Summary of topics offered - Department of Technology and Automobile Transport (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Field of study
TrackIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
2.DisT
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic0 / --
--
3.
BT
Analýza sil působící na automobilČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
1 / --
Bednář, Š.
4.
BT
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
5.DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 1
--
6.
DisT
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
1 / --
Černý, P.
7.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / ----
8.BT
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / 3
--
9.BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA
Details of topic
0 / 2
--
10.BTAplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
2 / --
11.DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
13.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--
--
FA
Details of topic
2 / --
Kašpar, V.
Trost, D.
14.
DT
Automatizace povrchového kalení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
15.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
16.
BT
Biologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / 3
--
17.
BT
Deformace pneumatiky při zatížení
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
--
SBPT
FADetails of topic0 / ----
18.
DT
Deformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-AM
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
19.
DisT
Degradace kapalných maziv v zemědělské techniceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FADetails of topic
0 / --
--
20.
DT
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobců
Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FT
C-FT-FT
--FADetails of topic
0 / 2
--
21.DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--
FA
Details of topic0 / 3
--
22.DT
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
23.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
24.
BT
Družicové lokalizační systémy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
ILE
Details of topic
0 / 1
--
25.
DisT
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic
0 / 1
--
26.
DT
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT--
FA
Details of topic
0 / 1
--
27.
DisT
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
28.DisT
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
29.BTEliminace hluku strojů v provozuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
30.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic0 / --
--
31.
DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / 1
--
32.
DisT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / ----
33.
DT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT--FA
Details of topic
0 / 1
--
34.
DisT
Faktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
35.
DT
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic0 / ----
36.DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
37.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
38.
DT
Fyzikální vlastnosti paliv a biopalivDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 3
--
39.
BT
HMI v zemědělské techniceČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
40.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
41.
DT
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Procházka, V.
42.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
43.
DisT
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FADetails of topic0 / --
--
44.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
2 / --
45.
DT
Hodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
46.
BT
Hydromechanické pohony traktorůBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic0 / 1--
47.
DisT
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
49.
BT
Interaktivní animace v Maple II
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
50.
BT
ISO-BUSDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Kombinovaná dopravaSedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / --
--
53.
DT
Lisování odpaduČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WT
C-WT-WTM
--
FA
Details of topic
1 / --
Ratiborský, M.
54.DTMagnetická levitaceČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
55.
DT
Matematický model zemědělského mechanismu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
56.
DT
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
57.DTMěření atmosferické radioaktivityDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WT
C-WT-WTM--FA
Details of topic
0 / --
--
58.
DT
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
59.DT
Měření hluku ve městě
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-AT
C-AS-TM
C-AS-AM
C-WT-WTM
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
60.
BTMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic0 / 1--
61.
BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
63.
DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
64.BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
65.
DisT
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS----FA
Details of topic
1 / --
66.
DisT
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic
0 / --
--
67.
BTMožnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené realityŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Návrh digitálního obrazového filtru
Bartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / ----
69.
DT
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Dubšík, M.
70.DisTNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
71.
BT
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FADetails of topic0 / 2--
72.BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
73.
BT
Nové trendy v motocyklových olejích
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
74.
BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic
0 / 2
--
75.
BT
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FADetails of topic
1 / 3
76.
BT
Nové trendy v plastických mazivech
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
77.BTNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
78.
BT
Nové trendy v tuhých mazivech
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2--
79.
DisT
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic0 / 1--
80.
DisT
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS----FA
Details of topic
0 / --
--
81.DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
0 / --
--
82.
DisT
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / --
--
83.
DTOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
1 / --
84.
BT
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
85.BTOrganizace provedení technické kontrolyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / 1
--
86.BT
Palivové články pro motorová vozidla
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
87.BT
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3--
88.
DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
89.
BT
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 1--
90.BT
Podvozky motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
91.DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
92.BTProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic
0 / 1--
93.
BT
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 1--
94.
BT
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FADetails of topic
0 / --
--
95.
BT
Provozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--FADetails of topic
0 / 2
--
96.
DT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
97.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
98.
BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
99.
DisT
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-WM
--
FA
Details of topic0 / --
--
100.
BT
Radioaktivní odpadČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-ATE
B-WT-WM
--
--
SBOH
FA
Details of topic0 / --
--
101.
DisT
Regulace kotlů na biomasuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
----FADetails of topic
0 / --
--
102.
BT
Regulační hydraulika traktorů
Šmerda, T.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1--
103.
BT
Reologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / ----
104.
DT
Reologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / ----
105.DisTReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
106.BTRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic
1 / 1
107.
BT
Rychle rostoucí dřeviny a jejich využití
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
0 / 3
--
108.
BT
Solární systémy v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
109.BT
Solární systémy ve světě
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic
0 / 2
--
110.BTSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FADetails of topic
0 / 1
--
111.
DT
Stanovení degradace automobilového motorového oleje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 2
--
112.
DTStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
113.
DTStanovení degradace hydraulického olejeKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
114.DT
Stanovení degradace motocyklového oleje
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 2
--
115.
DT
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
116.DTStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FADetails of topic0 / 2--
117.
DT
Stanovení degradace převodového oleje
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
118.
BTStanovení pevnosti meruňkových pecek
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic0 / --
--
119.
DT
Stanovení teplotní závislosti automobilového motorového oleje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic0 / 2--
120.
DT
Stanovení teplotní závislosti motocyklového oleje
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
121.
DT
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
122.DTStanovení teplotní závislosti převodového olejeKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
123.BTStudium hluku ve městěČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
FA
Details of topic
0 / ----
124.DisTSynergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálůDostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS----FADetails of topic1 / -- Rozlivka, J.
125.
DisT
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FA
Details of topic1 / --
126.
BT
Technické nákresy v LaTeXu
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
B-AEN
B-ATE
--
--
--
SBPT
SBZI
SBZSTZ
FA
Details of topic
0 / --
--
127.DT
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmoty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic0 / ----
128.
BT
Technologie nanášení nátěrových hmot
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 1--
129.
DisT
Téma dle návrhu studenta
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
130.DisTTéma podle návrhu studentaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--FADetails of topic
1 / --
131.DisT
Téma volné, tj. téma dle výběru uchazeče
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic1 / --
132.BT
Trendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilů
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
133.
DisT
Unselected dissertation topic
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-TAM--FA
Details of topic
0 / ----
134.DT
Vibrační vlastnosti broskví
Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
135.
DisT
Vliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP--FA
Details of topic
0 / --
--
136.
DisT
Vliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti paliva
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
137.
DTVliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
138.
DTVliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorůBauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic0 / 1
--
139.
DisT
Vliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
140.
DT
Vliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidla
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-WT
C-AS
C-WT-WTM
C-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
141.DisTVliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
142.
DT
Vliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémů
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / --
--
143.
DisT
Vliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových souprav
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----
FA
Details of topic
1 / --
144.DT
Vliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
0 / 1
--
145.DTVliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
146.
DisTVliv technického stavu na vybrané parametry vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
147.
BT
Vliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiálu
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
148.DisTVolné témaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--
FA
Details of topic
1 / -- Paťha, V.
149.
BT
Volné téma
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 2
--
150.
DT
Volné téma
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
1 / 2
151.DisTVolné témaDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
152.
DisT
Volné témaFajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-EEP
D-EEP
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
D-AS-WM
D-AS-TAM
--
--
--
--
--
FADetails of topic0 / 2--
153.
DisTVolné témaKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / 4
--
154.
DisTVolné téma dle návrhu uchazeče
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
1 / 2
Lozrt, J.
155.
DisT
Volné téma na návrh uchazeče
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
156.
DisT
Volné téma na ústavu 228
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FADetails of topic
1 / --
Renčín, L.
157.
DisT
volné téma, student navrhne téma dle vlastního výběru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS----FA
Details of topic
3 / --
158.
DT
Volné téma z oblasti OZE/AZE
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
159.
DisTVolné téma z oblasti vazeb bioklimatologie a energetiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FADetails of topic0 / ----
160.
BT
Voplné téma z oblasti obnovitelných zdrojů energieFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 7
--
161.
DTVyhodnocení provozních dat na vozidlech IVECO prostřednictvím FMS sběrniceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 1
--
162.BT
Výpočet stability a tabulka nosností stavebního stroje dle ISO ČSN 10 567 MHPlus S
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
163.
DT
Výpočtová analýza vertikálního zatížení hnacích kol traktoruSlimařík, D.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
164.
BT
Využití korozních zkoušek v technické praxi
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / 3
--
165.
DT
Využití kovových povlaků proti koroznímu napadení ocelových součástíVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / ----
166.
DT
Využití metody FMEA ve výrobě
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
1 / 1 Jadrná, K.
167.DisT
Využití nanotechnologie pro aplikaci povlaků u řezných nástrojů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FADetails of topic0 / 1
--
168.
DT
Využití NDT v diagnostice motorových vozidelDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
Melichárek, P.
169.
DisT
Využití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnoceníČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
170.BTVyužití povlakování řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / --
--
171.
DT
Využití tavného svařování ve strojírenské praxi
Votava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
172.
BT
Vývoj aktivity radioaktivního odpadu z jaderných elektráren
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FADetails of topic0 / ----
173.
BTVývoj mazání strojních mechanizmůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic
1 / 2
174.
DisT
Vývoj systému pro optimalizaci zpracování signálu akustické emise
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / 2--
175.DTVývoj teplotního pole ve vejci během jeho ohřevu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / ----
176.
BT
Vývoj trhu osobních automobilů
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 1
177.
BT
Vývoj v oblasti elektronických systémů automobilů a jejich diagnostikaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
1 / 1
178.
DT
Vztahy mezi ukazateli kvality ejakulátů a jejich elektrickou vodivostí
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
179.
BT
Základní fyzikální vlastnosti benzinu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FADetails of topic1 / 2 Prokeš, D.
180.
BTZákladní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsíKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
181.
BTZákladní fyzikální vlastnosti bionaftyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
182.
BT
Základní fyzikální vlastnosti brzdové kapaliny
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic0 / 2
--
183.BTZákladní fyzikální vlastnosti chladicí kapalinyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--
FA
Details of topic0 / 2
--
184.
BT
Základní fyzikální vlastnosti motorové naftyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic0 / 2
--
185.
BT
Zavedení SPC do výrobního procesu
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
186.
DT
Závislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
187.
DTZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkách
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FA
Details of topic
0 / 2--
188.
DisTZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladování
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FADetails of topic
0 / 2
--
189.
BT
Závislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
190.DT
Změny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
191.
DT
Zvyšování řezných rychlostí u třískového obrábění
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--