Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramObor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
A decision support system for customersDařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEFprohlížet
0 / 5
--
2.
DisPA methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--PEFprohlížet0 / 1--
3.BPActive employment policy instruments in a firmDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--PEFprohlížet0 / 1--
4.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
1 / 2
5.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--PEF
0 / --
--
6.DPAnalysis of human behaviour using cell phone dataStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
7.DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computinguŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
0 / 2
--
8.DisPAnalýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
9.
BP
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůÚstav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
1 / 1
Borák, M.
10.DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Trenz, O.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
11.DPAnalýza a predikce lokálních struktur DNAŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-II-ARI--PEFprohlížet0 / 1--
12.
DPAnalýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
1 / --
Harag, J.
13.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEF
Rybička, J.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
14.
DP
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 1
--
15.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
16.DPAnalýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozuJedlička, P.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
17.
DisPAnalýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF0 / 1
--
18.
BP
Analyzing the state of digital knowledge and skills
Dannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
19.
DP
Anonymita v informační době
Ústav informatiky (PEF)N-SI----
PEF
prohlížet
0 / --
--
20.DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníFarana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEF
0 / --
--
21.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----
PEF
prohlížet0 / 1--
22.BPAplikace informatiky při řešení ekonomických problémůÚstav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
23.
DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školáchÚstav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
1 / 1 Prokop, L.
24.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhyÚstav financí (PEF)
--
--
--
PEF2 / 1
25.
BP
Aplikace založené na blockchainuÚstav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
26.DPAplikace založené na blockchainuÚstav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
27.BPAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
28.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet0 / ----
29.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsÚstav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
SNAN
PEFprohlížet0 / 1
--
30.
DisPApplication of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expendituresAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
31.BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPA
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA
--
PEF
0 / 1
--
32.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM
N-EM-ME-AJ
--PEFprohlížet
0 / 2
--
33.DisP
Automated machine learning
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
----
PEF
0 / 3
--
34.DP
Automatic categorization of customer requests
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----PEF0 / 5--
35.
DP
Automatická kategorizace zákaznických požadavkůDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / 5
--
36.
BP
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / 5--
37.
BP
Automatizované sledování konkurenceDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
------PEFprohlížet0 / --
--
38.DisPAutomatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
39.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechÚstav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--