Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Odbor
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Technické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
DP
Technika pro svoz komunálního odpadu
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--MENDELU
Podrobnosti témy
1 / --
Šlajs, Z.
3.BP
Technika zeleně
Pospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DizP
Technologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-TO
D-TO-TO
AF
Podrobnosti témy
0 / ----
5.
BPTechnologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BPTechnologie sklizně pícnin
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--AFPodrobnosti témy
0 / 2
--
7.
DP
Téma dle návrhu studenta
Krčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / --
--
8.
BP
Téma dle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OH
AF
Podrobnosti témy0 / ----
9.
DP
Téma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
MENDELU
Podrobnosti témy
1 / -- Horník, R.
11.
DizP
Téma podle návrhu studentaÚstav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO--
AF
Podrobnosti témy
4 / --
Dymchenko, A.
Slaný, V.
Rantová, B.
Hromada, R.
12.
DizP
Téma podle návrhu studentaMareček, J.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
D-ZS
D-ZS-TMZAFPodrobnosti témy
2 / --
13.BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-ZS
B-ZS-PT
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
14.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEI
N-TZEI-TZEI
ICV
Podrobnosti témy0 / 3--
15.
DPTéma podle návrhu studenta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ADAF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.DP
Téma podle návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-ZSN-ZS-MT
AF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.
BP
Téma podle návrhu studenta
Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OH
AF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
18.DP
Téma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studenta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
N-TO
N-TO-TMOAF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
19.
BP
Téma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
B-TO
B-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 2
--
20.
DP
Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
--
--
AF
Podrobnosti témy0 / 1
--