Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Obor
SpecializaceUrčené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DPVerification of the Marhall - Lerner condition in African countriesÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
----PEF0 / 1--
2.
DisP
Vertikální cenové transmise
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF0 / ----
3.
BP
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese datFarana, R.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
4.BP
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Ústav financí (PEF)
B-HPS----PEFprohlížet
0 / 1
--
5.
BP
Vliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Ústav financí (PEF)
B-HPS
--
--
PEF0 / 1
--
6.
BP
Vliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynů
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / ----
7.DPVliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníkůŠácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--PEFprohlížet
2 / 2
8.DPVliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a Z
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-REO
--
PEF
1 / 1
Hochvaldová, J.
9.DisP
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Ústav financí (PEF)
D-EAM
----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
10.
DisP
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / 2
--
11.
DPVliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicíKapounek, S.Ústav financí (PEF)N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF0 / 1
--
12.DPVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
13.DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivit
Kapounek, S.
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--PEF0 / 1
--
14.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firem
Kajurová, V.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME--
PEF
0 / 1--
15.
DP
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
1 / 1
16.
DisPVliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Ústav financí (PEF)
D-EAM--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
17.
DisP
Vliv nejistoty na výnosnost aktivKapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F
--
PEFprohlížet0 / 1--
18.DisPVliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podnikůChládková, H.Ústav managementu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
19.
DPVliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bankÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1
20.
DP
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Ústav financí (PEF)
--
----
PEF
prohlížet1 / 1 Satrapová, S.
21.
DP
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Žáková, K.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
22.
BPVliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podnikuPoláchová, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
23.DisPVliv těhotenství na spotřební chování ženTurčínková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM--
--
PEF
0 / 1
--
24.
DPVliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EUMádr, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--PEFprohlížet
1 / 1
25.DP
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
26.
BP
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Poláchová, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
27.
DP
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Ústav financí (PEF)N-HPSN-HPS-FIM
--
PEF
1 / 1
28.
DPVnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiÚstav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
1 / 1
Chládková, M.
29.
DP
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Jurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)------PEF1 / 1 Prokopcová, K.
30.
BPVplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF0 / 1--
31.DisP
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Hurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM--
--
PEF0 / 1--
32.
DP
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformuKupčík, P.
Ústav financí (PEF)
N-HPS----PEFprohlížet1 / 1
33.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
2 / 2
Chochula, P.
Šťastná, P.
34.
BP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 2
Košťálová, D.
35.
DP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-SI
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
--
--
PEF0 / 2
--
36.BP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-II
B-HPS
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
37.DPVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-REO--PEFprohlížet0 / 1
--
38.
BP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME--PEFprohlížet
0 / 1
--
39.DPVyužití metod LP při řízeníÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF0 / 1
--
40.DP
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFprohlížet
0 / 2
--
41.
BP
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
42.DP
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
43.
DisPVyužití systému ROS pro úlohy adapltivního řízen튝astný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
44.BPVyužití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČRBenada, L.
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEFprohlížet
0 / 1
--
45.
DP
Vývoj EET a její fungování v praxi
Ústav financí (PEF)
N-HPS
--
--
PEFprohlížet1 / 1
46.DPVývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývojeStřelec, L.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPSN-HPS-FIMSNSTPEFprohlížet1 / 1 Zálešáková, K.
47.DP
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
0 / 1
--
48.
BP
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČRDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-EM
--
--
PEF
0 / 1--
49.
BP
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněÚstav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
prohlížet
1 / 1
50.
DP
Význam nefinančního výkaznictví
Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / 1
Ševčíková, B.
51.
DP
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnostiÚstav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF0 / 2--
52.DPVzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--