Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
2.DPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
3.BPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
4.DisPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
5.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / ----
6.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
7.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
8.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
9.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / ----
10.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
11.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 2 Nop, P.
12.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 3--
13.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
14.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
15.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
16.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
17.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
18.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
19.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
20.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
21.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
22.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
23.DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA----LDFprohlížet0 / ----
24.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
25.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
26.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
27.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
28.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Ondrejčík, R.
29.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
30.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
31.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
32.DPAnalýza nástrojů controllingu v lesním podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LIN----LDFprohlížet0 / 3--
33.DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
34.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
35.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 1--
36.DPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
37.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
38.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
39.DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 1 Šeda, V.
40.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
41.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
42.BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
43.DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFprohlížet0 / 1--
44.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
45.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
46.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUprohlížet0 / ----
47.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
48.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
49.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--MENDELUprohlížet0 / 1--
50.BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
51.DisPAnalýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřevinyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFprohlížet1 / -- Staněk, L.
52.DisPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP----AFprohlížet0 / ----
53.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
54.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 6--
55.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
56.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
57.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
58.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
59.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
60.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDFprohlížet0 / 5--
61.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----LDFprohlížet0 / ----
62.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
63.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
64.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
65.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
66.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
67.DPAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
68.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 3--
69.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
70.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
71.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
72.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
73.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Totek, J.
74.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
75.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA----LDFprohlížet1 / 1 Surovcová, K.
76.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
77.BPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
78.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
79.DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
80.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
81.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
82.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
83.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
84.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
85.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
86.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
87.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
88.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
89.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
90.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet1 / 2 Michal, J.
91.BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
92.BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
93.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
94.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
95.DPAudio-Video nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
96.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
97.DPAutomatizace výpočtu kompetičních indexů jako základ modelování interakce mezi dřevinamiKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
98.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
99.BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
100.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
101.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
102.BPBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechZemánek, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-TROP--LDFprohlížet0 / 1--
103.DisPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Obdržálek, M.
104.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
105.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
106.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
107.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
108.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet0 / 1--
109.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
110.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
111.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
112.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
113.BPBydlení na minimální plošeTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 3--
114.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
115.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFprohlížet1 / 1 Vernerová, A.
116.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / 1 Kučerovská, A.
117.DPBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
118.DisPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
119.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet1 / -- Matoušková, M.
120.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
121.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
122.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
123.DPCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
124.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)------AFprohlížet0 / 2--
125.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 5--
126.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
127.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
128.DisPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
129.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Holík, J.
130.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
131.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
132.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
133.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DI--LDFprohlížet0 / 1--
134.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFprohlížet0 / 1--
135.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 2--
136.DisPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 1--
137.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
138.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
139.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
140.BPDendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
141.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
142.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
143.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
144.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
145.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
146.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
147.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / ----
148.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KJNI
N-LSNI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
149.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / ----
150.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Vavrušková, L.
151.DPDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LSNI
N-KJNI
--
--
LI
--
LDFprohlížet0 / ----
152.DisPDendrometrické modelování na základě dat NIL a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / 3--
153.DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
154.DPDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DSGNN-DSGN-DSGN--LDFprohlížet0 / ----
155.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 3--
156.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
157.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
158.BPDesign světelného objektuBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
159.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
160.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
161.DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Lukačevičová, A.
162.DisPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
163.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 1--
164.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
165.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
166.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 1--
167.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
168.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
169.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
170.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 2--
171.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
172.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
173.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
174.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
175.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
176.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
177.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
178.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
179.BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
180.DPDřevostavba bytového domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
181.DPDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
182.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
183.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
184.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
185.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
186.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
187.DisPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / -- Morandini, M.
188.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 2--
189.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
190.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
191.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
192.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
193.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet1 / -- Fojtík, P.
194.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / ----
195.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
196.DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Arsić, J.
197.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
198.DisPEfektivní využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / ----
199.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
200.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
201.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
202.DPEfficiency and function of green bridges on motorways in Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
203.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Jurečka, M.
204.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Krátký, L.
205.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
206.DPEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
207.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
208.DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
209.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELUprohlížet0 / ----
210.DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
211.DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
212.DPEkonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
213.DisPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 2--
214.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
215.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
216.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet1 / 3 Dyba, L.
217.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
218.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet1 / 1 Pospíšil, T.
219.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
220.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
221.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
222.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI----MENDELUprohlížet0 / 3--
223.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
224.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
225.DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Černá, I.
226.BPElektronické měření kulatinyHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
227.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
228.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
229.BPEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
230.DPEnergetická bilance lesního porostuMarková, I.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
231.BPEnergetické parametry při obrábění tepelně modifikované boroviceHlásková, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFprohlížet0 / ----
232.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
233.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
234.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
235.BPErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
236.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
237.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous NFI data.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
238.DisPEstimation of selected dendrometric parameters of NFI with using of auxiliary data and two-phase estimators.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
239.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
240.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 2--
241.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
242.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
243.DPEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
244.DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
245.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
246.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
247.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
248.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
249.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
250.DPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
251.BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
252.DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDFprohlížet1 / 3 Kramár, S.
253.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
254.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
255.BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / ----
256.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
257.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
258.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
259.DisPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
260.DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
261.DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
262.DisPFotovoltaika jako součást TZB energeticky úsporných domů.Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 1--
263.DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 2 Blažejová, A.
264.DisPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 1--
265.DisPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
266.DisPFree topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / ----
267.DisPFree topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
268.DisPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN----LDFprohlížet0 / 2--
269.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
270.DPFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
271.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
272.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
273.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 4--
274.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 4--
275.DisPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
276.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
277.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
278.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
279.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
280.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
281.DisPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet1 / 2 Kubalíková, L.
282.DPGeomorfologie jako půdotvorný faktor v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
283.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
284.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
285.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / ----
286.DisPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
287.BPGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
288.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Kumhom, P.
289.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
290.BPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
291.DisPHistorické povrchové úpravy dokončované současnými technikamiTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet0 / 1--
292.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
293.DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
294.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
295.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
296.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
297.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
298.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
299.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / 1 Bárta, A.
300.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
301.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
302.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Čamlík, P.
303.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet1 / 1 Vejnarová, K.
304.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
305.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / -- Kopa, V.
306.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
307.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
308.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
309.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
310.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
311.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
312.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
313.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
314.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
315.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Benda, J.
316.DisPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet2 / -- Venzlů, M.
Blahová, M.
317.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 2--
318.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
319.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
320.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
321.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
322.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
323.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
324.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
325.DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
326.DPHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
327.BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
328.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
329.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
330.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
331.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
332.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
333.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
334.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 1--
335.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
336.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
337.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 4--
338.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
339.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
340.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
341.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
342.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
343.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet1 / -- Komarov, T.
344.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / ----
345.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
346.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
347.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Pancner, J.
348.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 3--
349.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
350.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
351.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
352.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet1 / 2 Mniszaková, S.
353.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
354.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
355.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
356.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Jaroš, J.
357.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFprohlížet0 / 2--
358.BPHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFprohlížet0 / ----
359.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
360.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
361.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
362.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
363.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
364.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
365.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
366.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
367.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFprohlížet0 / 1--
368.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
369.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / ----
370.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet1 / 1 Hamřík, T.
371.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / ----
372.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----LDFprohlížet0 / 2--
373.DPImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFprohlížet0 / 1--
374.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
375.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESN--LESLDFprohlížet0 / 2--
376.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / ----
377.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFprohlížet0 / 1--
378.DisPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
379.DisPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 2--
380.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 1--
381.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
382.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Horáková, P.
383.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
384.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
385.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
386.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
387.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
388.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------AFprohlížet0 / 3--
389.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
390.BPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / ----
391.DPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
392.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
393.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFprohlížet1 / 5 Vajík, P.
394.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
395.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
396.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFprohlížet0 / 2--
397.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
398.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
399.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
400.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
401.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
402.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 2--
403.BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
404.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
405.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
406.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
407.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
408.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Haltof, R.
409.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
410.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 5--
411.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
412.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
413.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFprohlížet0 / 2--
414.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
415.DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
416.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
417.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
418.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
419.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
420.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
421.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
422.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
423.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
424.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 3--
425.DPKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
426.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
427.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
428.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFprohlížet0 / 1--
429.DisPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / -- Beníček, T.
430.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
431.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
432.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
433.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
434.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
435.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
436.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
437.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
438.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
439.DisPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / ----
440.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
441.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFprohlížet0 / 2--
442.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
443.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
444.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
445.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 1--
446.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
447.DisPKvalita pracovního života v lesnictvíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / ----
448.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
449.DisPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFprohlížet0 / 1--
450.DisPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 1--
451.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
452.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
453.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Nesládek, L.
454.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
455.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
456.DPLesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDFprohlížet0 / 1--
457.DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 2--
458.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet1 / 2 Fidler, O.
459.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
460.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
461.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
462.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
463.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
464.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
465.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
466.DisPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Maksimović, S.
467.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
468.DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / 1 Pešková, A.
469.DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFprohlížet1 / 1 Basu, S.
470.DPMalý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
471.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
472.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
473.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Pejčochová, P.
474.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 2--
475.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 3--
476.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 12--
477.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 12--
478.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
479.BPMatematika podzemní vodyMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
480.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / ----
481.BPMaticové modely populacíHasil, P.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
482.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Srubková, A.
483.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
484.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
485.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
486.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
487.DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
488.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
489.DisPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet1 / 1 Fajkusová, K.
490.BPMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
491.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
492.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFprohlížet0 / 3--
493.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
494.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
495.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN----LDFprohlížet0 / 2--
496.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
497.DPModální analýza výřezuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
498.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUprohlížet0 / 4--
499.DisPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFprohlížet0 / 1--
500.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Žvak, J.
501.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
502.BPModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
503.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / 1--
504.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / ----
505.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet0 / 1--
506.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
507.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
508.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
509.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
510.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
511.BPMorfologická studie Salix repens a Salix rosmarinifoliaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
512.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / ----
513.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
514.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1--
515.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
516.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
517.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ----LDFprohlížet0 / 2--
518.BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
519.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 2--
520.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
521.DPMožnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
522.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
523.DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFprohlížet0 / 3--
524.BPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFprohlížet0 / 3--
525.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
526.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
527.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
528.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
529.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / 1--
530.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
531.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
532.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFprohlížet0 / 1--
533.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AE--AFprohlížet0 / 1--
534.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFprohlížet0 / 1--
535.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
536.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
537.DisPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFprohlížet1 / 1 Odvárka, Z.
538.BPNákup nové lesní technikyBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 3--
539.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
540.DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / -- Hammond, M. E.
541.DisPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLK--LDFprohlížet0 / 1--
542.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / 2 Hejrová, L.
543.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFprohlížet0 / 2--
544.BPNávrh bytového soliteruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
545.BPNávrh dětského pokojeMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
546.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
547.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
548.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
549.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
550.DPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 1--
551.DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFprohlížet0 / 2--
552.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFprohlížet1 / 1 Daňková, J.
553.DPNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
554.DPNávrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
555.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
556.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 2 Plesl, V.
557.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
558.BPNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----NAVLDFprohlížet0 / 1--
559.DPNávrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 1--
560.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
561.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
562.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
563.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFprohlížet2 / 1 Osička, V.
Pavlík, M.
564.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
565.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFprohlížet2 / 1 Vančura, Z.
Vaníková, S.
566.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFprohlížet0 / 1--
567.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet0 / 1--
568.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
569.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Lásková, J.
570.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
571.BPNávrh nábytkového showroomuKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
572.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI
N-DSGN
N-NI
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
573.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DI
N-DSGN
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
574.BPNávrh nábytku do interiéru obchodní pasážeFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
575.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI----LDFprohlížet0 / 2--
576.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 1 Bohdálek, M.
577.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFprohlížet0 / 2--
578.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1--
579.DPNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
580.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
581.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
582.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
583.BPNávrh obytného prostoruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
584.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFprohlížet1 / -- Káňová, S.
585.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFprohlížet0 / ----
586.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
587.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
588.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
589.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
590.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
591.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 4--
592.DPNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
593.DPNávrh profesionální kuchyně pro gastronomiiBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
594.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
595.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
596.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / ----
597.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
598.DisPNávrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFprohlížet0 / ----
599.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
600.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
601.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
602.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
603.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
604.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / ----
605.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
606.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
N-DI-DI
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
607.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 2--
608.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFprohlížet0 / 1--
609.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFprohlížet0 / 1--
610.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
611.BPNávštěvnost cyklostezek a cyklotras v k.ú. JedovniceHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
612.DPNávštěvnost cyklostezky Velká KlajdovkaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
613.DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / -- Suchomelová, P.
614.DisPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFprohlížet0 / ----
615.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFprohlížet0 / 1--
616.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
617.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
618.DisPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
619.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
620.BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
621.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV----MENDELUprohlížet0 / 5--
622.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
623.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
624.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
625.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
626.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
627.DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
628.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFprohlížet1 / 1 Uhrinec, M.
629.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFprohlížet3 / -- Stádník, J.
PAUL, D.
Donmez, S.
630.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
631.DisPOBECNÉ TÉMATesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / 2--
632.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
633.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
634.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Maša, M.
635.DisPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet1 / 1 Bezdíček, J.
636.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Hönig, K.
637.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUprohlížet0 / ----
638.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 1--
639.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 3 Šťastný, T.
640.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
641.DPObytný prostorMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFprohlížet0 / ----
642.DisPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální invetarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
643.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
644.BPOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
645.DisPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných infomací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
646.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
647.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 3--
648.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 3--
649.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
650.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
651.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
652.BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
653.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
654.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
655.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN--LDFprohlížet0 / 1--
656.DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFprohlížet0 / ----
657.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFprohlížet1 / 1 Prouza, M.
658.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
659.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
660.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDFprohlížet0 / ----
661.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
662.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
663.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 1--
664.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
665.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / ----
666.DisPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet1 / 1 Musil, T.
667.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet0 / 1--
668.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFprohlížet1 / 2 Limberg, T.
669.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
670.DisPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFprohlížet0 / ----
671.DPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
672.DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
--
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
673.DisPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / 1--
674.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
675.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
676.DisPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / 2--
677.DisPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFprohlížet0 / 1--
678.DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFprohlížet0 / ----
679.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
680.DisPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFprohlížet0 / 1--
681.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
682.BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 2--
683.DPOvěření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
684.BPOvěření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochyKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
685.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
686.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFprohlížet0 / 1--
687.DisPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
688.BPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
689.DPPařezová výmladnost v nízkém leseKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
690.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních ekosystémechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
691.BPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
692.DPPavouci v biologickém boji proti vybraným škůdcům v lesních a okrasných školkáchKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
693.BPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
694.DPPedologické téma dle domluvyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
695.BPPeriodicita v klíčivosti osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFprohlížet0 / 1--
696.DisPPersonal topicAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet1 / -- Kikal, J.
697.DisPPersonal topicKlimánek, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
698.DisPPersonal topicDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFprohlížet0 / ----
699.DPPerspektivy a návrh koncepce chovu muflona na ŠLP Křtiny s ohledem na změnu plánu péče CHKO Moravský krasDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFprohlížet0 / 1--
700.DPPerspektivy pěstování jedle v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet1 / 1 Konvičný, M.
701.DPPěstební úprava dřevinného porostu "vybraného toku". Hurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 2--
702.DPPěstování a využití cenných listnatých dřevinHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
703.DisPPěstování krytokořenných sazenic listnatých dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI
--
D-LI-PEST
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
704.DPPěstování paulovnie (klon in vitro 112) v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 1--
705.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
706.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
707.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
708.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin připraveného na stres suchemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 2--
709.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 1--
710.BPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 1--
711.DPPěstování sadebního materiálu dřevin zkracováním jejich nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 1--
712.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFprohlížet0 / 2--
713.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFprohlížet0 / 2--
714.DPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFprohlížet0 / 2--
715.BPPěstování sadebního materiálu lesních dřevin seřezáváním nadzemní částiMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFprohlížet0 / 2--
716.DPPevnosti lepených spojů exteriérového nábytku ovlivněných extrémním působením tepla.Hlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 4--
717.DPPevnostní vlivy konstrukce a mechanických vlastností rohových spojů nábytkuHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFprohlížet0 / 2--
718.BPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
719.DPPlodnost douglasky tisolisté ve vztahu k věku stromu (porostu)Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / ----
720.BPPlodnost dubu a šíření semen na experimentální ploše HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------MENDELUprohlížet0 / ----
721.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
722.DPPodíl lesů s omezením využití dřevní hmotySimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFprohlížet0 / 5--
723.DPPodnikatelský plán na založení drobného podnikuMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFprohlížet1 / -- Charvát, Z.
724.BPPodniková kultura v oblasti staveb na bázi dřevaAbramuszkinová Pavlíková, E.