Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z

Poř.
TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Antioxidanty v bylinných čajích
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
0 / 3
--
2.
DPAntioxidanty v bylinných čajíchÚstav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZPAF
0 / 3
--
3.
DisP
Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
4.BPBiodegradace antibiotik působením hub bílé hnilobyVršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / 1
--
5.
BPBiofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / --
--
6.
DP
Biologická dostupnost kovů pro kořenovou zeleninu
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / --
7.
BP
Biologická dostupnost rtuti pro Eruca sativaPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / -- Františová, G.
8.
DisPBiologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
AF
prohlížet
0 / --
--
9.
BP
Biologicky aktivní látky v medu
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TP
B-TP-TP
AF
0 / 3
--
10.BPBiologicky aktivní látky ve funkčních potravináchKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1--
11.DPBiologicky aktivní látky v meduKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZP
AFprohlížet0 / 2
--
12.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet
1 / 1
Jurečková, D.
13.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAFprohlížet1 / -- Mitrevska, K.
14.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
15.DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCHAF
0 / --
--
16.DisPElectrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / --
--
17.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 5
--
18.
DisP
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
1 / --
19.
DPElektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulamiHynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
20.
DP
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
21.BP
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
22.DPIdentifikace a charakterizace hlavních bakteriálních původců mastitid u kravÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 1--
23.
DisP
Identifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířat
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAF0 / --
--
24.
BP
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ashrafi, A.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
0 / --
--
25.
BP
Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
26.DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet1 / 1 Novotná, P.
27.
DP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
28.
BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
29.
BP
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálemÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
0 / 1
--
30.
DP
Káva versus biologicky účinné látky
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TPN-TP-JZP
AF
prohlížet0 / 3
--
31.
BP
Káva versus biologicky účinné látky
Klejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
prohlížet0 / 3
--
32.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
33.
DisPLabel-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
0 / ----
34.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarkerAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
35.
DisPMechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
36.BPMetaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovyAdam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
37.
BP
Metody pro detekci prionových proteinů
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
38.
BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Adam, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / --
--
39.DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--MENDELU
0 / --
--
40.DP
Monitoring efektivity reagencií pro transfekci plasmidové DNA
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZBAFprohlížet
0 / 1
--
41.
BP
Monitoring izoflavonů ve funkčních potravináchÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Možnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomu
Rex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOON-ZOO-ZB
AF
1 / 1
43.
DP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
1 / 2 Janošťáková, B.
44.
DisPNanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet1 / --
45.BPNanomateriály pro aplikace v zemědělské praxiRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 2
46.
DisP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxiÚstav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet
0 / --
--
47.DPNanomateriály pro ochranu zemědělských rostlinÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
48.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet1 / 1
49.DPOptimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
1 / 1
Tymchenko, V.
50.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesůMichálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 1
--
51.
DPPotencionální inhibitory viru ZikaAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / --
--
52.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
Vršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet0 / 1
--
53.DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSI
Zítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet0 / ----
54.
DisPPrůtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet1 / -- Pospíšil, J.
55.DPPřenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF0 / 1--
56.
BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
57.BP
Soja - funkční potravina
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)B-TPB-TP-TPAF
0 / 2
--
58.
DP
Soja - funkční potravina
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZPAF0 / 2
--
59.DPStanovení škodlivin v životním prostředí. Pospíchal, J.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
60.
BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
61.BPStanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředíÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--
62.
DP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2--
63.DP
Stavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tisku
Zítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
1 / 1
64.DP
Studium buněčného oxidativního stresu pomocí SECM
Hynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AFprohlížet1 / -- Fialová, P.
65.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet0 / 1
--
66.
DP
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Richtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
67.
DP
Studium mechanismů internalizace bionanomateriálů na bázi rekombinantních feritinových klecí
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
prohlížet0 / 1
--
68.
DisP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet
0 / --
--
69.
DP
Studium mikrobiomu u zdravých a mastitidních krav
Šmerková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)----AF
0 / 1
--
70.
BP
Studium produkce lakázy vybranými druhy hubVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
Jemelíková, V.
71.
BP
Studium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopieŠvec, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
72.
DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Švec, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
0 / --
--
73.
BP
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UV
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU
0 / --
--
74.
DP
Studium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSI
Guráň, R.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF0 / 1--
75.
DP
Syntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčiv
Kopel, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF0 / 2
--
76.
BP
.Synthesis and application of nanocellulose as the transducer in biosensors
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet0 / ----
77.
DisP
Synthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
78.
DP
The new approach in the detection of biogenic amines by Lab-on-PCB based on selective peptides
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
79.
BP
The nonenzymatic biosensors based on the biomimetic NPs
Ashrafi, A.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / ----
80.BPToxicita na kadmiu založených pokročilých materiálůÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
81.
DP
Vliv abiotických stresových faktorů (sucho, zasolení, vysoká teplota) na unicelulární řasy.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / --
Abenov, A.
82.
BP
Vliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řas
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
83.
DisP
Vliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistence
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet
0 / --
--
84.
DP
Vliv nanočástic na rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 1
85.
BP
Vliv nanostrukturových modifikací pracovních elektrod na jejich elektrochemické chováníRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
86.
BP
volné téma
Vaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
2 / 3
87.DisPvolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--AF
0 / --
--
88.
BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
0 / 2
--
89.
DP
volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / 3
--
90.
DP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
1 / 1 Zahálka, M.
91.
BP
volné téma
Vaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
1 / 1
Hábová, A.
92.
DisP
Volné téma
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
21 / -- Mazumdar, A.
Štěpánková, H.
Mukherjee, S.
Životská, H.
Zemánková, K.
Chaloupský, P.
Jánová, A.
Takácsová, P.
Petrlák, F.
Kratochvíl, Z.
Šmídová, V.
Pavelicová, K.
Mareček, P.
Mukherjee, A.
Vaňová, V.
Šubrtová, H.
Fialová, T.
Gagić, M.
Dohnálková, E.
Ilieva, L.
Sur, V. P.
93.DPVolné témaHeger, Z.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF0 / 1
--
94.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AFprohlížet
0 / 2
--
95.
BP
Volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF0 / 1--
96.
DP
Volné téma
Hynek, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet0 / --
--
97.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
98.DP
Volné téma
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
99.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 3
--
100.
DP
Volné téma
Michálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / 3
--
101.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
prohlížet
0 / 3
--
102.DP
Volné téma
Zítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----AFprohlížet0 / 1
--
103.
DP
Volné témaMichálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZB
AF
prohlížet
0 / --
--
104.BPVolné témaHynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
105.DP
Volné téma
Richtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
106.
DisP
Volné témaPelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet
0 / --
--
107.BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
108.
DP
Volné téma
Rex, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-TP
N-TP-JZPAFprohlížet
0 / 1
--
109.
DP
Volné téma
Michálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AFprohlížet
0 / 1
--
110.
DP
Volné témaRex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
AF
0 / 1--
111.
BP
Volné téma
Rex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-AGB
B-AGB-MBB
AFprohlížet
0 / 1
--
112.
DP
Volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)----
AF
0 / 3
--
113.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)----AF5 / 10
114.
DPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF1 / 1 Mičková, K.
115.
BP
Volné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 3
116.DisPVolné témaKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
--
D-CHE-ZCH
AF5 / -- Rankić, I.
Dobešová, M.
Tarbajová, V.
Zelinka, R.
Dvořák, M.
117.DP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 4 Dufková, T.
118.
BPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet
2 / 2
Stejskalová, L.
Odehnalová, B.
119.
DP
Volné témaRichtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
1 / --
120.
BPVolné témaVoběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF1 / 3
121.
BP
Volné téma
Richtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
AF
prohlížet
1 / --
122.BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF1 / 10 Ničová, V.
123.
DP
Volné téma.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
2 / 10
124.DP
Volné téma.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet2 / 10 Kučerová, M.
Kudláček, T.
125.DisP
Volné téma - biochemie rostlin
Klejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / --
--
126.
DisP
Volné téma - gastroodpad
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AFprohlížet
0 / --
--
127.
DisPVolné téma - imobilizace enzymůAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFprohlížet1 / -- Schlosserová, N.
128.
DisP
Volné téma - oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismu
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAF0 / ----
129.
DisPVolné téma - oblast nanočástice a rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFprohlížet
0 / --
--
130.
DisPVolné téma - oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologieAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCHAFprohlížet0 / --
--
131.
DisP
Volné téma - oblast nanotechnologie v zemědělství
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet0 / ----
132.
BPVolné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologieHúska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
1 / 5
Spivakova, A.
133.
DP
Volné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 5
--
134.
BP
Volné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / 5
--
135.
DP
Volné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologie
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / 5--
136.
DisP
Volné tema dle dohodyHrdlička, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--AF0 / ----
137.
DPVolné téna
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
1 / 3
Vávra, J.
138.
BP
Výskyt nanočástic v životním prostředí a jejich vliv na živé organismy
Kryštofová, O.Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
0 / 1
--
139.BPVyužití antibakteriálních vlastností nanomateriálůÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
1 / 2 Bednářová, E.
140.
DisP
Využití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích.
Pospíchal, J.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--
AFprohlížet2 / --
141.
BP
Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů
Ústav chemie a biochemie (AF)
----AF0 / 1
--
142.BPVyužití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenakuVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
143.
BP
Využití ligninolytických enzymů v degradaci organopolutantů
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AFprohlížet0 / 1
--
144.BP
Využití ligninolytických enzymů v potravinářství
Ústav chemie a biochemie (AF)----
AF
prohlížet
1 / 1
Lymarenko, S.
145.
DPVyužití moderních analytických metod pro analýzu a identifikaci biologicky aktivních látek značených kvantovými tečkamiÚstav chemie a biochemie (AF)----
MENDELU
prohlížet0 / --
--
146.BPVyužití nanočástic pro fytomedicínu
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 1
Plančárová, M. M.
147.
DP
Využití nanotoxikologických metod pro studium cytotoxicity pokročilých materiálůÚstav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZBAF1 / 1 Suchá, F.
148.
DP
Využití techniky DGT pro studium biodostupných forem kadmia a olova
Ridošková, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1
--
149.
DisP
Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
prohlížet
0 / --
--
150.
DisP
Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
AF
0 / ----
151.
DPVývoj biosenzoru pro detekci halogenovaných organických sloučenin
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF0 / 2--
152.BP
Vývoj metody přípravy biologického vzorku pro chromatografické metody – automatizace přípravy
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
MENDELU0 / ----
153.DP
Vývoj mikro/nanoLC-MS/MS metod pro diagnostický výzkum
Zítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
154.DPVývoj vysoce citlivých elektrod pro přenosná zařízení určená k detekci těžkých kovů v reálných vzorcíchRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
0 / --
--
155.
BP
Zastoupení mastných kyselin u běžně používaných potravinářských druhů olejů (řepkový, slunečnicový, kokosový, palmový, olivový)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
156.
BPZastoupení mastných kyselin u speciálních potravinářských druhů olejů (lněný, konopný, mandlový, sezamový, arganový)Lacková, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)----AF1 / 1
157.BP
Zhodnocení obsahu rtuti v tkáních plotice obecné (Rutilus rutilus)
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / -- Ocásková, K.
158.
DP
Zhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rud
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
AF
prohlížet0 / --
--
159.
BP
Zpracování a využití potravinářského odpadu
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
AF
0 / 1
--
160.BP
Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--AF
0 / 1
--