Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Saproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblastiFoit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-ARB
--FFWTDetails of topic0 / --
--
3.
BT
Saproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
4.
DisTSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LI
D-LAND-FECOL
D-FE-FS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
5.
DisT
Sekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS--FFWT
Details of topic
1 / 2
Uchytilová, T.
6.
DisT
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní UkrajinyRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWTDetails of topic
1 / 1
7.
DTSestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.Vašíček, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
8.
DT
Sestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP Křtiny
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
9.BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Kolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FOR
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
10.
DT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
11.
BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Sezónní dynamika bioelementů srážkových a půdních vod na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Kompilace a re-analýza historických datValtera, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-LESN--FORFFWTDetails of topic0 / 1
--
13.
DT
Sezónní dynamika bioelementů ve srážkových a půdních vodách na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Srovnání historických dat s vlastním měřenímDepartment of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
Sítě chráněných území v Evropě
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1
--
16.
DT
Skeletová dřevostavba
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMSC-TIMS-TIMS--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
17.
BT
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
18.DTSledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Small terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?
Department of Forest Ecology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
21.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-TROP--FFWT
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Sociální aspekty práce v leseAbramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
23.
BT
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.DT
Socioekonomická studie využití území k rekreaci
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.
DisT
Socioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcíchHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG----FFWT
Details of topic
0 / 2--
26.DisTSoil carbon dynamics in floodplain ecosystems
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Soil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and managementKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
28.
BT
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
29.BT
Současné trendy kuchyňského nábytku
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
30.DT
Soustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
31.
BT
Soustružení dřeva, stroje a nástroje
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--MENDELU
Details of topic
0 / 1--
32.
DT
Spatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and quality
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
33.
Final thesis
Spektrální analýza hudebního nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
34.DisT
Spojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorů
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
35.
BT
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém JeseníkuKašák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
36.DTSpontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
37.BTSpontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
38.
DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrůmŠenfeldr, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Jakubcová, V.
39.
BT
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státechVahalík, P.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
40.
DT
Srovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických dat
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.
BT
Srovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských státůKneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 2--
42.DTSrovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrnýDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
43.BT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
44.DT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
47.BTSrovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.
DTSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
49.
DT
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Váňa, F.
50.
DT
Srovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
51.BTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / 3
--
52.
DT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchemŠenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
53.
BT
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
54.
BTSrovnání produkce vybraných typologických jednotek
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / ----
55.DTSrovnání produkce vybraných typologických jednotekDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.BT
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
57.BT
Srovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorech
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
58.
DT
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostu
Adamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
59.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
60.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susůDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
61.
BT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
62.
DT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
63.
DT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
64.
DT
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML Křtiny
Kupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
65.
DTSrovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementuBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
66.
BT
Srovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-TROP
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
BT
Srovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostuAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic0 / --
--
68.DTSrovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLAAdamec, Z.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic0 / 1--
69.
DT
Srovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP Húrky
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
70.
BT
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2
--
71.DT
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
72.
DT
Stabilizace břehů nádrží
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-ILU
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
73.
BT
Stabilizace břehů údolní nádrže LetoviceDepartment of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
74.
BT
Stabilizační prvky v říčním korytě
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
75.
DTStanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných na výrobu nábytku pomocí mikro-klimatizačního zařízení FLEC.Čech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
76.DT
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných pro výrobu nábytku v závislosti na použitém druhu klimatizačního zařízení určeného pro stanovení VOC látek.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NIC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
77.
DT
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
79.
BT
Stanovení mechanických vlastností kořenů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 4
--
80.
DT
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
81.BTStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 6
--
82.
DT
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
83.
BT
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
84.BT
Stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 6
Pilař, D.
85.
DTStanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzyTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5--
86.
DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-WE--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 5
--
87.
DT
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetků
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
88.DT
Stanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefony
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
89.DTStatistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesaKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
90.
BT
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
91.
DT
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
92.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
93.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
94.BT
Stojan na dechové hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Hlavatý, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
95.BT
Stojan na noty s lamelovými a překližovanými prvky.
Hlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
96.
BT
Stojan na strunné hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvky
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-TVN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
97.
DT
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
98.BTStruktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP KřtinyMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
99.
DTStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. SoběšiceMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
100.
BT
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
101.
DT
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých Karpatech
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / ----
102.
BT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
103.
DT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
104.BTStruktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využitíDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
105.DTStrukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýzaDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
106.
DT
Strukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDepartment of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
107.
DisT
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
108.BTStřechy a chyby v jejich realizaciKoktavá, M.
Department of Mathematics (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
109.
BT
Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
110.
BT
Studie bytového interiéru - předsíňTauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
111.
DT
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšeníDepartment of Landscape Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
112.DTStudie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
113.
BT
Studie návrhu revitalizace vybranného tokuMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
114.
BTStudie pramenných vývěrůMarková, J.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.BT
Studie protipovodňových opatření na vybrané lokalitě
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
116.BT
Studie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obce
Deutscher, J.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic1 / 2
117.
DTStudie rekonstrukce lesní cestyPelikán, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
118.
BT
Studie revitalizace malé vodní nádrže
Department of Landscape Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
119.
DT
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
120.
BT
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Pelikán, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
121.DT
Studie vybudování školkařského provozu
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.DT
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Matula, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--MENDELUDetails of topic
0 / --
--
123.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Mráček, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / ----
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Mráček, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
125.DisT
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
126.DisT
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
127.DisTStudy of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTAD-BOTA-FOPHY
--
FFWTDetails of topic1 / 1
128.
BT
Sukcese dřevin na rudním odkališti v Chvaleticích
Maděra, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
129.
DT
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
130.BT
Světlostálost povrchových úprav
Tesařová, D.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
131.
DisT
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--