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
0 / 2
--
494.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet0 / ----
495.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
0 / --
--
496.
BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
0 / --
--
497.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovačeDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)------
FFWT
0 / --
--
498.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NIC-FE-FE
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
499.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI----FFWT0 / 1
--
500.
DisT
Kvalita pracovního života v lesnictví
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
501.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ševelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 1
--
502.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-AGI
--
--
FFWTprohlížet0 / 1--
503.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--FFWT0 / 1
--
504.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
505.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / --
--
506.
DT
Landscape structure effect on earwig populations in orchard
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FA
0 / ----
507.BT
Lázeňská a saunová kamna - analýza současného trhu
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / ----
508.
BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--FFWT
0 / 1
--
509.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
510.
BT
Lesní cesty a komunikace z pohledu práva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT0 / ----
511.
DTLesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWTprohlížet
0 / 1
--
512.DisT
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Machar, I.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWT
0 / 2
--
513.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
514.
BTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
0 / 2
--
515.
DTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
prohlížet0 / 2
--
516.DisTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
0 / 1--
517.
DT
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet0 / --
--
518.BT
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Simon, J.Department of Forest Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
519.
DTLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
520.DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
521.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
522.
BT
Letální a subletální vlivy přípravků na ochranu rostlin na užitečné bezobratlé predátoryPurchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
prohlížet0 / ----
523.
BT
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
0 / ----
524.
BT
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Niedobová, J.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FA
0 / --
--
525.
DisT
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--FFWT
0 / 1
--
526.
BT
Logistická rovnice v populačních modelech
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
527.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT0 / 1
--
528.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWT
0 / 1
--
529.
DisT
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Světlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ----
FFWT
prohlížet
1 / 1
Basu, S.
530.
DT
Malý byt
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-DESGN
--
--
FFWT
0 / --
--
531.
DT
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
532.
DisT
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL----
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
533.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
534.
BTMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
1 / --
Pejčochová, P.
535.
DTMarketingová strategie nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI----FFWTprohlížet0 / 2--
536.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--MENDELUprohlížet0 / 3--
537.
DT
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / 12
--
538.BTMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWT
0 / 12
--
539.
DT
Masivní\dřevostavba
Havířová, Z.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
540.
BTMatematika podzemní vody
Department of Mathematics (FFWT)
--
----FFWTprohlížet0 / 2
--
541.
DisTMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
542.BTMaticové modely populací
Department of Mathematics (FFWT)
----
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
543.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------
FFWT
1 / 1
544.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
prohlížet
0 / --
--
545.
DT
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
546.
Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paličekDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)----
--
FFWTprohlížet
0 / --
--
547.
BT
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWT
0 / 2
--
548.DisTMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
--
FFWT
0 / --
--
549.
DisT
Městský mobiliář
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----
FFWT
1 / 1
Fajkusová, K.
550.
BT
Metoda kritické cesty a její aplikace
Fišnarová, S.
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 2--
551.
DisTMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
0 / 1--
552.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTprohlížet
0 / --
--
553.
DT
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostůValtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
0 / ----
554.
DT
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostůValtera, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
--
--
FFWT
0 / 1
--
555.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FA0 / 3
--
556.DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet0 / 3--
557.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
558.BT
Mobilní dřevěný prvek
Kovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
--
--
FFWT
0 / 2
--
559.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / ----
560.
DT
Modální analýza výřezu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWT
0 / --
--
561.BT
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----MENDELU
0 / 4
--
562.
DisTModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
563.
BTModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
564.
DT
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
565.
BT
Modelování ve vědách o živé přírodě
Department of Mathematics (FFWT)----
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
566.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
567.
DT
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
568.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
569.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Šafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----
FFWT
0 / 1
--
570.
DT
Monitoring of bark beetle infestation using multispectral data obtained by unmanned aerial vehicle
Patočka, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO
C-EUFOR
--
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
571.
DTMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWT
0 / 1
--
572.
BT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT0 / ----
573.DTMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTprohlížet
0 / --
--
574.
BT
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Palovčíková, D.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
0 / 1
--
575.
BTMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT0 / --
--
576.
DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTprohlížet0 / 2--
577.
DisT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-LID-FE-FS--
FFWT
prohlížet0 / 1--
578.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet
0 / 1
--
579.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWT
0 / 2
--
580.
BT
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
--
--FFWTprohlížet0 / 2
--
581.
DisTMožnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
1 / --
582.
DT
Možnosti nahrazení měření výšek fotogrammetrickým a lidarovým bodovým mračnem
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LSNI
----
FFWT
0 / 1
--
583.
BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
0 / --
--
584.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT0 / 2
--
585.
DTMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
586.
DT
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
0 / 1--
587.
DT
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 1
--
588.BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
0 / 3
--
589.
DT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
0 / 3
--
590.
DTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
591.
BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
592.
BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
0 / --
--
593.
DT
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWTprohlížet0 / ----
594.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWT
0 / 1
--
595.
DT
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
0 / --
--
596.Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
prohlížet0 / --
--
597.BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FAprohlížet0 / 1
--
598.
BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-ASB-AS-AE--
FA
0 / 1--
599.
DTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
prohlížet
0 / 1
--
600.
BT
Myslivecká evidence a statistika – rozbor praktické upotřebitelnosti stávajících výkazů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet0 / ----
601.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Tauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT0 / 3--
602.
BT
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--FFWT0 / --
--
603.DisTNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
1 / 1
604.BT
Nákup nové lesní techniky
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
0 / 3
--
605.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
prohlížet0 / ----
606.DisT
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
1 / -- Hammond, M. E.
607.DisT
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE--
FFWT
prohlížet0 / 1--
608.BT
Návrh barové židle
Svoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--
FFWTprohlížet
0 / 2
--
609.
BT
Návrh barové židle
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWT1 / 2 Hejrová, L.
610.
BTNávrh bytového soliteruMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--
FFWT
0 / --
--
611.BT
Návrh dětského pokoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-DESGN
--
--
FFWT
0 / --
--
612.BTNávrh dřevěné fasády na rodinný důmDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--
FFWT
0 / 1
--
613.
DT
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RD
Najbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
614.
DTNávrh dřevěných vrat do historického objektuDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWTprohlížet
0 / 1
--
615.
BTNávrh dřevostavby s využitím BIMDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
616.DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
0 / 1
--
617.
DT
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWT
0 / 2
--
618.
BT
návrh interiéru nábytkové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WIB-WI-WI
--
FFWT
0 / 1--
619.DTNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / --
--
620.DT
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Hála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWTprohlížet0 / --
--
621.
DTNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWT0 / 2--
622.DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTprohlížet
1 / 2
623.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
624.
BT
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostory
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
PDSG
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
625.
DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWT
prohlížet
0 / 1
--
626.
BT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWT
0 / 1
--
627.
DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1
--
628.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
629.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTprohlížet
2 / 1
630.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----FFWT0 / 1
--
631.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
2 / 1 Vančura, Z.
Vaníková, S.
632.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--FFWTprohlížet
0 / 1
--
633.
BTNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
0 / 1
--
634.
DT
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWT
prohlížet0 / 1--
635.
DisT
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWT
prohlížet
0 / --
--
636.
DT
Návrh malé vodní nádržeMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
prohlížet
1 / --
Lásková, J.
637.
BT
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
prohlížet1 / 2 Madejewský, L.
638.BT
Návrh nábytkového showroomu
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT0 / 1
--
639.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojů
Tauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWT
0 / 1
--
640.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-WE
C-FDSGN
C-NI
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
--
--
FFWTprohlížet0 / 2
--
641.
BT
Návrh nábytku do interiéru obchodní pasáže
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
0 / 3
--
642.
DT
Návrh nebo obnova naučné stezky
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
--
--FFWT
0 / 2
--
643.
DisT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--FFWT
0 / 1
--
644.
DT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
0 / 1
--
645.
DisT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
prohlížet
0 / 2
--
646.
DTNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FDSGN
C-NI
C-NI
C-NI
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
--
FFWTprohlížet