Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramOdbor
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Vliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasu
Geršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / ----
3.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohyPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti témy0 / --
--
4.BPVliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DPVliv řešení komunikace na bezpečnost provozuPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS-AD
MENDELUPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 2
Šmíd, Z.
7.
DP
Vliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozu
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BPVliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--
9.
BPVliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
----
ICV
Podrobnosti témy0 / ----
10.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti témy0 / --
--
11.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho sníženíMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AFPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DizP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DizP
Volné téma
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DizP
Volné témaVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DizP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AFPodrobnosti témy0 / ----
16.
DizP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti témy0 / ----
17.
BP
Výroba biometanu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.BP
Výroba vodíku anaerobní fermentací
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojůPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Využití plynů v potravinářství
Los, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TPO
--AFPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / 5
--
22.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělstvíLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy0 / 5--
23.DPVyužití systémového přístupu pro stanovení příčin havárieÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.BPVyužití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Geršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chladil, J.
27.DizP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Kebo, V.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZS--AFPodrobnosti témy
0 / --
--
28.
BP
Využtí GPS v mechanizace RV.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI--
AF
Podrobnosti témy0 / 3--
29.BP
Vývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZEI--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DPVývoj systému agroenvironmentálního managementuÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
1 / 1