Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramOborSpecializaceUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BP Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
2.BPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPA custom topicValtera, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
4.DisPAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
5.DPAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
6.DPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
7.BPAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
8.DPAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DisPAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
10.DPAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Nop, P.
12.DisPAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
13.BPAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.BPAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
15.DPAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)N-LI
N-EUFO
N-KI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DPAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI
N-DI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
18.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
19.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
20.DisPAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
21.DPAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
22.DisPAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DisPAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-BOTA----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
24.BPAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
25.DPAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
26.DPAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
27.DPAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
28.DPAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Ondrejčík, R.
29.DPAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
30.DPAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
31.DPAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
32.DisPAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
34.BPAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
35.BPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
36.DPAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
37.BPAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
38.DisPAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Šeda, V.
39.DPAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
40.BPAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
41.BPAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
42.DisPAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
43.BPAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
44.DPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
45.BPAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
46.BPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
47.DPAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
48.DPAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 1--
49.BPAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
50.DisPAnalýza rizik a ergonomie práce při péči o mimolesní dřevinyNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Staněk, L.
51.DisPAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Ústav ekologie lesa (LDF)D-EOP----AFPodrobnosti tématu0 / ----
52.ZPAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
53.BPAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 6--
54.BPAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
55.BPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
56.DPAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
57.DPAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
58.BPAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-KRAJ
B-ARB
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
59.BPAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
60.BPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
61.DPAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
62.DPAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DPAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
64.DisPAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
65.DPAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
66.DPAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
67.BPAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
68.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
69.BPAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
70.BPAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
71.BPAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
72.BPAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ
B-STAV
B-DREV
B-KRAJ-KRAJ
B-STAV-STAV
B-DREV-DREV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Totek, J.
73.DisPAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
74.DisPAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-BOTA----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Surovcová, K.
75.DPAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
76.BPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
77.DPAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
78.DPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
79.BPAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-ARB
B-LES-LES
B-ARB-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
80.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
81.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
82.BPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
83.DPAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
84.BPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
85.DPAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
86.BPAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
87.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
88.BPAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
89.DisPAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Michal, J.
90.BPArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREV
B-DSGN
B-DREV-DREV
B-DSGN-DSGN
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
91.BPAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Čiháček, M.
92.DisPAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
93.DPAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
94.DPAudio-Video nábytekMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
95.DPAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
96.DPAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
97.BPBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
98.BPBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
99.BPBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
100.BPBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechZemánek, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-TROP--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
101.DisPBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Obdržálek, M.
102.DPBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
103.BPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
104.DPBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
105.BPBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
106.DisPBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
107.DPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
108.BPBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
109.BPBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
110.BPBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
111.BPBydlení na minimální plošeTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
112.BPBydlení v domově seniorůKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
113.BPBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Vernerová, A.
114.BPbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Kučerovská, A.
115.DPBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
116.DisPCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
117.DisPCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Matoušková, M.
118.BPCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
119.BPCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
120.DPCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
121.DPCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI
N-DI
N-DI
N-STAV
N-TMZD
N-DI-PRV
N-DI-NVD
N-DI-DI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
122.BPClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 2--
123.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
124.DPCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
125.DPComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFO
N-EUFO
N-EUFO-EUFO
N-EUFO-FLM
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
126.DisPConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
127.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Holík, J.
128.DisPČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BPČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
130.BPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
131.DPČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-DIN-DI-DI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
132.BPDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
133.BPDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
134.DisPDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
135.ZPDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
136.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
137.BPDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-STAV
--
B-STAV-STAV
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
138.BPDendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-TMZD
B-DREV
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV
B-STAV
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.BPDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-TMZD
B-DREV
--
B-DREV-DREV
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
141.BPDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
143.BPDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
144.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
145.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
146.BPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
147.DPDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
148.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Vavrušková, L.
149.BPDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
150.DPDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
151.DisPDendrometrické modelování na základě dat NIL a jeho využití v praxiAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
152.DisPDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
153.DPDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DSGNN-DSGN-DSGN--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
154.BPDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
155.BPDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
156.DPDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
157.BPDesign světelného objektuBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
158.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
159.DPDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
160.DPDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Lukačevičová, A.
161.DisPDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
162.DPDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
163.BPDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
164.DPDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Ústav matematiky (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.DisPDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
166.DPDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
167.BPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
168.DisPDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
169.DPDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
170.BPDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
171.DisPDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
172.DPDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
173.DPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
174.BPDrobní savci Orlických horČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
175.DPDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
176.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Balášová, K.
177.BPDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
178.BPDřevostaba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu4 / -- Zástěra, P.
Komárková, A.
Tschertner, J.
Neužil, T.
179.DPDřevostavba bytového domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Trbušek, J.
180.DPDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Hložek, O.
181.ZPDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
182.ZPDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
183.ZPDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
184.DisPDynamická analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
185.BPDynamická analýza větve stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
186.DisPDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu1 / -- Morandini, M.
187.DPDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
188.BPDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
189.BPDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
190.BPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
191.DPDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
192.DPDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / -- Fojtík, P.
193.DisPDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
194.DPDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
195.DisPEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Arsić, J.
196.BPEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
197.DisPEfektivní využití tuhých biopalivKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
198.BPEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
199.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
200.DPEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
201.DPEfficiency and function of green bridges on motorways in Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
202.DPEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Jurečka, M.
203.BPEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
204.BPEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Krátký, L.
205.DPEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
206.DPEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
207.BPEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
208.DPEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
209.DPEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-KI
N-LI
--
--
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
210.DPEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
211.DPEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
212.DPEkonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
213.DisPEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
214.BPEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
215.BPEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
216.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
217.BPEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 3 Dyba, L.
218.DisPEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Pospíšil, T.
219.DPEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
220.DPEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI
N-LI
N-KI-KI
N-LI-LI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
221.DPEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
222.DPEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DI----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
223.DPEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
224.BPEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
225.DisPEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Černá, I.
226.BPElektronické měření kulatinyHunková, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
227.BPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-ARB
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
228.DPEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Šenovská, V.
229.BPEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
230.DPEnergetická bilance lesního porostuMarková, I.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
231.DPEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
232.DPEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
233.DisPEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
234.BPErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
235.DPErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
236.DisPEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous NFI data.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
237.DisPEstimation of selected dendrometric parameters of NFI with using of auxiliary data and two-phase estimators.Drápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
238.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
239.DPEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
240.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
241.DPEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
242.DPEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
243.DisPExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
244.DPExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
245.DisPExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-DI
D-DI-TZD
D-DI-TZD
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
246.ZPExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
247.ZPExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
248.BPExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
249.DPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
250.BPExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
251.DisPExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI
D-PTN
D-DI-TZD
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 3 Kramár, S.
252.DPExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
253.BPFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
254.BPFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
255.BPFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES
B-LES-ARB
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
256.DPFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
257.BPFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
258.DisPForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
259.DisPForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
260.DisPForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
261.DisPFotovoltaika jako součást TZB energeticky úsporných domů.Klepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
262.DisPFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Blažejová, A.
263.DisPFree topicFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
264.DisPFree topicSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
265.DisPFree topicKrejza, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
266.DisPFree topicHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
267.DisPFreie ThemaKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
268.DPFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
269.DPFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
270.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
271.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-KI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
272.BPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
273.DisPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-EKOLL
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
274.DPFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
275.DPFurniture designŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
276.BPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
277.DPGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
278.DPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
279.BPGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
280.DisPGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Kubalíková, L.
281.DPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
282.BPGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
283.DPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
284.DisPGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
285.BPGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
286.DPHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Kumhom, P.
287.BPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
288.DPHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
289.DisPHistorické povrchové úpravy dokončované současnými technikamiTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
290.DPHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
291.DPHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
292.BPHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
293.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
294.DPHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
295.DPHledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Kneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
296.BPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
297.DPHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
298.BPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
299.DPHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFPodrobnosti tématu0 / 2--
300.DisPHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Bárta, A.
301.BPHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN
B-NAB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
302.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
303.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Čamlík, P.
304.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Vejnarová, K.
305.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
306.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
307.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Kopa, V.
308.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
309.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
310.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
311.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
312.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
313.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
314.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
315.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
316.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LESLDFPodrobnosti tématu0 / 5--
317.DPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)----LILDFPodrobnosti tématu0 / 5--
318.BPHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Benda, J.
319.DisPHodnocení ekosystémových služeb v České republice a možnosti jejich využití v územním plánování a procesu EIASchneider, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu2 / -- Blahová, M.
Venzlů, M.
320.DisPHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
321.DPHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
322.BPHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
323.DisPHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
324.BPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
325.DPHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
326.DPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
327.DisPHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
328.DisPHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
329.DPHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.Ústav techniky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
330.DPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
331.BPHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
332.DPHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-KI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
333.BPHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
334.BPHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
335.DPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
336.BPHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
337.BPHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
338.BPHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
339.DPHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LI
N-KI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
340.BPHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
341.DPHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
342.BPHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
343.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
344.DPHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
345.BPHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
346.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu1 / -- Komarov, T.
347.DPHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
348.BPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
349.DPHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
350.BPHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Pancner, J.
351.DPHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
352.BPHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DREV
B-LES
B-LES
--
--
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
353.DPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
354.BPHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
355.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu1 / 2 Mniszaková, S.
356.BPHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
357.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
358.DPHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
359.DisPHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Jaroš, J.
360.ZPHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 2--
361.BPHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
362.BPHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
363.BPHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
364.BPHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
365.DPHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
366.DPCharakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Sláma, D.
367.BPCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Dastych, T.
368.BPChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-ARB
B-LES
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-ARB-ARB
B-LES-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
369.BPChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
370.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
371.BPChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
372.DisPChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LID-LI-OCHRL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
373.DPChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-KI
N-LI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
374.DPChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-EUFO
N-LI
N-KI
N-EUFO-EUFO
N-LI-LI
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
375.DisPImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Hamřík, T.
376.DPImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
377.DPImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
378.DPImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LI
N-LSNI
N-LI-LI
--
--
LI
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
379.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
380.BPImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESN--LESLDFPodrobnosti tématu0 / 2--
381.DPImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
382.DPInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-EUFON-EUFO-EUFO--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
383.DisPInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
384.DisPIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
385.DPIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
386.BPInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
387.BPInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Horáková, P.
388.BPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
389.BPInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
390.DPInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
391.BPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-ARB
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
392.DPInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-KI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
393.DPInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 3--
394.BPInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
395.BPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
396.DPInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
397.BPInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
398.BPInventarizace lesní cestní sítě odvozního celku na vybrané lesní správěHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 5 Vajík, P.
399.BPInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
400.BPInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-KRAJ
B-LES
B-LES
B-KRAJ-KRAJ
B-LES-ARB
B-LES-LES
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
401.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
402.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
403.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
404.DPInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
405.BPInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
406.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
407.BPInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2--
408.BPInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
409.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
410.DisPKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
411.BPKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
412.BPKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
413.BPKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Haltof, R.
414.BPKatalog výrobkůKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
415.DPKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-KI----LDFPodrobnosti tématu0 / 5--
416.BPKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Ústav ekologie lesa (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
417.DPKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)M-LINM-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
418.BPKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-DREV----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
419.BPKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
420.DPKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
421.DPKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
422.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-TROP
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
423.BPKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
424.BPKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
425.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
426.BPKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LES
B-LES
B-LES-LES
B-LES-TROP
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
427.BPKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
428.BPKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
429.DPKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
430.DPKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
431.DPKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
432.DPKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
433.BPKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
434.DisPKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Beníček, T.
435.DPKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
436.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
437.DPKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
438.BPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
439.DPKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
440.BPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
441.DPKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
442.BPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
443.DPKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
444.DisPKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
445.BPKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
446.BPKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Ústav techniky (LDF)B-ARBB-ARB-ARB--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
447.DPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
448.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
449.BPKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-ARB
B-LES
B-ARB-ARB
B-LES-LES
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
450.DPKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
451.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
452.DPKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
453.DisPKvalita pracovního života v lesnictvíNeruda, J.Ústav techniky (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
454.BPKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
455.DisPKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
456.DisPKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
457.BPKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
458.ZPLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
459.BPLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Nesládek, L.
460.BPLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
461.DPLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
462.DPLesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-EUFO
N-LSNI
N-EUFO-EUFO
--
--
LI
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
463.DisPLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
464.BPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Fidler, O.
465.DPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
466.DisPLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
467.DPLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
468.BPLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
469.DPLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
470.DPLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
471.DPLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
472.DisPLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Maksimović, S.
473.BPLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
474.DisPLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Pešková, A.
475.DisPLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Basu, S.
476.DPMalý bytMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
477.DPManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
478.DPMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
479.BPMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Pejčochová, P.
480.DPMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
481.BPMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 3--
482.DPMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 12--
483.BPMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 12--
484.DPMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)N-STAVN-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
485.BPMatematika podzemní vodyMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
486.DPMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
487.BPMaticové modely populacíHasil, P.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
488.DPMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Srubková, A.
489.DPMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
490.DPMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
491.ZPMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
492.BPMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NAB
B-DREV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
493.DisPMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
494.BPMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Ústav techniky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
495.DisPMěstský mobiliářKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Fajkusová, K.
496.BPMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
497.ZPMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
498.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 3--
499.DPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
500.BPMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Ústav geologie a pedologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
501.BPMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DSGN----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
502.DPModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
503.DPModální analýza výřezuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
504.BPModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / 4--
505.DisPModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-AGI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
506.BPModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Žvak, J.
507.DPModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
508.BPModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.Ústav matematiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
509.DisPModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
510.DPModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
511.DisPMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
512.BPMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
513.DPMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
514.BPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
515.DPMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
516.BPMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
517.BPMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LES----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
518.DPMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
519.DisPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
520.DPMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
521.DisPMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJ
D-KRAJ
D-KRAJ-TOK
D-KRAJ-EKOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
522.BPMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)B-KRAJ----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
523.BPMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
524.DisPMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
525.DPMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
526.DPMožnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
527.DPMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
528.BPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-LES
B-KRAJ
B-LES-LES
B-KRAJ-KRAJ
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
529.DPMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KJNI----LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
530.BPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
531.DPMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
532.BPMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
533.DPMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
534.DisPMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Ústav geologie a pedologie (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
535.DPMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
536.ZPMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
537.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------AFPodrobnosti tématu0 / 1--
538.BPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-ZSB-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
539.DPMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-ZSN-ZS-AE--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
540.BPMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
541.BPNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
542.DisPNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNG----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Odvárka, Z.
543.BPNákup nové lesní technikyBadal, T.Ústav techniky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
544.DPNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
545.DisPNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Hammond, M. E.
546.DisPNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-ISLK--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
547.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
548.BPNávrh barové židleSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Hejrová, L.
549.BPNávrh bytového soliteruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
550.BPNávrh dětského pokojeMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
551.BPNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
552.DPNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
553.DPNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
554.BPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
555.DPNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-STAV----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
556.DPNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-STAV----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
557.BPnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Daňková, J.
558.DPNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
559.DPNávrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
560.DPNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-DI
N-LI-LI
N-DI-DI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
561.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Plesl, V.
562.DPNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
563.BPNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)----NAVLDFPodrobnosti tématu0 / 1--
564.DPNávrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-NI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
565.BPNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
566.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
567.DPNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
568.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFPodrobnosti tématu2 / 1 Pavlík, M.
Osička, V.
569.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
570.BPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVNVNLDFPodrobnosti tématu2 / 1 Vaníková, S.
Vančura, Z.
571.DPNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
572.BPNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
573.DPNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-NI
N-NI-VN
N-NI-VN
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
574.DPNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Lásková, J.
575.BPNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
576.BPNávrh nábytkového showroomuKanická, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
577.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DI
N-DSGN
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
578.DPNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DI
N-DSGN
N-NI
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
579.BPNávrh nábytku do interiéru obchodní pasážeFictum, L.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
580.DPNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
581.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
582.DPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Bohdálek, M.
583.DisPNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
584.DPNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-DSGN
N-NI
N-NI
N-NI
N-DSGN-DSGN
N-NI-NI
N-NI-VN
N-NI-VTN
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
585.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
586.BPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
587.DPNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
588.BPNávrh obytného prostoruMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
589.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-TVN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
590.BPNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)B-NABB-NAB-TVN--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Káňová, S.
591.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
592.DPNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
593.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
594.DPNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
595.DPNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
596.DPNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 4--
597.DPNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LI
N-TMZD
N-LI-LI
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
598.DPNávrh profesionální kuchyně pro gastronomiiBuganská, T.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
599.DPNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
600.DPNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
601.BPNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)B-KRAJB-KRAJ-KRAJ--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
602.DPNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
603.DisPNávrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)D-KRAJD-KRAJ-TOK--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
604.BPNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
605.BPNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
606.DPNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
607.ZPNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
608.BPNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
609.DPNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
610.BPNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
611.DPNávrh věšákového setuTauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
N-DI-DI
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
612.BPNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
613.BPNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-DREVB-DREV-DREV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
614.BPNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Ústav dřevařských technologií (LDF)B-STAVB-STAV-STAV--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
615.DPNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
616.BPNávštěvnost cyklostezek a cyklotras v k.ú. JedovniceHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
617.DPNávštěvnost cyklostezky Velká KlajdovkaHrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
618.DisPNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu1 / -- Suchomelová, P.
619.DisPNot specified themePurchart, L.Ústav ekologie lesa (LDF)D-KRAJD-KRAJ-EKOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
620.DPNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Ústav matematiky (LDF)N-EUFO----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
621.BPNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-ARB
B-DSGN
B-DREV
B-STAV
B-NAB-TVN
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
622.BPNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DSGN
B-DREV
B-NAB
B-STAV
B-DSGN-DSGN
B-DREV-DREV
B-NAB-TVN
B-STAV-STAV
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
623.DisPNumerická analýza chování stromuTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
624.BPNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-NAB
B-DREV
B-STAV
B-DSGN
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
625.BPNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-STAV
B-DSGN
B-TMZD
B-NAB
B-DREV
B-STAV-STAV
B-DSGN-DSGN
--
B-NAB-TVN
B-DREV-DREV
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
626.BPNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)B-DREV----MENDELUPodrobnosti tématu0 / 5--
627.ZPNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
628.ZPNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
629.BPNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
630.ZPNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
631.ZPNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
632.DPNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)N-DI
N-DSGN
N-LI
N-TMZD
N-NI
N-STAV
N-DI-DI
N-DSGN-DSGN
N-LI-LI
--
N-NI-NI
N-STAV-STAV
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
633.BPNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Ústav ekologie lesa (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Uhrinec, M.
634.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
635.DisPObecné témaTesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-PTN----LDFPodrobnosti tématu3 / -- Stádník, J.
Donmez, S.
PAUL, D.
636.DisPOBECNÉ TÉMATesařová, D.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
637.DPObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
638.DPObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
639.DPObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Maša, M.
640.DisPObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Bezdíček, J.
641.DPObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu1 / -- Hönig, K.
642.DPObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)M-LIN----MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
643.DPObora SokolniceDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)N-LI----LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
644.DPObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu1 / 3 Šťastný, T.
645.DPObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
646.DPObytný prostorMaňák, H.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-DESGN----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
647.DisPOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální invetarizace lesůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
648.BPOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
649.BPOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
650.DisPOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných infomací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
651.DPOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
652.DPOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
653.DPOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 3--
654.DPOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
655.BPOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
656.BPOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)------MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
657.BPOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
658.BPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
659.DPOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
660.DPOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NIN-NI-VN--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
661.DisPOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)D-BOTAD-BOTA-FYTOLL--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
662.DisPOpatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územíchJankovský, L.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)D-LI
D-BOTA
D-LI-OCHRL
D-BOTA-FYTOLL
--
--
LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Prouza, M.
663.BPOptimalizace krmných zařízení a mysliveckých políček na polesí VranovDvořák, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
664.DPOptimalizace lesní dopravní sítě – propojení cestní sítě pro co nejmenší využívání místních komunikací na ŠLP Křtiny.Hrůza, P.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
665.DPOptimalizace mokřadů v polesí Vranov na ŠLPMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-LI
N-KI
N-LI-LI
N-KI-KI
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / ----
666.DPOptimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební a výnosové vyrovnanosti lesního majetkuKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
667.DPOptimalizace obmýtí buku na ŠLP Křtiny se zohledněním působení vlivu nepravého jádraKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
668.DPOptimalizace protipovodňových opatření lokalitě Dolní louky a Modřická niva v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)N-KIN-KI-KI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
669.ZPOptimalizace rozmístění otvorů svorníkového spoje s ohledem na namáhání materiáluTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
670.DPOptimalizace sběru osiva břízyMartiník, A.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
671.DisPOptimalizace skladby dřevěné konstrukce stropů z hlediska požadavků akustikyHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu1 / 1 Musil, T.
672.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
673.DisPOptimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročnostíHavířová, Z.Ústav dřevařských technologií (LDF)D-DID-DI-TZD--LDFPodrobnosti tématu1 / 2 Limberg, T.
674.ZPOptimalizace skladby překližované rezonanční deskyTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
675.DisPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)D-DI----LDFPodrobnosti tématu0 / ----
676.DPOptimalizace tuhosti rezonanční desky klavíruTippner, J.Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
677.DPOptimalizace VRay renderovacího systému v 3D Studio Max pro vizualizace interiérů.Tauber, J.Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)N-NI
N-DSGN
N-DI
--
--
--
--
--
--
LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
678.DisPOptimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostechMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
679.BPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
680.DPOptimalizace výživy krytokořenného sadebního materiálu pěstovaného metodou vzdušného střihu kořenůMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
681.DisPOptimalizace základních jednotek rozdělení lesa pro aplikaci statistické provozní inventarizace do podrobného lesnického plánováníKneifl, M.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)D-LID-LI-HL--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
682.DisPOptimalizce klíčových procesů v podnicích DZPSujová, A.Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)D-EMNGD-EMNG-EMOPZ--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
683.DisPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)D-LID-LI-PEST--LDFPodrobnosti tématu0 / ----
684.BPOptimální postupy manipulace s krytokořenným sadebním materiálemMauer, O.Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
685.DisPOstrovní fotovoltaické systémyKlepárník, J.Ústav techniky (LDF)D-LID-LI-TMLD--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
686.BPOvěření možnosti použití Giniho indexu k hodnocení strukturní bohatosti porostuKadavý, J.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
687.BPOvěření možností sběru pozičně závislých dendrometrických dat pomocí ultrazvukové technologieAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 2--
688.DPOvěření použitelnosti digitální dendrometrické sestavy s ultrazvukovou technologií pro určování pozic stromů na sběr dat Statistické provozní inventarizaceAdamec, Z.Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)N-LIN-LI-LI--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
689.BPOvěření techniky pro jednoduché silážování směsných krmných dávek z lučních porostůKamler, J.Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)------LDFPodrobnosti tématu0 / ----
690.BPPařezová výmladnost dřevin v NP PodyjíŠrámek, M.Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)B-LESB-LES-LES--LDFPodrobnosti tématu0 / 1--
691.DisPPařezová výmladnost jako základ obnovy a produkce pařezin