Summary of topics offered - Department of Technology and Automobile Transport (FA)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeField of studyIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
2.DisTAnalýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
3.BTAnalýza sil působící na automobilČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-WT
B-AS
B-WT-WM
B-AS-AM
FADetails of topic1 / -- Bednář, Š.
4.DTAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
5.DisTAnalýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopieDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Černý, P.
6.DisTAnalýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
7.BTAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
8.BTAplikace a životnost organických nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
9.BTAplikace aditivní výroby v průmysluŠustr, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / ----
10.DisTAplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlinDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
11.DTAplikace akustické emise v zemědělstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
12.DisTAplikace statistického řízení v procesu měření akustické emiseDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic2 / -- Trost, D.
Kašpar, V.
13.DTAutomatizace povrchového kaleníČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
14.DisTBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FADetails of topic0 / ----
15.BTBiologicky šetrné oleje a mazivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
16.DisTDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
17.DTDielektrické vlastnosti majonéz různých výrobcůKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-FTC-FT-FTFADetails of topic0 / 2--
18.DTDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 3--
19.DTDielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
20.DTDielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
21.BTDružicové lokalizační systémyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----ILEDetails of topic0 / 1--
22.DisTDuplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvkůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
23.DTEfektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
24.DisTElektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
25.DisTElektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-AS-TAM
FADetails of topic1 / -- Kosík, T.
26.BTEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Moravčík, O.
27.DisTEnergetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
28.DisTExpertní diagnostický systém zemědělské technikyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
29.DisTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových soupravBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
30.DTFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-ATFADetails of topic0 / 1--
31.DisTFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
--
--
FADetails of topic0 / ----
32.DTFaktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVXBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
33.DTFaktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
34.DisTFyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
35.DTFyzikální vlastnosti paliv a biopalivKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 3 Vodák, M.
36.BTHMI v zemědělské techniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
37.DTHodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-ASC-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
38.DTHodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Procházka, V.
39.DTHodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / -- Kubín, T.
40.DisTHodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostikyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
41.DisTHodnocení průběhu fázových transformací slitinČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic2 / -- Šmak, R.
Pejřilová, N.
42.DTHodnocení vlastností broskví při rázuBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
43.BTHydromechanické pohony traktorůBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
44.DisTIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
45.BTInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
46.BTInteraktivní animace v Maple IIBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
47.BTISO-BUSČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
48.BTKombinovaná dopravaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 1--
49.BTKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástrojeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
50.DTMatematický model zemědělského mechanismuBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
51.DTMechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
52.DTMěření elektrické vodivosti biologických materiálů Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
53.BTMetody ochrany karoserií vozidel proti koroziDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
54.BTMikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojůČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
55.DisTModelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
56.DisTModelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
57.BTModerní využití akustické emise ve strojírenstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
58.DisTMonitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologiíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic1 / -- Hudeček, P.
59.DisTMotorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí Sedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
60.BTNávrh digitálního obrazového filtruBartoň, S.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / ----
61.DTNávrh zavedení systému managementu jakostiDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Dubšík, M.
62.DisTNávrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
63.BTNové trendy v automobilových motorových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
64.BTNové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
65.BTNové trendy v motocyklových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
66.BTNové trendy v olejích pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
67.BTNové trendy v olejích určených pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 3 Večeřa, R.
68.BTNové trendy v plastických mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
69.BTNové trendy v převodových olejíchKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
70.BTNové trendy v tuhých mazivechKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
71.DisTOmezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkováníVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
72.DisTOptimalizace časování ventilů zážehového motoruSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
73.DisTOptimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělstvíDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
74.DisTOptimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodinFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEPD-EEP-ABCFADetails of topic0 / ----
75.DTOptimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / -- Sobotka, P.
76.BTOptimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STKČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
77.BTOrganizace provedení technické kontrolyČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
78.BTPalivové články pro motorová vozidlaŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
79.BTPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
80.DTPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
81.BTPodpora pěstování energetických plodin v EUFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
82.BTPodvozky motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
83.DisTPosouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodouČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
84.BTProgres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybuČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Minařík, J.
85.BTProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikaceČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Drobílek, J.
86.BTProvozní brzdy motorových vozidel.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
87.BTProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
88.DTProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)M-AS
M-AS
M-AS-AM
M-AS-AMAT
FADetails of topic0 / 2--
89.BTPřístroje a měřidla pro stanovení hustotyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 2 Gross, P.
90.BTPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
91.DisTPůsobení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-WMFADetails of topic0 / ----
92.DisTRegulace kotlů na biomasuFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP--FADetails of topic0 / ----
93.BTRegulační hydraulika traktorůŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
94.BTReologické vlastnosti moravských vínBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
95.DTReologické vlastnosti včelího medu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
96.DisTReologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravinKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
97.BTRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Kinc, Z.
98.BTRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
99.BTSolární systémy v ČRFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
100.BTSolární systémy ve světěFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
101.BTSoučasný rozvoj konstrukce valivých ložisekČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 1 Babáček, Z.
102.DTStanovení degradace automobilového motorového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
103.DTStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
104.DTStanovení degradace hydraulického olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
105.DTStanovení degradace motocyklového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
106.DTStanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
107.DTStanovení degradace oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
108.DTStanovení degradace převodového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
109.BTStanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
110.DTStanovení teplotní závislosti automobilového motorového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
111.DTStanovení teplotní závislosti motocyklového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
112.DTStanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou technikuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
113.DTStanovení teplotní závislosti převodového olejeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
114.DisTSynergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic1 / -- Rozlivka, J.
115.DisTSystém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojůFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Kucín, M.
116.DTTechnologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmotyŠčerbejová, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
117.BTTechnologie nanášení nátěrových hmotDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
118.DisTTéma dle návrhu studentaBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
119.DisTTéma podle návrhu studentaSedlák, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Marek, V.
120.DisTTéma volné, tj. téma dle výběru uchazečeČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic1 / -- Dvořáková, J.
121.BTTrendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilůDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Benda, A.
122.DisTUnselected dissertation topicČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-TAMFADetails of topic0 / ----
123.DTVibrační vlastnosti broskvíBuchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
124.DisTVliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovinKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTED-FTE-PAPFADetails of topic0 / ----
125.DisTVliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti palivaKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
126.DTVliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
127.DTVliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorůBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
128.DisTVliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
129.DTVliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidlaČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)C-WT
C-AS
C-WT-WTM
C-AS-AM
FADetails of topic0 / ----
130.DisTVliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
131.DTVliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
132.DisTVliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových soupravBauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
133.DTVliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravyŠmerda, T.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
134.DTVliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
135.DisTVliv technického stavu na vybrané parametry vozidel Bauer, F.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
136.BTVliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiáluVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
137.DisTVolné témaČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
138.BTVolné témaDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
139.DTVolné témaDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 2 Ulver, M.
140.DisTVolné témaDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / ----
141.DisTVolné témaFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-EEP
D-EEP
D-AS
D-AS
D-AS-ATM
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
D-AS-WM
D-AS-TAM
FADetails of topic0 / 2--
142.DisTVolné témaKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / 4--
143.DisTVolné téma dle návrhu uchazečeVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 2--
144.DisTVolné téma na návrh uchazečeKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-FTE
D-AS
D-FTE-PAP
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
145.DisTVolné téma na ústavu 228Čupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic1 / -- Renčín, L.
146.DisTvolné téma, student navrhne téma dle vlastního výběruČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS--FADetails of topic0 / ----
147.DTVolné téma z oblasti OZE/AZEFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
148.DisTVolné téma z oblasti vazeb bioklimatologie a energetikyFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-EEP
D-EEP
D-EEP-ABC
D-EEP-ABC
FADetails of topic0 / ----
149.BTVoplné téma z oblasti obnovitelných zdrojů energieFajman, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 7--
150.DTVyhodnocení provozních dat na vozidlech IVECO prostřednictvím FMS sběrniceČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
151.BTVýpočet stability a tabulka nosností stavebního stroje dle ISO ČSN 10 567 MHPlus SČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
152.DTVýpočtová analýza vertikálního zatížení hnacích kol traktoruSlimařík, D.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
153.BTVyužití korozních zkoušek v technické praxiVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 3--
154.DTVyužití kovových povlaků proti koroznímu napadení ocelových součástíVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
155.DTVyužití metody FMEA ve výroběDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
156.DisTVyužití nanotechnologie pro aplikaci povlaků u řezných nástrojůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 1--
157.DTVyužití NDT v diagnostice motorových vozidelDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Melichárek, P.
158.DisTVyužití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnoceníČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-AS
D-AS
D-AS-TAM
D-AS-ATM
FADetails of topic0 / ----
159.BTVyužití povlakování řezných nástrojů v oblasti třískového obráběníVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
160.DTVyužití tavného svařování ve strojírenské praxiVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
161.BTVývoj aktivity radioaktivního odpadu z jaderných elektrárenČermák, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-AS
B-WT
B-AS-AM
B-WT-WM
FADetails of topic0 / ----
162.BTVývoj mazání strojních mechanizmůČerný, M.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 2 Dvořák, P.
163.DisTVývoj systému pro optimalizaci zpracování signálu akustické emiseDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 2--
164.DTVývoj teplotního pole ve vejci během jeho ohřevu.Buchar, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / ----
165.BTVývoj trhu osobních automobilůČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic1 / 1 Zejda, M.
166.BTVývoj v oblasti elektronických systémů automobilů a jejich diagnostikaČupera, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
167.DTVztahy mezi ukazateli kvality ejakulátů a jejich elektrickou vodivostí Křivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
168.BTZákladní fyzikální vlastnosti benzinuKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic1 / 2 Prokeš, D.
169.BTZákladní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsíKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
170.BTZákladní fyzikální vlastnosti bionaftyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
171.BTZákladní fyzikální vlastnosti brzdové kapalinyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
172.BTZákladní fyzikální vlastnosti chladicí kapalinyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
173.BTZákladní fyzikální vlastnosti motorové naftyKumbár, V.Department of Technology and Automobile Transport (FA)B-ASB-AS-AMFADetails of topic0 / 2--
174.BTZavedení SPC do výrobního procesuDostál, P.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 1--
175.DTZávislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometruKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
176.DTZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkáchKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
177.DisTZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladováníKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)D-ASD-AS-ATMFADetails of topic0 / 2--
178.BTZávislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruKřivánek, I.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----MENDELUDetails of topic0 / 2--
179.DTZměny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálůVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--
180.DTZvyšování řezných rychlostí u třískového obráběníVotava, J.Department of Technology and Automobile Transport (FA)----FADetails of topic0 / 2--