Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeField of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
A decision support system for customersDařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
0 / 5--
2.
DisT
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
3.
BT
Active employment policy instruments in a firmDepartment of Economics (FBE)B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
0 / 1
--
4.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--
FBE
1 / 2 Kliková, G.
5.
BT
Alternativní investice na trhu nemovitostí
Department of Finance (FBE)
B-F
B-EPA
--
B-EPA-F
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
6.
DT
Analysis of contract cheating market in selected countryDepartment of Informatics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBEprohlížet0 / --
--
7.
DTAnalysis of human behaviour using cell phone data
Department of Informatics (FBE)
C-SIA--
--
FBE
0 / 1
--
8.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNADepartment of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE0 / 2--
9.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBEprohlížet
0 / --
--
10.
BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Department of Informatics (FBE)B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE1 / 1
11.
DTAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE0 / 1--
12.DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--
FBE
0 / 1
--
13.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Department of Informatics (FBE)
C-SE--
--
FBE
0 / 1--
14.
BT
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEFRybička, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE1 / 1
15.
DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
16.DTAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE0 / 1--
17.
DT
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
18.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Department of Informatics (FBE)B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
19.DTAnonymita v informační doběDepartment of Informatics (FBE)
C-SE
----
FBE
0 / --
--
20.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.Department of Informatics (FBE)D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / ----
21.
DisTAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.Department of Informatics (FBE)D-ARI----FBEprohlížet1 / 1
22.
BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Department of Informatics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
23.
BT
Aplikace pro vyhodnocování výsledků analýzy sentimentuPřichystal, J.Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 But, A.
24.
DT
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhyBenada, L.Department of Finance (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet2 / 1
25.
BT
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
26.
DT
Aplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
27.
BT
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
28.
DisTApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBE
0 / --
--
29.
DT
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
SNAN
FBE
1 / 1
Awuni, D.
30.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
31.
BT
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
32.BT
Are climate clubs a solution to the free-riding in environmental conventions?
Department of Economics (FBE)B-EMEN
--
--
FBE0 / 1
--
33.
DTArtificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Department of Business Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME-EN--
FBE
0 / 2
--
34.
DisT
Automated machine learning
Department of Informatics (FBE)D-SIA
--
--
FBE
0 / 3
--
35.
DT
Automatic categorization of customer requestsDepartment of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
0 / 5
--
36.
DT
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBEprohlížet0 / 5
--
37.
BTAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
B-SE----FBE0 / 5
--
38.
DisTAutomatizované strojové učení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 3--
39.
DTAutomatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechFoltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / ----
40.
DT
Bezobalový prodej na trhu potravin
Stávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Borýsková, L.
41.
DT
Blockchain based applications
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--FBEprohlížet0 / --
--
42.
DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EMA
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
43.
DT
Business Intelligence projects
Přichystal, J.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBEprohlížet0 / 3
--
44.
BTCenová diskriminace a památky v ČRMachay, M.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-TM
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
45.
DT
Cenové a produkční strategie podniků
Syrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)C-EM--
--
FBEprohlížet
2 / 1
46.
DTCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
0 / 3
--
47.
DT
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
C-EPA-FIM
--
--
--
FBE0 / 3--
48.
DT
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EPAC-EPA-FIM
--
FBEprohlížet
1 / 1
Kaštánek, P.
49.
DT
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2
--
50.
DT
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)C-HPSA
--
--
FBE
0 / 2
--
51.
DT
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European UnionAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
52.DTComparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
----FBE
0 / 5
--
53.
BT
ConTeXt on webHála, T.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-AII
B-OI
--
--
--
--
--
--
FBE0 / 3--
54.
DT
ConTeXt on webDepartment of Informatics (FBE)
C-OI
C-SE
C-II
--
--
--
--
--
--
FBE0 / 2
--
55.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Department of Economics (FBE)D-HPSA
--
--
FBE
0 / 1
--
56.
DT
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)
--
----FBEprohlížet0 / 1
--
57.
DT
Corporate Financial and Treasury Management 4.0
Department of Business Economics (FBE)C-EMC-EM-ME-EN
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
58.
DT
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Department of Informatics (FBE)C-SIA
C-SIA-EIA
--FBE
0 / 1
--
59.BT
Daňová gramotnost studentů na území ČR/SR
Formanová, L.Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
1 / 1
Nekudová, T.
60.
DT
Daňová gramotnost studentů navazujícího studia VŠ v České republice
Formanová, L.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
prohlížet1 / 1 Kašpárková, T.
61.
DisT
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
62.
DisT
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Živělová, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EMNG
--
--
FFWT
1 / 1
63.DT
Determinants of Economic Growth in India, Indonesia and Pakistan
Department of Economics (FBE)
C-EMAJC-EMAJ-MEEN--
FBE
1 / 1 Patel, H. R.
64.
DT
Determinants of Economic Growth in selected group of countries
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
--
FBE
prohlížet0 / 1--
65.
DisTDeterminanty kapitálové struktury firemChmelíková, G.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM----
FBE
prohlížet0 / ----
66.
BT
Determinanty zatížení exekucemiLitzman, M.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
67.BTDigital marketing strategy proposal for AIRe Link solution by Konica MinoltaTurčínek, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
68.DisTDigitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešeníDepartment of Informatics (FBE)D-SE
D-SE-EI
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
69.
DisT
Diversity leadershipRašticová, M.Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
FBE
prohlížet
2 / 2
Dombek, R. P.
Behrens, V. J.
70.
DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Department of Informatics (FBE)
D-SE
--
--FBE
0 / --
--
71.DisTDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datDařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SE
--
--
FBE
0 / 3
--
72.DisTDolování znalostí z textových dat
Department of Informatics (FBE)
D-SE----FBE
0 / 3
--
73.
BT
Dopad koronavirové krize na cestovní ruch v ČR
Franc, A.Department of Economics (FBE)B-EM
B-EM-TM
--
FBEprohlížet
1 / 1
Buchtová, L.
74.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslDušková, J.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
75.
BT
Dopad pandemie na hotelové služby
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Plchotová, L.
76.
BT
Dopady auditu na hospodářskou činnost obchodní firmy (obsazeno Zdeňka Filipi)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Filipi, Z.
77.DisT
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
78.
BTDopady COVID-19 na zásadu srovnatelnostiSolilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
----
FBE
0 / 1
--
79.
BT
Dopady COVID19 na firmy vybraného sektoruDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
B-F
----FBE0 / 1
--
80.
DT
Dopady fiskální a monetární politiky na zvolený sektor ve vybraných zemích
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBEprohlížet
0 / 1
--
81.
DT
Dopady IFRS 9 do kvality úvěrového portfolia bankKašparovská, V.
Department of Finance (FBE)
C-EPA--
--
FBE
0 / 1--
82.BTDopady inkasa daně z nemovitých věcí na rozpočty obcíGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
83.
BT
Dopady kampaní na nehodovost v ČR v letech 2010 -2020
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)------FBE
0 / 1
--
84.
BT
Dopady opatření přijatých v souvislosti s nemocí COVID-19 na daňové příjmy obcí
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
85.
BT
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Žáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBE0 / 2--
86.
DT
Dopady regulací na bankovní trhToman, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNFR
FBE0 / 1
--
87.
DisT
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
88.DisTDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEprohlížet1 / 1 Gřešák, D.
89.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet1 / 1
90.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE1 / 1
91.BTDopady zavedení Eura na makroekonomické ukazatele slovenské ekonomikyAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
92.
DTDopady zdaňování tabákových výrobků v České republiceDavid, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
0 / 1
--
93.
BTDopady změn zdaňování příjmů ze závislé činnosti (obsazeno - Míča Lukáš)Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EM
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
94.
DT
Dopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)Stojanov, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
95.
BT
Dopady změny stanovení základu daně z příjmů v ČR
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet
1 / 1
96.BTDopady zrušení superhrubé mzdy
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
97.BTDopady zrušení superhrubé mzdy
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
98.
DT
Dopady zrušení superhrubé mzdy a další možnosti řešení zdanění fyzických osobNerudová, D.Department of Accounting and Taxes (FBE)----
--
FBEprohlížet0 / 1--
99.
BT
Dopady zrušení „superhrubé” mzdy na daňově zatížení fyzických osob. OBSAZENO, Simona Morkusová
Grásgruber, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--FBE1 / 1
100.
DT
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--FBE0 / 1--
101.BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)
B-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
102.
DT
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJ----FBE
1 / 1
Tian, W. J.
103.DTEconomic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
----FBEprohlížet0 / --
--
104.
DT
Economic Determinants of Gender Employment GapDepartment of Economics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
105.
DT
Economic development of a selected country in a selected period
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBE0 / 1--
106.
DTEconomic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
107.
DT
Economic impacts of international migration. RemitenceDepartment of Informatics (FBE)C-HPSA--
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
108.
DisT
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daněDavid, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
109.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
----
FBE
prohlížet0 / 2--
110.
BT
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Department of Business Economics (FBE)
B-EMENB-EMEN-MEEN--
FBE
0 / 1
--
111.
BT
Ekologická stopa hospodárskeho vývoja vo vybraných krajináchVančová, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1
Adamová, J.
112.
DTEkologické zmeny a ich vplyv na ekonómiuBlašková, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
113.
DT
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Forbelská, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--FBE
0 / 3
--
114.
BT
Ekonomická výkonnost podniků
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
0 / 1
--
115.
BT
Ekonomické a právní dopady novely zákoníku práce v oblasti čerpání dovolené
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Kolmačková, M.
116.
DisT
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematiku
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
117.DT
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
prohlížet1 / 1
118.BT
Ekonomické aspekty zelené energie
Benada, L.
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-FSBFM
FBE
0 / 1
--
119.
DT
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBEprohlížet0 / 3--
120.DTEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-FIM
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
--
--
--
FBE
0 / 3--
121.
BT
Ekonomické dopady nelegálního zaměstnávání (osazeno - Hájková Helena)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EM
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Hájková, H.
122.
BT
Ekonomické dopady pandémie na hospodárenie a vybrané ukazovatele v podnikochDepartment of Business Economics (FBE)B-EAM
--
--FBE
0 / 1
--
123.
BT
Ekonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--FBEprohlížet0 / --
--
124.
BT
Ekonomický dopad demografického vývoje v zemích V4 v letech 2010-2020
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
----
--
FBE
0 / --
--
125.
DT
Ekonomický dopad stárnutí populace v ČRBlašková, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
----
--
FBE
0 / --
--
126.DT
Ekonomika versus politika
Strejček, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPAC-EPA-FIM
SNST
FBE
0 / 1--
127.DTElektronická evidence tržeb v České republiceSemerád, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet0 / ----
128.
BT
Elektronická evidence tržeb v České republice
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F--
FBE
prohlížet0 / 1--
129.
BT
Energetická politika EU
Department of Finance (FBE)
--
--
SBPE
FBE
prohlížet0 / 3--
130.DT
Energetická politika EU
Strejček, P.Department of Finance (FBE)C-EPA
C-EM
C-EPA-FIM
--
SNAF
--
FBE
0 / 3--
131.
DT
Energetická politika EUStrejček, P.Department of Finance (FBE)
C-EM
C-EPA
--
C-EPA-FIM
--
SNFR
FBE
0 / 3
--
132.
DTEntering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
C-EPA
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
133.
DT
Environmental migration
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEprohlížet0 / 2--
134.
DT
Environmental migration
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-HPSA
----FBEprohlížet
0 / 1
--
135.
DT
Environmental Taxation
Dobranschi, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-HPSA
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
136.
BT
Environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel ve světě
David, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)B-F
--
--FBE0 / 1--
137.DT
Environmentální migrace
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
--
--FBE
0 / 2
--
138.
DT
Environmentální migrace
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
139.
DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Department of Informatics (FBE)
C-EM
----
FBE
0 / 2
--
140.DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
0 / 2
--
141.
BT
Environmentální prvky zdanění silničních motorových vozidel ve státech mimo EU (obsazeno Simona Kokšová)
Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EPAB-EPA-F--
FBE
prohlížet
1 / 1
142.
DisT
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
David, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1--
143.
DT
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)Andrlík, B.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
--
--FBE1 / 1 Bobčíková, P.
144.
BT
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
145.DT
Evaluation of achieving the Sustainable Development Goals
Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / 1
--
146.
BT
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchuDepartment of Management (FBE)
B-EM
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Pernicová, M.
147.
BT
Evropská integrace
Department of Finance (FBE)
B-EAM
--
--
FBE
0 / 3
--
148.
DT
Export of commodities in African country
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
149.
BT
Externí vliv na finanční výkonnost vybraného podniku
Martinčič, A.
Department of Business Economics (FBE)
B-F--
--
FBEprohlížet1 / 1 Vymazalová, P.
150.
DT
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / -- Bulková, M.
151.
DTFaktory ovlivňují porodnostŽáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBE0 / 1--
152.
DT
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Žáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
153.
DT
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicíchKormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 1
Čermák, J.
154.BTFaktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F--
FBE
prohlížet2 / 1
155.DisTFaktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionech
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
156.
DisT
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Department of Finance (FBE)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--
FBEprohlížet0 / 1--
157.BT
Financováni inovativních startupů
Toman, P.Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-F
B-EPA-F
--
--
--
FBE0 / 1--
158.
DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
159.
DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-EPAD-EPA-F--
FBE
prohlížet0 / 1--
160.DT
Finanční dostupnost bydlení v ČR
Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM
C-EM-ME
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Dudová, M.
161.
DT
Finanční gramotnost v ČR
Department of Finance (FBE)C-EM
C-EM-ME
SNGL
FBE
4 / 1
162.
DisTFinanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
0 / 2
--
163.
BT
Finanční transakce z pohledu převodních cen
Solilová, V.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
----
FBE
0 / 1
--
164.
BT
Finanční vyhodnocení investičního záměru firmy
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
B-II
--
--
--
--
--
--
FBE
1 / 2
Hajduková, S.
165.
DisTFiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.
Department of Finance (FBE)
D-EPA--
--
FBEprohlížet
1 / 1
Mlčúchová, M.
166.
DisTFiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Department of Economics (FBE)
D-EPA----FBEprohlížet
0 / 1
--
167.
BT
Formy podnikání ve vazbě na daňové zatížení (obsazeno - Aleš Kala)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
----FBE
1 / 1
168.DisT
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Kubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM----FBEprohlížet
0 / 1
--
169.
DTFuzzy control applicationFarana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--FBE0 / 1--
170.
DT
Fuzzy control system
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE0 / 1
--
171.
BT
Gamifikace akademické etiky
Henek Dlabolová, D.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
172.
BT
GDP Growth and Welfare in Developing Countries
Nchor, D.Department of Economics (FBE)
B-EAMA
--EBMMAFBE
0 / 2
--
173.
DisT
General topic for D-SIDařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBE
0 / --
--
174.
DTGhostwriting detectorFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / 3
--
175.
BT
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
176.
DTGlobal effectiveness of companiesDepartment of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
177.BT
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Staňková, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME--
FBE
0 / 2
--
178.
DisT
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--FBEprohlížet0 / 1
--
179.
BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
180.DisTHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 1
--
181.DTHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
182.
BT
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM----FBEprohlížet
3 / 1
183.DTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUDepartment of Finance (FBE)C-EPA
C-EPA-FIM
--FBE0 / 1--
184.
DisT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
185.
DisT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
1 / 1
186.
DT
Change management
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
SNPM
FBE1 / 1
187.
DT
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Kormaňáková, M.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / 1
188.DTChování spotřebitele na trhu kavárenKormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet1 / -- Fojtíková, K.
189.
DT
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
190.
DTChování spotřebitele na trhu s elektronikouMelichar, O.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBE1 / 1
191.
DTChování spotřebitele na trhu s Fair Trade produktyDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
prohlížet1 / 1 Zobačová, L.
192.DTChování spotřebitele na trhu s krmivy pro psy
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO--FBE
1 / 1
Sokol, F.
193.
DT
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--
FBE1 / 1 Sommerová, M.
194.DTChování spotřebitele na trhu s nábytkemStávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
195.
DT
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupy
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Kučera, P.
196.DTChování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikouZáboj, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Hrabcová, A.
197.
DT
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1 Motal, J.
198.
DTChování spotřebitele při výběru letní dovolenéMelichar, O.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
----FBEprohlížet
1 / 1
199.
DT
Chování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturou
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE1 / 1 Tulková, M.
200.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)C-SEC-SE-EI--
FBE
prohlížet0 / 2
--
201.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
0 / 1
--
202.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EPA
--
--FBE
0 / 1
--
203.
DT
Identifikace finanční krize podnikuŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
204.DTIdentifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové sítiDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
205.BT
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EMEN
B-EM-ME
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE0 / 1--
206.
DisTImpact of institutions on economic indicators.
Department of Economics (FBE)
D-EMA
----
FBE
prohlížet2 / 2
207.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE0 / 2
--
208.DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--
FBE0 / 1--
209.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2
--
210.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-HPSA
----FBEprohlížet0 / 1--
211.
DT
Individuální téma
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
212.
DT
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
213.
DisT
Industry and work 4.0Rašticová, M.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
FBEprohlížet
2 / 2
Spáčilová, V.
Leitner, I.
214.
DisT
Influence of Brexit on the British economy.Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--FBE
0 / 1
--
215.BTInfluencer marketing na českom a slovenskom trhuTurčínková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)----
--
FBE1 / 1
216.
BT
Integrace modulu do podnikového informačního systémuDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
217.BTIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBE
1 / 1 Funková, D.
218.
BTInteraktivní mapa investičních akcíDannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBE
0 / 1--
219.
BT
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SEB-SE-EI
--
FBE
0 / 1
--
220.
BT
Interaktivní 3D model úřadu
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
221.
DTInternacionalizace MSP ve vinařském odvětvíKubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--FBE1 / 1 Melišová, D.
222.
BT
Internet věcí IoTDepartment of Informatics (FBE)B-IIB-II-CAI
--
FBEprohlížet
0 / --
--
223.
DT
Intrinsic Plagiairsm Detection
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SIA
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / --
--
224.
BT
Investice do dlužných cenných papír
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFM
FBE
prohlížet
0 / 1
--
225.
BT
Investiční pobídky v České republice
Mádr, M.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1
226.
BT
Investiční projekty podnikůDepartment of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 1--
227.BT
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Issever Grochová, L.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE0 / 2--
228.
BT
Jsou současné preference udržitelné?
Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
229.BT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti, OBSAZENO, Diana Michnová
Grásgruber, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--FBE
1 / 1
230.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM--
--
FBE
0 / 1--
231.
DisTKonvergence ekonomik zemí Evropské unieDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1--
232.
DisT
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
233.
DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE0 / 1--
234.DT
Krizový management podniku
Zrůst, J.Department of Management (FBE)C-EM----FBE0 / 1
--
235.BT
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Koláčková, Z.
236.
BT
Lidé s postižením na trhu práceDepartment of Law and Social Sciences (FBE)B-EAM----FBE0 / 2--
237.DT
Likvidita bank v zemích V4
Department of Finance (FBE)
----
--
FBEprohlížet
0 / --
--
238.
DTLimity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionech
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
1 / 2
239.
BTMaloobchod v době koronakrizeDepartment of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-TM
--FBE1 / 1
240.
DTManagerial simulatorDařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SIA----FBE0 / 5--
241.DTManažerský simulátorDepartment of Informatics (FBE)C-SE
--
--
FBE
0 / 5--
242.
BT
Marketing and Privacy ProtectionDepartment of Law and Social Sciences (FBE)
B-EMEN
--
--
FBE0 / 1--
243.
DT
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Kormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBE1 / 1
244.
BT
Marketingový mix společnosti poskytující služby – Czech Virus Gym s.r.o.
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)------
FBE
1 / 1 Parfusová, Z.
245.
BT
Metody fuzzy řízení
Department of Informatics (FBE)B-II
B-II-CAI
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
246.
DT
Metody fuzzy řízení
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
247.
DT
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
248.
BT
Mezinárodní politická ekonomie
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBPE
FBE
0 / 3
--
249.
BT
Migranti na trhu práce
Department of Law and Social Sciences (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
250.
DisT
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Department of Informatics (FBE)D-SIA--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
251.
DisTMining knowledge from textsDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
----
FBE
0 / 3
--
252.BT
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Holoubek, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EM-ME
B-EM-AFE
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
253.
BT
Modifikace backendu systému Anton
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1--
254.BT
Monetární politika - kroky centrální banky
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
255.DisT
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEprohlížet0 / 1--
256.BTMožnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EM-ME
--
--
FBE0 / 2
--
257.
DT
Možnosti využití metody kritické cesty ve vybraném podnikuDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
258.
DT
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyDepartment of Accounting and Taxes (FBE)--
--
--
FBE
0 / 2
--
259.
BT
Mzdový systém podniku v období COVID-19 - Monika ŠikolováGláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA----FBE
1 / 1
260.
DisT
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
261.
DT
NASA and the media gap
Machay, M.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
0 / 1
--
262.
DisT
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacích
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI--
FBE
prohlížet0 / 1
--
263.
BT
Nastavení odpisů hmotného a nehmotného majetkuDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
B-F
----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
264.DTNástroje pro dokumentaci a --- modelového kolejištěHála, T.Department of Informatics (FBE)C-OI
C-II
C-SE
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / 1--
265.BTNástroje pro dokumentaci a --- modelového kolejištěHála, T.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-OI
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
266.BT
Návrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Department of Informatics (FBE)
B-EM
--
--FBEprohlížet0 / 4
--
267.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Department of Informatics (FBE)
B-EAM
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
268.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
----
--
FBEprohlížet1 / 1
269.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Department of Informatics (FBE)
B-EAM
--
EBMMFBE
0 / 1
--
270.
BT
Návrh komunikační strategie pro prodej výživových doplňků
Department of Marketing and Trade (FBE)
B-EM
B-EM-ME
SBMOFBEprohlížet1 / 1
271.BT
Návrh marketingové strategie firmy Vinařství Spielberg s.r.o. s využitím informačních technologií
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Kučera, Š.
272.
BTNávrh marketingového plánu pro objekt určený ke svatebním účelůmStojarová, Š.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--FBEprohlížet
1 / --
273.
BT
Návrh na daňové úlevy pro podnikatele v době pandemie koronaviru
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
274.
BT
Návrh na úpravu zdanění příjmů ze závislé činnosti během pandemie koronaviruSemerád, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
275.DTNávrh na zdanění letecké dopravySemerád, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--
FBE
0 / --
--
276.
BT
Návrh online marketingové strategie pro penzion DanížTurčínek, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1
--
277.
BT
Návrh on-line marketingové strategie pro společnost Fitness assistant s.r.o.
Turčínek, J.
Department of Informatics (FBE)
------FBEprohlížet1 / -- Ohnišťová, P.
278.
BT
Návrh online propagácie spoločnosti Motionlab
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBE
1 / --
279.
BT
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cestDepartment of Marketing and Trade (FBE)------
FBE
prohlížet
1 / 1
280.
BTNávrh produktu cestovního pro Kraj VysočinaRašovská, I.
Department of Management (FBE)
B-EM
B-EM-TM
--
FBE
prohlížet1 / 1
281.
DisTNávrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)Lacina, L.Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
282.BTNávrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuDepartment of Business Economics (FBE)B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
283.
DT
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIOOndroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
284.
BT
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelářZerdaloglu, S.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Shovah, S.
285.
BT
Návrh stratégie pre zvolený podnikTóthová, K.Department of Management (FBE)B-EM--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
286.
BT
Návrh strategie pro podnik Gold Office s.r.o.
Kožíšek, R.
Department of Management (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1
--
287.
BT
Návrh strategie pro ubytovací zařízení Chalupa INKA v turistické oblasti Žďárské vrhyKučerová, R.
Department of Management (FBE)
B-EMB-EM-TM--FBE
1 / 1
288.
BTNávrh strategie vstupu na slovenský trh pro společnost Anita B s.r.o.
Department of Management (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1 Opluštilová, D.
289.
BT
Návrh strategie vybraného podniku
Kučerová, R.Department of Management (FBE)B-EM
B-EM-ME
SBMT
FBE
1 / 1
290.
DT
New challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0
Department of Management (FBE)
--
----FBEprohlížet
2 / 2
291.DisTNew methods of interaction with digital information in augmented reality
Department of Informatics (FBE)
D-SIA----FBE0 / 3
--
292.
DisT
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Department of Informatics (FBE)D-SE
D-ARI
--
--
--
--
FBE
2 / 3
Zejda, M.
Hošek, Š.
293.
DisTNové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
294.
DisT
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 2
--
295.
DisT
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Rybička, J.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI
--
FBE
prohlížet0 / 1--
296.
DisTObecné téma pro D-SIDařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI--FBE
0 / --
--
297.
DisT
obecné téma pro studenta programu Ekonomika a management
Stávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet3 / -- Adamišinová, A.
Kedroň, M.
Karas, J.
298.DT
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
Bohušová, H.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
prohlížet
0 / 1
--
299.
DT
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
0 / 1--
300.
DT
Odložená daň z příjmů a její význam a struktura v jednotlivých sektorech
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
0 / 1
--
301.
BT
Odvody z příjmů zaměstnanců a podnikatelů (obsazeno - Mašindová Lenka)
Otavová, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EPA
--
--
FBE
1 / 1 Mašindová, L.
302.
BT
Ochrana osobních údajů ve veřejné správěPavelek, O.Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA--FBE
1 / 1
Kacrová, M.
303.
BT
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Department of Law and Social Sciences (FBE)B-EM--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
304.
DTOchrana spotřebiteleJurčík, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
----
FBE
prohlížet
1 / 1
Pinďáková, M.
305.
BT
Omezení podnikání v kultuře v době pandemie
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EM
----FBE
1 / 1
Vystrčil, F.
306.
BT
Online marketingová strategie v cestovním ruchu
Stojarová, Š.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--FBE1 / --
307.
DisT
Open Information Extraction for less researched languages
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIA--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
308.
DisT
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazykyDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBEprohlížet0 / 2--
309.
BT
Optimalizace struktury výroby podniku
Holoubek, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
----MENDELU
0 / 2
--
310.
BT
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
311.
DT
Optimalizácia rastlinnej a živočíšnej výroby v poľnohospodárskom podnikuDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet
1 / --
Grajciar, A.
312.
DT
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
313.
BTPercepce spotřebitele na koronavirovou pandemii v oblasti cestovního ruchuDepartment of Marketing and Trade (FBE)
B-EM
B-EM-TM
SBMO
FBE
prohlížet1 / 1 Liškutinová, K.
314.
BT
Písmolijna aneb tvorba fontů programem FontForgeDepartment of Informatics (FBE)B-SIA
B-SE
B-SIA-EIA
B-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
315.
BT
Plánovač spojení na bázi OpenTripPlanneru na platformě iOSHenek Dlabolová, D.
Department of Informatics (FBE)
----
--
FBE
1 / 1
316.
DisT
Plýtvání potravin v domácnostech
Department of Marketing and Trade (FBE)D-EAM
--
--FBEprohlížet0 / 1--
317.
DT
Plýtvání potravinami konzumenty v gastro provozech Kubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-ME
SNKK
FBE
1 / 1
318.
DT
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Drexler, D.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBEprohlížet0 / 1
--
319.BTPodnikatelský plán na založení, rozvoj, resp. obnovení životaschopnosti hospodářského subjektu s využitím veřejných zdrojů ze Strukturálních a kohezních fondů EUVavřina, J.Department of Business Economics (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
320.
BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
0 / 1
--
321.
DisT
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
D-EM--
--
FBE
0 / 1
--
322.
BT
Pojištění vkladů jako nástroj ochrany vkladatele ve vybraných zemích EU
Department of Finance (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
323.
BT
Pokročilý cenový srovnávačDepartment of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBE
prohlížet1 / 5
324.
BT
Polarizace na trhu práce
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
325.
DT
Polarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
326.
DT
Polarizace na trzích práceDepartment of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBE
1 / 1
Malůšová, A.
327.
DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
328.
DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRDepartment of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet
3 / 1
329.
DisTPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikályDepartment of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
330.
DTPorovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datDepartment of Informatics (FBE)C-SE----
FBE
0 / 5
--
331.
BT
Portálové řešení pro obce a města
Špendel, Z.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBE
0 / 1
--
332.BTPotenciální dopad zrušení superhrubé mzdy na jednotlivé příjmové skupiny zaměstnanců
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Bieleszová, A.
333.BT
Povinnosti k ochraně veřejného zdraví v ubytovacích zařízeních
Adamová, H.Department of Law and Social Sciences (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
334.
BT
Povinnosti podnikatele při nakládání s odpadyAdamová, H.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1
--
335.
DT
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / 1 Svobodová, E.
336.
BT
PPC reklama ako nástroj propagácie v online marketingu
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / --
Hanáková, M.
337.
DisT
Predikce akciových trhů v obdobích krizí
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Balajová, D.
338.BT
Predikce bankrotu podniků ve vybraném sektoru
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1--
339.BTPredikce bankrotu podniků ve vybraném sektoruStaňková, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
340.
BT
Preference spotřebitelů v ubytovacích zařízeních v turistické oblasti SlováckoRašovská, I.
Department of Management (FBE)
B-EM
B-EM-TM
--
FBE
prohlížet1 / 1
341.
DT
Preprocessing of text data using neural models
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBEprohlížet0 / 2--
342.
BT
Problematické oblasti ekonomického růstu podnikatelských subjektů
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 2
343.
BT
Problematické oblasti ekonomického růstu vybraného podniku
Martinčič, A.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM
B-EM-ME
B-EM-TM
--
--
FBE
prohlížet
2 / 2
344.
BT
Problematika daňových úniků v České republiceSolilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
345.
DT
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Solilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet1 / 3
346.
BT
Problematika realitního trhu
Strejček, P.Department of Finance (FBE)B-EPAB-EPA-FSBPE
FBE
0 / 3
--
347.
BT
Problematika reklamy v české a evropské judikatuře
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE0 / 2--
348.
DT
Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 1
Juráková, E.
349.
BTProfil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej MoraveRyglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--FBEprohlížet1 / 1 Szigetiová, L.
350.
DT
Projekty Business Intelligence
Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE0 / 3
--
351.BTPropagace venkovské turistiky Mikroregionu Chvojnice
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
352.
DT
Předzpracování textových dat při použití neurálních modelůDepartment of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
353.
DT
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácnostíStávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet1 / 1 Řišicová, A.
354.
BT
Přímé administrativní náklady environmentální silniční daněAndrlík, B.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBUD
FBE0 / 1--
355.DisTPřínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
356.
BT
Přístup k procesu digitalizace v rámci age managementu pracoviště
Lakomý, M.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
----FBE
0 / 1
--
357.
BT
Přístupy tvůrců hospodářské politiky k řešení koronavirové krize ve vybraných zemích
Kajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet0 / 1--
358.
DT
Public FinanceDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-HPSA----FBE0 / ----
359.
DTPůsobení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
FBE
0 / 2--
360.
DisT
R&D disclosures of pharmaceutical and chemical companiesSvoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EMA
D-EMA-BME
--
FBE
1 / 1
361.
DisTReforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
362.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECDFranc, A.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
363.BT
Regulace reklamy v praxi marketingové společnosti
Pavelek, O.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EM----
FBE
prohlížet0 / 1
--
364.
BT
Reklama na InstagramuKubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
B-EM
B-EM-TM--FBE1 / 1 Wampulová, Š.
365.
BT
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Jedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
366.
DisTRelace nominální a efektivní sazby daní z příjmůDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEprohlížet0 / 1--
367.
DisT
Relationship of nominal and effective tax rates on income
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
368.DT
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA-VSA
C-HPSA-FIMA
C-HPSA-UADA
--
--
--
FBEprohlížet0 / 3
--
369.
DT
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factorsDepartment of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
370.
DTRemittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 3
--
371.BTRizikový a rozvojový kapitál (venture capital)
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-F--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
372.
BT
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Benada, L.Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
373.DTRozdělení příjmů domácností v ČRAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM--
--
FBE
0 / 1
--
374.
BT
Rozpočet obce
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet
5 / 5
375.BTRozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Jablůnkovsko
Department of Management (FBE)
B-EMB-EM-TM
--
FBEprohlížet1 / 1 Cieślarová, M.
376.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE0 / 2
--
377.
BTŘešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene FanucDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet0 / --
--
378.DTŘízení integračních soustavFarana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
379.BT
Řízení interkulturní diverzity ve firmě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 2
--
380.BT
Řízení pracovního kapitálu společnosti ABC, a.s.
Basovníková, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBEprohlížet
0 / 2
--
381.
DT
Řízení rizik v agilních projektech IT
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE0 / 1
--
382.
DisT
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
383.
BTŘízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 2
--
384.
BT
Sdílená ekonomika ve vybraném teritoriu
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-F
--
--
FBE0 / 1
--
385.
DTSmart migration. Digiatal technologies and human migrationDepartment of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--FBE0 / 2--
386.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
----
FBE
prohlížet0 / 2--
387.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2--
388.
BT
Sociálně-ekonomická specifika rodinných firemPorkertová, H.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EM
--
--
FBE1 / 2 Mikula, J.
389.
DT
Softwarové projekty a jejich odhady
Department of Informatics (FBE)C-SE
--
--
FBE
0 / 2
--
390.DT
Softwarové projekty a jejich odhady
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE0 / 2
--
391.
BT
Spokojenost a loajalita zákazníků v gastronomických podnicíchDepartment of Marketing and Trade (FBE)B-EAM----FBEprohlížet
1 / 1
392.
BT
Spokojenost návštěvníků v destinaci cestovního ruchuŠtumpf, P.
Department of Management (FBE)
B-EMB-EM-TM
--
FBE
1 / 3 Hudec, P.
393.
BT
Společenská odpovědnost firem a její proměny v dobách pandemie
Lakomý, M.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1 Pakostová, M.
394.
DT
Spotřebitelské chování, sekundární poptávkové funkce z pozice podniku
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
--
----
FBE
1 / -- Hálová, M.
395.DisTspotřební chování generace YStávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
396.
DT
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápoji
Stávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBE
1 / 1
Paríšková, A.
397.
BT
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
398.
DT
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet1 / 1
399.
BT
Srovnání efektivnosti ve vybraném sektoru pro vybrané země EUStaňková, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Soušková, G.
400.
BTSrovnání ekonomické úrovně vybraných zemíŠácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
0 / --
--
401.
BT
Srovnání ekonomické úrovně zemí V4Blašková, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EPAB-EPA-F
--
FBE1 / 1
402.
BT
Srovnání nástrojů pro sazbu vybraných prvků LaTeXem a ConTeXtemHála, T.
Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-SE
B-II
B-SIA-EIA
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
--
FBE
0 / 2
--
403.
BT
Stanovení obvyklého úrokuSolilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)----
--
FBE
0 / 1
--
404.
BT
Stanovení obvyklého úroku pomocí ratingu
Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
405.
BT
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRFuchs, K.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
----
FBE
1 / 1
406.
DTStrategic management
Department of Management (FBE)
C-EMAJ--
--
FBE
0 / 1
--
407.
BT
Strategický plán konkrétní organizace
Janiš, V.
Department of Management (FBE)
B-EM
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
408.
BT
Struktura výdajů domácností ve vybraných zemích EUDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EPAB-EPA-F--
FBE
prohlížet1 / 1
409.
DisT
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Syrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EAM----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
410.
DT
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Rábová, I.Department of Informatics (FBE)C-SE
--
--
FBE0 / 1
--
411.
DT
Systém pro podporu rozhodování zákazníkaDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SE--
--
FBE0 / 5
--
412.DTTaxationDobranschi, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-HPSA--
--
FBEprohlížet0 / --
--
413.
BT
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - Natálie Klapková
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
--
--FBEprohlížet
1 / 1
Klapková, N.
414.
DisT
Technological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
415.
DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostDepartment of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
416.DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
0 / 1
--
417.
DT
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Department of Economics (FBE)
C-EPA
----FBE0 / 1--
418.
DisT
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
419.
DT
Testing of system for source code plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBE0 / --
--
420.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
421.DTTestování kvality soudobých počítačových písem
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-OI
--
--
--
--
--
--
FBE0 / 2
--
422.
BT
Testování kvality soudobých počítačových písemHála, T.Department of Informatics (FBE)
B-OI
B-SE
B-II
--
--
--
--
--
--
FBE0 / 2
--
423.
DT
The creditworthiness of a consumer
Pavelek, O.Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBEprohlížet1 / 1
424.
DT
The effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ----FBEprohlížet1 / 1
425.
DT
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
426.
BTThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaDepartment of Economics (FBE)B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
1 / 1 Nkrumah, K.
427.
BT
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
428.
BT
Transformace zahraničního obchodu ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
429.
BT
Transparentnost veřejné správy v ČRDepartment of Economics (FBE)B-EPA
B-EPA-PA
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
430.
BT
Trh s elektrickou energií v ČR
Department of Finance (FBE)----
--
FBE
prohlížet1 / 1
431.
DTTvorba finančního plánu podniku na základe predikcie vývoja vybraných nákladových položiek a finančných ukazovateľovDepartment of Business Economics (FBE)C-EAM----FBEprohlížet0 / 1--
432.
DT
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE1 / 1
433.
BT
Typografický systém ConTeXt: tvorba moduluDepartment of Informatics (FBE)B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE0 / 3
--
434.
BT
Účetní a daňové aspekty odchodu společníka - Adéla Čermáková
Gláserová, J.Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1 Čermáková, A.
435.BT
Účetní a daňové problémy SVJ
Svoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-F
--
--
FBE
0 / 1--
436.BT
Účetní a daňová specifika v rostlinné výrobě
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPAB-EPA-F--
FBE
1 / 2
Klabanová, N.
437.
DT
Účetní a daňové aspekty kryptoměnSvoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet1 / 1
438.DTÚčetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
0 / 1
--
439.
DisTÚčinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
0 / 1
--
440.
DisTUdržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.Ryglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--FBEprohlížet0 / 1--
441.DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet0 / 1--
442.
DTUkazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnostiKožíšek, R.Department of Management (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
443.BTUplatňování práva na informace vůči orgánu veřejné správyAdamová, H.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBE0 / 1
--
444.DTUsability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.Department of Business Economics (FBE)
--
--
--
FBE
0 / 1--
445.
DisT
Úspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šoky
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEprohlížet
1 / 1
Rónaiová, A.
446.
DT
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countries
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
----FBE
0 / 1
--
447.DisT
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet1 / --
448.BT
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
449.BTVliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / ----
450.
BT
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EM-ME
--FBE
0 / 1
--
451.
BT
Vliv COVID-19 na cestovní ruch v KrkonošíchDepartment of Management (FBE)B-EMB-EM-TM--FBE
1 / 1
Derner, M.
452.
DisTVliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 1
--
453.
DisT
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Department of Economics (FBE)
D-EAM
----FBEprohlížet
0 / 2
--
454.DTVliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicíKapounek, S.Department of Finance (FBE)C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
455.DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
0 / 1--
456.
DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivitDepartment of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE0 / 1
--
457.BT
Vliv makroekonomického prostředí na ekonomickou situaci firem
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 2
--
458.DisTVliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Baková, K.
459.
DisT
Vliv nejistoty na výnosnost aktiv
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--FBE1 / 1 Albrecht, P.
460.DisT
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Department of Management (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 2
--
461.
DT
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Department of Finance (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Satrapová, S.
462.
BT
Vliv obalu produktu na chování spotřebitele
Department of Marketing and Trade (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1
463.DisTVliv pohybu měnových kurzů na konsolidované účetní výkazy sestavené podle IFRS v podmínkách V4Bohušová, H.Department of Accounting and Taxes (FBE)D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
464.
BT
Vliv politického cyklu na veřejné rozpočty na municipální úrovni ve vybraném krajiMádr, M.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-PA--FBE
0 / 1
--
465.
BT
Vliv průmyslové revoluce "Industry 4.0" v kontextu řízení lidských zdrojů
Stojanová, H.
Department of Management (FBE)
B-EAM
--
EBLZ
FBE0 / 2--
466.
BT
Vliv přímých a nepřímých dotačních instrumentů spolufinancovaných ze zdrojů EU na finanční výkonnost konkrétního podniku
Vavřina, J.
Department of Business Economics (FBE)
--
--
--FBE0 / ----
467.
DT
Vliv regulatorních změn na výkonnost firem ve vybraném odvětví
Mádr, M.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBE
0 / 1
--
468.
BT
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EPA
B-EPA-F--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
469.
BT
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Department of Business Economics (FBE)B-EM
--
--
FBE0 / 1
--
470.DisT
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
1 / 1
471.
DT
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
472.
DT
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--FBE
1 / 1
Mikulášková, B.
473.BTVliv zavedení eura na příjezdový cestovní ruch ve vybrané zemiDepartment of Economics (FBE)B-EMB-EM-TM
--
FBE
prohlížet1 / 1
474.
DT
Vlivy působící na udržitelnost ekonomikDepartment of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME--
FBE
0 / 1
--
475.
DT
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském kraji
Department of Marketing and Trade (FBE)----
--
FBE
prohlížet1 / 1 Chládková, M.
476.DT
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Prokopcová, K.
477.BT
Vnitřní kontrolní systém, interní audit a jejich význam pro externí ověření účetní závěrky
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
478.BT
Vplyv indexu spotrebiteľskej dôvery na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
1 / 1 Várošová, N.
479.
BT
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME--FBE1 / 1
480.
DisT
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--FBEprohlížet0 / 1--
481.
BTVšeobecná a selektivní daň z provozu motorových vozidel
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPAB-EPA-F--FBE0 / 1--
482.BTVybrané aspekty přerozdělovací politiky
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-PA
--
FBEprohlížet0 / 2--
483.
BT
Vybrané přístupy měření konkurenceschopnosti zemí EU
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBEprohlížet
0 / 2
--
484.
BT
Výdaje domácností na spotřebu a úspory ve vybraných zemích
Kajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBEprohlížet0 / 1--
485.
DT
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE1 / 1
486.
DT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE
2 / 2
487.
BT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
1 / 2 Košťálová, D.
488.
DT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
489.
BT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
490.
DT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE0 / 1
--
491.
BT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiKonderla, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
492.
BT
Výnosové křivky
Department of Finance (FBE)B-F
--
--FBEprohlížet0 / 1--
493.DisT
Využití CAAT metod v interním auditu
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1--
494.
BT
Využití guerilla marketingu při propagaci Jihomoravského kraje
Záboj, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
495.
BT
Využití IT k propagaci města Napajedla
Turčínek, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet0 / ----
496.BTVyužití LP při optimalizaci dopravyDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-T
B-EM-TM
B-EM-AFE
B-EM-ME
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
497.
BT
Využití metod LP při řešení problémů hospodářské praxeDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EM-TM
--
--
--
FBE
0 / 2
--
498.
BT
Využití metod LP při řízení
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
499.
DT
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 2--
500.
BT
Využití mobilních aplikací pro podporu cestovního ruchu
Department of Marketing and Trade (FBE)
------
FBE
1 / --
501.
BT
Využití moderních technologií ve vedení účetnictvíSvoboda, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-F
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
502.
BT
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Department of Economics (FBE)
B-EMB-EM-ME--FBEprohlížet
0 / 1
--
503.
DT
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytováníDrexler, D.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
504.DisTVyužití systému ROS pro úlohy adapltivního řízen튝astný, J.Department of Informatics (FBE)D-ARI----FBE
0 / 1
--
505.
BT
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČRDepartment of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFM
FBE
prohlížet0 / 1--
506.
BT
Vývoj a faktory ovlivňující trh elektromobilůStaňková, M.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet
1 / 1
507.BTVývoj a stav environmentálních aspektů ve fiskálních nástrojích zaměřených na silničních motorovou dopravu (obsazeno Jitka Čačalová)Department of Accounting and Taxes (FBE)B-EPAB-EPA-F
--
FBE1 / 1
508.
DT
Vývoj EET a její fungování v praxiKupčík, P.Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
1 / 1
Budíková, A.
509.BTVývoj příjmových nerovností v zemích V4Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--FBE
1 / 1
Borzov, M.
510.
DT
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
511.
BT
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
512.
BT
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet1 / 1 Škára, M.
513.
DT
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnosti
Kelblová, H.Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
514.
DT
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
515.
BT
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Haluza, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
--
--
--
--
FBE0 / 2
--
516.
BT
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet2 / 2
517.
DT
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíDepartment of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 2
--
518.
BT
Zaměstnanecké benefity ve vybrané účetní jednotce
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPAB-EPA-F
--
FBE1 / 1 Hlaváčková, M.
519.
DT
Zdanění a účtování kryptoměn
Semerád, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UADSNZA
FBE
prohlížet0 / --
--
520.
BTZdanění práce robotů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--FBE0 / 1--
521.
BTZdaňování příjmů fyzické osoby - závislá činnostFormanová, L.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
1 / 1
Fialová, T.
522.BTZdaňování tabákových výrobků
Department of Accounting and Taxes (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
523.
BT
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Department of Informatics (FBE)B-II
B-AII
B-II-CAI
--
--
--
FBE
0 / 1
--
524.
DT
Zero knowledge plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-II
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
525.BT
Zhodnocení plnění cílů udržitelnosti ekonomik
Litzman, M.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME--
FBE
0 / 2--
526.
BT
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
--
--FBEprohlížet
0 / --
--
527.
BT
Zhodnocení vývoje produkce a vývozu biopotravin v ČRAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
528.DTZměny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1 Kubátová, M.
529.
DT
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoruDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
--
FBE
0 / 1
--
530.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstuBlažková, I.Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
0 / 1
--
531.
BT
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
B-IIB-II-CAI--FBE
0 / --
--
532.
DisT
Zveřejnění v oblasti výzkumu a vývoje u farmaceutických a chemických firem
Svoboda, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)D-EPAD-EPA-F
--
FBE
0 / 1--
533.
DT
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítíchSochor, T.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE0 / 1
--
534.
BT
Životní cyklus vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
2 / 2