Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
2.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
--
--PEFprohlížet
0 / 2
--
3.
DP
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
1 / 1
4.
DP
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
0 / --
--
5.DP
Economic development of a selected country in a selected period
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
----PEF
0 / 1
--
6.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 3
--
7.
DP
Economic impacts of international migration. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
0 / 3--
8.
DisP
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
David, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
9.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
--
--
PEF
0 / 2
--
10.
BP
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF0 / 1--
11.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 3
--
12.BPEkonomická výkonnost podnikůSyrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
13.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematiku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
14.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF
1 / 1
Hajduch, T.
15.
BP
Ekonomické aspekty zelené energieBenada, L.
Ústav financí (PEF)
B-HPSB-HPS-FSBFM
PEF
prohlížet
0 / 1
--
16.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
17.
DPEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
18.
DPEkonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízení
Ústav managementu (PEF)
N-EM
--
--
PEF1 / 1
19.DP
Ekonomika versus politika
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF
0 / 1
--
20.
DP
Elektronická evidence tržeb v České republiceÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / --
--
21.
BP
Energetická politika EU
Ústav financí (PEF)----
SBPE
PEF
0 / 3--
22.
DPEnergetická politika EUStrejček, P.Ústav financí (PEF)N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEF
0 / 3
--
23.
DP
Energetická politika EU
Strejček, P.
Ústav financí (PEF)
N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEFprohlížet0 / 3
--
24.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-HPS
N-HPSA
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 2
Nguyen, P. H. A.
25.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
26.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPS--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
27.
DisP
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet0 / 1--
28.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Andrlík, B.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
--
--PEF1 / 1
29.
BP
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
30.BP
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Ústav managementu (PEF)B-EM
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Pernicová, M.
31.
BPEvropská integraceStrejček, P.Ústav financí (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
0 / 3
--
32.
DPExport of commodities in African country
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF0 / 1
--
33.
DP
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Formanová, L.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEFprohlížet1 / --