Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
0 / 3
--
2.
DP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AF
prohlížet
0 / 3
--
3.
DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet
0 / --
--
4.
BPBiodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / 1
--
5.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / ----
6.DPBiologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninu
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet
1 / --
7.BP
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativa
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / --
8.
DisP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AF
prohlížet
0 / --
--
9.
BPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AFprohlížet
0 / 3
--
10.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravinách
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
11.
DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AF
prohlížet
0 / 2
--
12.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů rybCernei, N.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
13.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
prohlížet
1 / --
Mitrevska, K.
14.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAF0 / --
--
15.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
16.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
17.
DP
Elektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
0 / 5
--
18.DisP
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Zítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet1 / --
19.DP
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / --
--
20.
DP
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF1 / 1
21.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)----AF
0 / 1
--
22.
DPIdentifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u kravÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--AF0 / 1
--
23.
DisPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
24.
BPImaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
25.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
26.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 1
27.
DP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 2
--
28.
BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
29.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
30.BP
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TP
B-TP-TP
AF
prohlížet0 / 3
--
31.
DP
Káva versus biologicky účinné látky
Ústav chemie a biochemie (AF)N-TP
N-TP-JZP
AF
0 / 3
--
32.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
33.
DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / ----
34.DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet0 / ----
35.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAF
0 / --
--
36.
BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / --
--
37.BPMetody pro detekci prionových proteinů
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet0 / ----
38.BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
39.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
40.
DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet0 / 1
--
41.
BPMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchÚstav chemie a biochemie (AF)----AF0 / 1--
42.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuÚstav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
1 / 1 Kapołková, K.
43.
DP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 2 Janošťáková, B.
44.
DisP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátům
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet1 / --
45.
BPNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet1 / 2
46.DisP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
47.DPNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinÚstav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet0 / 2--
48.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSIGuráň, R.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
49.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
Tymchenko, V.
50.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / 1
--
51.DPPotencionální inhibitory viru Zika
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
prohlížet0 / --
--
52.BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Vršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
53.
DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
54.
DisP
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
1 / --
Pospíšil, J.
55.
DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Zítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFprohlížet0 / 1--
56.BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostliny
Kryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 1
--
57.
BP
Soja - funkční potravinaKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TPB-TP-TP
AF
0 / 2
--
58.
DP
Soja - funkční potravina
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZPAF
0 / 2
--
59.
DP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / 2
--
60.BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2--
61.BPStanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2--
62.
DP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / 2
--
63.
DPStavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tiskuÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 1
Retek, J.
64.DPStudium buněčného oxidativního stresu pomocí SECMÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / --
65.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředí
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
66.
DP
Studium interakcí kovových iontů s proteinyÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
67.
DP
Studium mechanismů internalizace bionanomateriálů na bázi rekombinantních feritinových klecí
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet0 / 1--
68.DPStudium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravŠmerková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
69.
DisP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
70.
BP
Studium produkce lakázy vybranými druhy hub
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet1 / 1 Jemelíková, V.
71.
BPStudium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopieŠvec, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
72.
DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Švec, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
73.
BP
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UV
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--MENDELUprohlížet0 / --
--
74.
DPStudium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSIGuráň, R.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
75.DPSyntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčivKopel, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
76.
BP
.Synthesis and application of nanocellulose as the transducer in biosensors
Ashrafi, A.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet
0 / --
--
77.
DisP
Synthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
78.
DP
The new approach in the detection of biogenic amines by Lab-on-PCB based on selective peptides
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
79.
BP
The nonenzymatic biosensors based on the biomimetic NPs
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
80.BPToxicita na kadmiu založených pokročilých materiálůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / ----
81.
DP
Vliv abiotických stresových faktorů (sucho, zasolení, vysoká teplota) na unicelulární řasy.
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFprohlížet
1 / --
Abenov, A.
82.
BP
Vliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řasHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFprohlížet0 / --
--
83.
DisPVliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistenceAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
84.DP
Vliv nanočástic na rostliny
Kryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet1 / 1
85.
BP
Vliv nanostrukturových modifikací pracovních elektrod na jejich elektrochemické chování
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet
0 / --
--
86.BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
2 / 3
87.DisP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE--
AF
0 / ----
88.BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF0 / 2
--
89.
DP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 3
--
90.DPvolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
Zahálka, M.
91.
BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
Hábová, A.
92.
BP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 3 Balycheva, M.
93.
BPVolné témaŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / 2
--
94.
BP
Volné téma
Vršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
95.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
96.DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet
0 / 1
--
97.DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / --
--
98.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF0 / 1--
99.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF
0 / --
--
100.
DP
Volné téma
Richtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / ----
101.
BP
Volné témaHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 2
--
102.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF0 / ----
103.DPVolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AFprohlížet0 / 1
--
104.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / 1--
105.
DP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / 3--
106.
DPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
107.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
108.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 3--
109.
DP
Volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 3--
110.DisP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
111.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 1
--
112.
BP
Volné téma
Rex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFprohlížet
0 / 1
--
113.
DP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF
1 / 4
Dufková, T.
114.
BP
Volné témaHúska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet5 / 10 Musilová, K.
Zhelezko, D.
Šamaj, M.
Matuška, V.
Havlová, R.
115.
DisP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAF
19 / --
116.
BP
Volné téma
Richtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 3
Friedlová, H.
117.BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / --
118.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 10
119.
DP
Volné téma
Richtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFprohlížet
1 / --
Jankovský, V.
120.
DP
Volné téma
Doleželíková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 1
Mičková, K.
121.
BP
Volné téma
Kryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet2 / 2
122.
DisP
Volné témaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
--
D-CHE-ZCH
AFprohlížet
5 / --
123.
DP
Volné téma.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
2 / 10
124.
DPVolné téma.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
2 / 10
125.DisP
Volné téma - biochemie rostlin
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
126.
DisP
Volné téma - gastroodpad
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / ----
127.
DisP
Volné téma - imobilizace enzymůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet1 / -- Schlosserová, N.
128.
DisPVolné téma - oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismuAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
129.
DisP
Volné téma - oblast nanočástice a rostliny
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
130.
DisP
Volné téma - oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / --
--
131.
DisP
Volné téma - oblast nanotechnologie v zemědělství
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / --
--
132.BPVolné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF
1 / 5
Spivakova, A.
133.DPVolné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologieHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / 5--
134.
DP
Volné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologieHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet0 / 5
--
135.
BPVolné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologieHúska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF0 / 5--
136.
DisP
Volné tema dle dohodyHrdlička, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE--AFprohlížet
0 / --
--
137.
DP
Volné téna
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 3
Vávra, J.
138.
BP
Výskyt nanočástic v životním prostředí a jejich vliv na živé organismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF0 / 1
--
139.
BP
Využití antibakteriálních vlastností nanomateriálůŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 2
140.
DisP
Využití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--
AF2 / -- Janštová, L.
Ondračka, T.
141.
BP
Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet0 / 1--
142.
BP
Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenakuVršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
143.
BP
Využití ligninolytických enzymů v degradaci organopolutantů
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet
0 / 1
--
144.
BP
Využití ligninolytických enzymů v potravinářství
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
145.
DP
Využití moderních analytických metod pro analýzu a identifikaci biologicky aktivních látek značených kvantovými tečkamiAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----MENDELU
0 / --
--
146.
BPVyužití nanočástic pro fytomedicínuKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF1 / 1
147.
DPVyužití nanotoxikologických metod pro studium cytotoxicity pokročilých materiálůRex, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAF1 / 1
148.
DP
Využití techniky DGT pro studium biodostupných forem kadmia a olova
Ridošková, A.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
149.
DisP
Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / ----
150.
DisP
Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzáchAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAF0 / ----
151.
DP
Vývoj biosenzoru pro detekci halogenovaných organických sloučeninÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF0 / 2
--
152.BP
Vývoj metody přípravy biologického vzorku pro chromatografické metody – automatizace přípravy
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
153.
DP
Vývoj mikro/nanoLC-MS/MS metod pro diagnostický výzkum
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
154.
DP
Vývoj vysoce citlivých elektrod pro přenosná zařízení určená k detekci těžkých kovů v reálných vzorcích
Richtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / --
--
155.
BP
Zastoupení mastných kyselin u běžně používaných potravinářských druhů olejů (řepkový, slunečnicový, kokosový, palmový, olivový)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
156.
BPZastoupení mastných kyselin u speciálních potravinářských druhů olejů (lněný, konopný, mandlový, sezamový, arganový)Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
157.
BP
Zhodnocení obsahu rtuti v tkáních plotice obecné (Rutilus rutilus)
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / --
158.
DP
Zhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rudPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
0 / --
--
159.BP
Zpracování a využití potravinářského odpadu
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
160.BPZvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorůVršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--