Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 2--
2.DPEconomic and social consequences of internal migration in the P. R. C.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Tian, W. J.
3.
DP
Economic consequences of (un)ethical behavior
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
4.
DP
Economic Determinants of Gender Employment GapÚstav ekonomie (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
5.
DP
Economic development of a selected country in a selected period
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
0 / 1
--
6.DPEconomic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
7.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceÚstav informatiky (PEF)N-HPSA--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
8.
DisPEfektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daněDavid, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEF0 / 1
--
9.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionechÚstav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM
--
--PEF
0 / 2
--
10.
BP
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
11.
BP
Ekologická stopa hospodárskeho vývoja vo vybraných krajinách
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEFprohlížet
1 / 1
Adamová, J.
12.DP
Ekologické zmeny a ich vplyv na ekonómiu
Blašková, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
13.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
14.BP
Ekonomická výkonnost podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
15.
BPEkonomické a právní dopady novely zákoníku práce v oblasti čerpání dovolenéHrdličková, A.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
16.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)D-EMD-EM-ŘEP--PEFprohlížet
0 / 1
--
17.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelůFuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1 Hajduch, T.
18.BP
Ekonomické aspekty zelené energie
Benada, L.Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-FSBFMPEF
0 / 1
--
19.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 3
--
20.DPEkonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3
--
21.
BP
Ekonomické dopady nelegálního zaměstnávání (osazeno - Hájková Helena)
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-EM
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
22.BPEkonomické dopady pandémie na hospodárenie a vybrané ukazovatele v podnikochÚstav podnikové ekonomiky (PEF)B-EAM--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
23.
BPEkonomické důvody neschválení S.3277 - Space Frontier Act of 2019Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-VS
--
PEF
0 / --
--
24.
BP
Ekonomický dopad demografického vývoje v zemích V4 v letech 2010-2020
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
25.
DP
Ekonomický dopad stárnutí populace v ČRBlašková, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)----
--
PEF
0 / --
--
26.DPEkonomika versus politika
Ústav financí (PEF)
N-HPSN-HPS-FIMSNSTPEFprohlížet0 / 1--
27.
DPElektronická evidence tržeb v České republiceSemerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--PEF0 / --
--
28.BPElektronická evidence tržeb v České republice
Ústav účetnictví a daní (PEF)
B-HPSB-HPS-F--
PEF
0 / 1
--
29.BP
Energetická politika EU
Ústav financí (PEF)
--
--SBPEPEF
0 / 3
--
30.
DP
Energetická politika EU
Strejček, P.Ústav financí (PEF)N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
31.DPEnergetická politika EUÚstav financí (PEF)N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEF
0 / 3
--
32.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
N-HPS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
33.
DPEnvironmental migrationStojanov, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
34.
DPEnvironmental migrationStojanov, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-HPSA
----
PEF
prohlížet
0 / 1
--
35.DP
Environmental Taxation
Dobranschi, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSA
----
PEF
0 / --
--
36.DP
Environmentální migrace
Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EM----
PEF
0 / 2
--
37.
DP
Environmentální migraceStojanov, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-HPS----
PEF
0 / 2
--
38.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
0 / 2--
39.DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
prohlížet0 / 2
--
40.
BP
Environmentální prvky zdanění silničních motorových vozidel ve státech mimo EU (obsazeno Simona Kokšová)Andrlík, B.Ústav účetnictví a daní (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
prohlížet1 / 1 Kokšová, S.
41.DisPEnvironmentální zdanění silničních motorových vozidel
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
42.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS--
--
PEF
prohlížet1 / 1
43.
BP
Evaluation and financing of foreign investment projectsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
44.
DP
Evaluation of achieving the Sustainable Development GoalsIssever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
45.
BPEventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchuÚstav managementu (PEF)
B-EM
--
--PEFprohlížet
1 / 1
Pernicová, M.
46.
BP
Evropská integrace
Ústav financí (PEF)
B-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
47.
DP
Export of commodities in African countryÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
----PEF0 / 1
--
48.
BP
Externí vliv na finanční výkonnost vybraného podnikuMartinčič, A.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-F
--
--
PEF
1 / 1 Vymazalová, P.
49.
DPExterný audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podnikuFormanová, L.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet1 / --