Přehled vypsaných témat - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAnalýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WDSlimařík, D.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
0 / 1
--
2.DisP
Analýza dynamických parametrů motorových vozidel a jejich vztah k emisím
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFprohlížet0 / ----
3.
BP
Analýza sil působící na automobil
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF1 / -- Bednář, Š.
4.
DPAnalýza vhodných operačních systémů pro HMI v zemědělské techniceÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
0 / 1
--
5.
DisP
Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF1 / --
6.
DisP
Analýza změn technicko-ekonomických parametrů motorů pracujících s biopalivy
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet
0 / --
--
7.
BPAplikace a životnost anorganických antikorozních systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / 3--
8.
BPAplikace a životnost organických nátěrových systémůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF
0 / 2
--
9.
BP
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet
0 / --
--
10.DisP
Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
AF
prohlížet0 / 1--
11.
DPAplikace akustické emise v zemědělství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
12.
DisP
Aplikace statistického řízení v procesu měření akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF2 / --
13.
DP
Automatizace povrchového kalení
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
prohlížet0 / 1--
14.
DisPBilance emisí CO2 při energetickém využívání biomasy
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
AFprohlížet
0 / --
--
15.
BPBiologicky šetrné oleje a mazivaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
0 / 3
--
16.DisPDegradace kapalných maziv v zemědělské techniceÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZAF0 / --
--
17.
DP
Dielektrické vlastnosti majonéz různých výrobců
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-TP
N-TP-TP
AF
0 / 2
--
18.
DPDielektrické vlastnosti motorových olejů v závislosti na ujetých kilometrech při mikrovlnných frekvencíchKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZS
N-ZS-PT
AF
0 / 3
--
19.
DP
Dielektrické vlastnosti Polyurethanu s uhlíkovými vlákny při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELUprohlížet0 / 2--
20.
DP
Dielektrické vlastnosti různých provozních olejů při mikrovlnných frekvencích
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)N-ZSN-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
21.
BP
Družicové lokalizační systémyČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----ICV
0 / 1
--
22.
DisP
Duplexní antikorozní systémy na bázi kovových prvků
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / 1
--
23.
DP
Efektivita a ekologie výroby a úpravy zemědělských strojůČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
AF
prohlížet
0 / 1
--
24.
DisP
Elektronické řízení spalovacích motorů a jeho vliv na ekonomiku provozu
Sedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
25.
DisP
Elektronické systémy pro správu elektrické energie vozidelČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-ZS-TAM
AF
prohlížet0 / --
--
26.BPEliminace hluku strojů v provozuČerný, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 1
--
27.
DisP
Energetická bilance využívání cíleně pěstované biomasyFajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-EOP
D-EOP-ABK
AF0 / --
--
28.
DisP
Expertní diagnostický systém zemědělské techniky
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet
0 / 1
--
29.DisPFaktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorových souprav
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
30.
DP
Faktory ovlivňující ekonomiku provozu traktorů.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-ADAFprohlížet0 / 1--
31.
DisPFaktory ovlivňující jízdní vlastnosti vozidelÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
32.DP
Faktory ovlivňující spotřebu paliva a výkonnost traktorů CASE CVX
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
33.
DP
Faktory ovlivňující tahové vlastnosti traktorů.
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AF
0 / --
--
34.DisP
Fyzikální a mechanické vlastnosti zemědělských produktů
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AF0 / ----
35.
DP
Fyzikální vlastnosti paliv a biopaliv
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 3
--
36.BP
HMI v zemědělské technice
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1--
37.DP
Hodnocení degradace strojních součástí ze záznamu napěťových pulzů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-PT
AFprohlížet0 / 1--
38.
DP
Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 1 Procházka, V.
39.
DP
Hodnocení kvality svarových spojůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
40.
DisP
Hodnocení opotřebení spalovacích motorů kogeneračních jednotek na základě tribodiagnostiky
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet0 / ----
41.
DisP
Hodnocení průběhu fázových transformací slitin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF2 / --
42.
DPHodnocení vlastností broskví při rázuÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AFprohlížet
0 / --
--
43.BP
Hydromechanické pohony traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF0 / 1--
44.DisPIdentifikace faktorů ovlivňujících degradaci motorových olejů kogeneračních jednotekFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AFprohlížet
0 / --
--
45.BPInteraktivní animace v Maple IBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
MENDELU
0 / --
--
46.
BP
Interaktivní animace v Maple IIBartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
47.
BP
ISO-BUSÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
prohlížet0 / 1--
48.BPKombinovaná doprava
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet
0 / 1
--
49.BPKvalita drsnosti povrchu v závislosti na různou geometrii řezného nástroje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
50.
DP
Magnetická levitace
Čermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-ZS
N-ZS-ADAF0 / 1--
51.
DP
Matematický model zemědělského mechanismu
Bartoň, S.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
prohlížet0 / --
--
52.DP
Mechanické a korozní vlastnosti vodouředitelných nátěrových systémů
Votava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AFprohlížet
0 / --
--
53.
DP
Měření elektrické vodivosti biologických materiálů
Křivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
MENDELU
0 / 2
--
54.
BP
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF0 / 1
--
55.
BP
Mikrokontrolery řídicích systémů zemědělských strojů
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 1
--
56.
DisP
Modelování produkčních vlastností plantáží rychle rostoucích dřevinSedlák, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
prohlížet
0 / --
--
57.
DisP
Modelování tokových vlastností zemědělských materiálů a produktůKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet
0 / --
--
58.
BP
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
0 / --
--
59.
DisP
Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF1 / -- Hudeček, P.
60.
DisP
Motorová vozidla v dopravě a jejich vliv na životní prostředí
Sedlák, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
61.
BP
Návrh digitálního obrazového filtru
Bartoň, S.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
MENDELU
0 / --
--
62.DPNávrh zavedení systému managementu jakostiÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet1 / 1
63.
DisP
Návrh zvýšení životnosti strojního zařízení pomocí tribologické diagnostikyKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet0 / --
--
64.
BP
Nové trendy v automobilových motorových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet0 / 2--
65.
BP
Nové trendy v hydraulických olejíchKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAF
0 / 2
--
66.
BP
Nové trendy v motocyklových olejích
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAF0 / 2--
67.
BP
Nové trendy v olejích pro komunální a zahradní techniku
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet0 / 2--
68.
BP
Nové trendy v olejích určených pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet
1 / 3
69.
BP
Nové trendy v plastických mazivech
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2--
70.BPNové trendy v převodových olejích
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFprohlížet0 / 2
--
71.
BP
Nové trendy v tuhých mazivech
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / 2
--
72.
DisP
Omezení růstu intermetalických fází v procesu žárového zinkování
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet
0 / 1
--
73.DisPOptimalizace časování ventilů zážehového motoruÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--AF
0 / --
--
74.DisP
Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Dostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
75.
DisP
Optimalizace energetických vstupů při pěstování energetických plodin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP-ABK
AF
prohlížet
0 / --
--
76.DP
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
1 / --
77.
BP
Optimalizace rozmístění technologie a přístrojů na kontrolní lince v STK
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
78.
BPOrganizace provedení technické kontrolyÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 1
--
79.BP
Palivové články pro motorová vozidla
Šmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 1--
80.BPPěstování energetických plodin a jejich využití v ČRFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF0 / 3--
81.
DPPevnost slepičích vajec při rázovém zatěžováníBuchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
82.
BP
Podpora pěstování energetických plodin v EU
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AF
0 / 1
--
83.BP
Podvozky motorových vozidel.
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / --
--
84.
DisP
Posouzení vývoje fázových transformací slitin NDT metodou
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
85.
BP
Progres v oblasti netradičního přenosu valivého pohybu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / 1
--
86.
BPProgresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / 1
--
87.
BP
Provozní brzdy motorových vozidel.
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF
0 / --
--
88.
BPProvozní parametry fotovoltaického systémuFajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
0 / 2
--
89.
DP
Provozní parametry fotovoltaického systému
Fajman, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)M-ZS
M-ZS
M-ZS-PT
M-ZS-AD
AF
prohlížet
0 / 2
--
90.BP
Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
91.BPPřístroje a měřidla pro stanovení viskozityKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
0 / 2--
92.
DisP
Působení pracovního prostředí v bioreaktorech na degradaci mechanických atributů použitých konstrukčních materiálů
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-OH
AF
prohlížet0 / --
--
93.
DisP
Regulace kotlů na biomasu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
--
AF
0 / ----
94.
BP
Regulační hydraulika traktorůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
95.
BP
Reologické vlastnosti moravských vínÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
prohlížet
0 / --
--
96.DP
Reologické vlastnosti včelího medu.
Buchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / --
--
97.
DisP
Reologické vlastnosti vybraných potravinářských surovin a potravin
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-TPO-ZZM
AFprohlížet
0 / --
--
98.
BPRozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČRČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
1 / 1
Kinc, Z.
99.BPRychle rostoucí dřeviny a jejich využitíÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AFprohlížet0 / 3
--
100.
BP
Solární systémy v ČR
Fajman, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / 2
--
101.BPSolární systémy ve světě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 2
--
102.
BP
Současný rozvoj konstrukce valivých ložisek
Černý, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet
0 / 1
--
103.
DP
Stanovení degradace automobilového motorového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AF
0 / 2
--
104.DPStanovení degradace biologicky šetrného olejeKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF
0 / 2
--
105.
DP
Stanovení degradace hydraulického oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
0 / 2
--
106.
DP
Stanovení degradace motocyklového olejeÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
107.
DP
Stanovení degradace oleje pro komunální a zahradní technikuKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
prohlížet0 / 2--
108.
DP
Stanovení degradace oleje pro zemědělskou techniku
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2--
109.DP
Stanovení degradace převodového oleje
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AFprohlížet0 / 2
--
110.BPStanovení pevnosti meruňkových pecekBuchar, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / --
--
111.
DP
Stanovení teplotní závislosti automobilového motorového olejeÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
112.
DP
Stanovení teplotní závislosti motocyklového oleje
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
prohlížet0 / 2--
113.
DP
Stanovení teplotní závislosti oleje pro zemědělskou techniku
Kumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet
0 / 2
--
114.DP
Stanovení teplotní závislosti převodového oleje
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF
0 / 2
--
115.
DisPSynergie mechanické a korozní degradace speciálních materiálůDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AFprohlížet
1 / --
116.DisPSystém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojůÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF1 / --
117.
DP
Technologické postupy předúprav ocelových povrchů před aplikací nátěrové hmoty
Ščerbejová, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / ----
118.
BP
Technologie nanášení nátěrových hmot
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)--
--
AF
0 / 1
--
119.
DisP
Téma dle návrhu studenta
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
120.
DisP
Téma podle návrhu studentaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet1 / --
121.
DisP
Téma volné, tj. téma dle výběru uchazeče
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
1 / --
122.
BP
Trendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
123.
DisP
Unselected dissertation topic
Čupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TAMAF
0 / --
--
124.DPVibrační vlastnosti broskví
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----
AF
0 / --
--
125.DisPVliv aditiv na tokové vlastnosti potravin a potravinářských surovin
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPOD-TPO-ZZMAFprohlížet0 / ----
126.
DisP
Vliv biosložky na fyzikální a mechanické vlastnosti paliva
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / ----
127.DPVliv konstrukce podvozku na ekonomiku provozu traktorových souprav.Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
128.
DP
Vliv konstrukce podvozků na tahové vlastnosti traktorů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AFprohlížet0 / 1--
129.
DisP
Vliv konstrukce vozidla na jeho provozní parametry Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
prohlížet0 / ----
130.
DPVliv odporové síly vzduchu na spotřebu paliva vozidlaČermák, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
N-TO
N-ZS
N-TO-TMO
N-ZS-PT
AF
0 / ----
131.
DisP
Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
132.
DP
Vliv předúpravy ocelového povrchu na mechanické vlastnosti antikorozních systémů
Votava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
133.
DisP
Vliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových souprav
Bauer, F.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--AFprohlížet0 / ----
134.
DP
Vliv regulační hydrauliky na výkonnostně-ekonomické parametry traktorové soupravy
Šmerda, T.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
135.
DP
Vliv seřízení tříbodového závěsu na ekonomiku orebních souprav.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
prohlížet0 / --
--
136.DisP
Vliv technického stavu na vybrané parametry vozidel
Bauer, F.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
137.
BP
Vliv tepelného zpracování na změnu fázových struktur v materiálu
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
138.
DP
Volné témaDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFprohlížet1 / 2
139.DisP
Volné téma
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
140.DisP
Volné téma
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
0 / 4
--
141.
BP
Volné téma
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF0 / 2--
142.
DisP
Volné témaDostál, P.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFprohlížet
0 / --
--
143.
DisP
Volné témaÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-EOP
D-EOP
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TMZ
D-EOP-ABC
D-EOP-ABK
D-ZS-OH
D-ZS-TAM
AF
prohlížet0 / 2--
144.DisPVolné téma dle návrhu uchazečeVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
0 / 2--
145.
DisPVolné téma na návrh uchazeče
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-TPO
D-ZS
D-TPO-ZZM
D-ZS-TMZ
AFprohlížet0 / ----
146.
DisPVolné téma na ústavu 228
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--
AF
1 / --
Renčín, L.
147.
DisP
volné téma, student navrhne téma dle vlastního výběruČerný, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
--AF0 / ----
148.
DP
Volné téma z oblasti OZE/AZE
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AF0 / --
--
149.
DisP
Volné téma z oblasti vazeb bioklimatologie a energetiky
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-EOP
D-EOP
D-EOP-ABK
D-EOP-ABC
AF
0 / --
--
150.
BP
Voplné téma z oblasti obnovitelných zdrojů energie
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet0 / 7
--
151.DP
Vyhodnocení provozních dat na vozidlech IVECO prostřednictvím FMS sběrnice
Čupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF
0 / 1
--
152.BPVýpočet stability a tabulka nosností stavebního stroje dle ISO ČSN 10 567 MHPlus SČupera, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 1--
153.DPVýpočtová analýza vertikálního zatížení hnacích kol traktoru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / 1
--
154.
BP
Využití korozních zkoušek v technické praxiVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
0 / 3--
155.
DPVyužití kovových povlaků proti koroznímu napadení ocelových součástíVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / ----
156.
DP
Využití metody FMEA ve výrobě
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
AF
0 / 1
--
157.
DisP
Využití nanotechnologie pro aplikaci povlaků u řezných nástrojů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / 1
--
158.
DP
Využití NDT v diagnostice motorových vozidelDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF1 / 1
159.
DisP
Využití nekonvenčních metod nedestruktivního zkoušení při znaleckém hodnocení
Černý, M.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZS
D-ZS
D-ZS-TAM
D-ZS-TMZ
AF
0 / --
--
160.
BPVyužití povlakování řezných nástrojů v oblasti třískového obráběníVotava, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / ----
161.
DP
Využití tavného svařování ve strojírenské praxiVotava, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
prohlížet
0 / --
--
162.
BP
Vývoj aktivity radioaktivního odpadu z jaderných elektráren
Čermák, M.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFprohlížet0 / ----
163.
BP
Vývoj mazání strojních mechanizmů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet1 / 2 Dvořák, P.
164.
DisP
Vývoj systému pro optimalizaci zpracování signálu akustické emise
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
D-ZSD-ZS-TMZAFprohlížet0 / 2
--
165.DPVývoj teplotního pole ve vejci během jeho ohřevu.Buchar, J.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / ----
166.
BP
Vývoj trhu osobních automobilůČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet
1 / 1
167.
BP
Vývoj v oblasti elektronických systémů automobilů a jejich diagnostikaČupera, J.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / 1--
168.DPVztahy mezi ukazateli kvality ejakulátů a jejich elektrickou vodivostí
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AF0 / 2
--
169.
BP
Základní fyzikální vlastnosti benzinuKumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AFprohlížet1 / 2 Prokeš, D.
170.
BP
Základní fyzikální vlastnosti bioetanolu a jeho směsíKumbár, V.
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 2--
171.BP
Základní fyzikální vlastnosti bionafty
Kumbár, V.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----AFprohlížet0 / 2--
172.
BPZákladní fyzikální vlastnosti brzdové kapaliny
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet
0 / 2
--
173.
BP
Základní fyzikální vlastnosti chladicí kapaliny
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF0 / 2--
174.BP
Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
prohlížet0 / 2
--
175.
BPZavedení SPC do výrobního procesuDostál, P.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 1
--
176.
DP
Závislost impedance bílých jogurtů od rúzných výrobců na frekvenci konduktometru
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AFprohlížet0 / 2
--
177.
DP
Závislost impedance bílých jogurtů různých výrobců na délce skladování v definovaných podmínkách
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--
AF
0 / 2
--
178.
DisPZávislost impedance bílých jogurtů různých výrobců za definovaných povolených podmínek skladováníKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
0 / 2
--
179.
BP
Závislost impedance biologických materiálů na použité frekvenci konduktometruKřivánek, I.Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)----
MENDELU
0 / 2--
180.
DPZměny mechanických vlastností po tepelném zpracování technických materiálů
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
----AFprohlížet
0 / 2
--
181.
DP
Zvyšování řezných rychlostí u třískového obráběníÚstav techniky a automobilové dopravy (AF)
--
--AFprohlížet
0 / 2
--