Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V | Z | 3

Poř.
TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Akumulace rtuti do rostlinných částí hrachu setého: vztah k historické těžbě cinabaritu
Pelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP
Akumulace rtuti do vodních rostlin - laboratorní studie
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.DisPAplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismyÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.BP
Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
Vršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
5.
BP
Biofertilizační a biostimulační vlastnosti jednobuněčných řas na růst a vývoj rostlin v přítomnosti abiotických stresových faktorů.
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
6.DisP
Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
Pelcová, P.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE
D-CHE-ZCH
D-CHE-ACH
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
7.
BPBiologicky aktivní látky v potravináchKryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
8.
BP
Detekce biogenních aminů z pohledu indikátoru kažení potravin u vybraných druhů ryb
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jurečková, D.
9.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
10.
DisP
Development of microfluidic Lab-on-a-chip exploiting magnetic nanoparticles for biogenic amines.Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterials
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DisP
Electrochemical detection of bacteria using the nanomaterialsÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.DPElektrochemická detekce specifických virových a bakteriálních nukleoých kyselinHynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
14.DisP
Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul
Zítka, O.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu1 / --
15.
DP
Elektrochemické studium interakcí protinádorových léčiv s cílovými molekulami
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
16.
BP
Enzymatické biosenzory enkapsulované v polymerních kompozitech pro screening toxicity
Hermanová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DP
Funkce microRNAs na metabolismus aminokyselin u Zea mays L.
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
DPGastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Sedláková, M.
19.BP
Hodnocení kvality půdy vybranými biologickými metodami
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
20.DisPIdentifikace a fenotypizace bakteriálních kultur získaných z hospodářských zvířatAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
21.BP
Imaging of biological compounds by scanning electrochemical microscopy
Ashrafi, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
22.
BPImobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
23.
DP
Imunolokalizace významných posttranslačních modifikací histonu H3 u pohlavních chromozomů šťovíku kyselého (R. acetosa L.)
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Novotná, P.
24.
DP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoil
Milosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
25.
BP
Intelligent and bioactive multilayer package used in protection of agricultural products (seeds) from spoilMilosavljević, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.
BP
Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DP
Kvantové tečky jako nový nástroj pro nanobiotechnologie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
28.
DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.DisP
Label-free electrochemical aptasensor for detection of cancer biomarker
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
30.
DisP
Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.BP
Metaloproteiny jako markery kontaminace masa těžkými kovy
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BPMetody pro detekci prionových proteinůAdam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
33.
BP
Metody přípravy vzorků Danio rerio pro proteomickou analýzuGuráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)B-MBI
B-ZOT
--
--
--
SBRYB
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
34.
DP
Mikro a nanoroboti pro cílené doručování léčiv do rakovinových buněkPumera, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
35.
DP
Mikro a nanoroboti pro dekontaminaci polutantů v životním prostředí
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DP
Mikro a nanoroboti na bázi fotokatalytických materiálů pro biomedicínské aplikace
Pumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
37.
BP
Mikrořasy – volné témaKoláčková, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
38.
BP
Mikrořasy – volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
39.DPMikrořasy – volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
40.
BP
Mikrořasy jako potravina?
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
41.BP
Moderní nástroje pro detekci kovů v primárních potravinových zdrojích
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DPModerní spektrální metody v analýze těžkých kovůÚstav chemie a biochemie (AF)------
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
43.
DP
Molekulárně-biologická diagnostika Bordetella pertusis/parapertussisÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DPMožnosti využití biomimetických peptidů pro cílenou terapii buněk neuroblastomuRex, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.
DisP
Nanomateriály a nové typy antimikrobiálních látek jako alternativa k antibiotickým preparátůmÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Košarišťanová, L.
Řiháček, M.
46.
BP
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
47.
DisP
Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
48.
DP
Nanomateriály pro ochranu zemědělských rostlin
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
49.
BP
Optimalizace kryořezů Danio rerio pro MALDI MSI
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
DP
Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů
Michálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
51.
BP
Pokročilé materiály a jejich toxikologický efekt in vitro
Michálková, H.
Ústav chemie a biochemie (AF)
B-MBI
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Polymerní nano a mikrosféry jako nosiče pro transdermální aplikace
Hermanová, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
53.BP
Porovnání zastoupení mastných kyselin u přírodních a bio jedlých rostlinných olejů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu1 / 1 Pevná, M.
54.
DP
Potencionální inhibitory viru Zika
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
55.
BP
Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmiaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
56.
DisP
Prostorové mapování proteinů v živočišné tkáni s využitím MALDI MSIZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Do, T.
57.
DisP
Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekulZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
58.
DP
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrodZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
59.
BP
Sledování vlivu stresových faktorů na rostliny
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Zaikova, V.
60.
DP
Specifická fluorescenční analýza pesticidůÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
61.
DP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
62.
BP
Stanovení škodlivin v životním prostředí.
Pospíchal, J.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
63.
BP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
64.
DP
Stanovení vybraných látek v zemědělství a v životním prostředí
Glovinová, E.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
65.
DPStavba a testování zařízení pro bioanalýzu s využitím 3-D tisku
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Retek, J.
66.
DP
Studium buněčného oxidativního stresu pomocí SECM
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
67.
BP
Studium časové a prostorové variability aktivity enzymů v půdním prostředí
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
DP
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
69.
DisPStudium mikrobiomu u zdravých a mastitidních kravAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
70.
BP
Studium produkce lakázy vybranými druhy hub
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
BP
Studium stability nanomateriálů pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / --
72.
DP
Studium stability nanomateriálů s aplikačním potenciálem v agroprůmyslu pomocí skenovací elektronové mikroskopie
Švec, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu0 / ----
73.
BP
Studium vlivu fluorantenu a ostatních PAHs na rostliny pomocí HPLC-UVÚstav chemie a biochemie (AF)
--
----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
74.
DP
Studium vlivu různých nanočástic na Danio rerio pomocí MALDI MSI
Guráň, R.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Syntéza a toxicita nanočástic kovůBytešníková, Z.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
76.
BPSyntéza nanočástic oxidu titaničitého pro využití v potravinářstvíÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
77.DPSyntéza nanočástic pro využití v potravinářských obalových materiálechÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
78.
DP
Syntéza peptidů a použití pro penetraci nádorových buněk a transport léčiv
Kopel, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.
DPSyntéza zlatých nanočástic s důrazem na tvar a velikost pro biomedicínské aplikace
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.
BP
.Synthesis and application of nanocellulose as the transducer in biosensors
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DisP
Synthesis of potential antimicrobial peptides and study of bacterial resistance mechanisms and enzymatic activity.
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
DP
The new approach in the detection of biogenic amines by Lab-on-PCB based on selective peptidesÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
83.
BP
The nonenzymatic biosensors based on the biomimetic NPsAshrafi, A.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
84.
BP
Toxicita na kadmiu založených pokročilých materiálů
Adam, P.Ústav chemie a biochemie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
85.
DPVliv abiotických stresových faktorů (sucho, zasolení, vysoká teplota) na unicelulární řasy.Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Abenov, A.
86.
BPVliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčných řasÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.DisPVliv kovových a polokovových nanomateriálů na vznik bakteriální resistenceAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--AFPodrobnosti tématu0 / --
--
88.
DP
Vliv nanočástic na rostliny
Kryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Dolanská, L.
89.
BP
Vliv nanostrukturových modifikací pracovních elektrod na jejich elektrochemické chování
Richtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DisPvolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
91.
DP
volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
92.BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3 Hendrychová, K.
93.BP
volné téma
Vaculovičová, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
94.
BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
95.
BP
volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
96.BPvolné témaVaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / 3
97.
DP
volné témaÚstav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
98.
DP
volné téma
Vaculovičová, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zahálka, M.
99.
DisP
Volné téma
Klejdus, B.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE
--
D-CHE-ZCH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
7 / --
100.
DPVolné témaDoleželíková, K.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
101.
BP
Volné téma
Vršanská, M.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
102.
DP
Volné téma
Hynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
BP
Volné téma
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu6 / 10
104.
DP
Volné témaKryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pilátová, L.
105.
DP
Volné témaAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.BP
Volné téma
Kryštofová, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
3 / 2
Bartošíková, L.
Jeřábková, L.
Závadská, R.
107.
BP
Volné témaHermanová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
108.
DPVolné témaZítka, O.
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
109.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 10
110.
BP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / 3
111.
BP
Volné téma
Hynek, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
112.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
113.
BP
Volné téma
Jansová, E.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.BP
Volné téma
Doleželíková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Havranová, D.
115.
BPVolné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Tobek, F.
116.
DP
Volné téma
Doleželíková, K.Ústav chemie a biochemie (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
117.
BP
Volné témaVršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Bečicová, T.
118.DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 4
Dufková, T.
119.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
120.DPVolné témaNejdl, L.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
121.
DP
Volné téma
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
122.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
BPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Friedlová, H.
Baimanaliyeva, A.
124.
BP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
125.DPVolné témaRichtera, L.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Jankovský, V.
Birgusová, E.
126.
DP
Volné téma
Hermanová, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
127.
DP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / 1
128.BPVolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)------AFPodrobnosti tématu
2 / 3
129.DPVolné témaÚstav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
130.
DPVolné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--AFPodrobnosti tématu0 / 3
--
131.
DP
Volné témaMichálek, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
132.
DP
Volné téma
Michálek, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZOO
N-ZOO-ZB--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
133.
DisPVolné témaPelcová, P.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
134.
DisP
Volné téma
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
23 / -- Ilieva, L.
Dohnálková, E.
Fialová, T.
Šubrtová, H.
Vaňová, V.
Mukherjee, A.
Mareček, P.
Pavelicová, K.
Šmídová, V.
Kratochvíl, Z.
Štefánik, M.
Zejdová, M.
Petrlák, F.
Takácsová, P.
Jánová, A.
Chaloupský, P.
Zemánková, K.
Životská, H.
Mukherjee, S.
Štěpánková, H.
Došková, M.
Kuthanová, M.
Molnárová, K.
135.BPVolné téma.Ústav chemie a biochemie (AF)------AFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
136.
DP
Volné téma.
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
3 / 10
137.
DP
Volné téma.
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
2 / 10
Kharytonava, K.
Debnárová, D.
138.DP
Volné téma.
Húska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
139.
DisP
Volné téma - biochemie rostlinKlejdus, B.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
140.
DisP
Volné téma - gastroodpadAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Badinová, E.
141.
DisPVolné téma - imobilizace enzymůÚstav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Schlosserová, N.
Blahutová, A.
142.
DisP
Volné téma - oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismu
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
143.
DisP
Volné téma - oblast nanočástice a rostliny
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
144.
DisP
Volné téma - oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologie
Adam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
145.DisP
Volné téma - oblast nanotechnologie v zemědělství
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
146.
DP
Volné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologie
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 5
--
147.
BP
Volné téma - zaměřeno na jednobuněčné řasy a moderní biotechnologie
Húska, D.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 5
148.
DPVolné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologieHúska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
149.
BPVolné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologieHúska, D.
Ústav chemie a biochemie (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
150.
DisP
Volné tema dle dohody
Hrdlička, P.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.DP
Výroba a modifikace magnetických nanočástic pro selektivní izolace cílových molekul
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
152.
DisP
Využití elektromigračních metod ke stanovení látek o nízkých koncentracích.
Pospíchal, J.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
--
--
AFPodrobnosti tématu2 / --
153.BP
Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenaku
Ústav chemie a biochemie (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
155.
BP
Využití ligninolytických enzymů v degradaci organopolutantů
Voběrková, S.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
156.BP
Využití ligninolytických enzymů v potravinářství
Voběrková, S.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lymarenko, S.
157.
DP
Využití moderních analytických metod pro analýzu a identifikaci biologicky aktivních látek značených kvantovými tečkamiAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
158.
BP
Využití nanočástic pro fytomedicínu
Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
1 / 1
Plančárová, M. M.
159.
DP
Využití nanotoxikologických metod pro studium cytotoxicity pokročilých materiálů
Ústav chemie a biochemie (AF)N-ZOON-ZOO-ZB--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
160.
DP
Využití techniky DGT pro studium biodostupných forem kadmia a olova
Ridošková, A.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
DisP
Využití tištěných senzorů pro biologické aplikaceAdam, V.
Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHED-CHE-ZCH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
162.
DisPVyužití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzáchAdam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)
D-CHE
D-CHE-ZCH
--AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
163.DP
Vývoj biosenzoru pro detekci halogenovaných organických sloučenin
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
164.
DP
Vývoj elektrochemického biosenzoru pro rychlou analýzu biogenních aminů
Kudr, J.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Vývoj metody přípravy biologického vzorku pro chromatografické metody – automatizace přípravy
Adam, V.Ústav chemie a biochemie (AF)------
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
166.
DP
Vývoj mikro/nanoLC-MS/MS metod pro diagnostický výzkum
Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
167.DP
Vývoj vysoce citlivých elektrod pro přenosná zařízení určená k detekci těžkých kovů v reálných vzorcích
Richtera, L.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
BP
Zastoupení mastných kyselin u speciálních potravinářských druhů olejů (lněný, konopný, mandlový, sezamový, arganový)
Lacková, Z.Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Sisrová, J.
169.
BP
Zastoupení mastných kyselin u běžně používaných potravinářských druhů olejů (řepkový, slunečnicový, kokosový, palmový, olivový)Ústav chemie a biochemie (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
170.
DP
Zhodnocení obsahu vybraných kovů a polokovů v lokalitě historické těžby železných rud
Ústav chemie a biochemie (AF)
N-ZS
N-ZS-AE
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
171.
BP
Zpracování a využití potravinářského odpadu
Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šťavíková, P.
172.
BP
Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů
Vršanská, M.Ústav chemie a biochemie (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.DP3D-tisk pro přípravu 3D grafenových elektrod pro detekci dekontaminaci polutantů v životním prostředíPumera, M.Ústav chemie a biochemie (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--