Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | T | U | V | W | Y | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising department
Programme
Field of study
Track
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT
A decision support system for customers
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBEDetails of topic
0 / 5
--
2.
DisT
A methodology for exploiting value potential of digital ecosystems with System Engineering
Department of Informatics (FBE)
D-SIA--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
3.BT
Active employment policy instruments in a firm
Department of Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
4.
DT
Aktuální problémy českého zdravotnictví
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 2
5.
DT
Analysis of contract cheating market in selected country
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)C-EMAJ--
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
6.DT
Analysis of human behaviour using cell phone data
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
----FBE
Details of topic
0 / 1
--
7.DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu
Šťastný, J.
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBEDetails of topic0 / 2--
8.
DisT
Analýza a indentifikace lokálních struktur DNA pomocí metod soft computingu.Department of Informatics (FBE)D-SED-SE-EI--FBE
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Analýza a návrh modulu pro automatizované multiplatformní sdílení a synchronizaci souborůTrenz, O.Department of Informatics (FBE)B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
10.DT
Analýza a návrh optimalizace firemního informačního systému
Trenz, O.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
11.
DT
Analýza a predikce lokálních struktur DNA
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
12.DT
Analýza a vizualizácia bibliografických referencií v službe CORE Reader
Department of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
1 / --
13.
BT
Analýza formální úrovně závěrečných prací na PEFDepartment of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Mitrová, V.
14.
DT
Analýza lidského chování pomocí dat z mobilních telefonů
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Analýza, návrh a implementace modulu informačního systému pro sběr a vyhodnocení podnikových datTrenz, O.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
16.
DT
Analýza provozu a jeho klasifikace podle neobvyklosti provozu
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
17.
DisT
Analýza vícerozměrných obrazových dat v robotice
Farana, R.
Department of Informatics (FBE)
D-ARI----
FBE
Details of topic
0 / 1--
18.
BT
Analyzing the state of digital knowledge and skillsDannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)
B-SIA
B-EMEN
--
--
--
--
FBE
Details of topic0 / 2
--
19.DTAnonymita v informační doběPřichystal, J.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBEDetails of topic0 / ----
20.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Department of Informatics (FBE)
D-SED-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
21.
DisT
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
----
FBE
Details of topic0 / 1--
22.
BT
Aplikace informatiky při řešení ekonomických problémůHaluza, P.Department of Informatics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
23.
DT
Aplikace pro online testování žáků na základních a středních školách
Farana, R.Department of Informatics (FBE)C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic1 / 1
24.
DT
Aplikace teorie portfólia na vybrane trhy
Department of Finance (FBE)
--
----
FBE
Details of topic
2 / 1
25.
BT
Aplikace založené na blockchainuFoltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
26.
DT
Aplikace založené na blockchainu
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
27.
BT
Aplikačně specifická hesla / Více hesel pro jednoho uživatele ve FreeIPA
Jedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
28.
DisT
Application of hierarchical fuzzy expert systems for decision support
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--FBE
Details of topic
0 / --
--
29.
DT
Application of multiple transport connections to improve the response characteristicsDepartment of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIASNAN
FBE
Details of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Application of quantile regression for distribution exploration of income and consumption expenditures
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EMA
D-EAM
D-EMA-BME
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
31.BTApplication-specific passwords / Multiple passwords for one user in FreeIPAJedlička, P.Department of Informatics (FBE)B-SIA
B-SIA-EIA
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
32.DT
Artificial Intelligence in Corporate Financial Management.
Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EM-ME-EN
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
33.
DisT
Automated machine learningDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
34.
DT
Automatic categorization of customer requests
Department of Informatics (FBE)C-SIA----FBE
Details of topic
0 / 5--
35.
DTAutomatická kategorizace zákaznických požadavkůDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
36.
BT
Automatizované sledování konkurence
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5--
37.
BTAutomatizované sledování konkurenceDařena, F.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
38.DisT
Automatizované strojové učení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
D-SE
--
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / 3
--
39.
DT
Automatizované vyhodnocování odpovědí na otevřené otázky v didaktickcýh testech
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / ----
40.DT
Bezobalový prodej na trhu potravin
Stávková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
41.DT
Blockchain based applications
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
----
FBE
Details of topic
0 / --
--
42.DisT
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
Department of Economics (FBE)D-EMA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
43.
DT
Business Intelligence projects
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--FBEDetails of topic
0 / 3
--
44.
DTCenové a produkční strategie podnikůSyrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
----FBEDetails of topic2 / 1
45.
DT
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
46.
DT
Ceny zasílání remitencí. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.Department of Informatics (FBE)C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
C-EPA-FIM
--
--
--
FBE
Details of topic0 / 3
--
47.DT
Ceny zasílání remitencí na příkladu USA. Jejich vývoj a zásadní ovlivňující faktory.
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--FBEDetails of topic
1 / 1
Kaštánek, P.
48.
DT
Climate change impacts and population dynamics (migration)
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
49.
DT
Comparative advantages of the Czech (or Slovak) export in relation to the European Union
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJC-EMAJ-ESEN--FBE
Details of topic
0 / 1
--
50.
DT
Comparison of open-source data mining tools for textual data analysis
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
51.
DisT
Convergence of the Central and Eastern European countries and regions to the Euro area
Department of Economics (FBE)
D-HPSA--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
52.
DT
Convergence Processes in the European Union and Worldwide
Department of Economics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
53.
DTCorporate Financial and Treasury Management 4.0Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME-EN--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
54.
DT
Creation of an instrument for the management of the results of automated tests and their assessment
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
55.DT
Čínské přímé zahraniční investice
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM--FBE
Details of topic
1 / 1 Rýdl, J.
56.
DisTDaňová konkurence v oblasti spotřebních daníDavid, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
57.
DisT
Decentralisation and the Ghananian economy: Harnessing the Economic Potential of the Eastern Region of Ghana As a Panacea Towards Achieving The Sustainable Development GoalsŽivělová, I.
Department of Business Economics (FBE)
D-EMNG
--
--
FFWT
Details of topic
1 / 1
58.
DisT
Decoy pricing - možnosti využití při tvorbě marketingové a komunikační strategie
Kubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)D-EAM
--
--FBEDetails of topic0 / 1
--
59.
DisT
Determinanty kapitálové struktury firem
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
--FBEDetails of topic
1 / --
Zelená, M.
60.DisTDigitální dvojčata v technologiích podporující chytrá řešeníDepartment of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
61.
DT
Discrimination in the Labor MarketFranc, A.Department of Economics (FBE)C-EMAJ----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Diversity leadership
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EMA
D-EAM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
63.DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat
Dařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
----
FBE
Details of topic
0 / --
--
64.
DisT
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových datDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
----
FBE
Details of topic
0 / 3--
65.
DisT
Dolování znalostí z textových datDařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SE----FBEDetails of topic
0 / 3
--
66.
BT
Dopad omezení obchodu s Čínou na automobilový průmysl
Dušková, J.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
67.
BT
Dopad pandemie na hotelové službyRyglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
------FBEDetails of topic
1 / 1
68.DTDopad programu „Antivirus“ na státní rozpočet (obsazeno)Otavová, M.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
Details of topic
1 / 1
Nesvadbová, R.
69.DisT
Dopady cenové volatility komodit na makroekonomické ukazatele zemí komodity vyvážející
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM----FBE
Details of topic
0 / 1
--
70.DTDopady ekonomické krize na daňové příjmy obcíGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
1 / 1
71.
DT
Dopady implementace Českého systému kvality služeb
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEDetails of topic1 / 1
72.BTDopady přijetí Eura na cenu nemovitostíŽáková, K.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EMB-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
73.DisTDopady zahraničních investic do automobilového průmyslu v zemích střední a východní EvropyAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
74.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
75.DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)
Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
76.
DisT
Dopady zavedení eura na ekonomiku ČR ( Impacts of the introduction of the euro on the Czech economy)Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
77.
DT
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice
David, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBEDetails of topic1 / 2
78.
DT
Dopady změny klimatu a populační dynamika (migrace obyvatel)
Stojanov, R.Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-ES
C-EM-REO
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
79.DT
Dostatečnost opravných položek bank v kontextu současného vývoje
Gláserová, J.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
Details of topic
1 / 1 Odstrčilová, R.
80.DT
Důchodový systém ČR ve výhledu budoucího demografického vývoje
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
81.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)B-EAM----
FBE
Details of topic0 / 2
--
82.
BT
Early Retirement Age and the Shadow Economies of Central European Countries
Department of Economics (FBE)B-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
83.DT
Economic and social consequences of internal migration in the P. R. C.
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
--
--FBEDetails of topic
1 / 1
84.
DT
Economic consequences of (un)ethical behaviorDepartment of Informatics (FBE)C-EMAJ--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
85.
DT
Economic development of a selected country in a selected period
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
----FBE
Details of topic
0 / 1
--
86.
DT
Economic impacts of international migration. RemitenceDepartment of Informatics (FBE)C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
87.DTEconomic impacts of international migration. Remitence
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
88.
DisT
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daněDavid, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
89.
DisT
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na zvýšení zaměstnanosti ve vybraných regionech
Department of Business Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
90.
BT
Efficiency of selected business functions in relation to solving the identified economic problem of a particular economic entity, involving EU public financial resources.
Department of Business Economics (FBE)
B-EMEN
B-EMEN-MEEN
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
91.
DTEkonometrické modelování produkční funkce pro zvolené odvětvíForbelská, M.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 3
--
92.
BT
Ekonomická výkonnost podnikůSyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)B-EM----FBE
Details of topic
0 / 1
--
93.
DisT
Ekonomické a právní podmínky podnikání v EU se zaměřením na daňovou problematikuMachová, Z.Department of Business Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
94.DT
Ekonomické aspekty vertikálních kartelů
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBEDetails of topic
1 / 1
Hajduch, T.
95.
BTEkonomické aspekty zelené energieBenada, L.
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFMFBEDetails of topic0 / 1
--
96.
DT
Ekonomické dopady mezinárodní migrace. Remitence
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
97.
DTEkonomické dopady mezinárodní migrace. RemitenceStojanov, R.Department of Informatics (FBE)
C-EPA
C-EPA
C-EPA
C-EPA-FIM
C-EPA-UAD
C-EPA-PA
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
98.DT
Ekonomické dopady mimořádného opatření vlády v roce 2020 na gastronomické zařízení
Department of Management (FBE)C-EM--
--
FBEDetails of topic
1 / 1
99.
DT
Ekonomika versus politika
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
SNST
FBEDetails of topic
0 / 1
--
100.
DT
Elektronická evidence tržeb v České republice
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
101.
BT
Energetická politika EUStrejček, P.Department of Finance (FBE)----SBPEFBE
Details of topic
0 / 3
--
102.DTEnergetická politika EUDepartment of Finance (FBE)C-EPA
C-EM
C-EPA-FIM
--
SNAF
--
FBEDetails of topic
0 / 3
--
103.DTEnergetická politika EUDepartment of Finance (FBE)C-EM
C-EPA
--
C-EPA-FIM
--
SNFR
FBE
Details of topic
0 / 3
--
104.
DT
Entering foreign markets - investment plans, business plans, financial budgets
Department of Business Economics (FBE)
C-EPA
C-HPSA
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 2
105.
DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvojStojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EM
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
106.
DT
Environmentální migrace a ekonomický rozvoj
Department of Informatics (FBE)
C-EPA
--
--FBEDetails of topic
0 / 2
--
107.
DisT
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--FBEDetails of topic0 / 1
--
108.DTEnvironmetální prvky provozu silničních vozidel v zemích Evropské unie (obsazeno Bobčíková Petra)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
----
FBE
Details of topic
1 / 1 Bobčíková, P.
109.
BTEvaluation and financing of foreign investment projects
Department of Business Economics (FBE)
B-HPSA
B-EPA
B-EM
B-EMEN
--
--
--
--
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
110.
BTEventy a jejich role v rozvoji cestovního ruchuDepartment of Management (FBE)
B-EM
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Pernicová, M.
111.BTEvropská integraceStrejček, P.Department of Finance (FBE)
B-EAM
----
FBE
Details of topic
0 / 3
--
112.DT
Export of commodities in African country
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMAJ----FBE
Details of topic
0 / 1
--
113.
DT
Externý audit ako nástroj na zníženie hospodárskej kriminality v podniku
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UADSNZAFBE
Details of topic
1 / --
114.
DT
Faktory ovlivňují porodnost
Žáková, K.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME--FBEDetails of topic
0 / 1
--
115.
DT
Faktory ovlivňující cenu nových bytů v Česku (v Praze)
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 2--
116.
DT
Faktory ovlivňující rozhodnutí o implementaci chatbota v malých a středních podnicích
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO--FBE
Details of topic
1 / 1
117.
DTFaktory ovplyvňujúce spokojnosť obyvateľstva krajín EurópyStaňková, M.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
----
FBE
Details of topic
1 / --
118.
DT
Faktory ovplyvňujúce tržby v odvetví právnych a účtovníckych činností v ČR
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
119.DTFaktory ovplyvňujúce výdavky na zdravotnú starostlivosť vo vybraných krajináchStřelec, L.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EPAC-EPA-FIMSNSTFBE
Details of topic
1 / 1
120.
BT
Faktory rozvoje crowdfundinguKouba, L.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
121.
DisT
Faktory rozvoje podnikání v cestovním ruchu v regionech
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
122.
DisT
Financial cycle, identification, determinants, synchronisation with economic cycle, stabilisation instruments of macroeconomic policies
Department of Finance (FBE)
D-HPSA
D-HPSA-FA
--FBEDetails of topic0 / 1--
123.DisTFinanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyDepartment of Finance (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
124.
DisT
Finanční cyklus, jeho měření, role při výskytu finanční krize, synchronizace s hospodářským cyklem, stabilizační možnosti hospodářské politikyKučerová, Z.
Department of Finance (FBE)
D-EPAD-EPA-F--
FBE
Details of topic
0 / 1--
125.
DT
Finanční dostupnost bydlení v ČRStávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Dudová, M.
126.
DT
Finanční gramotnost v ČRBenada, L.
Department of Finance (FBE)
C-EM
C-EM-ME
SNGL
FBE
Details of topic
4 / 1
Skalská, N.
Mesarčová, E.
Řídká, L.
Havlíková, J.
127.DisT
Finanční kontrola ve veřejné správě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--FBE
Details of topic
0 / 2
--
128.
DisT
Fiscal federalism: Formulary apportionment of common consolidated corporate tax base in federal economies.Lacina, L.
Department of Finance (FBE)
D-EPA----FBEDetails of topic0 / 1--
129.
DisT
Fiskální integrace a konvergence v Evropské uniiRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
130.
DisT
Framing efekt - možnosti jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní stretegieDepartment of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
131.
DT
Framing efekt a jeho využití při tvorbě marketingové a obchodní strategie
Kubíčková, L.Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
1 / 1
132.
BTFungování úrokového kanálu transmisního mechanismu ve vybrané zemiDepartment of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic1 / 1 Januška, A.
133.
DT
Fuzzy control application
Department of Informatics (FBE)C-SIAC-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
134.DTFuzzy control systemFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
135.
BT
Gamifikace akademické etiky
Henek Dlabolová, D.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBEDetails of topic1 / 1
136.
DisT
General topic for D-SI
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
D-SIA
D-SIA-EIA
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
137.DTGhostwriting detectorFoltýnek, T.Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBEDetails of topic
0 / 3
--
138.
BT
Ghostwriting detector
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
139.
DT
Global effectiveness of companies
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
F-EXC
C-HPSA
--
--
--
--
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
140.
DT
Hodnocení efektivnosti vybraného sektoru v zemích EU
Staňková, M.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
141.
DT
Hodnotenie konkurenceschopnosti destinácieRašovská, I.Department of Management (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
142.
DisTHospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.Fuchs, K.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
143.
BT
Hospodářské cykly: deskripce, datování, příčiny, důsledky, formy stabilizaceRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
144.
DisT
Hospodářské cykly: příčiny, důsledky, formy stabilizace
Rozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
145.
BT
Hospodářský vývoj vybrané země ve zvoleném obdobíKouba, L.Department of Economics (FBE)B-EM----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
146.
DTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUDepartment of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
147.
DisTHromadění likvidity v bankovních systémech zemí EUDepartment of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
Details of topic
0 / 1--
148.DT
Human resources competencies for the industrial revolution 4.0
Stojanová, H.
Department of Management (FBE)
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
149.DTChange management
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
SNPM
FBEDetails of topic1 / 1
150.
DT
Chování spotřebitele na trhu jazykových škol v Brně
Kormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO
--
FBEDetails of topic
1 / 1
151.
DTChování spotřebitele na trhu kavárenKormaňáková, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EMC-EM-REO--FBEDetails of topic
1 / --
Fojtíková, K.
152.
DT
Chování spotřebitele na trhu se zakázkovou tvorbou kosmetiky
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
153.DTChování spotřebitele na trhu s elektronikouMelichar, O.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic1 / 1 Benáčková, K.
154.
DT
Chování spotřebitele na trhu s Fair Trade produkty
Kormaňáková, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEDetails of topic
1 / 1
Zobačová, L.
155.
DT
Chování spotřebitele na trhu s krmivy pro psy
Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-REO--FBE
Details of topic
1 / 1 Sokol, F.
156.
DT
Chování spotřebitele na trhu s mobilními telefony
Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--
FBEDetails of topic1 / 1
157.
DT
Chování spotřebitele na trhu s ovocnými sirupyDepartment of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBEDetails of topic1 / 1 Kučera, P.
158.
DT
Chování spotřebitele na trhu s přírodní kosmetikouZáboj, M.
Department of Marketing and Trade (FBE)
------
FBE
Details of topic
1 / 1
159.DTChování spotřebitele při výběru fitness centra v BrněMelichar, O.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--FBEDetails of topic
1 / 1
Motal, J.
160.
DTChování spotřebitele při výběru letní dovolenéMelichar, O.
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
----
FBE
Details of topic
1 / 1
161.
DT
Chování spotřebitelů na trhu s divadelní kulturouStávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
--
FBE
Details of topic1 / 1 Tulková, M.
162.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-SEC-SE-EI--FBE
Details of topic
0 / 2
--
163.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM-ES
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
164.
DT
Chytrá migrace. Digitální technologie a migrace obyvatel
Stojanov, R.Department of Informatics (FBE)C-EPA
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
165.DTIdentifikace finanční krize podnikuŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
166.
DT
Identifikace podobných zařízení vzhledem k chování na datové síti
Jedlička, P.Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
167.
BTImpact of FDI flow on the Czech economic growth (možno i v ČJ)
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EMEN
B-EM-ME
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
168.
DisT
Impact of institutions on economic indicators.Kouba, L.Department of Economics (FBE)
D-EMA
----FBEDetails of topic
0 / 2
--
169.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
170.
DT
Impacts of climate change and adaptation strategies
Stojanov, R.
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
171.
DT
Individuální téma
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
172.
DTIndustrialization, economic growth and health conditions in GhanaRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
C-EMAJ
--
--FBEDetails of topic1 / 1
173.
DisT
Industry and work 4.0Department of Law and Social Sciences (FBE)D-EAM
D-EMA
--
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
174.DisT
Influence of Brexit on the British economy.
Department of Finance (FBE)
D-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
175.BTIntegrace modulu do podnikového informačního systému
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
176.
BT
Intenzita obchodu s vybranými komoditami mezi zeměmi Evropské unie
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EPA
B-EM-ME
B-EPA-F
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
177.
BTInteraktivní mapa investičních akcí
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
178.
BT
Interaktivní 3D model kulturního zařízení
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
179.BTInteraktivní 3D model úřaduDannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
180.
BT
Internet věcí IoTDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI--
FBE
Details of topic0 / ----
181.
DT
Intrinsic Plagiairsm Detection
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SIA
--
--
--
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
182.
BT
Investice do dlužných cenných papír
Department of Finance (FBE)
B-EPAB-EPA-FSBFMFBE
Details of topic
0 / 1
--
183.BT
Investiční projekty podniků
Department of Business Economics (FBE)B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
184.
BT
Jsou klimatické kluby řešením otázky černého pasažérství v oblasti úmluv o životním prostředí?
Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic0 / 2--
185.BTJsou současné preference udržitelné?Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
186.
DT
Komparace daňového zatížení příjmů ze závislé činnosti a příjmů ze samostatné činnostiGrásgruber, M.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
2 / 1
Suchý, D.
Hojačová, E.
187.
DT
Komparace zdaňování příjmů a vliv na ekonomiku v České republice a na Slovensku (obsazeno)
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UAD
SNZA
FBEDetails of topic1 / 1
188.DisT
Komparácia ukazovateľov výkonnosti s cieľom získavania konkurenčných výhod v podnikateľskom prostredí
Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EAM----FBE
Details of topic
0 / 1
--
189.
DisTKonvergence ekonomik zemí Evropské unieAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
190.
DisT
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Department of Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
191.DT
Kritická reflexe paternalismu v teoriích managementu a v ekonomické teorii
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
--
C-EM-ME
SNES
SNGL
SNPM
SNST
FBE
Details of topic
0 / 1
--
192.BT
Kvalita služeb vybraného ubytovacího zařízení
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
193.
DT
Likvidita bank v zemích V4Department of Finance (FBE)
--
--
--FBE
Details of topic
0 / ----
194.
DT
Limity a bariéry podnikaní v cestovním ruchu v regionech
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
1 / 2
195.
BT
Management a leadership v názorech manažerů
Šerá, E.
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
196.
DT
Managerial simulator
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)C-SIA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
197.DT
Manažerský simulátor
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 5
--
198.
DT
Marketingová doporučení pro konkrétní podnikatelské odvětvíŠácha, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
199.
DT
Marketingová komunikace zaměstnavatele zaměřená na nábor pracovníků obchodního oddělení
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO--
FBE
Details of topic1 / 1 Padalíková, S.
200.BT
Metody fuzzy řízení
Farana, R.Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
Details of topic0 / 2--
201.
DT
Metody fuzzy řízeníFarana, R.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
202.
DT
Mezinárodní environmentální dohody z perspektivy teorie her
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
203.
BT
Mezinárodní politická ekonomieStrejček, P.Department of Finance (FBE)B-EPA
B-EPA-F
SBPEFBE
Details of topic
0 / 3
--
204.
DisT
Mining and using context-specific knowledge hidden in text data
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
--
--
FBE
Details of topic0 / ----
205.DisT
Mining knowledge from texts
Department of Informatics (FBE)
D-SE--
--
FBE
Details of topic
0 / 3
--
206.
DT
Modelování - nástroj poznání a řešení problémů
Holoubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM
--
C-EM-ME
C-EM-AFE
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
207.BT
Modifikace backendu systému Anton
Henek Dlabolová, D.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBEDetails of topic0 / 1
--
208.
DisT
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxiDavid, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
Details of topic
0 / 1--
209.
DT
Možnosti využití metody kritické cestyHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
210.DTMožnosti změn daňového systému v reakci na řízený útlum ekonomikyNerudová, D.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic0 / 2--
211.
DisTNákladový controlling a jeho uplatnenie v procese optimalizácie podnikových zdrojovHurná, S.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
212.DT
NASA and the media gap
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EMAJ
C-EM-ME
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
213.
DisTNasazení neuronových sítí v podnikových aplikacíchDepartment of Informatics (FBE)D-SE
D-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
214.
DT
Návrh a implementace modulu pro detekci a korekci typografických jevů
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / ----
215.BT
Návrh internetové marketingové strategie pro zvolený subjekt
Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-EM--
--
FBEDetails of topic
0 / 4
--
216.
BT
Návrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.
Dannhoferová, J.Department of Informatics (FBE)B-EAM
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
217.
BTNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--FBE
Details of topic
1 / 1
218.
BTNávrh internetovej marketingovej stratégie pre štúdio Yoga House z.s.Dannhoferová, J.
Department of Informatics (FBE)
B-EAM
--
EBMM
FBE
Details of topic
0 / 1
--
219.DTNávrh na zdanění letecké dopravy
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
220.BTNávrh prodeje včetně způsobu zajištění distribučních cestStojarová, Š.Department of Marketing and Trade (FBE)--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
221.
DisT
Návrh rozpočtu eurozóny: ekonomické a politické souvislosti (Proposal of eurozone budget: economic and political feasibility)
Department of Finance (FBE)D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
222.BTNávrh řešení konkrétního ekonomického problému vybraného podnikuMelicharová, A.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM-ME
B-EM-AFE
B-EPA-F
B-EM-TM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
223.
DT
Návrh řízení vybrané soustavy pomocí LabVIEW a cRIO
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-II-CAI
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
224.
BT
Návrh strategie on-line komunikace pro cestovní kancelář
Zerdaloglu, S.
Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
225.
BTNavrhnutí strategie pro vybraný podnik
Department of Management (FBE)
B-EM----
FBE
Details of topic
3 / 1
226.DTNew challenges of strategic management in perspective of industrial revolution 4.0Stojanová, H.Department of Management (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
2 / 2
Doan, M. N. H.
Nguyen, C. D. X.
227.
DisT
New methods of interaction with digital information in augmented reality
Department of Informatics (FBE)
D-SIA
----FBE
Details of topic
0 / 3
--
228.
DisT
Nové metody interakce s digitálními informacemi v rozšířené realitě
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SE
D-ARI
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 3
--
229.
DisT
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejištěRybička, J.
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--FBEDetails of topic0 / --
--
230.
DisT
Nové metody modulárního řízení digitálního kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
231.
DisT
Nové metody modulárního řízení modelového kolejiště
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
232.
DisT
Obecné téma pro D-SIDepartment of Informatics (FBE)D-SE
D-SE-EI
--FBE
Details of topic
0 / ----
233.
DisT
obecné téma pro studenta programu Ekonomika a managementStávková, J.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
--
--
FBEDetails of topic0 / ----
234.
DT
Odvody na sociální pojištění ve vazbě na výši starobního důchodu
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPAC-EPA-UADSNZAFBE
Details of topic
1 / --
235.
BT
Ochrana soukromí člověka v podnikání obchodní společnosti se zaměřením na marketing
Department of Law and Social Sciences (FBE)
B-EAM--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
236.
DTOchrana spotřebiteleDepartment of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBEDetails of topic
1 / 1
Pinďáková, M.
237.
DisT
Open Information Extraction for less researched languages
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)D-SIAD-SIA-EIA--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
238.
DisT
Open Information Extraction pro méně prozkoumané jazyky
Department of Informatics (FBE)
D-SE
D-SE-EI
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
239.DTOptimalizace struktury výroby podnikuDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMC-EM-ME--FBE
Details of topic
0 / 2
--
240.
DT
Optimalizace výrobní struktury konkrétního podniku
Šácha, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEDetails of topic0 / 1--
241.
DT
Optimalizace zásob konkrétního podniku
Šácha, J.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
242.
DTOvěření výsledků finančního modelu, popř. jiných doporučených hodnot na podmínkách české ekonomikyŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
243.
DisT
Plýtvání potravin v domácnostechDepartment of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
244.
DT
Plýtvání potravinami v bezobalové domácnosti
Department of Marketing and Trade (FBE)C-EM
C-EM-ME
--
FBEDetails of topic0 / 1--
245.
BT
Podnikatelský záměr v oblasti průmyslu, obchodu a dalších služebŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EM--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
246.DisT
Pojetí mechanismu trhu v institucionální ekonomii.
Department of Economics (FBE)
D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
247.
BT
Pokročilý cenový srovnávač
Dařena, F.Department of Informatics (FBE)
B-SE
----FBE
Details of topic
1 / 5
Chuprina, O.
248.
DTPolarizace na trhu práce: USA versus EUFranc, A.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
249.
DT
Polarizace na trzích práceRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Malůšová, A.
250.DT
Politika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČR
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
251.DTPolitika hospodářské soutěže a její vliv na chování firem v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--
FBE
Details of topic
3 / 1
Nováčková, D.
Stloukal, A.
Pospíšil, P.
252.DisTPoptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikálySyrovátka, P.
Department of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
253.
DT
Porovnání open-source nástrojů pro strojové učení s ohledem na zpracování velkých objemů textových dat
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--FBEDetails of topic
0 / 5
--
254.BT
Portálové řešení pro obce a města
Špendel, Z.Department of Informatics (FBE)B-SE----FBE
Details of topic
0 / 1
--
255.
DT
Pozice českého tradičního obchodu na maloobchodním trhuDepartment of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-REO--FBEDetails of topic
1 / 1
256.DisT
Predikce akciových trhů v obdobích krizí
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBEDetails of topic0 / 1--
257.
BT
Príjmová a spotrebná nerovnosť vo vybraných krajinách
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
258.
DT
Problematika převodních cen z pohledu srovnatelnosti
Solilová, V.Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--FBEDetails of topic1 / 3
259.
BTProblematika realitního trhuStrejček, P.
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBPE
FBEDetails of topic
0 / 3
--
260.DTProduktivita práce a mzdy v České republiceKajurová, V.Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBE
Details of topic
1 / 1
261.
DTProfil zákazníka slevových portálů v oblasti služeb cestovního ruchuDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--FBE
Details of topic
1 / 1
262.BT
Profil zákazníka vinárskeho cestovného ruchu na Južnej Morave
Ryglová, K.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
263.
DT
Projekty Business Intelligence
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 3--
264.DTProtekcionismus spotřebních daní v zemích EUDepartment of Accounting and Taxes (FBE)C-EPAC-EPA-UAD--FBEDetails of topic1 / 1
265.DTPříjmová situace a životní podmínky zemědělských domácností
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--FBEDetails of topic
1 / 1
266.
BT
Přímé zahraniční investice ve vybrané zemi
Department of Economics (FBE)
B-EPAB-EPA-F
--
FBEDetails of topic
1 / 1
267.
DisT
Přínos malých a středních podniků pro rozvoj vybraného regionuDepartment of Business Economics (FBE)D-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
268.
DT
Působení vybraného vlivu na zvolené odvětvíMelicharová, A.Department of Business Economics (FBE)C-EM
C-EM
C-EM-ME
C-EM-REO
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
269.BTPůsobení vybraného vnějšího vlivu na hospodaření podnikuMelicharová, A.Department of Business Economics (FBE)B-EM
B-EPA
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM
B-EM-TM
B-EPA-F
B-EM-AFE
B-EM-SE
B-EM-TM
B-EM-ME
--
--
--
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / 1
--
270.
DTQuality management system
Department of Management (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic1 / 1 Oppong, E.
271.DisT
Reforma eurozóny: role fiskální politky v měnové unii.
Lacina, L.Department of Finance (FBE)D-EPA
--
--
FBE
Details of topic0 / 1--
272.
DT
Reformy institucí pracovního trhu v zemích OECD
Franc, A.Department of Economics (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
273.
DT
Reformy veřejných financí ve Skandinávii
Kouba, L.
Department of Economics (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
274.BT
Rekonstrukce a analýza síťového provozu
Jedlička, P.
Department of Informatics (FBE)
B-SE
B-II
B-SE-EI
B-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
275.DisTRelace nominální a efektivní sazby daní z příjmůDavid, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPAD-EPA-F
--
FBEDetails of topic0 / 1--
276.
DisTRelationship of nominal and effective tax rates on incomeDepartment of Accounting and Taxes (FBE)D-HPSA
D-EMA
D-HPSA-FA
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
277.
DT
Remittance flows prices. The development and fundamental influencing factors.Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA
C-HPSA-VSA
C-HPSA-FIMA
C-HPSA-UADA
--
--
--
FBE
Details of topic0 / 3
--
278.
DT
Remittance sending prices. Their development and fundamental influencing factorsDepartment of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-ESEN
C-EMAJ-MEEN
--
--
FBE
Details of topic0 / 2
--
279.
DT
Remittances flows prices. The development and fundamental influencing factors.
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 3--
280.BT
Ropa jako klíčový faktor ekonomického růstu
Benada, L.Department of Finance (FBE)
--
----FBE
Details of topic
0 / 1
--
281.DTRozdělení příjmů domácností v ČRAdamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
282.
BT
Rozpočet obce
Department of Law and Social Sciences (FBE)
----
--
FBEDetails of topic5 / 5 Olšarová, B.
Ošmerová, K.
Prudíková, Z.
Sýkorová, J.
Pospíchalová, M.
283.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí kolaborativního robotického rameneDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
284.
BT
Řešení vybrané úlohy pomocí robotického ramene Fanuc
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
285.
DT
Řízení integračních soustav
Department of Informatics (FBE)
C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBEDetails of topic0 / 1--
286.
DTŘízení rizik v agilních projektech ITRábová, I.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
287.DisTŘízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
----
FBE
Details of topic0 / 1
--
288.
BTŘízení točny v digitálním modelu kolejištěRybička, J.Department of Informatics (FBE)
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 2--
289.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migrationDepartment of Informatics (FBE)C-SIA
C-SIA-EIA
--
FBE
Details of topic0 / 2
--
290.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Department of Informatics (FBE)
C-HPSA
--
--FBEDetails of topic
0 / 2
--
291.
DT
Smart migration. Digiatal technologies and human migration
Department of Informatics (FBE)
C-EMAJ
C-EMAJ
C-EMAJ-MEEN
C-EMAJ-ESEN
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
292.DTSoftwarové projekty a jejich odhady
Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
293.
DT
Softwarové projekty a jejich odhady
Rábová, I.
Department of Informatics (FBE)
C-SE----
FBE
Details of topic
0 / 2
--
294.DisT
spotřební chování generace Y
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM----FBE
Details of topic
0 / 1
--
295.
DT
Spotřební chování na trhu s alkoholickými nápojiDepartment of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO--FBE
Details of topic
1 / 1 Paríšková, A.
296.
BT
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
297.
DT
Spravedlnost - klíčový aspekt mezičasové volby týkající se životního prostředí.Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic1 / 1 Kuchaříková, I.
298.BTStátní dluh a souvislosti jeho vývoje v ČRFuchs, K.Department of Economics (FBE)
B-EPA
----FBEDetails of topic0 / 1
--
299.
DisTSystém poptávkových rovnic v rámci spotřebního koše domácnostíDepartment of Business Economics (FBE)
D-EAM
--
--FBEDetails of topic0 / 1--
300.
DT
Systém pro podporu odhadování v agilních softwarových projektech
Rábová, I.Department of Informatics (FBE)
C-SE
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
301.
DT
Systém pro podporu rozhodování zákazníkaDařena, F.
Department of Informatics (FBE)
C-SE
----
FBE
Details of topic
0 / 5
--
302.
DT
Technické rezervy komerčních pojišťoven
Gláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
Details of topic
1 / 1
303.
DisT
Technological transformation, job polarization and income inequalityRozmahel, P.
Department of Economics (FBE)
D-EPA
D-EMA
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
304.DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)D-EPA--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
305.
DisTTechnologická transformace, polarizace trhu práce a příjmová nerovnostRozmahel, P.Department of Economics (FBE)
D-EAM
----
FBE
Details of topic0 / 1--
306.
DT
Tendence vývoje úspor a investic v podmínkách české ekonomiky
Department of Economics (FBE)C-EPA
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
307.DisTTeoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Department of Economics (FBE)
D-EM
D-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 1--
308.
DT
Testing of system for source code plagiarism detection
Foltýnek, T.Department of Informatics (FBE)C-SIA--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
309.
DisT
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Department of Economics (FBE)
D-EPA
----
FBE
Details of topic
0 / 1
--
310.BT
Testovanie stability spotrebných výdajov v krajinách V4
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
311.
DT
The creditworthiness of a consumer
Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EMAJ----FBE
Details of topic
1 / 1
312.DT
The effects of devolution on sustainable development in Kenya
Issever Grochová, L.
Department of Economics (FBE)
C-EMAJ----FBE
Details of topic
1 / 1
Kiplagat, G.
313.
DT
The Relationship Between Technological Innovation and Employment in the Labour Market of Czech RepublicDepartment of Economics (FBE)C-EMAJ--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
314.
BT
The Role of Foreign Capital Inflow on the Economy of Ghana
Department of Economics (FBE)B-EMEN
B-EMEN
--
B-EMEN-MEEN
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
315.
BTTransformace firmy, popř. výrobního programu a její financováníŠevela, M.
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
316.BT
Trh s elektrickou energií v ČR
Benada, L.Department of Finance (FBE)--
--
--FBE
Details of topic
1 / 1
Jestřebecký, J.
317.
DT
Tvorba nástroje pro správu výsledků automatizovaných testů a jejich vyhodnoceníTrenz, O.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
C-II-CAI
C-SE-EI
--
--
FBE
Details of topic1 / 1
318.
DT
Účetní a daňové aspekty kryptoměn
Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
1 / 1
319.
DT
Účetnictví v zemědělství (či lesnictví) zobrazující změny v hodnotě biologických aktiv
Svoboda, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
320.
DisT
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejůDavid, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
Details of topic0 / 1
--
321.
DisT
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionech v kontextu výběru destinace.
Ryglová, K.
Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
----FBE
Details of topic
0 / 1
--
322.
DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Department of Management (FBE)C-EMC-EM-REO--
FBE
Details of topic0 / 1
--
323.
DT
Ukazatele výkonnosti hodnototvorných procesů v obchodní společnosti
Department of Management (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
324.
DisT
Uplatnění projektového řízení v destinačním managementu
Department of Management (FBE)
D-EAM
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
325.
DTUsability of alternative sources of financing (development capital, mezzanine financing, collective investment) for establishing and developing of SMEs in the early stages of their life cycle and the impact of these sources of capital on the financial performance of economic entities in selected industry.
Department of Business Economics (FBE)
--
--
--FBEDetails of topic0 / 1--
326.DTUse Case Study of a Small Music Band - Legal ModelsDepartment of Law and Social Sciences (FBE)C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Škutová, I.
327.DisTÚspěšnost fúzí a akvizicí: regulace prostředí a makroekonomické šoky
Department of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
328.
DTVerification of the Marhall - Lerner condition in African countriesAdamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMAJ
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
329.
DisT
Vertikální cenové transmiseSyrovátka, P.Department of Business Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic0 / ----
330.
BT
Vizualizace algoritmů ztrátové komprese dat
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
B-II-CAI
B-SE-EI
--
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
331.
BT
Vliv behaviorální pozornosti na kapitálový trh: Evidence z Google Trends
Stejskalová, J.Department of Finance (FBE)B-EPA--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
332.BTVliv behaviorální pozornosti v oblasti finančních ukazatelů na kapitálový trh: Evidence z Google TrendsStejskalová, J.
Department of Finance (FBE)
B-EPA
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
333.BTVliv ceny emisních povolenek na snižování emise skleníkových plynů
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EMB-EM-ME
--
FBEDetails of topic
0 / --
--
334.DTVliv faktorů kvality destinace na loajalitu návštěvníkůDepartment of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EMC-EM-ME
--
FBEDetails of topic
2 / 2
335.
DTVliv "Ikea" efektu na spotřebitele generací Y a ZKubíčková, L.
Department of Marketing and Trade (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBE
Details of topic
1 / 1
336.
DisT
Vliv implementace CSR aktivit v dobách ekonomických krizí
Department of Finance (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
337.
DisT
Vliv institucí na vybrané ekonomické ukazatele
Kouba, L.Department of Economics (FBE)D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2--
338.
DT
Vliv institucionálního prostředí na úspěšnost fúzí a akvizicí
Kapounek, S.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
339.DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem – mezinárodní komparace
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
340.
DT
Vliv institucionálního prostředí na výkonnost firem při implementaci CSR aktivit
Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
341.
BT
Vliv monetární politiky na ekonomickou situaci firemKajurová, V.
Department of Economics (FBE)
B-EMB-EM-ME--FBE
Details of topic
0 / 1
--
342.
DT
Vliv negativních externalit způsobených dopravou na lidské zdraví v zemích EUDepartment of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD--
FBE
Details of topic
1 / 1
343.
DisTVliv nejistoty na investiční aktivitu firemDepartment of Finance (FBE)
D-EAM
----FBEDetails of topic
0 / 1
--
344.
DisT
Vliv nejistoty na výnosnost aktivDepartment of Finance (FBE)
D-EPA
D-EPA-F
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
345.DisTVliv nejvýznamnějších manažerských komponent na konkurenceschopnost podnikůDepartment of Management (FBE)
D-EAM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
346.
DT
Vliv nízkých úrokových sazeb na ziskovost bank
Department of Economics (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic1 / 1
347.DT
Vliv obalu a etikety na rozhodování spotřebitelů při nákupu produktů s obsahem hmyzího proteinu.
Department of Finance (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1 Satrapová, S.
348.DT
Vliv spokojenosti obyvatel na objem zaplaceného pojistného
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBE
Details of topic
0 / 2
--
349.
BT
Vliv systému odměňování na vybrané ukazatele hospodaření podniku
Poláchová, M.Department of Business Economics (FBE)B-EM----
FBE
Details of topic
0 / 1--
350.DisTVliv těhotenství na spotřební chování ženTurčínková, J.Department of Marketing and Trade (FBE)
D-EAM
----FBE
Details of topic
0 / 1
--
351.
DT
Vliv vládní nestability na vývoj investičního cyklu v zemích EU
Department of Economics (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM
--
FBEDetails of topic
1 / 1
Pekárková, M.
352.
DT
Vliv vybraného faktoru okolí firem na jejich výkonnost
Ševela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
353.
BT
Vliv vybraného opatření hospodářské politiky ČR na vybraný podnik
Department of Business Economics (FBE)
B-EPA
B-EM
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
354.DT
Vliv vzájemného vztahu firmy a banky na úvěrové financování firmy
Kapounek, S.Department of Finance (FBE)
C-EPA
C-EPA-FIM--FBE
Details of topic
1 / 1
355.
DT
Vnímání privátních značek u spotřebitelů v Jihomoravském krajiZáboj, M.Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
356.
DT
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Department of Law and Social Sciences (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Prokopcová, K.
357.BT
Vplyv indikátora ekonomického sentimentu na spotrebné výdaje v krajinách V4.
Vančová, T.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
358.
DisT
Vplyv motivácie zamestnancov na ukazovatele výkonnosti podnikov
Hurná, S.Department of Business Economics (FBE)D-EAM--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
359.
DT
Výhled penzijního systému s ohledem na aktuální penzijní reformuKupčík, P.
Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
360.
DT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechPřichystal, J.
Department of Informatics (FBE)
C-II
C-SE
--
--
--
--
FBE
Details of topic2 / 2 Chochula, P.
Šťastná, P.
361.
BT
Vyhledávání znalostí v nestrukturovaných textových datechDepartment of Informatics (FBE)B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 2
Košťálová, D.
362.
DT
Vyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnosti
Department of Business Economics (FBE)
C-SE
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
363.BTVyhodnocení efektivity zajišťování vybrané podnikové činnostiŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
B-EM
B-II
B-EPA
--
--
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
364.
DT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-REO
--
FBEDetails of topic0 / 1
--
365.
BT
Vyhodnocení kvality restauračních zařízení ve vybrané oblasti / kraji
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)B-EM
B-EM-ME
--
FBE
Details of topic0 / 1
--
366.DTVyužití metod LP při řízeníHoloubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EMC-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
367.
DT
Využití metod operačního výzkumu při řízení podniku
Holoubek, J.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM-ME--FBEDetails of topic0 / 2--
368.
BT
Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti ve firmě
Department of Economics (FBE)B-EM
B-EM-ME
--FBE
Details of topic
0 / 1
--
369.DT
Využití obsahového marketingu v propagaci firem zprostředkujících střednědobé ubytování
Department of Marketing and Trade (FBE)C-EMC-EM-ME--FBE
Details of topic
0 / 1
--
370.
DisT
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Department of Informatics (FBE)
D-ARI
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
371.BT
Využití ukazatele RPSN pro trh úvěrů v podmínkách ČR
Department of Finance (FBE)
B-EPA
B-EPA-F
SBFMFBE
Details of topic
0 / 1
--
372.
DT
Vývoj EET a její fungování v praxiKupčík, P.Department of Finance (FBE)
C-EPA
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
Budíková, A.
373.
DT
Vývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)C-EPAC-EPA-FIM
SNST
FBEDetails of topic1 / 1 Zálešáková, K.
374.
DT
Vývoj ukazatelů sektoru stavebnictví v období od finanční krize
Adamec, V.Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1--
375.BT
Výzkum počítačových znalostí a dovedností v ČR
Department of Informatics (FBE)B-EM
--
--FBEDetails of topic
0 / 1
--
376.
BT
Význam a souvislosti zavedení bankovní daněDušková, J.Department of Economics (FBE)B-EPAB-EPA-F--FBEDetails of topic
1 / 1
377.
DT
Význam nefinančního výkaznictví
Gláserová, J.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
Details of topic
1 / 1
Ševčíková, B.
378.
DT
Význam smlouvy pro fungování obchodní společnostiKelblová, H.Department of Law and Social Sciences (FBE)
C-EM
C-EM-ME
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
379.
DT
Vzájemný zahraniční obchod České republiky a vybrané země EU
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
C-EM
C-EM
C-EM-REO
C-EM-ME
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
380.
BT
Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Department of Informatics (FBE)B-SE
B-II
--
--
--
--
FBEDetails of topic
0 / 2
--
381.
BT
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravěDepartment of Informatics (FBE)
B-II
B-SE
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 2
--
382.DTYouth unemployment in KenyaDepartment of Economics (FBE)C-EMAJC-EMAJ-MEEN--
FBE
Details of topic
1 / 1
Wangeci, L. W.
383.
DT
Zahraniční investiční projekty, financování podnikových aktivit v zahraničíŠevela, M.Department of Business Economics (FBE)
C-EM
C-EPA
--
--
--
--
FBEDetails of topic0 / 2
--
384.
DT
Zdanění a účtování kryptoměn
Semerád, P.
Department of Accounting and Taxes (FBE)
C-EPA
C-EPA-UAD
SNZA
FBE
Details of topic
0 / ----
385.
BT
Zefektivnění přenosu dat na transportní vrstvě
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-AII
B-II-CAI
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
386.
DT
Zero knowledge plagiarism detection
Foltýnek, T.
Department of Informatics (FBE)
C-EM
C-II
--
--
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
387.
BT
Zhodnocení vývoje českého zemědělství za léta 1991-2006
Adamec, V.
Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
B-EM
--
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
388.
DT
Změny ve spotřebitelském chování v cestovním ruchu po stávající pandemii
Department of Marketing and Trade (FBE)
--
--
--
FBE
Details of topic
1 / 1
389.
DT
Zohlednění rizik v účetnictví ve vybraném sektoru
Svoboda, P.Department of Accounting and Taxes (FBE)C-EPA
C-EPA-UAD
--
FBE
Details of topic
0 / 1
--
390.
DisT
Zombie firmy jako překážka udržitelného ekonomického růstu
Department of Business Economics (FBE)D-EAM
--
--FBEDetails of topic0 / 1--
391.
BT
Zpracování obrazu a strojové vidění
Ondroušek, V.
Department of Informatics (FBE)
B-II
B-II-CAI
--
FBE
Details of topic
0 / --
--
392.
DTZvýšení efektivity přenosů aplikačních dat v počítačových sítíchDepartment of Informatics (FBE)C-SE
C-II
C-SE-EI
C-II-CAI
--
--
FBE
Details of topic0 / 1--
393.
BTŽivotní cyklus vybraného podniku
Department of Business Economics (FBE)
B-EM
----
FBE
Details of topic
2 / 2 Michalička, V.
Maršálek, A.