Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

<
Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
2.DTA custom topicValtera, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
3.BTA custom topicValtera, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
4.DisTAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
5.DisTAcoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / 1--
6.DisTActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiBaar, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / 1--
7.DTAgroforestry systems in regions of Czech RepublicMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic1 / -- Mitrová, A. M.
8.BTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
9.DTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
10.DisTAllowable cut evaluation methods for rich-structure forestsKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / 1--
11.DTAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinySvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
12.DisTAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / ----
13.DTAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
14.DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic1 / 2 Nop, P.
15.DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / 3--
16.BTAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směruSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
17.BTAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
18.DisTAnalýza efektivního využití tuhých biopalivKlepárník, J.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / ----
19.DTAnalýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
20.DTAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE
C-WE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
21.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
22.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
23.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
24.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
25.DTAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
26.DisTAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekHavířová, Z.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / 1--
27.DisTAnalýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA----FFWTDetails of topic0 / ----
28.BTAnalýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
29.DTAnalýza konstrukčního spojeŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
30.DTAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
31.DTAnalýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové techniceNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
32.DTAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Ondrejčík, R.
33.DTAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
34.DTAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
35.DTAnalýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkciŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
36.DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic0 / 1--
37.DisTAnalýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůCudlín, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
38.DTAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
39.BTAnalýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / 1--
40.DTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
41.BTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
42.BTAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
43.DisTAnalýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic1 / 1 Šeda, V.
44.DTAnalýza procesu Národního lesnického programuVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
45.BTAnalýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 1--
46.BTAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyBalková, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
47.DisTAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republiceZemánek, T.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / 1--
48.BTAnalýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
49.BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
50.DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEN----MENDELUDetails of topic0 / ----
51.BTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 5--
52.DTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 5--
53.DTAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--MENDELUDetails of topic0 / 1--
54.BTAnalýza rentability provozu odvozní soupravyHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
55.DisTAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)D-EEP----FADetails of topic0 / ----
56.Final thesisAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
57.BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 6--
58.BTAnalýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní MoravyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
59.BTAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
60.DTAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
61.DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
62.BTAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochranyPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
63.BTAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 5--
64.DTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEN----FFWTDetails of topic0 / ----
65.BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / ----
66.DTAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
67.DTAnalýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
68.BTAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FORS
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
69.DisTAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
70.DTAnalýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
71.DTAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
72.BTAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / 3--
73.DisTAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPZemánek, T.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / 1--
74.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
75.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
76.BTAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
77.BTAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
78.BTAnalýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Totek, J.
79.DisTAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FED-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 1--
80.DisTAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-BOTA----FFWTDetails of topic1 / 1 Surovcová, K.
81.DTAnalýze větrné kamamity z léta 2017 v NP ŠumavaMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
82.BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
83.DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
84.BTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
85.DTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
86.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
87.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
88.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
89.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
90.BTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
91.DTAntropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
92.DisTAplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWTDetails of topic0 / 1--
93.BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / ----
94.BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
95.BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Dobečka, J.
96.DisTAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
97.DisTAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic1 / 2 Michal, J.
98.BTArt déco a jeho vliv na současný nábytkový designKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
99.BTAspekty moderných dřevostavebSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Čiháček, M.
100.DisTAssessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
101.DTAssessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / 2--
102.DTAudio-Video nábytekMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FRDG----FFWTDetails of topic0 / ----
103.BTAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 5--
104.DTAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
105.DisTAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / 1--
106.DisTAutomatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / 2--
107.DTAutoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
108.BTBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
109.BTBezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěřeDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
110.BTBezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
111.BTBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechZemánek, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-TROP--FFWTDetails of topic0 / 1--
112.DisTBiodesign veřejného interiéruBrunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWTDetails of topic1 / 1 Obdržálek, M.
113.DTBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
114.BTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
115.DTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
116.BTBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
117.DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY--FFWTDetails of topic0 / 1--
118.DTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
119.BTBiomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
120.BTBiotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
121.BTBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
122.BTBydlení na minimální plošeTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 3--
123.BTBydlení v domově seniorůKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
124.BTBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR----FFWTDetails of topic1 / 1 Vernerová, A.
125.BTbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic1 / 1 Kučerovská, A.
126.DTBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
127.DisTCalibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
128.DisTCarbon and water relations in the coppice forestsUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTAD-BOTA-FOPHY--FFWTDetails of topic1 / -- Matoušková, M.
129.BTCenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
130.BTCenové porovnání srubových stavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
131.DTCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
132.DTCirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMWP
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
133.BTClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)------FADetails of topic0 / 2--
134.DTCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 5--
135.DTCommunication and public relations in forestryMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 5--
136.DTComparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
137.DisTConstruction of technical equipment of historical wooden water driven sawmillsJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
138.DisTContinuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / 1--
139.DTČasoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Ejemová, T.
140.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Department of Silviculture (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 1 Holík, J.
141.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.Department of Silviculture (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
142.BTČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystémuJanouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
143.BTČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
144.DTČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-WEC-WE-WE--FFWTDetails of topic0 / 1--
145.BTDaňové zatížení dřevařských podnikůHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-WI----FFWTDetails of topic0 / 1--
146.BTDaňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / 2--
147.DisTDatování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / 1--
148.Final thesisDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektuRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
149.BTDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMWP
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
150.BTDendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-WI
B-TMWP
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
151.BTDendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TMWP
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
152.BTDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMWP
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
153.BTDendrochronologické datování subfosilního dřevaKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-TIMS
B-TMWP
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
154.BTDendrologické hodnocení a management parku KravařeÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
155.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / ----
156.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelataJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / ----
157.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
158.BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
159.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
160.BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
161.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Vavrušková, L.
162.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB--FFWTDetails of topic0 / ----
163.DTDendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSESJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
164.DisTDendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
165.DisTDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / ----
166.DisTDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
167.DTDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FDSGNC-FDSGN-FDSGN--FFWTDetails of topic0 / ----
168.BTDesign hovorového křeslaSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 3--
169.BTDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
170.DTDesign nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
171.DisTDesign of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / 1--
172.BTDesign světelného objektuBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDG----FFWTDetails of topic0 / ----
173.DTDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
174.DTDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
175.DTDetection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Lukačevičová, A.
176.DisTDevelopment of volume or biomass models of stem from NFI dataDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
177.DTDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.Liška, P.Department of Mathematics (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / 1--
178.BTDigitalizace významných krajinných prvků na vybraném územíDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
179.DTDiscrete models of population dynamicsHasil, P.Department of Mathematics (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
180.DisTDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechVrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-FE----FFWTDetails of topic0 / 1--
181.DTDiverzita půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
182.DTDlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
183.BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
184.DisTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
185.DTDokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-TIMS----FFWTDetails of topic0 / 2--
186.BTDopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
187.DisTDopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesČermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
188.DTDopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
189.DTDrobní savci Orlických horČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
190.BTDrobní savci Orlických horČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
191.DTDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
192.DTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
193.BTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORS
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
194.BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 2 Balášová, K.
195.BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
196.BTDřevostaba rodinného domuSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic4 / -- Neužil, T.
Komárková, A.
Zástěra, P.
Tschertner, J.
197.DTDřevostavba bytového domuSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Trbušek, J.
198.DTDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Hložek, O.
199.Final thesisDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
200.Final thesisDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
201.Final thesisDynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
202.DisTDynamická analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / ----
203.DisTDynamická analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
204.BTDynamická analýza větve stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
205.DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic1 / -- Morandini, M.
206.DisTDynamické vlastnosti dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / ----
207.DTDynamics of wood decayng fungi infection in a living treePraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 2--
208.BTDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Hort, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
209.BTDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém územíMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
210.BTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
211.DTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
212.DTDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaVolařík, D.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / -- Fojtík, P.
213.DisTDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic0 / ----
214.DTDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
215.DisTEcophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionKrejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 1 Arsić, J.
216.BTEfektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
217.BTEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
218.DTEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)M-FENM-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
219.DTEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
220.DTEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Jurečka, M.
221.BTEkofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníUrban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
222.BTEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
223.DTEkologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
224.DTEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
225.BTEkologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
226.DTEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
227.DTEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
228.DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologieKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
229.DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
230.DTEkonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
231.DisTEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic0 / 2--
232.BTEkonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / ----
233.BTEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
234.BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 3 Dyba, L.
235.BTEkonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 3--
236.DisTEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-FE----FFWTDetails of topic1 / 1 Pospíšil, T.
237.DTEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
238.DTEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
239.DTEkonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
240.DTEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE----MENDELUDetails of topic0 / 3--
241.DTEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
242.DTEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
243.DTEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
244.BTEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
245.DisTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / 3--
246.DisTEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 1 Černá, I.
247.BTElektronické měření kulatinyHunková, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
248.DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / 2 Šenovská, V.
249.BTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
250.BTEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchBadal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
251.DTEnergetická bilance lesního porostuMarková, I.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
252.DTEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
253.DTEnvironmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
254.DisTEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FED-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 1--
255.BTErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
256.DTErgonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
257.DisTEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
258.DisTEstimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimatorsDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
259.DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / 2--
260.DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / 2--
261.DTEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
262.DTEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
263.DisTEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
264.DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
265.DisTExperimental and numerical analysis of fracture characteristics of oakSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
266.DTExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based compositeSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
267.DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
268.Final thesisExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
269.Final thesisExperimentální modální analýza rezonanční desky klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
270.BTExperimentální modální analýza stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
271.DTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
272.BTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
273.DisTExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / 3 Kramár, S.
274.DTExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
275.DisTFaktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnoceníKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
276.BTFaunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
277.BTFenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorběKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / ----
278.BTFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
279.DTFinanční analýza nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
280.BTFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
281.DisTForest birds – indicator species of forest habitat qualityMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LAND
D-LAND
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
282.DisTForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
283.DisTForest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
284.DisTFotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / 1--
285.DisTFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / 1--
286.DisTFragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuřeŠtykar, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 2 Blažejová, A.
287.DisTFree topicHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / 1--
288.DisTFree topicFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / 1--
289.DisTFree topicSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / ----
290.DisTFree topicKrejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 2--
291.DisTFreie ThemaKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-PFD----FFWTDetails of topic0 / 2--
292.DTFrekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
293.DTFunkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
294.DTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-LE----FFWTDetails of topic0 / 2--
295.BTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
296.BTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / 4--
297.DTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-FEN----FFWTDetails of topic0 / 4--
298.DisTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LAND
D-LAND
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
299.DTFurniture designŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
300.BTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
301.DTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
302.DTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
303.BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
304.DisTGeodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic1 / 2 Kubalíková, L.
305.DisTGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LAND
D-LAND
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
306.DTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
307.BTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
308.DisTGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
309.DTGini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / ----
310.BTGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
311.DTHabitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Kumhom, P.
312.DTHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
313.BTHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
314.DTHistorický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 3--
315.DTHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
316.BTHistorie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
317.DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
318.DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
319.DTHledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
320.DTHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
321.BTHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
322.BTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FORFFWTDetails of topic0 / 2--
323.DTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FEFFWTDetails of topic0 / 2--
324.DisTHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic1 / 1 Bárta, A.
325.DisTHodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 2--
326.BTHodnocení designu výrobkůKovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
327.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
328.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Čamlík, P.
329.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického SněžníkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic1 / 1 Vejnarová, K.
330.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
331.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / -- Kopa, V.
332.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
333.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
334.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
335.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
336.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
337.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
338.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
339.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
340.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
341.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FORFFWTDetails of topic0 / 5--
342.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----FEFFWTDetails of topic0 / 5--
343.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy HanušoviceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Benda, J.
344.DisTHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
345.DisTHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FED-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 2--
346.DTHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
347.BTHodnocení odkových poměrů na vybraném povodíMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
348.DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FED-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 1--
349.DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 2--
350.BTHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
351.DTHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
352.DTHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
353.DisTHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / ----
354.DisTHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateliŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic0 / 1--
355.DTHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.Department of Engineering (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
356.BTHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
357.DTHodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
358.DTHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LE----FFWTDetails of topic0 / 2--
359.BTHodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP HádyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
360.BTHodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
361.BTHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
362.DTHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
363.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / 1--
364.BTHodnocení růstu lísky turecké na TVP BíloviceÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
365.DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
366.BTHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
367.DTHodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
368.BTHodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FADetails of topic0 / 1--
369.DTHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
370.DTHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
371.BTHodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FADetails of topic0 / 1--
372.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN----FFWTDetails of topic1 / -- Komarov, T.
373.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN----FFWTDetails of topic0 / ----
374.BTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
375.DTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
376.BTHodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Pancner, J.
377.DTHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 3--
378.BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
379.DTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
380.BTHodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
381.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic1 / 2 Mniszaková, S.
382.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
383.DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
384.DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
385.DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 1 Jaroš, J.
386.Final thesisHormonální regulace růstu a vývoje rostlinProcházka, S.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FADetails of topic0 / 2--
387.BTHospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR----FFWTDetails of topic0 / ----
388.BTHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
389.BTHumusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
390.BTHumusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
391.DTHumusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceKulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
392.DTCharakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 2 Sláma, D.
393.BTCharakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediskaAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 2 Dastych, T.
394.BTChlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
395.BTChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
396.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
397.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
398.DisTChroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivostiKula, E.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FED-FE-FPROT--FFWTDetails of topic0 / 1--
399.DTChřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří ChřibyMájek, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
400.DTChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
401.DisTImpact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic1 / 1 Hamřík, T.
402.DTImplemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMS----FFWTDetails of topic0 / ----
403.DisTImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředíSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / 3--
404.DTImplementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
405.DTImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FORS
C-FE-FE
--
--
FE
FFWTDetails of topic0 / 1--
406.BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
407.BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORS--FORFFWTDetails of topic0 / 2--
408.DTImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / ----
409.DisTIndividual topicKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / 2--
410.DisTIndividuální témaKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / 2--
411.DTInfluence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
412.DisTInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
413.DisTIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic0 / 2--
414.DTIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN----FFWTDetails of topic0 / 1--
415.BTInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
416.BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Horáková, P.
417.BTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
418.BTInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
419.DTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
420.BTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
421.DTInventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE----FFWTDetails of topic0 / ----
422.DTInventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)------FADetails of topic0 / 3--
423.BTInventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
424.BTInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / ----
425.DTInventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
426.BTInventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
427.BTInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
428.BTInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
429.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
430.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
431.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
432.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
433.BTInventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
434.BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
435.BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2--
436.BTInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
437.DisTInvestigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus NothophytophthoraJung, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FPM----FFWTDetails of topic0 / 1--
438.DisTKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / 1--
439.DisTKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / 1--
440.BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 3--
441.BTKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 3--
442.BTKamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO JeseníkyČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Haltof, R.
443.BTKatalog výrobkůKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
444.DTKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISVahalík, P.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-LE----FFWTDetails of topic0 / 5--
445.BTKlimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOSJanouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
446.DTKolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostuFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)M-FENM-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
447.BTKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-WI----FFWTDetails of topic0 / 2--
448.BTKomparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínuVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
449.DTKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajinyHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
450.DTKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
451.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
452.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
453.BTKomplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
454.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / 1--
455.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
456.BTKomplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
457.BTKomunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
458.DTKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 3--
459.DTKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovekNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
460.DTKonkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
461.DTKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 3--
462.BTKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB--FFWTDetails of topic0 / 1--
463.DisTKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / ----
464.DisTKonstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síťNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / ----
465.DTKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
466.DisTKonstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB----FFWTDetails of topic0 / 3--
467.DTKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
468.DTKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
469.DTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
470.BTKontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
471.BTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
472.DTKontaminace půd na plochách využívaných k rekreaciBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
473.BTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
474.DTKontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
475.DisTKořenový systém a stabilita stromůMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic0 / ----
476.BTKritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
477.BTKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Department of Engineering (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB--FFWTDetails of topic0 / 2--
478.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
479.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
480.DTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
481.DTKuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
482.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FEC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
483.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 1--
484.DisTKvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / 2--
485.BTKvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
486.DisTKvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-AGI----FFWTDetails of topic0 / 1--
487.DisTKvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNGD-EMNG-EMRNR--FFWTDetails of topic0 / 1--
488.BTKvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
489.Final thesisLaboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevěTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
490.BTLapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozuVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Nesládek, L.
491.BTLehká dřevostavba jako součást oplocení pozemkuNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
492.DTLes neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
493.DTLesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodováníHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-FORS
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWTDetails of topic0 / 1--
494.DisTLesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopůMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 2--
495.DisTLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
496.BTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic1 / 2 Fidler, O.
497.DTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
498.DisTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
499.DTLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
500.BTLesnický průzkum vybraných přírodních rezervacíSimon, J.Department of Forest Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
501.DTLesy města Brna - problematika přirozené obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
502.DTLesy města Brna - převod na výběrný lesDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
503.DTLesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita SlunnáDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
504.DisTLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWTDetails of topic1 / 1 Maksimović, S.
505.BTLogistická rovnice v populačních modelechMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
506.DisTLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic1 / 1 Pešková, A.
507.DisTLomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáháníSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / 1--
508.DisTLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LAND----FFWTDetails of topic1 / 1 Basu, S.
509.DTMalý bytMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FRDG----FFWTDetails of topic0 / ----
510.DTManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
511.DisTMapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesíchMikita, T.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / 1--
512.DTMapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
513.BTMarketingová strategie firmyMeňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Pejčochová, P.
514.DTMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
515.BTMarketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 3--
516.DTMarketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 12--
517.BTMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 12--
518.DTMasivní\dřevostavbaHavířová, Z.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
519.BTMatematika podzemní vodyMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
520.DisTMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / ----
521.DTMathematical optimization with applications in forestryFišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / ----
522.BTMaticové modely populacíHasil, P.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
523.DTMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Srubková, A.
524.DTMechanická analýza dřevěných prvků lanového centraTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
525.DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
526.Final thesisMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
527.BTMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
528.DisTMechanika lepené spáry s vláknitou výztužíTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
529.BTMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
530.DisTMěstský mobiliářKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD----FFWTDetails of topic1 / 1 Fajkusová, K.
531.BTMetoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
532.DisTMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
533.Final thesisMikroskopická analýza zvoleného druhu dřevaGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
534.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FADetails of topic0 / 3--
535.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
536.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
537.BTMobilní dřevěný prvekKovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN----FFWTDetails of topic0 / 2--
538.DTModální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
539.DTModální analýza výřezuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
540.BTModelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 4--
541.DisTModelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemKrál, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-AGI----FFWTDetails of topic0 / 1--
542.BTModelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiSTDeutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Žvak, J.
543.DTModelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
544.BTModelování ve vědách o živé příroděMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
545.DisTModelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
546.DTModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / ----
547.DisTModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1--
548.DisTMonetární nástroje v lesním hospodářstvíŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic0 / 1--
549.BTMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FADetails of topic0 / 1--
550.DTMonitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
551.BTMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
552.DTMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
553.BTMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
554.BTMožnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR----FFWTDetails of topic0 / ----
555.DTMožnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
556.DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic0 / 1--
557.DTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
558.DisTMožnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextuBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LAND
D-LAND
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
559.BTMožnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND----FFWTDetails of topic0 / 2--
560.BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
561.DisTMožnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČRPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
562.DTMožnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
563.DTMožnosti propagace zámku KřtinyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
564.DTMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
565.DTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LAND----FFWTDetails of topic0 / 3--
566.BTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLPMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
567.DTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
568.BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
569.BTMožnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografiíPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
570.DTMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚLKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
571.DisTMožnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / 1--
572.DTMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřikůČermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
573.Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
574.BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FADetails of topic0 / 1--
575.BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-ASB-AS-AE--FADetails of topic0 / 1--
576.DTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-ASC-AS-AE--FADetails of topic0 / 1--
577.BTMyslivecká evidence a statistikaDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 1--
578.DisTNábytek bez kovových a lepených spojůTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB----FFWTDetails of topic0 / 3--
579.BTNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
580.DisTNáhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWTDetails of topic1 / 1 Odvárka, Z.
581.BTNákup nové lesní technikyBadal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 3--
582.DTNapjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
583.DisTNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise KrtinyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic1 / -- Hammond, M. E.
584.DisTNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-CFLE--FFWTDetails of topic0 / 1--
585.BTNávrh barové židleSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic1 / 2 Hejrová, L.
586.BTNávrh barové židleSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDM----FFWTDetails of topic0 / 2--
587.BTNávrh bytového soliteruMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDG----FFWTDetails of topic0 / ----
588.BTNávrh dětského pokojeMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDG----FFWTDetails of topic0 / ----
589.BTNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
590.DTNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
591.DTNávrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
592.BTNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
593.DTNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-TIMS----FFWTDetails of topic0 / 1--
594.DTNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-TIMS----FFWTDetails of topic0 / 2--
595.BTnávrh interiéru nábytkové prodejnyKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-WIB-WI-WI--FFWTDetails of topic1 / 1 Daňková, J.
596.DTNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
597.DTNávrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
598.DTNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
599.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / 2 Plesl, V.
600.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmyPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
601.BTNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)----PDSGFFWTDetails of topic0 / 1--
602.DTNávrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovkyHolouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FEC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
603.BTNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 1--
604.DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 1--
605.DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE
C-FE
C-FE
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
606.BTNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDMFPFFWTDetails of topic2 / 1 Osička, V.
Pavlík, M.
607.DTNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 1--
608.BTNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDMFPFFWTDetails of topic2 / 1 Vaníková, S.
Vančura, Z.
609.DTNávrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE----FFWTDetails of topic0 / 1--
610.BTNávrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic0 / 1--
611.DTNávrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéruMáchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE
C-FE
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
612.DisTNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidelTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / ----
613.DTNávrh malé vodní nádržeMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Lásková, J.
614.BTNávrh nábytkové řady pro konkrétní firmuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 2 Madejewský, L.
615.BTNávrh nábytkového showroomuKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
616.DTNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-WE
C-FDSGN
C-FE
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
617.DTNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
618.BTNávrh nábytku do interiéru obchodní pasážeFictum, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
619.DTNávrh nebo obnova naučné stezkyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LE----FFWTDetails of topic0 / 2--
620.DTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / 1 Bohdálek, M.
621.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FE----FFWTDetails of topic0 / 2--
622.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic0 / 1--
623.DTNávrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FDSGN
C-FE
C-FE
C-FE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
624.BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 2--
625.BTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / 2--
626.DTNávrh obnovy lesa v oblastech chřadnutí lesních dřevinMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
627.BTNávrh obytného prostoruMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDG----FFWTDetails of topic0 / ----
628.BTNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM--FFWTDetails of topic1 / -- Káňová, S.
629.BTNávrh odpočivného křeslaSvoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDM----FFWTDetails of topic0 / ----
630.DTNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na nízký lesKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
631.DTNávrh optimalizace převodu majetku (či části majetku) na střední lesKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
632.DTNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Department of Forest Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
633.DTNávrh optimální strategie výchovy porostu s využitím růstového simulátoru SIBYLAKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
634.DTNávrh optimálního probírkového modelu specifikovaného druhu dřevinyKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
635.DTNávrh plánu péče pro Ústřední hřbitov v BrněPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 4--
636.DTNávrh podnikových normativů přirozených úbytků surového dříví v důsledku skladováníŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-TMWP
C-FE-FE
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
637.DTNávrh profesionální kuchyně pro gastronomiiBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FRDG----FFWTDetails of topic0 / ----
638.DTNávrh protipovodňových opatření na tuřanském potoce v k.ú. Brno ChrliceMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1--
639.DTNávrh rekonstrukce malé vodní nádržeMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
640.BTNávrh rekonstrukce vybrané MVNMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / ----
641.DTNávrh reorganizace provozu lesní školky ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1--
642.DisTNávrh revitalizačních opatření pro stabilizaci a ochranu příbřežních uzemí nádržíŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-LANDD-LAND-LM--FFWTDetails of topic0 / ----
643.BTNávrh schodiště do dřevostavbyNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
644.BTNávrh stabilizacde břehového území nádržeŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
645.DTNávrh stabilizace břehu v oblasti Osada, nádrž BrnoŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
646.Final thesisNávrh ukotvení stromu vzhledem k dynamickému namáháníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
647.BTNávrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
648.DTNávrh úpravy vybraného úseku vodního tokuMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / ----
649.BTNávrh vestavěné skříně do dřevostavbyNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
650.DTNávrh věšákového setuTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FE
C-FDSGN
C-WE
--
--
C-WE-WE
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
651.BTNávrh vchodových dveří do rodinného domuNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
652.BTNávrh vstupních dveří do RDNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-WIB-WI-WI--FFWTDetails of topic0 / 1--
653.BTNávrh zahradního altánuNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 1--
654.DTNávrhy vzorových skladeb vozovek lesní dopravní sítě v pro čtyři základní typy podloží, dle metodiky jarního návrhového modulu , Ševelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
655.DisTNelineární model dřeva ve stavební konstrukci z hlediska posouzení teplotně-vlhkostního a deformačně-napěťového poleTrcala, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WED-WE-WBT--FFWTDetails of topic1 / -- Suchomelová, P.
656.DisTNot specified themePurchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)D-LANDD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / ----
657.DisTNové trendy nábytku veřejného interiéruBrunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB----FFWTDetails of topic0 / 2--
658.DisTNumerical model of mechanical behavior of green woodTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWTDetails of topic0 / ----
659.DTNumerical modelling of differential equations and dynamical systemsMařík, R.Department of Mathematics (FFWT)C-EUFO----FFWTDetails of topic0 / 1--
660.BTNumerická analýza bobtnání dřeva na mikroskopické úrovniSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FUR
B-ARB
B-FDSGN
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-ARB-ARB
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
661.BTNumerická analýza efektivních vlastností vláknového kompozituSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FDSGN
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-DSGN-DSGN
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
662.DisTNumerická analýza chování stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
663.BTNumerická analýza chování vrstveného materiálu (překližky ) při změně vlhkostiSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FDSGN
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
664.BTNumerická simulace zkoušky tvrdosti dle BrinellaSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-FDSGN
B-TMWP
B-FUR
B-WI
B-TIMS-TIMS
B-DSGN-DSGN
--
B-FUR-FDM
B-WI-WI
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
665.BTNumerický model celodřevěných konstrukčních spojůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI----MENDELUDetails of topic0 / 5--
666.DisTNumerický model dynamické odezvy stromu stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / ----
667.Final thesisNumerický model interakce struny a kladívka klavíruTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
668.Final thesisNumerický model šíření zvuku makrostrukturou dřeva.Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
669.BTNumerický model tahové zkouškyTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2--
670.Final thesisNumerický model tlumeného kmitání dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
671.Final thesisNumerický model zkoušky stanovení zkornatění řezivaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
672.DTNumerický model zkoušky tvrdosti a jeho experimentální verifikaceSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE
C-FDSGN
C-FEN
C-TMWP
C-FE
C-TIMS
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
C-FE-FE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
673.BTNutriční hodnota vybraných škůdců pro pavoukyMichalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / 1 Uhrinec, M.
674.DisTObecné témaTesařová, D.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / ----
675.DisTOBECNÉ TÉMATesařová, D.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
676.DTObnova a pěstební potenciál dlouhověkých (klimaxových) dřevin v porostech dřevin pionýrskýchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
677.DTObnova a produkce javoru babyky na lužních stanovištíchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
678.DTObnova lesa v porostech postižených chřadnutím jasanuMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Maša, M.
679.DisTObnova lesa v odbobí suchaMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)D-FED-FE-FS--FFWTDetails of topic1 / 1 Bezdíček, J.
680.DTObnova porostů Demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký na ŠLP ML KřtinyKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Hönig, K.
681.DTObnovní strategie buku a jeho kvalitativní vývoj v lesních rezervacíchDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)M-FEN----MENDELUDetails of topic0 / ----
682.DTObora SokolniceDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN----FFWTDetails of topic1 / 1 Tihelka, P.
683.DTObvyklé náklady a ceny pěstebních prací Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic1 / 3 Šťastný, T.
684.DTObvyklé náklady a ceny těžebních pracíVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 3--
685.DTObytný prostorMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FRDG----FFWTDetails of topic0 / ----
686.DisTOdezva introdukovaných dřevin vůči změně klimatických faktorů v podmínkách České republikyŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-FYTO----FFWTDetails of topic0 / 1--
687.DisTOdhad dendrometrických veličin na základě dat kontinuální inventarizace lesůDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / ----
688.BTOdhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
689.BTOdhad početnosti zvěře pomocí zpětného propočtu: zhodnocení podmínek použitelnosti a návrhy na zjednodušení a zpřesnění výsledkůKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
690.DisTOdhad vybraných dendrometrických veličin NIL s využitím dodatečných informací a dvojfázových odhadůDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL----FFWTDetails of topic0 / ----
691.DTOdlišnosti ve struktuře mladých jeřábových porostůMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 1--
692.DTOdrůstání a vývojové procesy v podsadbách lesních porostů nebo bývalých zemědělských pozemkůHurt, V.Department of Silviculture (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3--
693.DTOdrůstání kultur lesních dřevin na vodou ovlivněných stanovištích po změně průběhu počasíMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 3--
694.DTOhrožené druhy rostlin výběrného lesa na ŠLP KřtinyJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
695.DisTOhrožené druhy tesaříků (Coleoptera: Cerambycidae) vázané na lesní dřeviny v České republiceFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM----FFWTDetails of topic0 / 1--
696.BTOhrožené taxony Blanice v kú Maletice a Heřmaň (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
697.BTOhrožené taxony lesních rybníků v Hůrkách (navazuje diplomka s návrhy)Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / ----
698.BTOchrana stromů proti ohryzu bobrem evropskýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
699.BTOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
700.DTOkus dřevin a jejich růst při různých způsobech ošetření ploch proti buřeniČermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
701.DTOlfaktometrické působení technologických procesů při výrobě nábytkuČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FEC-FE-FM--FFWTDetails of topic0 / 1--
702.DisTOntogenetický vývin dřevin a akcelerace jejich stárnutí působením komplexu stresových faktorů (městského prostředí)Špinlerová, Z.