Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy1 / 2
2.
BP Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výroběČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 5--
3.
BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.
DizP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
1 / --
Smutný, L.
6.
DPAnalýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěžeÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAFPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BON-BO-BMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
9.DP
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celku
Konrád, Z.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 3
--
12.
DPAnalýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČRJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy0 / 2--
14.
BP
Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti témy
0 / 2
--
16.DizPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Automatizace logistických procesů zemědělské výroby
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Bezpečnost cyklistů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZPB-TZP-TZPICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.BP
Bezpečnost tlakových zásobníků
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Dopravní telematikaPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.BPDopravní telematikaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
22.
DP
Elektronické mýtnéPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / --
--
23.
BP
Energetická náročnost budov
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
DizP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
26.
DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ZEIAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DPHodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
30.
BP
Linky pro manipulaci s odpadem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
DPManipulace s materiálemÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
32.DPMapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DPModelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémůLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
35.
DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
36.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práceJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Možnosti sběru gastroodpadu a možnosti jeho využití v regionu podle vlastního výběru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Možnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
39.
BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
41.BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
42.DizP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BAT
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Ocenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
47.DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ciencialová, L.
48.
BP
Plasty v odpadních vodách
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.BPPodvozky samojízdných strojůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2--
50.DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
51.DP
Posouzení rizik technologické havárie způsobené přírodní událostí extrémní povahy
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
52.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / --
--
53.DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1
--
54.BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
3 / --
55.BPProblematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmysluTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
BP
Přihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
57.
BP
Recyklace fotovoltaických panelů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadůVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuběnová, T.
59.
BP
Recyklace textiluÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DP
Respirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
BP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
62.DizP
Robotizované dojení
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / ----
64.BPRozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničemFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti témy0 / ----
65.DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
66.
DizP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy0 / ----
67.
DPSamojízdné sklizeče plodinČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
68.
BP
Samojízdne stroje a sklízeče v RV
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
69.BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
70.
DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy1 / 1 Blechová, E.
71.
DP
Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími roboty
Kudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy
0 / 1
--
73.DPStanovení obsahu plastů v kompostechGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
74.
DP
Stanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / -- Vítková, M.
75.
BP
Staré ekologické zátěže ve vybrané lokalitě
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
76.DPStroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikSalajka, L.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
77.DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / -- Petr, O.
78.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICVPodrobnosti témy
0 / 2
--
79.
BPSYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 2--
80.
BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
81.
DPTechnika pro svoz komunálního odpaduÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Šlajs, Z.
82.
BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
83.
DizP
Technologie pro manipulaci s odpadem
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TOAF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
BP
Technologie pro úpravu bioplynu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
BP
Technologie sklizně pícninÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
86.
DP
Téma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti témy0 / ----
87.
BP
Téma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELU
Podrobnosti témy
0 / ----
89.
BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
Horník, R.
90.
DizP
Téma podle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
--
AF
Podrobnosti témy
4 / --
91.
DizP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
2 / --
92.BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
93.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti témy
0 / 3
--
94.DP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-AD
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
95.
DP
Téma podle návrhu studenta Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MTAF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
96.BPTéma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / 5--
97.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Konrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy0 / 2--
98.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
99.
DPTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
100.
DP
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
101.BPVliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
102.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
104.DPVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 2--
105.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy1 / 2 Šmíd, Z.
106.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / --
--
107.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLP
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.BPVliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mlékaTrávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.
DPVliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
111.
DizP
Volné téma
Kebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DizP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DizP
Volné téma
Vítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy0 / 1--
114.
DizP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
115.DizPVolné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůFryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy
0 / --
--
116.
BPVýroba biometanu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
117.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti témy0 / 1--
118.BPVyužití databázových programů pro řízení nasazení strojůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy1 / -- Nosek, M.
119.BPVyužití plynů v potravinářstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy
0 / 5
--
121.BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5--
122.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy0 / ----
123.
BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / --
--
124.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféřeÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
125.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti témy1 / 1 Chladil, J.
126.DizP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
127.
BP
Využtí GPS v mechanizace RV. Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AFPodrobnosti témy
0 / 3
--
128.
BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
129.
DP
Vývoj systému agroenvironmentálního managementuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
1 / 1
130.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti témy0 / 1
--
131.
BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1
132.
DP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
133.BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1