Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Odbor:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramOdborUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPTechnické prostředky pro stanovení vlhkosti rostlinných materiálůPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
2.DPTechnika pro svoz komunálního odpaduPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Šlajs, Z.
3.BPTechnika zeleněPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy0 / ----
4.DizPTechnologie pro manipulaci s odpadem Fryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TOD-TO-TOAFPodrobnosti témy0 / ----
5.BPTechnologie pro úpravu bioplynuVítěz, T.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPTechnologie sklizně pícninPospíšil, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / ----
8.BPTéma dle návrhu studentaKrčálová, E.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / ----
9.DPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Vrbský, K.
10.BPTéma dle návrhu studenta z oblasti techniky pro ŽVFryč, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----MENDELUPodrobnosti témy1 / -- Horník, R.
11.DizPTéma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-TO--AFPodrobnosti témy3 / -- Slaný, V.
Dymchenko, A.
Hromada, R.
12.DizPTéma podle návrhu studentaMareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)D-ZSD-ZS-TMZAFPodrobnosti témy1 / -- Mácha, J.
13.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-ZSB-ZS-PTAFPodrobnosti témy0 / 5--
14.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TZEIN-TZEI-TZEIICVPodrobnosti témy0 / 3--
15.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-ADAFPodrobnosti témy0 / 3--
16.DPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-ZSN-ZS-MTAFPodrobnosti témy0 / 3--
17.BPTéma podle návrhu studenta Mareček, J.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 5--
18.DPTéma pro oblast odpadového hospodářství podle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)N-TON-TO-TMOAFPodrobnosti témy0 / 2--
19.BPTéma pro oblast zpracování odpadů dle vlastního návrhu studentaKonrád, Z.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)B-TOB-TO-OHAFPodrobnosti témy0 / 2--
20.DPTerénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě ArduinoGeršl, M.Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)----AFPodrobnosti témy0 / 1--