Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | Ř | S | T | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DisTAnalýza vícerozměrných obrazových dat v roboticeFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EIFBEprohlížet0 / 1--
2.DisTAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EIFBEprohlížet0 / ----
3.DisTApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIAFBEprohlížet0 / ----
4.DisTBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA--FBEprohlížet0 / 1--
5.DisTCenové transmise a utváření parciální rovnováhy v rámci odvětvíSyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / ----
6.DisTControl of Technological Systems Based on Softcomputing MethodsFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIAFBEprohlížet0 / ----
7.DisTConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EMA--FBEprohlížet2 / 2 Mahmud, A.
Agboga, R. S.
8.DisTDecentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development GoalsŽivělová, I.Department of Business Economics (FBE)D-EMNG--FFWTprohlížet1 / 1 Akomaning, Y. O.
9.DisTDeterminanty kapitálové struktury firemChmelíková, G.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet1 / -- Zelená, M.
10.DisTDiferenciace výkonnosti podniků mlékárenského průmyslu v zemích EUBlažková, I.Department of Business Economics (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet1 / 1 Lekešová, J.
11.DisTDiversity leadershipRašticová, M.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EM
D-EMA
D-EM-ME
D-EMA-BME
FBEprohlížet1 / 2 Hamann, K. P.
12.DisTDotační politika v programovacím období 2014-2020Jurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 2--
13.DisTDotační politika v programovacím období 2014-2020Jurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 2--
14.DisTDotační politika v programovacím období 2014-2020 zaměřená na obce a krajeJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 2--
15.DisTEfektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionechŽivělová, I.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / 2--
16.DisTEkonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Department of Business Economics (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 1--
17.DisTEkonomické benefity budovania digitálneho podniku s využitím konceptu Industry 4.0Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / ----
18.DisTFaktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu ve venkovských oblastechRyglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet1 / 1 Kubát, P.
19.DisTFinancial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policiesKučerová, Z.Department of Finance (FBE)D-HPSA--FBEprohlížet1 / 1 Afriyie, E. Y.
20.DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.Department of Finance (FBE)D-HPSA--FBEprohlížet0 / 1--
21.DisTFinanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 2--
22.DisTFiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA--FBEprohlížet0 / 1--
23.DisTHodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúryHurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / 1--
24.DisTHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 1--
25.DisTHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet1 / 2 Horná, K.
26.DisTIndustry and HR 4.0Rašticová, M.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMA
D-EM
D-EMA-BME
D-EM-ME
FBEprohlížet2 / 2 Witt, M.
Kropf, S. L.
27.DisTIndustry and HR 4.0Rašticová, M.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMA
D-EM
D-EMA-BME
D-EM-ME
FBEprohlížet2 / 2 Wirsbinna, A.
Findeis, A. C.
28.DisTInfluence of Brexit on the British economy.Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA--FBEprohlížet0 / 1--
29.DisTKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / 1--
30.DisTMalé a střední podniky v právních a ekonomických vztazíchJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 3--
31.DisTMalé a střední podniky ve veřejných zakázkáchJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 3--
32.DisTNávrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
33.DisTNew Procurement Directives in the European Union and their impact on Small and Medium-sized enterprisesJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMAD-EMA-BMEFBEprohlížet2 / 2 Sauer, J.
Pertl, M.
34.DisTPodpora malých a středních podnikatelů státem v ČRJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMA--FBEprohlížet1 / 2 Recke, A.
35.DisTPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / 1--
36.DisTPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.Department of Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / ----
37.DisTPřínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionuŽivělová, I.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / 1--
38.DisTReforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA--FBEprohlížet0 / 1--
39.DisTŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EIFBEprohlížet0 / ----
40.DisTSlužební poměr úředníka a jeho odlišnosti od pracovního poměru zaměstnance podnikateleJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 2--
41.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
FBEprohlížet0 / 2--
42.DisTTechnological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-HPSA--FBEprohlížet2 / -- Amo-Baiden, E.
Acka, G. K.
43.DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA--FBEprohlížet0 / 2--
44.DisTTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Department of Economics (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 1--
45.DisTTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblasRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA--FBEprohlížet0 / 1--
46.DisTUdržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.Ryglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)D-EMD-EM-MEFBEprohlížet0 / 1--
47.DisTVertikální cenové transmiseSyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EM--FBEprohlížet0 / ----
48.DisTVliv nejistoty na výnosnost aktivKapounek, S.Department of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 1--
49.DisTVnitřní a finanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EPAD-EPA-FFBEprohlížet0 / 3--