Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programOborUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAkumulace Hg, Cd a Pb v kořenové zeleniněPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
2.BPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
3.DPAntioxidanty v bylinných čajíchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 3--
4.DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
5.BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
6.DisPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
7.DPBiologická aktivita nanočástic v lipozomechKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
8.DisPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodinyPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
9.BPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
10.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
11.DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 2--
12.DPCílená doprava platinových cytostatik pro snížení jejich nespecifické toxicityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Pacurová, M.
13.BPDegradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporiumVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
14.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
15.DisPDevelopment of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
16.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
17.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
18.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 5--
19.DPElektrochemická DNA microarray jako nástroj pro sledování maligního potenciálu buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
20.DisPElektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
21.DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
22.DisPGrafenoxidové nanočastice v kombinaci s komplexy pro cílený transportKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
23.BPHodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 1 Hudcová, K.
24.DisPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
25.DPIdentifikace patogenních bakterií u selat po odstavuŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet3 / 3 Rakušan, D.
Valentová, Š.
Švoncová, A.
26.BPImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbamiVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
27.BPIzolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
28.BPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 3--
29.DPKáva versus biologicky účinné látkyKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 3--
30.DPKvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
31.DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
32.DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
33.DisPMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
34.BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
35.BPMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / -- Vývoda, M.
36.BPModerní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojíchAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / -- Birgusová, E.
37.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
38.DPModulace povrchu nanočástic za účelem zvýšení jejich biokompatibilityDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Otáhalová, S.
39.DPMonitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNAMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / 1 Toufar, J.
40.BPMonitoring izoflavonů ve funkčních potravináchKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
41.DisPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
42.DisPNanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
43.DisPNanotransportéry na bázi uhlíku s protinádorovou aktivitouKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
44.DPNávrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněkHeger, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
45.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
46.DPPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet1 / -- Štefánik, M.
47.DisPProstorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
48.DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet1 / -- Pospíšil, J.
49.DisPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ACH, D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
50.DPPříprava kvantových teček pro biosenzoryKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
51.DPSledování vlivu biologických činitelů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
52.BPSledování vlivu stresových faktorů na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 1 Balaščáková, V.
53.BPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAFprohlížet0 / 2--
54.DPSoja - funkční potravinaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 2--
55.BPSpeciace rtuti v ředkvi seté (Raphanus sativus ) pěstované na kontaminované půděPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
56.DPStanovení škodlivin v životním prostředí. Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 2 Tůmová, M.
57.BPStanovení škodlivin v životním prostředí. Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
58.BPStanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředíGlovinová, E.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
59.DPStanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředíGlovinová, E.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
60.DPStudium buněčného oxidativního stresu pomocí SECMHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
61.BPStudium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředíVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
62.DPStudium interakcí kovových iontů s proteinyRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
63.DisPStudium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
64.BPStudium produkce lakázy vybranými druhy hubVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
65.BPStudium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UVAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
66.DPSyntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčivKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
67.DisPSynthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
68.BPToxicita na kadmiu založených pokročilých materiálůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
69.DPVliv abiotických stresových faktorů (sucho, zasolení, vysoká teplota) na unicelulární řasy.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / -- Abenov, A.
70.BPVliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řasHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
71.DisPVliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistenceAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
72.DPVliv nanočástic na rostlinyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
73.DisPvolné témaVaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHEAFprohlížet0 / ----
74.BPvolné témaKopel, P.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
75.BPvolné témaVaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
76.BPvolné témaVaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet2 / 3 Pavelková, K.
Vodová, M.
77.DPvolné témaVaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 3--
78.DPvolné témaVaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
79.DisPVolné témaKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet2 / -- Rankić, I.
Dvořák, M.
80.BPVolné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 3--
81.DPVolné témaŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 1 Řiháček, M.
82.DPVolné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
83.BPVolné témaVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
84.DPVolné témaHynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
85.BPVolné témaHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet5 / 10 Chepaykin, Y.
Straka, M.
Matuška, V.
Holá, J.
Havlová, R.
86.DPVolné témaŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
87.DPVolné témaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
88.BPVolné témaVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 3--
89.DPVolné témaVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 3 Badinová, E.
90.BPVolné témaHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 10--
91.BPVolné témaVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet1 / 3 Mlčáková, M.
92.DPVolné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
93.BPVolné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
94.BPVolné témaŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
95.DPVolné témaVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet2 / 3 Blahutová, A.
Nadtochaeva, P.
96.DisPVolné témaPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
97.BPVolné témaDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)B-AGBB-AGB-MBBAFprohlížet0 / 1--
98.DPVolné témaDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-TPN-TP-JZPAFprohlížet0 / 1--
99.DPVolné témaDostálová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet0 / 1--
100.DisPVolné témaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet16 / -- Mazumdar, A.
Sur, V. P.
Ilieva, L.
Dohnálková, E.
Gagić, M.
Mukherjee, A.
Pavelicová, K.
Chovancová, T.
Valečková, V.
Šmídová, V.
Bhowmick, S.
Jánová, A.
Chaloupský, P.
Zemánková, K.
Životská, H.
Štěpánková, H.
101.DPVolné téma.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet2 / 10 Kharytonava, K.
Šenkyřík, J. B.
102.DPVolné téma.Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet2 / 10 Kudláček, T.
Bařinková, M.
103.DisPVolné téma - biochemie rostlinKlejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
104.DisPVolné téma - gastroodpadAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
105.DisPVolné téma - imobilizace enzymůAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
106.DisPVolné téma - oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismuAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
107.DisPVolné téma - oblast nanočástice a rostlinyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
108.DisPVolné téma - oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologieAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
109.DisPVolné téma - oblast nanotechnologie v zemědělstvíAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
110.DisPVolné tema dle dohodyHrdlička, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHEAFprohlížet0 / ----
111.BPVýskyt nanočástic v životním prostředí a jejich vliv na živé organismyKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
112.BPVyužití antibakteriálních vlastností nanomateriálůŠmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 3--
113.DisPVyužití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích.Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHEAFprohlížet2 / -- Ondračka, T.
Janštová, L.
114.BPVyužití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantůVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
115.BPVyužití ligninolytických enzymů v degradaci organopolutantůVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
116.BPVyužití ligninolytických enzymů v potravinářstvíVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
117.DPVyužití moderních analytických metod pro analýzu a identifikaci biologicky aktivních látek značených kvantovými tečkamiAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
118.BPVyužití nanočástic pro fytomedicínuKryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--
119.DisPVyužití tištěných senzorů pro biologické aplikaceAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
120.DisPVyužití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzáchAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet0 / ----
121.DPVývoj biosenzoru pro detekci halogenovaných organických sloučeninRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
122.BPVývoj metody přípravy biologického vzorku pro chromatografické metody – automatizace přípravyAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)MENDELUprohlížet0 / ----
123.DPVývoj přenosného biosenzoru na principu tištěných elektrodZítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 2--
124.DPVývoj vysoce citlivých elektrod pro přenosná zařízení určená k detekci těžkých kovů v reálných vzorcíchRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / ----
125.DPZhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rudPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZSN-ZS-AEAFprohlížet0 / ----
126.BPZpracování a využití potravinářského odpaduVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)AFprohlížet0 / 1--