Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Samoprořeďování a výchova břízy bělokoré
Department of Silviculture (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
2.
BTSaproxyličtí brouci dřevin rostoucích mimo les ve vybrané oblasti
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-ARB--FFWT
Details of topic
0 / ----
3.
BTSaproxyličtí brouci památné aleje Cinzendorf u Nového Města na Moravě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
4.DisTSekundární sukcese lesa a její využití v managementu lesů.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LI
D-LAND-FECOL
D-FE-FS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
5.DisTSekvestrace uhlíku vybranými porosty různých struktur
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWT
Details of topic
1 / 2
6.
DisT
Sestavení dubové letokruhové standardní chronologie jako nástroj pro dendroarcheologické analýzy pro oblast západní Ukrajiny
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Sochová, I.
7.
DT
Sestavení katalogu kompetentních osob a odpovídajících právních předpisů v oblasti povolování těžby dřeva států s nejvetším vývozem dřeva do Evropské Unie.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
8.
DTSestavení modelu tloušťkového přírůstu stromů na základě dat statistické provozní inventarizace na ŠLP KřtinyAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / ----
9.
BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromůRybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
10.
DT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
11.
BT
Sestavení standardní chronologie pro borovici z živých stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
12.
BT
Sezónní dynamika bioelementů srážkových a půdních vod na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Kompilace a re-analýza historických datValtera, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-LESN
--
FOR
FFWTDetails of topic0 / 1
--
13.
DT
Sezónní dynamika bioelementů ve srážkových a půdních vodách na trvalé výzkumné ploše Rájec-Němčice: Srovnání historických dat s vlastním měřením
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
14.BT
Síje břízy na kamamitních holinách Bzenecka
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
15.
DT
Sítě chráněných území v EvropěJelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1--
16.DT
Skeletová dřevostavba
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
17.
DT
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
18.
BT
Sledování roční dynamiky růstu jemných kořenů
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.
DisT
Sluneční expozice dřevních těles a saproxyličtí brouci
Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Small terrestrial mammals versus deciduous tree plantations - a real threat?Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
21.
BT
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Habrová, H.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FORB-FOR-TROP--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
22.
BTSociální aspekty práce v leseDepartment of Engineering (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
23.
BT
Sociální zodpovědnost podniků v lesnictví a dřevařstvíDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
24.
DT
Socioekonomická studie využití území k rekreaciHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
25.DisT
Socioekonomické dopady rozšiřování bezzásahových zón v národních parcích
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
26.DisTSoil carbon dynamics in floodplain ecosystemsPavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
27.
DTSoil functional diversity as a marker of reaction of soil on changes in forest stand microclimate and managementKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
28.BT
Souběžná obnova dřevin cílových a přípravných na ŠP Valšovice
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
29.BT
Současné trendy kuchyňského nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
30.
DT
Soustava strojů a pracovních postupů při zakládání a péči o rozptýlenou stromovou zeleň.
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / ----
31.
BT
Soustružení dřeva, stroje a nástroje
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Spatial data in the Czech Republic and foreign countries in relation to forestry - comparison of their availability and qualityVahalík, P.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
33.Final thesisSpektrální analýza hudebního nástrojeDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
34.DisTSpojitost umělého osvětlení těžebně-dopravních strojů s fyziologickými funkcemi operátorůAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
35.
BT
Společenstva phloemoxylofágních brouků (Coleoptera) borovice blatky (Pinus uncinata) v NPR Rejvíz v Hrubém Jeseníku
Kašák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
36.
DT
Spontánní obnova pionýrských a cílových dřevin v hospodářských lesích (popř. po kalamitě)Hurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / ----
37.BT
Spontánní sukcese opuštěných míst na území ČR
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
38.
DT
Srovnání citlivosti letokruhových řad jedle bělokoré a smrku ztepilého vůči klimatickým parametrům
Šenfeldr, M.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
1 / 1
39.
BT
Srovnání dostupnosti a kvality prostorových dat v České republice a okolních státechDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
40.DTSrovnání laserové a ultrazvukové technologie pro sběr pozičně závislých dendrometrických datDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
41.BT
Srovnání metod provozní inventarizace lesa České republiky a vybraných evropských států
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 2--
42.
DT
Srovnání morfologické křivky kmene v lese vysokém a v lese v převodu na les výběrný
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
43.
BT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Srovnání nadzemní biomasy různých proveniencí modřínu opadavého na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.Novosadová, K.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
46.DT
Srovnání nadzemní biomasy smrku ztepilého v mladých smíšených porostech na ŠLP Křtiny.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
47.
BT
Srovnání obnovních netod na l.ú. Soběšice ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
48.DTSrovnání obnovy dřevin na holině a v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý v podmínkách ŠLP Masarykův les KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
49.
DTSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký Jeseník
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Váňa, F.
50.DTSrovnání obnovy vybraných kalamitních holin v oblasti jížní části PLO- Nízký JeseníkPokorný, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
52.
DTSrovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
53.
BT
Srovnání podsadeb buku s výsadbami na holinu v podmínkách ŠLP KřtinyMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / --
--
54.
BT
Srovnání produkce vybraných typologických jednotekDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
55.
DT
Srovnání produkce vybraných typologických jednotek
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.
BT
Srovnání různých modelů morfologické křivky kmene
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
57.
BTSrovnání různých modelů tloušťkové struktury porostu v závislosti na vybraných faktorech
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
58.
DT
Srovnání různých způsobů stanovení střední výšky porostu s ohledem na přesnost stanovení zásoby mýtního porostu
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
59.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby sudů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
60.
BT
Srovnání stavby a vlastností různých druhů dubů pro účely výroby susů
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-WI
B-FUR
B-TIMS
B-WI-WI
B-FUR-FDM
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
61.BTSrovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
62.
DT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP Vranov
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
63.
DT
Srovnání variant obnovy lesa po kalamitě na TVP VranovMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / --
--
64.
DT
Srovnání vlivu rozdílného typu lesní vegetace na srážko-odtokový proces na území ŠLP ML KřtinyKupec, P.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.DT
Srovnání vybraných půdních vlastností na lokalitách s různými typy mamagementu
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
66.
BT
Srovnání vybraných ukazatelů LHP zpracovaného klasickou metodou a metodou statistické provozní inventarizace
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-TROP
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
BT
Srovnání výškových funkcí a jejich vliv na stanovení zásoby porostu
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
68.
DT
Srovnání vývoje vybraných taxačních charakteristik při různých způsobech hospodaření pomocí růstového simulátoru SIBYLAAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
69.DTSrovníní přírůstových a kvalitativních chrakteristik dřeva douglasky na ŠLP Křtiny a ŠP HúrkyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
70.
BT
Stabilizace břehů nádrže v lesní trati
Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
71.
DT
Stabilizace břehů nádrže v lesní tratiŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
72.
DT
Stabilizace břehů nádrží
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-ILU
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
73.
BTStabilizace břehů údolní nádrže Letovice
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
74.
BT
Stabilizační prvky v říčním korytěDepartment of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
75.
DT
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných na výrobu nábytku pomocí mikro-klimatizačního zařízení FLEC.
Čech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NIC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / ----
76.
DT
Stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) emitovaných materiály používaných pro výrobu nábytku v závislosti na použitém druhu klimatizačního zařízení určeného pro stanovení VOC látek.
Čech, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
77.
DT
Stanovení interlaminární houževnatosti lepeného spoje v lomovém módu II
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Stanovení jakosti a rozměrů řeziva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
79.BTStanovení mechanických vlastností kořenůTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
80.DTStanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářstvíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
81.
BTStanovení pružnostních a pevnostních charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 6--
82.DTStanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČRDrápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
83.BT
Stanovení přesnosti vybraných zjišťovaných veličin Národní inventarizace lesů ČR
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / 2
--
84.BTStanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 6 Pilař, D.
85.DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
----MENDELUDetails of topic
0 / 5
--
86.DT
Stanovení tuhosti konstrukčních spojů na základě numerické analýzy
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-WE
--
--
MENDELUDetails of topic0 / 5--
87.
DT
Stanovení výše pachtovného/nájemného u pronajatých lesních majetků
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-LE
C-FE-FE
C-LE-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
88.
DT
Stanovení zásoby porostu pomocí aplikace pro mobilní telefony
Adamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
89.
DT
Statistická provozní inventarizace na bázi kontrolních metod - alternativa pro zařízení hospodářského lesaDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
90.
BT
Stav a perspektivy polaření na LZ Židlochovice
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
91.DT
Stav agrolesnických systémů ve vybrané oblasti
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
92.
Final thesis
Stavba a vybrané vlastnosti reakčního dřevaGryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
93.
Final thesisStavba a vybrané vlastnosti zvoleného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
94.BTStojan na dechové hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvkyHlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
95.
BT
Stojan na noty s lamelovými a překližovanými prvky.
Hlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
96.
BT
Stojan na strunné hudební nástroje s lamelovými a překližovanými prvkyHlavatý, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN
----
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
97.
DT
Strategicky orientované manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
98.
BT
Struktura a výchova porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
99.DTStruktura habrových skupin v porostech v převodu na les trvale tvořivý - ŠLP Křtiny, lú. Soběšice
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
100.
BT
Struktura porostu javoru klenu na ŠLP Křtiny
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
101.
DT
Struktura porostů vzniklých na bývalých pastvinách v Bílých KarpatechMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
102.
BT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčinMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / --
--
103.
DT
Struktura sukcesích porostů v oblasti chřadnutí alochtonních smrčin
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
104.BT
Struktura výmladkových lesů jako indikátor jejich využití
Šrámek, M.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--FFWTDetails of topic0 / --
--
105.
DT
Strukturální probírka v bukových porostech - biologicko-produkční analýza
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
106.
DTStrukturální probírka ve smrkových porostech - biologicko-produkční analýzaDobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
107.
DisT
Strukura a vlastnosti dřeva douglasky rostoucí v České republice
Gryc, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
108.
BT
Střechy a chyby v jejich realizaciKoktavá, M.
Department of Mathematics (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Kucián, K.
109.
BTStřevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
110.
BT
Studie bytového interiéru - předsíň
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
111.
DT
Studie hodnocení parametrů a technického stavu vybraných polních cest a návrh opatření k jeho udržení či zlepšení
Hrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
112.
DT
Studie malé vodní nádrže v oboře Sokolnice
Department of Landscape Management (FFWT)C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
113.BT
Studie návrhu revitalizace vybranného toku
Marková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
114.
BT
Studie pramenných vývěrů
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
115.
BTStudie protipovodňových opatření na vybrané lokalitěDepartment of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
116.
BTStudie proveditelnosti krajinářských úprav v katastru vybrané obceDepartment of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic
1 / 2
117.
DT
Studie rekonstrukce lesní cesty
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
118.
BT
Studie revitalizace malé vodní nádržeMarková, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
119.
DT
Studie revitalizace vybraného vodního toku
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
120.
BT
Studie revitalizačních opatření na vodním toku
Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
121.
DTStudie vybudování školkařského provozuMauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
122.
DT
Studie výmladkové schopnosti dřevin
Matula, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
123.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci čeledi cyperaceae
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
124.
DT
Studium evolučního vývoje v rámci rodu Carex
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 1--
125.
DisT
Studium historických sídel v krajině pomocí geologicko-pedologických metod
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
126.
DisT
Studium vlivu aplikace pesticidů stromovou injektáží na cílové a necílové organismy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
127.DisTStudy of viruses infecting Phytophthora cinnamomi and the species included in Phytophthora clade 5.Botella Sánchez, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--FFWT
Details of topic
1 / 1
Raco, M.
128.
BT
Sukcese dřevin na rudním odkališti v ChvaleticíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
129.
DT
Sukcesní pochody v porostech s dominantním zastoupením smrku ztepilého v podmínkách 2 LVS Hurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
130.
BT
Světlostálost povrchových úprav
Tesařová, D.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
131.
DisT
Systém řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--