Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
A decision support system for customersDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
prohlížet0 / 5
--
2.
DisT
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
----
FBE
prohlížet0 / 1
--
3.
BT
Active employment policy instruments in a firm
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
4.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet1 / 2 Kliková, G.
5.
DT
Analysis of contract cheating market in selected countryFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / --
--
6.
DTAnalysis of human behaviour using cell phone data
Department of Informatics (FBE)
C-SIA--
--
FBE
0 / 1
--
7.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguDepartment of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
8.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Šťastný, J.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI--
FBE
prohlížet
0 / --
--
9.
BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
1 / 1
10.
DT
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1--
11.
DTAnalýza a predikce lokálních struktur DNADepartment of Informatics (FBE)C-II
C-II-CAI
--
FBE
0 / 1
--
12.
DT
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Farana, R.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet
1 / --
13.
BT
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBE1 / 1 Mitrová, V.
14.
DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
0 / 1
--
15.
DTAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datDepartment of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
0 / 1
--
16.
DT
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Jedlička, P.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
17.
DisT
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Department of Informatics (FBE)D-ARI----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
18.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2--
19.
DTAnonymita v informační doběDepartment of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBEprohlížet
0 / --
--
20.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
21.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
----
FBE
prohlížet0 / 1--
22.
BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Department of Informatics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
23.DT
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
1 / 1 Prokop, L.
24.DTAplikace teorie portfólia na vybrane trhyDepartment of Finance (FBE)------
FBE
2 / 1 Sychra, J.
Frýbort, L.
25.
BT
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
26.DT
Aplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / ----
27.BTAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAJedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
28.DisTApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
29.DT
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Sochor, T.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
SNAN
FBE
prohlížet0 / 1--
30.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
0 / 1
--
31.
BT
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Department of Informatics (FBE)
B-SIAB-SIA-EIA--FBE
0 / 1
--
32.
DT
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN
--
FBE
prohlížet0 / 2--
33.
DisT
Automated machine learningDepartment of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--FBE
0 / 3
--
34.DTAutomatic categorization of customer requestsDařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
0 / 5
--
35.
DT
Automatická kategorizace zákaznických požadavkůDepartment of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBEprohlížet0 / 5
--
36.BT
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
B-SE----
FBE
0 / 5
--
37.
BT
Automatizované sledování konkurenceDařena, F.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
38.
DisT
Automatizované strojové učení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 3
--
39.
DT
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
40.
DT
Bezobalový prodej na trhu potravin
Stávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
1 / 1
41.
DT
Blockchain based applications
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
42.
DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
43.
DT
Business Intelligence projects
Přichystal, J.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBE
0 / 3
--
44.
DT
Cenové a produkční strategie podniků
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--
--
FBE
2 / 1
45.DTCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
0 / 3
--
46.DT
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
C-EPA-FIM
--
--
--
FBE
0 / 3
--
47.DTCeny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
1 / 1
48.
DT
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE0 / 2--
49.
DT
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN--FBE0 / 1--
50.DT
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBE
0 / 5
--
51.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-HPSA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
52.DTConvergence Processes in the European Union and WorldwideRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
--
----
FBE
0 / 1
--
53.DTCorporate Financial and Treasury Management 4.0Polák, P.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN
--FBE0 / 2
--
54.
DT
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Trenz, O.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBEprohlížet0 / 1
--
55.
DT
Čínské přímé zahraniční investice
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
prohlížet1 / 1 Rýdl, J.
56.
DisT
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
57.
DisTDecentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development GoalsŽivělová, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EMNG
--
--FFWT
1 / 1
Akomaning, Y. O.
58.
DisT
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--FBE0 / 1--
59.
DisT
Determinanty kapitálové struktury firemChmelíková, G.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM--
--
FBE
1 / --
60.
DisT
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Trenz, O.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / 1
--
61.
DT
Discrimination in the Labor Market
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
62.DisTDiversity leadership
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
FBE0 / 2
--
63.
DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Department of Informatics (FBE)
D-SE----FBEprohlížet
0 / --
--
64.DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Department of Informatics (FBE)
D-SE
--
--
FBE
prohlížet0 / 3
--
65.DisTDolování znalostí z textových dat
Department of Informatics (FBE)
D-SE
--
--
FBEprohlížet0 / 3
--
66.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBE1 / 1
67.
BT
Dopad pandemie na hotelové službyRyglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--
FBEprohlížet
1 / 1
68.
DT
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)Otavová, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBEprohlížet
1 / 1
Nesvadbová, R.
69.
DisT
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážejícíDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
70.
DT
Dopady ekonomické krize na daňové příjmy obcíDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Snovická, M.
71.
DTDopady implementace Českého systému kvality služebRašovská, I.
Department of Management (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet1 / 1
72.BT
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME--FBE
0 / 2
--
73.DisTDopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EAM----
FBE
prohlížet0 / 1
--
74.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBE
0 / 1
--
75.
DisTDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Department of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-F--FBE
0 / 1
--
76.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Department of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-F--
FBE
0 / 1
--
77.DT
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
David, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
1 / 2
78.DTDopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
79.
DTDostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývojeDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UADSNZA
FBE
1 / 1
80.
DT
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývoje
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBE
0 / 1--
81.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)
B-EAM
--
--FBE0 / 2
--
82.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)B-EM
--
--FBEprohlížet
0 / 2
--
83.
DT
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBEprohlížet1 / 1
84.
DT
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / --
--
85.DTEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.Department of Economics (FBE)C-EMAJ--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
86.
DT
Economic impacts of international migration. Remitence
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBEprohlížet0 / 3--
87.
DT
Economic impacts of international migration. Remitence
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--
FBE
prohlížet0 / 3--
88.
DisT
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
0 / 1
--
89.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Živělová, I.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
----
FBE
prohlížet0 / 2
--
90.
BT
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Department of Business Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN--FBE0 / 1
--
91.
DT
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětvíForbelská, M.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 3--
92.
BT
Ekonomická výkonnost podniků
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
93.
DisT
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--FBEprohlížet0 / 1
--
94.
DT
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
Hajduch, T.
95.BT
Ekonomické aspekty zelené energie
Benada, L.Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFM
FBE0 / 1--
96.
DTEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
0 / 3
--
97.DT
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-FIM
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
--
--
--
FBE
0 / 3--
98.
DT
Ekonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízeníRašovská, I.
Department of Management (FBE)
C-EM
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
99.
DTEkonomika versus politikaDepartment of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIMSNST
FBE
0 / 1--
100.
DT
Elektronická evidence tržeb v České republiceSemerád, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
0 / --
--
101.
BTEnergetická politika EU
Department of Finance (FBE)
--
--
SBPE
FBEprohlížet0 / 3--
102.
DT
Energetická politika EUStrejček, P.Department of Finance (FBE)C-EPA
C-EM
C-EPA-FIM
--
SNAF
--
FBE0 / 3
--
103.
DT
Energetická politika EUDepartment of Finance (FBE)
C-EM
C-EPA
--
C-EPA-FIM
--
SNFR
FBEprohlížet
0 / 3
--
104.DT
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Department of Business Economics (FBE)
C-EPA
C-HPSA
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet
1 / 2
105.
DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvojDepartment of Informatics (FBE)
C-EM
----
FBE
0 / 2
--
106.DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EPA
--
--FBE
0 / 2
--
107.DisTEnvironmentální zdanění silničních motorových vozidelDepartment of Accounting and Taxes (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
108.DT
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Andrlík, B.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Bobčíková, P.
109.
BT
Evaluation and financing of foreign investment projects
Department of Business Economics (FBE)B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
110.
BTEventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchuZámečník, S.Department of Management (FBE)
B-EM
----FBEprohlížet1 / 1 Pernicová, M.
111.
BT
Evropská integraceStrejček, P.
Department of Finance (FBE)
B-EAM
--
--
FBEprohlížet
0 / 3
--
112.
DTExport of commodities in African countryAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
113.
DTExterný audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podnikuFormanová, L.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UADSNZA
FBE
1 / --
Bulková, M.
114.
DT
Faktory ovlivňují porodnost
Žáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBE
0 / 1
--
115.
DTFaktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)Žáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
116.
DT
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO--FBE1 / 1
117.
DT
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / --
Kubicová, K.
118.DT
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet
1 / 1
119.
DT
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNST
FBE
prohlížet1 / 1 Lučanová, K.
120.BT
Faktory rozvoje crowdfundingu
Kouba, L.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBE0 / 1
--
121.
DisT
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionechDepartment of Marketing and Trade (FBE)D-EAM--
--
FBE
0 / 1
--
122.
DisT
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policiesDepartment of Finance (FBE)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
123.
DisT
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyDepartment of Finance (FBE)
D-EAM
----
FBE
0 / 1
--
124.
DisT
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Kučerová, Z.Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBEprohlížet0 / 1
--
125.
DT
Finanční dostupnost bydlení v ČRStávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
--
--
--
FBEprohlížet
1 / 1
126.DTFinanční gramotnost v ČR
Department of Finance (FBE)
C-EM
C-EM-ME
SNGL
FBE
prohlížet4 / 1 Skalská, N.
Mesarčová, E.
Řídká, L.
Havlíková, J.
127.
DisT
Finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--FBE
0 / 2
--
128.
DisT
Fiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.
Lacina, L.Department of Finance (FBE)
D-EPA
----
FBE
0 / 1
--
129.DisT
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
130.
DisT
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
131.DT
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategie
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / 1 Šotolová, I.
132.
BT
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F
--
FBE
1 / 1
Januška, A.
133.
DTFuzzy control applicationFarana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
134.
DT
Fuzzy control system
Farana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1--
135.
BTGamifikace akademické etikyDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
1 / 1
136.
DisTGeneral topic for D-SIDařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIA
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
137.DTGhostwriting detectorDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
0 / 3
--
138.
BT
Ghostwriting detector
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
139.DTGlobal effectiveness of companiesŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
140.
DT
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)----
--
FBE
prohlížet0 / 2--
141.DTHodnotenie konkurenceschopnosti destinácieRašovská, I.Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet
1 / 1
Krausová, B.
142.
DisT
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Department of Economics (FBE)
D-EMD-EM-ME--FBE0 / 1--
143.
BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--FBE
0 / 1
--
144.
DisTHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Department of Economics (FBE)
D-EAM--
--
FBE0 / 1
--
145.
BTHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Department of Economics (FBE)
B-EM
--
--FBEprohlížet0 / 1
--
146.
DT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Kapounek, S.Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
0 / 1
--
147.DisT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Department of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-F
--
FBE0 / 1--
148.
DT
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0
Department of Management (FBE)
------
FBE
prohlížet
0 / 2
--
149.
DTChange managementDepartment of Management (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
SNPM
FBE
1 / 1 Hladíková, K.
150.
DT
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Kormaňáková, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 1
Lorencová, M.
151.DT
Chování spotřebitele na trhu kaváren
Kormaňáková, M.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / -- Fojtíková, K.
152.DT
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBEprohlížet
1 / 1
153.
DT
Chování spotřebitele na trhu s elektronikouDepartment of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBEprohlížet
1 / 1
Benáčková, K.
154.DT
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produkty
Kormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
1 / 1
155.DT
Chování spotřebitele na trhu s krmivy pro psy
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet
1 / 1
156.DT
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBE1 / 1 Sommerová, M.
157.
DT
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupyMokrý, S.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet
1 / 1
158.DTChování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
159.
DT
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Department of Marketing and Trade (FBE)
------FBEprohlížet1 / 1
160.
DT
Chování spotřebitele při výběru letní dovolené
Melichar, O.
Department of Marketing and Trade (FBE)
------FBE
1 / 1
161.DTChování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturouDepartment of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
1 / 1
Tulková, M.
162.DTChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)
C-SEC-SE-EI--FBEprohlížet
0 / 2
--
163.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
164.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA--
--
FBE
0 / 1
--
165.DT
Identifikace finanční krize podniku
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
166.
DT
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
0 / 1--
167.
BT
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EMEN
B-EM-ME
B-EMEN-MEEN
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
168.DisTImpact of institutions on economic indicators.Department of Economics (FBE)D-EMA--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
169.DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
170.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategiesDepartment of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
171.
DTIndividuální témaDepartment of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
172.
DT
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBE
1 / 1
173.DisT
Industry and work 4.0
Rašticová, M.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
174.DisT
Influence of Brexit on the British economy.
Lacina, L.Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--FBE
0 / 1
--
175.
BT
Integrace modulu do podnikového informačního systémuTrenz, O.Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
0 / 1
--
176.BT
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Litzman, M.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBE
0 / 1
--
177.
BT
Interaktivní mapa investičních akcíDepartment of Informatics (FBE)B-SE
B-SE-EI
--
FBE
0 / 1--
178.
BTInteraktivní 3D model kulturního zařízeníDannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SEB-SE-EI
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
179.
BTInteraktivní 3D model úřadu
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBE0 / 1--
180.BT
Internet věcí IoT
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
181.DTIntrinsic Plagiairsm DetectionFoltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SIA
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
182.
BT
Investice do dlužných cenných papír
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFMFBEprohlížet
0 / 1
--
183.
BT
Investiční projekty podniků
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
184.
BT
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F--FBEprohlížet
0 / 2
--
185.
BTJsou současné preference udržitelné?
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
186.
DT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
Grásgruber, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet
2 / 1
Suchý, D.
Hojačová, E.
187.
DT
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE1 / 1 Glosová, H.
188.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1--
189.
DisT
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EAM--
--
FBE
0 / 1
--
190.
DisT
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněDepartment of Economics (FBE)D-EAM
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
191.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
0 / 1
--
192.
BT
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Koláčková, Z.
193.DT
Likvidita bank v zemích V4
Laštůvková, J.Department of Finance (FBE)--
--
--
FBE
0 / --
--
194.
DT
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionechDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 2
195.
BT
Management a leadership v názorech manažerůŠerá, E.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 2
--
196.
DT
Managerial simulator
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBEprohlížet0 / 5
--
197.
DT
Manažerský simulátor
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SE--
--
FBE
prohlížet
0 / 5
--
198.
DT
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětví
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
199.
DT
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / 1
200.
BT
Metody fuzzy řízeníFarana, R.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
201.
DT
Metody fuzzy řízeníDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
202.
DT
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
203.
BT
Mezinárodní politická ekonomie
Strejček, P.Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBPE
FBE
0 / 3
--
204.
DisT
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
----FBE0 / --
--
205.DisT
Mining knowledge from texts
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SE
--
--FBEprohlížet0 / 3
--
206.
DTModelování - nástroj poznání a řešení problémů
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
C-EM-AFE
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
207.
BT
Modifikace backendu systému AntonDepartment of Informatics (FBE)------
FBE
prohlížet
0 / 1
--
208.
DisT
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPAD-EPA-F
--
FBE
prohlížet0 / 1--
209.
DT
Možnosti využití metody kritické cesty
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
0 / 1
--
210.
DT
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomiky
Department of Accounting and Taxes (FBE)
----
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
211.
DisT
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
212.
DT
NASA and the media gap
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
0 / 1
--
213.
DisTNasazení neuronových sítí v podnikových aplikacíchTrenz, O.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI--
FBE
0 / 1--
214.
DT
Návrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE0 / --
--
215.
BTNávrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjektDannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-EM
----
FBE
prohlížet0 / 4
--
216.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
217.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBEprohlížet1 / 1
218.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)B-EAM--
EBMM
FBE
prohlížet0 / 1
--
219.
DT
Návrh na zdanění letecké dopravy
Semerád, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBE
0 / --
--
220.
BT
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
Stojarová, Š.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE1 / 1
221.
DisT
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE0 / 1--
222.BTNávrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuDepartment of Business Economics (FBE)B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
223.
DT
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
224.
BT
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Department of Informatics (FBE)
--
----
FBE
prohlížet1 / 1 Shovah, S.
225.
BT
Navrhnutí strategie pro vybraný podnik
Dania, T.Department of Management (FBE)
B-EM
--
--
FBEprohlížet
3 / 1
226.DT
New challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0
Stojanová, H.Department of Management (FBE)
--
--
--FBE
2 / 2
Doan, M. N. H.
Nguyen, C. D. X.
227.
DisT
New methods of interaction with digital information in augmented reality
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIA
--
--
FBE
prohlížet0 / 3
--
228.
DisTNové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitěDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
D-ARI
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
229.DisTNové metody modulárního řízení digitálního kolejištěRybička, J.Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI--
FBE
prohlížet0 / ----
230.
DisT
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejišt슝astný, J.
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 2--
231.DisTNové metody modulárního řízení modelového kolejištěDepartment of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI--FBEprohlížet
0 / 1
--
232.DisTObecné téma pro D-SIDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / --
--
233.DisTobecné téma pro studenta programu Ekonomika a management
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
234.
DT
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
prohlížet
1 / --
Šarman, R.
235.
BT
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketingDepartment of Law and Social Sciences (FBE)B-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
236.
DT
Ochrana spotřebitele
Department of Law and Social Sciences (FBE)
----
--
FBEprohlížet1 / 1 Pinďáková, M.
237.DisTOpen Information Extraction for less researched languagesDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIAD-SIA-EIA
--
FBE
0 / 2
--
238.
DisT
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / 2
--
239.
DT
Optimalizace struktury výroby podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
240.
DTOptimalizace výrobní struktury konkrétního podnikuŠácha, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet0 / 1
--
241.
DT
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
242.
DT
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
243.
DisT
Plýtvání potravin v domácnostech
Kubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
244.
DT
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Drexler, D.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-ME--FBE0 / 1
--
245.
BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
246.
DisT
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EM
--
--
FBE
0 / 1
--
247.
BT
Pokročilý cenový srovnávačDařena, F.Department of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBEprohlížet
1 / 5
Chuprina, O.
248.
DTPolarizace na trhu práce: USA versus EU
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
249.
DT
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
Malůšová, A.
250.
DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
251.
DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
3 / 1
252.
DisT
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM--
--
FBE
0 / ----
253.
DT
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet
0 / 5
--
254.
BT
Portálové řešení pro obce a městaDepartment of Informatics (FBE)
B-SE
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
255.DT
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBE
prohlížet1 / 1 Svobodová, E.
256.DisTPredikce akciových trhů v obdobích krizíDepartment of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--FBE0 / 1
--
257.BT
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Vančová, T.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
258.DTProblematika převodních cen z pohledu srovnatelnostiSolilová, V.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
1 / 3 Zajíc, M.
259.
BT
Problematika realitního trhu
Strejček, P.Department of Finance (FBE)B-EPA
B-EPA-F
SBPE
FBE
0 / 3
--
260.DTProduktivita práce a mzdy v České republiceDepartment of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
261.DTProfil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchuRyglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
1 / 1
262.
BT
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1 Szigetiová, L.
263.
DT
Projekty Business IntelligenceDepartment of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE
0 / 3
--
264.
DT
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EU
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--
FBE
prohlížet
1 / 1
265.
DT
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
1 / 1
266.BTPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiDepartment of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
1 / 1
267.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Department of Business Economics (FBE)D-EM
--
--
FBE
0 / 1--
268.
DT
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
269.
BTPůsobení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podnikuDepartment of Business Economics (FBE)B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EPA-F
B-EM-AFE
B-EM-SE
B-EM-TM
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
270.
DTQuality management systemŽufan, P.Department of Management (FBE)C-EMAJ----FBE
1 / 1
Oppong, E.
271.
DisT
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
272.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
273.
DT
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
274.
BT
Rekonstrukce a analýza síťového provozuJedlička, P.Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
275.
DisTRelace nominální a efektivní sazby daní z příjmůDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--FBE0 / 1--
276.
DisTRelationship of nominal and effective tax rates on incomeDepartment of Accounting and Taxes (FBE)D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
0 / 1--
277.
DT
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA-VSA
C-HPSA-FIMA
C-HPSA-UADA
--
--
--
FBEprohlížet0 / 3--
278.DT
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
279.DTRemittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 3
--
280.
BT
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
281.
DT
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
282.
BT
Rozpočet obce
Jurčík, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE5 / 5 Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
283.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
284.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene FanucDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet0 / --
--
285.
DTŘízení integračních soustav
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
286.
DT
Řízení rizik v agilních projektech ITRábová, I.Department of Informatics (FBE)C-SE----FBE
0 / 1
--
287.
DisT
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-ARI--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
288.
BT
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
Rybička, J.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBEprohlížet0 / 2
--
289.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationDepartment of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 2--
290.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA----FBE0 / 2
--
291.DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
292.DT
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBEprohlížet
0 / 2
--
293.DTSoftwarové projekty a jejich odhadyRábová, I.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE0 / 2--
294.
DisT
spotřební chování generace Y
Stávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
----FBEprohlížet
0 / 1
--
295.DTSpotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiStávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Paríšková, A.
296.
BT
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet0 / --
--
297.
DT
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBE
prohlížet1 / 1
298.
BT
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRDepartment of Economics (FBE)B-EPA----
FBE
0 / 1
--
299.
DisT
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Syrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
prohlížet0 / 1
--
300.DTSystém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
301.
DT
Systém pro podporu rozhodování zákazníkaDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBE0 / 5--
302.
DT
Technické rezervy komerčních pojišťoven
Gláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
303.
DisT
Technological transformation, job polarization and income inequality
Department of Economics (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
304.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
0 / 2
--
305.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
306.DTTendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
307.
DisT
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
308.
DT
Testing of system for source code plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
0 / --
--
309.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Department of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
310.
BT
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Vančová, T.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
311.
DT
The creditworthiness of a consumer
Pavelek, O.Department of Law and Social Sciences (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE1 / 1
312.
DT
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----
FBE
prohlížet1 / 1
313.DTThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / 2--
314.BT
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Nkrumah, K.
315.
BT
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 1
--
316.
BT
Trh s elektrickou energií v ČRBenada, L.Department of Finance (FBE)
--
----
FBE
1 / 1
317.
DTTvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE1 / 1
318.DTÚčetní a daňové aspekty kryptoměn
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet1 / 1 Bubík, O.
319.DTÚčetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktivSvoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD--FBE
0 / 1
--
320.DisTÚčinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
321.
DisT
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
322.DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Kožíšek, R.Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
323.
DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnostiDepartment of Management (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
324.
DisT
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
Rašovská, I.Department of Management (FBE)D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
325.
DT
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Vavřina, J.
Department of Business Economics (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1
--
326.DTUse Case Study of a Small Music Band - Legal ModelsDepartment of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
----FBEprohlížet
1 / 1
Škutová, I.
327.
DisT
Úspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šoky
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBE0 / 1
--
328.
DTVerification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
----FBEprohlížet0 / 1--
329.
DisTVertikální cenové transmiseDepartment of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
330.
BT
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet0 / --
--
331.
BT
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Department of Finance (FBE)B-EPA--
--
FBE
0 / 1
--
332.
BT
Vliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Department of Finance (FBE)B-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
333.
BTVliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBE
0 / --
--
334.
DT
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet
2 / 2
Šufliarska, D.
Sobotová, S.
335.
DT
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
Kubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO--FBEprohlížet1 / 1
336.DisT
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--FBE0 / 1
--
337.
DisT
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
0 / 2
--
338.
DT
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
339.
DTVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparaceŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
340.
DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivitKapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--FBEprohlížet0 / 1
--
341.
BT
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Department of Economics (FBE)
B-EMB-EM-ME--FBE
0 / 1
--
342.
DT
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--FBE
1 / 1
Rozehnalová, H.
343.
DisT
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
344.
DisTVliv nejistoty na výnosnost aktiv
Department of Finance (FBE)
D-EPAD-EPA-F
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
345.
DisT
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Chládková, H.
Department of Management (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 2--
346.DTVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet1 / 1
347.
DT
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
348.
DT
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Žáková, K.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
349.BT
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Poláchová, M.Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
350.
DisTVliv těhotenství na spotřební chování ženTurčínková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)D-EAM--
--
FBE
0 / 1
--
351.DT
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Mádr, M.Department of Economics (FBE)C-EPA
C-EPA-FIM
--FBE1 / 1 Pekárková, M.
352.
DT
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--
--FBE0 / 1
--
353.
BT
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
354.
DT
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE1 / 1 Mikulášková, B.
355.
DT
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském kraji
Department of Marketing and Trade (FBE)
------
FBE
prohlížet
1 / 1
356.DT
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--FBEprohlížet
1 / 1
357.
BT
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.Vančová, T.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
358.DisT
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Hurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
prohlížet0 / 1--
359.
DT
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Kupčík, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Hájková, M. C.
360.
DTVyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechPřichystal, J.Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE2 / 2
361.
BT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 2
362.
DTVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
363.
BT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
364.
DTVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
365.BTVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiKonderla, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME--
FBE
prohlížet0 / 1--
366.DTVyužití metod LP při řízeníHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
367.
DT
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Holoubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 2--
368.
BT
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
369.DT
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
370.
DisT
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 1
--
371.
BT
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČR
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-F
SBFM
FBE
prohlížet
0 / 1
--
372.
DT
Vývoj EET a její fungování v praxi
Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
1 / 1
373.
DT
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývojeDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNST
FBE
1 / 1
Zálešáková, K.
374.
DT
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
375.BTVýzkum počítačových znalostí a dovedností v ČRDannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)B-EM----FBE0 / 1--
376.
BT
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F--FBE
1 / 1
377.
DT
Význam nefinančního výkaznictví
Gláserová, J.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UADSNZA
FBE
prohlížet1 / 1
378.
DT
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnosti
Kelblová, H.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
379.DTVzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EUDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
380.
BT
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
--
--
--
--
FBE
0 / 2--
381.BT
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Haluza, P.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2--
382.
DT
Youth unemployment in KenyaKajurová, V.Department of Economics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
--FBE
1 / 1
Wangeci, L. W.
383.
DT
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
384.DTZdanění a účtování kryptoměnSemerád, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
SNZAFBE0 / --
--
385.
BT
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-AII
B-II-CAI
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
386.
DT
Zero knowledge plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-II
--
--
--
--
FBE0 / ----
387.
BT
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM--
--
FBE
0 / --
--
388.DT
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
389.
DT
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoruDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet0 / 1
--
390.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Blažková, I.Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 1
--
391.
BT
Zpracování obrazu a strojové vidění
Department of Informatics (FBE)B-IIB-II-CAI--FBEprohlížet0 / --
--
392.
DT
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Sochor, T.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
393.
BT
Životní cyklus vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)B-EM
--
--
FBE
2 / 2