Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
2.
DT
A custom topic
Valtera, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
3.
BT
A custom topicValtera, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
4.
DisTAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
5.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
6.DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
7.DTAgroforestry systems in regions of Czech Republic
Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Mitrová, A. M.
8.
BTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
9.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Department of Landscape Management (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / 2
--
10.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
11.
DT
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Světlík, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1--
12.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic0 / ----
13.DTAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTDetails of topic1 / 2
15.DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
16.
BTAnalýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
17.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČR
Plhal, R.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
DisT
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
19.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti Beskydy
Kutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.DTAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
21.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
22.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
23.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
24.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
25.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
26.
DisTAnalýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínekDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
28.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
29.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
30.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / ----
32.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / --
--
33.DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
34.DTAnalýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.Department of Engineering (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / ----
35.
DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
36.DisT
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
37.
DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
38.DTAnalýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
39.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
41.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Department of Engineering (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / --
--
43.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT
Details of topic
1 / 1
Šeda, V.
44.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 1
--
45.
BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
46.BTAnalýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změnyDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
47.
DisT
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
48.BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
49.DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
50.BTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
51.BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
52.DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
53.
DTAnalýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
54.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
55.DisTAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
56.
Final thesisAnalýza spojovací lamely Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.
BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 6
--
58.
BT
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
59.BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
60.
DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
61.DT
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
62.
BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
63.BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
64.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
65.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Department of Silviculture (FFWT)M-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
66.DTAnalýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnostiNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
DT
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
68.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
69.
DisTAnalýza toků skleníkových plynů v lužním leseDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
70.
DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / ----
71.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
72.
BTAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
73.
DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutíDepartment of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
75.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
76.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněDepartment of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitbě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
78.
BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.Michal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
DisT
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.
DisT
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Surovcová, K.
81.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / ----
82.BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
83.DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
84.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
85.
BTAnatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
86.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
87.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
88.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
89.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
90.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusDepartment of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
91.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
92.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
93.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruTauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
94.BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic0 / ----
95.BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
96.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
97.
DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
98.DisTAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
99.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Kanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
100.BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Čiháček, M.
101.
DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
102.DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
103.
DT
Audio-Video nábytek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitostDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
105.
DTAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
106.
DisTAutomation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forestsKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
107.
DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesůKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
108.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
109.BTBenfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
110.
BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
111.
BT
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
112.
BT
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)B-FORB-FOR-TROP--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
113.
DisT
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----
FFWT
Details of topic1 / 1 Obdržálek, M.
114.
DT
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2--
115.
BT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
116.DTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
117.
BT
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
118.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
120.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
121.
BT
Biotopová preference puštíka bělavého na ŠumavěDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.
BT
Biotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republice
Kašák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
123.
BTBydlení na minimální plošeTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
124.
BT
Bydlení v domově seniorů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
125.
BTBydlení 60. let a jeho vliv na současnostKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
----
FFWT
Details of topic
1 / 1
126.
BT
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
127.DT
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
128.
DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round woodDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
129.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Urban, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY--
FFWT
Details of topic
1 / --
130.
BT
Cenové porovnání roubených staveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
131.
BT
Cenové porovnání srubových staveb
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-TIMSB-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2--
132.
DTCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
133.
DT
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.Michal, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
134.BT
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Janouš, D.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FADetails of topic0 / 2
--
135.
DTCommunication and public relations in forestryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
136.
DT
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
137.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
138.
DisT
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
139.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Vavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
140.
DT
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDepartment of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic1 / 1
141.DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Janík, D.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Holík, J.
142.DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHDepartment of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
143.BT
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
144.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.
DT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliFoit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-WEC-WE-WE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
BT
Daňové zatížení dřevařských podniků
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
147.
BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
148.DisTDatování půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
149.
Final thesisDendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
150.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
151.BTDendrochronologické datování dřevěných kostelů na Ukrajině
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
152.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
153.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.BTDendrochronologické datování subfosilního dřevaRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
155.BTDendrologické hodnocení a management parku KravařeDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
156.BTDendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / ----
157.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
158.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
159.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
160.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
162.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
163.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
164.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
165.DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / ----
166.DisTDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.
DisT
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
168.
DT
Design exteriérového mobiliářeBuganská, T.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-FDSGNC-FDSGN-FDSGN--
FFWT
Details of topic
0 / ----
169.
BTDesign hovorového křesla
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
170.
BT
Design nábytku - technologie a materiály
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
171.
DT
Design nábytku - nové technologie a materiályŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
172.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
173.
BT
Design světelného objektu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
174.
DT
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
175.
DT
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
176.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling networkDvořák, M.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Lukačevičová, A.
177.
DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI dataDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----FFWTDetails of topic0 / ----
178.DTDifferential equations and their applications in life sciences and forestry.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
179.BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Deutscher, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
180.
DT
Discrete models of population dynamics
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
181.DisTDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémech
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
182.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
183.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
184.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
185.
DTDlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
--
--FFWTDetails of topic1 / 1
186.
BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3
--
187.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
188.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
189.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půdŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
190.
DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abiesDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
191.
DT
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
192.DT
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
193.
BT
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
194.
DTDrobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 3--
195.DT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
196.
BT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
197.BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
1 / 2
Balášová, K.
198.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
199.BTDřevostaba rodinného domuSlávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic4 / -- Komárková, A.
Neužil, T.
Tschertner, J.
Zástěra, P.
200.DTDřevostavba bytového domuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Trbušek, J.
201.
DT
Dřevostavba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
202.Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
203.Final thesisDynamická analýza dřevěného stativu.Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
204.
Final thesis
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / --
--
205.
DisT
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
206.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
207.
BT
Dynamická analýza větve stromuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
208.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Morandini, M.
209.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
210.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
211.
BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
212.
BTDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
213.BT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
214.
DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesDepartment of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
215.
DTDynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
216.DisTDynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
217.
DT
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
218.
DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
1 / 1
219.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráněKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
220.
BT
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
221.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)M-FEN
M-FE-FE
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
222.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
223.DT
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech Republic
Kutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
224.BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
225.
BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Michalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
226.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasuŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
227.
DT
Ekologické vědomí studentů vysoké školyDepartment of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
228.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
229.DTEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
230.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
231.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
232.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním UraleKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 2
--
233.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
234.DisT
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
235.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostůHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
236.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
237.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
238.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
239.
DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Vrška, T.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Pospíšil, T.
240.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
241.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
242.DT
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy Buchlovice
Holušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
243.
DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
244.
DT
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu Židlochovice
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
245.
DTEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic0 / 2--
246.
DTEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
247.BT
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
248.
DisT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
249.DisTEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTDetails of topic1 / 1
250.
BT
Elektronické měření kulatiny
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
251.BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
252.
DT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
1 / 2
253.
BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
254.
DT
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
255.DT
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
256.
DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
257.
DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
258.
BT
Ergonomie pracovního místa
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
259.
DT
Ergonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
260.DisT
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Drápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
261.DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / ----
262.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
263.DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
264.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
265.DTEvaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
266.DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
267.DTEvoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
268.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
269.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
270.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
271.DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
272.Final thesisExperimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
273.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
274.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
275.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
276.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
277.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
278.
DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Hunková, V.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
279.
DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
280.
BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních Karpat
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
281.
BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
282.BTFenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
283.
DT
Finanční analýza nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
284.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)
Řepka, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
285.
DisT
Forest birds – indicator species of forest habitat qualityDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
286.DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
287.
DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
288.
DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
289.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest KrtinyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
290.DisTFotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
291.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
292.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic1 / 2
293.
DisT
Free topic
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
294.
DisT
Free topic
Světlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
295.
DisTFree topicKrejza, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
296.
DisT
Free topic
Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
297.
DisT
Freie Thema
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
298.DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
299.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
300.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
301.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
302.
BTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
303.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4--
304.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-FEN--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
305.
DT
Furniture design
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
306.
BT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
307.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / ----
308.
DT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
309.BTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
310.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic
1 / 2
311.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
312.
DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
313.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
314.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
315.DT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
316.
BT
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
317.
DT
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
318.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
319.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
320.
DT
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnostiLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
321.
DTHistorický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
322.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemích
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
323.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
324.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
325.
DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
326.
DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1--
327.
BTHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
328.BTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
FOR
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
329.DTHmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FE
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
330.
DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Bárta, A.
331.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 2
--
332.BTHodnocení designu výrobkůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
333.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
334.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Čamlík, P.
335.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
1 / 1
336.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
337.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
338.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
339.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
340.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
341.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / --
--
342.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
343.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
344.BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / --
--
345.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
346.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
347.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
348.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--FE
FFWT
Details of topic0 / 5
--
349.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Benda, J.
350.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
351.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevin
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
352.DT
Hodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
353.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíDepartment of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
354.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
355.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
356.
BT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / ----
357.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
358.
DT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
359.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
360.DisTHodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
361.DTHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
362.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
363.
DT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
364.
DT
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
365.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
366.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
367.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
368.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
369.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
370.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
371.DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
372.BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
373.DT
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
374.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FA
Details of topic
0 / 1--
375.DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
376.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--
FFWT
Details of topic
0 / ----
377.BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FADetails of topic0 / 1
--
378.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
379.DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN----FFWTDetails of topic0 / --
--
380.
BT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
381.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
382.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
383.DTHodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití územíFialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
384.
BTHodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
385.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
386.
BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / --
--
387.
BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
388.
BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
389.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
390.
DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
391.
DisT
Holocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
392.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Procházka, S.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
393.
BT
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Hála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
394.
BTHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
395.
BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostechKulhavý, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
396.
BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
397.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceDepartment of Forest Ecology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
398.
DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
399.
BT
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2 Dastych, T.
400.
BT
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
401.
BT
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolce
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
402.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
403.
BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
404.
DisT
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
405.
DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Májek, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
406.DTChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
407.DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast Asia
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic1 / 1
408.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
409.
DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Schneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
410.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Krontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
411.
DTImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
412.BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podnikuBadal, T.Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
413.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
414.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
415.
DisT
Individual topic
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
416.
DisT
Individuální téma
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
417.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
418.DisTInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
419.DisTIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
420.DT
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
421.
BTInternetový prodej nábytkuKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / --
--
422.BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Horáková, P.
423.
BT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
424.
BT
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
425.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
426.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
427.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
428.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
429.
BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionuJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
430.
BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / --
--
431.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
432.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
433.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchDepartment of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
434.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Maděra, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
435.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
436.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
437.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
438.
DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovDepartment of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
439.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
440.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELUDetails of topic0 / 2
--
441.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
442.
BTInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
443.
DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
444.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
445.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
446.BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
447.BTKalkulační nákladové ceny těžebních pracíVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
448.
BT
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / -- Haltof, R.
449.
BTKatalog výrobkůKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
450.DTKategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GISDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
451.BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Janouš, D.
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
452.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
453.BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektu
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI----FFWTDetails of topic0 / 2--
454.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
455.DTKompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
456.DTKomplexní krajinářské řešení katastru vybrané obceDepartment of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
457.BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
458.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
459.BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
460.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
461.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
462.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 2--
463.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
464.
DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
465.
DT
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
466.
DT
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
467.
DT
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
468.BTKonstrukce podporující růst kořenových systémů stromůPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
469.DisTKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
470.
DisT
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
471.
DT
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobku
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / ----
472.DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
473.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
474.DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
475.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 3--
476.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / 3--
477.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
478.DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
479.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
480.DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3
--
481.DisTKořenový systém a stabilita stromů
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
482.
BT
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
483.
BT
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Department of Engineering (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
484.DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
485.
BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / --
--
486.
BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
487.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovače
Krontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
488.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UVČech, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NIC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
489.DTKvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtainČech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
490.
DisTKvalita pracovního života v lesnictví
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
491.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
492.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
----FFWTDetails of topic0 / 1--
493.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
494.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
495.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
496.
BT
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
497.BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
498.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
499.DT
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
500.
DisT
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic0 / 2--
501.
DisT
Lesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
502.
BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
503.DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
504.
DisT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
505.
DT
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovy
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
506.
BT
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Simon, J.Department of Forest Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
507.
DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
508.
DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
509.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
510.
DisT
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Brunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Maksimović, S.
511.
BT
Logistická rovnice v populačních modelech
Mařík, R.Department of Mathematics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
512.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WED-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
513.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
514.DisT
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
515.DTMalý bytDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-DESGN
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
516.
DTManažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
517.
DisT
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
518.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / ----
519.BT
Marketingová strategie firmy
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic1 / --
520.
DT
Marketingová strategie nábytkářského podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
521.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--MENDELUDetails of topic0 / 3
--
522.
DT
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 12
--
523.
BT
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 12--
524.
DT
Masivní\dřevostavba
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMSC-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
525.BT
Matematika podzemní vody
Mařík, R.Department of Mathematics (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
526.
DisTMateriálový model mechanického chování čerstvého dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID----FFWTDetails of topic0 / --
--
527.
DT
Mathematical optimization with applications in forestry
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
528.BT
Maticové modely populací
Department of Mathematics (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 1
--
529.DTMaximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém praleseŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
530.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
531.
DTMechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
532.
Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
533.
BTMechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
534.
DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
535.
BT
Měření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojů
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
536.DisTMěstský mobiliářKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
537.
BT
Metoda kritické cesty a její aplikace
Department of Mathematics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
538.DisT
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
539.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
540.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--FADetails of topic
0 / 3
--
541.DTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
542.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
543.
BT
Mobilní dřevěný prvek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
544.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
545.
DT
Modální analýza výřezu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
546.
BT
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 4
--
547.
DisT
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostemDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
----
FFWT
Details of topic0 / 1--
548.
BT
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
549.DT
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
550.
BT
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
551.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
552.DTModernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
553.DisTModifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
554.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
555.
BT
Monitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládání
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
556.
DT
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechRozsypálek, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
557.
BT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
558.
DT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
559.BTMonitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML KřtinyPalovčíková, D.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
560.
BT
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR----
FFWT
Details of topic
0 / ----
561.
DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
562.DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
563.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
564.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
565.
BT
Možnosti financování ochrany životního prostředíHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
566.DisT
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
567.
BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
568.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
----FFWTDetails of topic0 / 2
--
569.
DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
570.
DT
Možnosti propagace zámku KřtinyDepartment of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE--FFWTDetails of topic0 / 1
--
571.
DTMožnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a Pardubic
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
572.
BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
573.
DTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
574.
DT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředí
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
575.
BT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
576.
BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
577.
DT
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
578.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
579.DTMožnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
580.
Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
581.
BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
582.
BT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-AS
B-AS-AE
--FA
Details of topic
0 / 1
--
583.
DT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE--FADetails of topic
0 / 1
--
584.
BT
Myslivecká evidence a statistikaDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
585.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
586.BT
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
587.
DisT
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Odvárka, Z.
588.
BT
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
589.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
590.
DisT
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / --
591.DisTNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANYŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
592.BT
Návrh barové židle
Svoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
593.
BT
Návrh barové židle
Svoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Hejrová, L.
594.
BT
Návrh bytového soliteruMaňák, H.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
595.
BT
Návrh dětského pokoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
596.
BT
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
597.DTNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RD
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
598.
DT
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Najbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
599.
BTNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
600.DTNávrh dřevostavby s využitím BIMDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
601.
DT
Návrh dvougeneračního rodinného domu
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
602.
BT
návrh interiéru nábytkové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-WI-WI
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
603.DTNávrh interiéru specializované designové prodejnyHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / ----
604.DTNávrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
605.
DTNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
606.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic
1 / 2
607.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
608.
BT
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)----PDSGFFWT
Details of topic
0 / 1
--
609.
DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
610.BTNávrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
611.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
612.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
613.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
2 / 1
Pavlík, M.
Osička, V.
614.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----FFWT
Details of topic
0 / 1--
615.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
2 / 1
616.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
617.
BT
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
618.DT
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
619.
DisT
Návrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
620.
DT
Návrh malé vodní nádrže
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / -- Lásková, J.
621.
BT
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
1 / 2
622.
BT
Návrh nábytkového showroomuKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
623.
DTNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
624.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojůTauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-WE
C-FDSGN
C-NI
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
625.BTNávrh nábytku do interiéru obchodní pasáže
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 3
--
626.DT
Návrh nebo obnova naučné stezky
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
627.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWTDetails of topic0 / 1--
628.
DT
Návrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých struktur
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
629.DisTNávrh nejvhodnějších pěstebních opatření pro zlepšení vodní bilance porostů různých strukturPokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
630.
DT
Návrh nové marketingové koncepce formou implementace inovativních prvků v nábytkářské firmě.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FDSGN
C-NI
C-NI
C-NI
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--