Přehled vypsaných témat - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Specializace:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.TypNázev tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Specializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
3.
BP
Analýza sil působící na automobil
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / -- Bednář, Š.
4.
BP
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.
DP
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
7.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
BP
Aplikace a životnost anorganických antikorozních systémů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
9.BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
10.BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AF
Podrobnosti tématu
2 / --
11.DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
12.
DP
Aplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
13.
DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--AF
Podrobnosti tématu
2 / --
14.
DP
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisP
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
16.
BPBiologicky šetrné oleje a mazivaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
17.
BPDeformace pneumatiky při zatíženíČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ATE
--
SBPT
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
18.
DPDeformace pneumatiky při zatíženíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS-AD
N-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
19.DisPDegradace kapalných maziv v zemědělské technice
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.
DP
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobců
Křivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TPN-TP-TP
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
DP
Dielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
22.DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
23.
DP
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-PT
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.BPDružicové lokalizační systémy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------ICVPodrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DisP
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-AD
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
DisP
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
28.DisP
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
29.
BP
Eliminace hluku strojů v provozu
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.DisPEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOPD-EOP-ABK--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
31.
DisP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
DisP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
33.
DP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.DisPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
35.
DP
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
36.
DP
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
DisP
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
38.
DPFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
39.
BP
HMI v zemědělské technice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1
42.DPHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
44.
DisP
Hodnocení průběhu fázových transformací slitinÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / --
45.
DP
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
46.
BP
Hydromechanické pohony traktorůBauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
47.DisP
Identifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BP
Interaktivní animace v Maple I
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
49.
BP
Interaktivní animace v Maple IIBartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
50.
BP
ISO-BUSČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
BPKombinovaná dopravaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.BP
Kvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DP
Lisování odpadu
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-TO-TMO
--
AFPodrobnosti tématu1 / -- Ratiborský, M.
54.
DP
Magnetická levitace
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
--AFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.
DPMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
56.
DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.
DP
Měření atmosferické radioaktivityČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TON-TO-TMO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
59.
DP
Měření hluku ve městěÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-AD
N-ZS-MT
N-ZS-PT
N-TO-TMO
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.BPMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
BPMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
62.
DisP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / ----
63.
DisP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
65.
DisP
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Hudeček, P.
66.
DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
67.BPMožnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené realityŠustr, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
68.
BP
Návrh digitálního obrazového filtru
Bartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
69.DP
Návrh zavedení systému managementu jakosti
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AFPodrobnosti tématu1 / 1
70.
DisP
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
71.
BP
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT--AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
72.
BP
Nové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
73.
BP
Nové trendy v motocyklových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
74.BP
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT--AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
75.
BP
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 3
Večeřa, R.
76.
BP
Nové trendy v plastických mazivechÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
77.
BPNové trendy v převodových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
78.BP
Nové trendy v tuhých mazivech
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.DisPOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
80.
DisP
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
82.
DisPOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
83.
DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
1 / --
Sobotka, P.
84.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
85.BPOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Palivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
88.
DP
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžování
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
89.BP
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
91.
DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
92.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.
BP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
97.BPPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
98.BP
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozity
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
99.
DisP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
BP
Radioaktivní odpad
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ATE
B-TO-OH
--
--
SBOH
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
101.
DisP
Regulace kotlů na biomasuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
102.
BP
Regulační hydraulika traktorů
Šmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
103.
BP
Reologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
104.DPReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
105.
DisP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPOD-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
BP
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČR
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
107.
BP
Rychle rostoucí dřeviny a jejich využití
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 3--
108.
BP
Solární systémy v ČR
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
109.
BPSolární systémy ve světěFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
110.
BP
Současný rozvoj konstrukce valivých ložisek
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DP
Stanovení degradace automobilového motorového oleje
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
112.
DPStanovení degradace biologicky šetrného oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
113.DP
Stanovení degradace hydraulického oleje
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
114.
DP
Stanovení degradace motocyklového olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
115.
DP
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
116.
DP
Stanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
117.
DP
Stanovení degradace převodového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
118.BPStanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
119.
DP
Stanovení teplotní závislosti automobilového motorového oleje
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
120.
DP
Stanovení teplotní závislosti motocyklového oleje
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
121.DP
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
122.
DP
Stanovení teplotní závislosti převodového oleje
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------AFPodrobnosti tématu0 / 2--
123.
BPStudium hluku ve městěČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
124.
DisP
Synergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Rozlivka, J.
125.
DisPSystém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojůFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
126.
BP
Technické nákresy v LaTeXu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ATE
B-ZIN
B-ATE
--
--
--
SBPT
SBZI
SBZSTZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
127.
DP
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmoty
Ščerbejová, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
128.
BP
Technologie nanášení nátěrových hmot
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
------
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
129.
DisP
Téma dle návrhu studenta
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
130.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / -- Marek, V.
131.
DisPTéma volné, tj. téma dle výběru uchazečeČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AFPodrobnosti tématu
1 / --
Dvořáková, J.
132.
BP
Trendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
133.DisPUnselected dissertation topicÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TAM
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
134.
DP
Vibrační vlastnosti broskvíBuchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
135.
DisP
Vliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovin
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
136.
DisP
Vliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti paliva
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
137.DPVliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
138.
DPVliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorůBauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
139.DisPVliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
140.
DP
Vliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidlaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-PT
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
141.
DisP
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
142.
DP
Vliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
143.DisPVliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových soupravBauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
144.
DP
Vliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravyŠmerda, T.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
145.
DP
Vliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AFPodrobnosti tématu0 / ----
146.
DisP
Vliv technického stavu na vybrané parametry vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
147.
BP
Vliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiálu
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
148.
DisP
Volné téma
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Paťha, V.
149.BP
Volné téma
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
150.
DP
Volné téma
Dostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Ulver, M.
151.DisP
Volné téma
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
152.
DisP
Volné témaFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-EOP
D-EOP
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
D-ZS-OH
D-ZS-TAM
--
--
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
153.DisP
Volné téma
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 4--
154.
DisP
Volné téma dle návrhu uchazeče
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
155.
DisP
Volné téma na návrh uchazečeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.DisP
Volné téma na ústavu 228
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / --
157.
DisP
volné téma, student navrhne téma dle vlastního výběru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS--
--
AFPodrobnosti tématu
3 / --
Vodák, M.
Šarocký, R.
Pernica, J.
158.
DP
Volné téma z oblasti OZE/AZE
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)------AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
159.
DisP
Volné téma z oblasti vazeb bioklimatologie a energetiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
160.
BPVoplné téma z oblasti obnovitelných zdrojů energie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 7
--
161.DPVyhodnocení provozních dat na vozidlech IVECO prostřednictvím FMS sběrniceČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
162.
BPVýpočet stability a tabulka nosností stavebního stroje dle ISO ČSN 10 567 MHPlus S
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
DP
Výpočtová analýza vertikálního zatížení hnacích kol traktoru
Slimařík, D.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
164.BPVyužití korozních zkoušek v technické praxiÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)------AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
165.
DPVyužití kovových povlaků proti koroznímu napadení ocelových součástíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.DP
Využití metody FMEA ve výrobě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Jadrná, K.
167.
DisP
Využití nanotechnologie pro aplikaci povlaků u řezných nástrojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
168.DPVyužití NDT v diagnostice motorových vozidel
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Melichárek, P.
169.DisPVyužití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnoceníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
170.
BP
Využití povlakování řezných nástrojů v oblasti třískového obráběníVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
171.
DP
Využití tavného svařování ve strojírenské praxi
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
172.
BP
Vývoj aktivity radioaktivního odpadu z jaderných elektrárenČermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
173.BPVývoj mazání strojních mechanizmůČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
174.DisP
Vývoj systému pro optimalizaci zpracování signálu akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
175.
DP
Vývoj teplotního pole ve vejci během jeho ohřevu.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
176.
BPVývoj trhu osobních automobilů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zejda, M.
177.BPVývoj v oblasti elektronických systémů automobilů a jejich diagnostikaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šenk, V.
178.
DP
Vztahy mezi ukazateli kvality ejakulátů a jejich elektrickou vodivostí Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
179.BPZákladní fyzikální vlastnosti benzinu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 2
180.
BP
Základní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
181.BP
Základní fyzikální vlastnosti bionafty
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
BP
Základní fyzikální vlastnosti brzdové kapalinyKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
183.BPZákladní fyzikální vlastnosti chladicí kapalinyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PT--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
184.
BP
Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
185.
BP
Zavedení SPC do výrobního procesu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
186.DP
Závislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometru
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 2--
187.DPZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkách
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
188.DisPZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladováníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
189.
BP
Závislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
190.
DP
Změny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2
--
191.
DPZvyšování řezných rychlostí u třískového obráběníVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--