Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A decision support system for customersÚstav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEFprohlížet
0 / 5
--
2.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
3.BPActive employment policy instruments in a firmÚstav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
0 / 1
--
4.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictvíDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
1 / 2
5.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet0 / ----
6.
DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
7.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF
0 / 2
--
8.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Šťastný, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / --
--
9.
BPAnalýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůTrenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
1 / 1
10.
DPAnalýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
11.DPAnalýza a predikce lokálních struktur DNAÚstav informatiky (PEF)N-II
N-II-ARI
--PEF0 / 1
--
12.DPAnalýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet1 / -- Harag, J.
13.BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--PEF1 / 1 Mitrová, V.
14.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
----PEFprohlížet
0 / 1
--
15.DPAnalýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových dat
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
16.DPAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
17.
DisP
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----
PEF
prohlížet0 / 1
--
18.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
19.
DP
Anonymita v informační době
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / ----
20.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
21.
DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
22.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF0 / 2--
23.
DPAplikace pro online testování žáků na základních a středních školáchFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
1 / 1
24.DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
----
--
PEF
2 / 1
25.
BP
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF0 / --
--
26.
DPAplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
27.BPAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF0 / 1
--
28.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision supportFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA--PEF
0 / --
--
29.
DPApplication of multiple transport connections to improve the response characteristicsSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIAN-SIA-EIASNAN
PEF
prohlížet
0 / 1
--
30.
DisPApplication of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
0 / 1--
31.
BP
Application-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEFprohlížet0 / 1
--
32.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
0 / 2
--
33.
DisP
Automated machine learningDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
0 / 3
--
34.
DP
Automatic categorization of customer requestsDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 5
--
35.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavkůDařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
36.
BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
----
PEF
prohlížet
0 / 5
--
37.
BP
Automatizované sledování konkurence
Ústav informatiky (PEF)
------PEF
0 / --
--
38.DisP
Automatizované strojové učení
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
39.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
40.
DP
Bezobalový prodej na trhu potravin
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Borýsková, L.
41.
DP
Blockchain based applications
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
0 / --
--
42.DisPBusiness cycles: causes, consequences and forms of stabilisationRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEF0 / 1--
43.
DP
Business Intelligence projects
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
44.
DPCenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
----
PEF
prohlížet
2 / 1
45.DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 3
--
46.DPCeny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEF
0 / 3
--
47.
DPCeny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF1 / 1 Kaštánek, P.
48.DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
49.
DP
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European UnionAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMAJN-EMAJ-ESAJ--
PEF
prohlížet0 / 1
--
50.
DP
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEFprohlížet
0 / 5
--
51.
DisPConvergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPSA--
--
PEF
0 / 1
--
52.
DP
Convergence Processes in the European Union and WorldwideÚstav ekonomie (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
53.
DP
Corporate Financial and Treasury Management 4.0
Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEF
prohlížet0 / 2--
54.
DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessmentTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
--
PEF
0 / 1--
55.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)N-HPSN-HPS-FIM
--
PEF
prohlížet1 / 1
56.
DisP
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
David, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSD-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
57.DisP
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EMNG
--
--LDFprohlížet
1 / 1
58.
DisP
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
59.
DisP
Determinanty kapitálové struktury firem
Chmelíková, G.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
----
PEF
prohlížet1 / -- Zelená, M.
60.DisP
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFprohlížet0 / 1--
61.
DP
Discrimination in the Labor Market
Franc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
0 / 1
--
62.
DisP
Diversity leadershipÚstav práva a humanitních věd (PEF)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
63.
DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datÚstav informatiky (PEF)D-SI----PEF0 / ----
64.
DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
----
PEF
prohlížet
0 / 3
--
65.
DisP
Dolování znalostí z textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
----PEFprohlížet
0 / 3
--
66.
BPDopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEFprohlížet1 / 1 Nedoma, O.
67.
BPDopad pandemie na hotelové službyRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Plchotova, L.
68.
DPDopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEFprohlížet
1 / 1
Nesvadbová, R.
69.DisPDopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
70.DPDopady ekonomické krize na daňové příjmy obcí
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--PEFprohlížet1 / 1
71.DP
Dopady implementace Českého systému kvality služeb
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF1 / 1 Ostřanská, T.
72.
BPDopady přijetí Eura na cenu nemovitostíÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME--PEF
0 / 2
--
73.
DisP
Dopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
74.DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
75.
DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F--
PEF
0 / 1--
76.DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Lacina, L.Ústav financí (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
77.DPDopady zdaňování tabákových výrobků v České republiceÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet
1 / 2
Zahradníková, M.
78.
DP
Dopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
79.
DP
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývoje
Gláserová, J.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
1 / 1
Odstrčilová, R.
80.DPDůchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
81.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
82.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European CountriesNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
----PEFprohlížet0 / 2
--
83.
DP
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet1 / 1 Tian, W. J.
84.
DP
Economic consequences of (un)ethical behavior
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
85.
DP
Economic development of a selected country in a selected periodÚstav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF0 / 1--
86.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
87.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
88.
DisP
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
89.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionechŽivělová, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--PEF
0 / 2
--
90.BPEfficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EMAJB-EMAJ-MEAJ
--
PEF
0 / 1
--
91.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 3
--
92.BPEkonomická výkonnost podnikůÚstav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM--
--
PEF
0 / 1
--
93.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematiku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
94.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelůÚstav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
1 / 1
95.
BP
Ekonomické aspekty zelené energie
Benada, L.Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-F
SBFM
PEFprohlížet0 / 1--
96.
DPEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
97.DPEkonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
0 / 3
--
98.
DP
Ekonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízení
Ústav managementu (PEF)
N-EM
--
--PEF
1 / 1
99.DP
Ekonomika versus politika
Strejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEFprohlížet0 / 1
--
100.
DP
Elektronická evidence tržeb v České republice
Semerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD--PEF
0 / --
--
101.BP
Energetická politika EU
Ústav financí (PEF)
--
--
SBPEPEF
0 / 3
--
102.
DP
Energetická politika EU
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
103.
DP
Energetická politika EUStrejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEFprohlížet0 / 3
--
104.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-HPS
N-HPSA
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
1 / 2
Nguyen, P. H. A.
105.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvojÚstav informatiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
0 / 2--
106.DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Ústav informatiky (PEF)N-HPS
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
107.
DisP
Environmentální zdanění silničních motorových vozidelDavid, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1--
108.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
1 / 1
109.
BP
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
110.BP
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Zámečník, S.
Ústav managementu (PEF)
B-EM----PEFprohlížet1 / 1
111.
BP
Evropská integraceStrejček, P.Ústav financí (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 3
--
112.DP
Export of commodities in African country
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
0 / 1
--
113.DPExterný audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podnikuFormanová, L.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / --
114.
DP
Faktory ovlivňují porodnost
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF0 / 1--
115.
DP
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)Žáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 2
--
116.
DP
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
117.
DP
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín EurópyStaňková, M.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet1 / --
118.
DP
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Střelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF
1 / 1
119.
DP
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajináchStřelec, L.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPSN-HPS-FIMSNST
PEF
1 / 1 Lučanová, K.
120.
BP
Faktory rozvoje crowdfundingu
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF0 / 1
--
121.
DisPFaktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionechRyglová, K.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM----
PEF
0 / 1--
122.
DisP
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Ústav financí (PEF)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--
PEF
0 / 1
--
123.
DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Ústav financí (PEF)
D-EAM--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
124.
DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politiky
Ústav financí (PEF)D-HPSD-HPS-F--
PEF
0 / 1
--
125.
DP
Finanční dostupnost bydlení v ČRStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
--
--
--
PEF
1 / 1
Dudová, M.
126.DPFinanční gramotnost v ČRBenada, L.Ústav financí (PEF)
N-EM
N-EM-ME
SNGL
PEF
prohlížet
4 / 1
Skalská, N.
Mesarčová, E.
Řídká, L.
Havlíková, J.
127.
DisP
Finanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
128.
DisP
Fiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.
Lacina, L.Ústav financí (PEF)
D-HPS
----
PEF
prohlížet0 / 1--
129.
DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS----PEF
0 / 1
--
130.DisP
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegie
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF0 / 1
--
131.DP
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategie
Kubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
Šotolová, I.
132.
BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPSB-HPS-F--
PEF
prohlížet
1 / 1
133.
DP
Fuzzy control applicationFarana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
--
PEFprohlížet0 / 1
--
134.
DP
Fuzzy control system
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
135.
BP
Gamifikace akademické etiky
Dlabolová, D.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
1 / 1
Juříček, T.
136.DisP
General topic for D-SI
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIAD-SIA-EIA--
PEF
0 / --
--
137.
DP
Ghostwriting detector
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 3
--
138.BPGhostwriting detectorFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
139.
DP
Global effectiveness of companies
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
140.
DP
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EUÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
141.
DPHodnotenie konkurenceschopnosti destinácieRašovská, I.Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1
142.
DisP
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
prohlížet0 / 1--
143.BPHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)B-HPS--
--
PEF
0 / 1
--
144.
DisP
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM----
PEF
0 / 1
--
145.
BPHospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
--
--
PEF
0 / 1--
146.
DP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Kapounek, S.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEFprohlížet0 / 1
--
147.
DisP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
148.
DP
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0Stojanová, H.Ústav managementu (PEF)
--
--
--
PEF
0 / 2
--
149.
DPChange managementÚstav managementu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
SNPM
PEF
1 / 1
150.DP
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
151.DP
Chování spotřebitele na trhu kaváren
Tuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-REO
--
PEFprohlížet
1 / --
Fojtíková, K.
152.
DP
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetikyZáboj, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1
Predná, K.
153.
DP
Chování spotřebitele na trhu s elektronikouMelichar, O.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
154.
DP
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produktyÚstav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFprohlížet1 / 1 Zobačová, L.
155.
DP
Chování spotřebitele na trhu s krmivy pro psy
Melichar, O.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--PEFprohlížet1 / 1
156.
DPChování spotřebitele na trhu s mobilními telefonyZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
----
--
PEFprohlížet
1 / 1
Sommerová, M.
157.
DP
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupy
Mokrý, S.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEFprohlížet1 / 1 Kučera, P.
158.
DP
Chování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou
Záboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
------
PEF
1 / 1
Hrabcová, A.
159.
DP
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--PEF1 / 1 Motal, J.
160.
DP
Chování spotřebitele při výběru letní dovolenéMelichar, O.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--PEFprohlížet1 / 1
161.
DP
Chování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturou
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF1 / 1 Tulková, M.
162.
DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-SI-EI
--
PEF
0 / 2
--
163.
DP
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
164.DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelÚstav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
165.DPIdentifikace finanční krize podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--PEFprohlížet0 / 1
--
166.
DP
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
167.
BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
168.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
169.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
170.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategiesStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
171.
DP
Individuální témaTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
172.DP
Industrialization, economic growth and health conditions in Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ----PEF1 / 1 Akantigsi, A.
173.
DisP
Industry and work 4.0Rašticová, M.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
174.DisPInfluence of Brexit on the British economy.Ústav financí (PEF)D-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
175.BPIntegrace modulu do podnikového informačního systémuÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
176.
BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unieLitzman, M.Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
177.
BP
Interaktivní mapa investičních akcí
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
178.BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIB-SI-EI
--
PEF0 / 1
--
179.BP
Interaktivní 3D model úřadu
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEFprohlížet0 / 1--
180.
BPInternet věcí IoTOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-IIB-II-ARI--PEF0 / --
--
181.DPIntrinsic Plagiairsm DetectionÚstav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
182.BP
Investice do dlužných cenných papír
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
prohlížet0 / 1--
183.
BP
Investiční projekty podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
184.BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF0 / 2
--
185.
BP
Jsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 1
--
186.
DP
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiÚstav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet2 / 1
187.
DP
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZAPEFprohlížet1 / 1 Glosová, H.
188.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
189.
DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM--
--
PEFprohlížet0 / 1--
190.
DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóněÚstav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
191.
DP
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
prohlížet0 / 1--
192.BP
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
Koláčková, Z.
193.
DP
Likvidita bank v zemích V4
Ústav financí (PEF)------PEF
0 / --
--
194.
DP
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionech
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 2 Kelblerová, M.
195.
BP
Management a leadership v názorech manažerů
Ústav práva a humanitních věd (PEF)------
PEF
0 / 2
--
196.
DP
Managerial simulator
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SIA----PEF0 / 5--
197.DPManažerský simulátorÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
198.DPMarketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
0 / 1
--
199.
DPMarketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního odděleníTuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-REO--
PEF
1 / 1
200.
BP
Metody fuzzy řízení
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
201.DP
Metody fuzzy řízení
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
202.DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
203.
BP
Mezinárodní politická ekonomie
Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-F
SBPE
PEF
0 / 3
--
204.
DisP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text dataDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA--
--
PEF0 / ----
205.DisPMining knowledge from textsÚstav informatiky (PEF)D-SI--
--
PEF
prohlížet0 / 3--
206.
DPModelování - nástroj poznání a řešení problémůHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
N-EM-EZP
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
207.BPModifikace backendu systému AntonDlabolová, D.Ústav informatiky (PEF)----
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
208.
DisP
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
209.
DPMožnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME--PEFprohlížet0 / 1--
210.
DP
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomiky
Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
211.
DisPNákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEF0 / 1--
212.
DP
NASA and the media gapMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
213.
DisP
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacích
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
214.
DP
Návrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Hála, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / --
--
215.
BP
Návrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjektDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
--
--PEFprohlížet
0 / 4
--
216.BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
0 / 1--
217.BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
Kalafutová, N.
218.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM--EBMMPEF
0 / 1
--
219.
DPNávrh na zdanění letecké dopravySemerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / ----
220.BP
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cest
Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1 Kammererová, J.
221.
DisP
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)
Lacina, L.Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
222.
BP
Návrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM-ME
B-EM-EZP
B-HPS-F
B-EM-MO
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
223.
DP
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
224.
BP
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelářÚstav informatiky (PEF)--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
225.
BPNavrhnutí strategie pro vybraný podnik
Ústav managementu (PEF)
B-EM
--
--PEFprohlížet
3 / 1
226.
DP
New challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0Stojanová, H.Ústav managementu (PEF)----
--
PEFprohlížet2 / 2 Doan, M. N. H.
Nguyen, C. D. X.
227.
DisP
New methods of interaction with digital information in augmented reality
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
0 / 3
--
228.DisPNové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitěÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-ARI
--
--
--
--
PEF
0 / 3
--
229.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
230.DisPNové metody modulárního řízení digitálního kolejišt슝astný, J.Ústav informatiky (PEF)D-ARI--
--
PEF
0 / 2--
231.DisP
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI
--
PEF
0 / 1
--
232.DisPObecné téma pro D-SIÚstav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
233.
DisP
obecné téma pro studenta programu Ekonomika a management
Stávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
234.DP
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Otavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / -- Šarman, R.
235.BPOchrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketingPavelek, O.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
B-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
236.
DPOchrana spotřebitele
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
Pinďáková, M.
237.
DisP
Open Information Extraction for less researched languages
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF0 / 2--
238.DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
0 / 2
--
239.
DP
Optimalizace struktury výroby podnikuHoloubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
240.DPOptimalizace výrobní struktury konkrétního podnikuŠácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
241.
DP
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
0 / 1--
242.
DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
243.
DisP
Plýtvání potravin v domácnostech
Kubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--PEFprohlížet0 / 1--
244.DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Drexler, D.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
245.
BP
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM----PEFprohlížet0 / 1
--
246.DisPPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
247.
BP
Pokročilý cenový srovnávač
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEFprohlížet1 / 5
248.
DPPolarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
249.
DP
Polarizace na trzích práce
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFprohlížet
1 / 1
Malůšová, A.
250.DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF0 / 1--
251.
DPPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
3 / 1
Nováčková, D.
Stloukal, A.
Pospíšil, P.
252.
DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / --
--
253.
DP
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
254.
BP
Portálové řešení pro obce a města
Špendel, Z.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI----
PEF
0 / 1
--
255.
DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 1 Svobodová, E.
256.
DisPPredikce akciových trhů v obdobích krizíKapounek, S.Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
257.BP
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
258.DPProblematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF1 / 3
259.
BP
Problematika realitního trhuStrejček, P.
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPE
PEF
prohlížet0 / 3
--
260.
DP
Produktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Formánková, D.
261.
DP
Profil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchuÚstav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEFprohlížet
1 / 1
Juráková, E.
262.
BP
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF1 / 1
263.
DP
Projekty Business Intelligence
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
0 / 3--
264.DP
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EU
David, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD--PEFprohlížet1 / 1 Neumannová, S.
265.
DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 1
266.
BP
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
1 / 1
Chovanec, M.
267.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM----PEF
0 / 1
--
268.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětví
Melicharová, A.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
269.
BP
Působení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MCR
B-HPS-F
B-EM-EZP
B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
270.DP
Quality management system
Žufan, P.
Ústav managementu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
1 / 1
271.
DisP
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Ústav financí (PEF)D-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
272.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF
0 / 1
--
273.
DP
Reformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS----PEF0 / 1
--
274.
BP
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
275.
DisP
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSD-HPS-F
--
PEF0 / 1--
276.
DisPRelationship of nominal and effective tax rates on income
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
PEF0 / 1
--
277.
DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 3
--
278.
DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
279.
DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
280.
BP
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Ústav financí (PEF)
--
----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
281.
DP
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
282.
BP
Rozpočet obce
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
5 / 5 Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
283.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--PEFprohlížet0 / 2--
284.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--
PEF
prohlížet0 / ----
285.DPŘízení integračních soustavFarana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
286.
DP
Řízení rizik v agilních projektech IT
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
287.
DisPŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguÚstav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
288.
BPŘízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
----PEFprohlížet0 / 2--
289.
DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
0 / 2
--
290.
DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
291.DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
292.
DP
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF0 / 2
--
293.DPSoftwarové projekty a jejich odhady
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 2
--
294.DisPspotřební chování generace YStávková, J.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
295.DPSpotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 1
296.BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
297.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.
Issever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 1
298.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
299.
DisP
Systém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
300.
DP
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Rábová, I.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEFprohlížet0 / 1--
301.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníka
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5--
302.DP
Technické rezervy komerčních pojišťoven
Gláserová, J.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
1 / 1
Sedláková, Z.
303.DisPTechnological transformation, job polarization and income inequalityÚstav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
304.DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----
PEF
0 / 2
--
305.
DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
306.DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Ústav ekonomie (PEF)N-HPS----PEFprohlížet0 / 1
--
307.
DisPTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP--PEFprohlížet0 / 1--
308.
DP
Testing of system for source code plagiarism detection
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
309.DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)D-HPS----PEFprohlížet0 / 1
--
310.
BP
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 1
--
311.
DP
The creditworthiness of a consumerÚstav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet1 / 1
312.
DP
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
1 / 1
Kiplagat, G.
313.DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicÚstav ekonomie (PEF)N-EMAJ----PEF0 / 2
--
314.
BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of GhanaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
1 / 1 Nkrumah, K.
315.
BP
Transformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
316.BPTrh s elektrickou energií v ČR
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1 Jestřebecký, J.
317.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnocení
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Šebela, M.
318.
DPÚčetní a daňové aspekty kryptoměnSvoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD--PEFprohlížet1 / 1 Bubík, O.
319.
DP
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Svoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / 1--
320.
DisP
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--
PEF
0 / 1
--
321.
DisP
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
322.
DP
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--PEF
0 / 1
--
323.
DPUkazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnostiKožíšek, R.Ústav managementu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--PEF0 / 1--
324.
DisPUplatnění projektového řízení v destinačním managementuRašovská, I.Ústav managementu (PEF)D-EAM
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
325.
DP
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
----
--
PEF0 / 1
--
326.
DP
Use Case Study of a Small Music Band - Legal Models
Kyncl, L.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
----PEF1 / 1 Škutová, I.
327.
DisPÚspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šokyKapounek, S.Ústav financí (PEF)D-HPSD-HPS-F--
PEF
prohlížet0 / 1--
328.
DP
Verification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
----PEFprohlížet
0 / 1
--
329.
DisP
Vertikální cenové transmiseSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / --
--
330.
BP
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
331.
BP
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Ústav financí (PEF)B-HPS----
PEF
prohlížet0 / 1
--
332.BP
Vliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Ústav financí (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
333.
BPVliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůŽáková, K.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / --
--
334.
DP
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníkůŠácha, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet2 / 2
335.DP
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
Kubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEFprohlížet1 / 1 Hochvaldová, J.
336.
DisPVliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizíKapounek, S.Ústav financí (PEF)D-EAM--
--
PEF0 / 1
--
337.DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / 2
--
338.
DP
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)N-HPSN-HPS-FIM
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
339.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
340.DPVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivitKapounek, S.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--PEF
0 / 1
--
341.
BPVliv monetární politiky na ekonomickou situaci firemKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEFprohlížet0 / 1
--
342.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEFprohlížet1 / 1
343.
DisP
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firemKapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
344.
DisPVliv nejistoty na výnosnost aktivKapounek, S.Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--PEFprohlížet
0 / 1
--
345.
DisP
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Chládková, H.Ústav managementu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
346.
DP
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bank
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFprohlížet1 / 1 Kovaříková, K.
347.
DP
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Lacina, L.
Ústav financí (PEF)
------
PEF
1 / 1
348.DP
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME--
PEF
prohlížet0 / 2--
349.
BP
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Poláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
0 / 1--
350.
DisP
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
351.
DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
1 / 1
352.
DP
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
353.
BP
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
354.
DP
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Kapounek, S.
Ústav financí (PEF)
N-HPSN-HPS-FIM--PEFprohlížet1 / 1 Mikulášková, B.
355.
DPVnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
356.
DP
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
Prokopcová, K.
357.BPVplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.Vančová, T.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 1--
358.DisP
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Hurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
359.DPVýhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Ústav financí (PEF)
N-HPS
--
--PEF1 / 1 Hájková, M. C.
360.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
2 / 2
361.
BP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 2
Košťálová, D.
362.
DP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-SI
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
363.BP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-II
B-HPS
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
364.
DP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--PEF0 / 1--
365.BP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Konderla, T.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)B-EMB-EM-ME--PEF
0 / 1
--
366.DP
Využití metod LP při řízení
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEF0 / 1--
367.
DP
Využití metod operačního výzkumu při řízení podnikuHoloubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEF
0 / 2
--
368.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF0 / 1--
369.DPVyužití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytováníÚstav marketingu a obchodu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
370.
DisP
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
371.
BPVyužití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČRBenada, L.Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
0 / 1
--
372.
DP
Vývoj EET a její fungování v praxiÚstav financí (PEF)N-HPS
--
--PEF
1 / 1
Budíková, A.
373.DP
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje
Střelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-HPSN-HPS-FIM
SNST
PEFprohlížet1 / 1
374.DPVývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
375.
BP
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
----PEF
0 / 1
--
376.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
1 / 1
377.DP
Význam nefinančního výkaznictví
Gláserová, J.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet1 / 1 Ševčíková, B.
378.
DP
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnosti
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
379.
DPVzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EUAdamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
380.
BP
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Haluza, P.Ústav informatiky (PEF)B-SI
B-II
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
381.
BP
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
382.
DP
Youth unemployment in Kenya
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)N-EMAJN-EMAJ-MEAJ
--
PEF
prohlížet1 / 1
383.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
384.
DPZdanění a účtování kryptoměnSemerád, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
0 / --
--
385.
BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvěSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEF0 / 1
--
386.
DP
Zero knowledge plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / ----
387.
BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
----PEF
0 / --
--
388.
DP
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Ryglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
389.DP
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Svoboda, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--PEFprohlížet0 / 1
--
390.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstuBlažková, I.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
391.
BP
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)B-IIB-II-ARI
--
PEF
0 / --
--
392.DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
393.
BP
Životní cyklus vybraného podnikuPoláchová, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
2 / 2