Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3 | 4

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of studyTrack
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT• Vyhodnocení fenologických fází pozemního pozorování ve smíšeném lužním leseDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
2.BT Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
3.DT
A custom topic
Department of Geology and Pedology (FFWT)
F-EXC
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
4.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companiesJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
5.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstrumentsTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
6.DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Baar, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
----
FFWT
Details of topic
1 / --
8.
BTAktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
9.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
11.DTAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP Křtiny
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.
DisTAnalyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
13.DTAnalysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and HalophytophthoraDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza aktuálního stavu trhu se zvěřinou a návrh řešení pro podmínky ŠLP Křtiny, příp. jiné vybrané organizace
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
15.DisTAnalýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
16.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
17.
DT
Analýza dat pozemní fenologie a fenokamer ve smíšeném lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / ----
18.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
20.
DisT
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
21.BTAnalýza faktorů hluku motorových pil během těžbyStaněk, L.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
22.BT
Analýza faktorů hluku působeného harvestory v lesní těžbě
Staněk, L.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
23.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících škody na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným (Canis lupus).
Department of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
26.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
27.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
28.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
29.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
30.
DisT
Analýza geneze půdních typů pomocí indexování makroprvků
Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Analýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
32.
DT
Analýza chování spotřebitelů na trhu dřevostaveb
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-SNBD--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
33.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
34.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevin
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
35.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
36.DTAnalýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
37.DTAnalýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
38.
DTAnalýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / --
--
39.DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / --
--
40.
DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
42.
DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
44.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic0 / 1--
45.
BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
46.
DT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
47.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Čermák, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.DTAnalýza procesu Národního lesnického programu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
49.
BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkemHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
50.DisT
Analýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
51.
BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školceJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
52.
DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN----
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
53.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
54.
BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
55.
DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 5
--
56.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
57.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravy
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
58.
DisTAnalýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)D-EEP--
--
FA
Details of topic
0 / ----
59.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / --
--
60.
BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 6
--
61.
BT
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 2
--
62.
BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
63.DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
64.DTAnalýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíŠevelová, L.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
65.
BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
66.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
67.
BT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
68.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
69.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
70.
DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lesePavelka, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
71.
DTAnalýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studiaHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
72.BTAnalýza území z pohledu rekreačního využívání krajinyFialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
73.
DisTAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
74.
DT
Analýza vlivu rozteče u tříbodého ohybu na výslednou tuhost a pevnost dřevaSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS
C-WE
C-NI
C-SNBD
C-TIMS-TIMS
C-WE-WE
C-FE-FE
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
75.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
76.BTAnalýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
77.
BT
Analýza vybrané části krajiny a návrh kompenzačních opatření v kontextu přítomných enviromentálních problémů
Balková, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2 Šenk, M.
78.
BTAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
79.BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
80.BT
Analýza vývoje poptávky na trhu se stavbami na bázi dřeva
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-SNBD
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
81.
DisT
Analýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
82.
DisT
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Surovcová, K.
83.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
84.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
85.
DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
86.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
87.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
88.BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
89.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 2
--
90.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
91.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
92.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismusDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
93.DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
94.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
95.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2
96.
BT
Aplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxi
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
97.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
98.
BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP KřtinyDvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1--
99.
DisT
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
100.
BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
101.BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
Čiháček, M.
102.DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ----FFWTDetails of topic0 / 2
--
103.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
104.
DTAudio-Video nábytek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
105.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
106.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
107.
DT
Automatické zapalování kotlů na biomasu - ověření funkce a experimentální stanovení energetické náročnostiKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
108.
DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
109.DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
110.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
111.
BT
Benfordův zákon a testování velkých souborů datMařík, R.
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
112.BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
113.
BT
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
114.BTBezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastechDepartment of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROP
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
115.DisT
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Obdržálek, M.
116.
DT
Biodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
117.BTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
118.DTBiodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
119.
BTBiodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
120.DisTBiologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin ZambiePavliš, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
121.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
122.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
123.
DT
Bionomie invazního kůrovce Dryocoetes himalayensis na jižní Moravě
Foit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Biopesticides – their pottential and pitfalls
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FADetails of topic0 / --
--
125.
BT
Biopesticidy – jejich potenciál a úskalí jejich používání
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
126.
BT
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
127.BTBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
128.BT
Bydlení na minimální ploše
Tauber, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
129.
BT
Bydlení v domově seniorů
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
130.
BT
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Kanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Vernerová, A.
131.
BT
bylení 30. let 20. století, vliv na současnost
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
132.DTBytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / --
--
133.
DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE----FFWT
Details of topic
0 / ----
134.DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Matoušková, M.
135.
BT
Cenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
136.
BT
Cenové porovnání srubových staveb
Lenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--FFWT
Details of topic
0 / 2--
137.DTCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
138.
DT
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
139.
BTClimatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOSJanouš, D.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
140.
DTCommunication and public relations in forestryDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 5--
141.
DT
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5--
142.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomographyPraus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
143.
DisT
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
144.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino board
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
145.
DTČasoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringu
Department of Forest Ecology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
147.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
BT
Časová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Janouš, D.Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
149.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
150.
DT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-WEC-WE-WE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
151.
BT
Daňové zatížení dřevařských podniků
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
152.BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
153.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
----FFWTDetails of topic0 / 1--
154.
Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
155.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
156.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
157.
BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektuKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
158.BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
159.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský MlýnJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWT
Details of topic
0 / --
--
161.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--FFWTDetails of topic0 / --
--
162.BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
163.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
164.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řeka
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
165.DTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
166.BTDendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
167.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v Brně
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARBB-ARB-ARB--FFWTDetails of topic0 / ----
168.DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
169.
DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical useAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
170.
DisT
Dendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
171.DisTDESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONDepartment of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
172.DTDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-FDSGN
C-FDSGN-FDSGN
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
173.BTDesign hovorového křeslaSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
174.BTDesign nábytku - technologie a materiályŠimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
175.DTDesign nábytku - nové technologie a materiály
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
------
MENDELU
Details of topic0 / 2--
176.
DisT
Design of solid-wood beams and panels without glue joint
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
177.
BT
Design světelného objektuDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
178.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Dvořák, M.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Lukačevičová, A.
179.DT
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
180.
BT
Detection of RNA viruses by RT-PCR in forest fungal pathogens
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
181.
DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
182.
DT
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Department of Mathematics (FFWT)C-EUFO
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
183.
BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
184.DTDiscrete models of population dynamicsDepartment of Mathematics (FFWT)C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
185.DisTDistribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
186.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
187.
DT
Dlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
188.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální Asie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
189.DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Kusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic1 / 1
190.BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republiceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
191.
DisTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWTDetails of topic0 / 1--
192.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
193.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
194.
DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
195.DisTDopady sezonních klimatických výkyvů na chřadnutí lesů během environmentální změnyVranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
196.DT
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
197.DTDrobní savci Orlických hor
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
198.BT
Drobní savci Orlických hor
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
199.
DT
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
200.
DT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / 3
--
201.
BT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
202.
BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Balášová, K.
203.BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostechKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
204.
BT
Dřevostaba rodinného domuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic8 / --
205.
DTDřevostavba bytového domuSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / -- Trbušek, J.
206.DTDřevostavba rodinného domuSlávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / --
207.Final thesisDynamická analýza bubenické paličky pomocí MKPDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / ----
208.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / --
--
209.
Final thesis
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
210.
DisT
Dynamická analýza stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
211.
DisT
Dynamická analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
212.BTDynamická analýza větve stromuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
213.
DisT
Dynamické vlastnosti dřevaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
214.
DisT
Dynamické vlastnosti dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
215.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
216.BTDynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula) Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 2
--
217.
BT
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny mladých smrkových porostů v závislosti na výchovném zásahu
Černý, J.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Peterková, A.
218.BT
Dynamika přírůstu kruhové výčetní základny vybraných porostů borovice lesní ve vybrané lokalitě v závislosti na porostní výchově.
Department of Silviculture (FFWT)
B-LESN
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 7
--
219.
BTDynamika přírůstu kruhové výčetní základny vybraných porostů smrku ztepilého ve vybrané lokalitě ČR v závislosti na porostní výchově.Černý, J.Department of Silviculture (FFWT)
B-LESN
B-FOR
--
B-FOR-FOR
FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 8
--
220.BTDynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
221.BT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
222.DTDynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední lesKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
223.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci Ščúrnica
Volařík, D.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
224.DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
225.
DT
Dynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahu
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
226.
DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
1 / 1 Arsić, J.
227.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
228.
BT
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚ
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
229.
DTEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
230.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesníDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
231.
BTEkologická charakteristika ohrožených druhů pavoukůMichalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
232.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
233.DTEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
234.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřeva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
235.
DTEkologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
236.
DTEkologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokalityDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
237.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
238.DTEkologie/vývoj osikových lesů na středním UraleDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
239.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
240.DisTEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředí
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
241.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
242.BTEkonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
243.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
244.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 3
--
245.
DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.Department of Silviculture (FFWT)D-LI----
FFWT
Details of topic1 / 1
246.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
247.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Holušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
248.
DT
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
249.DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách
Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 3
--
250.
DT
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
251.
DT
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
252.
DT
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Holušová, K.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
253.
BT
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
254.DisTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíSchneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-LM--FFWTDetails of topic1 / 3
255.
DisT
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
256.
DT
Elektrické a elektronické komponenty automatických kotlů na biomasu - průzkum trhu a návrh vlastního řešeníDepartment of Engineering (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
257.BT
Elektronické měření kulatiny
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
258.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
259.
DT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic
1 / 2
260.
BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
261.DT
Energetická bilance lesního porostu
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
262.
DTEnvironmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
263.DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
264.
DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Kula, E.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
265.
BT
Ergonomie pracovního místa
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
266.
DT
Ergonomie pro 21. století
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
1 / 1
Chmeliar, B.
267.
DisTEstimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) dataDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
268.DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
269.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
270.DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
271.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
272.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
273.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
274.
DT
Evoluce půd v nížinných lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
275.DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
276.DTExperimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
277.
DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
278.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
279.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesaTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
280.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
281.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
282.
DTExperimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
283.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
284.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
285.DTExploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresHunková, V.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
286.
DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
287.
BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
288.BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
289.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podniku
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
290.
DTFinanční analýza nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
291.
BT
Floristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
292.
DisT
Forest birds – indicator species of forest habitat quality
Machar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
293.DisTForest carbon exchange derived by different meansDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
294.DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
295.DisTForest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forestsDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
296.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
297.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domů
Klepárník, J.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
298.
DisTFracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loadingDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
299.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
300.DisT
Free topic
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
301.
DisTFree topicDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
302.
DisT
Free topicKrejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
303.DisT
Free topic
Department of Landscape Management (FFWT)D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
304.DisTFreie Thema
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
305.DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
306.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů Thajska
Michalko, R.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
307.BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
308.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
309.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Kučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
310.DisTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
311.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
312.DT
Furniture design
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
313.BTGenerativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
314.
DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les středníKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
315.DTGenetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiáluLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
316.BT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
317.DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
318.
DisT
Geomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajiny
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
319.DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
320.
BT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
321.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forestKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
322.
DT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
323.
BT
GIS a DPZ v tvorbě podkladů pro podporu prostorového rozhodování v rozvojových zemích
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-LESN
--
TROP
FFWT
Details of topic
0 / --
--
324.
DT
GIS and RS as a tool of decision support system in developing countries
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
325.
BT
Ground beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
326.
DT
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian KarstDepartment of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
327.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
328.
DTHistorické aspekty lesnického hospodaření na ŠLPDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
329.
DT
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
330.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Department of Landscape Management (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
331.
BT
Historie lesnické hydrologie v Českých zemíchKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
332.DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
333.DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
334.DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
335.
DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
336.
BT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
337.BT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
338.
DT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
339.
DisTHnojení krytokořenného sadebního materiáluMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Bárta, A.
340.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukceseKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
341.
BT
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
342.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
343.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesaHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
344.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
345.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic
0 / --
--
346.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / --
--
347.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
348.DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
349.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
350.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
351.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
352.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
353.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
354.DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
355.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických horHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
356.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FOR
FFWT
Details of topic0 / 5
--
357.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
358.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Benda, J.
359.
DisTHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
360.
DisTHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
361.DTHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
362.
DT
Hodnocení nákupního chování spotřebitelů na trhu s nábytkemDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
363.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodí
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
364.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
365.
DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
----
FFWT
Details of topic0 / 2--
366.
BT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / ----
367.
DTHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
368.DT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
369.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
370.
DisT
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
371.
DT
Hodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIX
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
372.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
373.
DTHodnocení přínosů environmentálních statků a služebHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
374.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
375.BTHodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
376.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
377.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
378.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Úradníček, L.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
379.
DT
Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Friedl, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
380.
DT
Hodnocení stavu korun a aktivity kůrovců pozemním monitoringem a jeho srovnání s UAV monitoringem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LSNI
C-FEN
--
C-FE-FE
FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
381.
BTHodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 4
--
382.
DT
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE--
FFWT
Details of topic0 / ----
383.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
384.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
385.DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE--FFWT
Details of topic
0 / --
--
386.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
387.
DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
388.DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
389.BTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
390.DTHodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescenceMauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
391.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
392.DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Fialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
393.
BT
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
394.DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
395.BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / --
--
396.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
397.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchůHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 2--
398.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
399.
DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
400.
DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchŠamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Jaroš, J.
401.Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FA
Details of topic0 / 2--
402.
BT
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientů
Hála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
403.
BTHoubové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
404.BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
405.
BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
406.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechnice
Kulhavý, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
407.DT
Changes in soil conditions following the dieback of young plantations of Norway spruce
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFOR
C-EUFO
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
408.
DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Sláma, D.
409.
BT
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Department of Engineering (FFWT)------
FFWT
Details of topic
1 / 2 Dastych, T.
410.
BT
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
411.
BTChoroby jehlic Abies Grandis ve skolceJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
412.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Jankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
413.
BT
Choroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosis
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
414.
DisT
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
415.
DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
416.
DT
Chřadnutí olší v České republice
Májek, T.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
417.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
418.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS
----FFWTDetails of topic0 / ----
419.
DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
420.DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
421.DTImplementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
422.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
423.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Badal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN
--
FOR
FFWT
Details of topic0 / 2
--
424.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-NI----
FFWT
Details of topic0 / ----
425.
DisT
Individual topic
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
426.
DisT
Individuální téma
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
427.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic0 / 1--
428.
DisT
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
429.DisTIntegrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
430.
DT
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
431.BTInternetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
432.
BT
Introdukované druhy zvěře v ČR z pohledu mysliveckého hospodařeníDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
433.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
434.
BT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Čepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
435.BTInventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP KřtinyJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
1 / 2
436.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
437.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
438.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
439.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
440.
BTInventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
441.
BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
442.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
443.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech BeskydDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
444.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
445.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
446.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-KJNI----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
447.
DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad SvitavouFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
448.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
449.DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
450.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML Křtiny
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
451.
BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------MENDELUDetails of topic0 / 2
--
452.
BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
453.
BTInvertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
454.DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Jung, T.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Ďatková, H.
455.
BT
Kachlová kamna - analýza na trhu dostupných materiálů
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
456.
DisTKalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
457.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Janák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
458.
BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
459.
BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
460.
BT
Katalog výrobků
Krontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
461.
DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
462.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
463.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)M-FEN
M-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
464.
BT
Komparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-WI
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
465.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
466.
DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
467.DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Department of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
468.
BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
469.BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
470.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
471.
BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
472.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
473.BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
474.
BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
475.
DTKoncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostavebLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
476.
DTKoncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
477.DT
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Sviták, M.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
478.
DT
Konstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a území
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
479.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
480.DisTKonstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonemDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--FFWT
Details of topic
0 / --
--
481.
DTKonstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
482.
DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
483.
DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / --
--
484.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
485.BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
486.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
487.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
488.BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
489.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských územíBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
490.DisTKořenový systém a stabilita stromů
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS--
FFWT
Details of topic0 / ----
491.
BTKritické posouzení platnosti a použitelnosti metody CIC pro hodnocení trofejí muflona
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
492.
BT
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátuKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
493.BTKritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromůNevrkla, P.Department of Engineering (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
494.DTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
495.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
496.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
497.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovačeKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
498.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
499.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
500.DisTKvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
501.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP KřtinyŠevelová, L.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
502.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenování
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
503.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
D-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
504.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostuSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
505.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
506.
DT
Landscape structure effect on earwig populations in orchard
Department of Forest Ecology (FFWT)--
--
--
FADetails of topic0 / --
--
507.
BTLázeňská a saunová kamna - analýza současného trhuKlepárník, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
508.
BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--FFWTDetails of topic0 / 1--
509.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýzaDepartment of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / ----
510.
BT
Lesní cesty a komunikace z pohledu práva
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
511.
DT
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Holušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWTDetails of topic0 / 1
--
512.
DisT
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
513.
DisTLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářství
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
514.
BTLesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
515.
DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Kučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
516.
DisT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
517.
DTLesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
518.
BT
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Simon, J.Department of Forest Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
519.DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
520.
DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / --
--
521.
DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
522.
BT
Letální a subletální vlivy přípravků na ochranu rostlin na užitečné bezobratlé predátoryDepartment of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FA
Details of topic
0 / ----
523.
BT
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predatorsPurchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
524.
BT
Lethal and sublethal effects of plant protection products on beneficial arthropod predators
Niedobová, J.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FA
Details of topic
0 / --
--
525.
DisT
Lidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologií
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
526.
BT
Logistická rovnice v populačních modelech
Department of Mathematics (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
527.
DisTLomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníSebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WED-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
528.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
529.
DisT
Long-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsSvětlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Basu, S.
530.
DT
Malý byt
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
531.
DT
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
532.
DisT
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Mikita, T.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
533.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
534.
BT
Marketingová strategie firmyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic1 / -- Pejčochová, P.
535.
DTMarketingová strategie nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
536.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
537.
DT
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 12
--
538.BT
Marketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného kraje
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 12
--
539.
DT
Masivní\dřevostavba
Havířová, Z.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMSC-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
540.BT
Matematika podzemní vody
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
541.
DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
542.
BT
Maticové modely populací
Hasil, P.Department of Mathematics (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
543.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic1 / 1 Srubková, A.
544.
DTMechanická analýza dřevěných prvků lanového centra
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
545.
DT
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíru
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
546.
Final thesisMechanické vlastnosti bubenických paličekTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / --
--
547.
BT
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
548.
DisT
Mechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
549.
DisT
Městský mobiliář
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Fajkusová, K.
550.
BT
Metoda kritické cesty a její aplikaceFišnarová, S.
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
551.DisT
Metodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostech
Kamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
552.
Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
553.
DT
Mineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostů
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
554.
DTMineralizace dusíku v půdě po kalamitním rozpadu smrkových porostůValtera, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LSNI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
555.
BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parkůBrtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------FADetails of topic
0 / 3
--
556.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 3
--
557.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 3
--
558.
BT
Mobilní dřevěný prvek
Kovařík, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
559.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
560.
DT
Modální analýza výřezu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
561.
BT
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubravHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 4
--
562.
DisT
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
563.
BT
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Deutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
564.
DT
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
565.BT
Modelování ve vědách o živé přírodě
Mařík, R.Department of Mathematics (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
566.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
567.
DT
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad OrlicíHlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
568.DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.
Vranová, V.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
569.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
570.
DTMonitoring of bark beetle infestation using multispectral data obtained by unmanned aerial vehicle
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
571.
DT
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních ČechDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
572.
BTMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
573.
DT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
574.
BT
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
575.
BT
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostechCibulka, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
576.
DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
577.
DisTMožnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezerDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
578.DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
579.
DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
580.
BT
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
581.
DisT
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GISSchneider, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic1 / -- Janošíková, L.
582.
DT
Možnosti nahrazení měření výšek fotogrammetrickým a lidarovým bodovým mračnemDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-LSNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
583.
BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokýmKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
584.
DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
585.
DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1--
586.DT
Možnosti propagace zámku Křtiny
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
587.
DT
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
588.
BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
589.DT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
590.
DT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
591.BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
592.
BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
593.DT
Možnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
594.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--
FFWT
Details of topic0 / 1--
595.DT
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
596.Final thesisMožnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
597.BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
598.BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-AS
B-AS-AE
--FADetails of topic
0 / 1
--
599.
DT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE
--
FA
Details of topic
0 / 1--
600.
BT
Myslivecká evidence a statistika – rozbor praktické upotřebitelnosti stávajících výkazů
Dvořák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
601.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
602.
BTNábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OCKrontorád, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
603.DisT
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesa
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----FFWT
Details of topic
1 / 1 Odvárka, Z.
604.
BT
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
605.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při káceníTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
606.
DisT
Natural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Pokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic1 / -- Hammond, M. E.
607.DisT
NÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-CFLE
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
608.
BT
Návrh barové židleSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
609.
BT
Návrh barové židle
Svoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
1 / 2 Hejrová, L.
610.
BT
Návrh bytového soliteruDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-DESGN--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
611.
BT
Návrh dětského pokojeMaňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-DESGN
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
612.BTNávrh dřevěné fasády na rodinný důmNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
613.
DT
Návrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RD
Najbrt, T.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 1--
614.
DT
Návrh dřevěných vrat do historického objektuNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
615.
BTNávrh dřevostavby s využitím BIMMansbart, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
616.
DTNávrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
617.DTNávrh dvougeneračního rodinného domuKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
618.
BT
návrh interiéru nábytkové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WIB-WI-WI
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
619.
DT
Návrh interiéru specializované designové prodejny
Hála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
620.
DT
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvenímHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
621.DTNávrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexuŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
622.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
1 / 2 Plesl, V.
623.DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
624.BTNávrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryHolouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--PDSG
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
625.
DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Holouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NIC-FE-FE--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
626.
BT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
627.DTNávrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
628.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
629.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic2 / 1 Pavlík, M.
Osička, V.
630.
DT