Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Historie a současnost zemědělských staveb ve vybraném regionu
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
2.
BP
Pohonné systémy samojízdných strojů pro práci v rostlinné výrobě
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
3.BP
Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
5.
DisP
Analýza možnosti náhrady materiálů/výrobků s nepříznivým vlivem na životní prostředí
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Smutný, L.
6.
DP
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-TO
N-ZS-AE
N-TO-TMO
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DP
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
8.DP
Analýza plnění požadavků platných environmentálních předpisů ve vybraném zařízení
Krčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-BON-BO-BMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
9.DPAnalýza systému nakládání s komunálním odpadem v konkrétním územním celkuKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-BO
N-TO
N-BO-BMO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpady
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BP
Analýza vybraného zařízení pro nakládání s odpadyJunga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-AE
B-TO-OH
MENDELU
Podrobnosti tématu
2 / 3
12.
DP
Analýza vybraných rizikových vlastností elektroodpaduKudělka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Analýza vývoje cenových indexů vybraných druhů nemovitostí v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2
--
14.
BPAnalýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
15.
BP
Analýza vývoje nakládání s odpadem v ČR
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
DisPAplikace technologií automatické identifikace v provozu zemědělské technikyKebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.DisPAutomatizace logistických procesů zemědělské výrobyKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.BPBezpečnost cyklistů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TZP
B-TZP-TZP
ICV
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
19.
BP
Bezpečnost tlakových zásobníkůTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
20.BPDopravní telematika
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP
--
ICV
Podrobnosti tématu
1 / 2 Kozdas, T.
21.
BP
Dopravní telematika
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.DP
Elektronické mýtné
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / ----
23.
BP
Energetická náročnost budov
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DisP
Fraud management system - detekce rizikových pojistných událostíMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
25.
BPHodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
26.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření - biopásyMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-ZEI
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.
DP
Hodnocení vlivu agroenvironmentálních opatření v podmínkách intenzivního zemědělství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.
DP
Hodnocení vybrané strojní techniky pro terénní úpravy
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.BP
Klasické a nové metody identifikace nebezpečí ve výrobních podnicích
Trávníček, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
30.
BPLinky pro manipulaci s odpademFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
31.DP
Manipulace s materiálem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
2 / -- Novák, M.
Šimoník, J.
32.
DP
Mapování obsahů toxických kovů v půdě na vybraných lokalitáchÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
33.
DP
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 5
--
34.
DP
Modelování a optimalizace zpracovatelských procesů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
35.DP
Modelování toků sypkých hmot v zemědělských procesech
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
36.
BP
Moderní strojní technika pro zemní práce
Junga, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
37.DPMožnosti snížení energetické náročnosti chlazení mlékaFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
38.BP
Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
39.
BP
Nakládání s gastronomickým odpadem ve městě Brně a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Nastavby a univerzální podvozky pro výměnný systém v RVČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / 2
--
41.
DisP
Návrh environmentálních standardů provozu vybraných zařízení k využívání odpadů s využitím BATÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
42.
BPNeionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředíTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Novostavba, oprava nebo adaptace vybrané venkovské stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu a servis, agroturistiku apod.)
Junga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
44.
BPOcenění vybrané nemovitosti podle cenových předpisůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
45.
DP
Optimalizace pohybu zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / 2
46.
DP
Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
47.BP
Plasty v odpadních vodách
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
48.
BP
Podvozky samojízdných strojůČervinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
DP
Polní cesty - dopravní systémy v krajině
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MTAFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
BP
Posouzení vybraných zařízení z pohledu IRZ
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
51.
DP
Posouzení využití terénního analyzátoru prvkového složení (XRF) ve vybraném oboru
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
52.
BP
Prevence škod působených zemědělskou technikou na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / --
53.
BP
Problematika nebezpečí výbuchu prachovzdušných směsí v zemědělství nebo potravinářském průmyslu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.
BPPřihaneč sklízecích mlátiček
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
55.BPRecyklace fotovoltaických panelů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1--
56.
DP
Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
Vítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.
BPRecyklace textiluVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TO
B-ZS-PT
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
58.
DPRespirační aktivita půd kontaminovaných ropnými látkamiÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu1 / 1
59.
BP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / ----
60.
DisP
Robotizované dojení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu0 / --
--
61.
BP
Rozbor problematiky energetické náročnosti chlazení mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
BP
Rozbor problematiky řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti tématu0 / ----
63.DP
Řízení elektromotoru vývěvy dojicího stroje frekvenčním měničem
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
64.
DisP
Řízení procesů dojení a chlazení mléka
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
DP
Samojízdné sklizeče plodin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
66.BPSamojízdne stroje a sklízeče v RVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
67.
BP
Simulace toku sypkých hmot a proudění kapalin v zemědělských procesech
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
68.DP
Specifické možnosti využití gastroodpadu se zaměřením na pekárenské vratky
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
DPSpráva CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologiíRybář, R.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojícími robotyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PTAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
DP
Stanovení obsahu plastů v kompostech
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Suchý, P.
72.
DPStanovení obsahu plastů v mořských a jezerních sedimentechGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / --
73.
BPStaré ekologické zátěže ve vybrané lokalitěJunga, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2
--
74.
DP
Stroje na pěstování a sklizeň brambor pro modelový podnikÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
DP
Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVYPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TZP--
ICV
Podrobnosti tématu0 / 2
--
77.
BP
SYSTÉMY MONITOROVÁNÍ DOPRAVY
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu0 / 2
--
78.BPTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu
0 / --
--
79.DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----MENDELUPodrobnosti tématu1 / --
80.
BP
Technika zeleně
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
81.
DisP
Technologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
82.
BP
Technologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
83.
BP
Technologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
84.
DP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TO
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu0 / ----
85.
BP
Téma dle návrhu studentaKrčálová, E.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELUPodrobnosti tématu
1 / --
87.
BP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / -- Horník, R.
88.
DisP
Téma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
--AF
Podrobnosti tématu
3 / --
89.
DisP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
1 / -- Mácha, J.
90.
BP
Téma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PT
AF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
91.
DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICVPodrobnosti tématu0 / 3
--
92.DPTéma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti tématu0 / 3--
93.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti tématu0 / 3
--
94.
BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu0 / 5--
95.
DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
96.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 2--
97.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
98.DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--AFPodrobnosti tématu1 / 1
99.
BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
100.
DPVliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
101.BPVliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vodÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
102.DPVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
103.DPVliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztrátyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Dohnálek, J.
Šmíd, Z.
104.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
105.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu0 / ----
107.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
108.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AFPodrobnosti tématu1 / 1 Pospíšil, M.
109.
DisP
Volné téma
Kebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
110.
DisPVolné témaTrávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
DisP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
113.
DisP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
114.BP
Výroba biometanu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti tématu0 / 1
--
115.BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
116.
BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti tématu
1 / --
Nosek, M.
117.
BP
Využití plynů v potravinářstvíLos, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--
AFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravin
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
119.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
120.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AFPodrobnosti tématu0 / --
--
121.BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Svatoň, J.
122.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
123.DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Chladil, J.
124.
DisPVyužití virtuální reality pro řízení zemědělské technikyÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
125.
BPVyužtí GPS v mechanizace RV. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
126.
BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
127.DPVývoj systému agroenvironmentálního managementuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
128.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Zemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MTAF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
131.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
1 / 1