Summary of topics offered - Department of Technology and Automobile Transport (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Track:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeField of study
Track
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Slimařík, D.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FA
Details of topic
0 / 1
--
2.DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
--
--
FA
Details of topic1 / --
4.
BTAnalýza sil působící na automobilDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
5.
DT
Analýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské technice
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
6.DisT
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
1 / -- Černý, P.
7.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / ----
8.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FADetails of topic
0 / 3
--
9.
BT
Aplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
10.
BT
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Šustr, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--
FA
Details of topic
1 / --
Šenkýř, J.
11.DisT
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic0 / 1
--
12.
DT
Aplikace akustické emise v zemědělství
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
13.
DisT
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
2 / -- Trost, D.
Kašpar, V.
14.
BT
Aplikační možnosti aditivních technologiíŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / -- Krejčí, O.
15.
DT
Automatizace povrchového kaleníČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
16.
DisT
Bilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FADetails of topic0 / ----
17.
BT
Biologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
18.BTDeformace pneumatiky při zatíženíDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ATE
--
SBPT
FADetails of topic
0 / --
--
19.
DT
Deformace pneumatiky při zatížení
Čermák, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-AM
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
20.DisTDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM--FADetails of topic0 / ----
21.
DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT
C-FT-FT
--
FA
Details of topic0 / 2--
22.
DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AM--FA
Details of topic
0 / 3
--
23.DT
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
24.
DT
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-ASC-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
25.
BT
Družicové lokalizační systémyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--ILEDetails of topic0 / 1--
26.
DisTDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FADetails of topic
0 / 1
--
27.
DTEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-ASC-AS-AT--
FA
Details of topic
0 / 1
--
28.DisTElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / ----
29.DisTElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
30.
DisT
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasy
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / ----
31.DisT
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
32.
DisTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / --
--
33.DT
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--FA
Details of topic
0 / 1
--
34.
DisTFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
35.DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
36.
DT
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
37.
DisT
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic0 / ----
38.
BT
HMI v zemědělské technice
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 1
--
39.
DT
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Černý, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-ASC-AS-AM--FADetails of topic0 / 1
--
40.
DT
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FADetails of topic1 / 1 Procházka, V.
41.
DT
Hodnocení kvality svarových spojů
Dostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic
0 / --
--
42.
BT
Hodnocení mechanických vlastností 3D výtisků
Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--FA
Details of topic
1 / 1 Benda, V.
43.
DisT
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FADetails of topic0 / --
--
44.
DisT
Hodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM--FA
Details of topic
2 / --
45.
DT
Hodnocení vlastností broskví při rázu
Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / --
--
46.
BT
Hydromechanické pohony traktorů
Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic0 / 1
--
47.
DisTIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotek
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
48.
BT
Interaktivní animace v Maple I
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
MENDELUDetails of topic0 / ----
49.
BT
Interaktivní animace v Maple II
Bartoň, S.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
50.
BT
ISO-BUSČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
51.
BT
Kombinovaná doprava
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FA
Details of topic
0 / 1
--
52.
BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
0 / --
--
53.
DT
Lisování odpadu
Čermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WT
C-WT-WTM
--
FA
Details of topic
1 / --
54.
DT
Magnetická levitace
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS-AT
--FA
Details of topic
0 / 1--
55.
DT
Matematický model zemědělského mechanismuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
56.
DTMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / ----
57.
DT
Měrná tepelná kapacita vybraných materiálůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic0 / 2--
58.DTMěření atmosferické radioaktivityČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WT
C-WT-WTM
--
FA
Details of topic
0 / ----
59.
DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
60.
DT
Měření hlukových emisí ve vybraném prostředíKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Moravčík, O.
61.DTMěření hluku ve městě
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-AS
C-AS
C-AS
C-WT
C-AS-AT
C-AS-TM
C-AS-AM
C-WT-WTM
--
--
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
62.DT
Měření intenzity osvětlení ve vybraném pracovním prostředí
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
63.
BTMetody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic0 / 1--
65.
DisT
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS--
--
FA
Details of topic
0 / ----
66.DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
67.
BT
Moderní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
68.DisT
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
1 / -- Hudeček, P.
69.
DisT
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic0 / --
--
70.
BT
Možnosti využití aditivní technologie pro výrobu orientačních bodů rozšířené reality
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 1
71.
BTMožnosti využití recyklovaných polymerů pro aditivní technologieDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 1
Popelka, T.
72.
BT
Návrh digitálního obrazového filtruDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)------
MENDELU
Details of topic
0 / --
--
73.
DTNávrh zavedení systému managementu jakostiDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FADetails of topic
1 / 1
74.
DisT
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostiky
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FADetails of topic
0 / --
--
75.BTNové trendy v automobilových motorových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--FADetails of topic0 / 2--
76.
BT
Nové trendy v hydraulických olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
77.
BT
Nové trendy v motocyklových olejích
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ASB-AS-AM--FADetails of topic
0 / 2
--
78.
BT
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FADetails of topic0 / 2
--
79.
BT
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic1 / 3 Večeřa, R.
80.
BT
Nové trendy v plastických mazivech
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FADetails of topic0 / 2--
81.BT
Nové trendy v převodových olejích
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
82.
BTNové trendy v tuhých mazivechDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic0 / 2
--
83.
DisTOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / 1--
84.
DisT
Optimalizace časování ventilů zážehového motoru
Sedlák, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
85.
DisT
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / --
--
86.
DisT
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP-ABC
--
FA
Details of topic
0 / --
--
87.
DTOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / --
88.BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic0 / 1--
89.BTOrganizace provedení technické kontroly
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic
0 / 1
--
90.
BT
Palivové články pro motorová vozidla
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1
--
91.
BT
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 3
--
92.
DT
Pevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
93.
BT
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
94.BT
Podvozky motorových vozidel.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
95.
DisT
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
0 / --
--
96.
BT
Provozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FA
Details of topic
0 / --
--
97.
BT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
98.
DT
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
99.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 2
--
100.
BT
Přístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
101.
DisT
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-WM
--
FADetails of topic
0 / --
--
102.
BT
Radioaktivní odpadČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-ATE
B-WT-WM
--
--
SBOH
FA
Details of topic
0 / --
--
103.
DisT
Regulace kotlů na biomasu
Fajman, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
104.
BT
Regulační hydraulika traktorů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
105.BTReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
106.
DT
Reologické vlastnosti tekutých vaječných hmot při pasteračních teplotách
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT
--
--
FADetails of topic
0 / 2
--
107.DT
Reologické vlastnosti včelího medu
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FT--
--
FADetails of topic0 / ----
108.
DTReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
109.
DisT
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP--FA
Details of topic
0 / ----
110.
BT
Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
1 / 1
111.
BT
Rychle rostoucí dřeviny a jejich využití
Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic
0 / 3
--
112.
BT
Solární systémy v ČR
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
113.
BT
Solární systémy ve světěFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
114.
DT
Stanovení degradace biologicky šetrného oleje
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FADetails of topic
0 / 2
--
115.
DT
Stanovení degradace brzdové kapalinyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
116.DT
Stanovení degradace hydraulického oleje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
117.
DT
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní techniku
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)------
FA
Details of topic0 / 2
--
118.DT
Stanovení degradace oleje pro zemědělskou techniku
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
119.DT
Stanovení degradace převodového oleje
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FADetails of topic0 / 2
--
120.
BTStanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / --
--
121.
DT
Stanovení teplotní závislosti automobilového motorového oleje
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FADetails of topic0 / 2
--
122.
DT
Stanovení teplotní závislosti motocyklového olejeKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2
--
123.DTStanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou technikuDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
124.
DTStanovení teplotní závislosti převodového olejeDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic0 / 2
--
125.
BT
Studium hluku ve městě
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
B-ATE
--
--
SBPT
SBOH
FADetails of topic0 / ----
126.
DisTSynergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----FA
Details of topic
1 / --
Rozlivka, J.
127.
DisT
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojůFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic
1 / --
Kucín, M.
128.
BT
Technické nákresy v LaTeXuČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-ATE
B-AEN
B-ATE
--
--
--
SBPT
SBZI
SBZSTZ
FADetails of topic0 / --
--
129.
DT
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmoty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
130.
BT
Technologie nanášení nátěrových hmotDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 1
--
131.
DisTTéma dle návrhu studentaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / --
--
132.
DisT
Téma podle návrhu studentaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FADetails of topic
1 / --
Marek, V.
133.
DisTTéma volné, tj. téma dle výběru uchazeče
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
1 / --
134.
BT
Trendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
135.
DisT
Unselected dissertation topic
Čupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-TAM
--
FA
Details of topic0 / ----
136.
DT
Vibrační vlastnosti broskví
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / --
--
137.DisTVliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovin
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-FTE-PAP
--
FA
Details of topic
0 / --
--
138.DisTVliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti paliva
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
0 / --
--
139.DT
Vliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.
Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
140.
DT
Vliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 1--
141.DisTVliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATM
--
FA
Details of topic0 / --
--
142.
DT
Vliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidlaČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WT
C-AS
C-WT-WTM
C-AS-AM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
143.
DisT
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů Bauer, F.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FA
Details of topic
0 / ----
144.
DT
Vliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémů
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
145.
DisT
Vliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových souprav
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
--
--
FA
Details of topic
1 / --
146.DTVliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravyDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
147.DT
Vliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / ----
148.
DisTVliv technického stavu na vybrané parametry vozidel
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FA
Details of topic
0 / --
--
149.
BT
Vliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiáluVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
150.
DisTVolné téma
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--
FADetails of topic
1 / --
Paťha, V.
151.
BT
Volné téma
Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
152.
DTVolné témaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
1 / 2
Ulver, M.
153.DisTVolné témaDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / --
--
154.
DisT
Volné téma
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-EEP
D-EEP
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
D-AS-WM
D-AS-TAM
--
--
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
155.DisT
Volné téma
Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----
FA
Details of topic
0 / 4--
156.DT
Volné téma dle návrhu studenta
Kumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
C-FT--
--
FADetails of topic
0 / --
--
157.
DTVolné téma dle návrhu studentaDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)C-AS
C-AS
C-AS-AT
C-AS-TM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
158.
DisT
Volné téma dle návrhu uchazeče
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM
--FADetails of topic1 / 2
159.
DisTVolné téma na návrh uchazečeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic0 / --
--
160.
DisT
Volné téma na ústavu 228
Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
--
--
FA
Details of topic
1 / --
161.
DisT
volné téma, student navrhne téma dle vlastního výběru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
----
FA
Details of topic
3 / --
162.
DTVolné téma z oblasti OZE/AZEFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FADetails of topic
0 / --
--
163.DisTVolné téma z oblasti vazeb bioklimatologie a energetiky
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
--
--
FADetails of topic
0 / --
--
164.
BT
Voplné téma z oblasti obnovitelných zdrojů energie
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 7
--
165.
DT
Vyhodnocení provozních dat na vozidlech IVECO prostřednictvím FMS sběrniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--FA
Details of topic
0 / 1
--
166.
BT
Výpočet stability a tabulka nosností stavebního stroje dle ISO ČSN 10 567 MHPlus SČupera, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------
FA
Details of topic
0 / 1
--
167.
DTVýpočtová analýza vertikálního zatížení hnacích kol traktoruDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
0 / 1--
168.
BT
Využití korozních zkoušek v technické praxi
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----FADetails of topic0 / 3--
169.
DT
Využití kovových povlaků proti koroznímu napadení ocelových součástí
Votava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
170.
DT
Využití metody FMEA ve výrobě
Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
1 / 1 Jadrná, K.
171.
DisT
Využití nanotechnologie pro aplikaci povlaků u řezných nástrojůVotava, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--FA
Details of topic
0 / 1--
172.
DT
Využití NDT v diagnostice motorových vozidel
Dostál, P.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic1 / 1 Melichárek, P.
173.
DisT
Využití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnoceníČerný, M.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
174.
BT
Využití povlakování řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
175.
DTVyužití tavného svařování ve strojírenské praxiVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)--
--
--
FA
Details of topic0 / ----
176.
BT
Vývoj aktivity radioaktivního odpadu z jaderných elektrárenDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
177.
BT
Vývoj mazání strojních mechanizmůDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FA
Details of topic
1 / 2
178.
DisT
Vývoj systému pro optimalizaci zpracování signálu akustické emise
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-AS
D-AS-ATM--
FA
Details of topic
0 / 2
--
179.
DT
Vývoj teplotního pole ve vejci během jeho ohřevu.
Buchar, J.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / --
--
180.
BTVývoj trhu osobních automobilůČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----
--
FA
Details of topic
1 / 1
181.
BT
Vývoj v oblasti elektronických systémů automobilů a jejich diagnostika
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic
1 / 1
Šenk, V.
182.
DTVztahy mezi ukazateli kvality ejakulátů a jejich elektrickou vodivostí Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
------FADetails of topic
0 / 2
--
183.
DT
Youngův modul pružnosti vybraných materiálůKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
----
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
184.
BT
Základní fyzikální vlastnosti benzinu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM--FADetails of topic1 / 2
185.
BT
Základní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsí
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2
--
186.
BT
Základní fyzikální vlastnosti bionafty
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
FA
Details of topic
0 / 2--
187.BT
Základní fyzikální vlastnosti brzdové kapaliny
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FADetails of topic0 / 2
--
188.
BT
Základní fyzikální vlastnosti chladicí kapalinyKumbár, V.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
B-AS
B-AS-AM
--
FA
Details of topic
0 / 2
--
189.
BT
Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
Kumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AM
--
FADetails of topic0 / 2--
190.
BT
Zavedení SPC do výrobního procesu
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FADetails of topic0 / 1
--
191.
DT
Závislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometru
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic0 / 2--
192.DT
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkách
Křivánek, I.
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--
193.DisTZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladování
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
D-ASD-AS-ATM
--
FADetails of topic
0 / 2
--
194.BTZávislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
----
MENDELU
Details of topic
0 / 2
--
195.
DT
Změny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálů
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--FADetails of topic0 / 2--
196.
DT
Zvyšování řezných rychlostí u třískového obráběníDepartment of Technology and Automobile Transport (FA)
--
--
--
FA
Details of topic
0 / 2--