Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
A decision support system for customersDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
prohlížet0 / 5--
2.
DisP
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System EngineeringÚstav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
0 / 1
--
3.
BP
Active employment policy instruments in a firm
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJB-EMAJ-MEAJ
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
4.
DP
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
1 / 2
5.
DP
Analysis of contract cheating market in selected country
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
--
--PEFprohlížet
0 / --
--
6.DP
Analysis of human behaviour using cell phone data
Ústav informatiky (PEF)N-SIA--
--
PEFprohlížet0 / 1--
7.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEFprohlížet
0 / 2
--
8.
DisP
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.
Šťastný, J.Ústav informatiky (PEF)D-SID-SI-EI
--
PEF
0 / --
--
9.
BPAnalýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůÚstav informatiky (PEF)B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF1 / 1
10.
DP
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
11.
DP
Analýza a predikce lokálních struktur DNAŠťastný, J.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-II-ARI
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
12.
DP
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF1 / --
13.
BP
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEFRybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
14.
DPAnalýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonůÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 1--
15.
DP
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datÚstav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
16.
DP
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Jedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
17.
DisPAnalýza vícerozměrných obrazových dat v roboticeÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF0 / 1--
18.
BPAnalyzing the state of digital knowledge and skillsÚstav informatiky (PEF)
B-SIA
B-EMAJ
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
19.DP
Anonymita v informační době
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)N-SI----PEFprohlížet
0 / --
--
20.
DisP
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
21.
DisPAplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodováníÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
22.BP
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémů
Ústav informatiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
23.
DP
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
1 / 1 Prokop, L.
24.
DP
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Ústav financí (PEF)
--
----PEF
2 / 1
25.
BP
Aplikace založené na blockchainuÚstav informatiky (PEF)B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
0 / ----
26.
DP
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / ----
27.BPAplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPAÚstav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
28.
DisP
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Ústav informatiky (PEF)
D-SIAD-SIA-EIA--PEF
0 / --
--
29.
DP
Application of multiple transport connections to improve the response characteristics
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
SNAN
PEFprohlížet
0 / 1
--
30.
DisP
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-REPA
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
31.
BPApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-SIA
B-SIA-EIA--PEF0 / 1--
32.
DP
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.Polák, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
33.
DisP
Automated machine learningDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA----PEF0 / 3
--
34.
DPAutomatic categorization of customer requestsÚstav informatiky (PEF)N-SIA
--
--
PEF
prohlížet0 / 5--
35.
DPAutomatická kategorizace zákaznických požadavkůDařena, F.Ústav informatiky (PEF)N-SI----PEFprohlížet
0 / 5
--
36.
BPAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--
PEFprohlížet0 / 5
--
37.
BPAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Ústav informatiky (PEF)
--
----PEFprohlížet0 / ----
38.
DisP
Automatizované strojové učení
Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
D-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
39.
DP
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testechFoltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / --
--
40.
DP
Bezobalový prodej na trhu potravinStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
41.DP
Blockchain based applications
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA----PEF
0 / --
--
42.
DisP
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMA----
PEF
0 / 1--
43.DP
Business Intelligence projects
Přichystal, J.Ústav informatiky (PEF)N-SIA--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
44.
DP
Cenové a produkční strategie podniků
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)N-EM--
--
PEF2 / 1 Dostal, Š.
Ozorák, M.
45.DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 3
--
46.
DP
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
N-HPS-FIM
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3
--
47.
DP
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)N-HPSN-HPS-FIM--PEFprohlížet
1 / 1
Kaštánek, P.
48.
DP
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF0 / 2--
49.
DP
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
PEF0 / 1
--
50.
DP
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysisÚstav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF
0 / 5
--
51.
DisP
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro areaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
D-HPSA
--
--
PEF0 / 1--
52.DP
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Rozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
--
----PEFprohlížet
0 / 1
--
53.
DP
Corporate Financial and Treasury Management 4.0Polák, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM-ME-AJ
--
PEFprohlížet0 / 2--
54.
DP
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
55.
DP
Čínské přímé zahraniční investice
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--
PEF
1 / 1
56.
DisP
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet0 / 1--
57.
DisP
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development Goals
Živělová, I.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EMNG----
LDF
1 / 1
Akomaning, Y. O.
58.
DisP
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
59.
DisP
Determinanty kapitálové struktury firem
Chmelíková, G.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM----
PEF
1 / --
60.
DisP
Digitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešení
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--PEF
0 / 1
--
61.DP
Discrimination in the Labor Market
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
62.DisPDiversity leadership
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
63.
DisPDolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datÚstav informatiky (PEF)
D-SI
--
--PEFprohlížet
0 / --
--
64.
DisP
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Dařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI
--
--
PEFprohlížet
0 / 3
--
65.
DisP
Dolování znalostí z textových dat
Ústav informatiky (PEF)
D-SI----PEFprohlížet0 / 3--
66.
BPDopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
1 / 1
Nedoma, O.
67.
BP
Dopad pandemie na hotelové službyÚstav marketingu a obchodu (PEF)
--
----PEFprohlížet1 / 1
68.
DP
Dopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UADSNZAPEF1 / 1 Nesvadbová, R.
69.
DisP
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM--
--
PEFprohlížet0 / 1--
70.
DP
Dopady ekonomické krize na daňové příjmy obcí
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Snovická, M.
71.
DP
Dopady implementace Českého systému kvality služeb
Ústav managementu (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEFprohlížet1 / 1 Ostřanská, T.
72.
BPDopady přijetí Eura na cenu nemovitostí
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
73.DisPDopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
74.
DisPDopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
75.DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Lacina, L.Ústav financí (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
76.DisP
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEFprohlížet0 / 1
--
77.
DP
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
David, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPSN-HPS-UAD--PEF1 / 2
78.
DP
Dopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)Ústav práva a humanitních věd (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-ES
N-EM-REO
--
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
79.
DP
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývojeÚstav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / 1
80.
DP
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývojeAdamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
81.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Ústav ekonomie (PEF)
B-EAM----PEF
0 / 2
--
82.
BP
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Nchor, D.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
----PEFprohlížet0 / 2--
83.DP
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
1 / 1 Tian, W. J.
84.
DP
Economic consequences of (un)ethical behaviorFoltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
85.
DPEconomic development of a selected country in a selected periodKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
0 / 1--
86.
DP
Economic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
87.
DPEconomic impacts of international migration. RemitenceStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEFprohlížet0 / 3--
88.
DisP
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně
David, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
89.
DisP
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM--
--
PEF0 / 2
--
90.BPEfficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ-MEAJ
--
PEF
0 / 1
--
91.
DP
Ekonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětví
Forbelská, M.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
92.
BP
Ekonomická výkonnost podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
93.
DisP
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEFprohlížet0 / 1
--
94.
DP
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1
95.
BP
Ekonomické aspekty zelené energie
Ústav financí (PEF)B-HPSB-HPS-F
SBFM
PEF
0 / 1
--
96.
DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 3
--
97.DP
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
N-HPS
N-HPS
N-HPS-FIM
N-HPS-UAD
N-HPS-VS
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
98.
DPEkonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízeníRašovská, I.Ústav managementu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Krejčí, S.
99.
DP
Ekonomika versus politikaÚstav financí (PEF)N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF0 / 1--
100.DP
Elektronická evidence tržeb v České republice
Semerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
0 / --
--
101.BPEnergetická politika EU
Ústav financí (PEF)
--
--SBPE
PEF
prohlížet
0 / 3
--
102.
DP
Energetická politika EUÚstav financí (PEF)
N-HPS
N-EM
N-HPS-FIM
--
SNAF
--
PEF0 / 3
--
103.
DP
Energetická politika EU
Strejček, P.Ústav financí (PEF)
N-EM
N-HPS
--
N-HPS-FIM
--
SNFR
PEF
0 / 3
--
104.
DP
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgetsŠevela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-HPS
N-HPSA
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 2
Nguyen, P. H. A.
105.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-EM
--
--PEF0 / 2
--
106.
DP
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
----PEFprohlížet
0 / 2
--
107.
DisP
Environmentální zdanění silničních motorových vozidelDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
108.
DP
Environmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS--
--
PEF
1 / 1
Bobčíková, P.
109.
BP
Evaluation and financing of foreign investment projects
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPSA
B-HPS
B-EM
B-EMAJ
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
110.
BP
Eventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchu
Zámečník, S.
Ústav managementu (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet1 / 1 Pernicová, M.
111.BP
Evropská integrace
Ústav financí (PEF)
B-EAM--
--
PEF0 / 3
--
112.
DP
Export of commodities in African country
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMAJ----
PEF
0 / 1--
113.
DP
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podnikuFormanová, L.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet1 / --
114.
DP
Faktory ovlivňují porodnostÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
115.
DPFaktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME--
PEF
prohlížet0 / 2
--
116.
DP
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
Čermák, J.
117.
DP
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín Európy
Staňková, M.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / --
Kubicová, K.
118.
DP
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Střelec, L.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF1 / 1
119.
DP
Faktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajináchÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF
1 / 1
120.BPFaktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F--PEFprohlížet0 / 1--
121.
DisP
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionechRyglová, K.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
122.
DisPFinancial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policiesKučerová, Z.
Ústav financí (PEF)
D-HPSAD-HPSA-FA
--
PEF
0 / 1
--
123.
DisP
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.Ústav financí (PEF)D-EAM----
PEF
prohlížet0 / 1
--
124.DisPFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEFprohlížet0 / 1--
125.DP
Finanční dostupnost bydlení v ČR
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM
N-EM-ME
--
--
--
PEF
1 / 1 Dudová, M.
126.
DP
Finanční gramotnost v ČR
Benada, L.Ústav financí (PEF)N-EM
N-EM-ME
SNGL
PEF4 / 1 Skalská, N.
Mesarčová, E.
Řídká, L.
Havlíková, J.
127.
DisPFinanční kontrola ve veřejné správěJurčík, R.Ústav práva a humanitních věd (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 2--
128.DisPFiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--
PEF0 / 1
--
129.
DisP
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Ústav ekonomie (PEF)D-HPS
--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
130.
DisPFraming efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegieKubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1--
131.
DP
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategieKubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 1 Šotolová, I.
132.
BP
Fungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemi
Kajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
prohlížet1 / 1
133.
DP
Fuzzy control applicationFarana, R.Ústav informatiky (PEF)N-SIAN-SIA-EIA
--
PEF
0 / 1
--
134.
DP
Fuzzy control system
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--PEFprohlížet0 / 1--
135.
BP
Gamifikace akademické etiky
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
1 / 1
136.
DisP
General topic for D-SIÚstav informatiky (PEF)D-SIAD-SIA-EIA--
PEF
0 / --
--
137.
DP
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF0 / 3
--
138.
BP
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
139.
DP
Global effectiveness of companies
Ševela, M.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EMAJ
Z-EXC
N-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
140.
DPHodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EUÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
--
--
--
PEF
0 / 2
--
141.DPHodnotenie konkurenceschopnosti destinácieRašovská, I.Ústav managementu (PEF)N-EMN-EM-ME
--
PEF
1 / 1 Krausová, B.
142.DisPHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EMD-EM-ŘEP--PEFprohlížet
0 / 1
--
143.
BPHospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizace
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
144.
DisPHospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizaceÚstav ekonomie (PEF)D-EAM--
--
PEFprohlížet0 / 1
--
145.
BP
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném období
Kouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM----
PEF
0 / 1--
146.
DP
Hromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF0 / 1--
147.DisPHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EU
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--PEFprohlížet
0 / 1
--
148.
DP
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0Stojanová, H.
Ústav managementu (PEF)
--
--
--PEF0 / 2
--
149.
DP
Change management
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
SNPM
PEF1 / 1
150.
DPChování spotřebitele na trhu jazykových škol v BrněTuzová, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Lorencová, M.
151.
DP
Chování spotřebitele na trhu kavárenTuzová, M.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--
PEF
1 / --
Fojtíková, K.
152.
DP
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetikyÚstav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF1 / 1 Predná, K.
153.
DP
Chování spotřebitele na trhu s elektronikou
Melichar, O.Ústav marketingu a obchodu (PEF)--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Benáčková, K.
154.
DP
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produktyTuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF1 / 1 Zobačová, L.
155.
DPChování spotřebitele na trhu s krmivy pro psyMelichar, O.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
156.
DP
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--PEFprohlížet
1 / 1
157.DP
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupy
Mokrý, S.Ústav marketingu a obchodu (PEF)----
--
PEF
1 / 1
158.DP
Chování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikou
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
159.
DP
Chování spotřebitele při výběru fitness centra v Brně
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
Motal, J.
160.
DP
Chování spotřebitele při výběru letní dovolené
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
------PEFprohlížet1 / 1 Foglová, D.
161.
DP
Chování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturou
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
--
PEF
1 / 1 Tulková, M.
162.
DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Ústav informatiky (PEF)
N-SIN-SI-EI
--
PEF0 / 2
--
163.DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelÚstav informatiky (PEF)N-EM
N-EM
N-EM
N-EM-ES
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
--
PEF
0 / 1
--
164.DPChytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatelStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPS
--
--PEF0 / 1
--
165.DPIdentifikace finanční krize podnikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)N-EMN-EM-REO--
PEF
0 / 1--
166.
DPIdentifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1--
167.BP
Impact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EMAJ
B-EM-ME
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
168.
DisP
Impact of institutions on economic indicators.Kouba, L.Ústav ekonomie (PEF)D-EMA
--
--
PEFprohlížet0 / 2
--
169.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
170.
DP
Impacts of climate change and adaptation strategies
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA----
PEF
prohlížet0 / 1
--
171.
DP
Individuální téma
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF
0 / 1
--
172.
DP
Industrialization, economic growth and health conditions in GhanaRozmahel, P.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--PEF
1 / 1
Akantigsi, A.
173.
DisP
Industry and work 4.0
Rašticová, M.Ústav práva a humanitních věd (PEF)D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
PEF0 / 2
--
174.DisPInfluence of Brexit on the British economy.Lacina, L.Ústav financí (PEF)
D-HPS
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
175.BP
Integrace modulu do podnikového informačního systému
Trenz, O.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
176.BP
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Ústav ekonomie (PEF)B-EM
B-HPS
B-EM-ME
B-HPS-F
--
--
PEF
0 / 1--
177.
BPInteraktivní mapa investičních akcíDannhoferová, J.Ústav informatiky (PEF)B-SIB-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
178.
BP
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI
--
PEF
0 / 1
--
179.BPInteraktivní 3D model úřaduDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-SI
B-SI-EI--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
180.
BP
Internet věcí IoT
Ondroušek, V.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--
PEF
prohlížet0 / --
--
181.
DP
Intrinsic Plagiairsm Detection
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
N-II
N-SIA
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
182.
BP
Investice do dlužných cenných papír
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
0 / 1
--
183.
BP
Investiční projekty podniků
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
184.
BP
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
0 / 2
--
185.
BP
Jsou současné preference udržitelné?
Issever Grochová, L.Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
186.
DP
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnosti
Grásgruber, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--PEF2 / 1 Suchý, D.
Hojačová, E.
187.
DP
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)Otavová, M.Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / 1
188.
DisP
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredíHurná, S.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM
--
--
PEF
0 / 1--
189.
DisP
Konvergence ekonomik zemí Evropské unie
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)D-EAM----
PEF
prohlížet0 / 1
--
190.DisP
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEF0 / 1--
191.DPKritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teoriiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
--
N-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
PEF
prohlížet0 / 1
--
192.
BPKvalita služeb vybraného ubytovacího zařízeníZáboj, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
----
--
PEF1 / 1
193.
DP
Likvidita bank v zemích V4
Laštůvková, J.Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / --
--
194.
DPLimity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionechÚstav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO--PEFprohlížet
1 / 2
195.
BP
Management a leadership v názorech manažerů
Šerá, E.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
------
PEF
prohlížet
0 / 2
--
196.
DP
Managerial simulator
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
----
PEF
0 / 5
--
197.
DP
Manažerský simulátorDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEF
0 / 5
--
198.
DP
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětví
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-REO--PEFprohlížet0 / 1
--
199.
DPMarketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního odděleníTuzová, M.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF1 / 1 Padalíková, S.
200.
BP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / 2--
201.
DP
Metody fuzzy řízení
Farana, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEF
0 / 1
--
202.
DP
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie herÚstav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEFprohlížet
0 / 1
--
203.BP
Mezinárodní politická ekonomie
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-FSBPE
PEF
prohlížet
0 / 3
--
204.
DisP
Mining and using context-specific knowledge hidden in text dataDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEFprohlížet0 / --
--
205.
DisP
Mining knowledge from textsÚstav informatiky (PEF)
D-SI
--
--
PEF
0 / 3
--
206.DP
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM
--
N-EM-ME
N-EM-EZP
--
--
--
PEF
0 / 1
--
207.
BP
Modifikace backendu systému Anton
Dlabolová, D.Ústav informatiky (PEF)
--
--
--PEF0 / 1
--
208.
DisP
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1--
209.
DP
Možnosti využití metody kritické cesty
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
210.
DP
Možnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.Ústav účetnictví a daní (PEF)
--
--
--
PEF
0 / 2
--
211.
DisP
Nákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojov
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEF
0 / 1--
212.
DP
NASA and the media gapMachay, M.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EMAJ
N-EM-ME
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF0 / 1
--
213.DisP
Nasazení neuronových sítí v podnikových aplikacích
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI--
PEF
0 / 1--
214.DPNávrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
prohlížet0 / ----
215.
BPNávrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
----PEFprohlížet
0 / 4
--
216.
BPNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM
----
PEF
prohlížet0 / 1
--
217.
BP
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 1
Kalafutová, N.
218.
BPNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Ústav informatiky (PEF)
B-EAM--
EBMM
PEF
prohlížet0 / 1--
219.
DP
Návrh na zdanění letecké dopravy
Semerád, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD
--
PEF0 / ----
220.
BP
Návrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cestStojarová, Š.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1 Kammererová, J.
221.
DisP
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF
0 / 1--
222.
BP
Návrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podniku
Melicharová, A.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM-ME
B-EM-EZP
B-HPS-F
B-EM-MO
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
223.
DPNávrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIOOndroušek, V.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-II-ARI
--PEF
0 / 2
--
224.
BP
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Ústav informatiky (PEF)--
--
--PEFprohlížet
1 / 1
Shovah, S.
225.BP
Navrhnutí strategie pro vybraný podnik
Ústav managementu (PEF)
B-EM--
--
PEF
prohlížet3 / 1
226.DPNew challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0Stojanová, H.
Ústav managementu (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
2 / 2
227.
DisP
New methods of interaction with digital information in augmented realityÚstav informatiky (PEF)
D-SIA
--
--
PEF
0 / 3
--
228.
DisP
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitěDařena, F.Ústav informatiky (PEF)D-SI
D-ARI
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 3
--
229.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--PEF0 / --
--
230.
DisP
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Ústav informatiky (PEF)D-ARI
--
--
PEF
0 / 2
--
231.DisPNové metody modulárního řízení modelového kolejištěRybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
232.
DisP
Obecné téma pro D-SI
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet0 / --
--
233.
DisPobecné téma pro studenta programu Ekonomika a managementStávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
----
PEF
0 / ----
234.DPOdvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchoduOtavová, M.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / --
Šarman, R.
235.
BP
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Pavelek, O.Ústav práva a humanitních věd (PEF)B-EAM----
PEF
0 / 1
--
236.DP
Ochrana spotřebitele
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Pinďáková, M.
237.DisPOpen Information Extraction for less researched languagesDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
PEF
0 / 2
--
238.
DisP
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Ústav informatiky (PEF)
D-SI
D-SI-EI
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
239.DP
Optimalizace struktury výroby podniku
Holoubek, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
240.DP
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Šácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
241.DP
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
242.
DP
Ověření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomiky
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
243.
DisPPlýtvání potravin v domácnostechKubíčková, L.Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
244.
DP
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
0 / 1
--
245.
BP
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služeb
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
246.DisPPojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
247.
BPPokročilý cenový srovnávačDařena, F.Ústav informatiky (PEF)B-SI
--
--
PEF
prohlížet
1 / 5
248.
DPPolarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--
PEF
0 / 1
--
249.
DP
Polarizace na trzích práce
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet1 / 1
250.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 1--
251.
DP
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
prohlížet
3 / 1
252.
DisP
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Syrovátka, P.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
----
PEF
prohlížet
0 / --
--
253.
DPPorovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových datDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI----PEF
0 / 5
--
254.
BP
Portálové řešení pro obce a městaŠpendel, Z.Ústav informatiky (PEF)
B-SI
--
--PEF
0 / 1
--
255.
DP
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEFprohlížet1 / 1 Svobodová, E.
256.
DisP
Predikce akciových trhů v obdobích krizí
Kapounek, S.
Ústav financí (PEF)
D-HPSD-HPS-F--PEFprohlížet0 / 1
--
257.BPPríjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajináchVančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EMB-EM-ME--PEFprohlížet
0 / 1
--
258.
DP
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnostiSolilová, V.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet
1 / 3
Zajíc, M.
259.BP
Problematika realitního trhu
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBPE
PEF
0 / 3--
260.DPProduktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF
1 / 1
261.
DPProfil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchu
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
1 / 1
262.
BPProfil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej MoraveÚstav marketingu a obchodu (PEF)------
PEF
1 / 1 Szigetiová, L.
263.
DP
Projekty Business Intelligence
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
264.
DP
Protekcionismus spotřebních daní v zemích EU
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet1 / 1
265.
DP
Příjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Stávková, J.Ústav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--PEFprohlížet
1 / 1
Řišicová, A.
266.
BPPřímé zahraniční investice ve vybrané zemiMádr, M.Ústav ekonomie (PEF)B-HPS
B-HPS-F
--
PEF
prohlížet
1 / 1
267.
DisP
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)D-EM----PEF
0 / 1
--
268.
DP
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětvíMelicharová, A.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-ME
N-EM-REO
--
--
PEF0 / 2--
269.
BPPůsobení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podnikuÚstav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-HPS
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-MCR
B-HPS-F
B-EM-EZP
B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
270.
DP
Quality management system
Ústav managementu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet1 / 1
271.
DisPReforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Ústav financí (PEF)
D-HPS----
PEF
0 / 1
--
272.
DP
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECDFranc, A.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
273.
DP
Reformy veřejných financí ve SkandináviiKouba, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS----PEFprohlížet0 / 1--
274.
BPRekonstrukce a analýza síťového provozuÚstav informatiky (PEF)
B-SI
B-II
B-SI-EI
B-II-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
275.
DisP
Relace nominální a efektivní sazby daní z příjmůDavid, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
276.
DisP
Relationship of nominal and effective tax rates on incomeDavid, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
277.DP
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Stojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA
N-HPSA-VSA
N-HPSA-FIMA
N-HPSA-UADA
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 3
--
278.
DP
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factors
Stojanov, R.Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-ESAJ
N-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
0 / 2
--
279.DP
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Ústav informatiky (PEF)N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF
0 / 3
--
280.
BP
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Ústav financí (PEF)
----
--
PEF
0 / 1
--
281.
DP
Rozdělení příjmů domácností v ČR
Adamec, V.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
--
--
PEF
0 / 1
--
282.BP
Rozpočet obce
Jurčík, R.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
5 / 5
Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
283.BPŘešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického ramene
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / 2
--
284.
BP
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Ondroušek, V.Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI--
PEF
prohlížet
0 / --
--
285.
DP
Řízení integračních soustavÚstav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEF0 / 1--
286.
DP
Řízení rizik v agilních projektech IT
Rábová, I.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
287.
DisPŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputinguÚstav informatiky (PEF)
D-ARI
----PEF0 / 1--
288.BP
Řízení točny v digitálním modelu kolejiště
Rybička, J.
Ústav informatiky (PEF)
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
289.
DPSmart migration. Digiatal technologies and human migrationStojanov, R.
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
N-SIA-EIA
--PEF
0 / 2
--
290.
DP
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-HPSA
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
291.
DPSmart migration. Digiatal technologies and human migration
Ústav informatiky (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ
N-EMAJ-ESAJ
--
--
PEF0 / 2
--
292.
DP
Softwarové projekty a jejich odhadyRábová, I.Ústav informatiky (PEF)N-SI
--
--
PEF
0 / 2
--
293.
DP
Softwarové projekty a jejich odhadyÚstav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 2
--
294.
DisP
spotřební chování generace Y
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
----PEF0 / 1--
295.DPSpotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiÚstav marketingu a obchodu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet1 / 1
296.
BP
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Foltýnek, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / --
--
297.
DP
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Ústav ekonomie (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF
1 / 1 Kuchaříková, I.
298.
BP
Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČR
Ústav ekonomie (PEF)
B-HPS
--
--PEF
0 / 1
--
299.
DisPSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácností
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
300.DPSystém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--PEF
0 / 1
--
301.
DP
Systém pro podporu rozhodování zákazníkaDařena, F.
Ústav informatiky (PEF)
N-SI
--
--
PEF
0 / 5
--
302.
DP
Technické rezervy komerčních pojišťoven
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
1 / 1
Sedláková, Z.
303.
DisP
Technological transformation, job polarization and income inequality
Rozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
D-EMA
--
--
--
--
PEF0 / 2
--
304.
DisPTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Ústav ekonomie (PEF)
D-HPS
----PEFprohlížet
0 / 2
--
305.DisP
Technologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnost
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
----PEFprohlížet0 / 1
--
306.DP
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Fuchs, K.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
--
--
PEF
0 / 1
--
307.DisP
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Fuchs, K.
Ústav ekonomie (PEF)
D-EM
D-EM-ŘEP
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
308.
DP
Testing of system for source code plagiarism detection
Ústav informatiky (PEF)
N-SIA
--
--
PEF0 / --
--
309.
DisP
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastíÚstav ekonomie (PEF)D-HPS----PEF
0 / 1
--
310.
BP
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4Vančová, T.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME--
PEF
prohlížet0 / 1--
311.DPThe creditworthiness of a consumerPavelek, O.Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet1 / 1
312.
DPThe effects of devolution on sustainable development in KenyaIssever Grochová, L.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ--
--
PEF
1 / 1
Kiplagat, G.
313.
DPThe Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicNchor, D.
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEFprohlížet0 / 2--
314.BPThe Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Ústav ekonomie (PEF)
B-EMAJ
B-EMAJ
--
B-EMAJ-MEAJ
--
--
PEF
1 / 1
315.
BPTransformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
316.
BPTrh s elektrickou energií v ČR
Ústav financí (PEF)
--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Jestřebecký, J.
317.
DP
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnoceníTrenz, O.Ústav informatiky (PEF)N-II
N-SI
N-II-ARI
N-SI-EI
--
--
PEFprohlížet1 / 1
318.
DP
Účetní a daňové aspekty kryptoměnSvoboda, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEF
prohlížet
1 / 1
Bubík, O.
319.
DPÚčetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktivSvoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
320.
DisP
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
David, P.Ústav účetnictví a daní (PEF)
D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
0 / 1
--
321.
DisP
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
D-EAM
--
--PEFprohlížet
0 / 1
--
322.DP
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Ústav managementu (PEF)N-EMN-EM-REO
--
PEF
0 / 1
--
323.
DP
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Kožíšek, R.
Ústav managementu (PEF)
N-EM
N-EM-REO
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
324.DisPUplatnění projektového řízení v destinačním managementuÚstav managementu (PEF)D-EAM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
325.
DP
Usability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Vavřina, J.Ústav podnikové ekonomiky (PEF)------PEFprohlížet
0 / 1
--
326.DP
Use Case Study of a Small Music Band - Legal Models
Kyncl, L.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EMAJ----PEF
1 / 1
327.
DisP
Úspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šoky
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)D-HPS
D-HPS-F
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
328.
DPVerification of the Marhall - Lerner condition in African countries
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMAJ
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
329.DisP
Vertikální cenové transmise
Syrovátka, P.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM--
--
PEFprohlížet0 / --
--
330.BP
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Farana, R.Ústav informatiky (PEF)B-II
B-SI
B-II-ARI
B-SI-EI
--
--
PEF
0 / --
--
331.
BP
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Ústav financí (PEF)B-HPS--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
332.
BPVliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google TrendsStejskalová, J.
Ústav financí (PEF)
B-HPS
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
333.BPVliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynůÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEF
0 / --
--
334.
DP
Vliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníků
Šácha, J.Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
2 / 2 Šufliarska, D.
Sobotová, S.
335.
DP
Vliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a ZKubíčková, L.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-REO
--
PEF1 / 1 Hochvaldová, J.
336.
DisP
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
337.DisPVliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Ústav ekonomie (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 2
--
338.DP
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Kapounek, S.Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM--
PEF
0 / 1
--
339.
DP
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparaceŠevela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
0 / 1
--
340.
DPVliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivitKapounek, S.Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
341.
BP
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firemKajurová, V.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
342.
DPVliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EU
Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD--PEF1 / 1 Rozehnalová, H.
343.
DisP
Vliv nejistoty na investiční aktivitu firem
Ústav financí (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
344.
DisPVliv nejistoty na výnosnost aktiv
Ústav financí (PEF)
D-HPS
D-HPS-F--PEF0 / 1
--
345.DisP
Vliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podniků
Chládková, H.Ústav managementu (PEF)D-EAM--
--
PEF
0 / 2
--
346.
DP
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bank
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF1 / 1 Kovaříková, K.
347.DP
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Lacina, L.Ústav financí (PEF)----
--
PEF
1 / 1
348.
DP
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--
PEF0 / 2--
349.
BP
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Poláchová, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet0 / 1--
350.
DisP
Vliv těhotenství na spotřební chování žen
Ústav marketingu a obchodu (PEF)D-EAM--
--
PEF
0 / 1
--
351.DP
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Mádr, M.Ústav ekonomie (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
1 / 1 Pekárková, M.
352.
DP
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
353.BP
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-HPS
B-EM
--
--
--
--
PEFprohlížet
0 / 2
--
354.DP
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Ústav financí (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
--
PEF
prohlížet
1 / 1
355.
DP
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiÚstav marketingu a obchodu (PEF)
--
----PEFprohlížet1 / 1
356.
DP
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správěÚstav práva a humanitních věd (PEF)--
--
--
PEF
prohlížet
1 / 1
357.BPVplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
358.
DisP
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikovÚstav podnikové ekonomiky (PEF)D-EAM
--
--
PEFprohlížet
0 / 1
--
359.
DP
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformu
Ústav financí (PEF)
N-HPS
--
--
PEF1 / 1 Hájková, M. C.
360.
DP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Ústav informatiky (PEF)
N-II
N-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
2 / 2
Chochula, P.
Šťastná, P.
361.BP
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datech
Přichystal, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEFprohlížet
1 / 2
Košťálová, D.
362.
DP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-SI
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
--
--
PEF
0 / 2
--
363.
BP
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
B-EM
B-II
B-HPS
--
--
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
364.
DP
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / krajiÚstav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-REO
--
PEF
0 / 1
--
365.BPVyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--
PEF
0 / 1
--
366.DP
Využití metod LP při řízení
Holoubek, J.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEFprohlížet
0 / 1
--
367.
DP
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)N-EM
N-EM-ME
--
PEF
0 / 2--
368.BPVyužití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firměDušková, J.
Ústav ekonomie (PEF)
B-EM
B-EM-ME
--PEF
0 / 1
--
369.
DP
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Drexler, D.
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
N-EMN-EM-ME--PEF0 / 1
--
370.DisPVyužití systému ROS pro úlohy adapltivního řízen튝astný, J.Ústav informatiky (PEF)
D-ARI
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
371.
BP
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČR
Ústav financí (PEF)
B-HPS
B-HPS-F
SBFM
PEF
0 / 1
--
372.
DP
Vývoj EET a její fungování v praxiÚstav financí (PEF)N-HPS----
PEF
1 / 1
373.
DP
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-HPS
N-HPS-FIM
SNST
PEF1 / 1 Zálešáková, K.
374.DP
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
0 / 1
--
375.BPVýzkum počítačových znalostí a dovedností v ČRDannhoferová, J.
Ústav informatiky (PEF)
B-EM
--
--
PEF
prohlížet
0 / 1
--
376.BPVýznam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.Ústav ekonomie (PEF)B-HPSB-HPS-F--
PEF
1 / 1 Škára, M.
377.DPVýznam nefinančního výkaznictvíGláserová, J.Ústav účetnictví a daní (PEF)N-HPSN-HPS-UAD
SNZA
PEF
prohlížet1 / 1
378.
DP
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnostiKelblová, H.
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
N-EM
N-EM-ME
--PEF0 / 2--
379.
DP
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
N-EM
N-EM
N-EM-REO
N-EM-ME
--
--
PEF
0 / 2
--
380.
BPWebová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravěÚstav informatiky (PEF)B-SI
B-II
--
--
--
--
PEF
0 / 2--
381.BPWebová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravěHaluza, P.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-SI
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
382.
DP
Youth unemployment in Kenya
Ústav ekonomie (PEF)
N-EMAJ
N-EMAJ-MEAJ--PEF1 / 1 Wangeci, L. W.
383.
DP
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničí
Ševela, M.
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
N-EM
N-HPS
--
--
--
--
PEF
prohlížet
0 / 2
--
384.
DPZdanění a účtování kryptoměn
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPS
N-HPS-UAD
SNZA
PEF
0 / --
--
385.BPZefektivnění přenosu dat na transportní vrstvěSochor, T.
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-AII
B-II-ARI
--
--
--
PEF
prohlížet0 / 1
--
386.
DP
Zero knowledge plagiarism detection
Foltýnek, T.Ústav informatiky (PEF)N-EM
N-II
--
--
--
--
PEF
0 / --
--
387.
BP
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Adamec, V.
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
B-EM
--
--PEFprohlížet
0 / --
--
388.
DP
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
--
--
--
PEF
1 / 1
389.
DP
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Svoboda, P.
Ústav účetnictví a daní (PEF)
N-HPSN-HPS-UAD--PEFprohlížet
0 / 1
--
390.
DisP
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
D-EAM
--
--
PEF
0 / 1
--
391.
BPZpracování obrazu a strojové vidění
Ústav informatiky (PEF)
B-II
B-II-ARI
--
PEF
0 / ----
392.
DP
Zvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítíchSochor, T.Ústav informatiky (PEF)N-SI
N-II
N-SI-EI
N-II-ARI
--
--
PEFprohlížet0 / 1--
393.
BP
Životní cyklus vybraného podniku
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)B-EM----PEFprohlížet
2 / 2