Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | 3

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of studyTrackIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Využití břízy v přirozené obnově kalamitních holin v podmínkách živných stanovišť 4. LVS.Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
2.DT
A custom topic
Valtera, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
3.
BTA custom topicValtera, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
4.
DisT
Accuracy improvement of quality determination of construction wood at the sawmills and at the building companies
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
5.
DisT
Acoustic properties of materials for musical iunstruments
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
6.DisTActive fungicid component aging and its effect on efficiency against wood-rotting fungiDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--FFWTDetails of topic0 / 1--
7.
DT
Agroforestry systems in regions of Czech Republic
Department of Silviculture (FFWT)
C-EUFO----
FFWT
Details of topic1 / -- Mitrová, A. M.
8.
BT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
9.
DT
Aktivní břehová stabilizace - návrh stabilizačních prvvkůDepartment of Landscape Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
10.
DisT
Allowable cut evaluation methods for rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM----
FFWT
Details of topic0 / 1
--
11.
DTAlometrické rovnice pro odhad nadzemní biomasy mladých smrkových porostů na ŠLP KřtinyDepartment of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / 1
--
12.
DisT
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watershedsKupec, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
13.
DT
Analysis of different methodologies to cure viruses in isolates of the oomycetes Phytophthora and Halophytophthora
Botella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro hudební nástroje
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2
15.
DisT
Analýza akustických vlastností materiálů pro perkusní nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT--FFWTDetails of topic0 / 3--
16.
BT
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
17.BTAnalýza efektivity společných lovů spárkaté zvěře v lesních honitbách ČRPlhal, R.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
18.
DisTAnalýza efektivního využití tuhých biopaliv
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
19.
DT
Analýza faktorů ovlivňujících výskyt jeřábka lesního v ptačí oblasti BeskydyDepartment of Forest Ecology (FFWT)
C-FEN
C-EUFO
C-LE
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
20.
DTAnalýza finanční stability vybraného podnikuBřezina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
C-WE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
21.DisTAnalýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
22.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Tippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
23.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
24.
DisT
Analýza fyzikálně-mechanických vlastností recyklovaného dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
25.
DTAnalýza hospodaření ve vztahu k finančnímu managementu nábytkářského podnikuHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
26.
DisT
Analýza chování stavební konstrukce v návaznosti na chování zabudovaného dřeva při změně okrajových podmínek
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
27.DisTAnalýza IADF u jehličnatých dřevinDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-BOTA
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
28.
BT
Analýza kmitání stromu metodou konečných prvků
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
29.
DT
Analýza konstrukčního spoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
30.
DT
Analýza konstrukčních/návrhových postupů ve vývoji nábytkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Analýza lesnické techniky v lesním hospodářství z pohledu jejího stáří a poptávky po nové technice
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
32.
DT
Analýza míry dedičné podmíněnosti reakce smrku /dubu zimního/ buku /jasanu na změnu stanovištních/ klimatických podmínek
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
33.
DT
Analýza možností uplatnění progresivních technologií v nahodilých těžbách.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
34.
DT
Analýza možností využití organizačních systémů s využitím GPS v logistickém řetězci těžby a dopravy dříví.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
35.DT
Analýza nábytku vzhledem k technickému řešení a funkci
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
36.
DisTAnalýza obchodních politik státních lesních podniků členských států EUŠafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
37.DisT
Analýza odolnosti smrkových porostů na základě korelace vybraných stanovištních a porostních charakteristik s postupujícím rozpadem porostů
Cudlín, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Analýza parametrů a perspektiv užití nemechanizovaných a mechanizovaných technologických postupů v procesu obnovy lesa.
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / ----
39.
BT
Analýza plodnosti dubu letního na LZ Židlochovice
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR----FFWTDetails of topic0 / 1
--
40.
BTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-LAND
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
41.
DTAnalýza postupů potlačení pařezové výmladnosti akátových porostů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
42.BT
Analýza principů a způsobů uplatnění systémů navigace strojů v LH a jejich experimentální ověření.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / ----
43.
DisT
Analýza procesu karbonizace povrchu dřevěných prvkůČermák, P.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE
--
--FFWTDetails of topic
1 / 1
44.
DTAnalýza procesu Národního lesnického programu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
45.BT
Analýza prodejců nábytku a jejich vliv na výběr a zakoupení nábytku zákazníkem
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
46.DisTAnalýza přesnosti a spolehlivosti hlavních metod měření a kubírování dříví v České republice
Department of Engineering (FFWT)
D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / 1
--
47.
BT
Analýza příčin chřadnutí Abies koreana ve školce
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
48.
DT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Analýza přirozené obnovy dubu letního (možnost Židlochovice, Lanžhot)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
50.
BT
Analýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 5
--
51.
DTAnalýza přirozené obnovy lesa ve vybraných rezervacích ŠLP (Rakovec, Březinka, Habrůvecká Bučina, atd.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
52.
DT
Analýza přirozené obnovy na experimentální ploše středního lesa Brno - HádyDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
MENDELUDetails of topic
0 / 1
--
53.
BT
Analýza rentability provozu odvozní soupravyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
54.
DisT
Analýza rozhodovacích procesů člověka vyvolaných působením změn životního prostředí
Marek, M. V.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
55.
Final thesis
Analýza spojovací lamely
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
56.BTAnalýza spokojenosti uživatelů s vybranými lesnickými softwaryLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 6
--
57.BT
Analýza stanoviště lesnicky významného druhu bekyně velkohlavé (Lymantria dispar) v oblasti jižní Moravy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2--
58.BT
Analýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého Jeseníku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
59.
DTAnalýza stanoviště s výskytem lesnicky významného druhu obaleče modřínového (Zeiraphera griseana) v oblasti Hrubého JeseníkuHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
60.
DT
Analýza stávajícího stavu vozovek lesních cest v regionu LS Telč se zaměřením na únosnost podloží
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
61.
BT
Analýza stavu a poškození stromů na disc-golfových hřištích s návrhem ochrany
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
62.
BT
Analýza stavu dřevin na území Ústředního hřbitova v Brně
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 5
--
63.BTAnalýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)Dobrovolný, L.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
64.
DT
Analýza sukcese lesa na kalamitní holině (možnost Svitavsko, ŠLP Křtiny, Lesy města Brna, aj.)
Department of Silviculture (FFWT)
M-FEN
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
65.
DT
Analýza systému BOZP v lesní těžbě a návrh opatření vedoucích ke zvýšení jeho účinnosti
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
66.
DT
Analýza systémů terénních a technologických klasifikací a typizací.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
67.
BT
Analýza témat a zaměření českých vědeckých lesnických časopisů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-LESN
--
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
68.DisT
Analýza toků skleníkových plynů v lužním lese
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
69.DT
Analýza tuzemských a zahraničních směrnic managementu těžebně-dopravních technologií.
Neruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
70.
DT
Analýza uplatnění absolventů lesnických (dřevařských) oborů po ukončení prezenčního studia
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
71.
BT
Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Department of Landscape Management (FFWT)B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
72.DisTAnalýza vlivu parametrů pracovních nástrojů křovinořezů a motorových pil na BOZPDepartment of Engineering (FFWT)D-TTLP----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
73.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti jasanu ve vztahu k jeho chřadnutí
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
74.
BT
Analýza vnitrodruhové proměnlivosti smrku /dubu /borovice /jasanu v reakci na změnu stanovištních podmínekLongauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
75.
BT
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchoviněDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
76.
BT
Analýza výše škod na zvěři ve vybrané modelové honitběVala, Z.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
77.
BT
Analýza využití ekologicky šetrných materiálů v dřevostavbách v kontexte zájmu o kvantifikaci finančních rozdílů oproti běžným materiálům.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND
B-TIMS
B-WI
B-LAND-LAND
B-TIMS-TIMS
B-WI-WI
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
78.DisTAnalýza změn arachnofauny (Araneae) podél sukcesního vývoje hospodářského nížinného lesa
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LID-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
79.
DisT
Analýza změn biodiverzity různověkých nížinných lesů v průběhu odumírání jasanových porostůJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-BOTA
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Surovcová, K.
80.
DT
Analýze větrné kamamity z léta 2017 v NP Šumava
Department of Silviculture (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
81.
BT
Anatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
82.
DTAnatomická a morfologická stavba jehlic borovice lesní (@Pinus sylvestris@ L.) v monokulturách a ve smíšených porostech národního parku Alto Tajo, Španělsko.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2--
83.
DT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřevinyGebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
84.
BT
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
B-ARB
B-FOR-FOR
B-ARB-ARB
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
85.BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
86.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu letního (@Quercus robur@ L.) ve stádiu dospělosti a senescence.
Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
87.
BT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.Plichta, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
88.
DT
Anatomicko-fyziologická studie dubu (@Quercus@ sp.) a jeho střihanolistého kultivaru s redukovanou plochou čepele.
Plichta, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
89.
BT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
90.
DT
Antropogenní tvary reliéfu: jejich význam pro ochranu neživé přírody a geoturismus
Bajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
91.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéruHála, B.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
--
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
92.
DisT
Aplikace digitálního tisku v interiéru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
93.BTAplikace elektronické evidence tržeb v lesnické praxiHlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
----
FFWT
Details of topic0 / ----
94.BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací srnce a muflona na území ŠLP Křtiny
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
95.BT
Aplikace kontrolních metod v oblasti stanovení početnosti populací vybraných druhů spárkaté zvěře na území ŠLP Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
96.
DisTAplikace UI pro zjištění závislostí mezi růstovým prostředím a zdravotním stavem lesů.Department of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
97.
DisTAplikovaná finanční analýza pro ekonomické hodnocení organizací pověřených managementem chráněných územíHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
98.BT
Art déco a jeho vliv na současný nábytkový design
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-WI
B-FDSGN
B-WI-WI
B-DSGN-DSGN
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
99.BT
Aspekty moderných dřevostaveb
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
1 / --
Čiháček, M.
100.DisT
Assessing the impact and effectiveness of biotechnical stabilization of reservoir banks
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ----FFWTDetails of topic
0 / 2
--
101.
DT
Assessment of the forest vegetation zonation within the Czech Forest Ecosystem Classification.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
102.
DT
Audio-Video nábytek
Maňák, H.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-DESGN----FFWT
Details of topic
0 / ----
103.
BT
Aukce dříví jako obchodní příležitost
Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
104.
DT
Automatic computing of competition indices as a base for modelling interactions between trees
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
105.DisT
Automation of repeated statistic forest management inventory data analysis as a base for management planning in rich-structure forests
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
106.
DisT
Automatizace vyhodnocení dat opakovaných inventarizací trvalých zkusných ploch jako základ hospodářské úpravy strukturně bohatých lesů
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
107.
DT
Autoredukce přirozené obnovy - NP Krkonoše
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
108.BT
Benfordův zákon a testování velkých souborů dat
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
109.BT
Bezoár, jeho výskyt a morfologie u přežvýkavé zvěře
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
110.
BT
Bezobratlí živočichové a jejich interakce s cizorodými látkami v životním prostředí.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
111.
BT
Bezpečnost práce s motorovou pilou a křovinořezem v tropických oblastech
Zemánek, T.Department of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-TROP
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
112.
DisT
Biodesign veřejného interiéru
Brunecký, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Obdržálek, M.
113.DTBiodiverzita nížinných lesů s podporou alternativních způsobů lesnického hospodaření (zaměřeno na společenstva pavouků, tzv. arachnofauna)Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
114.
BT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
115.
DT
Biodiverzita nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje - zaměřeno na členovce (epigeická fauna)
Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
116.
BT
Biodiverzita pavouků v nížinných lesích jižní Moravy s návrhem vhodného hospodářského managementuDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
117.
DisT
Biologicko-technologická parametrizace hospodářsky významných druhů dřevin Zambie
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
118.
DT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
119.
BT
Biomechanické vlivy stromů na půdu v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
120.BT
Biotopová preference puštíka bělavého na Šumavě
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
121.BTBiotopové nároky roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v České republiceKašák, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
122.
BT
Bydlení na minimální ploše
Tauber, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
123.
BT
Bydlení v domově seniorůKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
124.
BT
Bydlení 60. let a jeho vliv na současnost
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
125.
BTbylení 30. let 20. století, vliv na současnostKanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
126.
DT
Bytový nábytek z překližky optimalizovaný pro CNC výrobuFictum, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
127.DisT
Calibration of measuring equipment of geometrical parameters of round wood
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
128.
DisT
Carbon and water relations in the coppice forests
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-BOTA
D-BOTA-FOPHY
--
FFWT
Details of topic
1 / --
129.
BT
Cenové porovnání roubených stavebLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--FFWTDetails of topic0 / 2
--
130.BT
Cenové porovnání srubových staveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
131.DTCenový vývoj materiálů na bázi dřeva dle RTS a reálných cen.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
132.
DT
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-WE
C-WE
C-WE
C-TIMS
C-TMZD
C-WE-PWP
C-WE-FPD
C-WE-WE
C-TIMS-TIMS
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
133.
BT
Climatic conditions of ecosystem stations of the National network CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)
------
FA
Details of topic
0 / 2
--
134.
DT
Communication and public relations in forestryMeňházová, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 5
--
135.
DT
Communication and public relations in forestry
Meňházová, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 5
--
136.
DT
Comparison of factors of safety obtained from pulling test and acoustic tomography
Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFO
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
C-EUFO-FLM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
137.
DisT
Construction of technical equipment of historical wooden water driven sawmills
Janák, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
138.
DisT
Continuous monitoring of air-drying of wood in timber kiln using an Arduino boardVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
139.
DT
Časoprostorová aktivita velkých šelem a jejich kořisti v podmínkách střední Evropy zjištěná na základě fotomonitoringuDuľa, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Ejemová, T.
140.
DisT
ČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCH
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Holík, J.
141.
DisTČASOPROSTOROVÉ VZORY ZMLAZENÍ V PŘÍRODNÍCH TEMPERÁTNÍCH LESÍCHJaník, D.
Department of Silviculture (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
142.
BTČasová bilance produkce a respiračních ztrát lesního ekosystému
Department of Forest Ecology (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
143.
BT
Čichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeli
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
144.
DTČichová preference polyfágních druhů kambioxylofágních brouků v závislosti na druhu dřeviny, v níž se vyvíjeliDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-WEC-WE-WE--
FFWT
Details of topic0 / 1--
145.BTDaňové zatížení dřevařských podniků
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-WI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
146.
BT
Daňové zatížení podnikatelů v lesním hospodářství
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
147.
DisT
Datování půd přirozených temperátních lesůDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
148.
Final thesis
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vybraného objektu
Rybníček, M.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
149.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněKolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
150.
BT
Dendrochronologické datování dřevěných kostelů na UkrajiněRybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-TIMS
--
B-TIMS-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
151.BT
Dendrochronologické datování historického dřevěného objektu
Kolář, T.Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-TIMS
B-TMZD
B-WI
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
152.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-WI
B-TIMS
B-TMZD
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
153.
BT
Dendrochronologické datování subfosilního dřeva
Rybníček, M.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TMZD
B-WI
--
B-WI-WI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
154.BT
Dendrologické hodnocení a management parku Kravaře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
155.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-LAND-LAND--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
156.
BT
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LANDB-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
157.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
158.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra SoutokJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
159.
BTDendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
160.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Stará řekaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
161.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
162.
BT
Dendrologicko-ekologické hodnocení Corylus colurna na vybraných lokalitách v BrněJelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
163.
DT
Dendrologicko-ekologické hodnocení skladebných částí ÚSES
Jelínek, B.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
164.
DisT
Dendrometric model based on data of National Forest Inventory and its practical use
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-FM--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
165.
DisTDendrometrické modelování na základě dat Národní inventarizace lesů a jeho využití v praxiAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
166.
DisT
DESIGN AND VERIFICATION OF ACTIVE PROTECTION PROTECTIONŠlezingr, M.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
167.
DTDesign exteriérového mobiliářeBuganská, T.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-FDSGN
C-FDSGN-FDSGN
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
168.
BT
Design hovorového křesla
Svoboda, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic0 / 3--
169.BT
Design nábytku - technologie a materiály
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
----
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
170.
DT
Design nábytku - nové technologie a materiály
Šimek, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
171.
DisTDesign of solid-wood beams and panels without glue jointTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
172.
BT
Design světelného objektu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
173.DTDetection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, Italy
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
174.
DT
Detection of air-borne inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Tuscany, ItalyBotella Sánchez, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
175.
DT
Detection of forest pathogens using Pollen Information Service sampling network
Dvořák, M.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------
FFWT
Details of topic
1 / 1
176.
DisT
Development of volume or biomass models of stem from NFI data
Drápela, K.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM----
FFWT
Details of topic
0 / ----
177.
DT
Differential equations and their applications in life sciences and forestry.
Liška, P.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
178.
BT
Digitalizace významných krajinných prvků na vybraném území
Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
179.
DTDiscrete models of population dynamicsHasil, P.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFOC-EUFO-EUFO--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
180.
DisT
Distribuce a výtěžnost biomasy v různých pěstebních systémechDepartment of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
181.
DT
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
182.
DTDlouhodobý vývoj borových lesů v severním MongolskuŠebesta, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
183.
DisT
Dlouhodobý vývoj lesních společenstev západní a centrální AsieDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
184.
DT
Dlouhodobý vývoj osikových lesů v severním MongolskuKusbach, A.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-FEN--
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Jaroš, L.
185.
BTDlouhodobý vývoj půd přirozených lesů v České republice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
186.
DisT
Dlouhodobý vývoj půd přirozených lesů ve vazbě k vývoji dendromasy
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
187.
DT
Dokumentace pro provádění stavby rodinného domuKotásková, P.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-TIMS
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
188.
BT
Dopad lesnického hospodaření na prostorové charakteristiky lesních půd
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
189.DisT
Dopady klimatických změn na vitalitu a zdravotní stav porostů s převahou smrku ztepilého Picea abies
Čermák, P.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
190.
DT
Dopady sucha a dalších klimatických extrémů na zdravotní stav a vitalitu smrku ztepilého v nižších a středních polohách.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)------FFWTDetails of topic0 / ----
191.
DT
Drobní savci Orlických horČepelka, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
192.BT
Drobní savci Orlických hor
Department of Forest Ecology (FFWT)
------FFWTDetails of topic
0 / 2
--
193.
DT
Drobní zemní savci versus výsadby listnatých dřevin - reálná hrozba?
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
194.DTDruhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementuKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
195.
BT
Druhová a funkční diverzita pavouků ve vybraných lesních porostech v kontextu environmentálních faktorů a typu managementu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-LESN
B-LAND
--
B-LAND-LAND
FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
196.
BTDruhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 2
197.
BT
Druhová diverzita a početnost pavouků ve vybraných lesních porostech
Košulič, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
198.
BT
Dřevostaba rodinného domu
Slávik, R.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic4 / -- Neužil, T.
Komárková, A.
Zástěra, P.
Tschertner, J.
199.DTDřevostavba bytového domuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
200.
DTDřevostavba rodinného domu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
1 / --
201.
Final thesis
Dynamická analýza bubenické paličky pomocí MKP
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
202.
Final thesis
Dynamická analýza dřevěného stativu.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
203.
Final thesis
Dynamická analýza rezonanční desky hudebního nástrojeTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
204.
DisT
Dynamická analýza stromu
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)D-WE----FFWTDetails of topic
0 / --
--
205.
DisTDynamická analýza stromuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
206.
BTDynamická analýza větve stromuTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
207.DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
208.
DisT
Dynamické vlastnosti dřeva
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
209.
DT
Dynamics of wood decayng fungi infection in a living tree
Praus, L.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
210.
BT
Dynamika obnovy jedle a buku v západních Karpatech (Salajka, Razula)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
211.
BT
Dynamika růstu javoru v mladých porostech na vybraném zájmovém území
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2
--
212.BT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
213.
DT
Dynamika tloušťkového přírůstu výstavků dubu v průběhu vegetační sezony v porostu v převodu na střední les
Knott, R.Department of Silviculture (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / --
--
214.
DT
Dynamika vývoje jedlobukového lesa v nestátní lesní rezervaci ŠčúrnicaDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE
C-FEN
--
--
--
--
FFWTDetails of topic1 / --
215.
DisT
Dynamika změn přírůstu výmladků po provedéném výchovném zásahuKnott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LID-FE-FS--FFWTDetails of topic
0 / --
--
216.DTDynamika změn tloušťkového přírůstu výmladků v průběhu vegetační sezony po provedéném výchovném zásahuKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
217.DisT
Ecophysiological reaction of spruce and oak seedlings to stress condition
Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Arsić, J.
218.
BT
Efektivita migračních objektů na silničních komunikacích pro savce v Moravské bráně
Kutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
219.
BTEfektivnost hospodaření na nelesních pozemcích v ZCHÚBřezina, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
220.
DTEfektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČRBřezina, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
M-FENM-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
221.
DT
Efektivnost využití dotací a státních příspěvků na činnost v národních parcích ČR
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LEC-LE-LE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
222.
DT
Efficiency and function of green bridges on motrways in the Austria and the Czech RepublicKutal, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
223.
BT
Ekofyziologické příčiny chřadnutí borovice lesní
Urban, J.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
224.BT
Ekologická charakteristika ohrožených druhů pavouků
Department of Forest Ecology (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
225.DT
Ekologická valence Fraxinus excelsior L. expandujícího v habrových doubravách Českého krasu
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
226.DT
Ekologické vědomí studentů vysoké školy
Abramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
227.
BT
Ekologicky šetrné budovy - potenciál pro zvýšení poptávky po „zelených výrobcích“ ze dřevaMichal, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FUR
B-WI
B-TIMS
B-FUR-FDM
B-WI-WI
B-TIMS-TIMS
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
228.
DT
Ekologie a vývoj osikových lesů v severním MongolskuDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
229.
DT
Ekologie přirozené obnovy klimaxových dřevin - buk, dub, smrk, borovice, jedle... platí stále, různé lokality
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
230.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů v CR na bazi pedoantrakologie
Kusbach, A.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
231.
DT
Ekologie/vývoj osikových lesů na středním Urale
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
232.
DT
Ekonomická analýza rezervy na pěstební činnost ve vybraném lesnickém subjektu
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
233.DisTEkonomická efektivnost nástrojů politiky životního prostředíHlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2
--
234.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy lesních porostů
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
235.
BT
Ekonomická efektivnost výchovy mladých lesních porostů
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
236.BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 3
--
237.BT
Ekonomická efektivnost zpúsobů odchytu kůrovců
Vala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 3
--
238.
DisT
Ekonomické a ekologické aspekty přechodu k nepasečnému hospodaření ve středoevropských podmínkách
Vrška, T.Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Pospíšil, T.
239.
DTEkonomické aspekty pěstování javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
240.DTEkonomické aspekty pěstování javoru mléče (Acer platanoides L.) na Školním lesním podniku Masarykův les KřtinyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
C-FEN
C-LE-LE
C-FE-FE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
241.
DT
Ekonomické aspekty pěstování jeřábu břeku (Sorbus torminalis /L./ Crantz) na příkladu Lesní správy BuchloviceDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
242.
DT
Ekonomické aspekty použití kompozitních materiálů v dřevostavbách Lenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-WE----MENDELU
Details of topic
0 / 3
--
243.
DT
Ekonomické důsledky ohrožení porostů jasanu (Fraxinus sp.) nekrózou Chalara fraxinea Kowalski na území Lesního závodu ŽidlochoviceDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
244.
DT
Ekonomické vyhodnocení výroby 4m KPZ oproti 2m vláknině vzhledem k tržbám za dříví (lokalita OM)
Pospíšil, T.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
245.DTEkonomické zhodnocené cenných listnatých dřevin na polesí Vranov, ŠLP Ml KřtinyHolušová, K.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
246.BTEkonomika ochrany mladých lesních porostů proti buřeniVala, V.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
247.
DisT
Ekosystémové služby degradované a rekultivované krajiny ve vybraném územíDepartment of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
248.DisT
Ekosystémové služby lesa - případová studie lužního lesa temperátní klimatické zóny
Machar, I.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic1 / 1
249.BT
Elektronické měření kulatiny
Hunková, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2--
250.
BT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Houšková, K.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-ARB
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
251.DT
Eliminace neproduktivních semen v předosevní přípravě
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Šenovská, V.
252.
BT
Emisní normy Stage a Tier a jejich naplňování v lesnických technologiích
Badal, T.
Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
253.
DT
Energetická bilance lesního porostu
Marková, I.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
254.
DT
Environmentální manažerské účetnictví dřevozpracujícího podniku
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
255.
DT
Environmentální manažerské účetnictví nábytkářského podniku
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
256.
DisTEpigeická arachnoentomofauna v území ovlivněném lesním požáremKula, E.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LID-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
257.BT
Ergonomie pracovního místa
Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
258.
DT
Ergonomie pro 21. stoletíAbramuszkinová Pavlíková, E.
Department of Engineering (FFWT)
------FFWTDetails of topic1 / 1
259.DisT
Estimation of dendrometric quantities on the base of continuous national forest inventory (NFI) data
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
260.
DisT
Estimation of selected dendrometric parameters of national forest inventory (NFI) with using of auxiliary data and two-phase estimators
Drápela, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
261.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Norway Spruce (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
262.
DT
Evaluation of environmental limits and health condition of the main edifikátorů forest ecosystems in the selected areas in diferent biogeographical regions - Oaks (Quercus sp.)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
263.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in EuropeJankovský, L.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
264.
DT
Evaluation of impact of alien diseases and pest to the most important forest trees in Europe
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
265.
DisT
Evoluce nížinných půd: testováíní holocénní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémůŠamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
266.DT
Evoluce půd v nížinných lesích
Šamonil, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
267.
DisT
Experimental and numerical analysis of fracture characteristics of oak
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
268.
DT
Experimental and numerical analysis of mechanical performance of wood-based composite
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
269.DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE
D-WE-WBT
D-WE-WBT
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
270.
DisTExperimentální a numerická analýza lomových charakteristik dubuDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
271.Final thesis
Experimentální modální analýza dřevěného tělesa
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
272.
Final thesis
Experimentální modální analýza rezonanční desky klavíru
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / --
--
273.
BT
Experimentální modální analýza stromu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
274.
DT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
275.
BT
Experimentální stanovení statických a dynamických charakteristik dřeva v čerstvém stavuTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2
--
276.
DisT
Experimentální vývoj konstrukčního materiálu na bázi dřeva s nízkou objemovou hmotností
Král, P.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-PFD
D-WE-WBT
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
277.
DT
Exploration, documentation and rehabilitation of wooden structuresDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 1
--
278.
DisT
Faktory ovlivňující dopady potravního chování zvěře na dřeviny a možnosti jejího objektivního hodnocení
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--FFWTDetails of topic0 / 1
--
279.
BT
Faunisticko-ekologická studie populace druhů Cordulegastridae (páskovcovití, řád vážky Odonata) v oblasti západních KarpatHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 3--
280.
BT
Fenomén "retro" a jeho uplatnění v nábytkářské tvorbě
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic0 / ----
281.
BT
Fenotypová klasifikace lesních porostů vybraných dřevin na Školním lesním podnikuLongauer, R.Department of Silviculture (FFWT)B-FOR
B-FOR
B-FOR
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
282.DT
Finanční analýza nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
283.BTFloristická inventarizace prostoru budoucího Arboreta Osina (VVP Březina)Řepka, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
284.DisTForest birds – indicator species of forest habitat qualityDepartment of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
285.
DisT
Forest carbon exchange derived by different means
Pavelka, M.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
286.
DisT
Forest carbon exchange derived by different meansPavelka, M.
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
287.DisT
Forest ecosystem services - cesa study from temperate floodplain forests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
288.
DisT
Forest soil organic matter at selected study plots on SLP Masaryk Forest Krtiny
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL--FFWTDetails of topic0 / 1
--
289.
DisT
Fotovoltaika jako součást technického zařízení energeticky úsporných domůDepartment of Engineering (FFWT)
D-TTLP
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
290.
DisT
Fracture thoughness of bondline in beech wood composites in three modes of loading
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WME
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
291.
DisT
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Blažejová, A.
292.
DisT
Free topic
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
293.
DisTFree topicDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
294.DisTFree topicKrejza, J.Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
295.
DisT
Free topicHrůza, P.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
296.
DisT
Freie Thema
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-PFD--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
297.
DT
Frekvenční vlastnosti částí hudebních nástrojů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / ----
298.
DT
Funkce pavouků v dekompozičním řetězci různých typů a věkových tříd znovuzalesnění tropických lesů ThajskaMichalko, R.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
299.
BT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-LAND
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
300.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu krajinného segmentu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-LE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
301.
BTFunkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
302.
DisT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
303.
DT
Funkční diverzita půdy jako ukazatel změny ve stavu lesního porostuKučera, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic0 / 4--
304.DTFurniture designDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
305.
BT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Knott, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
306.DT
Generativní obnova pod clonou horní etáže v počáteční fázi postupného převodu na les střední
Department of Silviculture (FFWT)
------FFWT
Details of topic
0 / --
--
307.
DT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
308.
BT
Genetické aspekty produkce lesního reprodukčího materiálu (na příkladu vybrané dřeviny)
Longauer, R.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
309.
DisT
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajinyDepartment of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM--
FFWT
Details of topic
1 / 2
310.
DisTGeomýty - netradiční přístup ke studiu a interpretaci krajinyBajer, A.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
D-LAND-LM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
311.
DT
Geoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
312.BTGeoturistický potenciál geologických a geomorfologických lokalit ve vybraném územíBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
313.
DisT
Gini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
314.
DTGini index as a tool for forest management in structurally rich forest
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-EUFO
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
315.
BTGround beetles (Carabidae) and their interactions with foreign substances in the environment.Purchart, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
316.
DT
Habitat preferences of Eurasian lynx and predator-prey interactions in Moravian Karst
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
317.
BT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
318.
DT
Historické aspekty lesnického hospodaření na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / ----
319.
DT
Historický přínos lesnictví a lesního hospodářství pro rozvoj společnosti
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
320.
DT
Historický vývoj zpřístupnění krajiny/lesa v porovnání se současným stavem na vybraném území.Department of Landscape Management (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / --
--
321.
BTHistorie lesnické hydrologie v Českých zemích
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
322.
DT
Historie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinami
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
323.DTHistorie pěstování lesních kultur se zemědělskými plodinamiMartiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic0 / --
--
324.
DT
Hledání optimální dřevinné a tloušťkové struktury pro vybraný soubor stanovišť v lese trvale tvořivém (Dauerwald)
Kneifl, M.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic
0 / 2
--
325.DT
Hlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)
Foit, J.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
326.
BTHlístice (Nematoda) přenášené kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Foit, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
327.
BT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
328.DT
Hmyzí škůdci a zdravotní stav jeřábu břeku (Sorbus torminalis) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
329.DisT
Hnojení krytokořenného sadebního materiálu
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / 1 Bárta, A.
330.
DisT
Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v nížinných lesích v kontextu environmentálních faktorů, typu managementu a sukcese
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
331.
BT
Hodnocení designu výrobků
Kovařík, M.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FDSGN
B-FUR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
332.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských BeskydDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
333.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti Ždánického lesa
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1 Čamlík, P.
334.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Králického Sněžníku
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
1 / 1
335.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti PolabíHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWTDetails of topic0 / ----
336.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
337.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - buk lesní (Fagus sylvatica)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / --
--
338.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - dub zimní (Quercus petraea.)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic0 / ----
339.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - duby zimní (Quercus petraea.)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
340.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
341.BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - jedle bělokorá (Abiea alba)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic0 / ----
342.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / ----
343.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů ve vybraném území - smrk ztepilý (Picea abies)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
344.
DT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti moravských západních Karpat - buk lesní (Fagus sylvatica).Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
345.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Orlických hor
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
346.
BTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
FOR
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
347.
DTHodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu javoru klene (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) v oblasti vybraného lesnického úseku Školního lesního podniku "Masarykův les" KřtinyDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
FE
FFWT
Details of topic
0 / 5
--
348.
BT
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu modřínu opadavého (Larix decidua) v oblasti Lesní správy Hanušovice
Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / 1
349.
DisT
Hodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM----
FFWT
Details of topic
0 / 1--
350.DisTHodnocení invazivnosti a návrh lesnického managementu vybraných nepůvodních dřevinHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
351.
DTHodnocení konkurenceschopnosti masivního nábytku na trhu s bytovým nábytkemDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)C-NI----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
352.
BT
Hodnocení odkových poměrů na vybraném povodíDepartment of Landscape Management (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
353.
DisTHodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dřívíHoluša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
354.DisT
Hodnocení osídlování odumřelého dřeva kambioxylofágním hmyzem při různých způsobech ochrany ležícího dříví
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2--
355.BTHodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
356.
DT
Hodnocení pařezové výmladnosti vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
357.DTHodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
358.
DisT
Hodnocení porostů v převodu na les výběrný na ŠLP ML Křtiny metodou výpočtu Giniho koeficientuDepartment of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
359.DisT
Hodnocení pozice lesnictví a odvětví lesního hospodářství v národním hospodářství makroekonomickými ukazateli
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
360.DTHodnocení provozních parametrů lanových dopravních zařízení LARIXZemánek, T.
Department of Engineering (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
361.
BT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIXDepartment of Engineering (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
362.
DT
Hodnocení provozních parametrů lesních lanovek LARIX
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
363.
DT
Hodnocení přínosů environmentálních statků a služeb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-LE
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
364.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení dřevin na TVP Hády
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
365.
BT
Hodnocení přirozeného zmlazení v PR na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)------MENDELU
Details of topic
0 / --
--
366.
BT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevinKadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
367.
DT
Hodnocení růstových strategií vybraných druhů dřevin
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / --
--
368.BTHodnocení růstu druhu Cryptomeria japonica D. Don na ŠLP ML KřtinyÚradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-FOR
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
369.
BT
Hodnocení růstu lísky turecké na TVP Bílovice
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
370.
DTHodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-LE
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4--
371.
BT
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz na trvalých plochách.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 4
--
372.
DT
Hodnocení sukcesní změn revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-LEC-LE-LE
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
373.
BT
Hodnocení sukcesní změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
374.DTHodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE--FFWTDetails of topic
0 / --
--
375.
DT
Hodnocení sukcesních změn společenstva vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
376.
BT
Hodnocení sukcesních změn taxocenóz vážek (Odonata) revitalizovaného mokřadu u Šardic (Hustopečský bioregion)
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1--
377.
DT
Hodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP Křtiny
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
378.DTHodnocení úspěšnosti obnovy po kalamitě Antonín na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)
C-FEN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
379.
BT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
380.
DT
Hodnocení vitality sadebního materiálu a kultur lesních porostů měřením fluorescence
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
381.
BT
Hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty na úrovni honitbyPlhal, R.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic1 / --
382.
DT
Hodnocení vybraného území z hlediska rozvoje regionů ve vazbě na rekreační využití území
Fialová, J.Department of Landscape Management (FFWT)----
--
MENDELU
Details of topic0 / 3--
383.
BT
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřevaVavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-WI
B-FOR
B-FOR
--
--
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
384.
DT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území a návrh péče.
Jelínek, P.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
385.BT
Hodnocení výskytu zvláště chráněného či ohroženého taxonu (skupiny taxonů) na vybraném území (pokračuje diplomka s návrhem péče)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
386.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Moravskoslezských BeskydHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
387.BTHodnocení změn složení taxocenóz modelové skupiny živočichů ve vegetačních stupních v oblasti Žďárských vrchů
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / 2
--
388.DTHodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
389.
DT
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů IvančiceHoluša, O.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
390.
DisTHolocenní polygeneze lesních půd: biomechanický a biochemický vliv jednotlivých stromů v přirozených lesíchDepartment of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic1 / 1
391.
Final thesis
Hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
Department of Geology and Pedology (FFWT)
----
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
392.
BT
Hospoda pro vyhraněnou skupinu klientůHála, B.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
393.
BT
Houbové choroby jehlic Abies nordmanniana, Abies koreana, Abies alba, Abies concolor,Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
394.BT
Humusové poměry a stav půdy ve smíšených lesních porostech
Kulhavý, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 2--
395.
BT
Humusové poměry lesních porostů ve fázi obnovy.
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
396.
DT
Humusové poměry smrkových porostů při různé fytotechniceDepartment of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic0 / 2
--
397.
DT
Charakteristika profese operátora lesnických stojů z ergonomického hlediska
Abramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
Sláma, D.
398.
BT
Charakteristika tří lesnických profesí z ergonomického hlediska
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 2
399.
BT
Chlorotické žloutnutí listové plochy( žloutnutí),až zasychání terminálů nových letorostů.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-ARB
B-FOR
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
B-ARB-ARB
B-FOR-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
400.
BT
Choroby jehlic Abies Grandis ve skolceDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
401.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
402.BTChoroby jehlic Abies grandis ve školce se zaměřením na Current season needle necrosisJankovský, L.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
403.
DisT
Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) – ekologické aspekty vývoje a eliminace škodlivosti
Kula, E.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-LI
D-FE-FPROT
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
404.DT
Chřadnutí buku lesního (Fagus sylvatica) v pohoří Chřiby
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-EUFO
C-LE
C-FEN
--
--
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
405.DTChřadnutí olší v České republiceMájek, T.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)C-EUFO
C-FEN
C-LE
C-EUFO-EUFO
C-FE-FE
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
406.
DisT
Impact of ecological restoration of tropical forests on arthropod biodiversity in Southeast AsiaKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWTDetails of topic1 / 1 Hamřík, T.
407.
DT
Implemenace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-TIMS
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
408.
DisTImplementace ekosystémových služeb v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--FFWTDetails of topic0 / 3--
409.
DT
Implementace iniciativy Průmysl 4.0 v dřevařském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
C-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
410.
DT
Implementace leteckého laserového skenování do hospodářsko-úpravnického plánování
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FEN
C-LSNI
C-FE-FE
--
--
FE
FFWT
Details of topic0 / 1
--
411.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS)v podmínkách lesního podniku
Badal, T.Department of Engineering (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
412.
BT
Implementace systému managementu hospodaření energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019 (EnMS) v podmínkách dřevařského podniku
Department of Engineering (FFWT)
B-LESN
--
FOR
FFWTDetails of topic0 / 2--
413.
DT
Implementce iniciativy Průmysl 4.0 v nábatkářském průmyslu
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)C-NI--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
414.
DisTIndividual topic
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-FM
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
415.
DisT
Individuální téma
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-HUL
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
416.
DT
Influence of age on the wood formation of Douglas fir planted in the Czech RepublicVavrčík, H.Department of Wood Science and Technology (FFWT)C-EUFO
C-EUFO-EUFO
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
417.DisTInfluence of landscape structure on the effectiveness of arboricolous spiders in biolocontrol of fruit tree pests
Department of Forest Ecology (FFWT)
D-KRAJ--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
418.
DisT
Integrace užitků ekosystémových funkcí do tržního mechanismuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
419.DTIntenzivní jehličnaté lesní kultůry na ŠLP KřtinyDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
420.
BT
Internetový prodej nábytku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
421.
BT
Inventarizace a hodnocení růstu výsadeb v Arboretu Křtiny
Úradníček, L.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Horáková, P.
422.BTInventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoruČepelka, L.
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
423.BT
Inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu kaštanovníku jedlého na ŠLP Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic0 / 2--
424.
DT
Inventarizace a návrh péče o alej od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru
Department of Forest Ecology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
425.
BT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
Jelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)B-LAND
B-ARB
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
426.
DT
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu ŘícmaniceJelínek, B.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)C-LE--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
427.
DT
Inventarizace cenných listnatých dřevin na vybraných územích ČRHurt, V.
Department of Silviculture (FFWT)
----
--
FADetails of topic0 / 3--
428.
BT
Inventarizace červené sypavky ve vybraném regionu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
429.
BT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLPKadavý, J.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
430.
DT
Inventarizace hospodářsky cenných autochtonních druhů dřevin a jejich přirozené obnovy na ŠLP
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWTDetails of topic0 / ----
431.
BT
Inventarizace jeřábu ptačího ve vybraných porostech Beskyd
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 2--
432.
BT
Inventarizace obnovy jeřábu ptačího v Jeseníkách
Martiník, A.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
433.BTInventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-LAND
B-FOR
B-FOR
B-LAND-LAND
B-FOR-ARB
B-FOR-FOR
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
434.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úpravKotásková, P.Department of Landscape Management (FFWT)C-KJNI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
435.
DT
Inventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Bílovice nad Svitavou
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
436.
DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí Habrůvka
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
437.
DTInventarizace stavu estetických prvků ŠLP (památníků, studánek, palouků) na ŠLP a návrhy úprav - polesí VranovDepartment of Landscape Management (FFWT)
C-LE
C-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
438.
BT
Inventarizace výstavků v demonstračním objektu převodu na střední les na ŠLP ML KřtinyKnott, R.Department of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
439.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Krkonošském národním parku
Holuša, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
------MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
440.
BT
Inventarizační faunisticko-ekologický průzkum pisivek (Psocoptera) v Šumavském národním parku
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
441.BT
Invertebrates and their interactions with foreign substances in the environment.
Purchart, L.Department of Forest Ecology (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 2--
442.
DisT
Investigations of the lifestyle, the ecological role and the breeding system of the new oomycete genus Nothophytophthora
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)D-FPM--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
443.DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dříví
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)D-WE
D-WE-WBT
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
444.
DisT
Kalibrace měřících zařízení geometrických parametrů dřívíJanák, K.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
445.
BTKalkulační nákladové ceny pěstebních pracíVala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
446.
BT
Kalkulační nákladové ceny těžebních prací
Vala, V.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--FFWTDetails of topic0 / 3
--
447.
BT
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) v CHKO Jeseníky
Department of Forest Ecology (FFWT)
----
--
FFWTDetails of topic
1 / --
448.
BTKatalog výrobkůDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
449.DT
Kategorizace turistických tras vybraného území s využitím frikčního modelování v GIS
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-LE
--
--FFWT
Details of topic
0 / 5
--
450.
BT
Klimatické podmínky ekosystémových stanic národní sítě CzeCOS
Department of Forest Ecology (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
451.
DT
Kolonizace výřezů borového dřeva saproxylickými brouky v závislosti na jejich umístění v porostu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
M-FEN
M-FE-FE--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
452.
BTKomparace užití účetnictví a daňové evidence v dřevařském podnikatelském subjektuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-WI--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
453.
BT
Komparativní studie anatomické stavby dřeva smrku a modřínu
Vavrčík, H.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
454.
DT
Kompenzace újem způsobených vlastníkům lesů z důvodu ochrany přírody a krajiny
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
455.
DT
Komplexní krajinářské řešení katastru vybrané obce
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
456.
BT
Komplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………
Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-TROP
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
457.
BTKomplexní návrh lesnické rekultivace v oblasti ………Mauer, O.Department of Silviculture (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
458.
BT
Komplexní návrh obnovy lesa v oblasti ……….
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
459.BTKomplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………Department of Silviculture (FFWT)B-LAND
B-LAND-LAND
--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
460.
BT
Komplexní návrh zalesnění (ozelenění) lokality ………
Mauer, O.
Department of Silviculture (FFWT)
B-FOR
B-FOR
B-FOR-FOR
B-FOR-TROP
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
461.
BT
Komplexní rozbor příčin ztrát a návrhy na opatření při umělé obnově lesa v oblasti ….......
Department of Silviculture (FFWT)
B-FORB-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
462.BT
Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
463.DT
Koncepce marketingové strategie pro výrobce dřevostaveb
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-TIMS
C-TIMS-TIMS--FFWT
Details of topic
0 / 3
--
464.DT
Koncepční řešení alternativních pohonů lesních lanovek
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
465.
DT
Konkurenční prostředí dodavatelských a montážních firem na jižní Moravě v oblasti materiálů na bázi dřeva.
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
466.DTKonstrukce lokálních objemových tabulek pro vybranou dřevinu a územíKneifl, M.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
467.
BT
Konstrukce podporující růst kořenových systémů stromů
Department of Wood Science and Technology (FFWT)B-ARB
B-ARB-ARB
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
468.
DisT
Konstrukce technologického vybavení historických dřevěných pil s vodním pohonem
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
469.
DisT
Konstrukční parametry brodů pro lesní dopravní síť
Neruda, J.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP----FFWTDetails of topic0 / --
--
470.
DT
Konstrukční postupy a dimenzování nábytku pro optimalizaci vlastností výrobkuŠimek, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
471.
DisT
Konstrukční postupy a dimenzování pro optimalizaci vlastností nábytku
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PTNB
--
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
472.DTKonstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lanoNeruda, J.Department of Engineering (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
473.DT
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Department of Engineering (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
474.
DT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovyBrtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
475.
BT
Kontaminace dětských hřišť těžkými kovy
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / 3
--
476.
BT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
477.
DT
Kontaminace půd na plochách využívaných k rekreaci
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
478.
BT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3--
479.
DT
Kontaminace půdy odlišně využívaných městských území
Department of Geology and Pedology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 3--
480.DisT
Kořenový systém a stabilita stromů
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--FFWTDetails of topic
0 / --
--
481.
BT
Kritický rozbor historicky a v současné době používaných těžebních ukazatelů pro výpočet etátu
Kadavý, J.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / --
--
482.
BT
Kritický rozbor současných lanových technik při ošetřování stromů
Department of Engineering (FFWT)B-ARBB-ARB-ARB--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
483.
DT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
484.BTKteré faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / ----
485.
BT
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?Gebauer, R.
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
B-ARB
B-FOR
B-ARB-ARB
B-FOR-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
486.
DT
Kuchyňská studia a používané plánovače
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
487.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení MINITERM UV
Čech, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-FE-FE--FFWTDetails of topic
0 / 1
--
488.
DT
Kvalita povrchu nábytkových dílců dokončených pomocí zařízení SilkCurtain
Čech, P.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
489.DisTKvalita pracovního života v lesnictvíAbramuszkinová Pavlíková, E.Department of Engineering (FFWT)D-TTLP--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
490.
BT
Kvalitativní zhodnocení stávajícího stavu konstrukčních vrstev vozovek, s krytovou vrstvou z MZK, na ŠLP Křtiny
Department of Landscape Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
491.
DisT
Kvantifikace a klasifikace biomasy jednotlivých stromů z dat pozemního / dronového laserového skenováníKrál, K.Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
492.
DisT
Kvantifikace efektivnosti využívání dřevní suroviny v ČRSujová, A.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNGD-EMNG-EMRNR
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
493.
BT
Kvantifikace stoků vody po kmeni v bukovém porostu
Světlík, J.Department of Forest Ecology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1--
494.
Final thesis
Laboratorní měření rychlosti akustického signálu ve dřevě
Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
495.
BT
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic0 / 1--
496.
BT
Lehká dřevostavba jako součást oplocení pozemku
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
497.
DT
Les neustále plně tvořivý - biologicko-ekonomická analýza
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
498.
DT
Lesní plánovací dokumenty jako informační základna vlastníků lesa při tvorbě systémů na podporu ekonomického rozhodování
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-EUFO
C-LSNI
C-EUFO-EUFO
--
--
FE
FFWTDetails of topic0 / 1--
499.DisT
Lesní ptáci - indikátory kvality lesních biotopů
Machar, I.Department of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
500.DisTLesní půdy po celoplošné přípravě frézováním ve smrkovém hospodářstvíDepartment of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
501.
BT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)B-FORB-FOR-FOR
--
FFWTDetails of topic
0 / 2
--
502.DT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilém
Department of Geology and Pedology (FFWT)------FFWTDetails of topic
0 / 2
--
503.
DisT
Lesní půdy v přípravných porostech a porostech náhradních dřevin po smrku ztepilémDepartment of Geology and Pedology (FFWT)D-KRAJD-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1--
504.
DT
Lesní rezervace na ŠLP Křtiny - struktura, dynamika obnovyDepartment of Silviculture (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
505.
BT
Lesnický průzkum vybraných přírodních rezervací
Department of Forest Management (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic0 / ----
506.DT
Lesy města Brna - problematika přirozené obnovy
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
507.DT
Lesy města Brna - převod na výběrný les
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
----FFWTDetails of topic
0 / --
--
508.DT
Lesy města Brna - vývoj přirozené lesního společenstva na oploceném území - lokalita Slunná
Dobrovolný, L.
Department of Silviculture (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
509.DisTLidové motivy zdobení nábytku v pojetí moderních technologiíBrunecký, P.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
D-PFD
----FFWTDetails of topic
1 / 1
510.
BT
Logistická rovnice v populačních modelechMařík, R.
Department of Mathematics (FFWT)
--
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
511.
DisT
Lomová houževnatost dřeva ve třech módech namáháníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
D-WE-WBT
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
512.
DisT
Lomová houževnatost lepené spáry u bukových dřevokompozitů ve třech módech namáhání
Sebera, V.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
513.DisTLong-term effect of changes in underground water level for vitality and productivity of the floodplain forestsDepartment of Forest Ecology (FFWT)D-KRAJ
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
Basu, S.
514.
DT
Malý byt
Maňák, H.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-DESGN
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
515.
DT
Manažerské účetnictví jako nástroj managementu nábytkářského podniku
Hlaváčková, P.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2--
516.DisT
Mapování výskytu historických objektů hospodářské činnosti člověka v lesích
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)D-HUL
--
--FFWT
Details of topic
0 / 1
--
517.
DT
Mapování výskytua management likvidace neofytu či neozoa na vybraném zvláště chráněném území.Jelínek, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)--
--
--FFWT
Details of topic
0 / --
--
518.
BTMarketingová strategie firmyDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / --
Pejčochová, P.
519.
DT
Marketingová strategie nábytkářského podnikuDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-NI
--
--FFWT
Details of topic
0 / 2
--
520.
BT
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostavebDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)------
MENDELU
Details of topic0 / 3
--
521.
DT
Marketingový průzkum postojů a trendů veřejnosti k jednotlivým způsobům využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / 12
--
522.BTMarketingový průzkum veřejného mínění ohledně způsobů a intenzit možného využívání krajiny na území vybraného krajeLenoch, J.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / 12
--
523.
DT
Masivní\dřevostavbaDepartment of Wood Processing Technologies (FFWT)C-TIMS
C-TIMS-TIMS
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
524.
BT
Matematika podzemní vody
Department of Mathematics (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
525.
DisT
Materiálový model mechanického chování čerstvého dřevaDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
----FFWTDetails of topic0 / ----
526.
DT
Mathematical optimization with applications in forestry
Fišnarová, S.
Department of Mathematics (FFWT)
C-EUFO
----FFWT
Details of topic
0 / --
--
527.
BT
Maticové modely populací
Hasil, P.Department of Mathematics (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
528.
DT
Maximální doba dekompozice kmenů v horském smrkovém pralese
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
529.
DT
Mechanická analýza dřevěných prvků lanového centraDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
530.
DT
Mechanická analýza působení přetlaku na rezonanční desku klavíruTippner, J.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic0 / ----
531.
Final thesis
Mechanické vlastnosti bubenických paliček
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
532.BT
Mechanické vlastnosti nábytkových spojů z kompozitních dřevěných materiálů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-WI
--
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
533.
DisTMechanika lepené spáry s vláknitou výztuží
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
534.BTMěření obsahu CO2 v půdě jako indikátoru jejího poškození pojezdem strojůNeruda, J.
Department of Engineering (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
535.DisT
Městský mobiliář
Kanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PFD
--
--FFWT
Details of topic
1 / 1
536.BTMetoda kritické cesty a její aplikaceDepartment of Mathematics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
537.
DisTMetodická podpora pro hodnocení škod zvěří na lesních porostechKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
D-OLM
----FFWTDetails of topic
0 / 1
--
538.Final thesis
Mikroskopická analýza zvoleného druhu dřeva
Gryc, V.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
539.BTMíra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
540.
DT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic
0 / 3
--
541.
BT
Míra kontaminace těžkými kovy v půdách vybraných městských parků
Brtnický, M.Department of Geology and Pedology (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
542.
BT
Mobilní dřevěný prvek
Kovařík, M.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FDSGN
--
--FFWTDetails of topic0 / 2
--
543.
DT
Modální analýza hudebního nástroje metodou konečných prvkůTippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)--
--
--
FFWT
Details of topic0 / --
--
544.
DT
Modální analýza výřezu
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
------
FFWT
Details of topic0 / ----
545.
BT
Modelová skupina pisivek (Insecta: Psocoptera) jako součást lesních ekosystémů v stupni doubrav a bukových doubrav
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 4
--
546.
DisT
Modelování potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů a povrchu terénu pod porostem
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
D-AGI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
547.
BT
Modelování srážkoodtokového procesu v lesním mikropovodí v programu PERSiST
Department of Landscape Management (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic0 / ----
548.
DT
Modelování úspěšnosti pařezové výmladnosti v nízkém lese pomocí metody klasifikačních a regresních stromůAdamec, Z.
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
C-FENC-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
549.
BT
Modelování ve vědách o živé přírodě
Department of Mathematics (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
550.
DisT
Modelování výskytu disturbančních událostí v přirozených temperátních lesích
Šamonil, P.Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
551.
DT
Modernizace a uspořádání výrobní linky na výrobu nábytkových dílců. Dřevotvar Družstvo, Jablonné nad Orlicí
Hlavatý, J.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
552.
DisT
Modifikace modelování látkové bilance lesů pro optimalizaci ekologické obnovy v zatížených oblastech.Vranová, V.Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-FECOL
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
553.
DisT
Monetární nástroje v lesním hospodářství
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
554.BTMonitoring krmiv užívaných pro vnadění černé zvěře a vypracování zásad jejich předkládáníDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FA
Details of topic0 / 1--
555.
DT
Monitoring rozšíření nekrózy jasanů (Hymenoscyphus fraxineus) v lesních porostech Moravy a Východních Čech
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
556.BTMonitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
557.
DT
Monitoring stavu korun a celkového zdravotního stavu smrku, dubů nebo buku.Čermák, P.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
558.
BT
Monitoring výskytu patogenů asimilačních orgánů jehličnanů v Řícmanickém arboretu ŠLP ML Křtiny
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWTDetails of topic0 / 1--
559.BT
Možnost použití ručního laserového skeneru ZEB Horizon pro sběr 3D dat o lesních porostech
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)B-FOR
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
560.DT
Možnosti a hranice tvorby informací a komunikací komunálního lesního podniku
Šafařík, D.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic0 / 2--
561.
DisT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
562.
DT
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Department of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
563.DisT
Možnosti aplikace pedologických a geologických metod výzkumu v geoarcheologickém kontextu
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJ
D-KRAJ
D-LAND-LM
D-LAND-FECOL
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
564.BT
Možnosti financování ochrany životního prostředí
Hlaváčková, P.Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)B-LAND----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
565.
DisT
Možnosti kvantitativního hodnocení pohledových horizontů v krajině pomocí nástrojů v GIS
Schneider, J.Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJ
D-LAND-LM
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
566.BTMožnosti ochrany výsadeb proti poškozování prasetem divokým
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
----
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
567.DisT
Možnosti pěstování klonu Paulownie in vitro 112 v podmínkách ČR
Pokorný, R.
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
568.DT
Možnosti použití lichenometrie při datování vývratů v přirozených lesích
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)------FFWT
Details of topic
0 / 1
--
569.
DT
Možnosti propagace zámku Křtiny
Fialová, J.
Department of Landscape Management (FFWT)
C-LEC-LE-LE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
570.
DT
Možnosti přirozené obnovy borovice lesní v oblasti Hradce Králové a PardubicDepartment of Silviculture (FFWT)C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
571.
BT
Možnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)B-FOR
B-LAND
B-FOR-FOR
B-LAND-LAND
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
572.
DTMožnosti retence vody v lesích ve vybraných částech ŠLP
Department of Landscape Management (FFWT)
C-KJNI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
573.
DT
Možnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíKamler, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
574.
BTMožnosti snížení škod na lese působených bobrem pomocí zvýšení úživnosti prostředíDepartment of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
575.
BT
Možnosti stanovení tělesných parametrů volně žijících zvířat analýzou fotografií
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
576.
DTMožnosti uplatnění kontrolních metod v současné praxi HÚL
Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / --
--
577.
DisT
Možnosti využití fluviálního sedimentárního záznamu při rekonstrukci vývoje využívání krajinyBajer, A.
Department of Geology and Pedology (FFWT)
D-KRAJD-LAND-LM--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
578.DT
Možnosti využití metod ochrany rostlin proti buřeni v lesních školkách s vyloučením chemických postřiků
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
579.Final thesis
Možnosti využití metody akustické emise při testování dřeva
Tippner, J.Department of Wood Science and Technology (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
580.
BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republikyKošulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
581.
BTMožnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
B-ASB-AS-AE--
FA
Details of topic
0 / 1
--
582.
DT
Možnosti zvyšování biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině České republiky
Košulič, O.
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
C-AS
C-AS-AE--
FA
Details of topic
0 / 1
--
583.
BT
Myslivecká evidence a statistika
Dvořák, J.Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)B-FORB-FOR-FOR--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
584.
DisT
Nábytek bez kovových a lepených spojůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)D-PTNB--
--
FFWT
Details of topic
0 / 3
--
585.
BT
Nábytkové spoje vyráběné pomocí CNC OC
Krontorád, K.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)--
--
--FFWTDetails of topic0 / ----
586.
DisT
Náhrady za omezení lesního hospodářství v důsledku požadavků na plnění společenských funkcí lesaDepartment of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
D-EMNG
----FFWT
Details of topic
1 / 1 Odvárka, Z.
587.
BT
Nákup nové lesní techniky
Badal, T.Department of Engineering (FFWT)B-FOR
B-FOR-FOR
--
FFWT
Details of topic0 / 3
--
588.
DT
Napjatostní stav kmene stromu při káceníDepartment of Wood Science and Technology (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic
0 / --
--
589.DisTNatural regeneration within gaps of different size - a case study in the Forest School Enterprise Krtiny
Department of Silviculture (FFWT)
D-LI
D-FE-FS
--
FFWT
Details of topic
1 / --
590.DisTNÁVRH A VERIFIKACE AKTIVNÍ PROTIABRAZNÍ OCHRANY
Department of Landscape Management (FFWT)
D-KRAJD-LAND-CFLE--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
591.
BTNávrh barové židleSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-TVN----
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
592.
BTNávrh barové židleSvoboda, J.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM
--
FFWT
Details of topic1 / 2 Hejrová, L.
593.
BT
Návrh bytového soliteru
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN--
--
FFWT
Details of topic
0 / ----
594.BTNávrh dětského pokoje
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-DESGN--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
595.
BT
Návrh dřevěné fasády na rodinný dům
Department of Wood Processing Technologies (FFWT)
B-TIMSB-TIMS-TIMS
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
596.
DTNávrh dřevěného točitého schodiště do rekonstruovaného RDNajbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)------
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
597.
DT
Návrh dřevěných vrat do historického objektu
Najbrt, T.Department of Wood Processing Technologies (FFWT)----
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
598.
BT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Mansbart, T.
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
B-TIMS
B-TIMS-TIMS--
FFWT
Details of topic0 / 1
--
599.
DT
Návrh dřevostavby s využitím BIM
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
C-TIMS--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
600.
DT
Návrh dvougeneračního rodinného domuDepartment of Landscape Management (FFWT)C-TIMS
--
--
FFWTDetails of topic0 / 2
--
601.
BT
návrh interiéru nábytkové prodejny
Kanická, L.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-WIB-WI-WI
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
602.
DTNávrh interiéru specializované designové prodejny
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--FFWTDetails of topic0 / --
--
603.DT
Návrh interieru veřejné sauny s občerstvením
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / --
--
604.
DT
Návrh komunikační platformy lesnicko-dřevařského komplexu
Šafařík, D.
Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
C-FEN
C-WE
C-FE-FE
C-WE-WE
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2
--
605.DTNávrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FENC-FE-FE--FFWTDetails of topic
1 / 2
606.
DT
Návrh koncepce pěstování rychlerostoucích dřevin v návaznosti na požadavky nábytkářské firmy
Department of Silviculture (FFWT)
C-FEN
C-FE-FE--FFWTDetails of topic0 / 2--
607.
BT
Návrh konstrukce čalouněných křesel pro nebytové prostoryDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
--
PDSG
FFWTDetails of topic0 / 1--
608.
DT
Návrh konstrukce rozkládací čalouněné pohovky
Holouš, Z.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-FE-FE
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
609.BT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného prvku s možností variability. .
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FURB-FUR-FDM
--
FFWTDetails of topic0 / 1
--
610.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládací pohovky.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic0 / 1--
611.
DT
Návrh konstrukčního řešení čalouněného rozkládacího křesla.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
C-FE-FD
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
612.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FUR
B-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic
2 / 1
Osička, V.
Pavlík, M.
613.DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do bytového interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.
Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
----FFWTDetails of topic0 / 1
--
614.
BT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
B-FURB-FUR-FDM--
FFWT
Details of topic
2 / 1
Vaníková, S.
Vančura, Z.
615.
DT
Návrh konstrukčního řešení nábytkového mobiliáře do veřejného interiéru podle předloženého návrhu a požadavků zadavatele.Máchová, E.
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
616.
BT
Návrh konstrukčního řešení rozkládacího stolu dle zadaných požadavků .
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)B-FUR
B-FUR-FDM
--FFWT
Details of topic
0 / 1--
617.
DT
Návrh konstrukčního řešení sklápěcího lůžka do bytového interiéru
Máchová, E.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-NI
C-NI
C-FE-FM
C-FE-FM
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 1
--
618.
DisTNávrh lamelovaného dřevěného nosníku a panelu bez užití lepidel
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
D-MID
--
--
FFWT
Details of topic0 / ----
619.
DT
Návrh malé vodní nádrže
Marková, J.Department of Landscape Management (FFWT)
--
--
--
FFWT
Details of topic
1 / -- Lásková, J.
620.
BT
Návrh nábytkové řady pro konkrétní firmu
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----
FFWT
Details of topic1 / 2
621.
BT
Návrh nábytkového showroomuKanická, L.Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
--
----FFWT
Details of topic
0 / 1
--
622.
DT
Návrh nábytku bez kovových a lepených spojů
Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
C-NI
C-WE
C-FDSGN
--
--
--
--
--
--
FFWTDetails of topic
0 / 1
--
623.
DTNávrh nábytku bez kovových a lepených spojůDepartment of Furniture, Design and Habitat (FFWT)C-WE
C-FDSGN
C-NI
C-WE-WE
C-FDSGN-FDSGN
C-FE-FE
--
--
--
FFWT
Details of topic
0 / 2--
624.
BT
Návrh nábytku do interiéru obchodní pasážeFictum, L.
Depa