Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
2.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFprohlížet0 / ----
3.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME--
--
LDF
0 / 1
--
4.
DisP
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
5.DP
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO
--
--
LDFprohlížet
1 / --
Mitrová, A. M.
6.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
7.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
8.DisP
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
0 / 1
--
9.
DP
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
10.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Kupec, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--LDF
0 / --
--
11.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / 1
--
12.DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI--
--
LDF
1 / 2
Nop, P.
13.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--
LDF
prohlížet0 / 3
--
14.
BP
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
15.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
16.DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
17.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
18.DP
Analýza finanční stability vybraného podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
19.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
20.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
0 / 2
--
21.DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
0 / 2
--
22.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----LDF0 / 2
--
23.
DP
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
24.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekÚstav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF0 / 1--
25.
DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA
--
--
LDFprohlížet0 / ----
26.
BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDF
0 / --
--
27.
DP
Analýza konstrukčního spoje
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--LDF0 / 2--
28.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
29.
DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / ----
30.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
31.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Ústav techniky (LDF)--
--
--
MENDELU
prohlížet0 / ----
32.
DP
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
33.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
34.
DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
0 / 1
--
35.
DisP
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM
--
--LDF
0 / 1
--
36.DP
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF0 / ----
37.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
38.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
39.DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
40.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
41.
DisP
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet
1 / 1
42.
DP
Analýza procesu Národního lesnického programu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 1--
43.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN
--
LDF
0 / 1
--
44.
DisP
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
45.
BP
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
46.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN--
--
MENDELU
0 / --
--
47.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
48.
BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 5--
49.
DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
0 / 5
--
50.
DP
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
MENDELUprohlížet0 / 1
--
51.
BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / 2
--
52.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-EOP
--
--
AFprohlížet0 / ----
53.
ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
54.
BP
Analýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Lenoch, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 6--
55.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
56.BP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
0 / 2
--
57.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 2
--
58.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1
--
59.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
60.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
0 / 5
--
61.
BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
--
--
LDF
0 / ----
62.
DP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
63.
DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
64.
DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
65.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
0 / 2
--
66.
DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Pavelka, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
67.
DP
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Ústav techniky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / --
--
68.DPAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
69.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
0 / 3--
70.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
0 / 1
--
71.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
72.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
73.
BP
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
74.
BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
75.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
0 / 1
--
76.
DisP
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1
--
77.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
prohlížet1 / 1 Surovcová, K.
78.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
79.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
80.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / 2
--
81.
DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
82.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
0 / --
--
83.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
84.
DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
85.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
86.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
87.
BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
0 / 2
--
88.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
89.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéruÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
90.DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Tauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
91.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / ----
92.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
0 / 1
--
93.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
94.
DisP
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Vranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet0 / 1
--
95.
DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDF1 / 2 Michal, J.
96.
BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
97.BPAspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
98.
DisP
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
99.DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
100.DPAudio-Video nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
----LDFprohlížet0 / --
--
101.
BPAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / 5
--
102.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
0 / 1--
103.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM--
--
LDF
0 / 1
--
104.DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF0 / 2
--
105.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
106.BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datÚstav matematiky (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
107.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1
--
108.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------
LDF
0 / 2
--
109.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDF0 / 1--
110.
DisP
Biodesign veřejného interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN--
--
LDF
1 / 1
111.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
112.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
113.
DP
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF0 / 2
--
114.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
115.
DisP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL--LDF0 / 1--
116.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
117.
BP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
118.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
119.
BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
120.BPBydlení na minimální ploše
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFprohlížet0 / 3
--
121.
BP
Bydlení v domově seniorů
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 1
--
122.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnostÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Vernerová, A.
123.
BP
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
0 / 1
--
124.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Fictum, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
125.
DisP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Janák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI----
LDF
0 / --
--
126.
DisP
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--
LDFprohlížet
1 / --
127.BPCenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV--LDFprohlížet
0 / 2
--
128.
BP
Cenové porovnání srubových staveb
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
129.
DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDF
0 / 2
--
130.DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
131.
BP
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Janouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
AF
0 / 2--
132.
DP
Communication and public relations in forestryÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDF
0 / 5--
133.
DP
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--LDF
0 / 5
--
134.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDF0 / 2
--
135.
DisP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI----LDF
0 / --
--
136.DisP
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME--
--
LDF
0 / 1
--
137.
DP
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
138.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
1 / 1
139.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1
--
140.
BP
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 2--
141.BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF0 / 1
--
142.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-DI
N-DI-DI
--
LDF
0 / 1
--
143.BP
Daňové zatížení dřevařských podniků
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
144.
BP
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
----LDFprohlížet
0 / 2
--
145.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
146.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
147.
BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF0 / 1--
148.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
149.
BP
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
150.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1--
151.
BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
0 / 1
--
152.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF0 / 1--
153.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / --
--
154.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF0 / --
--
155.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / --
--
156.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
157.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
0 / --
--
158.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
159.
BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
160.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / --
--
161.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / --
--
162.DisPDendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----LDF0 / ----
163.
DisPDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
0 / --
--
164.
DisP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ----
LDF
0 / 2
--
165.
DP
Design exteriérového mobiliáře
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
166.
BP
Design hovorového křesla
Svoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
167.BP
Design nábytku - technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
----MENDELUprohlížet
0 / 2
--
168.
DP
Design nábytku - nové technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / 2--
169.
DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
170.BP
Design světelného objektu
Buganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDFprohlížet0 / ----
171.DP
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Botella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
0 / 1--
172.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / 1
--
173.DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF1 / 1
174.
DisP
Development of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
175.
DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Ústav matematiky (LDF)N-EUFO
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
176.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
177.DPDiscrete models of population dynamics
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
0 / 1
--
178.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI----LDFprohlížet
0 / 1
--
179.
DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
0 / 1
--
180.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 1
--
181.DisPDlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ----
LDF
0 / 1
--
182.
DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
--
--
LDF
1 / 1
183.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / 3
--
184.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
185.
DP
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domu
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
----
LDF
prohlížet0 / 2--
186.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF0 / 1
--
187.
DisP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
188.
DP
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
189.DP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
190.
BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
191.DP
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Ústav ekologie lesa (LDF)------LDF0 / 3--
192.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
193.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
0 / 3
--
194.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
1 / 2 Balášová, K.
195.
BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 2--
196.
BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet4 / -- Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
197.
DP
Dřevostavba bytového domuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
1 / --
198.
DPDřevostavba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF
1 / --
Hložek, O.
199.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
200.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--MENDELU
0 / --
--
201.
ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
202.
DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDFprohlížet0 / ----
203.
DisP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF0 / ----
204.BP
Dynamická analýza větve stromu
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
205.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
prohlížet
1 / --
206.
DisP
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / --
--
207.
DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--LDF
0 / 2
--
208.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
209.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
210.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------
LDF
prohlížet0 / --
--
211.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
212.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Volařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
1 / --
Fojtík, P.
213.
DisP
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDF
0 / --
--
214.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF0 / --
--
215.
DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet
1 / 1
216.BP
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
217.
BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ--
LDF
0 / 1
--
218.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIN
M-LI-LI
--
LDF
0 / 1--
219.
DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KI--
LDF
prohlížet0 / 1--
220.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
221.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
222.
BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Ústav ekologie lesa (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / 1--
223.
DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 1
--
224.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
225.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDF
0 / 1
--
226.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
227.
DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELU
0 / --
--
228.
DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
229.DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
230.DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
231.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDF
0 / 2
--
232.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
233.BP
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 2--
234.BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Vala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
235.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 3
--
236.
DisP
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDF
1 / 1 Pospíšil, T.
237.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2
--
238.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
239.
DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2
--
240.
DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
--
--
MENDELU0 / 3
--
241.
DP
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 2--
242.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
243.
DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1
--
244.
BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF
0 / 2
--
245.
DisP
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK--
LDF
0 / 3
--
246.
DisP
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Černá, I.
247.BP
Elektronické měření kulatiny
Hunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
248.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF0 / 2
--
249.
DP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
1 / 2
Šenovská, V.
250.
BPEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchÚstav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
0 / 2
--
251.
DP
Energetická bilance lesního porostuMarková, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
0 / 2--
252.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
253.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----
LDF
0 / 2
--
254.
DisP
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Kula, E.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
255.
BP
Ergonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
256.
DP
Ergonomie pro 21. století
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
1 / 1 Chmeliar, B.
257.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM--
--
LDF
0 / --
--
258.
DisP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
----
LDF
prohlížet0 / ----
259.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
0 / 2
--
260.
DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF0 / 2
--
261.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
262.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF0 / 1--
263.
DisP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
264.
DP
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
265.DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
0 / 1--
266.DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / 1
--
267.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
0 / 1
--
268.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / 1
--
269.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
270.ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--LDF
0 / --
--
271.
BP
Experimentální modální analýza stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2--
272.DP
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
273.BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
274.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
275.
DP
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Hunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / 1
--
276.DisPFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
277.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF0 / 3--
278.
BP
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
279.BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
280.
DP
Finanční analýza nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
281.
BP
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
282.
DisP
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Machar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
283.
DisPForest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF0 / 2--
284.
DisP
Forest carbon exchange derived by different meansÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
285.DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
286.
DisP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet0 / 1--
287.
DisP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----
LDF
0 / 1
--
288.DisP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
289.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
prohlížet1 / 2 Blažejová, A.
290.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFprohlížet0 / 1--
291.DisP
Free topic
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----
LDF
prohlížet0 / --
--
292.
DisP
Free topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
293.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDF0 / 1--
294.
DisP
Freie Thema
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
295.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------
MENDELU
0 / --
--
296.
DP
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Michalko, R.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
297.
BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF0 / 2--
298.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI--
--
LDF0 / 2
--
299.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
0 / 4
--
300.DisPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
301.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI
--
--LDFprohlížet0 / 4
--
302.
DPFurniture design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
MENDELU
prohlížet
0 / 2
--
303.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
304.DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / ----
305.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
306.
BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFprohlížet
0 / 2
--
307.
DisP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDFprohlížet1 / 2 Kubalíková, L.
308.
DisP
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
0 / 2
--
309.
DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2--
310.
BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / 2
--
311.
DisP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDF
0 / --
--
312.
DP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
313.BPGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2
--
314.
DP
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
315.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet0 / --
--
316.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--
LDF
0 / ----
317.
DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 3--
318.
DP
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
319.BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------
LDF
0 / --
--
320.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF0 / 1--
321.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
322.
DPHledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 2--
323.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
324.
BP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF0 / 1
--
325.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LES
LDF
prohlížet0 / 2--
326.
DP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
LI
LDF
0 / 2
--
327.
DisP
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDFprohlížet
1 / 1
328.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 2--
329.
BP
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
330.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
prohlížet0 / 2--
331.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF1 / 1
332.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFprohlížet
1 / 1
Vejnarová, K.
333.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
334.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / ----
335.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
336.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet
0 / --
--
337.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
338.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / --
--
339.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / --
--
340.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
341.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet
0 / --
--
342.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
343.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 1
--
344.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
LES
LDF
0 / 5
--
345.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
LI
LDF
prohlížet
0 / 5
--
346.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF1 / 1 Benda, J.
347.DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
----LDF
0 / 1
--
348.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
349.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
----LDFprohlížet0 / 2
--
350.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
0 / 3
--
351.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--LDF0 / 1
--
352.
DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM--
--
LDF
0 / 2
--
353.BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
354.
DP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDF
0 / --
--
355.
DP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
356.
DisP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL----
LDF
0 / --
--
357.
DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
0 / 1
--
358.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
359.
BP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDFprohlížet
0 / --
--
360.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
361.
DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI----
LDF
0 / 2
--
362.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
363.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------MENDELUprohlížet0 / ----
364.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
365.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
366.BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
--LDFprohlížet0 / 1--
367.BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
368.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
0 / 4--
369.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 4
--
370.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / --
--
371.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
372.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
0 / --
--
373.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDFprohlížet
0 / --
--
374.
BP
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
0 / 1
--
375.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
0 / --
--
376.
DP
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
----
LDF
prohlížet
0 / --
--
377.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF0 / 1
--
378.
DP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFprohlížet0 / 1--
379.
BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
LDF
1 / --
380.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
MENDELU
prohlížet0 / 3--
381.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
382.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
383.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----MENDELUprohlížet0 / --
--
384.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
385.BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 2
--
386.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
387.
DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF0 / 1--
388.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet1 / 1
389.
ZP
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Procházka, S.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------AF0 / 2
--
390.
BP
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB--
--
LDF
0 / --
--
391.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
392.
BP
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
393.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
0 / 1--
394.
DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
------
LDF
prohlížet
0 / 2
--
395.
DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 2 Sláma, D.
396.
BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet1 / 2 Dastych, T.
397.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
398.
BP
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
399.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet
0 / --
--
400.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
401.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
402.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / ----
403.
DP
Chřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
404.
DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--
LDF
1 / 1 Hamřík, T.
405.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
406.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFprohlížet0 / 3--
407.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-DI
----
LDF
0 / 2
--
408.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
0 / 1
--
409.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
0 / 2
--
410.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Badal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESN
--
LES
LDF
prohlížet0 / 2
--
411.
DP
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
N-NI
--
--LDF
0 / --
--
412.
DisP
Individual topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
413.DisPIndividuální témaÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL
--
--
LDF
0 / 2
--
414.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
415.DisPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
416.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
417.
DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
418.
BP
Internetový prodej nábytku
Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
419.BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF1 / 1
420.
BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDF
0 / 1
--
421.
BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
422.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruÚstav ekologie lesa (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / 1
--
423.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
424.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI----LDF0 / ----
425.
DP
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----AFprohlížet0 / 3
--
426.
BP
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Jankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF0 / --
--
427.BPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDFprohlížet0 / --
--
428.
DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / --
--
429.
BP
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
430.
BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--LDF
0 / 2
--
431.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3
--
432.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
0 / 2
--
433.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
434.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFprohlížet0 / 1--
435.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
0 / 1
--
436.
BP
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Knott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
437.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
0 / 2
--
438.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
MENDELU
0 / 2
--
439.BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
0 / 2
--
440.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
441.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--LDFprohlížet
0 / 1
--
442.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / 1
--
443.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet0 / 3
--
444.
BP
Kalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 3
--
445.BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--LDFprohlížet
1 / --
Haltof, R.
446.
BP
Katalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet0 / ----
447.
DP
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Vahalík, P.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
0 / 5
--
448.BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 2--
449.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI
--
LDF
0 / 1
--
450.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Hlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--LDF
0 / 2
--
451.
BP
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 1
--
452.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
453.
DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / 2
--
454.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
455.
BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
prohlížet0 / 1
--
456.
BP
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
457.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
458.
BP
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
0 / 1
--
459.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--
LDF
prohlížet0 / 2
--
460.
BP
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDFprohlížet0 / ----
461.
DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
462.
DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------LDFprohlížet0 / --
--
463.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
0 / 2
--
464.
DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
465.BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
0 / 1
--
466.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
0 / --
--
467.DisPKonstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP--
--
LDF
0 / --
--
468.
DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
469.
DisPKonstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB
--
--
LDF0 / 3--
470.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
471.
DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
0 / --
--
472.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3
--
473.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
LDF
0 / 3
--
474.
BP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
475.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 3
--
476.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDFprohlížet0 / 3--
477.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF0 / 3
--
478.
DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--LDFprohlížet
0 / --
--
479.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
480.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARB
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
481.
DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / ----
482.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / --
--
483.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF0 / ----
484.DPKuchyňská studia a používané plánovače
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
485.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI
--
LDF0 / 1
--
486.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Čech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--LDF0 / 1--
487.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictvíÚstav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
488.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
489.
DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI
--
--
LDF
0 / 1
--
490.
DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
prohlížet0 / 1--
491.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
492.
ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / ----
493.
BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
494.BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFprohlížet0 / 1
--
495.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
496.
DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
0 / 1
--
497.
DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
498.DisPLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFprohlížet0 / 1
--
499.
BP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
0 / 2
--
500.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 2
--
501.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1--
502.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
0 / --
--
503.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / ----
504.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
505.
DP
Lesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
506.
DP
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
507.
DisP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--LDFprohlížet1 / 1 Maksimović, S.
508.BP
Logistická rovnice v populačních modelech
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)----
--
LDF
prohlížet0 / 2--
509.
DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
510.
DisPLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
0 / 1
--
511.
DisP
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ----LDFprohlížet
1 / 1
Basu, S.
512.
DP
Malý bytMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDFprohlížet0 / ----
513.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
514.DisPMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-HUL----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
515.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
LDFprohlížet0 / ----
516.BP
Marketingová strategie firmy
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
----
--
LDF
1 / --
Pejčochová, P.
517.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
518.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
MENDELU0 / 3
--
519.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDF0 / 12
--
520.
BP
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)--
--
--LDF0 / 12
--
521.
DP
Masivní\dřevostavba
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--
LDF
0 / 2
--
522.
BP
Matematika podzemní vody
Ústav matematiky (LDF)
--
----
LDF
prohlížet
0 / 2
--
523.DisP
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-MID----LDFprohlížet
0 / --
--
524.DP
Mathematical optimization with applications in forestry
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFprohlížet0 / --
--
525.BPMaticové modely populacíHasil, P.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
526.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
1 / 1
Srubková, A.
527.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
0 / --
--
528.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
529.
ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
530.
BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Šimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDF
prohlížet0 / 2--
531.
DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--LDF
0 / --
--
532.BP
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Ústav techniky (LDF)----
--
LDF
0 / 2
--
533.
DisP
Městský mobiliářKanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
1 / 1 Fajkusová, K.
534.BPMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--LDFprohlížet0 / 2
--
535.
DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
536.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFprohlížet
0 / --
--
537.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
AF
0 / 3--
538.DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
539.BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDFprohlížet
0 / 3
--
540.
BPMobilní dřevěný prvek
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN----
LDF
0 / 2
--
541.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
542.
DPModální analýza výřezuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
543.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / 4
--
544.
DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Král, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----
LDF
prohlížet
0 / 1
--
545.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF0 / ----
546.
DP
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
547.
BP
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF0 / 2
--
548.DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet
0 / 1
--
549.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
--
--LDFprohlížet0 / --
--
550.
DisPModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
0 / 1
--
551.
DisP
Monetární nástroje v lesním hospodářstvíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----
LDF
0 / 1
--
552.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
553.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
554.BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
555.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
556.
BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 1
--
557.
BP
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Cibulka, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
prohlížet
0 / --
--
558.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
0 / 2
--
559.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--
LDF
0 / 1--
560.DP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / 1
--
561.
DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF0 / 2
--
562.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
--
--LDFprohlížet0 / 2--
563.DisPMožnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF0 / ----
564.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
565.
DisP
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
566.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / 1--
567.
DP
Možnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
prohlížet0 / 1--
568.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF0 / 1
--
569.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDF
prohlížet
0 / 3
--
570.DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI----
LDF
prohlížet
0 / 3
--
571.DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
prohlížet0 / ----
572.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
573.BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Plhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
0 / ----
574.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / --
--
575.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
576.
DP
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
prohlížet0 / --
--
577.
ZP
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / ----
578.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AF0 / 1--
579.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-ZSB-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
580.DP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
0 / 1
--
581.
BP
Myslivecká evidence a statistika
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF0 / 1--
582.
DisP
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF0 / 3
--
583.
BP
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDF0 / --
--
584.
DisP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----
LDF
1 / 1
585.
BP
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES
--
LDF
0 / 3
--
586.
DP
Napjatostní stav kmene stromu při kácení
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
587.
DisP
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
1 / -- Hammond, M. E.
588.
DisP
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-ISLK
--
LDF
0 / 1
--
589.
BP
Návrh barové židle
Svoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
--
--
LDF
0 / 2--
590.BP
Návrh barové židle
Svoboda, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
1 / 2
Hejrová, L.
591.BP
Návrh bytového soliteru
Maňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDFprohlížet0 / ----
592.
BP
Návrh dětského pokoje
Maňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN
--
--LDF
0 / --
--
593.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmÚstav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
0 / 1--
594.
DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--LDFprohlížet
0 / 1
--
595.
DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
0 / 1
--
596.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFprohlížet0 / 1
--
597.
DPNávrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV----
LDF
0 / 1--
598.
DP
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV--
--
LDFprohlížet0 / 2--
599.
BP
návrh interiéru nábytkové prodejny
Kanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
600.
DP
Návrh interiéru specializované designové prodejny
Hála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------
LDF
prohlížet
0 / --
--
601.
DP
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvenímÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
0 / --
--
602.
DP
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDF
prohlížet0 / 2
--
603.DP
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
1 / 2
Plesl, V.
604.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
0 / 2
--
605.
BP
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----NAVLDFprohlížet0 / 1
--
606.DP
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet
0 / 1
--
607.
BP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
608.
DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
0 / 1
--
609.
DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDF
prohlížet
0 / 1
--
610.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
2 / 1
611.
DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI----
LDF
0 / 1
--
612.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NABB-NAB-TVN--
LDF
prohlížet2 / 1
613.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDF
0 / 1
--
614.
BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--
LDF
prohlížet0 / 1
--
615.DP
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDF
0 / 1
--
616.
DisP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID----LDFprohlížet
0 / --
--
617.
DP
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
1 / --
Lásková, J.
618.
BP
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmu
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
prohlížet1 / 2
619.
BP
Návrh nábytkového showroomuKanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDFprohlížet
0 / 1
--
620.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-DI
N-DSGN
--
--
--
--
--
--
LDF
0 / 1
--
621.DP
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojů
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DI
N-DSGN
N-NI
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
--
--
--
LDF
0 / 2
--
622.
BP
Návrh nábytku do interiéru obchodní pasáže
Fictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----
--
LDF
0 / 3
--
623.
DP
Návrh nebo obnova naučné stezky
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
--
--
LDF
prohlížet
0 / 2
--
624.
DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Pokorný, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
0 / 1
--
625.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF0 / 1--
626.DisP
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
----
LDF
prohlížet0 / 2--
627.
DP
Návrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
628.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--LDF
0 / 2
--
629.
BP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
0 / 2
--
630.
DP
Návrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevin
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
0 / 2--
631.
BP
Návrh obytného prostoru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDFprohlížet
0 / --
--
632.
BP
Návrh odpočivného křesla
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
----LDF0 / --
--
633.
BP
Návrh odpočivného křesla
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--LDF
1 / --
634.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDFprohlížet
0 / --
--
635.
DP
Návrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední les
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
0 / --
--
636.
DP
Návrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLA
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)--
--
--
LDF
prohlížet0 / ----
637.
DP
Návrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLA
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------
LDF
prohlížet0 / ----
638.
DP
Návrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřeviny
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------
LDF
0 / --
--
639.
DP
Návrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v Brně
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-KIN-KI-KI--LDF
0 / 4
--
640.DP
Návrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladování
Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDF0 / 2--
641.
DP
Návrh profesionální kuchyně pro gastronomii
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN
--
--LDFprohlížet
0 / --
--
642.
DP
Návrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno Chrlice
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KIN-KI-KI--
LDF
0 / 1--
643.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF0 / ----
644.
BP
Návrh rekonstrukce vybrané MVN
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDF0 / ----
645.
DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFprohlížet0 / 1--
646.
DisP
Návrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíÚstav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--
LDF
prohlížet
0 / --
--
647.
BP
Návrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--LDFprohlížet
0 / 1
--