Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DTA custom topicValtera, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
2.
BTA custom topicValtera, M.Department of Forest Ecology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / --
--
3.DisTAccuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE----
FFWT
Details of topic0 / ----
4.DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
5.
DisT
Active fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungi
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WME--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
6.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO
----
FFWT
Details of topic
1 / --
7.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
8.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvků
Šlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
10.
DT
Alometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
11.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
13.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
14.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástroje
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
15.BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Sebera, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
16.
BT
Analýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
17.DisT
Analýza efektivního využití tuhých biopaliv
Klepárník, J.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyKutal, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
19.DT
Analýza finanční stability vybraného podniku
Březina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
20.
DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
21.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
22.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
23.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
24.DTAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Havířová, Z.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
26.
DisT
Analýza IADF u jehličnatých dřevinGryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-BOTA
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
27.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvkůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
28.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
29.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytku
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
30.
DT
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Longauer, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
32.
DTAnalýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
33.
DT
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
34.DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Šimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
35.
DisT
Analýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EU
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
36.
DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostůDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
37.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
38.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ ŽidlochoviceMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
39.
BT
Analýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
40.DTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostůKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
41.
BTAnalýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
42.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE----
FFWT
Details of topic
1 / 1
Šeda, V.
43.
DT
Analýza procesu Národního lesnického programu
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
44.
BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
45.
BT
Analýza prvků krajiny/lesa a návrh kompenzačních opatření v kontextu globální klimatické změny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
46.DisTAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
47.BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
48.
DTAnalýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--MENDELU
Details of topic
0 / ----
49.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
50.
BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
51.DT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 5
--
52.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - Hády
Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
53.BTAnalýza rentability provozu odvozní soupravy
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
54.
DisT
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředíMarek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)D-EEP
--
--
FA
Details of topic0 / ----
55.
Final thesisAnalýza spojovací lamely Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.
BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwary
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 6--
57.BT
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--MENDELUDetails of topic0 / 2
--
58.
BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
59.DT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
60.
DT
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podložíDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
61.BTAnalýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
62.
BTAnalýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v BrněPraus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
63.BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
64.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
66.
DT
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
BTAnalýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisůHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
68.DisTAnalýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
69.
DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
70.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
71.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
72.
DisT
Analýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZP
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
73.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
74.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
75.
BTAnalýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
76.BTAnalýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
77.
BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
78.
DisTAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesaDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.DisTAnalýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-BOTA
----FFWT
Details of topic
1 / 1 Surovcová, K.
80.DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
81.
BTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
82.DT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
83.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
84.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
85.
BTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
86.DTAnatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
87.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
88.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
89.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
90.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
91.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
92.DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Tauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
93.BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
94.
BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
95.BTAplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
96.
DisT
Aplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
97.
DisT
Aplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných území
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
98.
BTArt déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / -- Čiháček, M.
100.
DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banksŠlezingr, M.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
101.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
102.
DT
Audio-Video nábytek
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
----FFWT
Details of topic
0 / ----
103.BTAukce dříví jako obchodní příležitostPospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 5
--
104.
DTAutomatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between treesKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
105.
DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM----
FFWT
Details of topic0 / 1--
106.
DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Kneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
107.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP KrkonošeDobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----