Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | X | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DP Možnosti uplatnění beztřískové technologie řezání v oblasti speciálních výrobků ze dřeva Kachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFprohlížet0 / 2--
2.BP Pálková a odpalovací sportovní náčiní ze dřeva a jiných materiálůKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 1--
3.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
4.DisPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
5.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / ----
6.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
7.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
8.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
9.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / ----
10.BPAnalysis of environmental benefits of urban treesKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
11.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet1 / 2 Nop, P.
12.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 3--
13.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFprohlížet0 / 1--
14.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-NILDFprohlížet0 / 2--
15.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 2--
16.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 2--
17.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 2--
18.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 2--
19.BPAnalýza hlavních zdrojů chyb při používání metodiky oceňování dřevin dle AOPK ČRKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
20.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
21.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
22.DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTALDFprohlížet0 / ----
23.DPAnalýza inovačního potenciálu ve vybraném odvětvím v ČR ( odvětví v souladu se zaměřením na obor studia)Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
24.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
25.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
26.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / ----
27.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
28.BPAnalýza marketingového prostředí vybraného podniku.Šafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NABLDFprohlížet0 / 2--
29.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / -- Ondrejčík, R.
30.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
31.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
32.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
33.DPAnalýza nástrojů controllingu v lesním podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LILDFprohlížet0 / 3--
34.DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 1--
35.BPAnalýza okamžitých tlaků vyvozovaných různými typy podvozků v půdním profiluZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Štelcl, J.
36.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
37.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
38.BPAnalýza pracovního pole operátora vyvážecího traktoru 3D skeneremZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
39.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
40.DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet1 / 1 Šeda, V.
41.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
42.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 1--
43.DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFprohlížet0 / 1--
44.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
45.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUprohlížet0 / ----
46.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
47.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
48.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
49.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LIMENDELUprohlížet0 / 1--
50.BPAnalýza přístupů a současné praxe hodnocení a oceňování dřevin mimo lesBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
51.DisPAnalýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřevinyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFprohlížet1 / -- Staněk, L.
52.DisPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
53.BPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
54.DPAnalýza specifických rysů a nástrojů komunikace na business trzích ( průmyslových trzích) se zaměřením na lesnicko - dřevařský sektorBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
55.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
56.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 6--
57.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
58.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
59.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
60.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
61.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB, B-KRAJB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
62.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 5--
63.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
64.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LILDFprohlížet0 / ----
65.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
66.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
67.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
68.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
69.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 3--
70.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
71.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
72.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
73.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
74.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-KRAJ, B-STAVB-DREV-DREV, B-KRAJ-KRAJ, B-STAV-STAVLDFprohlížet1 / 1 Totek, J.
75.BPAnalýza významu lesnictví v podmínkách národního hospodářství České republikyPecháček, O.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
76.BPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)B-DREVLDFprohlížet0 / 2--
77.DPAnalýza zátěže a zvuků na pracovištiFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
78.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
79.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTALDFprohlížet1 / 1 Surovcová, K.
80.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
81.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
82.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
83.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
84.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
85.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
86.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
87.DisPAplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v půdě a dřevní hmotěKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
88.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet1 / 2 Michal, J.
89.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
90.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
91.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
92.DPAutomatizace výpočtu kompetičních indexů jako základ modelování interakce mezi dřevinamiKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
93.BPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
94.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
95.BPBarvení rostlého dřeva manganistany - změna barvy a její světlostálostBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
96.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
97.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
98.DisPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFprohlížet0 / 1--
99.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
100.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
101.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
102.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
103.DisPBiologická rozmanitost lomů s odlišným geochemickým podložím: Srovnání lesnické rekultivace a spontánní sukceseKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
104.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet0 / 1--
105.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
106.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
107.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
108.DPBonitace lesních porostů na základě multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
109.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
110.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABLDFprohlížet1 / 1 Vernerová, A.
111.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet1 / 1 Kučerovská, A.
112.DisPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
113.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet1 / -- Matoušková, M.
114.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
115.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
116.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
117.DPCírkevní lesní majetky na území ČR do roku 1948Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
118.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)AFprohlížet0 / 2--
119.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO, N-LILDFprohlížet0 / 5--
120.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
121.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO, N-EUFO-FLMLDFprohlížet0 / 2--
122.DPComparison of invertebrate epigeic fauna in spruce, beach and mixed forest stands.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / ----
123.DisPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
124.DPControlling investičního projektu lesní školkařské výrobyŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
125.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Holík, J.
126.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
127.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
128.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
129.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DILDFprohlížet0 / 1--
130.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFprohlížet0 / 1--
131.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 2--
132.DisPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
133.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
134.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB, B-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
135.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
136.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
137.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
138.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
139.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet1 / -- Vavrušková, L.
140.DisPDendrometrické modelování na základě dat NIL a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / 3--
141.DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
142.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 3--
143.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
144.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
145.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
146.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
147.DisPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
148.DPDiferenciace práv a povinností vlastníků lesů podle druhu vlastnictví ve Spolkové republice NěmeckoFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
149.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
150.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
151.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
152.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
153.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
154.BPDlouhodobé skladování sadebního materiáluHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
155.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
156.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
157.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
158.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
159.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
160.DPDosavadní zkušenosti z procesu restituce lesních majetků církvíFlora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
161.DPDotazníkové šetření pro potvrzení vlivu životního prostředí na ekologické vědomí.Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
162.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
163.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
164.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - budoucí noční můra českých lesníků?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / 3 Pálková, L.
165.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
166.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
167.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
168.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
169.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
170.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
171.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
172.DisPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet1 / -- Morandini, M.
173.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
174.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
175.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
176.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
177.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
178.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFprohlížet1 / -- Fojtík, P.
179.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
180.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
181.DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Arsić, J.
182.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
183.DisPEfektivní využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFprohlížet0 / ----
184.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
185.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIM-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
186.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
187.DPEfficiency and function of green bridges on motorways in Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
188.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Jurečka, M.
189.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Krátký, L.
190.DPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
191.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
192.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
193.BPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJ, B-LESMENDELUprohlížet0 / ----
194.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI, N-LIMENDELUprohlížet0 / ----
195.DPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
196.BPEkologie strachu a dynamika potravních sítíMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
197.DisPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 2--
198.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
199.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
200.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
201.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet1 / 3 Dyba, L.
202.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
203.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
204.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
205.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
206.DPEkonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
207.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DIMENDELUprohlížet0 / 3--
208.BPEkonomické aspekty realizace sadových úprav Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
209.BPEkonomické aspekty řezu a výsadby dřevinBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
210.BPEkonomické aspekty údržby zeleně ve městech a obcíchBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
211.DPEkonomické aspekty využívání dendromasy pro energetické účely Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
212.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
213.DPEkonomika mysliveckého hospodaření na ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
214.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
215.DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Černá, I.
216.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
217.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
218.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
219.BPEnergetické parametry při obrábění tepelně modifikované boroviceHlásková, L.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFprohlížet0 / ----
220.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
221.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
222.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
223.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
224.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous NFI data.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
225.DisPEstimation of selected dendrometric parameters of NFI with using of auxiliary data and two-phase estimators.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
226.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
227.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 2--
228.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
229.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
230.BPEvoluční uspořádáni rodu SalixMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUprohlížet0 / 1--
231.DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
232.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
233.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
234.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
235.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
236.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
237.DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI, D-PTND-DI-TZDLDFprohlížet1 / 3 Kramár, S.
238.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
239.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
240.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu borovice lesní Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
241.BPFenologie kvetení a plodnost klonů v semenném sadu modřínu opadavého na LS...Palátová, E.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
242.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / ----
243.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
244.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
245.DisPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
246.DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
247.DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
248.DisPFotovoltaika jako součást TZB energeticky úsporných domů.Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 1--
249.DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 2 Blažejová, A.
250.DisPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 1--
251.DisPFree topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / ----
252.DisPFree topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
253.DisPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
254.DisPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTNLDFprohlížet0 / 2--
255.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
256.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
257.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
258.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
259.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
260.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
261.DisPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet1 / 2 Kubalíková, L.
262.DPGeomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
263.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
264.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
265.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / ----
266.DisPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
267.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Kumhom, P.
268.DisPHistorické povrchové úpravy dokončované současnými technikamiTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFprohlížet0 / 1--
269.BPHistorické přístupy k péči o stromy v Českých zemíchKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
270.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 3--
271.BPHistorický vývoj myslivecké legislativy na území ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
272.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / ----
273.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
274.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
275.BPHlavní druhy chyb při realizaci povýsadbové péčeKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 4--
276.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
277.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
278.BPHluk a vibrace motorových pil za vybraných podmínekFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
279.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / 1 Bárta, A.
280.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN, B-NABLDFprohlížet0 / 2--
281.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
282.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Čamlík, P.
283.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 1 Vejnarová, K.
284.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
285.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
286.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / -- Kopa, V.
287.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
288.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
289.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
290.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
291.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
292.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
293.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
294.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
295.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Benda, J.
296.DisPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet2 / -- Blahová, M.
Venzlů, M.
297.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 2--
298.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
299.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
300.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
301.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
302.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
303.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
304.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
305.DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 1--
306.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
307.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KILDFprohlížet0 / 2--
308.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
309.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
310.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
311.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
312.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
313.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
314.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI, N-LILDFprohlížet0 / 4--
315.BPhodnocení stavu dřevinné složky přirozených geobiocenóz v ZCHÚ nebo jiných vhodných objektůHrubý, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFprohlížet0 / 5--
316.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFprohlížet0 / 4--
317.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
318.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
319.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
320.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
321.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
322.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet1 / -- Komarov, T.
323.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
324.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
325.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
326.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)MENDELUprohlížet0 / 3--
327.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-LES, B-STAVB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
328.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
329.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
330.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet1 / 2 Mniszaková, S.
331.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
332.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Jaroš, J.
333.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)AFprohlížet0 / 2--
334.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
335.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
336.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
337.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
338.DisPHybridizace v rámci rodu Carex a způsoby jejího testováníMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet0 / 1--
339.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ARB, B-KRAJ, B-LESB-ARB-ARB, B-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
340.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
341.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
342.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
343.BPChronometráž činností operátorů lesnických strojůFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
344.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRLLDFprohlížet0 / 1--
345.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LILDFprohlížet0 / ----
346.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO, N-KI, N-LIN-EUFO-EUFO, N-LI-LILDFprohlížet0 / ----
347.DPIdentifikace a posouzení faktorů ovlivňujících okamžité tlaky v půdním profilu vyvolané přejezdy vyvážecího traktoruZemánek, T.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Hejlek, S.
348.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet1 / 1 Hamřík, T.
349.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFprohlížet0 / ----
350.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DILDFprohlížet0 / 2--
351.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NILDFprohlížet0 / ----
352.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
353.DisPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 2--
354.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
355.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
356.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Horáková, P.
357.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
358.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
359.DPInventarizace a hodnocení jmelí bílého na významných lokalitáchMráček, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
360.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
361.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
362.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
363.BPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFprohlížet0 / 3--
364.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)AFprohlížet0 / 3--
365.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Hledík, P.
366.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
367.BPInventarizace lesa na základě dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 2 Hertel, M.
368.DPInventarizace lesa na základě multispektrálních a lidarových datPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
369.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ, B-LESLDFprohlížet1 / 5 Vajík, P.
370.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
371.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
372.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
373.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
374.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 2--
375.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
376.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
377.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
378.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 3--
379.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / -- Haltof, R.
380.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
381.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KILDFprohlížet0 / 5--
382.BPKavárna v neveřejném prostoruBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Kittová, N.
383.DisPKlasifikace lesů v pohoří Khentey, MongolskoKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
384.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
385.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LIM-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
386.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREVLDFprohlížet0 / 2--
387.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
388.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
389.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
390.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
391.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
392.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
393.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
394.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
395.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
396.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 3--
397.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
398.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 3--
399.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFprohlížet0 / 1--
400.DisPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet1 / -- Beníček, T.
401.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / ----
402.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
403.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
404.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
405.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
406.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
407.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
408.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
409.DisPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
410.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
411.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFprohlížet0 / 2--
412.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
413.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
414.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
415.DisPKvalita pracovního života v lesnictvíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LILDFprohlížet0 / ----
416.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
417.DisPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGILDFprohlížet1 / 1 Missarov, A.
418.DisPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFprohlížet0 / 1--
419.BPKvantifikace podílu sušiny nehroubí na vybraných dřevináchSkoupý, A.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
420.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
421.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
422.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Nesládek, L.
423.BPLéčivé rostliny – možnosti sběru vybraného druhu na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
424.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
425.BPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
426.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
427.BPLesní plody - možnosti sběru na vybraném území (majetku)Kadlec, J.Ústav techniky (LDF)MENDELUprohlížet1 / -- Koukalová, M.
428.DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
429.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet1 / 2 Fidler, O.
430.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
431.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
432.BPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
433.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
434.BPLesnické projekty jako předmět veřejné podpory v rámci programu LEADERMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
435.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
436.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
437.BPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
438.BPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
439.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
440.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
441.BPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
442.DPLHP/LHO jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníMatějíček, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
443.DisPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFprohlížet1 / 1 Maksimović, S.
444.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
445.DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet1 / 1 Pešková, A.
446.DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJLDFprohlížet1 / 1 Basu, S.
447.BPLovecká kynologie a její vývojDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Šmíd, M.
448.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
449.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
450.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
451.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NILDFprohlížet0 / 2--
452.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)MENDELUprohlížet0 / 3--
453.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 12--
454.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 12--
455.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
456.DPMateriálová optimalizace inverzními variačními principy u modelu fyziologicky aktivního stromu pod nestandardním zatížením. Koňas, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
457.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / ----
458.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Srubková, A.
459.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
460.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
461.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
462.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV, B-NABLDFprohlížet0 / 2--
463.DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
464.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
465.DisPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFprohlížet1 / 1 Fajkusová, K.
466.DisPMigrace a pohyblivost těžkých kovů v půdě a dřevinách nad starými ekologickými zátěžemiKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 2--
467.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
468.DisPMíra kontaminace krajiny po těžbě surovin Pb-Zn rudKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 3--
469.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)AFprohlížet0 / 3--
470.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
471.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
472.DPMKP model interakce rostlého dřeva se spojovacíiiim prostředkem/prostředkyKoňas, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
473.DPMKP model kompozitu tracheidy běžného smrku při mechanickém zatíženíKoňas, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
474.DPMKP model nábytkového dílce z rostlého dřeva a posouzení přesnosti jeho řešeníKoňas, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
475.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGNLDFprohlížet0 / 2--
476.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
477.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)MENDELUprohlížet0 / 4--
478.DisPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGILDFprohlížet0 / 1--
479.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet1 / -- Žvak, J.
480.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
481.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
482.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NILDFprohlížet0 / ----
483.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 1--
484.BPMonitoring denní a sezónní migrace zvěře ve vybraných masívech CHKO Jeseníky (Praděd, Keprník)Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / ----
485.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
486.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
487.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
488.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
489.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
490.BPMorfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifoliaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
491.BPMožnost financování podniku využitím dotací v rámci programového období 2014 - 2020Riederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
492.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
493.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
494.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
495.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
496.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL, D-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 2--
497.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
498.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
499.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
500.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
501.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
502.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
503.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
504.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
505.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOKLDFprohlížet0 / 1--
506.DisPMožnosti využití laserové granulometrie ve vztahu k velikost částic, obsahu živin a daného lesního půdního typuKynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
507.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
508.DisPMožnosti využití půdní mikromorfologie při identifikaci a klasifikaci forem nadložního humusuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / 1--
509.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)AFprohlížet0 / 1--
510.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
511.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / 1--
512.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
513.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
514.DisPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGLDFprohlížet0 / 1--
515.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
516.DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / -- Hammond, M. E.
517.DisPNávrat tajgy do prostor opuštěných kolchozů na Sibiři.Kynický, J.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
518.DPNávrh antropometrické standardizace pro vybraný typ nábytku pro mladé muže..Šedivý, V.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
519.DisPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLKLDFprohlížet0 / 1--
520.BPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
521.DPNávrh dodacího/odvozního lístku ve vtahu dřevozpracovatel, dodavatel a legislativní nařízení ČR, EUBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
522.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
523.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
524.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
525.BPNávrh dřevostavby rodinného domu - systém rámové dřevostavby, výkresová dokumentaceHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet1 / 2 Jursa, F.
526.BPNávrh dřevostavby s použitím přírodních materiálůMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-STAVB-DREV-DREV, B-STAV-STAVLDFprohlížet1 / 1 Anděl, M.
527.DPNávrh dřevostavby s použitím přírodních materiálůMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFprohlížet1 / 1 Zbubnová, Z.
528.DPNávrh dřevostavby v pasivním standartuMansbart, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVLDFprohlížet1 / 1 Mištová, A.
529.BPNávrh interiéru loftové kavárny a design atypického nábytkovéhoBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
530.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFprohlížet1 / 1 Daňková, J.
531.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Kubíková, K.
532.BPNávrh interiéru pánského holičstvíBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Hába, J.
533.BPNávrh interiéru tetovacího studiaBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Kurečková, K.
534.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI, N-LIN-DI-DI, N-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
535.BPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
536.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 2 Plesl, V.
537.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
538.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 1--
539.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN, N-NI-VTNLDFprohlížet0 / 1--
540.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN, N-NI-VTNLDFprohlížet0 / 1--
541.DPNávrh konstrukčního řešení mobiliáře do interiéru - školní družina - podle předloženého návrhu a požadavků Základní školy v Nedvědici.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VTNLDFprohlížet0 / 1--
542.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 1--
543.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNLDFprohlížet0 / 1--
544.BPNávrh konstrukčního řešení úložného prostoru - příborníku - s možností využití v obytném i veřejném interiéru.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNLDFprohlížet0 / 1--
545.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / ----
546.DPNávrh marketingové strategie lesního (dřevařského) podnikuBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
547.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
548.BPNávrh nábytkového prvku do podkrovního interiéruSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
549.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NILDFprohlížet0 / 1--
550.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NIN-DI-DI, N-DSGN-DSGN, N-NI-NILDFprohlížet0 / 2--
551.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KILDFprohlížet0 / 2--
552.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
553.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Bohdálek, M.
554.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LILDFprohlížet0 / 2--
555.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
556.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
557.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
558.BPNávrh odkládacího stolku vhodného pro interiér čajovnyBoulaz, I.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Chytilová, S.
559.BPNávrh odkládacího stolku z masivního bukového dřeva, nebo konstrukčních materiálů na bázi dřeva vhodného pro interiér čajovny Schneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / ----
560.DPNávrh optimalizace lesní cestní sítě a plánu údržby pro lesní odvozní celek na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)M-LILDFprohlížet0 / 1--
561.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
562.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
563.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
564.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
565.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
566.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 4--
567.BPNávrh podnikatelského plánu pro zahájení podnikaní v oboru souvisejícím se studiem studentaRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
568.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
569.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
570.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / ----
571.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
572.BPNávrh roubené dřevostavbyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
573.DPNávrh řezané židle z masivního bukového dřeva a konstrukčních materiálů na bázi dřevaSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / ----
574.BPNávrh sedacího nábytku určeného do interiéru kavárenSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
575.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
576.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
577.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
578.BPNávrh systému řízení pohledávek v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
579.BPNávrh systému řízení zásob v dřevařském podnikuRiederová, S.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
580.BPNávrh technologie výroby skříňkového nábytku systémem foldingKrontorád, K.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / ----
581.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
582.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
583.BPNávrh úpravy systému plánování chovu býložravé zvěře na základě indikátorů pastevního tlaku na lesKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet1 / -- Rachůnek, K.
584.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
585.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / ----
586.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
587.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NIN-DI-DILDFprohlížet0 / 1--
588.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
589.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFprohlížet1 / 1 Mazůrek, M.
590.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
591.DPNávrh židle z dřevěných lamelSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
592.DPNávrh židle z velkoplošných překližovaných konstrukčních materiálůSchneider, Š.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
593.BPNavrhnout pěstební a arboristická opatření ve vybraných částech polesí Mikulov, Valtice, Soutok a TvrdoniceKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARBLDFprohlížet0 / 1--
594.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
595.BPNedřevní produkty lesa využitelné ve floristiceKadlec, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
596.DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet1 / -- Suchomelová, P.
597.DisPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLLLDFprohlížet0 / ----
598.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFOLDFprohlížet0 / 1--
599.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARB, B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-ARB-ARB, B-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
600.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
601.DisPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
602.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAVB-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
603.BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-STAV, B-TMZDB-DREV-DREV, B-DSGN-DSGN, B-NAB-TVN, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
604.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREVMENDELUprohlížet0 / 5--
605.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
606.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
607.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
608.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
609.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
610.DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI, N-DSGN, N-LI, N-NI, N-STAV, N-TMZDN-DI-DI, N-DSGN-DSGN, N-LI-LI, N-NI-NI, N-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 2--
611.DPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
612.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet1 / 1 Uhrinec, M.
613.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
614.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNLDFprohlížet3 / -- Nešporová, K.
Stádník, J.
Donmez, S.
615.DisPOBECNÉ TÉMATesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 2--
616.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
617.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
618.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet1 / -- Maša, M.
619.DisPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
620.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet1 / -- Hönig, K.
621.BPObnova smíšeného lesa na kamenitých svazích (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
622.BPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESMENDELUprohlížet0 / ----
623.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIMENDELUprohlížet0 / ----
624.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
625.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 3 Šťastný, T.
626.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 3--
627.DisPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální invetarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
628.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
629.DisPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných infomací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
630.DPOdhad výškového přírůstu lesních porostů pomocí multitemporálních dat leteckého laserového skenováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
631.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
632.BPOdolnost vůči povětrnostním vlivům u dřeva hloubkově impregnovaného pigmentovaným lněným olejemBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
633.BPOdolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
634.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé návštěvníkům lesů po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
635.DPOdpovědnost vlastníka lesa za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí po účinnosti nového občanského zákoníku Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
636.BPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
637.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
638.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 3--
639.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
640.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
641.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
642.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
643.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
644.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VNLDFprohlížet0 / 1--
645.DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLLLDFprohlížet0 / ----
646.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA, D-LID-BOTA-FYTOLL, D-LI-OCHRLLDFprohlížet1 / 1 Prouza, M.
647.DPOptimalizace části výrobního úseku v Dřevotvaru Jablonné n/OKachyňa, F.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NILDFprohlížet0 / 1--
648.DPOptimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřevaKoňas, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
649.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání obecních a cizích cest na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
650.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI, N-LIN-KI-KI, N-LI-LILDFprohlížet0 / ----
651.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
652.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
653.DPOptimalizace právního postavení vlastníka lesa z hlediska uplatňování a vymáhání škod způsobených zvěří Flora, M.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
654.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 1--
655.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
656.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / ----
657.DisPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / 1--
658.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet0 / 1--
659.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZDLDFprohlížet1 / 2 Limberg, T.
660.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
661.DisPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DILDFprohlížet0 / ----
662.DPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / ----
663.DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI, N-DSGN, N-NILDFprohlížet0 / 1--
664.DisPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
665.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
666.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
667.DisPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / 2--
668.DisPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZLDFprohlížet0 / 1--
669.DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / ----
670.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
671.DisPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLDLDFprohlížet0 / 1--
672.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
673.BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
674.DPOvěření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
675.BPOvěření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
676.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / ----
677.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
678.DisPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
679.BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
680.DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
681.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
682.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
683.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
684.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
685.DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
686.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
687.DisPPersonal topicDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
688.DisPPersonal topicAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet1 / -- Kikal, J.
689.DisPPersonal topicKlimánek, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HLLDFprohlížet0 / ----
690.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / 1--
691.DPPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet1 / 1 Konvičný, M.
692.BPPěstebně-ekonomická analýza možnosti racionalizace výchovy smrkových nárostů a mlazin z přirozené obnovy (VLS Lipník n. Bečvou)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
693.BPPěstební a historická analýza hospodaření nízkým a středním lesem ve vybrané oblasti - např. Křivoklátsko, Brněnsko, ŠLP Křtiny, M. Krumlov aj.Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
694.DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 2--
695.BPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku" Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
696.BPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
697.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
698.DisPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PESTLDFprohlížet0 / 1--
699.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
700.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
701.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
702.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 2--
703.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
704.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 1--
705.DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 1--
706.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 1--
707.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KILDFprohlížet0 / 2--
708.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
709.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 2--
710.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
711.BPPevnost lepeného spoje dřevo - uhlíková vláknaDániel, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
712.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
713.DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
714.BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)MENDELUprohlížet0 / ----
715.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
716.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)LDFprohlížet0 / 5--
717.DPPodnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
718.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřevaFiľo, P.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / 1--
719.DisPPodpora autonomních systémů v rámci přípravy výrobního podniku na implementaci iniciativy Průmysl 4.0.Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTNLDFprohlížet1 / 2 Dřímal, B.
720.DPPolohovací nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DSGN, N-NILDFprohlížet0 / 2--
721.BPPolovysoké sezeníKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN, B-NABLDFprohlížet2 / 2 Mottlová, H.
Kopecká, K.
722.BPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LESLDFprohlížet0 / ----
723.DPPopulace jelena siky japonského v ČR a prognóza jejího vývoje na základě matematického modeluDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
724.DisPPopulační aspekty environmentálních změn s ohledem na rozvoj venkovaMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOPAFprohlížet0 / ----
725.BPPopulační dynamika drobných zemních savců ve výsadbách listnatých dřevinPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)LDFprohlížet0 / 3--
726.BPPopulační struktura dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchMaděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ, B-LESB-KRAJ-KRAJ, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
727.DPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
728.BPPorostní struktura a kvalitativní vývoj lesa ve vybraných rezervacích ŠLP KřtinyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)LDFprohlížet0 / ----
729.DPPorovnání akustických vlastností výplní vchodových dveříNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DIN-DI-DILDFprohlížet0 / 1--
730.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet1 / -- Vyčítalová, H.
731.BPPorovnání anatomické a morfologické stavby iterujících a reiterujících letorostů vybraného druhu dřevinyŠpinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB, B-LESB-ARB-ARB, B-LES-LESLDFprohlížet0 / 1--
732.DPPorovnání anatomické a morfologické stavby listí u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostechGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)LDFprohlížet0 / ----
733.BPPorovnání cen ovocných dřevin zjištěných zjednodušeným a výnosovým způsobemBadal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-ARBLDFprohlížet0 / 1--
734.DPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LILDFprohlížet0 / ----
735.BPPorovnání ekonomických nákladů u komplexní výroby dříví na odvozním místě Badal, T.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / ----
736.BPPorovnání finančních nákladů jednotlivých systémů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV, B-STAVB-DREV-DREV, B-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 3--
737.BPPorovnání fyzikálně mechanických vlastností jednoduchých oken vyrobených ze smrku a dubuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREVLDFprohlížet0 / 1--
738.BPPorovnání parametrů stavby z klasických stavebních materiálů a stavby ze dřevaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet1 / 2 Chrastina, J.
739.BPPorovnání porostů v převodu na les výběrný a porostů lesa vysokého výpočtem jejich Giniho indexuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
740.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES, B-LES-TROPLDFprohlížet0 / 2--
741.BPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJLDFprohlížet0 / 2--
742.DPPorovnání růstu kultur založených prostokořenným a krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LILDFprohlížet0 / 2--
743.BPPorovnání sezónních změn v distribuci impedance dřeva a sestavení vzorníku pro vyhodnocování snímků elektrického impedančního tomografuKolařík, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESLDFprohlížet0 / 1--
744.DPPorovnání struktury a produkce lesa vysokého a lesa v převodu na les výběrnýKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
745.BPPorovnání technických parametrů při zasklívání na silikon a na suché zaskleníNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAVLDFprohlížet0 / 1--
746.BPPorovnání variant technologií potlačování buřeně v obnově lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)LDFprohlížet0 / ----
747.DPPorovnanie zygotickej a somatickej embryogenézy jedle bielejKrajňáková, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)LDF