Přehled vypsaných témat - Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | E | Ch | P | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Alternativní systémy ustájení prasnic
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
2.BP
Ekologické systémy chovu zvířat - volné téma
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
3.
BP
Ekologický chov nosnic
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
BP
Ekologický výkrm kuřat
Nevrkla, P.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
5.BP
Chov prasat - volné téma
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DisP
Chování a užitkovost dojnic ve vztahu k vybraným parametrům jejich chovatelského prostředíChládek, G.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO
D-ZOO-SZ
D-ZOO-OZ
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Sklenář, J.
7.
BP
Poruchy plodnosti prasnic
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
8.
DisP
Vliv vybraných bioklimatologických činitelů na užitkové vlastnosti a chování zvířat
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DisP
Volné téma
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
10.
BPVolné téma dle dohody - ekologický chov zvířatHadaš, Z.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
11.BP
Volné téma dle dohody - chov prasat
Hadaš, Z.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
12.
DP
Volné téma dle možností diplomata.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DisPVolné téma dle možnosti studentaKuchtík, J.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOOD-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
14.
BP
Volné téma dle možností studenta
Kuchtík, J.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 2
15.DP
Volné téma dle možností studenta.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
16.
DisP
Volné téma dle zájmu studentů
Filipčík, R.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-OZAF
Podrobnosti tématu
0 / ----
17.DisPVolné téma dle zájmu studentů
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
D-ZOO-SZ
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
18.
BP
Volné téma chov koz
Kuchtík, J.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
2 / 3
Veselý, Z.
Kuchaříková, K.
19.
DisP
Volné téma práce dle zájmu studenta
Lichovníková, M.Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
--AFPodrobnosti tématu
5 / --
20.
BP
Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasatÚstav chovu a šlechtění zvířat (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DisP
Zhodnocení mléčné užitkovosti u vybraných plemen a kříženců ovcí.
Kuchtík, J.
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
D-ZOO
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
22.
BPZhodnocení plemene Duroc
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--