Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Obor:
Vedoucí tématu:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Obor
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPVliv odpadních vod na kvalitu povrchových vod Moravského krasuGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Růžička, D.
2.
BP
Vliv podmínek práce stroje na přesnost stanovení jeho polohu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / ----
3.
DP
Vliv pracovních podmínek stroje na přesnost stanovení jeho polohy
Pospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu0 / --
--
4.
BP
Vliv radioaktivích látek z těžebních odpadů na kvalitu říčních vod
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-ZS
B-ZS
B-TO-OH
B-ZS-AE
B-ZS-PUO
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DP
Vliv řešení komunikace na bezpečnost provozu
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-AD
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
6.
DP
Vliv sklízecích ústrojí sklízecí mlátičky na sklizňové ztráty
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu2 / 2 Dohnálek, J.
Šmíd, Z.
7.DPVliv stavebně technického řešení komunikace na bezpečnost silničního provozuPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELUPodrobnosti tématu0 / --
--
8.
BP
Vliv údržby silnic na kvalitu vod ve vybrabných studánkách ŠLPGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacíchPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
ICV
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BP
Vliv vybraných faktorů na tvorbu nánosů uvnitř sprejové sušárny mléka
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-TPO
B-ZS-PT
--
AFPodrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
Marada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
DisPVolné témaKebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.DisP
Volné téma
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO
D-TO-TO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
DisP
Volné téma
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
15.
DisP
Volné téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽV
Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAFPodrobnosti tématu0 / ----
16.
DisP
Volné téma z oblasti techniky zpracování zemědělských produktůÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZ
AF
Podrobnosti tématu0 / ----
17.
BP
Výroba biometanu
Vítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Výroba vodíku anaerobní fermentacíGeršl, M.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu0 / 1--
19.
BP
Využití databázových programů pro řízení nasazení strojů
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
1 / --
Nosek, M.
20.
BP
Využití plynů v potravinářství
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TPO
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BPVyužití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů výroby potravinLos, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
22.
BP
Využití programu MATLAB pro simulaci vybraných procesů v zemědělství
Los, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
23.
DP
Využití systémového přístupu pro stanovení příčin havárie
Trávníček, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZS
N-ZS
N-ZS
N-TO
N-ZS-MT
N-ZS-AD
N-ZS-PT
N-TO-TMO
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.BP
Využití systémů GPS u tecniky pro pěstování rostlin
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
1 / --
Svatoň, J.
25.
BP
Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
DP
Využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AF
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
DisP
Využití virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
Kebo, V.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / ----
28.
BP
Využtí GPS v mechanizace RV.
Červinka, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI--AFPodrobnosti tématu0 / 3--
29.BPVývoj nejlepší dostupné techniky pro mechanickou ochranu soliterních stromůMarada, P.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZEI
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.DPVývoj systému agroenvironmentálního managementuMarada, P.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--