Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / ----
2.DT
A custom topic
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
A custom topic
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
4.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE----
FFWT
Details of topic
0 / ----
5.DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
6.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
----FFWT
Details of topic
0 / 1--
7.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicDepartment of Silviculture (FFWT)C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
8.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.DTAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
12.DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
13.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
14.
DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
15.DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WED-WE-WBT--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
16.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
18.
DisT
Analýza efektivního využití tuhých biopalivDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
19.DTAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
20.
DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
21.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
22.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
23.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
26.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
27.DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
28.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
29.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
30.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
32.
DTAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / -- Ondrejčík, R.
33.
DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
34.
DT
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / ----
35.
DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2--
36.DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
37.DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
39.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
40.
BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
41.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
42.
BT
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
43.DisTAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
44.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
45.
BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
46.BTAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
47.DisTAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceDepartment of Engineering (FFWT)D-TTLP--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
49.DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Department of Silviculture (FFWT)M-FEN
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
50.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
51.
BTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
52.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 5
--
53.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
55.
DisT
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-EEP--
--
FADetails of topic
0 / --
--
56.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.
BT
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 6--
58.BT
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
59.BTAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
60.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
61.
DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíDepartment of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
62.
BTAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
63.BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
64.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
65.DTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
66.
DTAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
DT
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
68.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
69.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
70.
DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
71.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
72.BTAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
73.
DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
74.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
75.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
76.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
77.
BTAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1--
78.
BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Totek, J.
79.
DisT
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
80.DisTAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
----
FFWT
Details of topic
1 / 1 Surovcová, K.
81.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
82.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
83.
DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
84.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
85.BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
86.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
87.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2
--
88.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
89.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
90.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
91.DTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2
--
92.DisTAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
93.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Tauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
94.
BT
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
95.BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
96.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Dobečka, J.
97.DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
98.
DisT
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2
99.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Čiháček, M.
101.
DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
102.DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
103.
DT
Audio-Video nábytek
Maňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitostDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 5--
105.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
106.
DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
107.
DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
108.
DTAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
109.
BTBenfordův zákon a testování velkých souborů datDepartment of Mathematics (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 2--
110.BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
111.
BT
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
112.
BT
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROP
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
113.
DisT
Biodesign veřejného interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----FFWTDetails of topic1 / 1 Obdržálek, M.
114.
DT
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
115.BTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
116.DTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
117.BT
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
118.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambieDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
120.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
121.BTBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.BTBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / ----
123.
BT
Bydlení na minimální plošeTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 3
--
124.
BT
Bydlení v domově seniorůKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
125.
BT
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1
126.
BT
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic1 / 1
127.
DT
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
128.
DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
129.
DisTCarbon and water relations in the coppice forestsDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Matoušková, M.
130.
BT
Cenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
131.
BT
Cenové porovnání srubových staveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
132.
DT
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
133.DTCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
134.
BTClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
------FADetails of topic
0 / 2
--
135.
DT
Communication and public relations in forestryMeňházová, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
136.
DT
Communication and public relations in forestry
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
137.DTComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
138.DisTConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE----FFWT
Details of topic
0 / ----
139.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
140.
DT
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
141.DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
Holík, J.
142.DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
143.BT
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
144.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.
DT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-WE
C-WE-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
146.
BTDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
147.
BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
148.DisT
Datování půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
149.Final thesisDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
150.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
151.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
152.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
153.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Kolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
BTDendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
156.
BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
157.BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWTDetails of topic0 / ----
158.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
159.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
160.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.
DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
162.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
163.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
164.DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
165.
DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.DisT
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.
DisT
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
168.
DT
Design exteriérového mobiliářeBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-FDSGN
C-FDSGN-FDSGN
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
169.
BT
Design hovorového křeslaSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
170.BTDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
171.DT
Design nábytku - nové technologie a materiály
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
172.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
173.BTDesign světelného objektu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN----FFWTDetails of topic0 / ----
174.
DT
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
175.
DT
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Botella Sánchez, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
176.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
1 / 1
177.DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
178.
DT
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
179.BTDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
180.
DT
Discrete models of population dynamics
Hasil, P.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
181.
DisT
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
182.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
183.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
184.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
185.DTDlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
186.BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
187.DisTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
188.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
189.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
190.
DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
191.DTDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
192.DT
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
193.
BTDrobní savci Orlických horDepartment of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
194.
DT
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
195.
DTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
196.BTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
197.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Balášová, K.
198.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
199.
BTDřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
4 / --
200.
DT
Dřevostavba bytového domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic1 / -- Trbušek, J.
201.
DTDřevostavba rodinného domuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
202.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / --
--
203.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
204.Final thesis
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
205.
DisT
Dynamická analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
206.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
207.
BT
Dynamická analýza větve stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
208.DisTDynamické vlastnosti dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
1 / --
209.
DisT
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
210.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
211.BTDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
212.
BT
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
213.
BT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
214.
DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
215.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / --
216.
DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
217.DTDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
218.
DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic1 / 1
219.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
220.BTEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
221.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
222.DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
223.
DTEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
224.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
225.BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
226.
DTEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / 1--
227.DT
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
228.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
229.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
230.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
231.DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
232.DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2--
233.DTEkonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
234.
DisT
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
235.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
236.BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
237.
BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
238.BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
1 / 3
239.
DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Vrška, T.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
Pospíšil, T.
240.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
241.DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
242.DTEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 2--
243.
DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
----MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
244.
DTEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
245.DT
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Pospíšil, T.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
246.
DT
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
247.
BTEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic0 / 2--
248.
DisT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
249.DisT
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Machar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Černá, I.
250.
BTElektronické měření kulatinyHunková, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
251.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
252.
DT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
1 / 2
253.BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
254.
DT
Energetická bilance lesního porostu
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
255.DTEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
256.
DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
257.DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
258.
BT
Ergonomie pracovního místaDepartment of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
259.
DT
Ergonomie pro 21. století
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
260.
DisTEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
261.DisTEstimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
262.
DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
263.
DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
264.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
265.
DTEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
266.DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
267.
DT
Evoluce půd v nížinných lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
268.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
269.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / 1
--
270.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
271.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
272.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / ----
273.Final thesisExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
274.BT
Experimentální modální analýza stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
275.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
276.BTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
277.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 3
Kramár, S.
278.DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
279.
DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
280.BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 3
--
281.
BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic0 / --
--
282.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuDepartment of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
283.DT
Finanční analýza nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
284.BTFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
285.
DisT
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
286.DisTForest carbon exchange derived by different meansDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
287.
DisT
Forest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
288.
DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
289.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
290.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
291.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
292.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 2 Blažejová, A.
293.DisTFree topicFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
294.
DisT
Free topic
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
295.
DisT
Free topic
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
296.
DisT
Free topic
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
297.DisT
Freie Thema
Krontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
298.
DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
299.
DTFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
300.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)B-LAND--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
301.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)C-LE--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
302.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
----FFWTDetails of topic
0 / 4
--
303.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
304.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
--
--FFWT
Details of topic
0 / 4
--
305.DTFurniture design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
306.
BT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
307.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
308.DT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
309.
BT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
310.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
1 / 2 Kubalíková, L.
311.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
312.
DTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
313.BTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
314.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
315.
DT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
316.BT
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
317.
DT
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1
318.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
319.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
320.
DT
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
321.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Department of Landscape Management (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / ----
322.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Department of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
323.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
324.
DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
325.
DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 2--
326.DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
327.
BT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 1--
328.
BTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FOR
FFWTDetails of topic0 / 2
--
329.
DT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
330.
DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS
--
FFWT
Details of topic1 / 1
331.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
332.
BT
Hodnocení designu výrobků
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
333.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
334.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
335.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
1 / 1
Vejnarová, K.
336.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
337.BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
338.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
1 / --
Kopa, V.
339.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
340.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic
0 / --
--
341.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
342.BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
343.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
344.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
345.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
346.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
347.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
348.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
349.BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Benda, J.
350.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
351.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
352.
DTHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
353.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíDepartment of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
354.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 1
--
355.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
356.
BT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
357.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
358.
DT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
359.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
360.
DisT
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
361.DT
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
362.BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
363.
DT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
364.DTHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
365.BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
366.
BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)------
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
367.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
368.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
369.
BT
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
370.
BTHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
371.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
372.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
373.DTHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
374.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
375.DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
376.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
377.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
378.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----
FFWT
Details of topic
1 / --
Komarov, T.
379.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
380.
BTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
381.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
382.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
1 / --
383.DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
384.BT
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
385.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
386.
BTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
387.BT
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 2
Mniszaková, S.
388.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
389.DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
390.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
391.
DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
Jaroš, J.
392.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlinDepartment of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
393.
BT
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
394.
BT
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
395.
BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
396.
BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
397.DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
398.DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
1 / 2 Sláma, D.
399.
BTCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / 2 Dastych, T.
400.
BTChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
401.BTChoroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
402.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
403.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
404.
DisT
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
405.
DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
406.DTChřadnutí olší v České republice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
407.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTDetails of topic
1 / 1
408.DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
409.
DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
410.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
411.
DT
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic0 / 1--
412.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
413.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN--FORFFWTDetails of topic
0 / 2
--
414.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-NI
----
FFWT
Details of topic
0 / ----
415.
DisTIndividual topicKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
416.
DisT
Individuální téma
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
417.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
418.
DisT
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ----
FFWT
Details of topic0 / 2--
419.DisTIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
420.
DTIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
421.
BT
Internetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
422.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Horáková, P.
423.
BT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
424.
BTInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
425.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
426.BTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
427.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
428.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
429.
BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / ----
430.BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
431.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
432.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
433.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
434.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
435.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
436.DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Fialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
437.DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
438.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
439.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
440.BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
441.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
442.
BT
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
443.
DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
444.DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
445.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
446.
BT
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
447.
BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
448.
BT
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
1 / -- Haltof, R.
449.
BT
Katalog výrobků
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
450.
DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
451.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
452.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
453.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
454.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Vavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
455.DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
456.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Deutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 2
--
457.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
458.
BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
459.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
460.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
461.
BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
462.
BTKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
463.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
464.DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
465.DTKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
466.DTKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
467.
DTKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
468.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
469.DisT
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
470.DisT
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
471.
DT
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
472.
DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
473.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
474.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
475.DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
476.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
477.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
478.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 3--
479.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
480.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
481.DisT
Kořenový systém a stabilita stromů
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWT
Details of topic
0 / ----
482.BTKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
483.
BT
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Nevrkla, P.
Department of Engineering (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
484.DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
485.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
486.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
487.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovače
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / ----
488.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
489.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
490.
DisTKvalita pracovního života v lesnictvíDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
491.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
492.DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Král, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
493.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
494.
BTKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuDepartment of Forest Ecology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
495.Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
496.
BTLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
497.
BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
498.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
499.
DT
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
500.DisTLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
501.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
502.
BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Fidler, O.
503.
DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 2--
504.
DisTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémDepartment of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
505.
DTLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
506.
BTLesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Department of Forest Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
507.
DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
508.
DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
509.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / ----
510.
DisT
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Brunecký, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
511.
BT
Logistická rovnice v populačních modelech
Department of Mathematics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
512.
DisTLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
513.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
514.
DisT
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Basu, S.
515.
DT
Malý bytMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
516.
DT
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
517.DisT
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Mikita, T.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
518.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
519.
BT
Marketingová strategie firmy
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
1 / --
Pejčochová, P.
520.DT
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
521.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 3--
522.
DTMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 12
--
523.BTMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 12--
524.
DT
Masivní\dřevostavba
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
525.
BT
Matematika podzemní vody
Department of Mathematics (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
526.
DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
527.
DT
Mathematical optimization with applications in forestry
Fišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
528.BT
Maticové modely populací
Hasil, P.
Department of Mathematics (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
529.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Srubková, A.
530.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / ----
531.
DT
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
532.Final thesisMechanické vlastnosti bubenických paliček
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
533.
BT
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
534.
DisTMechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
535.BT
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
536.
DisT
Městský mobiliářKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----FFWT
Details of topic
1 / 1 Fajkusová, K.
537.
BT
Metoda kritické cesty a její aplikace
Fišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
538.
DisT
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
539.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
540.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FA
Details of topic
0 / 3
--
541.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
542.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
543.BTMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
544.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
545.
DT
Modální analýza výřezu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
546.BTModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
MENDELU
Details of topic
0 / 4
--
547.
DisT
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
548.
BT
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
1 / --
Žvak, J.
549.DT
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
550.
BT
Modelování ve vědách o živé příroděMařík, R.
Department of Mathematics (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
551.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
552.DTModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
553.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
554.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
555.
BTMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
556.
DT
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1--
557.
BT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
558.
DT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
559.
BT
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
560.
BT
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR----FFWT
Details of topic
0 / ----
561.
DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
562.DisT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Department of Silviculture (FFWT)D-LID-FE-FS--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
563.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1
--
564.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
565.BT
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
566.DisTMožnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
567.
BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
568.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Department of Silviculture (FFWT)D-LI
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
569.DTMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
570.
DT
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
571.
DT
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
572.
BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
573.
DT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
574.DT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
575.
BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
576.
BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
577.
DT
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
578.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
579.
DT
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
580.Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
581.
BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FADetails of topic
0 / 1
--
582.BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-ASB-AS-AE
--
FADetails of topic
0 / 1
--
583.
DT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE--FADetails of topic0 / 1--
584.
BT
Myslivecká evidence a statistikaDvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
585.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
----FFWTDetails of topic
0 / 3
--
586.
BT
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
587.
DisT
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--FFWTDetails of topic
1 / 1
588.
BT
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
589.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při káceníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
590.
DisT
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWTDetails of topic1 / --
591.
DisT
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-CFLE
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
592.BTNávrh barové židleSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-TVN----
FFWT
Details of topic0 / 2--
593.BTNávrh barové židleSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
594.
BT
Návrh bytového soliteru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
595.
BT
Návrh dětského pokojeDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
596.
BTNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
597.
DT
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
598.
DT
Návrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
599.
BT
Návrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
600.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
601.DTNávrh dvougeneračního rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
602.BTnávrh interiéru nábytkové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-WI-WI
--
FFWT
Details of topic1 / 1
603.
DT
Návrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
604.
DT
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Hála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
605.
DT
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
606.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
1 / 2 Plesl, V.
607.DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
608.
BT
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostory
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
PDSG
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
609.
DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NIC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
610.BTNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
611.
DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
612.
DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
613.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDMFP
FFWT
Details of topic2 / 1
614.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
615.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
FP
FFWT
Details of topic
2 / 1
616.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
617.
BT
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
618.
DT
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
619.DisTNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
620.
DT
Návrh malé vodní nádržeMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
1 / --
621.
BTNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------
FFWT
Details of topic
1 / 2
622.BTNávrh nábytkového showroomu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
623.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWT