Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
0 / 2--
2.DPZdanění a účtování kryptoměn
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet
0 / --
--
3.
BP
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Ústav informatiky (PEF)B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEF
0 / 1
--
4.DPZero knowledge plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
5.
BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
6.
DPZměny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemiiRyglová, K.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
7.DPZohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / 1
--
8.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEF
0 / 1
--
9.BPZpracování obrazu a strojové viděníOndroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--PEF0 / ----
10.
DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítích
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--