Summary of topics offered - Faculty of Business and EconomicsHelp


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
A decision support system for customers
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBEprohlížet
0 / 5
--
2.
DisT
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringDařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIA
--
--
FBE
0 / 1
--
3.
BT
Active employment policy instruments in a firm
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
0 / 1--
4.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet1 / 2 Kliková, G.
5.
DTAnalysis of contract cheating market in selected countryDepartment of Informatics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / --
--
6.
DT
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE0 / 1--
7.
DisTAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.Department of Informatics (FBE)D-ARI
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
8.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI--FBE0 / --
--
9.
BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůDepartment of Informatics (FBE)B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
1 / 1
Borák, M.
10.
DT
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1--
11.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Šťastný, J.
Department of Informatics (FBE)
C-IIC-II-CAI--FBE
0 / 1
--
12.
DT
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader Farana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBEprohlížet1 / --
13.
BT
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.Department of Informatics (FBE)----
--
FBE
1 / 1 Mitrová, V.
14.
DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonůStojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SE----FBEprohlížet
0 / 1
--
15.DTAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
16.
DTAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
17.
DisT
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Department of Informatics (FBE)
D-ARI----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
18.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
19.DTAnonymita v informační doběDepartment of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
0 / --
--
20.
DisTAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--FBEprohlížet
0 / --
--
21.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 1--
22.
BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Haluza, P.Department of Informatics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
23.
DT
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školáchFarana, R.Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Prokop, L.
24.
DT
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Benada, L.
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
2 / 1
25.
BT
Aplikace založené na blockchainu
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / ----
26.DTAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
27.
BT
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
28.DisTApplication of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBEprohlížet
0 / --
--
29.
DT
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
SNAN
FBE
prohlížet
0 / 1
--
30.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
31.BT
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SIAB-SIA-EIA--
FBE
0 / 1
--
32.
DT
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN--FBE0 / 2
--
33.
DisT
Automated machine learningDepartment of Informatics (FBE)D-SIA----FBEprohlížet
0 / 3
--
34.
DT
Automatic categorization of customer requests
Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBE
0 / 5
--
35.
DT
Automatická kategorizace zákaznických požadavků
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
0 / 5
--
36.
BTAutomatizované sledování konkurenceDepartment of Informatics (FBE)B-SE
--
--
FBE
0 / 5--
37.BT
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)--
--
--
FBE
prohlížet0 / --
--
38.
DisT
Automatizované strojové učení
Department of Informatics (FBE)D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 3
--
39.
DT
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE0 / --
--
40.
DT
Bezobalový prodej na trhu potravinDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Borýsková, L.
41.DT
Blockchain based applications
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
----FBE0 / ----
42.
DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisationDepartment of Economics (FBE)D-EMA--
--
FBE
0 / 1--
43.
DTBusiness Intelligence projects
Department of Informatics (FBE)
C-SIA--
--
FBE0 / 3--
44.
DT
Cenové a produkční strategie podniků
Department of Business Economics (FBE)
C-EM----FBE2 / 1 Dostal, Š.
Ozorák, M.
45.DT
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
46.
DTCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
C-EPA-FIM
--
--
--
FBE
0 / 3
--
47.
DT
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
prohlížet
1 / 1
48.DT
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Stojanov, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2
--
49.
DT
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJC-EMAJ-ESEN--
FBE
prohlížet0 / 1
--
50.
DT
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
0 / 5
--
51.
DisT
Control of Technological Systems Based on Softcomputing Methods
Farana, R.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIA--
FBE
prohlížet0 / --
--
52.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EMA
--
--
FBE2 / 2 Mahmud, A.
Agboga, R. S.
53.DisTConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-HPSA
--
--
FBE
0 / 1
--
54.
DT
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Department of Economics (FBE)--
--
--FBE0 / 1--
55.
DTCorporate Financial and Treasury Management 4.0Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN
--
FBE
prohlížet0 / 2--
56.
DT
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Trenz, O.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
57.
DT
Čínské přímé zahraniční investice
Mádr, M.
Department of Economics (FBE)
C-EPAC-EPA-FIM
--
FBE
1 / 1
Rýdl, J.
58.
DisT
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Department of Accounting and Taxes (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--FBE
0 / 1
--
59.
DisT
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Živělová, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EMNG
--
--
FFWT
1 / 1
60.
DisT
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Kubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
61.
DisT
Determinanty kapitálové struktury firemDepartment of Business Economics (FBE)D-EM
--
--
FBE1 / -- Zelená, M.
62.
DT
Discrimination in the Labor Market
Franc, A.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
63.
DisT
Diversity leadership
Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
64.
DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
--
--FBEprohlížet2 / --
65.
DisTDolování znalostí z textových datDepartment of Informatics (FBE)D-SE----
FBE
0 / 3--
66.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Department of Economics (FBE)
B-EMB-EM-ME--
FBE
1 / 1
Nedoma, O.
67.
BT
Dopad pandemie na hotelové služby
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--FBE
1 / 1
68.
DT
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)
Otavová, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBEprohlížet
1 / 1
Nesvadbová, R.
69.DisTDopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážejícíDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
70.DT
Dopady ekonomické krize na daňové příjmy obcí
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
1 / 1
71.DT
Dopady implementace Českého systému kvality služeb
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet1 / 1 Ostřanská, T.
72.
BT
Dopady přijetí Eura na cenu nemovitostíDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
73.DisT
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní Evropy
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
74.DisTDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
75.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
76.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
77.
DT
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBEprohlížet1 / 2 Zahradníková, M.
78.
DTDopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
0 / 2
--
79.
DT
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývojeDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
Odstrčilová, R.
80.
DT
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
81.
DisT
Důsledky finanční krize pro členské státy Eurozóny a státy s vlastní měnouAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-HPSA
D-HPSA-FA
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
82.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.Department of Economics (FBE)B-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
83.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)
B-EM--
--
FBE
0 / 2
--
84.
DTEconomic and social consequences of internal migration in the P. R. C.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE1 / 1
85.
DT
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
86.
DT
Economic development of a selected country in a selected period
Department of Economics (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
87.
DT
Economic impacts of international migration. Remitence
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 3--
88.
DT
Economic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA----
FBE
0 / 3
--
89.
DisT
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBE
0 / 1
--
90.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Department of Business Economics (FBE)
D-EM----FBEprohlížet
0 / 2
--
91.BTEfficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.Department of Business Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--FBE0 / 1
--
92.
DT
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
93.
BT
Ekonomická výkonnost podniků
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
94.
DisTEkonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--FBEprohlížet
0 / 1
--
95.
DTEkonomické aspekty vertikálních kartelů
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
1 / 1
96.
BT
Ekonomické aspekty zelené energie
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-FSBFMFBE0 / 1--
97.
DisTEkonomické benefity budovania digitálneho podniku s využitím konceptu Industry 4.0Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EM
--
--FBEprohlížet
0 / --
--
98.
DT
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 3
--
99.DT
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Department of Informatics (FBE)C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-FIM
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
--
--
--
FBE0 / 3
--
100.
DT
Ekonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízení
Department of Management (FBE)
C-EM
--
--FBEprohlížet1 / 1 Krejčí, S.
101.
DT
Ekonomika versus politikaStrejček, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPAC-EPA-FIM
SNST
FBEprohlížet0 / 1
--
102.
DTElektronická evidence tržeb v České republice
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBE
0 / --
--
103.
BT
Energetická politika EUStrejček, P.Department of Finance (FBE)----
SBPE
FBE
0 / 3--
104.DT
Energetická politika EU
Strejček, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EM
C-EPA-FIM
--
SNAF
--
FBE
prohlížet0 / 3--
105.
DT
Energetická politika EU
Strejček, P.Department of Finance (FBE)C-EM
C-EPA
--
C-EPA-FIM
--
SNFR
FBEprohlížet0 / 3--
106.
DT
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsDepartment of Business Economics (FBE)C-EPA
C-HPSA
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet
1 / 2
107.
DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Department of Informatics (FBE)
C-EM
--
--
FBE
0 / 2
--
108.DTEnvironmentální migrace a ekonomický rozvojDepartment of Informatics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
0 / 2--
109.
DisT
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
David, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--FBE0 / 1
--
110.
DT
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Andrlík, B.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA----
FBE
prohlížet
1 / 1
Bobčíková, P.
111.
BT
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ševela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
112.
BT
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Department of Management (FBE)
B-EM
----
FBE
1 / 1
113.
BT
Evropská integrace
Strejček, P.Department of Finance (FBE)
B-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 3
--
114.
DT
Export of commodities in African countryAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
----FBE0 / 1
--
115.
DT
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Formanová, L.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / -- Bulková, M.
116.
DisT
Factors limiting sufficient food production in developing countries
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / --
--
117.
DT
Faktory ovlivňují porodnost
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
1 / 1
118.
DT
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBE
0 / 2
--
119.
DTFaktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicíchDepartment of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-REO--FBEprohlížet
1 / 1
Čermák, J.
120.
DT
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / --
Kubicová, K.
121.
DT
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet1 / 1
122.
DT
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNSTFBE
1 / 1
Lučanová, K.
123.
BT
Faktory rozvoje crowdfundingu
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
0 / 1
--
124.DTFaktory vplývajúce na cenu nájomného coworkingových priestor v ČR a SR
Department of Management (FBE)
--
--
--
FBE
0 / --
--
125.
DisT
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Kučerová, Z.Department of Finance (FBE)
D-HPSA
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
126.
DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-HPSA
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
127.
DisT
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-EAM----
FBE
prohlížet0 / 1
--
128.
DTFinanční dostupnost bydlení v ČRDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
--
--
--
FBEprohlížet1 / 1 Dudová, M.
129.
DT
Finanční gramotnost v ČRDepartment of Finance (FBE)
C-EM
C-EM-ME
SNGL
FBE
prohlížet4 / 1
130.
DisT
Finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--FBEprohlížet
0 / 2
--
131.
DisTFiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
132.
DisT
Fiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA----FBEprohlížet0 / 1
--
133.
DisT
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
134.
DT
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategie
Kubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-REO
--
FBE
1 / 1
135.BTFungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiKajurová, V.Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBEprohlížet1 / 1
136.DT
Fuzzy control application
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
0 / 1
--
137.
DT
Fuzzy control systemFarana, R.Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA--
FBE
prohlížet0 / 1--
138.
BT
Gamifikace akademické etiky
Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBEprohlížet1 / 1
139.
DisT
General topic for D-SI
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIA--FBEprohlížet0 / ----
140.
DT
Ghostwriting detector
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
0 / 3
--
141.
BT
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
142.
DT
Global effectiveness of companies
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / 1
--
143.DTHodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EUStaňková, M.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
----FBEprohlížet
0 / 2
--
144.
DisT
Hodnotenie domácích a zahraničných investícií podnikatelských subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúryHurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
145.
DT
Hodnotenie konkurenceschopnosti destinácieRašovská, I.
Department of Management (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
Krausová, B.
146.
DisT
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
147.
BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
148.
DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--FBE0 / 1--
149.BT
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
0 / 1--
150.
DT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
prohlížet0 / 1--
151.
DisT
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUDepartment of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-F--FBE
0 / 1
--
152.
DT
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0
Stojanová, H.
Department of Management (FBE)
--
----FBEprohlížet0 / 2
--
153.
DT
Change management
Zrůst, J.
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
SNPM
FBEprohlížet
1 / 1
154.
DT
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Tuzová, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO--FBE1 / 1 Lorencová, M.
155.DT
Chování spotřebitele na trhu kaváren
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO--FBEprohlížet1 / -- Fojtíková, K.
156.
DT
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
Záboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
157.
DT
Chování spotřebitele na trhu s elektronikou
Melichar, O.Department of Marketing and Trade (FBE)----
--
FBE1 / 1 Benáčková, K.
158.DT
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produkty
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
1 / 1
159.
DTChování spotřebitele na trhu s krmivy pro psyMelichar, O.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
1 / 1
160.
DT
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
Záboj, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
161.
DT
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupy
Mokrý, S.Department of Marketing and Trade (FBE)----
--
FBEprohlížet
1 / 1
162.
DTChování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou
Department of Marketing and Trade (FBE)
----
--
FBE
prohlížet
1 / 1
163.
DTChování spotřebitele při výběru fitness centra v BrněMelichar, O.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
164.
DT
Chování spotřebitele při výběru letní dovolené
Department of Marketing and Trade (FBE)
------FBEprohlížet1 / 1 Foglová, D.
165.
DT
Chování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturou
Stávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
1 / 1
166.DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-SE-EI
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
167.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
168.DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
169.DTIdentifikace finanční krize podniku
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
170.
DTIdentifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové sítiDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
171.
BTImpact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EMEN
B-EM-ME
B-EMEN-MEEN
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
172.DisT
Impact of institutions on economic indicators.
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
D-EMA----FBE
0 / 2
--
173.DTImpacts of climate change and adaptation strategies
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2
--
174.DTImpacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
175.
DT
Individuální téma
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
176.
DT
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE1 / 1 Akantigsi, A.
177.DisTIndustry and work 4.0Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
FBE0 / 2--
178.
DisT
Influence of Brexit on the British economy.Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA--
--
FBE
0 / 1--
179.DisT
Inovace jako generátor hodnoty podniku
Špirková, D.Department of Business Economics (FBE)D-EM----FBE
0 / 1
--
180.
BT
Integrace modulu do podnikového informačního systémuTrenz, O.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
181.
BT
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
182.
BT
Interaktivní mapa investičních akcí
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBE
0 / 1
--
183.
BT
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SEB-SE-EI--FBEprohlížet0 / 1
--
184.
BT
Interaktivní 3D model úřadu
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBE
0 / 1
--
185.BT
Internet věcí IoT
Ondroušek, V.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet0 / --
--
186.DTIntrinsic Plagiairsm DetectionFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SIA
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
187.BT
Investice do dlužných cenných papír
Benada, L.Department of Finance (FBE)B-EPAB-EPA-FSBFMFBE
0 / 1
--
188.BTInvestiční projekty podnikůSyrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE0 / 1--
189.
BT
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEprohlížet0 / 2--
190.BTJsou současné preference udržitelné?Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME--
FBE
0 / 1
--
191.
DT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--FBE
2 / 1
Suchý, D.
Hojačová, E.
192.
DT
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBEprohlížet
1 / 1
193.
DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
194.DisT
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EAM
D-EMA
--
D-EMA-BME
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
195.DisTKonvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
196.
DTKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
prohlížet0 / 1
--
197.BTKvalita služeb vybraného ubytovacího zařízeníDepartment of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet1 / 1
198.
DT
Likvidita bank v zemích V4
Laštůvková, J.Department of Finance (FBE)--
--
--
FBE
0 / --
--
199.
DT
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionech
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet1 / 2
200.BT
Management a leadership v názorech manažerů
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--FBE0 / 2
--
201.
DT
Managerial simulator
Department of Informatics (FBE)
C-SIA--
--
FBE
0 / 5
--
202.
DT
Manažerský simulátor
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SE
--
--FBEprohlížet0 / 5
--
203.
DT
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětví
Šácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
204.
DT
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBE
1 / 1
Padalíková, S.
205.
BT
Metody fuzzy řízení
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
0 / 2
--
206.
DT
Metody fuzzy řízeníFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
207.
DTMezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herIssever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMC-EM-ME--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
208.
BTMezinárodní politická ekonomieStrejček, P.Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBPE
FBE
prohlížet0 / 3--
209.
DisT
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
210.DisTMining knowledge from textsDařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SE--
--
FBE
0 / 3
--
211.DT
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Holoubek, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
C-EM-AFE
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
212.
BT
Modifikace backendu systému Anton
Dlabolová, D.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBE
0 / 1
--
213.
DisT
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
214.
DTMožnosti využití metody kritické cestyDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
215.
DT
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBE0 / 2
--
216.DisT
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Department of Business Economics (FBE)D-EAM----
FBE
0 / 1
--
217.
DT
NASA and the media gap
Machay, M.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
0 / 1
--
218.
DisT
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacích
Trenz, O.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / 1
--
219.BTNávrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Department of Informatics (FBE)
B-EM
--
--FBE0 / 4--
220.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)B-EAM--
--
FBE
0 / 1
--
221.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Department of Informatics (FBE)
------
FBE
1 / 1
222.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-EAM--EBMM
FBE
0 / 1
--
223.DTNávrh na zdanění letecké dopravyDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--
FBE
0 / --
--
224.
BT
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
Stojarová, Š.Department of Marketing and Trade (FBE)------FBE
1 / 1
225.
DisT
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE0 / 1--
226.
BT
Návrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
227.
DT
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
228.
BT
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBE1 / 1 Shovah, S.
229.
BTNavrhnutí strategie pro vybraný podnikDepartment of Management (FBE)
B-EM
----
FBE
3 / 1
230.
DTNew challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0
Department of Management (FBE)
--
----FBE2 / 2
231.
DisT
New methods of interaction with digital information in augmented realityDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBEprohlížet
0 / 3
--
232.DisT
New Procurement Directives in the European Union and their impact on Small and Medium-sized enterprises
Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EMAD-EMA-BME--
FBE
2 / 2
233.
DisT
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-ARI
--
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 3
--
234.
DisTNové metody modulárního řízení digitálního kolejištěDepartment of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI
--
FBEprohlížet0 / ----
235.
DisT
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
236.
DisT
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
237.DisT
Obecné téma pro D-SI
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
prohlížet0 / --
--
238.DT
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZAFBE1 / -- Šarman, R.
239.
BTOchrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketingPavelek, O.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EAM--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
240.
DT
Ochrana spotřebitele
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
Pinďáková, M.
241.
DisT
Open Information Extraction less researched languages
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA--
FBE
0 / 2
--
242.DisTOpen Information Extraction pro méně prozkoumané jazykyDařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
243.
DT
Optimalizace struktury výroby podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
244.
DT
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podnikuŠácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
245.DT
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
246.
DT
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
247.DisTPlýtvání potravin v domácnostechKubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)D-EAM----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
248.
DT
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnostiDrexler, D.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
249.BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
----FBE0 / 1--
250.DisTPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Department of Economics (FBE)
D-EM
----
FBE
0 / 1
--
251.BT
Pokročilý cenový srovnávač
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)B-SE--
--
FBE
prohlížet
1 / 5
Chuprina, O.
252.DT
Polarizace na trhu práce: USA versus EU
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEprohlížet
0 / 1
--
253.
DT
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
prohlížet1 / 1
254.DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Fuchs, K.Department of Economics (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 1--
255.DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
prohlížet3 / 1 Nováčková, D.
Stloukal, A.
Pospíšil, P.
256.
DisTPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EAM----
FBE
prohlížet
0 / --
--
257.
DT
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datDařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SE
--
--
FBE
0 / 5
--
258.
BT
Portálové řešení pro obce a města
Department of Informatics (FBE)B-SE
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
259.
DT
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet1 / 1 Svobodová, E.
260.
BTPríjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBE0 / 1--
261.
DT
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Solilová, V.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD
--
FBEprohlížet
1 / 3
262.BTProblematika realitního trhu
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-F
SBPE
FBE
0 / 3--
263.DT
Produktivita práce a mzdy v České republice
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet
1 / 1
264.DTProfil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchuRyglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
prohlížet1 / 1
265.
BT
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
266.
DTProjekty Business IntelligenceDepartment of Informatics (FBE)C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE
0 / 3
--
267.DTProtekcionismus spotřebních daní v zemích EUDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--FBEprohlížet1 / 1 Neumannová, S.
268.
DT
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet
1 / 1
Řišicová, A.
269.BT
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet1 / 1 Chovanec, M.
270.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionuDepartment of Business Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
271.DT
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Melicharová, A.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
FBE
0 / 2
--
272.BTPůsobení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podnikuDepartment of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EPA-F
B-EM-AFE
B-EM-SE
B-EM-TM
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1--
273.
DT
Quality management system
Žufan, P.
Department of Management (FBE)
C-EMAJ
----
FBE
1 / 1
274.
DisT
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
275.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 1
--
276.
DT
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
277.BT
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
278.
DisT
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
0 / 1--
279.DisTRelationship of nominal and effective tax rates on incomeDepartment of Accounting and Taxes (FBE)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
280.
DT
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA-VSA
C-HPSA-FIMA
C-HPSA-UADA
--
--
--
FBE
0 / 3
--
281.
DT
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
0 / 2
--
282.DTRemittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 3
--
283.BTRopa jako klíčový faktor ekonomického růstuBenada, L.
Department of Finance (FBE)
--
--
--FBEprohlížet
0 / 1
--
284.DT
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBE
0 / 1
--
285.
BT
Rozpočet obce
Jurčík, R.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
7 / 5
286.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ondroušek, V.Department of Informatics (FBE)B-IIB-II-CAI--FBEprohlížet
0 / 2
--
287.BT
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
prohlížet0 / --
--
288.DTŘízení integračních soustav
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE0 / 1
--
289.
DT
Řízení rizik v agilních projektech IT
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
290.DisTŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
0 / --
--
291.
DisTŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
0 / 1--
292.
BT
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
Rybička, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
prohlížet0 / 2--
293.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-SIAC-SIA-EIA
--
FBE
0 / 2
--
294.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
----
FBE
prohlížet
0 / 2
--
295.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationDepartment of Informatics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
0 / 2
--
296.DTSoftwarové projekty a jejich odhady
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
297.
DTSoftwarové projekty a jejich odhadyRábová, I.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
----
FBE
prohlížet0 / 2--
298.
DT
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápoji
Stávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO--
FBE
1 / 1
299.
BT
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet
0 / --
--
300.
DT
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBE1 / 1
301.
BTStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRDepartment of Economics (FBE)
B-EPA
----
FBE
prohlížet0 / 1
--
302.
DisT
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíSyrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
303.
DTSystém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektechDepartment of Informatics (FBE)C-SE
--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
304.DTSystém pro podporu rozhodování zákazníka
Department of Informatics (FBE)
C-SE--
--
FBE
0 / 5
--
305.DTTechnické rezervy komerčních pojišťovenGláserová, J.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
Sedláková, Z.
306.
DisT
Technological transformation, job polarization and income inequality
Department of Economics (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
307.
DisT
Technological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-HPSA
--
--
FBE
prohlížet
2 / --
Amo-Baiden, E.
Acka, G. K.
308.DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA----FBE
0 / 2
--
309.
DisT
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
prohlížet0 / 1
--
310.
DT
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
311.
DisT
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME--
FBE
0 / 1
--
312.
DT
Testing of system for source code plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBE0 / --
--
313.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
314.
BTTestovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Vančová, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME--FBE
0 / 1
--
315.
DT
The creditworthiness of a consumer
Pavelek, O.Department of Law and Social Sciences (FBE)C-EMAJ--
--
FBE
prohlížet1 / 1 Kriplani, Y. A.
316.
DT
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBEprohlížet1 / 1
317.DT
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech Republic
Nchor, D.Department of Economics (FBE)C-EMAJ--
--
FBE
0 / 2
--
318.BT
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Department of Economics (FBE)B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
1 / 1
319.
BT
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financování
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
0 / 1
--
320.
BT
Trh s elektrickou energií v ČR
Department of Finance (FBE)--
--
--
FBE
2 / 1
321.
DT
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Trenz, O.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
1 / 1
322.DTÚčetní a daňové aspekty kryptoměnDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
prohlížet1 / 1 Bubík, O.
323.
DT
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktivSvoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE0 / 1
--
324.DisT
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
325.
DisT
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
326.
DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Kožíšek, R.Department of Management (FBE)C-EMC-EM-REO--FBE
0 / 1
--
327.
DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnostiKožíšek, R.
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
328.
DisT
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
Department of Management (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
0 / 1
--
329.
DT
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.Vavřina, J.Department of Business Economics (FBE)
--
--
--
FBEprohlížet0 / 1
--
330.
DT
Use Case Study of a Small Music Band - Legal Models
Department of Law and Social Sciences (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE
prohlížet
1 / 1
Škutová, I.
331.
DisT
Úspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šokyDepartment of Finance (FBE)D-EPAD-EPA-F
--
FBE0 / 1
--
332.
DT
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
0 / 1
--
333.
DisT
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
----FBE
0 / --
--
334.
BT
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEprohlížet0 / --
--
335.
BT
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Department of Finance (FBE)
B-EPA--
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
336.
BT
Vliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.
Department of Finance (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
0 / 1
--
337.
BT
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynů
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME--FBEprohlížet
0 / --
--
338.
DT
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBEprohlížet
2 / 2
Šufliarska, D.
Sobotová, S.
339.
DT
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEprohlížet
1 / 1
Hochvaldová, J.
340.
DisT
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizíKapounek, S.Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
prohlížet
0 / 1
--
341.
DisTVliv institucí na vybrané ekonomické ukazateleDepartment of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 2
--
342.
DTVliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicíKapounek, S.Department of Finance (FBE)C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
0 / 1
--
343.
DTVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE0 / 1--
344.
DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivit
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
0 / 1
--
345.
BT
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBEprohlížet
0 / 1
--
346.
DT
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE1 / 1 Rozehnalová, H.
347.
DisT
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Kapounek, S.Department of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE0 / 1--
348.
DisT
Vliv nejistoty na výnosnost aktiv
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
D-EPAD-EPA-F--
FBE
prohlížet0 / 1--
349.
DisT
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podnikůChládková, H.
Department of Management (FBE)
D-EAM----FBEprohlížet0 / 2
--
350.
DT
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankDepartment of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
1 / 1 Kovaříková, K.
351.
DT
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Lacina, L.Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1 Satrapová, S.
352.
DT
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
353.
BT
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podnikuPoláchová, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM--
--
FBE
0 / 1
--
354.
DisT
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Department of Marketing and Trade (FBE)D-EAM
--
--
FBE0 / 1
--
355.
DT
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
1 / 1
356.
DT
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
357.
BT
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnikPoláchová, M.Department of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
358.
DT
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Kapounek, S.Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBEprohlížet1 / 1
359.DTVnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiZáboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)------FBE1 / 1
360.
DT
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
------
FBE
1 / 1
361.
BT
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Vančová, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
362.
DisT
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EAM----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
363.
DT
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Kupčík, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
1 / 1
364.
DTVyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechDepartment of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE
prohlížet2 / 2
365.BT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE1 / 2
366.
DTVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiDepartment of Business Economics (FBE)C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
367.BTVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
368.
DT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
0 / 1
--
369.
BT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
0 / 1
--
370.
BT
Výnosová křivka na českém trhu
Kedroňová, B.
Department of Finance (FBE)
------FBEprohlížet0 / 1--
371.
DT
Využití metod LP při řízení
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet0 / 1--
372.
DT
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEprohlížet0 / 2--
373.
BT
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Dušková, J.Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--FBE0 / 1
--
374.DT
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Drexler, D.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-ME--FBEprohlížet0 / 1
--
375.DisTVyužití systému ROS pro úlohy adapltivního řízen튝astný, J.Department of Informatics (FBE)D-ARI----FBEprohlížet0 / 1
--
376.
BT
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČR
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFM
FBE
0 / 1
--
377.
DT
Vývoj EET a její fungování v praxi
Department of Finance (FBE)C-EPA
--
--
FBE1 / 1 Budíková, A.
378.
DT
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EPAC-EPA-FIM
SNST
FBEprohlížet1 / 1 Zálešáková, K.
379.
DT
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
0 / 1
--
380.
BT
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Department of Informatics (FBE)
B-EM
----
FBE
prohlížet
0 / 1
--
381.
BT
Význam a souvislosti zavedení bankovní daně
Department of Economics (FBE)B-EPA
B-EPA-F
--
FBE
prohlížet
1 / 1
382.
DT
Význam nefinančního výkaznictvíGláserová, J.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBE
1 / 1
383.
DT
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnosti
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
0 / 2
--
384.
DT
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EUAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
prohlížet0 / 2
--
385.
BT
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravěHaluza, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
--
--
--
--
FBEprohlížet
0 / 2
--
386.
BT
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Haluza, P.Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
0 / 2
--
387.
DT
Youth unemployment in Kenya
Department of Economics (FBE)
C-EMAJC-EMAJ-MEEN
--
FBE
1 / 1
388.DTZahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
prohlížet
0 / 2
--
389.
DT
Zdanění a účtování kryptoměn
Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBEprohlížet0 / ----
390.BTZefektivnění přenosu dat na transportní vrstvěSochor, T.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-AII
B-II-CAI
--
--
--
FBE
0 / 1
--
391.DTZero knowledge plagiarism detection
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-II
--
--
--
--
FBE
0 / --
--
392.
BT
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM----FBEprohlížet0 / ----
393.
DT
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Ryglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
1 / 1
394.DTZohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoruSvoboda, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE0 / 1
--
395.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstuDepartment of Business Economics (FBE)D-EAM--
--
FBE
prohlížet0 / 1--
396.
BT
Zpracování obrazu a strojové vidění
Department of Informatics (FBE)B-IIB-II-CAI
--
FBE
0 / --
--
397.DT
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
0 / 1
--
398.
BT
Životní cyklus vybraného podnikuPoláchová, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
--
--
FBE
prohlížet2 / 2 Michalička, V.
Maršálek, A.