Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené proPodrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AFPodrobnosti tématu0 / 1
--
2.
BPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatření
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.DPZemědělská technika a mechanizace pro agroenvironmentální opatřeníMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-MT
AFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.
BP
Zhodnocení přítomnosti plastového odpadu v jeskyních Moravského krasu
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti tématu1 / 1 Kotásková, M.