Přehled vypsaných témat - Ústav technologie potravin (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | E | H | I | K | L | M | R | S | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Excesy ve výživě polních plodin a jejich dopad na výnos a kvalitu produkceHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-AGB
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
2.
DP
Hodnocení kvality brambor pro potravinářské využití
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TPN-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
3.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
5.
DisP
Hodnocení vlivu receptury na senzorickou kvalitu a udržitelnost čokoládových cukrovinek.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
6.
DPHodnocení výnosotvorných prvků, výnosu a kvality zrna ječmene po řízené výživě dusíkem a sírou
Ústav technologie potravin (AF)
M-ZEI
M-ZEI-VS
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPHygienická jakost sladovnického ječmene po diferencovaném hnojení dusíkem a sírouÚstav technologie potravin (AF)N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DisP
Inovace technologie výroby masných výrobků
Jůzl, M.Ústav technologie potravin (AF)D-TPOD-TPO-ZZMAFPodrobnosti tématu
2 / --
Slováček, J.
Grossová, L.
9.BPKvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivněníHřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
B-FYTO
B-TP
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
10.
DP
Kvalita pekárenských výrobkůpřipravených ze směsí mikromletých obilovin.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Laboratorní zjištění termostability pekařských ovocných náplní
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TPB-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
12.DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZMAF
Podrobnosti tématu
1 / --
13.
DisP
Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
14.BPMožnosti využití mouk získaných mikromletím.
Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DP
Možnosti využití vybraných hybridů kukuřice pro výrobu bioetanolu
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
16.DP
Možnosti zvýšení výnosu polarizačního cukru při řízené agrotechnice cukrovky
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)N-TP--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
17.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Maco, R.
18.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)D-TPO
D-TPO-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
Dufková, R.
Šňupíková, N.
19.
DisP
Regulace kvality zrna sladovnického ječmene
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
20.DPReologické vlastnosti rostlinného oleje
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.BPSpeciální čokoládové cukrovinky a problematika jejich výrobyÚstav technologie potravin (AF)B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
22.
BPStudium faktorů ovlivňujících produkci bioetanolu z obilných a ovocných rmutů.Hřivna, L.Ústav technologie potravin (AF)B-TPB-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
23.
DP
Studium faktorů ovlivňujících úroveň výtěžnosti bioetanolu z obilných rmutů.
Hřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TPN-TP-TPAFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
BP
Studium změn frakcí bílkovin zrna pšenice a ječmene po vybraných agrotechnických zásazích Ústav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
25.
DP
Vliv třídění brambor na změny jejich technologické kvality.
Ústav technologie potravin (AF)
N-TP
N-TP-TP
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
26.
DP
Vliv vybraných prvků agrotechniky na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Ústav technologie potravin (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
DisPVolné téma
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AFPodrobnosti tématu0 / ----
28.
DisP
Volné téma
Gregor, T.Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AFPodrobnosti tématu1 / 1
29.DisP
Volné téma
Nedomová, Š.Ústav technologie potravin (AF)D-TPO
D-TP
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
3 / --
Ondrušíková, S.
Blšáková, L.
Mešťánek, M.
30.
DisP
Volné téma
Nedomová, Š.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
BPVyužití lnu a lněné vlákniny v pekárenské výroběÚstav technologie potravin (AF)
B-TP
B-TP-TP
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DP
Využití pšenic s barevným perikarpem a endospermem v potravinářstvíÚstav technologie potravin (AF)N-TP
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.BPVyužití speciálních sladů a úpravy varného procesu ve výrobě pivaÚstav technologie potravin (AF)B-TP
B-TP
B-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.
DisP
Změny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákninyHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TP
D-TP-ZZM
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
35.DisPZměny vlastností těsta a kvality chleba a běžného pečiva po přídavku pseudocereálií a vlákninyHřivna, L.
Ústav technologie potravin (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AFPodrobnosti tématu2 / --