Přehled vypsaných témat - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)Help


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | F | G | H | M | O | P | R | S | Š | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
OborSpecializace
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Alto Adige - nejsevernějsí italská vinařská oblastKumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF1 / -- Bureš, M.
2.BP
Analýza produkovaných vín dle obsahu zbytkového cukru v ČR
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
0 / 1--
3.
BP
Analýza produkovaných vín v ČR dle obsahu zbytkového cukru
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
1 / 1
4.
DP
Aplikace vápenatých přípravků a kaolínu jako možnost ochrany proti sluneční spále hroznů révy.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
5.
BP
BIO trendy ve vinařstvíPrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
1 / 1
6.
DisP
Distribuce živin u révy vinné a vliv na výnos a kvalitu
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet1 / 1
7.
DisP
Fenotypová plasticita odrůd révy vinné v on-farm podmínkách
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZFprohlížet0 / 1
--
8.
DisP
Genové zdroje révy vinné a profil fenolových látek
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
9.
DisP
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobámPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF0 / 1
--
10.
DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností nových PIWI odrůd révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF1 / 1 Hromková, V.
11.BP
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
12.DPHodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
13.
BP
Houbové choroby révy vinné.Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet1 / 1 Hrazdilová, M.
14.
DisP
Hyperoxidace moštů při výrobě vínÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZAHR
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
15.
BP
Management výživy v průběhu fermentacePrůšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
1 / 1
Popp, V.
16.
BP
Metabolické produkty mléčných bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZF
0 / 1
--
17.
BP
Metabolické produkty octových bakterií v procesu výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
18.BPModerní enologické metody při výrobě bílých vínPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1
19.DP
Monitoring fytoplazmového onemocnění révy v ČR
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF0 / 1
--
20.
BP
Možnosti aplikace mastných kyselin při ukončení alkoholové fermentace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1 Černoch, M.
21.
DisP
Možnosti pěstování révy vinné v nevinařských oblastech
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet1 / 1
22.
BP
Mykotoxiny ve víně.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
23.
BPOxidativní výroba vínPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZF1 / 1
24.
DPPorovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativníPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
0 / 1--
25.
DisP
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkcePavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF1 / 1 Bednář, A.
26.
DP
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Havelková, L.
27.
DP
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF0 / 1
--
28.
BP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
29.
DP
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
30.
DP
Porovnání technologie řízené mikrooxidace a výroby vín v sudech.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------
ZF
1 / 1
31.
DP
Porovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikace
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
32.
BPPorovnání účinnosti herbicidu Chikara Duo při různých termínech aplikacePavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZFprohlížet0 / 1--
33.
DP
Porovnání vín vyrobených metodou Sur Lie s víny vyrobených pomocí standardní technologie
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFprohlížet1 / 1 Hlaváčková, T.
34.
BP
Porovnanie pôvodnej odrody Tramin červeny s Tramínovými novošlachtencami
Kumšta, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFprohlížet
1 / --
35.
BP
Použití inertních plynů ve vinařství
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZIB-ZI-VIN
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
36.
DisP
Produkce biogenních aminů ve víně v závislosti na složení mikrobiomu ve vinicích
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--ZFprohlížet0 / 1
--
37.
DP
Protimrazová ochrana vinic v podmínkách malopěstitelů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZF
1 / 1
Salajka, V.
38.DisP
Revitalizace a rekonstrukce v plodných vinicích
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI----ZF1 / 1 Mádl, F.
39.
DisP
ROZVOJ A IMPLEMENTACE BIOINFORMATICKÝCH METOD PRO ANALÝZY VE VINAŘSTVÍ
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
40.
DisPSENZORY S VYUŽITÍM ELEKTROCHEMICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK VE VINAŘSTVÍKyseláková, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
41.
BPSkalický vinný región Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / --
42.
BP
Současné trendy ve šlechtění révy vinné s révou amurskou.
Sotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
43.
DisP
Studium agrobiologických, hospodářských a kvalitativních ukazatelů odrůdy Hibernal v závislosti od stanovištních podmínek, podnoží, sponu a tvaru keře
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
44.
DisP
Studium antioxidačních komponent a protinádorové aktivity u hroznových semenÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
1 / 1 Sochorová, L.
45.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Sochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
46.
DP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologii
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----ZFprohlížet1 / 1
47.
BP
Studium inhibice mikroorganismů ve vinařské technologiiSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF0 / 2--
48.
DisP
Studium kyslíku v různých technologických fázích výroby vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF0 / 1
--
49.
DP
Studium vlivu autochtonních kvasinek na charakter vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
Tesařík, Š.
50.
DP
Štúdium antioxidačného a aromatického profilu u modrých odrôd vyšľachtených na Slovenku
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZF
1 / 1
51.
DisPTechnologie výroby vína vhodného při redukční diabetické dietě
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
52.
DP
Testování vlivu listových hnojiv s biostimulačními složkami na obsah cukrů a aromatických látek u vybraných odrůd révy vinnéSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
prohlížet
1 / 1
53.
BP
Vinařství a vinohradnictví v PolskuChvalinová, K.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
1 / 1
54.
BP
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
----
ZF
0 / 1
--
55.
BP
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
56.
DisP
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinnéÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1
--
57.DisPVliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
58.
BP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZFprohlížet0 / 1--
59.
DisP
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZFprohlížet0 / 1
--
60.
BP
Vliv aplikace rostlinných extraktů proti padlí révy a na tvorbu sekundárních metabolitů
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
61.
BP
Vliv aplikace zeolitů na kvalitativní parametry hroznůÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)------ZFprohlížet
1 / 1
Miklovičová, K.
62.DisP
Vliv délky macerace na kvalitativní parametry a obsah zdraví prospěšných látek ve vínech révy vinné
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI----
ZF
0 / 1
--
63.DisP
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
64.DisPVliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZID-ZI-Z--
ZF
prohlížet0 / 1
--
65.DisPVliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznůPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
66.
DP
Vliv fermentace s obsahem listů na senzorické vlastnosti vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
67.
DP
Vliv flotace na kvalitu výsledného vínaPrůšová, B.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet1 / 1
68.DisP
Vliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF
0 / 1--
69.
DisPVliv lisovacích režimů na kvalitativní parametry vínaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet0 / 1--
70.
DP
Vliv macerace na obsahové látky moštu a vína révy vinnéSochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF1 / 1
71.
DisP
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
72.
DisP
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z--
ZF
0 / 1
--
73.
DP
Vliv mléčných bakterií na obsah biogenních aminů ve víně
Průšová, B.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZF
1 / 1
74.DPVliv naturálních kvasinek na kvalitativní parametry vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
1 / 1
75.
DisPVliv odlistění révových keřů na fyziologické a kvalitativní parametry révy vinné.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZFprohlížet
0 / 1
--
76.
BP
Vliv odlistění určité zóny listové stěny na kvalitativní parametry sklízených hroznů.Sotolář, R.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
VAV
ZF
0 / 1
--
77.
BP
Vliv ošetřování půdy ve vinici na fyziologické parametry révy vinné.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--ZF
0 / --
--
78.
DisPVliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI--
--
ZFprohlížet1 / 1
79.DisP
Vliv podnože na fyziologické a biochemické vlastnosti révy vinné
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
prohlížet0 / 1
--
80.
BP
Vliv podnože na příjem minerálních látek
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN--ZFprohlížet1 / 1
81.
DPVliv podnožové odrůdy na příjem živin u PIWI odrůdPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1
--
82.DisPVliv před-fermentační macerace na chování kyslíku během výroby vínaBaroň, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF0 / 1
--
83.
DP
Vliv přípravku Nourivit na uvologické a analytické parametry hroznůSotolář, R.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)----
--
ZF
0 / 1
--
84.BP
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav
Pavloušek, P.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
0 / 1
--
85.
BP
Vliv různé intenzity odlistění vinic na zdravotní stav hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
B-ZI
B-ZI-VIN
--
ZF
prohlížet
0 / 1
--
86.DP
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 2
--
87.
DPVliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živinPavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--ZF0 / 1--
88.
DisP
Vliv složení mikrobiomu na redukci biogenních aminů u naturálních vínSochor, J.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZAHR
--
--
ZF
0 / 1
--
89.
DisP
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
90.DisP
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z odrůdy Sauvignon blanc
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--ZFprohlížet0 / 1
--
91.
DisP
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF1 / 1 Vrbová, L.
92.DisPVliv terroir na kvalitativní parametry vínÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 1
--
93.
DisP
Vliv terroir na kvalitativní parametry vín
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
--
--
ZF
0 / 1
--
94.DisP
VLIV VINOHRADNICKÝCH A ENOLOGICKÝCH ASPEKTŮ NA OBSAH ASIMILOVATELNÉHO DUSÍKU V HROZNECH A VÍNECH
Kyseláková, M.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI----ZF
0 / 1
--
95.DisP
Vliv závlahy a odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF
0 / 1
--
96.
BP
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--
ZF
0 / 1--
97.DPVolné témaÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet0 / 1--
98.BP
Volné téma
Sochor, J.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
----
--
ZF
0 / 1
--
99.DP
Vyhodnocení aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav hroznů.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--
--ZFprohlížet
0 / 2
--
100.
DP
Výroba vinného octa
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
N-ZI
N-ZI-RZT
--
ZF
1 / -- Balážová, K.
101.
DP
Využití produktů révy vinné pro kosmetické přípravkyÚstav vinohradnictví a vinařství (ZF)--
--
--
ZF
1 / 1
102.
BP
Využití technické síťoviny jako ochranného prostředku proti některým škůdcům révy
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
--
--VAVZFprohlížet
0 / 1
--
103.
DisP
Vznik a vývoj karbonylových sloučenin při výrobě vína
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-ZP
D-ZI-Z
--
--
ZF1 / 1 Herzán, J.
104.
DisP
Zhodnocení potenciálu terroir v okrajových oblastech pěstování révy vinné
Pavloušek, P.Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
D-ZI
D-ZI
D-ZI-Z
D-ZI-ZP
--
--
ZF
0 / 1--
105.
DisP
Změny chemického složení a senzorického vnímání ve vínech z vybraných odrůd při zrání v dřevěných sudech v kontextu času
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)D-ZI
D-ZI-Z
--
ZF0 / 1--