Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
Specializace
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPA decision support system for customers
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5--
2.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Ústav informatiky (PEF)D-SIA--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
3.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Kliková, G.
5.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.
DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / --
--
9.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborů
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Borák, M.
10.DPAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systémuTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / -- Harag, J.
13.
BPAnalýza formální úrovně závěrečných prací na PEFRybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)N-SI----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.
DPAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
17.
DisP
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
19.
DP
Anonymita v informační doběÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
20.
DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-SID-SI-EI--PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
21.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémůHaluza, P.Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
24.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.
Ústav financí (PEF)
------PEFPodrobnosti tématu
2 / 1
Sychra, J.
Frýbort, L.
25.BP
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DPAplikace založené na blockchainu
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
27.BPAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.DisPApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIAN-SIA-EIA
SNAN
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.
DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
31.
BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAÚstav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
32.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
33.
DisP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
34.DP
Automatic categorization of customer requests
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
35.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5--
36.
BP
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
37.
BP
Automatizované sledování konkurenceDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / ----
38.DisPAutomatizované strojové učeníÚstav informatiky (PEF)D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3--
39.DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.DP
Bezobalový prodej na trhu potravin
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Borýsková, L.
41.DPBlockchain based applicationsFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
42.
DisP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
43.
DP
Business Intelligence projects
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)N-SIA--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
44.
DPCenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 1 Dostal, Š.
Ozorák, M.
45.DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
46.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
47.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSN-HPS-FIM--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kaštánek, P.
48.
DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
49.
DP
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DPComparison of open-source data mining tools for textual data analysisDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
51.DisPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)----
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Corporate Financial and Treasury Management 4.0Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
54.
DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
DisP
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
57.
DisP
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EMNG----
LDF
Podrobnosti tématu1 / 1 Akomaning, Y. O.
58.
DisP
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
59.DisP
Determinanty kapitálové struktury firem
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / --
Zelená, M.
60.DisPDigitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešeníTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Discrimination in the Labor Market
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DisPDiversity leadership
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
63.DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
65.
DisP
Dolování znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
66.
BP
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmyslÚstav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
67.BP
Dopad pandemie na hotelové služby
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Plchotova, L.
68.
DP
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
69.
DisPDopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážejícíAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.DPDopady ekonomické krize na daňové příjmy obcí
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
71.
DP
Dopady implementace Českého systému kvality služeb
Rašovská, I.
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ostřanská, T.
72.
BP
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
DisP
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní Evropy
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM----PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
75.
DisPDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Ústav financí (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
DP
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republiceDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Zahradníková, M.
78.DPDopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.DP
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývoje
Gláserová, J.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
SNZAPEFPodrobnosti tématu
1 / 1
80.
DP
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývoje
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
81.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
82.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.Ústav ekonomie (PEF)B-EM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
83.
DPEconomic and social consequences of internal migration in the P. R. C.Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tian, W. J.
84.DP
Economic consequences of (un)ethical behavior
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / ----
85.
DP
Economic development of a selected country in a selected period
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
87.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
88.
DisP
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
BPEfficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Forbelská, M.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
92.
BPEkonomická výkonnost podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
94.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hajduch, T.
95.
BPEkonomické aspekty zelené energie
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
97.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 3--
98.DPEkonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízeníÚstav managementu (PEF)N-EM----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
99.DP
Ekonomika versus politika
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
100.DPElektronická evidence tržeb v České republiceÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD--PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
101.
BP
Energetická politika EU
Ústav financí (PEF)
--
--
SBPE
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
102.
DPEnergetická politika EUÚstav financí (PEF)N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
103.DP
Energetická politika EU
Strejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
104.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-HPS
N-HPSA
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 2
105.DPEnvironmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
106.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
107.
DisPEnvironmentální zdanění silničních motorových vozidel
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)Andrlík, B.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
109.
BP
Evaluation and financing of foreign investment projectsŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
110.BP
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Ústav managementu (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
111.
BP
Evropská integrace
Ústav financí (PEF)
B-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
112.DP
Export of commodities in African country
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
113.
DP
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UADSNZAPEFPodrobnosti tématu1 / --
114.
DP
Faktory ovlivňují porodnost
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
115.
DP
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Žáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
116.
DP
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čermák, J.
117.
DP
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
------PEFPodrobnosti tématu1 / --
118.
DP
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
119.
DP
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajinách
Střelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DisPFaktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionechÚstav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM----PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
122.
DisP
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Ústav financí (PEF)
D-HPSAD-HPSA-FA
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
123.DisPFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DPFinanční dostupnost bydlení v ČR
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dudová, M.
126.DP
Finanční gramotnost v ČR
Ústav financí (PEF)N-EM
N-EM-ME
SNGL
PEF
Podrobnosti tématu4 / 1
127.
DisP
Finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
128.
DisP
Fiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
129.
DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS----PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
130.
DisP
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Kubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
131.
DP
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategieKubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-REO--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
132.BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
133.
DP
Fuzzy control application
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.DPFuzzy control systemFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
135.BP
Gamifikace akademické etiky
Dlabolová, D.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juříček, T.
136.
DisP
General topic for D-SI
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
137.
DP
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
138.
BP
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
DPGlobal effectiveness of companiesÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Staňková, M.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
----
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
141.DP
Hodnotenie konkurenceschopnosti destinácie
Ústav managementu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
142.
DisP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Ústav ekonomie (PEF)D-EMD-EM-ŘEP
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
143.
BP
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
144.DisPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
DPHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUÚstav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.DisP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
148.
DP
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0
Stojanová, H.Ústav managementu (PEF)------PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
149.
DP
Change management
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
SNPM
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.DP
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-REO--PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Lorencová, M.
151.
DP
Chování spotřebitele na trhu kavárenTuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / -- Fojtíková, K.
152.
DP
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
Ústav marketingu a obchodu (PEF)------
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Predná, K.
153.
DP
Chování spotřebitele na trhu s elektronikouMelichar, O.Ústav marketingu a obchodu (PEF)------PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Benáčková, K.
154.
DP
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produkty
Tuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
155.
DP
Chování spotřebitele na trhu s krmivy pro psy
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
156.
DP
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefonyÚstav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sommerová, M.
157.
DP
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupyMokrý, S.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kučera, P.
158.
DPChování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikouZáboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrabcová, A.
159.
DPChování spotřebitele při výběru fitness centra v BrněMelichar, O.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1
160.
DP
Chování spotřebitele při výběru letní dovolenéÚstav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Foglová, D.
161.
DPChování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturouStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tulková, M.
162.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-SI-EI
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
163.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Ústav informatiky (PEF)N-HPS----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
165.
DPIdentifikace finanční krize podnikuŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
167.
BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
169.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
170.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.DP
Individuální téma
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
172.DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
173.
DisP
Industry and work 4.0
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
174.
DisP
Influence of Brexit on the British economy.
Lacina, L.Ústav financí (PEF)D-HPS
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
175.BPIntegrace modulu do podnikového informačního systémuTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.
BPIntenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
177.BPInteraktivní mapa investičních akcíÚstav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
178.
BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIB-SI-EI--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
BP
Interaktivní 3D model úřaduDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIB-SI-EI--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
180.
BP
Internet věcí IoT
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
181.
DP
Intrinsic Plagiairsm Detection
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
182.
BP
Investice do dlužných cenných papír
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-FSBFM
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
183.
BP
Investiční projekty podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
185.BP
Jsou současné preference udržitelné?
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.
DPKomparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--PEF
Podrobnosti tématu
2 / 1
187.
DPKomparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
188.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
----PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
189.DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM----PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
190.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPKvalita služeb vybraného ubytovacího zařízeníZáboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koláčková, Z.
193.
DP
Likvidita bank v zemích V4Laštůvková, J.
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
194.
DP
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionechRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 2
195.
BPManagement a leadership v názorech manažerůÚstav práva a humanitních věd (PEF)--
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
196.
DP
Managerial simulatorDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
197.
DP
Manažerský simulátor
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 5--
198.
DP
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DP
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Padalíková, S.
200.
BP
Metody fuzzy řízeníÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
201.DPMetody fuzzy řízení
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BP
Mezinárodní politická ekonomieStrejček, P.Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPEPEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
204.
DisPMining and using context-specific knowledge hidden in text dataDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / --
--
205.
DisP
Mining knowledge from texts
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
206.
DP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémůÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
N-EM-EZP
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
207.
BP
Modifikace backendu systému Anton
Dlabolová, D.Ústav informatiky (PEF)--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DisP
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxiÚstav účetnictví a daní (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
DP
Možnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
210.DPMožnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.Ústav účetnictví a daní (PEF)------
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
211.DisP
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
----PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
DP
NASA and the media gap
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
213.
DisP
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacíchTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
214.
DPNávrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevůÚstav informatiky (PEF)N-SI----PEF
Podrobnosti tématu
0 / ----
215.
BP
Návrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
216.BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-EAM----PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
217.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kalafutová, N.
218.
BPNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
--
EBMMPEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
219.
DP
Návrh na zdanění letecké dopravyÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPSN-HPS-UAD
--
PEFPodrobnosti tématu0 / --
--
220.
BP
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
Stojarová, Š.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kammererová, J.
221.
DisP
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)
Lacina, L.Ústav financí (PEF)D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
222.
BP
Návrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuMelicharová, A.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM-ME
B-EM-EZP
B-HPS-F
B-EM-MO
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
223.
DP
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIOOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-II-ARI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
224.BPNávrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelářZerdaloglu, S.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
225.BP
Navrhnutí strategie pro vybraný podnik
Dania, T.Ústav managementu (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
3 / 1
Lorencová, A.
Dreslerová, R.
Kuncová, L.
226.
DP
New challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0Stojanová, H.
Ústav managementu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Doan, M. N. H.
Nguyen, C. D. X.
227.
DisP
New methods of interaction with digital information in augmented realityDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
228.
DisP
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-ARI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
229.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--PEFPodrobnosti tématu0 / --
--
230.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
231.
DisP
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
232.
DisP
Obecné téma pro D-SI
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
233.DisPobecné téma pro studenta programu Ekonomika a managementStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
234.
DP
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchoduOtavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZAPEFPodrobnosti tématu1 / -- Šarman, R.
235.
BP
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EAM
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
236.
DPOchrana spotřebitele
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Pinďáková, M.
237.
DisP
Open Information Extraction for less researched languages
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
238.
DisPOpen Information Extraction pro méně prozkoumané jazykyDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
239.
DP
Optimalizace struktury výroby podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
240.
DPOptimalizace výrobní struktury konkrétního podnikuÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
241.DPOptimalizace zásob konkrétního podnikuÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
242.DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
DisP
Plýtvání potravin v domácnostech
Kubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
245.BPPodnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služebŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
246.
DisP
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
BP
Pokročilý cenový srovnávač
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI----PEF
Podrobnosti tématu
1 / 5 Chuprina, O.
248.
DP
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
249.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
250.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRÚstav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
251.DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu
3 / 1
Nováčková, D.
Stloukal, A.
Pospíšil, P.
252.
DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
253.DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových dat
Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
254.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
255.DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Svobodová, E.
256.
DisP
Predikce akciových trhů v obdobích krizíKapounek, S.Ústav financí (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
BP
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajináchVančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
258.
DP
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Solilová, V.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 3
259.BPProblematika realitního trhuÚstav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPE
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
260.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
261.
DP
Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Juráková, E.
262.BPProfil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej MoraveÚstav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
263.
DPProjekty Business IntelligenceÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
264.
DP
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EU
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
265.
DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Řišicová, A.
266.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
267.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
268.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
269.
BP
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MCR
B-HPS-F
B-EM-EZP
B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
270.
DP
Quality management system
Ústav managementu (PEF)N-EMAJ--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
271.
DisP
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
272.DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
273.DPReformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
274.
BP
Rekonstrukce a analýza síťového provozuJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.DisPRelace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
276.
DisP
Relationship of nominal and effective tax rates on income
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
277.
DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
278.
DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
279.
DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 3
--
280.
BP
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Ústav financí (PEF)
--
----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
281.
DP
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
282.
BPRozpočet obceJurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
------PEFPodrobnosti tématu
5 / 5
Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
283.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-IIB-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
284.
BPŘešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene FanucOndroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-IIB-II-ARI
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
285.
DP
Řízení integračních soustav
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
286.
DP
Řízení rizik v agilních projektech IT
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
DisP
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Ústav informatiky (PEF)D-ARI----PEFPodrobnosti tématu0 / 1
--
288.
BPŘízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
289.DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
291.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
292.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
293.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
294.
DisP
spotřební chování generace Y
Stávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
DP
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápoji
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
296.BPSpráva dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTONFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
297.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
298.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
DisPSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíSyrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
301.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
302.
DPTechnické rezervy komerčních pojišťovenGláserová, J.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sedláková, Z.
303.
DisP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
304.DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
305.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
306.
DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)N-HPS
--
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
307.
DisPTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
308.
DP
Testing of system for source code plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
309.
DisPTestování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíÚstav ekonomie (PEF)D-HPS
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
BP
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4
Vančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
311.DPThe creditworthiness of a consumer
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
312.
DP
The effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJ
--
--PEFPodrobnosti tématu1 / 1 Kiplagat, G.
313.
DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
314.
BP
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
315.BPTransformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
316.
BP
Trh s elektrickou energií v ČR
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jestřebecký, J.
317.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šebela, M.
318.DPÚčetní a daňové aspekty kryptoměnÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--PEFPodrobnosti tématu
1 / 1
Bubík, O.
319.
DP
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
320.
DisP
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DisP
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
322.
DP
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
323.
DPUkazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
324.
DisP
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
Ústav managementu (PEF)D-EAM----
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
325.
DP
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
------
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1--
326.
DP
Use Case Study of a Small Music Band - Legal Models
Kyncl, L.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
327.
DisP
Úspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šoky
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
DP
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMAJ----PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.
DisPVertikální cenové transmiseSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
330.BPVizualizace algoritmů ztrátové komprese datFarana, R.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
331.
BP
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Ústav financí (PEF)B-HPS
--
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
332.
BP
Vliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google TrendsStejskalová, J.
Ústav financí (PEF)
B-HPS--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
333.
BP
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynů
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
B-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu0 / ----
334.
DP
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Šufliarska, D.
Sobotová, S.
335.
DP
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
336.
DisP
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizíKapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-EAM--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
337.DisPVliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
338.
DP
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Ústav financí (PEF)
N-HPSN-HPS-FIM--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
339.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
340.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivit
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
341.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Ústav ekonomie (PEF)B-EMB-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
342.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rozehnalová, H.
343.DisP
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
344.
DisP
Vliv nejistoty na výnosnost aktiv
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
345.DisP
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Ústav managementu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
346.DPVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankKajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EMN-EM-ME--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
347.
DP
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.Ústav financí (PEF)----
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1 Satrapová, S.
348.
DP
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
349.BP
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.DisP
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
351.
DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Ústav ekonomie (PEF)N-HPSN-HPS-FIM--PEFPodrobnosti tématu1 / 1
352.
DP
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BP
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
354.DP
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mikulášková, B.
355.
DPVnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
----
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
356.DP
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Prokopcová, K.
357.
BP
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DisPVplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikovÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
359.DP
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Kupčík, P.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
----
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
360.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Chochula, P.
Šťastná, P.
361.BPVyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
1 / 2
362.
DP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-SI
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
363.BPVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-II
B-HPS
--
--
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2--
364.
DP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
365.
BPVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiKonderla, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
366.
DPVyužití metod LP při řízeníÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
367.DPVyužití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
368.
BPVyužití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
370.
DisP
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízen튝astný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
371.
BP
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČRÚstav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFMPEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
DP
Vývoj EET a její fungování v praxi
Ústav financí (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Budíková, A.
373.
DP
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývojeStřelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zálešáková, K.
374.
DPVývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
375.
BP
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČRDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
376.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
377.
DP
Význam nefinančního výkaznictvíGláserová, J.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ševčíková, B.
378.
DP
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnosti
Kelblová, H.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
379.
DP
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
380.BPWebová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravěÚstav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu0 / 2--
381.
BP
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
382.DP
Youth unemployment in Kenya
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
--PEF
Podrobnosti tématu
1 / 1
383.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 2
--
384.
DP
Zdanění a účtování kryptoměnÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPSN-HPS-UAD
SNZA
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
385.BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Sochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
386.DP
Zero knowledge plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
387.
BPZhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EM
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
388.
DPZměny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemiiRyglová, K.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
Podrobnosti tématu1 / 1
389.
DP
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Blažková, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEFPodrobnosti tématu0 / 1--
391.
BP
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-II-ARI
--
PEFPodrobnosti tématu
0 / --
--
392.
DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Sochor, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
393.
BP
Životní cyklus vybraného podnikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM----PEF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Michalička, V.
Maršálek, A.