Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
2.DPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
3.BPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
4.DisPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
5.DisPAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / 1--
6.DisPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / 1--
7.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet1 / -- Mitrová, A. M.
8.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
9.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
10.DisPAllowable cut evaluation methods for rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / 1--
11.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
12.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / ----
13.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
14.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 2 Nop, P.
15.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 3--
16.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
17.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
18.DisPAnalýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / ----
19.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
20.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
21.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
22.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
23.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
24.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
25.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
26.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
27.DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA----LDFprohlížet0 / ----
28.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
29.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
30.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
31.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
32.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Ondrejčík, R.
33.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
34.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
35.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
36.DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
37.DisPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
38.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
39.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 1--
40.DPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
41.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
42.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
43.DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 1 Šeda, V.
44.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
45.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
46.BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
47.DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceZemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / 1--
48.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
49.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
50.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUprohlížet0 / ----
51.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
52.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
53.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--MENDELUprohlížet0 / 1--
54.BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
55.DisPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP----AFprohlížet0 / ----
56.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
57.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 6--
58.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
59.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
60.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
61.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
62.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
63.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDFprohlížet0 / 5--
64.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----LDFprohlížet0 / ----
65.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
66.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
67.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
68.BPAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
69.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
70.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
71.DPAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
72.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 3--
73.DisPAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / 1--
74.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
75.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
76.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
77.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
78.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Totek, J.
79.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
80.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA----LDFprohlížet1 / 1 Surovcová, K.
81.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
82.BPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
83.DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
84.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / ----
85.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
86.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
87.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
88.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
89.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
90.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
91.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
92.DisPAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet0 / 1--
93.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
94.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
95.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Dobečka, J.
96.DisPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
97.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet1 / 2 Michal, J.
98.BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
99.BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Čiháček, M.
100.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
101.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
102.DPAudio-Video nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
103.BPAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 5--
104.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
105.DisPAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / 1--
106.DisPAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / 2--
107.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
108.BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
109.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
110.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
111.BPBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechZemánek, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-TROP--LDFprohlížet0 / 1--
112.DisPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Obdržálek, M.
113.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
114.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
115.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
116.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
117.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet0 / 1--
118.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
119.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
120.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
121.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
122.BPBydlení na minimální plošeTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 3--
123.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
124.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFprohlížet1 / 1 Vernerová, A.
125.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / 1 Kučerovská, A.
126.DPBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
127.DisPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
128.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet1 / -- Matoušková, M.
129.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
130.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
131.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
132.DPCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
133.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)------AFprohlížet0 / 2--
134.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 5--
135.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
136.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
137.DisPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
138.DisPContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / 1--
139.DPČasoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Ejemová, T.
140.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Holík, J.
141.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
142.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
143.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
144.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DI--LDFprohlížet0 / 1--
145.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFprohlížet0 / 1--
146.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 2--
147.DisPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 1--
148.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
149.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
150.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
151.BPDendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
152.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
153.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
154.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
155.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / ----
156.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / ----
157.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / ----
158.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / ----
159.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
160.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / ----
161.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Vavrušková, L.
162.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFprohlížet0 / ----
163.DPDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
164.DisPDendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / ----
165.DisPDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / ----
166.DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
167.DPDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DSGNN-DSGN-DSGN--LDFprohlížet0 / ----
168.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 3--
169.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
170.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
171.DisPDesign of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / 1--
172.BPDesign světelného objektuBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
173.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
174.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
175.DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Lukačevičová, A.
176.DisPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / ----
177.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 1--
178.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
179.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
180.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 1--
181.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
182.DPDlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
183.DPDlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 1--
184.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
185.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
186.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 2--
187.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
188.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
189.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
190.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
191.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
192.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
193.DPDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
194.BPDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDFprohlížet0 / 3--
195.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 2 Balášová, K.
196.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
197.BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet4 / -- Neužil, T.
Komárková, A.
Zástěra, P.
Tschertner, J.
198.DPDřevostavba bytového domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Trbušek, J.
199.DPDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Hložek, O.
200.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
201.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
202.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
203.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / ----
204.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
205.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
206.DisPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / -- Morandini, M.
207.DisPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / ----
208.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 2--
209.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
210.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
211.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
212.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
213.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet1 / -- Fojtík, P.
214.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / ----
215.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
216.DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Arsić, J.
217.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
218.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
219.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
220.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
221.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Jurečka, M.
222.BPEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
223.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
224.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
225.DPEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
226.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
227.DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
228.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
229.DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
230.DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
231.DPEkonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
232.DisPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 2--
233.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
234.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
235.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet1 / 3 Dyba, L.
236.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
237.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet1 / 1 Pospíšil, T.
238.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
239.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
240.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
241.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI----MENDELUprohlížet0 / 3--
242.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
243.DPEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Pospíšil, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
244.DPEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
245.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
246.DisPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 3--
247.DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Černá, I.
248.BPElektronické měření kulatinyHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
249.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 2 Šenovská, V.
250.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
251.BPEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
252.DPEnergetická bilance lesního porostuMarková, I.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
253.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
254.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
255.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
256.BPErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
257.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
258.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / ----
259.DisPEstimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / ----
260.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
261.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
262.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
263.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
264.DisPEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
265.DPEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
266.DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
267.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
268.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
269.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
270.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
271.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
272.DPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
273.BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
274.DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDFprohlížet1 / 3 Kramár, S.
275.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
276.DisPFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
277.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
278.BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / ----
279.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
280.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
281.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
282.DisPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
283.DisPForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
284.DisPForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
285.DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
286.DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
287.DisPFotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / 1--
288.DisPFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / 1--
289.DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 2 Blažejová, A.
290.DisPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 1--
291.DisPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
292.DisPFree topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / ----
293.DisPFree topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
294.DisPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN----LDFprohlížet0 / 2--
295.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
296.DPFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
297.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
298.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
299.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 4--
300.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 4--
301.DisPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
302.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
303.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
304.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
305.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
306.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
307.DisPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet1 / 2 Kubalíková, L.
308.DisPGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
309.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
310.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
311.DisPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / ----
312.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / ----
313.BPGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
314.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Kumhom, P.
315.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
316.BPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
317.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
318.DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
319.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
320.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
321.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
322.DPHledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
323.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
324.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
325.BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFprohlížet0 / 2--
326.DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFprohlížet0 / 2--
327.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / 1 Bárta, A.
328.DisPHodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
329.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
330.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
331.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Čamlík, P.
332.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet1 / 1 Vejnarová, K.
333.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
334.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / -- Kopa, V.
335.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
336.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
337.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
338.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
339.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
340.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
341.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
342.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
343.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
344.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFprohlížet0 / 5--
345.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFprohlížet0 / 5--
346.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Benda, J.
347.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
348.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 2--
349.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
350.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
351.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
352.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 2--
353.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
354.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
355.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
356.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / ----
357.DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
358.DPHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
359.BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
360.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
361.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
362.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
363.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
364.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
365.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
366.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 1--
367.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
368.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
369.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
370.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
371.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
372.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
373.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
374.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
375.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet1 / -- Komarov, T.
376.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / ----
377.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
378.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
379.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Pancner, J.
380.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 3--
381.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
382.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
383.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
384.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet1 / 2 Mniszaková, S.
385.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
386.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
387.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
388.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Jaroš, J.
389.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFprohlížet0 / 2--
390.BPHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFprohlížet0 / ----
391.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
392.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
393.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
394.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
395.DPCharakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet1 / 2 Sláma, D.
396.BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet1 / 2 Dastych, T.
397.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
398.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
399.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
400.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
401.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
402.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
403.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
404.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Hamřík, T.
405.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / ----
406.DisPImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíSchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 3--
407.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----LDFprohlížet0 / 2--
408.DPImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFprohlížet0 / 1--
409.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
410.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESN--LESLDFprohlížet0 / 2--
411.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / ----
412.DisPIndividual topicKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM----LDFprohlížet0 / 2--
413.DisPIndividuální témaKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / 2--
414.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
415.DisPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
416.DisPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 2--
417.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 1--
418.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
419.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Horáková, P.
420.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
421.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
422.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
423.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
424.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / ----
425.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------AFprohlížet0 / 3--
426.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
427.BPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
428.DPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
429.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
430.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
431.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
432.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFprohlížet0 / 2--
433.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
434.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
435.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
436.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
437.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
438.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
439.BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
440.DisPInvestigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-FPM----LDFprohlížet0 / 1--
441.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
442.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
443.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
444.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
445.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Haltof, R.
446.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
447.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 5--
448.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
449.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
450.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFprohlížet0 / 2--
451.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
452.DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
453.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
454.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
455.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
456.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
457.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
458.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
459.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
460.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
461.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 3--
462.DPKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
463.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
464.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
465.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFprohlížet0 / 1--
466.DisPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / ----
467.DisPKonstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / ----
468.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
469.DisPKonstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB----LDFprohlížet0 / 3--
470.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
471.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
472.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
473.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
474.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
475.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
476.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
477.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
478.DisPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / ----
479.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
480.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFprohlížet0 / 2--
481.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / ----
482.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
483.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
484.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
485.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 1--
486.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
487.DisPKvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFprohlížet0 / 2--
488.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
489.DisPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFprohlížet0 / 1--
490.DisPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 1--
491.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
492.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
493.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Nesládek, L.
494.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
495.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
496.DPLesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDFprohlížet0 / 1--
497.DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
498.DisPLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
499.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet1 / 2 Fidler, O.
500.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
501.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
502.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
503.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
504.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
505.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
506.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
507.DisPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Maksimović, S.
508.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
509.DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / 1 Pešková, A.
510.DisPLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / 1--
511.DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet1 / 1 Basu, S.
512.DPMalý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
513.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
514.DisPMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / 1--
515.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
516.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Pejčochová, P.
517.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
518.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 3--
519.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 12--
520.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 12--
521.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
522.BPMatematika podzemní vodyMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
523.DisPMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / ----
524.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / ----
525.BPMaticové modely populacíHasil, P.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
526.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Srubková, A.
527.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
528.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
529.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
530.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
531.DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
532.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
533.DisPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Fajkusová, K.
534.BPMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
535.DisPMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
536.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
537.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFprohlížet0 / 3--
538.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
539.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
540.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN----LDFprohlížet0 / 2--
541.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
542.DPModální analýza výřezuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
543.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 4--
544.DisPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFprohlížet0 / 1--
545.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Žvak, J.
546.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
547.BPModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
548.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
549.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / ----
550.DisPModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
551.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
552.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
553.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
554.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
555.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
556.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
557.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
558.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
559.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1--
560.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
561.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
562.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
563.BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
564.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 2--
565.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
566.DPMožnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
567.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
568.DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFprohlížet0 / 3--
569.BPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
570.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
571.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
572.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
573.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
574.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
575.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
576.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
577.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
578.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AE--AFprohlížet0 / 1--
579.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFprohlížet0 / 1--
580.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
581.DisPNábytek bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB----LDFprohlížet0 / 3--
582.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
583.DisPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet1 / 1 Odvárka, Z.
584.BPNákup nové lesní technikyBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
585.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
586.DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / -- Hammond, M. E.
587.DisPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLK--LDFprohlížet0 / 1--
588.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / 2 Hejrová, L.
589.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFprohlížet0 / 2--
590.BPNávrh bytového soliteruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
591.BPNávrh dětského pokojeMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
592.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
593.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
594.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
595.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
596.DPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 1--
597.DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 2--
598.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFprohlížet1 / 1 Daňková, J.
599.DPNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
600.DPNávrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
601.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
602.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 2 Plesl, V.
603.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
604.BPNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----NAVLDFprohlížet0 / 1--
605.DPNávrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 1--
606.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
607.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
608.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
609.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFprohlížet2 / 1 Osička, V.
Pavlík, M.
610.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
611.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFprohlížet2 / 1 Vaníková, S.
Vančura, Z.
612.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
613.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
614.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
615.DisPNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / ----
616.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Lásková, J.
617.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet1 / 2 Madejewský, L.
618.BPNávrh nábytkového showroomuKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
619.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI
N-DSGN
N-NI
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
620.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DI
N-DSGN
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
621.BPNávrh nábytku do interiéru obchodní pasážeFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
622.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
623.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 1 Bohdálek, M.
624.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 2--
625.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1--
626.DPNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
627.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
628.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
629.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
630.BPNávrh obytného prostoruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
631.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / -- Káňová, S.
632.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFprohlížet0 / ----
633.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
634.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
635.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
636.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
637.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
638.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 4--
639.DPNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
640.DPNávrh profesionální kuchyně pro gastronomiiBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
641.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
642.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
643.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / ----
644.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
645.DisPNávrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / ----
646.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
647.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
648.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
649.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
650.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
651.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
652.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
653.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
N-DI-DI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
654.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
655.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFprohlížet0 / 1--
656.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
657.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
658.DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / -- Suchomelová, P.
659.DisPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / ----
660.DisPNové trendy nábytku veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB----LDFprohlížet0 / 2--
661.DisPNumerical model of mechanical behavior of green woodTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME----LDFprohlížet0 / ----
662.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 1--
663.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
664.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
665.DisPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
666.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
667.BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
668.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV----MENDELUprohlížet0 / 5--
669.DisPNumerický model dynamické odezvy stromu stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet0 / ----
670.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
671.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
672.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
673.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
674.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
675.DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
676.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Uhrinec, M.
677.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
678.DisPOBECNÉ TÉMATesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
679.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
680.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
681.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Maša, M.
682.DisPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
683.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Hönig, K.
684.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUprohlížet0 / ----
685.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFprohlížet1 / 1 Tihelka, P.
686.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 3 Šťastný, T.
687.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
688.DPObytný prostorMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
689.DisPOdezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-FYTO----LDFprohlížet0 / 1--
690.DisPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / ----
691.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
692.BPOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
693.DisPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----LDFprohlížet0 / ----
694.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
695.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
696.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
697.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
698.DisPOhrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republiceFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
699.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
700.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
701.BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
702.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
703.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
704.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN--LDFprohlížet0 / 1--
705.DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet0 / ----
706.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Prouza, M.
707.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
708.DisPOptimalizace lesní cestní sítě v měnících se způsobech hospodaření v lesíchHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / ----
709.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
710.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDFprohlížet0 / ----
711.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
712.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
713.DisPOptimalizace postupů obnovy kalamitních holin z pohledu vlivu býložravcůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM----LDFprohlížet0 / 1--
714.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
715.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
716.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
717.DisPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 1 Musil, T.
718.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
719.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / 2 Limberg, T.
720.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
721.DisPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----