Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress conditionDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Department of Forest Ecology (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Efektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
4.DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Březina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
M-FENM-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
5.DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
6.
DTEfficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
------FFWTDetails of topic0 / 1--
7.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
8.
BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
10.DTEkologické vědomí studentů vysoké školyAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
11.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním Mongolsku
Šebesta, J.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
13.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / --
--
14.DTEkologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
15.DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
16.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
17.
DisT
Ekonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)D-EMNG----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
18.BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
19.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostůDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
20.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovcůVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
21.
BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
22.
DisTEkonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkáchVrška, T.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
----
FFWT
Details of topic
1 / 1 Pospíšil, T.
23.
DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.DT
Ekonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.
DT
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceHolušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
26.
DTEkonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
----
MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
27.
DTEkonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceHolušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
28.DTEkonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)Pospíšil, T.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
29.
DT
Ekonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml Křtiny
Holušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Ekonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeni
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
31.DisTEkosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
32.
DisTEkosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zónyMachar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
1 / 1
33.
BT
Elektronické měření kulatinyHunková, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
34.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
35.
DTEliminace neproduktivních semen v předosevní přípravěHoušková, K.Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic1 / 2
36.BTEmisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiíchDepartment of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
37.DT
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
38.
DT
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 2
--
39.
DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podnikuHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
40.
DisT
Epigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požárem
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LID-FE-FPROT
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
41.BTErgonomie pracovního místaAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
42.DTErgonomie pro 21. století
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Chmeliar, B.
43.DisT
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
44.
DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
Details of topic0 / ----
45.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
46.DTEvaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
47.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
48.DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
49.
DisTEvoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Evoluce půd v nížinných lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
51.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
52.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
53.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
54.
DisT
Experimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubu
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
55.
Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
56.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
57.BTExperimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
58.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
59.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
60.DisTExperimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotnostíKrál, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
61.
DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structures
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1--