Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DPA custom topic
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
3.
BP
A custom topic
Valtera, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
4.
DisP
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
5.
DisP
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.DisPActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Agroforestry systems in regions of Czech RepublicÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO----LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Mitrová, A. M.
8.BP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DP
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
10.DisPAllowable cut evaluation methods for rich-structure forestsKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
11.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
14.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Nop, P.
15.
DisP
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
16.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
17.
BP
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
18.DisP
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
19.
DP
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Ústav ekologie lesa (LDF)
N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.
DP
Analýza finanční stability vybraného podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
21.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DisP
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
24.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
26.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
27.DisP
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.BP
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
29.DPAnalýza konstrukčního spojeÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
30.
DP
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.DP
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
32.
DP
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
DP
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
34.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
35.
DP
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.DisP
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
37.DisPAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
38.
DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
39.
BP
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
40.
BP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
41.
DP
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
42.
BP
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šeda, V.
44.
DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
45.
BP
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceÚstav techniky (LDF)D-TTLP----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
48.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
49.
DP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
51.
BP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
52.
DP
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5
--
53.
DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
54.
BP
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
55.
DisP
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
56.
ZP
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 6
--
58.
BP
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
59.
BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
60.
DP
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
61.
DP
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
BP
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
63.
BP
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
64.BP
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
M-LIN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
66.DP
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.DP
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.
BP
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LESN
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
69.DisP
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
70.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Ústav techniky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
71.
DP
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
72.
BP
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
73.
DisP
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
BP
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
76.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
BP
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BP
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
79.
DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DisP
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Surovcová, K.
81.
DP
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
82.
BP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
83.
DP
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
84.
DP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
85.
BP
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
87.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
88.
BP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
89.
DP
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
90.BP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
91.
DP
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
92.
DisP
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.DisPAplikace digitálního tisku v interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
94.
BP
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
96.
BP
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
97.
DisPAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
98.DisP
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
Michal, J.
99.
BP
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.BP
Aspekty moderných dřevostaveb
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
101.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
DP
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.
DPAudio-Video nábytekMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BP
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
105.
DP
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
106.
DisP
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
107.DisP
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.
DP
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.
BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
112.
BP
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-TROP
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
113.
DisP
Biodesign veřejného interiéru
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
----LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
DP
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
115.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
117.
BP
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
118.
DisP
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Pavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTA
D-BOTA-FYTOLL
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
DP
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
120.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
BP
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
122.BP
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.
BP
Bydlení na minimální plošeTauber, J.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
124.BPBydlení v domově seniorůÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
125.
BP
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Vernerová, A.
126.
BP
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Kanická, L.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.
DP
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
128.
DisP
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
129.DisPCarbon and water relations in the coppice forests
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
130.
BP
Cenové porovnání roubených staveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
131.
BP
Cenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
132.
DP
Cenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
133.
DP
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Michal, J.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
135.
DP
Communication and public relations in forestry
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
136.
DP
Communication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
137.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
138.
DisP
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
139.DisPContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-WME
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
140.DPČasoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Ejemová, T.
141.
DisP
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Holík, J.
142.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
143.
BP
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Ústav ekologie lesa (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
144.
BP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
DP
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DI
N-DI-DI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
146.
BP
Daňové zatížení dřevařských podniků
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
148.
DisP
Datování půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
ZP
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
150.BP
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Kolář, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
151.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.BPDendrochronologické datování historického dřevěného objektuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Kolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
154.BP
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
155.
BP
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Úradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
156.
BP
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
157.
BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
160.BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
161.
DP
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
163.
BP
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
164.
DPDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
165.DisP
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM----LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
166.
DisP
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxi
Adamec, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
167.
DisP
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTION
Šlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
168.
DP
Design exteriérového mobiliáře
Buganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DSGN
N-DSGN-DSGN--LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
169.
BP
Design hovorového křesla
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
170.
BP
Design nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
171.
DP
Design nábytku - nové technologie a materiály
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
172.
DisP
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
173.
BPDesign světelného objektuBuganská, T.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
174.
DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
175.
DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
DP
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Dvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
DisP
Development of volume or biomass models of stem from NFI dataÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
178.DP
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
179.
BP
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
180.
DPDiscrete models of population dynamics
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFON-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
181.DisP
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
182.
DP
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
183.
DP
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DisP
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
----LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
185.DP
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.
BP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
187.
DisP
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domu
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
189.
BP
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.
DisP
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
192.
DP
Drobní savci Orlických hor
Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
193.
BP
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
194.DP
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Ústav ekologie lesa (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
195.
DP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
196.
BP
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESN
B-KRAJ
--
B-KRAJ-KRAJ
LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
197.BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
198.
BP
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
199.
BP
Dřevostaba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
4 / --
Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
200.DPDřevostavba bytového domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Trbušek, J.
201.
DP
Dřevostavba rodinného domu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hložek, O.
202.
ZP
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
203.
ZP
Dynamická analýza dřevěného stativu.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
204.ZP
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
205.DisP
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
206.DisP
Dynamická analýza stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
BPDynamická analýza větve stromu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
208.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
----
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Morandini, M.
209.
DisP
Dynamické vlastnosti dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
210.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
211.
BP
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
212.
BP
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
213.
BP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
214.
DP
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
215.
DP
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / -- Fojtík, P.
216.
DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
217.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
218.DisP
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Krejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Arsić, J.
219.
BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
220.
BP
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
222.
DP
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
224.
BP
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
225.BP
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Michalko, R.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.
DP
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
227.
DP
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
228.
BP
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
229.
DP
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
230.
DP
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
231.DP
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
232.
DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
233.
DP
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
234.
DisP
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
236.
BP
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
237.
BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
238.
BP
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
239.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
240.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
241.
DP
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
242.
DP
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
243.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-DI----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
244.
DP
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
245.
DP
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
246.
DP
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BP
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
248.
DisPEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
249.
DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
250.BP
Elektronické měření kulatiny
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
251.
BP
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
252.
DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
253.
BP
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
254.
DPEnergetická bilance lesního porostu
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
255.
DP
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
256.
DP
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
257.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
258.
BP
Ergonomie pracovního místaÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
259.DPErgonomie pro 21. století
Ústav techniky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
Chmeliar, B.
260.DisP
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Drápela, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
261.
DisP
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-FM--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
262.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
263.
DP
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
264.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
265.
DP
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
266.
DisP
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
267.DPEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
268.
DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
269.
DP
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
270.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
271.
DisP
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.
ZP
Experimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
273.ZP
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
274.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
275.DPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
276.
BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
277.
DisP
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
278.DP
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Hunková, V.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.DisPFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
280.
BP
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
281.
BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.BP
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DP
Finanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
284.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
285.
DisP
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
286.DisPForest carbon exchange derived by different means
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.DisP
Forest carbon exchange derived by different means
Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
288.
DisP
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DisP
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
290.
DisP
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
291.DisP
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-WME
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.
DisP
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeÚstav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 2
Blažejová, A.
293.DisP
Free topic
Fialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
294.DisP
Free topic
Světlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
295.
DisP
Free topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
296.
DisP
Free topic
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
297.
DisP
Freie Thema
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
298.
DP
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
299.DPFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
300.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
301.
DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
302.
BP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
303.DisP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
304.DP
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Ústav geologie a pedologie (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
305.
DP
Furniture design
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
306.
BP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
307.
DP
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
308.
DP
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
309.
BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
310.
DisP
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Bajer, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-TOK
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 2
311.
DisPGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
D-KRAJ-TOK
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
312.DP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
313.
BP
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
314.
DisPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
315.
DP
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-EUFO
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
316.
BPGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
317.
DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
319.
DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
320.DP
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
321.
DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
322.
BP
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
323.DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
324.
DP
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
325.
DP
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
326.
DP
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
327.
BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
BP
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
329.DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LI
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
330.
DisPHnojení krytokořenného sadebního materiálu
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1
331.
DisP
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
332.
BP
Hodnocení designu výrobků
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
333.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
334.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Čamlík, P.
335.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Vejnarová, K.
336.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
337.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
338.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
339.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
340.BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
341.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
342.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
343.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
344.
BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
345.
DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
346.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
347.
BP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LES
LDF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
348.
DP
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
349.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
350.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
351.
DisP
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
352.
DP
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
353.
BP
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
354.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LID-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
355.
DisP
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-OLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
356.BP
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
357.
DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
358.
DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
359.DisP
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
360.DisP
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
DP
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Zemánek, T.Ústav techniky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
362.BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXÚstav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
363.DP
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Neruda, J.
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
364.
DP
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-KI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
365.
BP
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
366.BP
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
367.
BP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
368.
DP
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
369.BP
Hodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML Křtiny
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
BP
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
DP
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4
--
372.
BP
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
373.
DP
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-KIN-KI-KI
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
374.
BP
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
376.
DP
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
377.
BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
378.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
379.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
380.
BP
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
381.
DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
382.
BP
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitby
Plhal, R.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
383.
DP
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
384.
BP
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
Vavrčík, H.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
385.
DP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
386.
BP
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
387.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských Beskyd
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
388.
BP
Hodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
389.DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
390.DP
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
DisP
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
392.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinÚstav geologie a pedologie (LDF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
393.BPHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
394.
BP
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
395.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
396.
BP
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Kulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
397.
DP
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.
Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
398.DP
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Sláma, D.
399.BP
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Dastych, T.
400.
BP
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
401.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
402.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
403.
BP
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
404.
DisP
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-LI
D-LI-OCHRL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
405.
DP
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Májek, T.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
406.
DP
Chřadnutí olší v České republiceMájek, T.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
407.
DisP
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hamřík, T.
408.
DP
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
409.
DisP
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
410.
DP
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
411.
DP
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
412.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.
Ústav techniky (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
413.
BP
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)
B-LESN
--LES
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
414.
DP
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
415.
DisPIndividual topic
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-FM
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
416.
DisP
Individuální téma
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
417.
DP
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-EUFO
N-EUFO-EUFO--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
418.
DisP
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
419.
DisP
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
420.DP
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
BP
Internetový prodej nábytku
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
422.
BP
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Horáková, P.
423.
BP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Ústav ekologie lesa (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
424.BP
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
425.
DP
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
426.
BP
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
427.
DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-KI
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
428.
DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
429.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
430.
BP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
431.DP
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
432.
BP
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
433.BP
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Martiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
434.
BP
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
435.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
436.DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Fialová, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
437.
DP
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI
N-KI-KI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
438.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
439.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
440.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
441.
BP
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
442.
BP
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
443.
DisP
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraÚstav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
D-FPM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
444.
DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíÚstav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
445.
DisP
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
446.
BP
Kalkulační nákladové ceny pěstebních prací
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
447.
BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
448.
BP
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyÚstav ekologie lesa (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
449.
BP
Katalog výrobků
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
450.
DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-KI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
451.BP
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Janouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
452.
DP
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Foit, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
M-LIN
M-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
453.
BP
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Hlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-DREV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
454.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-LES
B-LES-LES--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
DP
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyÚstav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
456.
DP
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
457.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
458.
BP
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
459.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
460.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-KRAJ
B-KRAJ-KRAJ
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
461.
BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
462.
BP
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
B-LES
B-LES-LES--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
463.
BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
464.DP
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-STAV
N-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
465.DP
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
466.
DP
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
467.
DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LIN-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
468.
BP
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Praus, L.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
469.
DisP
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Janák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)
D-DI
D-DI-TZD
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
470.
DisPKonstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-TTLP--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
471.
DP
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
472.
DisP
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTNB--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
473.DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
474.DP
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Ústav techniky (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
475.
DP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
476.
BP
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Ústav geologie a pedologie (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 3--
477.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
478.
DP
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciÚstav geologie a pedologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
479.
BP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
480.
DP
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
481.DisP
Kořenový systém a stabilita stromů
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
482.
BP
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
483.
BP
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.
Ústav techniky (LDF)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
484.
DP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
485.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
486.
BP
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
487.
DP
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
488.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
489.
DP
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Čech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
----LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
490.
DisP
Kvalita pracovního života v lesnictví
Ústav techniky (LDF)
D-TTLP
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
491.
BP
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
492.
DisP
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
493.DisP
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Sujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
D-EMNG-EMOPZ
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
494.
BP
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
495.
ZP
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
496.
BP
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
497.
BP
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuÚstav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
498.
DP
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
499.DP
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
500.DisP
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Ústav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJD-KRAJ-EKOLL
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
501.
DisPLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíÚstav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.
BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
B-LES
B-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
503.
DP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
504.
DisP
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
505.
DP
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
506.BP
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
507.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
508.DP
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
509.
DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
510.DisP
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Brunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTN
----LDFPodrobnosti tématu
1 / 1
511.
BP
Logistická rovnice v populačních modelechMařík, R.
Ústav matematiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
512.DisP
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DID-DI-TZD--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
513.DisPLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
514.
DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsÚstav ekologie lesa (LDF)
D-KRAJ
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1
515.
DPMalý byt
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-DESGN
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
516.
DP
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-NI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
517.
DisP
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Mikita, T.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-HUL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
518.DP
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Jelínek, P.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
519.
BP
Marketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
Pejčochová, P.
520.
DP
Marketingová strategie nábytkářského podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
521.
BP
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
522.
DP
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)----
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 12--
523.
BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 12
--
524.
DP
Masivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV
N-STAV-STAV
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
525.BP
Matematika podzemní vody
Ústav matematiky (LDF)
--
----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
526.DisPMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaÚstav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
527.
DP
Mathematical optimization with applications in forestry
Ústav matematiky (LDF)
N-EUFO
----LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
528.
BP
Maticové modely populací
Ústav matematiky (LDF)
----
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
529.
DP
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Srubková, A.
530.
DP
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
531.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
532.
ZP
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
533.BP
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Šimek, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
534.
DisP
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
535.
BP
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
536.
DisPMěstský mobiliářÚstav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Fajkusová, K.
537.
BP
Metoda kritické cesty a její aplikaceÚstav matematiky (LDF)
--
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
538.DisP
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-OLM--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
539.
ZP
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
540.
BP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
541.
DP
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Ústav geologie a pedologie (LDF)
------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
542.
BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Ústav geologie a pedologie (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
543.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DSGN
--
--LDFPodrobnosti tématu0 / 2
--
544.
DP
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
545.DP
Modální analýza výřezu
Tippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
546.
BP
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 4
--
547.
DisP
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
D-AGI
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
548.
BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůÚstav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
550.
BP
Modelování ve vědách o živé přírodě
Ústav matematiky (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
551.
DisP
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
552.
DP
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
553.DisPModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.
DisP
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
D-EMNG
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
555.
BP
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
556.DP
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
557.
BP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / --
--
558.
DP
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
559.
BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
560.
BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
B-LES
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
561.
DP
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-LI-LI--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
562.
DisP
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
563.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
564.
DisP
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Bajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
565.
BP
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
B-KRAJ----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
566.
DisP
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
567.
BP
Možnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Kamler, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
------LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
568.
DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
569.
DP
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Šamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
570.DPMožnosti propagace zámku Křtiny
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KI
N-KI-KI
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DP
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicÚstav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
572.
BP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
573.
DP
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-KJNI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
574.
DP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)--
--
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
575.BP
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Kamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
576.
BP
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
577.
DP
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
--
--
--LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
578.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
579.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-LI
N-LI-LI
--
LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
580.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
581.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
582.
BP
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
583.
DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
584.
BP
Myslivecká evidence a statistika
Dvořák, J.
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
B-LESB-LES-LES
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.
DisP
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
D-PTNB
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
586.BP
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Krontorád, K.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
----
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
587.
DisP
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG
--
--LDF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Odvárka, Z.
588.
BP
Nákup nové lesní techniky
Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
589.
DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / ----
590.
DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
D-LI
D-LI-PEST--
LDF
Podrobnosti tématu1 / -- Hammond, M. E.
591.
DisPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
D-KRAJ
D-KRAJ-ISLK
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
592.
BP
Návrh barové židle
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-TVN
----
LDF
Podrobnosti tématu0 / 2--
593.
BP
Návrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
594.
BPNávrh bytového soliteruMaňák, H.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DESGN
--
--LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
595.
BP
Návrh dětského pokojeMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
596.
BP
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Ústav dřevařských technologií (LDF)
B-STAV
B-STAV-STAV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.DP
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RD
Ústav dřevařských technologií (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
598.
DP
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Najbrt, T.
Ústav dřevařských technologií (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / 1--
599.
BP
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
B-STAVB-STAV-STAV--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
600.
DP
Návrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
N-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
601.
DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
N-STAV
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
602.
BP
návrh interiéru nábytkové prodejny
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-DREV
B-DREV-DREV
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
603.
DP
Návrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
------LDFPodrobnosti tématu
0 / --
--
604.DP
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu0 / --
--
605.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
606.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI
N-LI-LI
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2
607.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
N-LI
N-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
608.BPNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
----
NAV
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
609.
DPNávrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI-NI
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
610.
BP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--LDFPodrobnosti tématu0 / 1
--
611.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI----LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
612.DP
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
613.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 1
614.
DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
615.
BP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
2 / 1 Vančura, Z.
Vaníková, S.
616.DP
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
N-NI
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
BP
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
B-NAB
B-NAB-TVN
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
618.
DP
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
619.
DisP
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
D-MID
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
0 / ----
620.
DP
Návrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / --
621.
BP
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)--
--
--
LDF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Madejewský, L.