Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Hamřík, T.
2.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmysluDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMS
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
3.DisT
Implementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
4.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE----FFWTDetails of topic0 / 2--
5.
DT
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánováníPatočka, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.BTImplementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
7.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podnikuBadal, T.Department of Engineering (FFWT)B-LESN--
FOR
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
8.DTImplementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmysluKrontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-NI----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
9.DisTIndividual topicDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisT
Individuální téma
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
11.DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech Republic
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.
DisT
Influence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pestsPurchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
13.
DisT
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismu
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
14.
DT
Intenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP Křtiny
Martiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
15.
BT
Internetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
16.
BTInventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu KřtinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1 Horáková, P.
17.
BTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
18.
BT
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
19.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
21.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
----
FFWT
Details of topic
0 / ----
22.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČR
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FADetails of topic0 / 3--
23.
BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Jankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
24.BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
25.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Kadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic0 / ----
26.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
27.
BTInventarizace obnovy jeřábu ptačího v JeseníkáchMartiník, A.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
28.
BT
Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
29.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav
Kotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
30.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE--FFWT
Details of topic
0 / 1--
31.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí HabrůvkaFialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
32.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Vranov
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
33.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
34.BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELUDetails of topic
0 / 2
--
35.BTInventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parkuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
36.
BT
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
37.
DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-FPM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--