Summary of topics offered - Department of viticulture and enology (FH)


Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Field of study:
Topic supervisor:

* | A | B | D | F | G | H | M | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Field of study
TrackIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic1 / --
2.
DT
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------FHDetails of topic
0 / 1
--
3.
BTBIO trendy ve vinařstvíDepartment of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV
--
FHDetails of topic
1 / 1
Matejička, J.
4.
DisTDistribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalituPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
5.
DisT
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkáchPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
6.
DisTGenové zdroje révy vinné a profil fenolových látekDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
7.
DisT
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)----
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic0 / 1
--
10.
DT
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1--
11.
BT
Houbové choroby révy vinné.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic1 / 1
12.DisTHyperoxidace moštů při výrobě vínDepartment of viticulture and enology (FH)D-ZAHR----FHDetails of topic1 / 1 Řihák, Z.
13.BT
Management výživy v průběhu fermentace
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
15.
BT
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vínaSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Moderní enologické metody při výrobě bílých vín
Průšová, B.Department of viticulture and enology (FH)B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
1 / 1
Savelieva, V.
17.DT
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
18.
BT
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Licek, J.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--
FH
Details of topic
1 / 1
Černoch, M.
19.
DisT
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastechPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Procházka, V.
20.
BT
Mykotoxiny ve víně.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
21.
BT
Oxidativní výroba vín
Department of viticulture and enology (FH)
B-HEB-HE-VV
--
FH
Details of topic1 / 1 Poláček, L.
22.DT
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
23.DisT
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
1 / 1 Bednář, A.
24.
DT
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)------FHDetails of topic0 / 1--
25.
DT
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
26.
BTPorovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůdPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
28.DTPorovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Londová, J.
29.
DT
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FHDetails of topic0 / 1--
30.
BTPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikaceDepartment of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Průšová, B.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Hlaváčková, T.
32.BTPorovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / -- Hajdúchová, M.
33.
BT
Použití inertních plynů ve vinařství
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
34.
DisT
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
--
--FHDetails of topic1 / 1 Vavřiník, A.
35.
DT
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Department of viticulture and enology (FH)
------FHDetails of topic
0 / 1
--
36.
DisT
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--FH
Details of topic
1 / 1
Mádl, F.
37.DisT
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
38.DisTSENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
39.
BT
Skalický vinný región Kumšta, M.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / --
40.
BT
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.Sotolář, R.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
41.
DisT
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keřeMichlovský, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FHDetails of topic0 / 1--
42.
DisT
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semen
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
43.DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
0 / 1--
44.DTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
45.
BTStudium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiDepartment of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 2
--
46.
DisT
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vínaBaroň, M.Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--FH
Details of topic
1 / 1 Kulhánková, M.
47.
DT
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Sochor, J.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
48.
DT
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Sochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Demovič, Š.
49.
DisT
Technologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietěSochor, J.
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Suská, A.
50.
DT
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinné
Sotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
51.BT
Vinařství a vinohradnictví v Polsku
Chvalinová, K.Department of viticulture and enology (FH)B-HEB-HE-VV--FHDetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
53.
BT
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1--
54.
DisT
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
55.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic0 / 1
--
56.BTVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
57.
DisT
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic0 / 1
--
58.BT
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
59.
BT
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůLicek, J.
Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 1
--
60.DisT
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Kyseláková, M.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
61.DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
62.
DisT
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Department of viticulture and enology (FH)D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
63.
DisT
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic0 / 1
--
64.
DT
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
65.
DT
Vliv flotace na kvalitu výsledného vína
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--FH
Details of topic
1 / 1
66.
DisT
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
67.DisTVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaPavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
68.
DT
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinné
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
Details of topic
1 / 1
Vachek, O.
69.
DisT
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1--
70.
DisT
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H--
FH
Details of topic
0 / 1--
71.
DT
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víněPrůšová, B.Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Šulík, M.
72.
DTVliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vínaSotolář, R.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--FHDetails of topic
0 / 1
--
73.
DisT
Vliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
74.
BT
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
VAVFHDetails of topic0 / 1
--
75.
BT
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.Pavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / ----
76.
DisTVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
--
--
FH
Details of topic1 / 1 Budínová, D.
77.DisTVliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
78.
BT
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV--FHDetails of topic0 / 1--
79.
DT
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic0 / 1--
80.
DisT
Vliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vína
Department of viticulture and enology (FH)
D-ZAHR
----FH
Details of topic
1 / 1
81.
DT
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
82.
BT
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FHDetails of topic
0 / 1
--
83.
BT
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
B-HE
B-HE-VV
--FH
Details of topic
0 / 1
--
84.
DT
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic0 / 2--
85.DTVliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
86.DisT
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vín
Department of viticulture and enology (FH)D-ZAHR
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Helmová, T.
87.
DisT
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic
0 / 1
--
88.
DisT
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FHDetails of topic0 / 1
--
89.
DisT
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vínaPavloušek, P.Department of viticulture and enology (FH)D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
1 / 1
90.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HED-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
91.
DisT
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
92.
DisTVLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH Kyseláková, M.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
--
--FH
Details of topic
0 / 1
--
93.
DisT
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--
FH
Details of topic
0 / 1
--
94.
BT
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštuDepartment of viticulture and enology (FH)
--
----
FH
Details of topic
0 / 1
--
95.
DT
Volné téma
Department of viticulture and enology (FH)
------FH
Details of topic
0 / 1--
96.
BTVolné téma
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FHDetails of topic0 / 1--
97.
DT
Vyhodnocení aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav hroznů.Department of viticulture and enology (FH)
--
----FHDetails of topic
0 / 2
--
98.
DT
Výroba vinného octa
Department of viticulture and enology (FH)C-HE
C-HE-MAMHP
--
FH
Details of topic
1 / --
Balážová, K.
99.
DT
Využití produktů révy vinné pro kosmetické přípravky
Department of viticulture and enology (FH)
--
--
--
FH
Details of topic
0 / 1--
100.
BT
Využití technické síťoviny jako ochranného prostředku proti některým škůdcům révy
Department of viticulture and enology (FH)----
VAV
FH
Details of topic
0 / 1
--
101.
DisT
Vznik a vývoj karbonylových sloučenin při výrobě vína
Pavloušek, P.
Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-HP
D-HE-H
--
--
FH
Details of topic
1 / 1
Herzán, J.
102.
DisT
Zhodnocení potenciálu terroir v okrajových oblastech pěstování révy vinnéDepartment of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE
D-HE-H
D-HE-HP
--
--
FHDetails of topic
0 / 1
--
103.
DisT
Změny chemického složení a senzorického vnímání ve vínech z vybraných odrůd při zrání v dřevěných sudech v kontextu času
Michlovský, M.Department of viticulture and enology (FH)
D-HE
D-HE-H
--FH
Details of topic
0 / 1
--